Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ORAWCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zastosowanie znieczulenia skojarzonego (ogólnego i zewnątrzoponowego) w cholecystektomii laparoskopowej
Autorzy: Kalaciński Jan, Wojdyło Andrzej, Orawczykut. Tomasz, Ciopała Mariusz, Ćwik Paweł, Frączek Jerzy
Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.59-63, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
Sygnatura GBL: 735,679

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/3

  Tytuł oryginału: Rodzinny naczyniak limfatyczny - rzadka postać torbieli śledziony.
  Tytuł angielski: Familiar lymphangioma - a rare form of splenic cyst.
  Autorzy: Orawczyk Tomasz, Ćwik Paweł, Ziaja Damian, Kazibudzki Marek
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (4) s.187-191, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Torbiel śledziony jest schorzeniem rzadkim, rozpoznawanym przypadkowo w trakcie badań obrazowych. Ze względu na etiologię torbieli, dzieli się je na pasożytnicze i niepasożytnicze, a te ostatnie - na torbiele prawdziwe i rzekome. W przypadkach torbieli prawdziwych możliwe jest ich rodzinne występowanie. Ze względu na możliwość występowania powikłań torbiele zazwyczaj leczy się operacyjnie, dążąc do zachowania miąższu śledziony. Poniżej przedstawiono przypadek 19-letniego mężczyzny z olbrzymim naczyniakiem chłonnym śledziony. Siostrę chorego operowano kilka lat wcześniej (splenektomia) z powodu identycznej jednostki chorobowej.

  Streszczenie angielskie: Splenic cyst is a rare illness of the spleen, accidently diagnosed via imaging examinations. We divided the cysts into parasitic and non-parasitic (tru and false). The tru splenic cyst may be herditary. Cysts usually required surgical treatment due to the possibility of complications developing - minimal invasive techniques are preferred to preserve the spleen. We present a patient with heredity, familiar lymphangioma, which was diagnosed on the basis of pathological evaluation.


  3/3

  Tytuł oryginału: Leczenie tętniaków rzekomych tętnic obwodowych po endowaskularnych zabiegach naczyniowych za pomocą wstrzyknięć trombiny do światła tętniaka - opis przypadku, przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Peripheral vessel false aneurysm obliteration by intraluminal thrombin injection - case report and review of the literature.
  Autorzy: Urbanek Tomasz, Biolik Grzegorz, Orawczyk Tomasz, Szaniewski Krzysztof, Ziaja Krzysztof
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (4) s.193-198, il., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W wyniku rozwoju procedur diagnostycznych i terapeutyczych związanych z cewnikowaniem naczyń obwodowych notuje się coraz częstsze występowanie tętniaków rzekomych. Dotychczasowe leczenie z wyboru stanowił zabieg operacyjny lub ucisk pseudotętniaka pod konrolą ultrasonografii. Przedstawiono przypadek 61-letniej pacjentki z pseudotętniakiem tętnicy udowej, będącym powikłaniem koronarografii, u której wykrzepienie pseudotętniaka uzyskano poprzez przezskórną podaż trombiny do jego wnętrza pod kontrolą USG. Iniekcja trombiny pod kontrolą badania USG stanowi obiecującą, małoinwazyjną metodę w leczeniu jatrogennych tętniaków rzekomych.

  Streszczenie angielskie: The more frequent occurrence of peripheral vessel false aneurysms as a result of diagnostic and therapeutic procedures' development is observed. Until recently, the treatment of choice was surgery or ultrasound-guided compression. A caase of pseudoaneurysm of the femoral artery, arising as a complication of coronarography , was reported in a 61-year-old woman. False aneurysm was occluded by percutaneous ultrasound-guided thrombin injection directly into the aneurysm sac. Ultrasound-guided thrombin injection is a promising, minimally invasivwe technique for the treatment of iatrogenic pseudoaneurysms.

  stosując format: