Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ORLEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Rola oceny ekonomicznej leków w podejmowaniu decyzji o refundacji leków.
Autorzy: Orlewska Ewa
Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (1) s.74-79, il., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,596

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: This paper clarify the potential and current role of pharmacoeconomics in princing and reimbursement. In principle, economic evaluation should be relevant to pricing and reimbursement decision within the environment where value-for-money considerations are important. However, a number of practical difficulties exist. First, a wide range of health care systems exists. Secondly, the countries differ widely in their approaches to the pricing and reimbursement of pharmaceuticals. It is concluded, that the role of economic evaluation could be developed, especially in case of new medicines, for which there is no close substitute. However, it is noted, thad economic evaluation alone does not address the issue of affordability which is an increasing concern. Therefore, there is a role for both economic evaluation and financial analyses to independly inform healthcare decision-making.


  2/6

  Tytuł oryginału: Analiza efektywności kosztów różnych strategii leczenia kobiety z osteoporozą pomenopauzalną w Polsce.
  Tytuł angielski: Cost-effectiveness of various treatment strategies in postmenopausal women with osteoporosis in Poland.
  Autorzy: Orlewska Ewa, Lis Joanna
  Źródło: Farmakoekonomika 2002 (1) s.1-20, tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,464

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • endokrynologia
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zidentyfikowanie, ocena i porównanie kosztów oraz efektów różnych strategii leczenia kobiet z osteoporozą pomenopauzalną w Polsce. Do analizy wybrano najczęściej stosowane w Polsce leki: kalcytoninę łososiową (preparat Miacalcic, aerozol donosowy 200 j.m., Novartis) i alendronian (preparat Fosamax, tbl. 10 mg, MSD) oraz nowy na polskim rynku lek należący do grupy swoistych modulatorów receptora estrogenowego (SERM) - raloksyfen (preparat Evista, tbl. 60 mg, Eli Lily). Badanie jest analizą typu efektywności kosztów, przeprowadzoną z perspektywy płatnika za usługi zdrowotne (pacjent i budżet kas chorych). Horyzont czasowy badania wynosi 3 lata, zgodnie z horyzontem czasowym badań klinicznych stanowiących żródło danych o wynikach. Populację docelową stanowią kobiety w wieku średnio 68 lat: bez wcześniejszych złamań kręgów (grupa I) oraz kobiety bez (74,6 proc.) i z wcześniejszymi złamaniami kręgów (grupa II). Źródłem danych o wynikach (efektywności) porównywanych strategii są badania kliniczne spełniające kryteria jakościowe EBM: FIT, MORE i PROOF. Na podstawie tych badań określono częstość występowania złamań osteoporotycznych i raka piersi w grupach leczonych kalcytoniną, alendronianem i raloksyfenem. Ponieważ nie ma badań klinicznych bezpośrednio porównujących leki brane pod uwagę w analizie, posłużono się metodą porównania pośredniego przez współną referencję, jaką jest placebo. Jednostką efektywności w modelu decyzyjnym są: Zyskane lata życia ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to identify and compare the cost-effectiveness of raloxifene, alendronate and nasal calcitonin in the treatment of psteoporosis in postmenopausal women in Poland. Model for the Polish health-care context was developed, based on the use of clinical data from literature (FIT, MORE, PROOF) and local data of health-care resource utilisation and unit cost. Only the direct medical costs were analysed. The perspective of health-care payers and time horizon of 3 years was considered. The target population were patients mean aged 68, without previous vertebral fractures (group I) and with or without previous vertebral fractures (group II). The outcomes measures were LYG and QALYs gained, calculated on the basis of available evidence for a preventive effect on a hip, vertebral, wrist and ankle fractures and breast cancer risk. The cost-effectiveness threshold was calculated on the basis of 1-year haemodialysis treatment cost (60000 PLN). The one-way sensitivity analysis and threshold analysis were performed. The highest effectiveness in terms of LYG and QALY was achieved with raloxifene treatment compared to alendronate and calcitonin. Calcitonin was the least effective and the most costly strategy. Incremental analysis suggests, that raloxifene compared with alendronate gives additional effects for extra costs below suggested cost-effectiveness threshold: the ICER was 31019 PLN/QALY gained and 35198 PLN/LYG in group I, and 40566 PLN/QALY gained and ...


  3/6

  Tytuł oryginału: Rola i wartość modelowania w ocenie ekonomicznej programów zdrowotnych.
  Tytuł angielski: The role and value of modelling in health economic evaluation.
  Autorzy: Orlewska Ewa
  Źródło: Farmakoekonomika 2002 (2) s.8-16, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,464

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia obecną i przyszłą rolę oraz wartości modelowania w ocenie ekonomicznej programów zdrowtnych. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji "wiarygodności" i "jakości" modeli decyzyjnych oraz zaproponowanie sposobu oceny jakości modeli zarówno ze strony autorów, jak i ze strony recenzentów oraz osób korzystających z pomocy modeli w procesie podejmowania decyzji medycznych. Poddano również dyskusji problem uznania modelowania za altywność naukową i przedstawiono argumenty potwierdzające powyższą tezę.

  Streszczenie angielskie: The aticle itemises the current and developing roles of modelling in health economic evaluation and discusses its value in each role. The aim of this paper is to consider the concept of "validity" and "guality" of decision analytic modelling and to suggest a framework by which quality can be demonstrated on the part of the analyst and assessed by the reviewer and user. The issue of whether models can be defined as "scientifis" is considered.


  4/6

  Tytuł oryginału: Wytyczne przeprowadzania analizy finansowej (projekt).
  Tytuł angielski: Polish guidelines for conducting financial analysis (project).
  Autorzy: Orlewska Ewa, Mierzejewski Piotr
  Źródło: Farmakoekonomika 2002 supl. 1 s.2-8 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,464

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja


  5/6

  Tytuł oryginału: Ocena ekonomiczna leczenia schyłkowej niewydolności nerek - przegląd literatury.
  Tytuł angielski: Economic evaluation of end-stage renal disease treatment - review.
  Autorzy: Orlewska Ewa, Rowiński Wojciech
  Źródło: Farmakoekonomika 2002 (3) s.3-10, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,464

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • nefrologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedmiotem poniższego przeglądu literatury jest 14 artykułów, których tematem jest ocena ekonomiczna terapii nerkowo-zastepczej (TNZ). Opublikowane one zostały w latach 1968-2001. Badania uwzględnione w przeglądzie różnią się miedzy sobą pod względem metodologii, perspektywy, horyzontu czasowego, mierzonego wyniku końcowego, uwzględnionych składników kosztów, ale skalkulowane w tych badaniach współczynniki efektywności kosztów dla dializoterapii są podobne i wynoszą 33000 - 50000 USD/rok życia w przypadku hemodializy domowej i 55000 - 80000 USD/rok życia dla hemodializy przeprowadzane w ośrodku dializoterapii. Dla transplantacji nerek współczynniki efektywności kosztów poprawiają się wraz z upływem czasu od momentu pierwszej transplantacji, osiągając plateau na poziomie około 10000 USD/rok życia. Spadek kosztów uzyskania roku życia wydaje się zbiegać z wprowadzeniem bardziej skutecznych leków immunosupresyjnych. Transplantacja nerek może więc stanowić prototypowy przykład dojrzewania technologii medycznej w czasie, zarówno pod względem wyników, jak i zużytych zasobów. Wyniki uwzględnionych w przeglądzie artykułów wskazują, że najbardziej opłacalną metodę leczenia schyłkowej niewydolności nerek (SNN) jest przeszczepianie nerek. Interpretując ten wniosek należy jednak pamiętać o niedoskonałościach metod, jakie zastosowano w cytowanych powyżej badaniach. Idealnym rozwiązaniem problemu oceny oplacalności TNZ byłoby przeprowadzenie w każdym kraju prospektywnego, ...

  Streszczenie angielskie: The present study seeks to identify and evaluate trends in the cost-effectiveness of renal replacement therapy: hemodialysis, peritoneal dialysis and kidney transplantation. Fourten studies published between 1968 and 2001 provided such information. The studies differed considerably with regard to methodology, time horizon, perspective, cost elements included, etc. Neverthless the cost-effectiveness ratios of dialysis, converted into 2000 UDS per life-year (LY) gained, were stable over time and amounted to 55000 - 80000/LY for center hemodialysis and 33000 - 50000 USD/LY for home hemodialysis. The renal transplantation is a prototypical example of the maturation of medical technology over time, in terms of both outcome and cost. The cost-effectiveness of renal transplantation have improved over time, reaching a plateau at approximately 10000 USD/LY. The decline of the cost-effectiveness of renal transplantation coincides with the introduction of more effective immunosuppressant drugs. The results of the studies presented suggest that renal treansplantation is the most cost-effective alternative among methods of renal replacement therapy. However we should interpret this conclusion taking into consideration all methodological limitations of the studies, as: selection bias, nonsubstitutability among treatment options. None of the studies has induced all cost elements that seem to have an important impact on the final result. The ideal solution of the problem could be ...


  6/6

  Tytuł oryginału: Analiza efektywności kosztów skleroterapii i opaskowania żylaków przełyku w profilaktyce nawrotów krwawień z żylaków przełyku u dzieci.
  Tytuł angielski: Cost-effectiveness analysis of sclerotherapy versus ligation for the prevention of rebleeding in children with oesophageal varices.
  Autorzy: Celińska-Cedro Danuta, Orlewska Ewa, Socha Piotr, Socha Jerzy
  Źródło: Farmakoekonomika 2002 (4) s.2-9, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,464

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ekonomika
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest zidentyfikowanie i porównanie wyników oraz kosztów sklerotyzacji i opaskowania żylaków przełyku w profilaktyce nawrotów krwawień z żylaków przełyku u dzieci. Badanie kliniczno-ekonomiczne przeprowadzone w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Instytutu "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie. Do badania włączono kolejnych pacjentów z nadciśnieniem wrotnym przyjętych do Kliniki z powodu krwotoku z żylaków przełyku w okresie od 1981 do 2001 r. i leczonych albo sklerotyzacją (n = 206), albo opaskowaniem (n = 29). Dane o wynikach leczenia oraz zużytych zasobach uzyskano retrospektywnie z historii chorób pacjentów włączonych do badania. Obserwacją objęto okres od rozpoczęcia leczenia endoskopowego do wystąpienia punktu końcowego, w którym było uzyskanie obliteracji żylaków, wykonanie zabiegu chirurgicznego z powodu nieskuteczności leczenia endoskopowego lub zgon chorego. Miarą efektywności leczenia endoskopowego był odsetek obliteracji żylaków przełyku uzyskany w porównywalnych grupach dzieci. Analizę kosztów przeprowadzono z perspektywy szpitala, biorąc pod uwagę bezpośrednie koszty medyczne. W celu zbadania wpływu zmiany wartości kluczowych parametrów na wynik analizy efektywności kosztów przeprowadzano jedno- i wielokierunkową analizę wrażliwości oraz analizę przypadków skrajnych. Eradykację żylaków przepływu uzyskano u 65 proc. dzieci leczonych sklerotyzacjami (133/216) oraz u 90 proc. dzieci leczonych opaskowaniem (26/29). ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to estimate the cost-effectiveness of endoscopic sclerotherapy (ES) vs, ligation (EL) in prevention of rebleeding in children with oesophageal varices (OEV) from a Polish hospital perspective. Retrospective analysis in 235 consecutive children with portal hypertension treated with ES (206) or EL (29) was performed to quanity effectiveness and costs of alternative treatments. End-points of analysis were: vericeal obliteration, referred to surgery or death. Varices were defined as "obliterated" when were too small to be treated by endoscopy. The effectiveness measure was percentage of obliteration of OEV after ES and EL respectively. The analysis assessed only direct medical costs resulting from the ES and EL, treatment of rebleeding before obliteration, complications and crossover from ES to EL, or from endoscopy to surgery for treatment failures. The costs were determined from actual resource consumption on a patients-specific basis and estimating using local data on unit costs. One-, two-way and extreme scenario sensitivity analyses were performed. Obliteration of varices was achieved in 133 (65 p.c.) of children treated with ES and 26 (90 p.c., p 0.01) with EL. The number of endoscopic procedures, bleddings, oesophageal dilatations and surgery per patient for ES and EL was 8,2 vs 2,2; 1,3 vs 0,2; 0,1 vs 0; 0,2 vs 0,7, respectively. The mean cost per patient was 16 616 in ES and 3 778 in EL group. Sensitivity analysis showed, that EL ...

  stosując format: