Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OSTROWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/28

Tytuł oryginału: Zachowania zdrowotne studentów warszawskiej Akademii Medycznej.
Tytuł angielski: The assessment of health behaviours among Warsaw Medical University students.
Autorzy: Ostrowska Alicja, Szewczyński Jerzy A.
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.831-835, tab., bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Warszawie

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny niektórych zachowań zdrowotnych wśród studentów IV roku medycyny warszawskiej AM. W badaniu przeprowadzonym za pomocą metody ankietowej uczestniczyło 228 osób, w tym 130 kobiet i 98 mężczyzn. Stwierdzono, ze nałóg palenia dotyczył 13,1 proc. kobiet i 14,3 proc. mężczyzn. Napojem alkoholowym preferowanym przez badaną młodzież było piwo, u studentek także wino. Mężczyźni charakteryzowali się wyższą częstością picia alkoholu niż kobiety. Całkowitą abstynencję deklarowało 13,8 proc. studentek i 7,1 proc. studentów. Środki uzalażniające (amferamina i marihuana) przyjmowali tylko mężczyźni (10,2 proc.). Około 1/3 badanej młodzieży wykazywała bierną postawę wobec sportu i rekreacji fizycznej. Studentki w porównaniu ze studentami lepiej znały obiektywne wskaźniki własnego stanu zdrowia (ciśnienie tętnicze, poziom glukozy i cholesterolu) oraz częściej przestrzegały zasad prawidłowego żywienia.

  Streszczenie angielskie: Some health behaviours among 228 students of Warsaw Medical University (130 women and 98 men) using anonymous questionnaire were examined. Percentage of smokers among female and male students was similar (13.1 p.c. and 14.3 p.c. respectively). Among respondents the greatest frequency of drinking alcohol was from a few times weekly to a few times monthly. Male students drunk alcohol more often than female ones. Beer was prefered by men, wine and beer - by women. Only male students (10.2 p.c.) used drugs (amphetamine, marihuana). About 1/3 of respondents did not do any sports. Female students had better knowledge about objective factores of their health status (blood pressure, blood glucose and cholesterol level) compared to males ones.


  2/28

  Tytuł oryginału: Endometrioza pęcherza moczowego i moczowodu - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Endometriosis of the bladder and the ureter.
  Autorzy: Pypno Wojciech, Zbrzeźniak Maciej, Gajda Adam, Ostrowska Joanna
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.66-68, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Endometrioza jest dość częstym schorzeniem, w którym dochodzi do pojawienia się tkanki endometrium poza jamą macicy. W rzadkich przypadkach endometrioza dotyczy narządów układu moczowego. Autorzy przedstawiają przypadek endometriozy pęcherza moczowego i moczowodu u 48-letniej kobiety. Rozpoznanie traktują jako najbaradziej prawdopodobne, bowiem ustalono je tylko na podstawie typowej cykliczności objawów i skuteczności leczenia danazolem, bez potwierdzenia histopatologicznego. Długotrwały przebieg choroby doprowadził do marskości pęcherza i konieczności jego usunięcia.

  Streszczenie angielskie: Endometriosis is quite a common disease, in witch endometrial tissue is found outside the cave of the uterus. In rare cases endometriosis affects urinary system organs. The authors present a case of urinary bladder and ureter endometriosis in a 48-years old woman. They regard the diagnosis of endometriosis as most probable, since it was assumed only on typical periodicity of symptoms and positive danazol treatment, without histopathological cofirmation. Prolonged course of the disease led to cirrhosis of the bladder and finall to its removal.


  3/28

  Tytuł oryginału: Wpływ stosowania dwuskładnikowych pigułek antykoncepcyjnych trzeciej generacji zawierających 20 ćg etynyloestradiolu i 75 ćg gestodenu na przyrost masy ciała.
  Tytuł angielski: Weight change with low-dose oral contraceptive (containing 20 ćg ethinyloestradiol and 75 ćg gestodene) use.
  Autorzy: Lech Medard M., Ostrowska Lucyna
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (2) s.31-32, 34-35, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie poglądów, przyczyn i dowodów na temat wpływu stosowania 2-składnikowych pigułek antykoncepcyjnych na przyrost masy ciała. W tym m.in. celu przeprowadzono badanie, zmierzające do uzyskania odpowiedzi czy stosowanie 2-składnikowych pigułek antykoncepcyjnych, zawierających 20 ćg etynyloestradiolu i 75 ćg gestodenu (Logest), miało wpływ na przyrost masy ciała u pacjentek stosujących ten preparat przez 6 mies. Badaniem objęto 800 pacjentek z różnych regionow Polski. Na podstawie dokładnej analizy statystycznej uzyskanego materiału można stwierdzić, że stosowanie badanego preparatu nie przyczyniało sie do przyrostu masy ciała.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present opinion, reasons and date on the relation between the use of combined oral contraceptives and body weight. Changes in body weight with combined low-dose oral contraceptives neither have been demonstrated in placebo-controlled trials, nor these trials were performed in the population with nutritional habits and style of life resembling population of Poland. We performed the clinical study on the group of 800 patients living in sites around Poland. Patients were used oral contraceptives (contraining 20 ćg of ethinylestradiol and 75 ćg of gestodene) for the period of six months. On the basis of this investigation; there is no relation between the use of this product and weight gain.


  4/28

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu wsparcia psychologicznego na redukcję masy ciała otyłych pacjentów.
  Tytuł angielski: Estimation of the influence of psychological support on body mass reduction in the obese patients.
  Autorzy: Ostrowska Lucyna, Karczewski Jan
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.174-182, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Otyłość to nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w ustroju. Najczęściej przyczyną nadwagi lub ortyłości są nieprawidłowe nawyki żywieniowe i mała aktywność fizyczna. Celem pracy było sprawdzenie skuteczności leczenia dietą i zwiększonym ruchem pacjentów z nadmierną masą ciała. Badaniem objęto 140 osób z nadwagą lub otyłością prostą (131 kobiet i 9 mężczyzn) w wieku 15-65 lat, należących do grupy wsparcia, które odbyły szkolenie w zakresie dietetyki. Leczenie obejmowało dietę 1000-1500 kcal dziennie oraz udział w programie ćwiczeń redukujących masę ciała (gimnastyka 2 razy w tygodniu oraz ćwiczenia w wodzie raz w tygodniu 45 min). Badana grupa była monitorowana, osoby przerywające ćwiczenia były wykluczane. Badania ukończono po 2 latach. Grupa I (ćwicząca do 3 miesięcy) obejmowała 39 osób, które zdredukowały masę ciała o średnio 7,7 kg. W grupie II (ćwiczącej 3-6 miesięcy) było 59 osób, których masa ciała zredukowana została o średnio 14,5 kg. W grupie III (ćwiczącej 6-12 miesięcy) było 38 osób, które schudły średnio o 20,9 kg. Grupa IV (powyżej 12 miesięcy ćwiczeń) liczyła 4 osoby, które zredukowały masę ciała o 50 kg (26-71 kg), co stanowiło ubytek wyjściowej masy ciała 26,5 do 4 proc. Obserwowani pacjenci z nadwagą lub otyłością zredukowali masę ciała poprzez właściwie dobraną dietę oraz zwiększony wysiłek fizyczny. Ponad 40 proc. badanych pacjentów była w stanie wytrwać w realizacji tego programu pół roku, a około 30 proc. do roku.

  Streszczenie angielskie: Obesity is an excessive accumulation of fatty tissue in the organism. Incorrect eating habitis and low physical activity are the major cause of overweight and obesity. The aim of the study was to investigate the efficiency of dietetic treatment and increased physical activity in patients with excessive body mass. The study was carried out on 140 patients with overweight or simple obesity (131 women and 9 men), aged 15-65 years, the members of the support group previously instructed in dietetics. The treatment consisted of the application of diet 1000-1500 kcal/day and the participation in the programme of body-mass reducing exercises (physical exercise twice a week and exercise in water excluded from the group. The study was terminated after 2 years. In the group I (exercising for 0-3 months) 39 patients reduced their body mass by 7,7 kg on the average. In the group II (exercising for 3-6 months) 59 patients reduced their body mass by the average of 14,5 kg. In the group III (exercising for 6-12 months) in 38 patients the average loss of body mass was 20.9 kg. In the group IV (exercising for over 12 months) 4 patients reduced their weight by 26-70 kg (mean 50 kg), which gave the 26,5-47 p.c. loss of the initial body mass. The patients with overweight and obesity included in the present study reduced their body mass through the application of an adequate selected diet and increased physical activity. More than 40 p.c.of the patients were able to persevere up to 6 months of the programme, and about 30 p.c. up to one year.


  5/28

  Tytuł oryginału: Does the negative correlation found in breast cancer patients between plasma melatonin and insulin-like growth factor-I concentrations imply the existence of an additional mechanism of oncostatic melatonin influence involved in defense?
  Autorzy: Kajdaniuk Dariusz, Marek Bogdan, Kos-Kudła Beata, Żwirska-Korczala Krystyna, Ostrowska Zofia, Buntner Barbara, Szymszal Jan
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.CR457-CR461, il., tab., bibliogr. 54 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Insulin-like growth factor-I (IGF-I) is probably involved in promoting both normal and neoplastic cell growth, neoplastic transformation processes, angiogenesis, and neoplasma progression. On the other hand, one possible mechanism of the oncostatic action of melatonin is its influence on the action and/or release of teh growth factors that stimulate neoplastic cell growth. Quantitative changes in melatonin and IGF-I, as well as an imbalance between melatonin and IGF-I, may affect the growth of breast cancer cells and exacerbate the disease. The aim of our research was to study the interactions between plasma melatonin and IGF-I concentrations in pre-menopausal breast cancer patients. Our research involved 24 breast cancer patients (mean age 43 ń 6) with stage II breast cancer (Bloom and Richardson classification), confirmed by histological studies, and were 4 weeks after radical mastectomy. The control group consisted of 16 healthy women wolunteers (mean age 44 ń 5). No statistically significant relations were found between mean plasma melatonin and IGF-I concentrations in the two study groups. In the breast cancer group the correlation coefficient between IGF-I concentration in plasma and melatonin was r = -0.058). The negative correlation between the plasma melatonin and IGF-I concentrations in the breast cancer patients we studied could rach statistical significance in a larger population. The presence of such a negative correlation between plasma melatonin and IGF-I concentrations in patients with neoplastic disease may imply the existence of an additional defense mechanism based on the oncostatic influence of melatonin.


  6/28

  Tytuł oryginału: Zachowania żywieniowe osób z nadwagą i otyłością.
  Tytuł angielski: Dietary habits of people with overweight and obesity.
  Autorzy: Ostrowska Lucyna, Czapska Danuta, Karczewski Jan, Krzemińska Aneta
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.139-146, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono czynniki żywieniowe mogące mieć wpływ na zwiększoną masę ciała u badanych osób z woj. podlaskiego. Zwrócono uwagę zarówno na zły skład ilościowy dziennych racji pokarmowych jak i błędy dotyczące niewłaściwych zwyczajów i zachowań żywieniowych.

  Streszczenie angielskie: A hundred and fifty volunteers (132 women and 18 men) with overweight and obesity were examined using questionnaire survery. The mean age was 37.4 (ń 12.5) years for the women and 30 (ń 11.03) years for the men. Their daily food rations and dietary habits were analysed. It was found that diets of 78 p.c. surveyed women did not satisfy their daily energy requirements. Food rations of 50 p.c. men were energy-rich. Protein intake of the subjects was higher than the recommended safe maximum value in 76.5 p.c. women and 83.5 p.c. men. Fat-rich food rations were noted in 31.1 p.c. women and 66.7 p.c. men. Carbohydrate-deficient diets were recorded for 81.8 p.c. women and 66.7 p.c. men. Only 23.4 p.c. women and 22.2 p.c. men had 5 meals daily. Most of the surveyed people experienced strongest sensation of hunger in the evenings. As much as 97 p.c. had snacks between meals. Approximately 50 p.c. used to eat something at night hours. Highly processed food was most common. Only 10.6 p.c. women and 11.1 p.c. men controlled their daily energy intakes. These results seem to indicate that inappropriate dietary habits and disturbed proportions between the nutrients may enhance overweight and obesity.


  7/28

  Tytuł oryginału: Zawartość magnezu we włosach, a wybrane wskaźniki lipidowe w surowicy krwi studentów Akademii Medycznej w Białymstoku.
  Tytuł angielski: Magnesium content and selected lipid indices in blood serum of students of the Medical Academy of Białystok.
  Autorzy: Karczewski Jan, Ostrowska Lucyna, Stefańska Ewa
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.155-159, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oznaczono zawartość magnezu we włosach studentów Akademii Medycznej w Białymstoku oraz wykonano lipidogram w surowicy krwi badanych. Dokonano próby oceny związku pomiędzy poziomem magnezu we włosach, a wybranymi parametrami lipidowymi krwi.

  Streszczenie angielskie: It was assessed whether magnesium content in the organism estimated from its concentration in the hair of the Białystok Medical Academy students was related to lipd metabolism evaluated from blood lipidograms. Total cholesterol, HDL and LDL cholesterol fractions, and triglycerides were determined by reflectomy ona Roche Reflotron apparatus. Hair magnesium was determined by AAS on a Hitachi Z-5000 apparatus after the samples had been incinerated and dissolved in spectrally pur 1 mol/dm**3 HNO3. The results were validated by comparing them with those for reference material (hair). Mean magnesium content in the hair of the men was 57.7 ćg/g hair, which was lower than the corresponding value for the women, 87.0 ćg/g hair. The difference was statistically insignificant. Lipid concentration in blood serum of the examined subjects did not show statistically significant differences between sexes. However, lipid indices were markedly higher in the women. Thes results indicate that hair magnesium content may be related to lipid metanolism. More experimental evidence is required to confirm that hypothesis.


  8/28

  Tytuł oryginału: Drogi wyjścia z "limitów" w ambulatoryjnym lecznictwie specjalistycznym - nowe koncepcje (porównanie różnych koncepcji) kontraktowania świadczeń zdrowotnych w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
  Autorzy: Ostrowska Aurelia, Maciejewski Zbigniew
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (2) s.53-79, tab.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca przeglądowa


  9/28

  Tytuł oryginału: Comparative study of early Lyme disease: Erythema migrans in New York State and Northeastern Poland.
  Autorzy: Zajkowska Joanna, Hermanowska-Szpakowicz Teresa, Coyle Patricia, Ostrowska Jolanta, Pancewicz Sławomir, Kondrusik Maciej
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.CR37-CR43, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The objeactive was to compare the clinical features of early local Lyme Disease: Erythema Migrans (EM) baeatween two highly endemic areas: New York State and Northeastern Poland. Study was based on self reporting questionnaires, physical examination, and laboratory results. Material/Methods: Group I (n = 27) consissted of citizens from New York State presenting with EM, referred to the study by their physicians. Group II (n = 25) consisted of patients treated as outpatients in 1998 - 1999 at the Department of Infectious Diseases and Neuroinfections, Medical University of Białystok, Poland. The diagnosis of EM was based on patient history and clinical picture. Results: Depending on the immune reaction of the host, the clinical picture is variabale. The initial symptoms range from discrete to strongly expressedd. The inflammatory reaction at the site of tick-bite seems to be milder in Europe than in North America, which is reflected in teh prevalence of the annular form of rash and milder expression of general symptoms. Mildor absent general symptoms and the prevalence of the annular over homogenous form are observed in those areas of Europe where Ixodes ricinus is the main veactor. In the endemic area of New York State, where Ixodes scapularis mainly occurs, uniform EM with fluplike symptoms is more common. Conclusions: There are distinct differences in the typical clinical picures between the two separated endemic areas of New York State and Northeastern Poland, due to different vectors (salive components?), bacaterial genospecies, likely intermediate hosts and clinatic differences. Familiarity with the presenting form of the disease can be very important, especially for primary care physicians.


  10/28

  Tytuł oryginału: Budowa morfologiczna stóp osób uprawiających taniec ludowy
  Autorzy: Demczuk-Włodarczyk Ewa, Bieć Ewa, Zawadzka Dominika, Ostrowska Bożena, Boerner Ewa
  Źródło: W: I Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Ruch, muzyka i taniec, jako element kultury i edukacji" z cyklu ruch, muzyka, taniec - Wrocław, 2002 s.11-14, il., tab., bibliogr. [4] poz. - 1 Konferencja Naukowo-Dydaktyczna pt. Ruch, muzyka i taniec jako element kultury i edukacji Wrocław 17-19.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/28

  Tytuł oryginału: Niedobór hormonu wzrostu u dorosłych a układ sercowo-naczyniowy.
  Tytuł angielski: Cardiovascular effects of growth hormone deficiency in adults.
  Autorzy: Rzytki Piotr, Marek Bogdan, Kajdaniuk Dariusz, Kos-Kudła Beata, Ostrowska Zofia, Borgiel-Marek Halina, Janczewska-Kazek Ewa, Niedziołka Danuta, Wyrwas-Bełz Urszula, Zeka Gani
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.62-65, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono znaczenie hormonu wzrostu (GH) dla prawidłowego funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego, rolę niedoboru GH u dorosłych w etiologii niektórych chorób tego układu oraz następstwa hormonalnej terapii zastępczej GH.

  Streszczenie angielskie: The role of growth hormone (GH) in maintaining normal cardiovascular function and the influence of GH deficiency and GH replacement therapy on cardiovascular risk are presented.


  12/28

  Tytuł oryginału: Dynamika zmian parametrów równowagi u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych.
  Tytuł angielski: The dynamics of stability control parameters in patients with coxarthrosis.
  Autorzy: Giemza Czesław, Skolimowski Tadeusz, Ostrowska Bożena, Bleć Ewa
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (1) s.36-40, tab., bibliogr. 9 poz. - Tekst równol. w języku ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Założono, że zmiany spowodowane procesem zwyrodnieniowym w obrębie stawu biodrowego wpływają w znaczący sposób na utrzymywanie równowagi ludzi dotkniętych tą dolegliwością. Celem pracy jest określenie sposobu utrzymywania równowagi ciała w warunkach statycznych i dynamicznych ludzi dotkniętych zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych oraz sprawdzenie, jak wymiana uszkodzonego stawu wpływa na równowagę. W tym celu przebadano 84 osoby ze zmianami zwyrodnieniowymi w stawach biodrowych i 40 osób zdrowych. Do oceny równowagi wykorzystano stabilograf tensonmetryczny, na którym rejestrowano przemieszczenie punktu przyłożenia wypadkowej siły reakcji nacisku stęp na podłoże.


  13/28

  Tytuł oryginału: Zawartość wanadu we włosach a wybrane wskaźniki lipidowe w surowicy krwi studentów Akademii Medycznej w Białymstoku.
  Tytuł angielski: Vanadium content in the hair and chosen lipid indices in the blood serum of students of the Medical Academy of Białystok.
  Autorzy: Karczewski Jan, Stefańska Ewa, Ostrowska Lucyna
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (4) s.393-397, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Białymstoku

  Streszczenie polskie: Oznaczono zawartość wanadu we włosach studentów Akademii Medycznej w Białymstoku oraz wykonano lipidogram w surowicy krwi badanych. Dokonano próby oceny związku pomiędzy poziomem wanadu we włosach a wybranymi parametrami lipidowymi krwi.


  14/28

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych czynników środowiskowych wpływających na występowanie nadwagi i otyłości w populacji zamieszkującej Podlasie.
  Tytuł angielski: Chosen environmental factors and their effect on the incidence of overweight and obesity in the population of Podlasie.
  Autorzy: Ostrowska Lucyna, Karczewski Jan, Czapska Danuta, Krzemińska Aneta
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (4) s.429-439, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania miały na celu ocenę czynników środowiskowych wpływających na występowanie nadwagi lub otyłości w populacji województwa podlaskiego. Pod uwagę wzięto rodzinne występowanie otyłości, wiek w którym stwierdzono nadwagę lub otyłość, stosowanie używek, środków farmaceutycznych, rodzaj preferowanego odpoczynku oraz aktywności fizycznej. Stwierdzono, że na występowanie zwiększonej masy ciała mają wpływ zarówno predyspozycje genetyczne jako i czynniki środowiskowe. Występowanie otyłości w rodzinie było czynnikiem ryzyka istotnym statystycznie.


  15/28

  Tytuł oryginału: Zagrożenia: narkotyki, przestępczość, alkohol, nikotynizm, przemoc, wypadki
  Autorzy: Ostrowska Krystyna
  Źródło: W: Zadania samorządów lokalnych w rozwoju demograficznym. T. 6 - Skierniewice, 2002 s.193-199, tab., bibliogr. [3] poz. - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - konferencja nt. zadań samorządów lokalnych w rozwoju demograficznym Skierniewice 13-14.06. 2002
  Sygnatura GBL: 735,733

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  16/28

  Tytuł oryginału: Charakterystyka kwasów tłuszczowych i cholesterolu w racjach pokarmowych młodzieży szkolnej z woj. mazowieckiego.
  Tytuł angielski: Characteristics of fatty acid and cholesterol in diets of adolescents living in Mazowsze region.
  Autorzy: Ostrowska Alicja, Szewczyński Jerzy
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.323-327, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny całodziennych racji pokarmowych młodzieży szkolnej (156 dziewcząt i 86 chłopców) pod kątem ogólnej ilości spożywanego tłuszczu oraz poziomu kwasów tłuszczowych i cholesterolu. Stwierdzono, że przecietna racja pokarmowa chłopców odznaczała się wysokim udziałem energii z tłuszczów, w tym kwasów nasyconych oraz cholesterolu. Racje pokarmowe dziewcząt spełniały na ogół zalecane normy w odniesieniu do tych składników odżywczych. Średnie spożycie oraz udział energii z kwasów tłuszczowych polienowych w żywieniu badanej młodzieży odpowiadało zalecanym normom.

  Streszczenie angielskie: The evaluation of dietary intake of total fat, saturated, mono- and polyunsaturated fatty acids and cholesterol in adolescents (156 girls and 86 boys) living in Mazowsze region was performed. Intake was assessed by 24 h recall. In group of boys a hight proportion of energy derived from total fat and saturated fatty acids was observed, and cholesterol intake exceeded 300 mg per day. In the girls daily intake of these nutrients was approximated to the RDAs. The diet of both girls and boys contained adequate amounts of polyunsaturated fatty acids.


  17/28

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia cignoliną na obraz kliniczny i wartości stężenia kalcytoniny w surowicy u chorych na łuszczycę.
  Tytuł angielski: Influence of dithranol therapy on clinical status and serum calcitonin concentrations in patients with common psoriasis.
  Autorzy: Bendkowski Witold, Hadas Ewa, Świętochowska Elżbieta, Wielkoszyński Tomasz, Ostrowska Zofia, Szapska Bożena
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.481-483, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badanie oceniające wpływ leczenia zewnętrznego cignoliną na obraz kliniczny i stężenie kalcytoniny w surowicy chorych na łuszczycę zwykłą. Badanie kliniczne wraz z leczeniem prowadzono u 19 chorych na łuszczycę zwykłą, stosując cignolinę metodą minutową. Stężenie kalcytoniny w surowicy tych chorych oznaczono przed i po zakończeniu 14-dniowego leczenia zewnętrznego. Uzyskane wartości stężeń kalcytoniny przed leczeniem porównano z wartościami otrzymanymi po leczeniu oraz z wynikami grupy kontrolnej. Pomiary stężeń TSH wykonane przed leczeniem w grupie badanej porównano z wynikami w grupie kontrolnej, stwierdzając znacznie niższe wartości w grupie chorych oraz statystycznie znamienną, ujemną korelację między stężeniami TSH a stężeniami kalcytoniny w surowicy. Cignolina stosowana do leczenia zewnętrznego u chorych na łuszczycę zwykłą powoduje znaczne zmniejszenie zwiększonych wyjściowo stężeń kalcytoniny wraz z poprawą stanu klinicznego

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was to study the effects of external dithranol therapy of psoriatic patients on the clinical status and serum calcinini concentrations. This was done on 19 patients with common psoriasis using Cignoderm in the short contact therapy. Calcitonin concentration in serum samples was determined before and after a 14-day therapy. Results obtained before were compared with concentrations after dithranol treatment and with results in control group. Serum TSH was also measured in serum samples from both groups at the very beginning time. The determinations showed statistically significant lower serum TSH level in psoriatic patients before therapy vs. control and significant, negative correlation with calcitonin concentration in those patients. After a 14-day dithranol therapy a significant calcitonin concentration decrease as well as clinical effects were observed in the investigated group.


  18/28

  Tytuł oryginału: Zachowania zdrowotne osób starszych.
  Autorzy: Ostrowska-Ogórek Małgorzata, Bartoszek Agnieszka
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (4) s.17-19, il., tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zachowania żywieniowe i zachowania związane z samoleczeniem można analizować odnosząc się do istniejących w literaturze podziałów zachowań zdrowotnych (np. zachowania prozdrowotne i zachowania antyzdrowotne).


  19/28

  Tytuł oryginału: Nauczanie etyki lekarskiej do r. 1939 w Warszawie.
  Tytuł angielski: The teaching of medical ethics in Warsaw up to 1939.
  Autorzy: Ostrowska Teresa
  Źródło: Med. Dydakt. Wychow. 2002: 34 (3/4) s.27-34
  Sygnatura GBL: 305,373

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XIX wieku


  20/28

  Tytuł oryginału: Ostry kardiogenny obrzęk płuc: patofizjologia, diagnostyka i nowe kierunki leczenia.
  Tytuł angielski: Acute cardiogenic pulmonary edema: pathophysiology, diagnosis and new treatment directiones.
  Autorzy: Sztwiertnia-Roszczyk Ewa, Ostrowska-Pomian Bożenna, Roszczyk Ryszard, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1156-1162, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ostry kardiogenny obrzęk płuc (ACPE) jest jedną z postaci klinicznych w ostrej niewydolności lewokomorowej serca o wysokiej śmiertelności wewnątrzszpitalnej przekraczającej 40 proc. Istotą tego schorzenia jest gwałtowny wzrost ciśnienia hydrostatystycznego w kapilarnym krążeniu płucnym, przekraczającym wewnątrznaczyniowe ciśnienie onkotyczne oraz ciśnienie śródmiąższowe w tkance płucnej. Występuje on najczęściej w powikłaniach choroby niedokrwiennej serca, a zwłaszcza w świeżym zawale, w przebiegu nadciśnienia tętniczego, wad serca, kardiomiopatii oraz niewydolności serca lub nerek. W patogenezie ACPE obok przewodnienia istotną rolę odgrywają gwałtowne wewnątrznaczyniowe zaburzenia redystrybucji krwi do płuc z innych obszarów naczyniowych w warunkach niedostatecznej rezerwy czynności skurczowo-rozkurczowej mięśnia lewej komory serca. Rozpoznanie ustala się przyłóżkowo. Różnicowanie obejmuje wszystkie stany nagłe przebiegające z dusznością. Pilnie wdraża się leczenie objawowe oraz możliwie wcześnie przyczynowe. W doraźnym postępowaniu obok wymuszonej siedzącej pozycji ciała i tlenoterapii podaje się nitroglicerynę i/lub kaptopril oraz furosemid u chorych z prawidłowym lub podwyższonym ciśnieniem tętniczym. W przypadkach z obniżonym ciśnieniem skurczowym poniżej 100 mmHg stosuje się wlew amin presyjnych. W towarzyszących tachy- i bradyarytmiach podaje się leki przeciwarytmiczne i/lub dodatkowo stosuje się elektroterapię. ACPE powikłane wstrząsem kardiogennym wymaga leczenia szpitalnego z pełnym monitorowaniem hemodynamicznym.

  Streszczenie angielskie: Acute cardiogenic pulmonary edema (ACPE) is one of the clinical status of the acute heart with large hospital mortality exceeding 40 p.c. The issue of this disease is sudden intravascular hydrostatic pressure increase crossing intravascular plasma oncotic and pulmonary parenchymatous pressure. It occurs most frequently in the complication of the following diseases: ischemic heart disease, arterial hypertension, valvular heart disease and heart or renal failure. Significant role in the pathogenesis of ACPE, apart from overhydratation play intravascular changes of a distribution blood from another vasular bed to the lungs in the insufficiency reserve conditions of the systolic and diastolic left ventricular function. Diagnosis should be performed at bedside. Differentional diagnosis includes all clinical states with proceeding dyspnoe. Symptomatic and possible early causal treatment are introduced urgently. First aid management, apart from sitting body position and oxygen therapy, includes nitroglicerin and/or captopril and furosemide administration in pts with normal or increased arterial pressure. In case of reducing arterial preasure bellow 100 mmHg infusion of catecholamines is administrated. In tach- and bradyarrythmias accompanying ACPE antiarrythmical drugs and/or electrotherapy is given additionally. ACPE complicated by cardiogenic shock requires hospitalization with full hemodynamic monitoring.


  21/28

  Tytuł oryginału: Zachowania zdrowotne osób starszych.
  Autorzy: Bartoszek Agnieszka, Ostrowska-Ogórek Małgorzata
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (3) s.21-23, tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  22/28

  Tytuł oryginału: Analiza tzw. diety optymalnej pod względem zawartości produktów wysokoenergetycznych oraz zaspokajania zapotrzebowania na witaminy i mikroelementy.
  Autorzy: Ostrowska Lucyna, Lech Medard M.
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (12) s.117-124, tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  23/28

  Tytuł oryginału: Rola echokardiografii przezprzełykowej (TEE) w diagnostyce podzastawkowego zwężenia aorty.
  Tytuł angielski: The role of transesophageal echocardiography (TEE) in assessement of left ventricular outflow tract obstruction.
  Autorzy: Moll Jadwiga A., Binikowska Jolanta, Ostrowska Katarzyna, Makowiecka Elżbieta, Sysa Andrzej, Moll Jacek J.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.732-736, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Poddano analizie 12 dzieci, u których rozpoznano podzastawkowe zwężenie aorty, u 3 w postaci izolowanej, u 9 zaś jako zwężenie wtórne, pojawiające się w róznym czasie po wcześniejszej operacji wrodzonej wady serca. U 25 proc. z nich (głównie izolowanych form zwężenia) badanie echokardiograficzne przezklatkowe było wystarczająco diagnostyczne, u pozostałych - przedoperacyjen badanie przezprzełykowe pozwoliło na precyzyjną ocenę miejsca zwężenia.

  Streszczenie angielskie: Twelve children with subaortic stenosis were analysed. Nine of them developed left ventricular outflow obstruction after surgery for congenital heart disease (VSD+IAA, VSD+DORV, VSD+TGS, VSD+CoA) and then developed an isolated form of primary stenosis. Both echocardoigraphic exams, TTE and TEE were performed in all patients. TTE was sufficient to assess isolated subaortic stenosis. In children after cardiosurgery, TEE was more reliable and provided more detailed visualisation of the stenosis and its relationship to surrounding structures.


  24/28

  Tytuł oryginału: Postawa ciała u dzieci z nadwagą i otyłością.
  Tytuł angielski: Body posture of overweight children with obesity.
  Autorzy: Ostrowska Bożena, Barczyk Katarzyna, Hawrylak Arletta, Rożek-Mróz Krystyna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (2/3) s.160-163, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jednym z ważnych elementow oceniających stan biologiczny człowieka jest postawa ciała. Liczne obserwacje wskazują, że otyłość nie jest objawem obojętnym dla zdrowia. U dzieci prowadzi to o pogorszenia sprawności i wydolności fizycznej, obniżenia poziomu cech motorycznych, powstania przeciążeń w narządzie ruchu. Cel. Celem pracy jest ocena kształtu krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa oraz częstości występowania asymetrii w obrębie tułowia u dzieci z różnym stopniem otyłości. Materiał i metoda. Badaniami objęto 70-osobową grupę dzieci (32 chłopców i 38 dziewcząt) w wieku 11-15 lat ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Oceny postawy ciała dokonano metodą fotogrametryczną opartą na zjawisku mory projekcyjnej, według ogólnie przyjętych zasad. Szczegółowej analizie poddano kształt krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa oraz symetrię położenia wybranych jednoimiennych punktów kostnych w obrębie tułowia. Wyniki. Wyniki badań wskazują, że nasilenie i częstość występowania nieprawidłowości w postawie ciała są związane ze stopniem otyłości. Wraz ze wzrostem masy ciała dochodzi do zmian w ukształtowaniu krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa, szczególnie kifozy piersiowej oraz nasilenia bądź zmniejszenia występowania niektórych asymetrii tułowia. Wnioski. Otyłość wywiera wpływ na postawę ciała.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Body posture is an important element in estimating the biological condition of man. It is widely known that excess weight adversely affects health. The study aim. The aim of this study was to evaluate the body posture, of children with excess weight and obesity in both sagittal and frontal planes. Material and method. The experimental group consisted of 38 females and 32 males aged 11 to 15 yr. with different degrees of obesity. To evaluate the body posture a photogrammometric method was used based on the Moire phenomenon (Takasaki, 1970). In the sagital plane the degres of thoracic kyphosis and lordosis was analysed. In the frontal plane the symmetry of layout of chosen elements within the trunk was analysed. Results. The results of the research indicate that irregular body posture is related to degre of obesity. The form of the spine changes will increase in weight. Conclusion. Obesity exerts an influence on body posture.


  25/28

  Tytuł oryginału: Znaczenie zajęć terapii zajęciowej - teatroterapia dla osób niepełnosprawnych
  Autorzy: Ostrowska-Ogórek Małgorzata, Bartoszek Agnieszka, Kachaniuk Hanna
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.213-218, bibliogr. 6 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  26/28

  Tytuł oryginału: Dama polskiej medycyny : opowieść biograficzna o dr Jadwidze Titz-Kosko
  Autorzy: Ostrowska Ewa
  Źródło: - Gdynia, Oficyna Wydaw. "Miniatura" 2002, 165 s., [16] k. tabl., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 737,129

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Titz-Kosko
 • Jadwiga 1902-1989


  27/28

  Tytuł oryginału: Stan zdrowia w opinii studentów Warszawskiej Akademii Medycznej.
  Tytuł angielski: Self-assessment of health status among Warsaw Medical University students.
  Autorzy: Ostrowska Alicja, Szewczyński Jerzy A.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.370-374, tab., bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Warszawie

  Streszczenie polskie: Badanie przeprowadzono wśród studentów warszawskiej Akademii Medycznej w roku akademickim 2001/2002. Do oceny stanu zdrowia wykorzystano metodę ankietową z użyciem standardowego kwestionariusza. W badaniu uczestniczyło 228 osób, w tym 130 kobiet i 98 mężczyzn. Ponad 90 proc. studentów oceniło własny stan zdrowia jako bardzo dobry lub dobry. U większości osób, a zwłaszcza mężczyzn, stan zdrowia nie uległ zmianom w czasie studiów lub polepszył się. Do najczęściej występujących dolegliwości należało zmęczenie oraz wyczerpanie psychiczne pod koniec dnia, przy czym kobiety uskarżały się częściej niż mężczyźni. Około 30 proc. studentek i 10 proc. studentów cierpiało na choroby przewlekłe, do których należały przede wszyskim schorzenia układu kostno-stawowego, choroby alergiczne oraz wady wzroku. Hospitalizacje, głównie z przyczyn chirurgicznych, dotyczyły 10 proc. studentek i 4 proc. studentów.

  Streszczenie angielskie: Two-hundred twenty eight students of Warsaw Medical University (98 males and 130 females) completed questionnaire providing information on health perceptions, somatic complaints, chronic diseases and hospital stay. Over 90 p.c. of students reported their health status in good and very good categories. The most common complaints were fatigue and nervous exhaustion. The average prevalence of chronic diseases was 30 p.c. among women and 9.2 p.c. among men. About 4 p.c. of male students and 10 p.c. of female students were hospitalized in the past 12 months.


  28/28

  Tytuł oryginału: Zmiany w żywieniu studentów Warszawskiej Akademii Medycznej w latach 1985-2001.
  Tytuł angielski: Changes of dietary habits among Warsaw Medical University students in the years 1985-2001.
  Autorzy: Szewczyński Jerzy A., Ostrowska Alicja
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.489-495, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny porównawczej wartości odżywczej racji pokarmowych studentów Akademii Medycznej w Warszawie, obejmującej lata 1985/1986, 1989/1990, 1994/1995 oraz 2000/2001. W badaniu wzięło udział 1067 osób. W ocenianym przedziale czasowym stwierdzono korzystne zmiany w żywieniu, wyrażające się przede wszystkim wzrostem konsumpcji warzyw i owoców, ponadto produktów mlecznych, nasion roślin strączkowych i tłuszczów roślinnych oraz ograniczeniem spożycia tłuszczów zwierzęcych, głównie masła. W rezultacie przeciętna racja pokarmowa odznaczała się wyższą zawartością witaminy C, wapnia, tiaminy, ryboflawiny oraz błonnika. Nieznacznie wzrósł udział energii pochodzącej z węglowodanów, a zmalał - z tłuszczów. Pomimo korzystnych zmian, racje pokarmowe były niedostatecznie zbilansowane w stosunku do wapnia, a u studentek - także żelaza.

  Streszczenie angielskie: The dietary habits changes of 1067 medical students (577 females and 490 males) examined in 1985/1986, 1989/1990, 1994/1995 and 2000/2001 years are presented. The results indicate in improvement of nutrition in the period of 15 years. Intake of fruit and vegetables, dairy products, pulps and vegetable fats has been increased. As a result an increased level of vitamin C, calcium, thiamine, riboflavine and dietary fiber in students' daily food rations has been observed.

  stosując format: