Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OSADA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Parametry morfologiczne i liczba płytek krwi w tętnicy i w żyle pępowinowej u noworodków eutroficznych.
Tytuł angielski: Hematologic parameters and blood platelets count in the umbilical vain and artery in eutrophic neonates.
Autorzy: Wasiluk Alicja, Mantur Maria, Osada Joanna
Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (2) s.203-209, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,135

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem podjętych badań było oznaczenie liczby płytek krwi oraz niektórych ich paraemtrów morfologicznych u noworodków donoszonych eutroficznych we krwi pępowinowej tętniczej i żylnej. Badania płytek krwi przeprowadzono u 35 noworodków (19 płci męskiej, 16 płci żeńskiej), wykonywano je na analizatorze hematologicznym Technicon H-3. Przedstawione badania wskazują, że krew pępowinowa żylna zawiera wyższe wartości badanych parametrów (PLT, PCT, MPV, PDW) i również są one wyższe u noworodków płci żeńskiej niż u noworodków płci męskiej. Różnice te nie wykazują istotności statystycznej. Wydaje się, że należy oceniać nie tylko liczbę płytek krwi, ale i ich parametry morfologiczne i uwzględniać je w ocenie klinicznej noworodka, z punktu widzenia oceny funkcji płytek krwi.

  Streszczenie angielskie: The aim of the done experiments was to determine in count of the blood platelets in the umbilical vain and artery and MPV, PDW, PCT, LPLT in full-term neonates. The tested group comprised of 35 neonates / 19 boys and 16 girsl. The analysis of the blood platelets was performed on Technicon H-3. The presented findings have shown umbilical vein blood presents higher data concerning PLT, PCT, MPV, PDW and these parameters are increased in girls in comparison to boys. No statistical significant differenaces were noted. It seems it is reasonable to determine not only PLT but also other morphological paraemters and take than under consideration in evaluation of clinical conditions of neonate in respect to the functions of blond platelets.

  stosując format: