Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ORĘZIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Ostre zespoły wieńcowe u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek - trudne decyzje terapeutyczne.
Tytuł angielski: Acute coronary syndromes in chronic renal failure - difficult therapeutic decisions.
Autorzy: Oręziak Artur, Olędzka Małgorzata, Wardyn Andrzej K., Opolski Grzegorz
Źródło: Terapia 2002: 10 (9 z. 2) s.16-18, 20-22, tab., bibligor. 21 poz. + 5 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,048

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Patients with chronic renal failure have a high prevalence of coronary artery disease and cardiovascular death. Cardiovascular diseases are the leading causes of death in end-stage renal disease populations. Death rates from acute coronary syndromes and other cardiac causes irrespective of age exceed those for non-renal patients. The increased cardiovascular morbidity and mortality seen in renal failure are the result of complex interactions among demographic disease-related and treatment-related factors. While cardiovascular diseases mortality has been decreasing in the general population due to a new therapeutic approach, no such reduction in mortality has been noted in renal patients. Current clinical practice regarding management of acute coronary syndromes in these patients is not in agreement with evidence-based medicine due to the lack of prospective studies. It has to rely on retrospective analyses, extrapolations from studies in non-renal patients, and on clinical judgement. With the increasing use of renal replacement therapy (hemodialysis, peritoneal dialysis and renal transplantation) efforts made to improve longterm survival are crucial - this is a challenge for modern cardiology.


  2/4

  Tytuł oryginału: Zawał serca - stan zagrożenia życia. Postępowanie przedszpitalne i szpitalne.
  Autorzy: Oręziak Artur, Zawadzka-Byśko Maria
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (9/10) s.926-939, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Postępowanie w świeżym zawale serca zmieniło się istotnie na przestrzeni ostatniej dekady. Ewolucja nastąpiła zarówno w dziedzinie metod diagnostycznych jak i terapeutycznych: poczynając od wprowadzenia do powszechnego użycia szybkich i czułych biochemicznych testów wykrywających martwicę komórek miokardium z wykorzystaniem mioglobiny i tropiny, poprzez powszechne stosowanie leczenia fibrynolitycznego, aż do coraz bardziej dostępnego leczenia inwazyjnego. Cały czas ulegają aktualizacji zalecenia międzynarodowych towarzystw kardiologicznych dotyczące postępowania w ostrych zespołach wieńcowych. Głównym celem tych zmian jest zmniejszenie ryzyka zgonu i ograniczenie strefy marticy poprzez jak najszybsze przywrócenie przepływu przez tętnice odpowiedzialną za zawał. Coraz nowocześniejsze leczenie farmakologiczne wspomagające terapię reperfuzyjną zmniejsza częstość występowania powikłań zawału takich jak niewydolność serca i nawroty epizodów niedokrwiennych. Mimo postępu, jakiego jesteśmy świadkami w leczeniu zawału serca, należy pamiętać, że jest to choroba obarczona znaczną śmiertelnością, a losy pacjenta zależą od udzielenia mu jak najszybszej i profesjonalnej pomocy. Nadzieją autorów jest to, że poniższy artykuł przybliży czytelnikom problematykę związaną z postępowaniem w świeżym zawale serca.


  3/4

  Tytuł oryginału: Pacjent po zawale serca - rola lekarza pierwszego kontaktu.
  Autorzy: Zawadzka-Byśko Maria, Oręziak Artur
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (9/10) s.940-949, tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/4

  Tytuł oryginału: Nagły zgon sercowy - krajobraz po badaniu MADIT II.
  Autorzy: Karpiński Grzegorz, Oręziak Artur, Opolski Grzegorz
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) supl.: Ostre zespoły wieńcowe: nowe perspektywy terapii. Cz. 2 s.101-104, tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nagłym zgonem sercowym (NSZ) przyjęto określać nagłą, niespodziewaną śmierć z przyczyn kardiogennych, do której doszło w ciągu godziny od początku objawów. Szczególne zagrożenie NZS dotyczy chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi. Dane statystyczne wskazują, że ok. 30-40 proc. chorych ze świeżym zawałem serca umiera w okresie przedszpitalnym. W większości przypadków bezpośrednią przyczyną NZS jest groźna arytmia komorowa, migotanie komór lub częstoskurcz komorowy. Mimo postępu w rozpoznaniu i leczeniu choroby wieńcowej, który nastąpił w ostatnich latach, NZS pozostaje dużym wyzwaniem epidemiologicznym i klinicznym dla współczesnej kardiologii. Chorych narażonych na NZS można podzielić na 2 grupy: bez istotnych zmian w tętnicach i bez niedokrwiennego uszkodzenia lewej komory oraz grupę zaawansowaną chorobą wieńcową z pozawałowym uszkodzeniem lewej komory.

  stosując format: