Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PŁAZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Ocena układu oddechowego u chorych z niewydolnością serca na podstawie parametrów wysiłkowego testu spiroergometrycznego.
Tytuł angielski: Lung function and exercise intolerance in patients with heart failure.
Autorzy: Tomkiewicz-Pająk Lidia, Podolec Piotr, Tracz Wiesława, Olszowska Maria, Płazak Wojciech
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.568-571, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wydolności układu oddechowego u chorych z umiarkowaną i ciężką niewydolnością serca na podstawie parametrów wysiłkowego testu spiroergometrycznego (WTS). Badaniem objęto 110 chorych - 23 (20 proc.) kobiety i 87 (80 proc.) mężczyzn w wieku od 19 do 74 lat; średnio 52,1 ń 11,1 lat. U wszystkich chorych wykonano badania echokardiograficzne, spirometrię oraz (WTS). Analizą objęto następujące parametry: frakcja wyrzutowa lewej komory (FW), natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa (FEV1), natężona objętość wydechowa (FVC) wyrażone jako procent obliczonej normy (FEV2-proc.N, FCV-proc.N), FEV1/FVC, parametry WTS w spoczynku oraz na szczycie wysiłku: wskaźnik przestrzeni martwej do objętości oddechowej (VD/VTrest, VD/VTpeak), częstość oddchów na minutę (RRrest,RRpeak), wentylacja minutowa (VErest,VEpeak), objętość oddechowa (VTrest,VTpeak), end-tidal PCO2 (PETCO2rest, PECTO2peak), end-tidal P02 (PETO2rest,PETO2peak, wentylaacyjny równoważnik dwutlenku węgla (VE/VCO2rest,VE/VCO2peak) i tlenu (VE/VO2rest,VE/VO2peak), czas wysiłku (T), minutowe zużycie tlenu na szczycie wysiłku VO2peak, VO2peakproc.N, rezerwa sercowa RS, częstość akcji serca na szczycie wysiłku HRpeakproc.N. Po okresie obserwacji (od 1,2 do 43,2; średnio 28,5 ń 12 miesięcy) chorych podzielono na dwie grupy: Grupa I - 78 chorych, którzy przeżyli bez konieczności wykonywania przeszczepu serca; Grupa II - 32 chorych, z których 20 zmarło w czasie obserwacji a u 12 został dokonany przeszczep serca z powodu zaawansowanej NS. Wyniki: W grupie II stwierdzono niższą FW, mniejsze minutowe zużycie tlenu na szczycie wysiłku, krótszy czas trwania wysiłku. Badanie spirometryczne i spoczynkowe parametry WTS wykazały w grupie II niższe wartości FEV1, FVC, FEV1-proc.N, FVC-proc.N, PETCO2rest, oraz wyższe wartości PETO2rest. Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy w zakresie...


  2/2

  Tytuł oryginału: Medycyna wiarygodna i racjonalizacja finansowania świadczeń zdrowotnych.
  Autorzy: Łanda Krzysztof, Nogas Grzegorz, Płazak Monika
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (11) s.36-46
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  stosując format: