Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OPERACZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Korzenie chińskiej medycyny tradycyjnej w Polsce.
Tytuł angielski: The roots of the traditional chinese medicine in Poland. P. 1.
Autorzy: Operacz Henryk, Operacz Radosław, Operacz Andrzej
Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (25/26) s.833-849, il., bibliogr. 13 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,364

Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • historia nowożytna
 • Świnie
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają historię Chińskiej Medycyny Tradycyjnej w Polsce, której korzenie sięgają XVII wieku.

  Streszczenie angielskie: The authors present the history of the traditional Chinese Medicine in Poland whose roots go back to the 17th century.


  2/2

  Tytuł oryginału: Janusz Abraham Gehema, prekursor medycyny orientalnej w Polsce.
  Tytuł angielski: Janusz Abraham Gehema pioneer of oriental medicine in Poland.
  Autorzy: Operacz Henryk, Operacz Radosław
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (2) s.53-59, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Temat osobowy:
 • Gehema
 • Janusz Abraham

  Streszczenie polskie: Autor, opisując historię doktora medycyny Janusza Abrahama Gehemy, wylicza medyczne specjalności, których pionierem był Gehema, mi.in. medycynę wojskową, dietetykę, pediatrię... Autor zwraca szczególną uwagę na mało znaną pracę Gehemy dotyczącą leczenia podagry chińską rośliną moxa. Wspomniana praca została wydana w 1680 roku i zatytułowana: Eroberte Gicht durch die Chinesischen Waffen der Moxa. Autor wnioskuje, że Gehema z pewnością znał sekrety medycyny orientalnej. Wspomniana praca była dedykowana Elektorowi Brandenburskiemu Fryderykowi III. Warto dodać, że Gehema był polskim doktorem medycyny szeroko znanym w Europie w XVII wieku. Był on "extraordynaryjnym lekarzem nadwornym" króla Polskiego Jana III Sobieskiego. Prace Gehemy były znane i publikowane w medycznych pismach wielu krajów.

  Streszczenie angielskie: Describing the life story of Janusz Abraham Gehema, the author enumerates medical specialities pioneered by Gehema, among others military medicine, dietetics, paediatrics. The author pays particular attention to the little known work by Gehema on the treatment of gout (podagra) with the chinese moxa plant. The said work was written in German in 1680 and is antitled: Eroberte Gicht durch die Chinesischen Waffen der Moxa. The author concludes that gehema must have known the secretes of oriental medicine. The above mentioned work was dedicated to the Elector of Brandenburg Friedrich III. It is interesting to add that Gehema was a Polish doctor of medicine widely known in Europe in the 17th century. He was on "extraordinary court physician" of the Polish King Jan III Sobieski. His works were known and published in medical journals of many countries.

  stosując format: