Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ORŁOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Postępowanie w złamaniach bliższego końca kości ramiennej u chorych powyżej 65 roku życia.
Tytuł angielski: The management of patients over 65 years of age with proximal humerus fractures.
Autorzy: Orłowski Jan, Pomianowski Stanisław, Sawicki Grzegorz
Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.140-143, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,531

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Złamania bliższego końca kości ramiennej u chorych powyżej 65 r.ż. cierpiących na osteoporozę stanowią trudny problem kliniczny. Istnieje jednak więcej zwolenników leczenia zachowawczego, zaś zabiegi operacyjne najczęściej rezerwowane są dla złamań powikłanych. Materiał i metoda. Analizą objęto 186 pacjentów leczonych w Klinice Traumatologii CMKP w okresie ostatnich 5 lat. Wnioski. Na podstawie dokonanej analizy stwierdzono, że w złamaniach osteoporotycznych bliższej nasady kości ramiennej istnieją bardzo ograniczone wskazania do leczenia operacyjnego. Stosowanie jak najkrótszego unieruchomienia i wczesne podjęcie leczenia przynosi zazwyczaj dobre efekty.

  Streszczenie angielskie: Background. In patients older than 65 with osteoporosis, fractures of the proximal end the humeral bone pose a difficult clinical problem. There is a larger body of opinion, however, favoring conservative treatment, while surgical intervention is most often reserved for complicated fractures. Material and methods. We studied 186 patients treated in the Traumatology Clinic at the Center for Post Graduate Medical Education over the last 5 years. Conclusions. Our analysis showed that in osteoporotic fractures of the proximal epilepsis of the humeral bone there are very limited indications. As a general rule the best effects are achieved by the shortest possible duration of immobilization and early intervention.


  2/16

  Tytuł oryginału: Metody leczenia operacyjnego złamań bliższego końca kości udowej u chorych z osteoporozą.
  Tytuł angielski: Methods of operative treatment of proximal femur fractures in elderly patients with osteoporosis.
  Autorzy: Orłowski Jan, Rylski Waldemar, Grys Grzegorz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.151-156, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Postępująca osteoporoza stanowi poważny problem społeczny jako przyczyna złamań. Materiał i metody: Dokonano analizy statystyczno-klinicznej 465 chorych po 65 roku życia, operowanych z powodu złamań szyjki kości udowej lub złamań przezkrętarzowych. Wg ustalonego schematu postępowania złamania szyjki kości udowej III i IV stopnia wg Gardena leczono pierwotną endoplastykę stawu biodrowego. W złamaniach przezkrętarzowych u 69 chorych do zespolenia użyto gwoździa Gamma. Metoda ta umożliwia szybką pionizację chorego i obciążanie operowanej kończyny, co w porównaniu z innymi sposobami zespolenia znacznie zmniejsza powikłania. Wyniki. Nie było śmiertelności podczas pobytu w szpitalu, jednak u dwojga pacjentów powyżej 80 roku życia wystąpiły odleżyny. W przedstawionym materiale po zespoleniu gwoździem Gamma nie zachodziła konieczność reosteosyntezy. W obserwacji odległej stwierdzono dwa niepowodzenia po zespoleniu złamania szyjki kości udowej u młodszych pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Progressieve osteoporosis as a cause of bone fractures is a serious clinical and social problem. Material and methods. We studied 465 elderly patients treated surgically for fractures of the proximal femur: 3rd and 4th-degree fractures of the femoral neck according to the garden scale were operated by Austin-Moore hemiarthroplasty or total hip replacement. In unstable peritrochanteric frcatures, intramedullary Gamma nail osteosynthesis was applied in 69 patients, which allows for early mobilization and full weight-bearing. This method minimizes possible complications and mortality. Results. There were no fatal complications during post-surgery hospitalization. Two patients over 80 years of age suffered decubitus ulcers. Re-osteosynthesis was not required after intramedullary Gamma nail osteosynthesis. In long-term follow-up we observed two failures after union of femoral neck fractures in younger patients.


  3/16

  Tytuł oryginału: Analiza fraktalna kształtu komórek.
  Tytuł angielski: Fractal analysis of cells shape.
  Autorzy: Orłowski Dariusz, Sołtys Zbigniew
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (3) s.432-433, il., bibliogr. 75 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Streszczenie polskie: Kształt komórek tkanki nerwowej jest często bardzo skomplikowany, stąd wynika konieczność stosowania zaawansowanych metod matematycznych do jego opisu. Jedna z tych metod wywodzi się z geometrii fraktalnej. Prezentowany artykuł przedstawia podstawowe metody obliczania wymiaru fraktalnego komórek oraz przykłady jego zastosowania. Opisane zostały cztery metody obliczania wymiaru fraktalnego: metoda dylacji, pudełkowa, cyrkla i pudełek z piaskiem. Mogą one zostać użyte w analizie złożoności przestrzennej komórek innych tkanek, a także naczyń krwionośnych, nowotworów i wielu innych struktur biologicznych. Uzupełnieniem wymiaru fraktalnego mogą być parametry, takie jak: rozmiar, masywność czy kołowość, które opisują odmienne cechy badanych obiektów. Łączne zastosowanie tych parametrów pozwala dokładniej opisać morfologię komórek.

  Streszczenie angielskie: Shape of the nervous tissue cells is often very complicated and to describe it we have to apply advanced methods of mathematical analysis. One of these methods derives from fractal geometry. This paper presents selected basic methods of calculation of the cell fractal dimension and examples of their application. Fractal dimension can be measured by pixel dilation, box counting, calliper and mass-radius methods. The methods can be used to measure the space-filling properties of various cell types, blood vessels, tumours etc. Additional parameters of the cell such as its solidity, convex hull area and from factor describe different shape features and are of important values complementary to fractal dimension. Simultaneous application of the parameters together with fractal dimension present characteristics of the cell morphology more complete.


  4/16

  Tytuł oryginału: Profilaktyka przeciwzakrzepowa u chorych urazowych.
  Tytuł angielski: Thromboprophylaxis in trauma patients.
  Autorzy: Orłowski Jan
  Źródło: Terapia 2002: 10 (4) z. 2 s.9-12, bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Trauma patients are at high risk of thromboembolic complications. However, exact guidelines on thromboprophylaxis in such patients have not been developed yet. The author discusses various aspects of prevention of thrombotic complications in various groups of trauma patients. The risk factors of thromboembolic complications after orthopaedic surgery are described. Outpatient thromboprophylaxis is also mentioned. However, in view of the lack of established protocols, the decision should be made individually by a surgeon.


  5/16

  Tytuł oryginału: Ocena resekcji rękawowej w chirurgicznym leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca : praca doktorska
  Autorzy: Gil Tomasz, Orłowski Tadeusz (promot.).; Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej w Krakowie
  Źródło: 2002, [1], 113 k. : il., tab., bibliogr. 177 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20191

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  6/16

  Tytuł oryginału: Wydolność mięśnia czworogłowego uda i mięśni zginaczy kolana po uszkodzeniach więzadła krzyżowego przedniego w ocenie dynamometrycznej i klinicznej.
  Tytuł angielski: Quadriceps and hamstring strength after the anterior cruciate ligament rupture treated operatively with Leeds-Keio prosthesis and non-operatively.
  Autorzy: Laskowski Jacek M., Pomianowski Stanisław, Orłowski Jan
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.587-592, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wykonano badanie dynamometryczne siły mięśni prostowników i zginaczy kolana u 69 chorych (19 kobiet i 50 mężczyzn) z uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego: 40 leczonych nieoperacyjnie, bez cech funkcjonalnej niestabilności kolana (Grupa 1) oraz 29 chorych, u których wykonano z powodu niestabilności kolana, rekonstrukcje więzadła przy użyciu protezy ze sztucznego tworzywa Leeds-Keio (Grupa 2). Średni wiek chorych wynosił odpowiednio 31,6 i 30,9 lat, średni czas od obserwacji 2,4 i 3,3 lat. Porównanie siły skurczu izometrycznego obu kończyn wykazało średnie osłabienie mięśnia czworogłowego uda w Grupie 1 - 18,48 proc., w Grupie 2 - 11,87 proc., zaś zginaczy kolana w grupie 1 - 7,19 proc., w grupie 2 -10,30 proc. Większe osłabienie prostowników i mniejsze zginaczy w grupie 1 może potwierdzać istnienie mechanizmu adaptacyjnego zapobiegającego przedniej niestabilności kolana. Nie stwierdzono korelacji między osłabieniem mięśnia a zmniejszeniem obwodu uda o 10 cm nad rzepką.

  Streszczenie angielskie: 69 patients with the ACL rupture: 40 non-operated, without functional knee instability, and 29 after the ACL reconstruction using Leeds-Keio prosthesis due to knee instability have been evaluated. Isometric dynamometric examination of the quadriceps and hamstring muscles was peformed. The mean strength deficit in non-operated group was: quadriceps - 18.48 p.c., hamstring - 7.19 p.c., in operated group was: quadriceps - 11.87 p.c., hamstring - 10.30 p.c. The higher strength deficit of the quadriceps and lower of the hamstring in non-operated patients may be the sign of an adaptational mechanism to the ACL deficiency. No statistical correlation between the strength deficit of the thigh circumference 10 cm above the patella was found.


  7/16

  Tytuł oryginału: Ocena aktywności enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) oraz aktywności angiogennej surowic chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca.
  Tytuł angielski: Angiogenic activity and angiotensin-converting enzyme (ACE) levels in sera of lung cancer patients.
  Autorzy: Rogala Ewa, Skopińska-Różewska Ewa, Załęska Jolanta, Borowska Adamina, Demkow Urszula, Skopiński Piotr, Dziedzic Dariusz, Langfort Renata, Orłowski Tadeusz
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (3/4) s.139-142, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Proces angiogenezy jest sciśle związany z rozwojem guzów nowotworowych i tworzeniem przerzutów. Jednym z czynników regulujących neowaskularyzację jest enzym konwertujący angiotensynę - ACE (angiotensin-converting enzyme). Liczne badania wykazują znacznie niższą aktywnosć ACE w surowicach pacjentów chorych na raka płuca i podkreślają negatywne znaczenie prognostyczne tego faktu. Cel pracy: Ocena aktywności angiogennej surowic 22 pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca pobranych przed zabiegiem operacyjnego usunięcia guza i 22 surowic uzyskanych od zdrowych dawców, zbadanie wpływu tych surowic na angiogenezę indukowaną jednojądrowymi komórkami krwi obowodowej zdrowych ludzi (MNC) oraz poszukiwanie zależności pomiędzy aktywnością aniogenną surowic a aktywnością ACE. Materiał i metody: W badaniach zastosowano test skórnej angiognezy indukowanej u myszy oraz metodę spektrofotometryczną do oznaczenia aktywności ACE w badanych surowicach. Wyniki: Wykazano istotnie niższą aktywnośc angiogenną surowic pochodzących od pacjentów z oboma typami raka płuca w porównaniu do grupy kontrolnej, a także znaczne obniżenie w badnych grupach aktywności ACE. Stwierdzono ponadto istnienie ujemnej korelacji pomiędzy aktywnością ACE i aktywnością angiotenną surowic chorych na raka płuca. Wnioski: Zdolność do indukowania angiogenzy przez leukocyty jednojądrowe zdrowych dawców zmniejszała się pod wpływem surowic chorych na raka płuca.


  8/16

  Tytuł oryginału: Levels of zinc, copper and selenium in subjects with diagnosed renal neoplasms.
  Tytuł polski: Poziomy cynku, miedzi i selenu u osób z rozpoznanym nowotworem nerki.
  Autorzy: Orłowski Czesław, Matych Józef, Daragó Adam, Jędrzejczak Marian, Sapota Andrzej
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.369-375, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań był pomiar stężeń wybranych pierwiastków niezbędnych w korze nerek oraz ich wydalania z moczem u osób z rozpoznanym nowotworem nerek. Badania prowadzono w trzech grupach: grupa badana (osoby z rozpoznanym nowotworem nerek, którym operacyjnie usunięto jedną nerkę), grupa kontrolna in vivo (osoby zdrowe), grupa kontrolna post mortem (osoby zmarłe). Poziomy badanych pierwiastków w korze nerek u osób z nowotworem nerek nie odbiegały zasadniczo od poziomów obserwowanych w grupie kontrolnej post mortem, były natomiast znacznie wyższe w korze nerek niż w tkance nowotworowej. Dotyczy to zwłaszcza Zn, który jak wiadomo ulega kumulacji w korze nerek. Istotnym zjawiskiem zaobserwowanym w naszych badaniach jest wzmożone wydalanie badanych pierwiastków oraz białka całkowitego z moczem u osób z nowotworem nerek, w porównaniu z grupą kontrolną. Po usuniecia nerki to wzmożone wydalanie ulegało dalszemu nasileniu. Zjawisko to najwyraźniej widoczne jest dla białka całkowitego oraz miedzi.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to measure concentrations of selected essential elements (Zn, Cu, Se) in renal cortex and neoplastic tissue as well as their excretion in urine in subjects with diagnosed renal neoplasm. The study was performed in three groups: the investigated group (subjects with diagnosed renal neoplasm, who underwent single nephrectomy), the control group in vivo (healthy subjects), the control group post mortem (dead subjects). The levels of the tested elements in renal cortex in subjects with renal neoplasm did not differ basically from the levels observed in the control group post mortem, however they were significantly higher in renal cortex than in neoplastic tissue. This is particularly related to Zn, which is known to cumulate in renal cortex. In subjects with renal neoplasm increased excretion in urine of nearly all the tested elements was observed before nephrectomy. This phenomenon is most pronounced for whole protein and copper.


  9/16

  Tytuł oryginału: Zastosowanie silikonowej endoprotezy typu Y w protezowaniu nowotworowych zwężeń rozwidlenia tchawicy : praca doktorska
  Autorzy: Grochowski Zbigniew, Orłowski Tadeusz (promot.).; Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej w Krakowie
  Źródło: 2002, 98 k. : il., tab., bibliogr. 187 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20592

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/16

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zwężenie tchawicy].
  Autorzy: Orłowski Tadeusz M.
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (3) s.122 - Tł. fragm. oprac. Tracheal stenosis / Jennifer D. Walker, Douglas J. Mathisen // W: Current surgical therapy. Ed. 7. - St Louis, 2001. - S. 778-783
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • anestezjologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/16

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Nabyta przetoka między przełykiem a drogami oddechowymi].
  Autorzy: Orłowski Tadeusz M.
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (3) s.130-131 - Tł. fragm. oprac. Acquired esophageal respiratory tract fistula / Joseph S. McLaughlin // W: Current surgical therapy. Ed. 7. - St Louis, 2001. - S. 784-789
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/16

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Pierwotne nowotwory ściany klatki piersiowej].
  Autorzy: Orłowski Tadeusz
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (2) s.113 - Tł. fragm. oprac. Primary chest wall tumors / Andrew C. Chang, Jonathan C. Nesbitt // W: Current surgical therapy. Ed. 7. - St Louis, 2001. - S. 751-757
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/16

  Tytuł oryginału: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu.
  Autorzy: Orłowski Jan
  Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.332-339, bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 727,545;737,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/16

  Tytuł oryginału: Badania laserowo-dopplerowskie w diagnostyce zespołu Sudecka po wygojonych złamaniach trzonów kości goleni : praca doktorska
  Autorzy: Grys Grzegorz Dariusz, Orłowski Jan (promot.).; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
  Źródło: 2002, 100 k. : il., tab., bibliogr. 133 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 45/21050

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  15/16

  Tytuł oryginału: Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w zakresie chorób płuc
  Autorzy: Roszkowski-Śliż Kazimierz, Krzakowski Maciej, Kuś Jan, Olszewski Włodzimierz, Orłowski Tadeusz, Reinfuss Marian, Torbicki Adam, Zieliński Jan
  Źródło: - Warszawa, Standardy Medyczne 2002, 96 s. : il., tab., 20 cm.
  Sygnatura GBL: 736,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • onkologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/16

  Tytuł oryginału: Chirurgia przełyku.
  Autorzy: Orłowski Tadeusz M., Dziedzic Dariusz
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.57-60, 90, bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: