Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OTTO-BUCZKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Rozwój somatyczny młodocianych chorych na cukrzycę typu 1.
Tytuł angielski: Development of hight and weight in children with type 1 diabetes mellitus.
Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa, Polczyk Elżbieta
Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (1) s.47-50, il., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,400

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W oparciu o dane z piśmiennictwa przedstawiono współczesne poglądy dotyczące rozwoju somatycznego młodocianych chorych na cukrzycę. Od czasu wprowadzenia insuliny do terapii cukrzycy, zaburzenia wzrastania nie są zjawiskiem częstym. W wielu badaniach wykazano jednak, że przyspieszenie wzrastania jest skojarzone ze wzrostem ryzyaka wystąpienia cukrzycy u dzieci. Młódzież chora na cukrzycę typu 1, a szczególnie dziewczęta w okresie pokwitania, wykazują tendencję do nadmiernego przyrostu masy ciała w stosunku do swoich zdrowych rówieśników. Jest to ważny problem, ponieważ otyłość stanowi czynnik ryzyka dla występowania powikłań, zwłaszcza naczyniowo-sercowych.

  Streszczenie angielskie: On the basis of the literature data a survery is given on the growth and weight in children with diabetess mellitus. Since the introduction of insulin therapy in pediatric diabetess the growth failures have not been a common findings. Many studies demonstrated that high linear growth is associated with an increased risk childhood diabetes mellitus. Adolescents with type 1 diabetes mellituss, especially diabetic pubertal girls, have been found to be more prone to a high body mass index than their non diabetic peers. It is important problem becausee it has been associated with cardiavascular complications risk and other.


  2/16

  Tytuł oryginału: Neuropatia autonomiczna u chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: Autonomic neuropathy in diabetic patients. [P.] 1: Pathogenesis and clinical problems.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa, Jarosz-Chobot Przemysława
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.158-160, il., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Neuropatia cukrzycowa jest jednym z najczęściej występujących poważnych powikłań w cukrzycy zarówno typu 1, jak i typu 2. Uszkodzenia włókien autonomicznych w przebiegu cukrzycy prowadzi do wystąpienia neuropatii autonomicznej. Wysuwane są 3 hipotezy dotyczące mechanizmów prowadzących do neuropatii cukrzycowej: metaboliczna, naczyniowa i immunologiczna. U wielu chorych występują nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu autonomicznego bez wyraźnych klinicznych objawów choroby.

  Streszczenie angielskie: Diabetic neuropathy is one the most common and serious complications of diabetes both type 1 and type 2. Damage to automatic nerves in the course of diabetes mellitus leads to diabetic autonomic neuropathy. There are three hypotheses explaing the pathogenetic mechanism of polyneuropathy: metabolic, vascular and immunological. Many diabetic patients have demonstrable abnormalities of autonomic function without any evidence of clinical disease.


  3/16

  Tytuł oryginału: Neuropatia autonomiczna u chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: Autonomic neuropathy in diabetic patients. [P.] 2: Diagnosis and management.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa, Jarosz-Chobot Przemysława
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.161-164, il., tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U wielu chorych występują nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu autonomicznego bez wyraźnych klinicznych objawów choroby. Wykonywanie testów czynności układu autonomicznego jest ważne dla oceny stanu neurologicznego i dla decyzji terapeutycznych powikłań cukrzycowych.

  Streszczenie angielskie: Many diabetic patients have demonstrable abnormalities of autonomic function without any evidence of clinical disease. Tests of autonomic function are assumed to be a measure of "neurological" state and may be important methods of assessing therapy of diabetic complications.


  4/16

  Tytuł oryginału: Medyczne dylematy przy udzielaniu zgody na przydział licencji kierowcy.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.172
  Sygnatura GBL: 313,318

  Typ dokumentu:
 • list i notatka


  5/16

  Tytuł oryginału: Zaburzenia mechanizmów termoregulacji organizmu i ich metaboliczne konsekwencje.
  Tytuł angielski: Disorders of thermoregulatory mechanisms of the organism and their metabolic consequences. P. 1: Hypothermia.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.266-270, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Równowaga termiczna organizmu zależy od prawidłowwego funkcjonowania wielu układów i ich prawidłowej interakcji ze środowiskiem. Człowiek dysponuje wieloma złożonymi neurogennymi i neuroendokrynnymi mechanizmami pozwalającymi utrzymać prawie stałą temperaturę ciała niezależnie od aktywności oraz zmian temeperatury otoczenia. Organizm traci ciepło wskutek parowania, przewodzenia, konwekcji i promieniowania. Wytwarzanie ciepła jest sumą energii powstającej w procesie podstawowej przemiany materii oraz drżeniowej i bezdrżeniowej termogenezy. Podwzgórze jest centralnym kontrolnym ośrodkiem, który zabezpiecza homeostazę termiczną. Istnieje wiele schematów klasyfikacji hipotermii. Z klinicznego punktu widzenia za temepraturę graniczną przyjmuje się temperaturę poniżej 35řC. Dokładny pomiar temperatury wewnętrznej ma zasadnicze znaczenie dla diagnostyki hipotermii.


  6/16

  Tytuł oryginału: Licencja kierowcy dla chorego na cukrzycę - warunki i orgraniczenia.
  Tytuł angielski: Driving license for diabetic patients.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.351-353, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Prawo do prowadzenia pojazdów mechanicznych nie tylko należy do najpowszechniej uznanych w społeczenstwoie oznak dorosłości ale w życiu współczesnym jest też coraz większą potrzebą. W większości krajów uprawnienia kierowcy dla chorych na cukrzycę traktowane są raczej jako przywilej niż prawo.


  7/16

  Tytuł oryginału: Zaburzenia homeostazy wapnia w stanach krytycznych.
  Tytuł angielski: Alterations in calcium homeostasis in the critical illness.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (4) s.217-225, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wapń jest jonem spełniającym różne funkcje wewnątrz- i zewnątrzkomórkowe. Zaburzenia stężenia wapnia w surowicy pociągają za sobą następstwa kliniczne. Różne stany krytyczne mogą powodować lub przebiegać z rowarzyszącą hipokalcemią lub hiperkalcemią. W artykule omówiono objawy kliniczne oraz leczenie ostrych zaburzeń homeostazy wapnia.


  8/16

  Tytuł oryginału: Epidemiologia cukrzycy typu 1 w populacji rozwojowej na świecie i w Polsce.
  Tytuł angielski: Epidemiology of diabetes mellitus type 1 in children and adolescents in the world and Poland.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa, Jarosz-Chobot Przemysława, Polańska Joanna
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.437-442, il., bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Coraz częściej na całym świecie przeprowadza się badania z zakresu epidemiologii cukrzycy typu 1 (dawniej zwanej insulinozależną), a okresy obserwacji są coraz dłuższe. Jednocześnie metodyka prowadzonych rejestrów jest coraz bardziej złożona i opiera się na ogólnie przyjętych kryteriach (np. EURODIAB). Powstają dobrze udokumentowane, wieloletnie i wieloparametrowe bazy danych, które obejmują wszystkie nowe zachorowania badanych regionów i krajów. Na podstawie tych danych można oszacować dynamikę zmian zapadalności na cukrzycę i związane z tym problemy socjalno-ekonomiczne w najbliższych latach oraz podjąć próbę wyjaśnienia złożonej etiologii cukrzycy typu 1, a następnie rozważyć możliwość prewencji na różnych etapach jej rozwoju. Praca ta zawiera przegląd doniesień z zakresu epidemiologii cukrzycy typu 1 z piśmiennictwa krajowego i międzynarodowego.


  9/16

  Tytuł oryginału: Czynniki etiopatogenetyczne przewlekłych powikłań cukrzycy i wskazówki diagnostyczne niektórych zespołów.
  Tytuł angielski: Pathogenetic factors chronic complications of diabetes and diagnostic some this abnormalities.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (5) nr spec. zjazdowy s.566-570, bibliogr. 36 poz., sum. - 6 Szkoła Pediatrii Warszawa-Miedzeszyn 27-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia
 • neurologia
 • okulistyka
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obniżenie jakości życia i zwiększenie umieralności u chorych na cukrzycę spowodowane są głównie powikłaniami przewlekłymi. Nieprawidłowości metaboliczne odgrywają kluczową rolę w patogenezie tych powikłań. Wyniki badań wskazują, że w cukrzycy typu 1 rozwojowi powikłań o charakterze mikroangiopatii czy neuropatii może zapobiegać czy je spowalniać ścisła metaboliczna kontrola. To jest ogólnie uznane, że bliska normy kontrola metaboliczna jest najlepszą prewencją powikłań, lecz u chorych leczonych insuliną zwiększa ryzyko hipoglikemii. Najczęstszymi przewlekłymi powikłaniami cukrzycy u młodocianych chorych jest retinopatia, nefropatia, neuropatia autonomiczna i kardiomiopatia.


  10/16

  Tytuł oryginału: Perspektywy zapobiegania i leczenia cukrzycy typu 1.
  Tytuł angielski: Perspectives in prevention and treatment of type 1 diabetes.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (5) nr spec. zjazdowy s.571-574, bibliogr. 35 poz., sum. - 6 Szkoła Pediatrii Warszawa-Miedzeszyn 27-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Głównym wyzwaniem w leczeniu cukrzycy typu 1 jest prewencja późnych powikłań i tym sposobem poprawa jakości życia chorych. W oparciu o dane z piśmiennictwa dokonano przeglądu prób zmierzających do prewencji lub opóźnienia klinicznego ujawnienia się cukrzycy typu 1. Wśród różnych teoretycznych opcji wyróżnić można dwie grupy. Jedna dotyczy prewencji w grupie osób genetycznie predysponowanych do zachorowania, druga dotyczy postępowania u osób z klinicznie jawną cukrzycą. Zakończona powodzeniem transplantacja trzustki pozwala na utrzymanie prawie normalnej homeostazy, wymaga jednak stałego stosowania leków immunosupresyjnych. Zastosowanie stosunkowo prostych metod immunoizolacji transplantowanych wysp w kapsułach pozwala na uniknięcie konieczności stosowania immunosupresji. Transplantacja wysp trzustkowych jest limitowana niedostatkiem dawców. Inżynieria genetyczna ma znaczenia zarówno dla prewencji patologicznych procesów jak i ochrony komórek wyspowych po transplantacji. Celem zarówno prewencyjnych jak i terapeutycznych procedur jest zatrzymanie autoimmunologicznej destrukcji komórek á.


  11/16

  Tytuł oryginału: Zaburzenia homeostazy glukozy w wyniku stresu pourazowego lub septycznego - hiperglikemia.
  Tytuł angielski: Alterations of blood glucose homeostasis during septic or injury stress - hyperglycemia.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.731-744, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W końcu XIX wieku Claude Bernard jako pierwszy zwrócił uwagę na występowanie hiperglikemii u chorych z ostrym urazem. W 1942 r. David Cutherbertson wprowadził pojęcie fazy ebb oraz flow dla opisu fazy hipo- i hipermetabolicznej rozwijających się po urazie. Hiperglikemia w fazie pierwszej jest wynikiem zwiększonej, przez wydzielanie katecholamin, wątrobowej glikogenolizy oraz stymulowanego bezpośrednio przez układ sympatyczny rozpadu glikogenu. Hiperglikemia jest również częstym zjawiskiem w drugiej fazie ciężkiego stresu pourazowego czy infekcyjnego. Jest ona wynikiem zwiększonej produkcji glukozy w obecności insulinooporności tkanek obwodowych. Faza ta klinicznie wyraża sie zespołem skladającym się z: hipermetabolizmu (manifestującego się hiperglikemią, hiperlaktynemią i katabolizmem białka); hiperdynamicznego stanu układu sercowo-naczyniowego z gwałtownym wzrostem rzutu serca oraz klinicznymi manifestacjami w postaci gorączki czy hipotermii, tachykardią, przyspieszeniem oddechu i leukocytozą. Hipermetaboliczna odpowiedź na stres może być przedłużona, kiedy jest stymulowana utrzymywaniem się wywołujących ją czynników (ognisko urazu czy infekcja). W odpowiedzi organizmu na stres wywołany urazem czy ciężką infekcją udział biorą trzy układy - nerwowy, endokrynny i humoralny (cytokiny) - które są wzajemnie od siebie zależne i stąd maksymalna metaboliczna odpowiedź na stres wymaga udziału ich wszystkich. Zwiększenie wyrzutu glukozy w wyniku glikogenolizy, w pierwszej ...

  Streszczenie angielskie: Claude Bernard in the late 19th century, was one of the first who recognized that acute injury was associated with the development of hyperglycemia. In 1942 David Cutherbertson introduced the terms ebb and flow to describe the phases of hypo- and hypermetabolism, which follow traumatic injury. Hyperglycemia during the ebb phase is promoted by hepatic glycogenolysis secondary to catecholamine release, as well as by direct sympathetic stimulation of glycogen breakdown. Hyperglycemia is a prominent feature of the flow phase in patients who sustain more severely injured or in whom septic complications develop. It results from augmented glucose production in the presence of insulin resistance in peripheral tissues. The flow phase is clinically expressed as a syndrome consisting of: hypermetabolism (manifested by hyperglycemia, hyperlactatemia and protein catabolism), hyperdynamic cardiovascular state and clinical manifestations of fever or hypothermia, tachycardia, tachypnoea and leucocytosis. The hypermetabolic response to stres may be prolonged when thre is stimulus for continuous formation of mediators - a persistent focus of injury or infection. Three systems are responsible for translating the initial insult into the stress response: nervous, endocrine and humoral (cytokine). These systems are interrelated. Maximal metabolic response to stress requires the participation of all three systems. Although glycogenolysis increase hepatic glucose output during the ebb ...


  12/16

  Tytuł oryginału: Zespół nagłego zgonu niemowląt.
  Tytuł angielski: Sudden infant death syndrome.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.524-525, bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Przyczyny występowania zespołu nagłego zgonu niemowląt (SIDS) nie są do końca wyjaśnione. SIDS rzadko występuje w 1. miesiącu życia, następnie częstość jego występowania wzrasta, osiąga szczyt między 2 a 4. miesiącem, po czym zmniejsza się. W piśmiennictwie objęto analizą wiele niezależnych czynników ryzyka, mogących sprzyjać występowaniu SIDS, w tym: pozycję w czasie snu, miękkie podłoże, na którym śpi dziecko, palenie przez matkę paierosów w czasie ciąży, młody wiek matki, układanie dziecka do snu we wspólnym łóżku z dorosłymi, wcześniactwo, mała masa urodzeniowa, płeć męska dziecka. Jakkolwiek etiopatogeneza SIDS jest wieloczynnikowa, współczesne hipotezy włączają w to także defekty regulacji oddychania i czynności serca. Interesująca jest hipoteza, że wydłużenie odcinka QT może być czynnikiem ryzyka i odgrywać rolę w patogenezie SIDS.

  Streszczenie angielskie: Sudden infant death syndrome (SIDS) is a disease of unknown cause. The occurence of SIDS is rare during the first month of life, increase to a peak between 2 and 4 months old, and then declines. The following have been consistently identified across studies as independent risk factors for SIDS: prone sleepion, sleeping on a soft surface, maternal smoking during pregnancy, young maternal age, bedsharing, prematurity and/or low birth weight, and male sex. Although the cause of the sudden infant death syndrome is multifactorial, contemporary hypotheses include defects in arousal or cardiorespiratory control. The interesting is hypothesis that prolongation of the QT interval may have a role in the pathogenesis of SIDS.


  13/16

  Tytuł oryginału: Homeostaza gospodarki fosforanowo-wapniowej w populacji rozwojowej.
  Tytuł angielski: Calcium and phosphorus homeostasis in the developmental population. P. 1: Homeostatic mechanisms in health.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (2) s.97-103, il., bibliogr. 19 poz, sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wapń i fosfor stanowią główny składnik mineralny kości, a także odgrywają zasadniczą rolę w czynności i metabolizmie komórek. W szkielecie zlokalizowane jest około 80 proc. fosforu i około 98 proc. wapnia całego ustrojowego zapasu. W kościach minerały te występują w 2 potaciach: amorfotycznej (bezpostaciowej) i krystalicznej. W surowicy wapń występuje w 3 postaciach: około 40 proc. związane jest z białkami, głównie albuminami, około 10 proc. związane jest z cytrynianem, a około 50 proc. stanowi wapń zjonizowany. Fosforany w surowicy krwi występują w postaci fosforanów nieorganicznych i w postaci estrów. W komórce fosforany występują głównie w postaci organicznej. Parathormon jest syntetyzowany przez gruczoły przytarczycowe. Fizjologicznie PTH jest najważniejszym regulatorem zewnątrzkomórkowego stężenia Ca. Zwiększa on mobilizację Ca z kości, nerkową reabsorpcję Ca i prawdopodobnie również zwiększa jelitowe wchłanianie wapnia. Zwiększenie stężenia Ca w surowicy hamuje sekrecję PTH. Kalcytonina wydzielana jest przez komórki C tarczycy. Obniża ona mobilizację Ca z kości i zwiększa wydzielanie wapnia przez nerki. Wapń stymuluje wydzielanie kalcytoniny. Witamina D3 jest syntetyzowana w skórze. Jest ona metabolizowana do 25(OH)D a następnie do najaktywniejszej postaci 1,25(OH2)D. Witamina D przez 1,25(OH)2D działa na wzrost jelitowej absorpcji Ca, mobilizuje Ca z kości i zwiększa nerkową reabsorpcję wapnia. Na zasadzie sprzężenia zwrotnego, obniżenie produkcji 1,25(OH)2D ...

  Streszczenie angielskie: Calcium and phosphorus form the major inorganic constituents of bone and play a vital role in cell function and cell metabolism. About 80 p.c. of total body P and 98 p.c. of total body Ca are in bone. Bone minerals exist in two physical forms: amorphous and cristalline. Serum Ca is found in three forms: approximately 40 p.c. is bound predominantly to albumin, approximately 10 p.c. is completed with serum anions, and approximately 50 p.c. is ionizes. The total P in serum can be divided into organic ester phosphate and inorganic phosphate. In the cell, phosphate is mostly in the form of organic phosphate. Parathyroid hormone is synthesized in the parathyroid gland. In physiological terms, PTH is the most important regulator of extracellular Ca concentration. Parathyroid hormone increases bone mobilization of Ca, increases renal Ca reabsorption, and possibly increases Ca absorption in the intestine. Increased serum Ca suppresses PTH production. Calcitonin is secreted from thyroid C cells. Calcitonin decreases Ca mobilization from bone and increases Ca excretion in the kidney. Ca stimulates the production of calcitonin. Vitamin D3 is synthesized in the skin from precursors. Vitamin D is catalyzed to 25(OH)D and it is metabolized to most active metabolite 1.25(OH)2D. Vitamin D through 1.25(OH)2D acts on the intestine to increase Ca absorption, mobilizes Ca from bone, and reabsorbs Ca in the kidney. The feedback loop might be completed by inhibition of PTH production by ...


  14/16

  Tytuł oryginału: Homeostaza gospodarki fosforanowo-wapniowej w populacji rozwojowej.
  Tytuł angielski: Calcium and phosphorus homeostasis in the developmental population. P. 2: Neonatal disturbances in the serum calcium and phosphorus concentration.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (2) s.105-110, tab., bibliogr. 16 poz, sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Noworodkowa hipokalcemia występuje w 2 formach: wczesna noworodkowa hipokalcemia, typowo ujawniajaca się w pierwszych dnaich życia oraz hipokalcemia noworodkowa późna, ujawniająca się zwykle pod koniec pierwszego tygodnia życia. Hiperkalcemia jest wynikiem zaburzenia równowagi między dopływem a odpływem wapnia z płynu pozakomórkowego. Zasadniczą jej przyczyną jest nadmierna mobilizacja Ca z kości. Choć nerki i przewód pokarmowy są włączone w utrzymanie homeostazy wapnia, to czasem mogą podtrzymać hiperkalcemię. Hipofosfatemia może wystąpić w pierwszych dniach po urodzeniu i utrzymywać się przez wiele miesięcy. Zwykle jest ona związana z niską podażą P w żywieniu pozajelitowym lub z karmieniem wcześniaków mlekiem matki. Pozażywieniowe przyczyny noworodkowej hipofosfatemii są znacznie rzadsze niż czynniki żywieniowe. Wśród czynników pozażywieniowych jest prawdopodobnie obniżenie kanalikowej reabsorpcji P, które może być wtórne do wzrostu PTH, ale nie musi. Hiperfosfatemia może mieć również podłoże żywieniowe lub pozażywieniowe. Wśród przyczyn żywieniowych jest zwykle nadmierna podaż P lub nieprawidłowy stosunek Ca i P w płynach stosowanych w żywieniu pozajelitowym. Wśród przyczyn pozażywieniowych wymienić należy okołoporodowe niedotlenienie z przechodzeniem P z przestrzeni wewnątrzkomórkowej do przestrzeni zewnątrzkomórkowej i towarzyszącym obniżeniem nerkowej filtracji.

  Streszczenie angielskie: Neonatal hypocalcemia occurs in two forms: early neonatal hypocalcemia typically occurs during the first few days of life and late neonatal hypocalcemia occurs toward the end of the first week of life. Hypercalcemia is the result of imbalance between fluxes of Ca into and out of the extracellular fluid. An increase in net Ca mobilization from the skeleton is generally the primary cause of hypercalcemia. Although the kidney and gastrointestinal tract are involved in the total body Ca homeostasis, they sometimes maintain hypercalcemia. Hypophosphatemia may occur within the first days of birth and may persist for many months. Usually, it has a nutritional basis and occurs most frequently in infants receiving low P intake from parenteral nutrition and in preterm infants fed with human milk. Nonnutritional causes of neonatal hypophosphatemia are much less frequent than nutritional causes. The primary mechanisms of hypophosphatemia in nonnutritional-related hypophosphatemia is probably a decreased renal tubular P reabsorption and may or may not be seconadary to elevated PTH. Hyperphosphatemia can have nutritional or nonnutritional causes. Nutritional causes usually occur with the infusion of excessive P content, or an unusual combination of Ca and P delivered from parenteral nutrition solution. Nonnutritional causes include perinatal asphyxia with release of intracellular P to the extracellular compartment, together with a low renal glomerular filtration.


  15/16

  Tytuł oryginału: Wolne rodniki tlenowe i ich rola w patomechanizmie przewlekłych powikłań cukrzycy.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa
  Źródło: Lekarz 2002 (6) s.29
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/16

  Tytuł oryginału: Edukacja chorych na cukrzycę, ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy typu 2.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa
  Źródło: Lekarz 2002 (4) s.16-18
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: