Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PĄCZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/19

Tytuł oryginału: Białkomocz
Autorzy: Pączek Leszek, Niewczas Monika
Źródło: W: 2. Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[221-225], il. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
Sygnatura GBL: 802,649

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/19

  Tytuł oryginału: Immunosupression in liver transplantation for hepatic and biliary malignancy : the effect on tumor recurrence
  Autorzy: Pączek Leszek, Ołdakowska-Jedynak Urszula
  Źródło: W: Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia] - [Warszawa, 2002] s.[23-27] - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002
  Sygnatura GBL: 735,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/19

  Tytuł oryginału: Przeszczepianie komórek macierzystych - nowa metoda leczenia.
  Tytuł angielski: Steam cell transplantation - new method of treatment.
  Autorzy: Zagożdżon Radosław, Mucha Krzysztof, Pączek Leszek
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.185-189, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/19

  Tytuł oryginału: Stężenie TGF-á1 w moczu u pacjentów z cukrzycą typu 2 - znaczenie prognostyczne.
  Tytuł angielski: Urine TGF-á1 concentration in patients with type 2 diabetes - prognostic value.
  Autorzy: Pączek Leszek, Kropiewnicka Hanna E., Senatorski Grzegorz, Bartłomiejczyk Irena
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.745-752, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cukrzyca typu 2, choroba społeczna i cywilizacyjna, prowadzi do rozwoju powikłań mikro- i makroangiopatycznych, w tym nefropatii cukrzycowej. Mikroalbuminuria jest obecnie najczulszym, nieinwazyjnym badaniem wskazującym na rozwój nefropatii cukrzycowej (DN). Zmiany morfologiczne w nerkach, takie jak kumulacja białek macierzy mezangium i przerost błony podstawnej kłębuszków nerkowych, pojawiają się przed wystąpieniem mikroalbuminurii. Przeprowadzone badanie kliniczne miało na celu określenie, czy stężenie TGF-á1 określone w surowicy i moczu ma znaczenie prognostyczne dla oceny ryzyka rozwoju nefropatii cukrzycowej. Badanie wykonano w grupie 68 pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz w kontrolnej grupie 10 osób zdrowych. Oznaczono stężenie TGF-á1 w surowicy i w moczu, a także wykonano podstawowe badania laboratoryjne. Po rocznej obserwacji, u 60 pacjentów z cukrzycą typu 2 oznaczono stężenie kreatyniny w surowicy oraz wartość mikroalbuminurii. U pacjentów z cukrzycą typu 2 oznaczono stężenie kreatyniny w surowicy oraz wartość mikroalbuminurii. U pacjentów z cukrzycą typu 2 wykazano podwyższone stężenie TGF-á1 zarówno w surowicy krwi, jak i w moczu. Podobne wyniki uzyskano w przeprowadzonym badaniu własnym. Wykazano, że po rocznej obserwacji pacjentów z cukrzycą typu 2 wzrost stężenia kreatyniny w surowicy oraz mikroalbuminurii był większy u tych chorych, u których początkowe stężenie TGF-á1 przekraczało wartości prawidłowe. Stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy stężeniem ...

  Streszczenie angielskie: Type 2 diabetes mellitus is a social and civilization-related disease that leads to various micro- and macroangiopathic complications, including diabetic nephropathy. At present, the most sensitive and non-invasive indicator of the progression of diabetic nefropathy is microalbuminuria. Morphological features such as accumulation of extracellular matrix proteins, thickkening of glomerules' basement membranes are prior to microalbuminuria. The aim of our clinical study was to estabilish whether urine an dserum TGFá1 levels may be significant in prognosing an devaluating a risk for developing diabetic nephropathy. The trial was carried out in 68 patients with type 2 diabetes mellitus and a group of 10 healthy subjects served as control. Urine and serum TGFá1 concentrations were evaluated, as well as basic laboratory parameters. After one-year-observation serum creatinine level and microalbuminuria value were investigated in 60 patients with type 2 diabetes mellituss. In patients with type 2 diabetes mellitus both urine and serum TGFá1 concentration were elevated. After one-year-observation of patients with type 2 diabetes mellitus it was estabilished that the increase of serum creatininie concentration and that of microalbuminuria value were higher in those patients, whose initial TGFá1 levels exceeded normal values. A positive correlation between urine TGFá1 level and the progression of renal failure measured by the increase of serum creatinine level was observed. In ...


  5/19

  Tytuł oryginału: Ortotopowy przeszczep wątroby.
  Tytuł angielski: Liver transplantation in patients with hepatic failure.
  Autorzy: Nyckowski Paweł, Zieniewicz Krzysztof, Pawlak Jacek, Patkowski Waldemar, Grzelak Ireneusz, Wróblewski Tadeusz, Remiszewski Piotr, Paluszkiewicz Rafał, Alsharabi Abdulsalam, Skwarek Anna, Smoter Piotr, Dudek Krzysztof, Leowska Elżbieta, Michałowicz Bogdan, Kosiński Cezary, Paczkowska Agata, Gelo Remigiusz, Pączek Leszek, Andrzejewska Małgorzata, Pachno Ryszrd, Rowiński Olgierd, Habior Andrzej, Krawczyk Marek
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.759-768, tab., bibliogr. 19 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza wczesnych i odległych wyników przeszczepiania wątroby u 88 chorych poddanych transplantacji w latach 1989-2001. Materiał i metodyka. W latach 1989-2001 (do końca czerwca 2001 r.) wykonano 95 przeszczepień wątroby u 88 chorych. U 7 (7,9 proc.) chorych wykonano transplantacje, w 5 (5,6 proc.) przypadkach do przeszczepienia kwalifikowano chorych z ostrą niewydolnością wątroby o piorunującym przebiegu. W omawianej grupie było 37 mężczyzn i 51 kobiet w średnim wieku odpowiednio 37,3 i 39,4 lat. Najczęstszym wskazaniem były pierwotne choroby cholestatyczne (28 chorych - 31,8 proc.), a następnie marskość pozapalna (22 - 25 proc.) i poalkoholowa (15 - 17,4 proc.). Wyniki. Wśród 83 chorych operowanych planowo w stanie dobrym wypisano 66 (79,5 proc.). W ciągu 30 dni po operacji zmarło 17 (20,4 proc.) chorych. Spośród chorych operownych doraźnie troje (60 proc.) zmarło w ciągu pierwszego miesiąca po operacji, u 2 (40 proc.) chorych uzyskano dobry wynik. U jednej z tych chorych w trybie doraźnym przeszczepiono część wątroby pobraną od żywego spokrewnionego dawcy (ojca). Przeżycie roczne dla chorych operowanych planowo wynosi 86,6 proc. przeżycie 3-letnie 67,5 proc. najdłuższy okres obserwacji wynosi obecnie ponad 6 lat. Wnioski. W grupie chorych po przeszczepieniu wątroby powikłania chir., infekcje, zaburzenia w układzie krzepnięcia spotykane są stosunkowo często. Tylko wczesna interwencja chirurgiczna lub zastosowanie metod endoskopii zabiegowej i ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to analyse early and late results following liver trannsplantation, performed on 88 patients between 1989 and 2001. Material and methods. During the period between 1989 and 2001, we performed 95 liver transplantations in 88 patients. Seven patients (7.9 p.c.) were subject to retransplantation. In five cases (5.6 p.c.) transplantation was performed due to fulminant hepatic insufficiency. The study group comprised 37 male and 51 female patients. The mean patient age in these subgroups was 37.3 and 39.4 years, respectively. The most common indications towards transplantation, included primary cholestatic diseases (28 cases - 31.8 p.c.), post-inflammatory cirrhosis (22 - 25 p.c.) and alcoholic cirrhosis (15 - 17.4 p.c.). Results. In the subgroup of 83 patients subject to elective transplantations, 66 (79.5 p.c.) were discharged from the hospital in good general condition. 17 patients (20.4 p.c.) died during the first 30 postoperative days. Amongst patients subjects to emergency transplantations, three patients (60 p.c.) died during the first postoperative month, while two (40 p.c.) were discharged from the hospital in good general condition. The one year survival rate following elective surgery amounted to 86.6 p.c., while the 3-year survival 67.5 p.c. The longest follow-up exceeded 6 years. Conclusions. Surgical complications, infections and hemostasis disorders appear quite frequently in patients after liver transplantation. The only way to prevent ...


  6/19

  Tytuł oryginału: Aktywność enzymów proteolitycznych: katepsyny B, katepsyny B i L, plazminy, trypsyny i kolagenazy w raku wątrobowokomórkowym.
  Tytuł angielski: Enzymatic activity of cathepsin B, cathepsin B and L, plasmin, trypsin and collagenase in hepatocellular carcinoma.
  Autorzy: Niewczas Monika, Pączek Leszek, Krawczyk Marek, Pawlak Jacek, Bartłomiejczyk Irena, Górnicka Barbara
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.653-662, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak watrobowokomórkowy jest jednym z najczęściej występujących nowotworów na świecie. Jego inwazyjność w znacznej mierze wiąże się z degradacją macierzy pozakomórkowej. Biorą w tym udział enzymy proteolityczne takie jak: katepsyna B i L, plazmina, kolagenaza i trypsyna. Aktywność enzymów zależy od równowagi pomiędzy enzymami i ich inhibitorami, jak również od interakcji pomiędzy enzymami. Celem była ocena aktywności enzymatycznej katepsyny B, katepsyny B i L, plazminy, kolagenazy i trypsyny w tkance nowotworowej pobranej podczas resekcji wątroby z powoduraka wątrobowokomórkowego oraz krwi obwodowej tych pacjentów. Następnie oceniono zależności pomiędzy aktywnością powyższych enzymów a obrazem klinicznym, histopatologicznym, i wynikami badań laboratoryjnych. Do badania zakwalifikowano 14 chorych poddanych resekcji wątroby z powodu raka wątrobowokomórkowego. Tkankę wątrobową pobierano w trakcie zabiegu operacyjnego ze środka guza z tkanki niezmienionej nowotworowo. Krew obwodową pobierano przed operacją i we wczesnym okresie pooperacyjnym, następnie oznaczono w uzyskanym materiale aktywność proteolityczną wyżej wymienionych enzymów metodą fluorymetryczną. W materiale tkankowym aktywność enzymatyczną przeliczano na stężenie białka - oznaczone metodą BCA oraz na stężenie DNA - oznaczone metodą fluorymetryczną. Poziom aktywności proteolitycznej plazminy i trypsyny w tkance nowotworowej był istotnie niższy w porównaniu z tkanką nienowotworową tych samych pacjentów (p = ...

  Streszczenie angielskie: Hepatocellular carcinoma is one of the most common malignancies worldwide. Invasiveness of this tumor seems to be related to degradation of extracellular matrix. Such proteolytic enzymes as: cathepsin B and L, plasmin, collagenase and trypsin are throught to play a pivotal role in this process. Enzymatic activity depends on balance between enzymes and their inhibitors and - moreover - on interactions among these enzymes. The purpose of our study was to evaluate enzymatic activity of cathepsin B, cathepsin B and L, plasmin, collagenase and trypsin in patients with hepatocellular carcinoma in liver tissue and in peripheral blood. Then correlations between activity of enzymes (mentioned above) and clinical status, pathological findings and laboratory tests were assessed. Our study was conducted on 14 patients who underwent surgery because of hepatocellular carcinoma. Tissue samples were obtained during surgery from neoplastic area and from non-neoplastic area. Peripheral blood was withdrawn before surgery and within early post-operative period. Proteolytic activity of these enzymes was determined with use of fluorometric assay. Enzymatic activity in tissue samples was referred to protein concentration (BCA assay) and to DNA concentration (fluorometric assay). Results: proteolytic avtivity of plasmin and trypsin in neoplastic tissue were significantly lower as compared to non-neoplastic area of these patients (p = 0.0356; p=0.0412, respectively). Activity of the ...


  7/19

  Tytuł oryginału: Udział cytokin, białek ostrej fazy i cząsteczek adhezyjnych w patogenezie miażdżycy.
  Tytuł angielski: The role of cytokines, acute phase proteins and adhesion molecules in atherogenesis.
  Autorzy: Marciniak Andrzej, Pączek Leszek, Żegarska Jolanta
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.27-30, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroby sercowo-naczyniowe są istotnym problemem społecznym z uwagi na wysoką zapadalność i śmiertelność. Do grupy zwiększonego ryzyka należą mi.in. chorzy z przewlekłą niewydolnością nerek i po przeszczepieniu nerki. Miażdżyca do tej pory postrzegana głównie jako efekt gromadzenia się lipidów w ścianie naczynia, jest chorobą zapalną. Świadczą o tym zjawiska zachodzące w tętnicach. Proces miażdżycy zapoczątkowany jest przez uszkodzenie lub dysfunkcję śródbłonka. Prowadzić do niego mogą: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, podwyższony poziom i modyfikacja LDL, wolne rodniki tlenowe, podwyższony poziom homocysteiny w surowicy oraz infekcje - HSV, CMV, Chlamydia pneumoniae. Uruchamia to kaskadę kompensacyjnych reakcji, które w przypadku braku efektywnej neuteralizacji szkodliwych czynników są kontuowane i prowadzą do uszkodzenia ściany naczynia oraz powstania blaszki miażdżycowej. W reakcjach tych biorą czynny udział komórki układu immunologicznego oraz mediatory - cytokiny, białka ostrej fazy i cząsteczki adhezyjne. Ich wpływ jest złożony. Większość cytokin, zwłaszcza prozapalnych i cząsteczek adhezyjnych nasila proces miażdżycy. Natomiast działanie białek ostrj fazy jest wielokierunkowe. Określenie patomechanizmów, prowadzących do nasilonych zmian miażdżycowych pozwoli na bliższe zrozumienie samego procesu uszkodzenia naczyń. Może także stanowić przesłankę do wprowadzenia nowych metod terapeutycznych poprzez kontrolę ekspresji genów kodujących cytokiny, cząsteczki ...

  Streszczenie angielskie: Cardiovascular diseases are of great social importance, mainly because of high morbidity and mortality rates. One of the high groups are patients with chronic renal failure and those after kidney transplantation. Although the common view is that atherosclerosis results mainly from lipids accumulation within the artery wall, the mechanisms leading to this diseasee are much more complex. The processes taking place in the wall of the arterry are of the inflammatory character. The first step in athrosclerosis is endothelial injury or dysfunction, which can be trigered by: elevated and modified LDL, free radicals, hypertension, diabetes mellitus, elevated serum homocysteine level and infections - mainly HSV, CMV, and Chlamydia pneumoniae. This injury leads to many compensatory responses, which if noyt effective in neutralizing the offending agents, may be followed by further damage of the vsascular wall and finally fromation of and atherosclerosis plaque. A large number of inflammatory cells and mediators: cytokines, acute phase proteins and adhesion molecules participate in this process. Their influence is complex. Most of cytokines and adhesion molecules seem to intensify the process of atherosclerosis, but the role of acute phase proteins is unclear. Determining the mechanisms of pathological responses leading to extensive atheriosclerosis will allow further insight into the pathogenesis of the vasculat injury. In the future it could also contribute to introduction of ...


  8/19

  Tytuł oryginału: Subpopulacje limfocytów pomocniczych: Th1, Th2 i Th3 - ich udział w odpowiedzi immunologicznej człowieka.
  Tytuł angielski: The role of T helper lymphocytes populations: Th1, Th2 and Th3 in human immune response.
  Autorzy: Foroncewicz Bartosz, Mucha Krzysztof, Pączek Leszek
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.893-899, il., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/19

  Tytuł oryginału: Wpływ inhibitorów enzymu konwertującego na składniki macierzy zewnątrzkomórkowej kłębuszków nerkowych : praca doktorska
  Autorzy: Foroncewicz Bartosz, Pączek Leszek (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Transplantologii, Klinika Immunoterapii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie
  Źródło: 2002, 112 k. : il., tab., bibliogr. 163 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19948

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/19

  Tytuł oryginału: Wpływ niesterydowych leków przeciwzapalnych na składniki macierzy zewnątrzkomórkowej kłębuszków nerkowych : praca doktorska
  Autorzy: Mucha Krzysztof Jan, Pączek Leszek (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Transplantologii, Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie
  Źródło: 2002, 112 k. : il., bibliogr. 156 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19973

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  11/19

  Tytuł oryginału: Wpływ przewlekłej terapii immunosupresyjnej na występowanie stomatopatii protetycznych powikłanych infekcją grzybiczą u pacjentów po przeszczepieniu narządów.
  Tytuł angielski: The influence of chronic immunosuppression therapy on appearance of Candida - associated denture stomatitis in patients after transplantation.
  Autorzy: Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Golecka Magdalena, Ołdakowska-Jedynak Urszula, Pączek Leszek
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (6) s.21-26, il., tab., bibliogr. [16] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pacjenci u których wykonano zabieg przeszczepiania nerki bądź wątroby, otrzymują długotrwałe leczenie immunosupresyjne. Stosowanie tego leczenia wiąże się z występowaniem objawów niepożądanych, wynikających, z następstwa upośledzenia odporności oraz objawów ubocznych typowych dla stosowanego preparatu. Celem pracy było zbadanie częstości występowania i stopnia nasilenia stomatopatii protetycznych powikłanych infekcją grzybiczą u osób użytkujących uzupełnienia protetyczne, poddanych przewlekłej terapii lekami immunosupresyjnymi i sterydami. Grupę badaną stanowili pacjenci z przeszczepioną allogeniczną nerką lub wątrobą przyjmujący leki immunosupresyjne i użytkujący uzupełnienia protetyczne. Grupę kontrolną stanowili ogólnie zdrowi użytkownicy uzupełnień protetycznych. W obu grupach przeprowadzono badania stomatologiczne podmiotowe i przedmiotowe. W wywiadzie uwzględniono pytania dotyczące stanu zdrowia, nawyków higienicznych związanych ze stosowaniem uzupełnień protetycznych, czasu ich użytkowania oraz objawów subiektywnych występujących w obrębie jamy ustnej. W badaniu klinicznym oceniano stan podłoża protetycznego, kątów ust, stabilizację oraz rodzaj użytkowanych protez. W obu grupach wykonano badania mikologiczne drogą wymazu bezpośredniego z błony śluzowej jamy ustnej i powierzchni protez. Otrzymane wyniki wskazują na związek pomiędzy stosowaniem przewlekłej terapii immunosupresyjnej u pacjentów po przeszczepach a nasileniem zmian zapalnych błony śluzowej jamy ustnej wywołanych infekcją drożdżakową.


  12/19

  Tytuł oryginału: Problemy leczenia cukrzycy u chorych po zabiegu przeszczepienia nerki.
  Tytuł angielski: Treatment of diabetes mellitus in patients after renal transplantation.
  Autorzy: Wyzgał Janusz, Pączek Leszek, Senatorski Grzegorz, Pilecki Tomasz, Gradowska Liliana, Żegarska Jolanta
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 supl. 1: Forum nefrologiczne s.16-20, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cukrzyca DM (ang. diabetes mellitus) jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą metaboliczną, niezależnym czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca i skraca życie chorych we wszystkich populacjach w tym po przeszczepieniu nerki (TPN). Chorzy po przeszczepieniu nerki mają szczególną predyspozycję do rozwoju i pogorszenia przebiegu DM. Sprzyjają temu: zaawansowany wiek, DM w rodzinie, przebyte infekcje CMV, predyspozycje genetyczne HLA A26 i B27, dawka glikokortykosteroidów oraz stosowane leki immunosupresyjne takie jak: cyklosporyna, takrolimus. Przeanalizowaliśmy przypadki 1300 chorych z naszego ośrodka. 153 chorych miało cukrzycę z czego de novo 80 chorych. Średni wiek chorych z cukrzycą typu I, II i de novo przed TPN wynosił odpowiednio 44,88; 57,27 i 56,41 lat. Infekcje CMV u chorych z DM de novo wystąpiły u 7,5 proc., jak w ogólnej populacji chorych po przeszczepieniu nerki. Najczęściej stwierdzanymi antygenami HLA był A2, B8 i DR5. Cyklosporyna i takrolimus sprzyjają rozwojowi cukrzycy. Częstość cukrzycy de novo u badanych chorych była niska, co może wynikać z elastyczności stosowania immunosupresji, tj. dokonywania zmiany schematu z cyklosporyny A lub takrolimusu na mukofenolat mofetilu bądź sirolimus w przypadkach stwierdzenia nietolerancji glukozy w zapobieganiu DM.

  Streszczenie angielskie: Diabetes mellitus (DM) is the most common metabolic disease an independent risk factor of coronary disease, and shortens lifetime in all populations of patients, including kidney transplant recipients. Patients after kidney transplantation are exceptionally predisposed to develop or to exacerbate the preexisting DM. Age, DM in family, CMV infections, genetic factor (HLA A26 and B27), immunosuppressive treatment with steroids or calcineurin inhibitors belong to the major risk factors of diabetes. We analyzed 1300 renal transplant recipients in our center. Out of them 153 suffered from DM. DM de novo revealed 80 pts. Mean age in type I pts was 44.88 years and in type II pts was 57.27 years. De novo diabetics were 56.41 years old in average. CMV infection, potentially pathogenic in development of DM de novo, coexisted in 7.5 p.c. of these cases as frequently as in whole TPN population. Most frequently detected HLA antigens were: A2, B8 and DR5. Use of cyclosporine and tacrolimus promoted incidence of DM. We conclude, that low percentage of de novo DM in patients after renal transplantation may result from flexibility in administration of immunosuppressive regimens. Cyclosporine and tacrolimus treatment was switched to sirolimus or mycophenolate mofetil when the glucose intolerance was detected to prevent development of DM.


  13/19

  Tytuł oryginału: Nieinwazyjne monitorowanie progresji przewlekłych kłębuszkowych zapaleń nerek.
  Tytuł angielski: Noninvasive monitoring of chronic glomerulonephritides progression.
  Autorzy: Senatorski Grzegorz, Pączek Leszek, Kropiewnicka Eugenia, Wyzgał Janusz, Pilecki Tomasz, Żegarska Jolanta, Niewczas Monika
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 supl. 1: Forum nefrologiczne s.21-27, il., tab., bibliogr. 53 poz., sum. - Zamieszczono również dyskusję na temat pracy, którą przedstawiono na posiedzeniu Komisji Nefrologicznej Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niezależnie od rodzaju czynnika uszkadzającego, postęp kłębuszkowego zapalenia nerek aż do schyłkowej niewydolności nerek przebiega podobnie. Nacieki zapalne i włóknienie cewkowo-śródmiąższowe uznaje się za cechę prognostyczną postępu choroby. Opisano czynniki immunologiczne (cytokiny, komórki zapalne) i czynniki nieimmunologiczne (białka macierzy zewnątrzkomórkowej i enzymy proteolityczne) prowadzące do uszkodzenia tkanki cewkowo-śródmiąższowej w chorobach kłębuszków nerkowych oraz perspektywy wykorzystania oznaczania ich stężenia i aktywności w moczu w nieinwazyjnej diagnostyce kłębuszkowej zapaleń nerek.

  Streszczenie angielskie: Progression to end-stage renal failure is the final common pathaway of many forms of glomerular diseases, independent of the type of initial insult. Tubulointerstitial fibrosis is its near invariable finding and significant prognostic feature. We have reviewed immunological (cytokines, inflammatory cells) and nonimmunological factors (extracellular matrix proteins and proteolytic enzymes), being involved in mechanisms leading from glomerular disease to tubulointerstitial scarring, from the point of view of potential clinical usefulness of measuring its urine activities and levels to noninvasive diagnostic of kidney diseases.


  14/19

  Tytuł oryginału: Cytokiny w nieinwazyjnej diagnostyce nefropatii cukrzycowej.
  Tytuł angielski: Cytokines in noninvasive diagnostics of diabetic nephropathy progression.
  Autorzy: Senatorski Grzegorz, Pączek Leszek, Kropiewnicka Eugenia, Bartłomiejczyk Irena
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 supl. 1: Forum nefrologiczne s.28, 30-32, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nefropatia cukrzycowa (NC) najpoważniejsze długotrwałe powikłanie cukrzycy - choroby społecznej i cywilizacyjnej, prowadzi do rozwoju powikłań mikro- i makroangiopatycznych. Mikroalbuminuria jest obecnie najczulszym, nieinwazyjnym badaniem wskazującym na rozwój MC. Zmiany morfologiczne w nerkach, takie jak : kumulacja białek macierzy, mezangium i przerost błony podstawnej kłębuszków nerkowych, pojawiają się przed wystąpieniem mikroalbuminurii. Przeprowadzone badanie kliniczne miało na celu określenie czy stężenie TGF-á i IL-6 określone w surowicy i moczu mają znaczenie prognostyczne dla oceny ryzyka rozwoju nefropatii cukrzycowej. Badanie wykonano w grupie 68 chorych na cukrzycę typu II oraz w kontrolnej grupie 10 zdrowych. Oznaczano stężenie TGF-á1 w surowicy i w moczu, a także wykonano podstawowe badania laboratoryjne. Po rocznej obserwacji, u 60 chorych na cukrzycę typu II oznaczono stężenie kreatyniny w surowicy oraz wartość mikroalbuminurii.W cukrzycy typu II wykazano podwyższone stężenia TGF-á1 i IL-6 zarówno w surowicy, jak i w moczu. Podobne wyniki uzyskano w przeprowadzonym badaniu własnym. Wykazano, że po rocznej obserwacji chorych na cukrzycę typu II, wzrost stężenia kreatyniny w surowicy oraz mikroalbuminurii był wyższy u tych chorych, u których początkowe stężenia TGF-á1 i IL-6 przekraczały wartości prawidłowe. Stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy stężeniem TGF-á1 i IL-6 a progresją niewydolności nerek mierzoną wzrostem stężenia kreatyniny w surowicy. ...

  Streszczenie angielskie: Diabetic nephropathy is major long-term complication of diabetes mellitus a social and civilization-related disease. At present, the most sensitive and non-invasive indicator of the progression of diabetic nephropathy is microalbuminuria. Morphological features such as accumulation of extracellular matrix proteins, thickening of glomerules' basement membranes are prior to microalbuminuria. The aim of our clinical study was to establish whether urine and serum TGF-á1 and IL-6 levels may be significant in prognosing and evaluating a risk for developing diabetic nephropathy. The trial was carried out in 68 patients with type II diabetes mellitus and a group of 10 healthy subjects served as control. Urine and serum TGF-á1 concentrations were evaluated, as well as, basic laboratory parameters. After oneyear-observation serum creatinine level and microalbuminuria value were investigated in 60 patients with type II diabetes mellitus. In patients with type II diabetes mellitus both urine and serum TGF-á1 and IL-6 were elevated. After one-year-observation of patients with type II diabetes mellitus it was established that the increase of serum creatinine concentrations values were higher in those patients, whose initial TGF-á1 levels exceeded normal values. A positive correlation between urine TGF-á1 level and the progression of renal failure measured by the increase of serum creatinine level was observed. In conclusion, our findings indicate that urine TGF-á1 and IL-6 levels ...


  15/19

  Tytuł oryginału: Ekspresja mRNA czynników wzrostu cytokin w ścianie tętnicy nerkowej przeszczepionej nerki w okresie przewlekłego odrzucania.
  Tytuł angielski: Expression of mRNA for growth factors and cytokines in the renal artery wall of chronically rejected renal allograft.
  Autorzy: Żegarska Jolanta, Podrzucki Wawrzyniec, Kosieradzki Maciej, Malanowski Piotr, Wyzgał Janusz, Senatorski Grzegorz, Pilecki Tomasz, Rowiński Wojciech, Pączek Leszek
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 supl. 1: Forum nefrologiczne s.33-36, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum. - Zamieszczono także dyskusję nad pracą podczas posiedzenia Komisji Nefrologicznej Komitetu Patologii Klinicznej PAN
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • genetyka
 • immunologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Cechą charakterystyczną naczyń w przewlekłym odrzucaniu (PO) i miażdżycy jest hiperplazja intimy, która wynika z proliferacji i migracji komórek mięśni gładkich oraz odkładania się białek macierzy zewnątrzkomórkowej. Prawdopodobnie mechanizmem odpowiedzialnym za tworzenie neointimy jest wydzielanie czynników wzrostu i cytokin, takich jak: TGF-á, TNF-ŕ, IL-1 i IL-6. Dokonano pomiaru ekspresji tych czynników w ściance tętnicy nerkowej nerki przewlekle odrzucanej. Fragmenty tętnic nerkowych uzyskano od chorych z przewlekłym odrzucaniem nerki przeszczepionej, poddanych graftektomii (n = 11) oraz chorych z wielotorbielowatością nerek dziedziczącą się autosomalnie dominująco, poddanych nefrektomii (n = 4). Wyizolowano całkowite RNA, a następnie zmierzono ekspresję mRNA dla TGF-á, TNF-ŕ, IL-1 i IL-6 przy użyciu ilościowego PCR w czasie rzeczywistym. W grupie PO ekspresja mRNA dla TGF-á, TNF-ŕ, IL-1 była wyższa niż w grupie kontrolnej. Nie stwierdzono różnic pomiędzy grupami dla IL-6. W obu grupach stwierdzono istotną korelację między wiekiem a ekspresją TGF-á. Zwiększona ekspresja TGF-á, TNF-ŕ, IL-1 może być kluczowym czynnikiem w powstawaniu neointimy i patogenezie PO. Wzrost ekspresji TGF-á z wiekiem noże być mechanizmem ochronnym w miażdżycy.

  Streszczenie angielskie: The vascular hallmark of chronic rejection (CR), as well as of atherosclerosis, is intimal hyperplasia. It results from migration and proliferation of vascular smooth muscle cell and increased deposition of extracellular matrix proteins. A possible mechanism responsible for formation of neointima is the release of growth factors and cytokines, such as: transforming growth factor beta (TGF-á), tumour necrosis factor alfa (TNF-ŕ, interleukin 1 (IL-1) and interleukin 6 (IL-6). The expression of these factors in the renal artery wall of chronically rejected allografts was quantified. The renal artery samples were obtained from patients with chronic renal allograft rejection, undergoing graftectomy (n = 11) and patients with autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD), undergoing nephrectomy (n = 4). Total RNA was isolated and the expression of mRNA for TGF-á, TNF-ŕ and IL-6 was measured using a real time quantitative PCR. In patients with CR the expression levels of TGF-á, TNF-ŕ and IL-1 mRNA were higher than in control group. No difference between groups was detected for IL-6. In both groups a correlation was detected between age and TGF-á expression. The increased expression of TGF-á, TNF-ŕ and IL-6 may be a key factor in the neointimal formation and pathogenesis of CR. The increase in the TGF-á expression with age might be a protective mechanism in atherosclerosis.


  16/19

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia immunosupresyjnego na dobowy profil ciśnienia tętniczego krwi.
  Tytuł angielski: Effect of immunosuppressive treatment on diurnal profile of blood pressure.
  Autorzy: Pilecki Tomasz, Pączek Leszek, Senatorski Grzegorz, Wyzgał Janusz, Żegarska Jolanta, Rowiński Wojciech, Szmidt Jacek
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 supl. 1: Forum nefrologiczne s.37-41, il., bibliogr. 11 poz., sum. - Zamieszczono również dyskusję nad artkułem przedstawionym podczas posiedzenia Komisji Nefrologicznej Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Częstość występowania nadciśnienia tętniczego u chorych po transplantacji nerki nagle wzrosła po wprowadzeniu do leczenia cyklosporyny A. Obecnie nadciśnienie tętnicze jest stwierdzane u 67-90 proc. w tej grupie chorych. Nadciśnienie tętnicze wywiera nie tylko negatywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, ale również skraca czas przeżycia przeszczepionych nerek. Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM) umożliwia ocenę profilu dobowego ciśnienia tętniczego oraz skuteczność leczenia. Badanie to jest szczególnie użyteczne w procesie leczenia tych chorych. Nadciśnienie nocne występowało 2,5 raza częściej niż w godzinach aktywności w grupie kolejnych 58 chorych po transplantacji nerki ocenianych za pomocą ABPM w naszej klinice. Brak nocnego obniżenia ciśnienia tętniczego stwierdzono u większości badanych. Konwersja leczenia immunosupresyjnego z inhibitorów kalcyneuryny (cyklosporyna A, takrolimus) na sirolimus lub mykofenolan mofetilu może poprawić dobowy profil ciśnienia tętniczego w tej grupie chorych.

  Streszczenie angielskie: Prevalence of arterial hypertension suddenly rose in patients after renal transplantation since cyclosporine A was introduced. Arterial hypertension is now diagnosed in 67-90 p.c. of patients after renal transplantation. It has not only negative effect on cardiovascular system but also shortens survival of renal graft. Ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) enables evaluation of diurnal profile of BP and efficacy of treatment. This diagnostic tool is very useful in the management of these patients. Nocturnal hypertension was 2,5 times more frequent than daytime elevation of BP in the group of 58 consecutive renal transplant patients treated with calcineurin inhibitors who were assessed by ABPM at our department. Lack of nocturnal dip of BP was observed in most of the patients. Conversion from calcineurin inhibitors (cyclosporine A, tacrolimus) to sirolimus or mycophenolate mofetil may improve BP profile in this group of patients.


  17/19

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Niedobory immunologiczne jako wyzwanie dla lekarza. Aktualny stan wiedzy na temat licznych przyczyn, obrazu klinicznego i diagnostyki].
  Autorzy: Pączek Leszek
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (12) s.172-173, il.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/19

  Tytuł oryginału: Nowe leki immunosupresyjne: leki immunomodulujące do stosowania zewnętrznego.
  Tytuł angielski: New immune suppressants: topical immunomodulatory agents.
  Autorzy: Senatorski Grzegorz, Sułowiczut. Władysław, Pączek Leszek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.907-911, bibliogr. 66 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autoimmunologiczne choroby skóry wymagają przewlekłego leczenia przeciwzapalnego. Takrolimus w maści (Protopic), bloker kalcyneuryny jest pierwszym od ponad 50-ciu lat niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym do stosowania zewnętrznego. Pimekrolimus (ASM 981) nowszy bloker kalcyneuryny wynaleziony do leczenia atopowego zapalenia skóry cechuje zmieniona przezskórna penetracja przy takim samym mechanizmie działania. W artykule opisano ich budowę i mechanizm działania immunosupresyjnego oraz skuteczność stosowania w atopowym zapaleniu i innych chorobach zaplnych skóry. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo leczenia doustnego i miejscowego, stopień wchłaniania przez skórę zdrową i uszkodzoną, skuteczność w porównaniu do leków steroidowych oraz wybór dawki, koszty i perspektywy szerokiego stosowania tych preparatów w dermatologii.

  Streszczenie angielskie: Chronic antiinflammatory treatment is required in autoimmunologic dermatoses. Tacrolimus ointment (Protopic) an inhibitor of calcineurin, is the first topical nonsteroidal immunosuppressant for the last 50 years. Pimecrolimus (ASM 981), a newer calcineurin inhibitor developed for atopic dermatitis treatment has the same mode of action and altered skin penetration profile as takrolimus. Their structure, mechanism of immunosuppressive action, efficacy and safety in atopic dermatitis and other inflammatory dermatides was described in this article. The attention was paid to systemic and in topical treatment, their intact and injured skin penetration profile, optimal doses, costs and perspectives of broad use of these drugs in dermatology were described.


  19/19

  Tytuł oryginału: Leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu nerki
  Autorzy: Senatorski Grzegorz, Pączek Leszek
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.75-79, bibliogr. 14 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: