Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OWOC
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Rejestr Usług Medycznych - strategiczne narzędzie analityczne w polskim systemie ochrony : praca doktorska
Autorzy: Pierożek Zbigniew Jan, Owoc Alfred (promot.).; Akademia Medyczna w Lublinie
Źródło: 2002, [4], 272 k. : il., tab., bibliogr. 66 poz., streszcz., sum., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/21733

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/2

  Tytuł oryginału: Stan reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce.
  Tytuł angielski: The condition of health care reform in Poland.
  Autorzy: Wdowiak Leszek, Walkowska Krystyna, Owoc Alfred
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.511-515, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: W niniejszym opracowaniu podjęto próbę analizy najistotniejszych zmian zachodzących w zapoczątkowanym w latach dziewięćdziesiątych, procesie reformowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Analizę przeprowadzono w oparciu o regulacje prawne fundamentalne dla wdrażania reformy. Skoncentrowano się przede wszystkim na zmianach, którym podlegały instytucje funkcjonujące w systemie opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego roli w prywatyzowaniu usług medycznych. Przedstawiono też kompetencje samorządu terytorialnego jako organizatora opieki zdrowotnej. Wskazano podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem kas chorych - płatnika świadczeń zdrowotnych. Zasygnalizowano rozwiązania prawne przewidziane w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia.

  Streszczenie angielskie: The paper attemtps to analyse the most improtant changes in the process, initiated in 1990s, of reforming the health care system in Poland. The study is based on the health care system in Poland. The study is based on the legal regulations which are of crucial importance for introducing the reform hypothesis. The paper focuses on the presentation of the most important changes undergone by institutions functioning within the health care system, i.e. problems of health care units, especially in the public sector, and its role in privatisation of health services as well as the competences of local governments as managers of health care. Moreover, the study discusses fundamental problems of the Health Insurance Funds acting as a payer for helath services in the health care system under reform. In addition, the authors signalise possible solutions foreseen by the law on common health insurance in the National Health Fund.

  stosując format: