Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ORLICK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Krwotok po operacji wola.
Tytuł angielski: Post-thyreoidectomy haemorrhage.
Autorzy: Cichoń Stanisław, Anielski Ryszard, Orlicki Paweł, Krzesiwo-Stempak Katarzyna
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.489-492, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości oraz przyczyn krwawienia po operacji wola, wymagającego doraźnej operacji w materiale własnym. W okresie 1984-2000, tj. 17 lat w Klinice operowano 7400 chorych z powodu różnych rodzajów wola. Krwotok w okresie po operacji wystąpił u 46 (O,62 proc.) chorych. W analizowanym materiale było 37 kobiet i 9 meżczyzn. Wiek chorych wahał się od 19 do 77 lat, średnio wynosił 50,6 ń 15,4. Najniższy odsetek tego powikłania obserwowano po operacji wola guzkowego obojętnego (0,39 proc.), a najwyższy u chorych operowanych z powodu choroby Basedowa (1,02). Najczęściej obserwowano objawy miejscowe, jak: powiększenie obwodu szyi, prężny krwiak z dusznością i niekiedy zaburzeniami połykania. Spadek CTK obserwowano u 5 (10,9 proc.) chorych. Profilaktykę heparynową zastosowano u 18 (39,1 proc.) chorych, a u 2 (4,3 proc.) obserwowano zaburzenia krzepnięcia. Wielkość drenażu z rany zawierała się między 30 a 610 ml, średnio 249 ń 144,69 ml. Czas od zakończenia zabiegu do rewizji wynosił od 20 do 1440 min, średnio 346 ń 285,66 min. Najczęstszą przyczyną krwawienia okazało się krwawienie z kikuta płata tarczycy, które stwierdzono u 28 (60,9) chorych. Najgroźniejszym zaś ze względu na dynamikę było krwawienie z tętniczy tarczowej górnej (6 chorych). W okresie pooperacyjnym 16 chorych (34,8 proc.) wymagało przetoczenia krwi, jednak masywe przetoczenie 4 i więcej jednostek przeprowadzono tylko u 4 chorych. Wśród powikłań wczesnych należy wymienić niedowład nerwu ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estimate the prevalence and causes of haemorrhages, that required extemporaneous surgical treatment, after goiter operations, in our own material. Betweeen 1984 and 2000, i.e. during 17 years, 7400 patients were operated in our Clinic due to different kinds of goiter. Haemorrhage during post operatve period was presented in 46 (0.62 p.c.) patients. There were 37 women and 9 mean in the analysed material. The age of patients was betweeen 19 and 77 years, and the average age was 50.6 ń 15.4. The lowest percentage of this complication was observed after operation of non-toxic goiter (0.39 p.c.) and the highest in a group of patients operated due to Graves-Basedow's disease (1.02 p.c.). Frequent local symptoms were observed, such as: enlargement of circumference of neck, supple haematoma with dyspnoea, and sometimes swallowing difficulties. A decrease in blood pressure was observed in 5 (10.9 p.c.) patients. Low molecular weight heparin prophylaxis was applied in 18 (39.1 p.c.) patients and in 2 cases disorders of blood coagulability were observed. The quantity of drainage from the wound was between 30 and 610 ml, with average 249.8 ń 144.69 ml. Time from main operation termination to revision was 20 to 1440 minutes, with average time 346 ń 285.66 minutes. The most common cause of post-thyroidectomy haemorrhage was bleeding from the thyroid lobe stump, which presented in 28 (60.9 p.c.) patients. The most dangerous haemorrhage, because of its ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Zalecenia dla chirurgicznej dezynfekcji rąk.
  Autorzy: Labadie Jean-Claude, Kampf Gnter, Lejeune Beunist, Exner Martin, Cottron Olivier, Girard Raphaele, Benite Pierre, Orlick Martin, Goetz Marie Loerse, Darbord Jacques-Christian, Krammer Axel
  Źródło: Zakażenia 2002 (3/4) s.18-21, bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,628

  stosując format: