Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OWECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wyspiak trzustki - trudności w uwidocznieniu guzka.
Tytuł angielski: Insulinoma of the pancreas - difficulties with imaging.
Autorzy: Owecki Maciej, Waśko Ryszard, Horst-Sikorska Wanda, Drews Michał, Stawny Bolesław, Sowiński Jerzy
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.983-986, bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 29-letniego pacjenta, u którego pomimo braku cech gruczolaka trzustki w USG i TK dokonano interwencji chirurgicznej i usunięto gruczolak typu insulinoma. Wyspiaka rozpoznano na podstawie obrazu klinicznego (triadą Whipple'a) potwierdzonego dodatnim wynikiem próby głodowej, którą zakończono z powodu objawów neuroglikopenii po 11,5 godzinach przy wartości glikemii 2,0 mmol/l (36 mg/dl) i insulinemii 11,0 ćU/ml. Zabieg chirurgiczny polagał na laparotomii, podczas której palpacyjnie i ultrasonograficznie zlokalizowano guzek w głowie trzustki. Zmianę o średnicy 12 mm wyłuszczono. W badaniu histopatologicznym rozpoznano łagodny gruczolak typu insulinoma. Po operacji pacjent bez dolegliwości, z prawidłowymi poziomami glikemii został wypisany do domu. Przypadek ten potwierdza dużą przydatność śródoperacyjnego USG i badania palpacyjnego podczas zabiegu w poszukiwaniu guza trzustki typu insulinoma.


  2/4

  Tytuł oryginału: Biologia molekularna chorób poliglutaminowych.
  Tytuł angielski: Molecular biology of polyglutamine diseases.
  Autorzy: Owecki Michał, Kozubski Wojciech
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (6) s.779-788, tab., bibliogr. s. 787-788, sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Polyglutamine diseases include at least 9 neurodegenerative disorders: Huntington's disease (HD), dentatorubral pallidoluysian atrophy (DRPLA), spinobulbar muscular atrophy (SBMA), and spinocerebellar ataxia (SCA) type: 1-3, 6-7 and 17, each caused by a CAG-trinucleotide repeat expansion in a different gene. The poly-CAG sequence is translated into a polyglutamine stretch in the respective proteins. This review discusses mutual molecular features of polyglutamine diseases. The formation of intranuclear inclusions, recruitment of physiological polyglutamine proteins as well as a potential role of molecular chaperones, capsases, and inhibition of histone acetyltransferases-depended transcription in cellular pathogenesis are considered.


  3/4

  Tytuł oryginału: Polimorfizm genu receptora dla sulfonylomocznika w cukrzycy typu 2 : praca doktorska
  Autorzy: Owecki Maciej, Horst-Sikorska Wanda (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 86 k. : il., tab., bibliogr. 146 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20337

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  4/4

  Tytuł oryginału: Wpływ diety i aktywności fizycznej na przebieg i leczenie osteoporozy.
  Tytuł angielski: Influence of diet and physical activity on the course and therapy of osteoporosis.
  Autorzy: Owecki Maciej, Horst-Sikorska Wanda, Baszko-Błaszyk Daria, Sowiński Jerzy
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.473-476, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Osteoporoza jest chorobą, której przebieg uzależniony jest m.in od stosowanej diety i aktywności fizycznej. Celem pracy było określenie związku między tymi czynnikami a zmiana gęstości kości odcinka L1-L4 kręgosłupa lędźwiowego. Badaniami objęto 82 kobiety z rozpoznaną pierwotną osteoporozą pomenoauzalną lub starczą, Leczone kalcytoniną, hormonalną terapią zastępczą i witaminą D. Dokonano pomiaru średniej gęstości kości kręgosłupa metodą DEXA przed leczeniem i po 12 miesiącach terapii. Chore podzielono na 4 grupy, zależnie od ilości spożywanego wapnia i czasu trwania aktywności fizycznej dziennie. Wyniki: tylko w grupie kobiet aktywnych fizycznie i spożywających powyżej 500 mg wapnia w diecie na dobę (n = 32) stwierdzono statystycznie istotną poprawę gęstości kości: przyrost wskaźnika T o + 0,23 (p = 0,010449). W pozostałych grupach nie stwierdzono statystycznie znamiennej zmiany gęstości kości. Wnioski: spożycie powyżej 500 mg wapnia w dobowej diecie połączone z codzienną aktywnością fizyczną trwającą ponad 45 minut zapewnia większej przyrost gęstości kości podczas farmakoterapii osteoporozy w porównaniu z samą farmakoterapią lub farmakoterpią skojarzoną tylko z jednym z powyższych elementów.

  Streszczenie angielskie: Osteoporosis is a disease, the course of which is dependent among others on diet and physical activity. The aim of study was to find correlation between these factors and changes in bone density measured in lumbar spine. The project comprised 82 women with primary postmenopausal or senile osteoporosis treated with calcitonin, hormone replacement therapy and vitamin D. Bone density was measured by DEXA method before and after 12 month therapy. The patients were divided into four groups depending upon amount of ingested calcium and time of physical activity performed daily. Results: only in the group of women (n = 32) who were physically active and presented high dietary calcium intake (over 500 mg daily) statistically significant improvement in bone was found: T-score increased by +0,23 (p = ,010449) No statistically significant difference of bone density in other subgroups was found. Conclusions: daily dietary calcium intake over 500 mg and physical activity performed for over 45 minutes every day provides higher bone density increase during pharmacotherapy of osteoporosis compared to pharmacotherapy alone or pharmacotherapy associated with only one of the above mentioned elements.

  stosując format: