Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PĄCHALSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Ocena zastosowania propolisu w leczeniu schorzeń skóry kikutów u chorych rehabilitowanych po amputacjach kończyn dolnych.
Tytuł angielski: An evaluation of the use of propolis in the treatment of skin disorders on the stumps of patients in rehabilitation following lower limb amputations.
Autorzy: Pąchalski Adam, Frańczuk Bogusław, Wilk Magdalena
Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.60-68, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,531

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Schorzenia skóry kikutów u chorych rehabilitowanych po amputacjach kończyn dolnych nie tylko utrudniają, ale wręcz uniemożliwiają założenie protezy i poruszanie się w niej, co znacznie dezorganizuje życie chorego i obniża jego jakość życia. Leczenie tych schorzeń jest trudne i często długotrwałe. Do zastosowania propolisu jako sposobu leczenia z wyboru schorzeń i ubytków skóry kikutów skłoniło nas jego działanie bakteriobójcze, przeciwbólowe i pobudzające odnowę zniszczonej tkanki skórnej. Materiał i metoda. Badaniami objęto grupę 156 chorych po amputacjach kończyn dolnych, w tym 55 chorych amputowanych w obrębie uda (grupa A) oraz 101 chorych amputowanych w obrębie podudzia (grupa B). U pacjentów, którzy byli zaklasyfikowani do leczenia nakładano na ranę 4 proc. maść propolisową 2 razy dziennie (rano i wieczorem) przez 7 dni, a w przypadku braku zadowalających efektów leczenia terapię przedłużano do 14 dni. Do oceny efektów leczenia zastosowano obserwację, wywiad kliniczny oraz 4-stopniową skalę oceny efektów leczenia. Wyniki. W grupie A, w której znajdowali się chorzy po amputacjach w obrębie uda uzyskano nieco lepsze wyniki leczenia niż w grupie B, w której znajdowali się chorzy po amputacjach w obrębie podudzia. Najlepsze wyniki w obu grupach zanotowano u pacjentów z zakażeniem gronkowcem. Maść propolisowa działając miejscowo na skórę poprawia w niej krążenie, pobudza procesy wewntrzkomórkowej przemiany materii oraz zmienia odczynowość skóry. Działanie ...

  Streszczenie angielskie: Background. Skin disorders on the stumps of patients with lower limb amputations constitute a hindrance, even a major obstacle to installing and wearing prostheses. This in turn disorganizes the patient's return to normal activity and reduces his quality of life. Treatment of these disorders is difficult and often requires much time. The use of propolis as the treatment method of choice in skin disorders adn deficits on post-amputation stumps in suggeested by its antibacterial, analgesic, and regenerative action on affected tissues. Material and methods. Our research covered 56 lower limb amputees, including 55 upper leg amputees (group A) and 101 lower leg amputees (Group B). Those patients qualified for treatment received 4 p.c. propolis ointment applied to the wound twice daily for 7 days, in the absence of satisfactory results, treatment was prolonged to 14 days. Outcome was evaluated by observation, clinical history, and a 4-point outcome scale. Results. Group A showed somewhat better outcome than gorup B. The best results in both groups were obtained by patients with staphylococcus infections. Propolis ointment acting locally on the skin improves circulation, stimulates intracellular metabolism and changes the reactivity of the skin. Propolis ointment is both mild and effective. No complications were observed. Conclusions. Propolis ointemnt can be used more widely in the treatment of local disturbances of traphicity, as well as skin disorders and deficits on ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Profesor Mieczysław Skulimowski: w poszukiwaniu korzeni krakowskiej rehabilitacji.
  Tytuł angielski: Profesor Mieczyslaw Skulimowski: in search of the roots of rehabilitation in Cracow.
  Autorzy: Pąchalska Maria, Pąchalski Adam, Schmidt-Pospuła Maria
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.101-114, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • płeć męska

  Temat osobowy:
 • Skulimowski
 • Mieczysław 1930-1982

  Streszczenie angielskie: This article describes the life and accomplishements of Prof. Mieczysław Skulimowski (1930-1982), who among his many achievements was the inventor of subterraneotherapy, i.e. the utilization of the chemcial and physical properties of the air in underground environments to promote the health of patients with various kinds of ailments, including especially respiratory diseases. He designed and operated for many years an underground sanatorium in an abandoned run of the historic Wieliczka salt mine near Cracow. This facility provided the model for similar underground facilities in caverns and mines throughout Europe Prof. Skulimowski was an indefatigable ortganizer who played a vital role in establishing an important series of National Rehabilitation Symposia, the precursors of the Interantional Congresses of the Polish Rehabilitation Society. He also wrote a standard textbook on physiotherapy for medical students. He advocated a comphrehensive approach to rehabilitation, encompassing all available forms of non-invasive treataemtn, including psychotherapy.

  stosując format: