Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PŁACHCIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Gated SPECT - jednoczesne scyntygraficzne badanie perfuzji i kurczliwości lewej komory serca - możliwości diagnostyczne i zastosowania kliniczne.
Tytuł angielski: Gated SPECT - simultaneous radionuclide examination of left ventricular perfusion and function - diagnostic potential and clinical applications.
Autorzy: Płachcińska Anna, Kuśmierek Jacek
Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.157-163, il., bibliogr. 44 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,529

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Scyntygrafizne badanie serca techniką "gated SPECT" umożliwia jednoczesne zobrazowanie perfuzji lewej komory serca oraz uzyskanie ilościowych parametrów jej kurczliwości. Badanie to pozwala na wyznaczenie objętości końcoworozkurczowej i końcowoskurczowej oraz frakcji wyrzutowej lewej komory, a także na uzyskanie map regionalnych wartości frakcji wyrzutowej, wskaźnika skurczowego grubienia oraz kurczliwości lewej komory, mierzonej w bezwzględnych jednostkach odległości (mm). Wśród klinicznych zastosowań jednoczesnego badania perfuzji i kurczliwości mięśnia sercowego techniką "gated SPECT" należy podkreślić rozpoznawanie choroby wieńcowej, ocenę nasilenia i rozległości zaburzeń perfuzji i skurczowej funkcji lewej komory po zawale serca, prognozowanie w chorobie wieńcowej oraz badanie żywotności mięśnia sercowego.

  Streszczenie angielskie: Gated SPECT is a novel approach to radionuclide myocardial study offering the potential of simultaneous imaging of left ventricular perfusion and function and providing quantitative measures of left ventricular contractility. The study allows the measurements of left ventricular end-diastolic and end-systolic volume and global ejection fraction, as well as provides polar maps of regional values of ejection fraction, systolic thickening and motion (measured in absolute distance units - mm). Among the clinical applications of gated SPECT, the diagnosis of coronary artery disease, evaluation of severity and extent of perfusion abnormalities and left ventricular systolic function after myocardial infarction, as well as prognosis in coronary artery disease and detection of viable myocardium should be emphasized.


  2/3

  Tytuł oryginału: Kontrola jakości planarnych kamer scyntylacyjnych.
  Autorzy: Płachcińska Anna
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 supl. s.45-72, il., tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna


  3/3

  Tytuł oryginału: Kontrola jakości rotacyjnych kamer scyntylacyjnych.
  Autorzy: Płachcińska Anna
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 supl. s.73-95, il., tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: