Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ORACZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Ocena peroksydacji lipidów u dzieci z cholestazą.
Tytuł angielski: Evaluation of lipid peroxidation in children with cholestasis.
Autorzy: Socha Piotr, Oracz Grzegorz, Dądalski Maciej, Skorupa Ewa, Pawłowska Joanna, Jankowska Irena, Świątkowska Elżbieta, Łysoń-Wojciechowska Grażyna, Lorenc Roman, Socha Jerzy
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.743-747, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cholestaza często prowadzi do niedoboru antyoksydantów i może nasilić tworzenie wolnych rodników. Przedmiotem badania była ocena nasilenia procesów peroksydacji kwasów tłuszczowych wyrażonego stężeniem nadtlenków lipidowych w odniesieniu do stopnia uszkodzenia wątroby, stanu odżywienia i zaopatrzenia organizmu w wybrane witaminy antyoksydacyjne. Stwierdzono zależność liniową pomiędzy nasileniem peroksydacji a stężeniem bilirubiny całkowitej i bezpośredniej i brak związku ze stopniem niedożywienia oraz niedoborem witamin A i E. Wyniki badań wskazują, że w cholestazie nasilenia procesów wolnorodnikowych jest znaczne i pozostaje w ścisłym związku z ciężkością przebiegu cholestazy.

  Streszczenie angielskie: Cholestasis can lead to antioxidant deficiency and can increase free radical formation. The purpose of our study was to assese the increase in lipid peroxidation expressed by lipid peroxide level, in relation to the degree of liver dysfunction, nutritional status and antioxidant viatmin level. We observed a linear correlation between peroxidation increase and total and direct bilirubin concentration. There was no correlation with the degree of malnutrition or vitamin A/E deficiency. These results indicate that peroxidation is considerably increased in cholestasis and closely relted to its severity.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności terapii biofeedback w leczeniu czynnościowych zaparć u dzieci.
  Tytuł angielski: Efficiency of biofeedback training in treating children with chronic constipation with encopresis.
  Autorzy: Oracz Grzegorz, Dądalski Maciej, Ryżko Józef
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.321-323, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności terapii biofeedback stosowanej w naszej Klinice w latach 2000-2001 w leczeniu zaparć i związanego z nimi encopresis. Wśród 12 pacjentów zakwalifikowanych do ćwiczeń biofeedback u 11 (91 proc.) uzyskano wyraźną poprawę kliniczną. U 7 (58 proc.) dzieci zakończono terapię, a 6 z nich nie wymaga dalszego leczenia farmakologicznego. Oceniając parametry badań manometrycznych stwierdzono znamienne statystycznie obniżenie się amplitudy ciśnienia w kanale odbytu przy próbie defekacji średnio z 73,6 mmHg do -10,6 mmhg (p = 0,001) i zauważalna tendencję do obniżania się ciśnienia w kanale odbytu przy defekacji średnio z 86,6 mmHg do 63,8 mmHg.

  stosując format: