Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OPALA
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/26

Tytuł oryginału: Implikacje kliniczne nieprawidłowej ilości płynu owodniowego.
Autorzy: Grądzki Przemysław, Głyda Ewa, Opala Tomasz, Olejniczak Tomasz, Rabiega Dorota
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.113-116, tab., bibliogr. 8 poz.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/26

  Tytuł oryginału: Zakażenia Trichomonas vaginalis u ciężarnych.
  Autorzy: Myćka Izabela, Czerniak Tomasz, Mróz Małgorzata, Rabiega Dorota, Sajdak Stefan, Opala Tomasz, Woźniak Jakub
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.335-336, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/26

  Tytuł oryginału: Ocena zmian stężeń markerów przebudowy kości w okresie ciąży.
  Autorzy: Olejniczak Tomasz, Opala Tomasz, Sajdak Stefan, Rabiega Dorota, Głyda Ewa, Mróz Małgorzata, Woźniak Jakub, Czerniak Tomasz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.347-349, tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/26

  Tytuł oryginału: Przebieg ciąży i porodu u kobiet powyżej 45. roku życia.
  Autorzy: Rabiega Dorota, Opala Tomasz, Olejniczak Tomasz, Głyda Ewa, Mróz Małgorzata, Czerniak Tomasz, Woźniak Jakub, Myćka Izabela
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.373-374, tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  5/26

  Tytuł oryginału: Możliwości wykorzystania internetu w perinatologii.
  Tytuł angielski: Possible application of Internet in perinatology.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz, Sajdak Stefan
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.404-407, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  6/26

  Tytuł oryginału: Przyczyna złych wyników statystycznych umieralności okołoporodowej w Wielkopolsce w świetle danych IMiD.
  Tytuł angielski: Looking for the reasons of high perinatal mortality rate in Wielkopolska region based on the data from Institute of Mother and Child.
  Autorzy: Gadzinowski Janusz, Szymankiewicz Marta, Bręborowicz Grzegorz H., Opala Tomasz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (5) s.477-484, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przyczynkiem do powstania niniejszego opracowania były zatrważająco złe wyniki umieralności okołoporodowej w Wielkopolsce, w regionie w którym od lat sprawnie funkcjonuje trójstopniowy system opieki perinatalnej oraz istnieje wysokiej klasy ośrodek III poziomu. Za główne przyczyny zaistniałego stanu rzeczy Autorzy uważają błędne wypełnianie formularzy sprawozdań oraz interpretację danych pochodzących zaledwie z 70 proc. polskich szpitali sprawujących opiekę nad matką i dzieckiem. Sugerujemy również, że ocena umieralności okołoporodowej powinna mieć miejsce po odliczeniu liczby zgonów z powodu letalnych wad rozwojowych, zakwalifikowanych zgodnie z kodem ICD-10.

  Streszczenie angielskie: Contribution to prepare present paper were extremely unsatisfied results of perinatal mortality rate in Wielkopolska, the region in which for many years efficiently works three-level perinatal care system and exists high class III level center. The main reasons of such situation Authors suspect in incorrect full filling of rapport forms prepared by maternal hospitals in Poland and in interpretation coming only just from 70 p.c. Polish hospitals performing care over mother and newborn. We suggest also, that estimation of perinatal mortality should take place after elimination of number of deaths due to developmental, lethal defects and malformations, classified in accordance with ICD-10 code.


  7/26

  Tytuł oryginału: Urologia a Internet.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.74-76, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia


  8/26

  Tytuł oryginału: Rak jelita grubego - wyzwanie dla Internetu.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.87-89, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/26

  Tytuł oryginału: Problemy okresu okołomenopauzalnego w Internecie.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (4) s.70-72, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  10/26

  Tytuł oryginału: Internet przestrzenią doskonalenia i wymiany doświadczeń lekarzy rodzinnych całego świata.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (5) s.113-117, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495


  11/26

  Tytuł oryginału: An open-label study to evaluate the safety, tolerability and efficacy of rivastigmine in patients with mild to moderate probable Alzheimer's disease in the community setting.
  Autorzy: Bilikiewicz Adam, Opala Grzegorz, Podemski Ryszard, Pużyński Stanisław, Łapin Joanna, Sołtys Krzysztof, Ochudło Stanisław, Barcikowska Maria, Pfeffer Anna, Bilińska Małgorzata, Paradowski Bogusław, Parnowski Tadeusz, Gabryelewicz Tomasz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.PI9-PI15, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Long-term safety and efficacy of Exelon (rivastigmine) was evaluated in a multi-center open label study of 62 patients with probable mild to moderated Alzheimer's disease living in community setting. Material/Methods: The patients started treatment with 1.5 mg bid (3 mg/day) Exelon and were scheduled to receive doses of 1.5 mg bid Exelon escalating on a biweekly basis. The patients were maintained on the highest tolerated dose within the assigned dose range 1.5 - 60.0 mg bid (3 - 12 mg/day) for the rest of the study. Evaluations were scheduled at biweekly intervals for the first 8 weeks and subsequently at study weeks 12, 18 and 26. Effects of Exelon on cognition were evaluated using the mini-mental state examination (MMSE) and selected items of Alzhemier's disease assessment scale (ADAS-cog) and the staging ot the disease was measured using the global deterioration scale (GDS). Safety was monitored by physical examinations, vital signs, laboratory tests, ECG recording and by the assessment of adverse events. Resutls: 55 patients completed the study (89 p.c.). Patients treated for 26 weeks showed the mean MMSE, ADAS-cog and GDS scores close to baseline values (p = NS) with no improvement and no deterioration. Exelon was generally well tolerated with 11 p.c. of patients withdrawing due to adverse events. The most frequently reported adverse events related to the gastrointestinal tract. Conclusions: In conclusion, the study data indicate that treatment with Exelon is safe, generally well tolerated and inhibits the progression of cognitive decline in patients wtih mild to moderate Alzheimer's disease over 26 weeks of treatment.


  12/26

  Tytuł oryginału: Eksperymentalne i praktyczne zastosowania Internetu w gastroenterologii.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (6) s.96-99, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Streszczenie polskie: Gastroenterologia należy do dziedzin wyraźnie zaznaczonych w Internecie. Prowadzi się już m.in. badania drogą elektroniczną z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego przez 2 lata od czasu rozpoznania. Pilotażowy program miał początkowo charakter badań naukowych, trudno jednak nie dostrzec możliwości jego zastosowania w regulacji kontroli pacjentów [1, 5]. Dotyczy to szczególnie danych uzyskiwanych z ankiet elektronicznych. Można w ten sposób badać zadowolenie i skuteczność terapii u pacjentów z tą chorobą, co stanowi skuteczniejszą formę opieki [6, 8].


  13/26

  Tytuł oryginału: Kliniczna klasyfikacja drżenia.
  Tytuł angielski: Clinical classification of tremor.
  Autorzy: Jasińska-Myga Barbara, Ochudło Stanisław, Opala Grzegorz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.584-593, tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca stanowi przegląd piśmiennictwa dotyczącego problematyki drżenia, ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikacji oraz klinicznej charakterystyki poszczególnych jego typów. Podziału drżenia dokonaliśmy opierając się na nowej, ujednoliconej klasyfikacji uzgodnionej w 1998 roku w ramach Movement Disorder Society (MDS).


  14/26

  Tytuł oryginału: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1-2
  Opracowanie edytorskie: Andziak Piotr (red.), Noszczyk Wojciech (red.), Kwaśniewski Aleksander (przedm.), Buzek Jerzy (przedm.), Płażyński Maciej (przedm.), Grześkowiak Alicja (przedm.), Glemp Józef Kardynał (przedm.), Opala Grzegorz (przedm.), Wiszniewski Andrzej (przedm.), Piskorski Paweł (przedm.), Pietkiewicz Antoni (przedm.), Woy-Wojciechowski Jerzy (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny 2002, 2 t.: ([2], 388 s. : il., tab., bibliogr. [przy ref.] ; 509 s. : il.), 24 cm. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001 - Tyt. również w jęz. ang
  Seria: Biblioteka Przeglądu Chirurgicznego
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich


  15/26

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia witaminy B12 i kwasu foliowego w osoczu chorych z otępieniem : praca doktorska
  Autorzy: Wierzba Włodzimierz, Opala Grzegorz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Neurologii Wieku Podeszłego w Katowicach
  Źródło: 2002, [1], 113 k. : il., tab., bibliogr. 184 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  16/26

  Tytuł oryginału: Położnictwo : podręcznik dla położnych i pielęgniarek
  Autorzy: Bręborowicz Grzegorz H., Brzezińska Emilia, Chełkowska Elżbieta, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Gadzinowski Janusz, Kempiak Joanna, Kornacki Jakub, Markwitz Wiesław, Nowakowska Dorota, Opala Tomasz, Pięt Małgorzata, Ronin-Walknowska Elżbieta, Ropacka Mariola, Seremak-Mrozikiewicz Agnieszka, Skręt Andrzej, Skrzypczak Jana, Słomko Zbigniew, Słomko Iwona, Sobczak Małgorzata, Spaczyński Marek, Szymankiewicz Marta, Wilczyński Jan
  Opracowanie edytorskie: Bręborowicz Grzegorz H. (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 476 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,256

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • standard


  17/26

  Tytuł oryginału: Ocena stężeń sICAM-1 oraz CA-125 w surowicy pacjentek z guzami przydatków - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Evaluation of serum sICAm-1 and CA-125 in patients with tumours of the ovary - preliminary report.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz, Sajdak Stefan, Drews Krzysztof
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1090-1095, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.O6. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obecnie stosowane metody diagnostyczne nie zapewniają w pełni skutecznego wykrywania i różnicowania guzów przydatków. Wraz z wprowadzeniem najnowszych osiągnięć immunologii nowotworów możliwe staje się wykrywanie coraz większej liczby substancji oraz mechanizmów immunologicznych. Stwarza to szanse na wykorzystanie w diagnostyce i różnicowaniu nowtoworów jajnika. Celem pracy była ocena stopnia korelacji stężeń złuszczonej formy międzykomórkowych cząsteczek adhezyjnych typu 1 (soluble Intracellular Adhesion Molceules-1) z nowotworami złośliwymi jajnika oraz CA-125. Materiał stanowiła surowica 40 kobiet operowanych w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka oraz Klinice Ginekologii Operacyjnej z powodu guzów przydatków, 32 z rozpoznanym rakiem jajnika oraz 8 z nowotworami łagodnymi. Oznaczeń dokonano przy użyciu metody immunoenzymatycznej. Stężenie sICAM-1 słabo korelowały ze stopniem zaawansowania choroby, wielkością guza oraz CA-125. Średnie stężenia różniły się między badanymi grupami, różnica była jednak nieistotna statystycznie. Oznaczenie sICAM-1 wraz z CA-125 zwiększała skuteczność badania. Zastosowanie oznaczania sICAM-1 w różnicowaniu nowotwrów jajnika wydaje się mieć ograniczone zastosowanie. Dodanie tego testu do oznaczania CA-125 może poprawić wartość badania diagnostycznego.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Today's diagnostics and differentiation of ovarian tumour is not efficient enough. Wide spreading tumour immunology of neoplasm presents an opportunity to determine new markers and mechanisms useful for diagnostic and discrimination. The aim of our study was to evaluate concentration of soluble intracellular adhesion molecule-1 (sICAM-1) with CA125 in ovarian cancer. Material and method: Serum of 40 patients udergoing surgical treatment, 32 with ovarian cancer and 8 with benign tumours. Concentration of markers was determined immunoenzymatically. Results: Concentration of sICAM-1 correlated moderately with FIGO stage, tumour volume and CA-125. Mean concnetrations between analysed groups were different, but not statisically significant. Determination of sICAM-1 together with CA-125 increased discrimination power of the test. Conclusions; Determination of sICAM-1 alone seems to have limited application. Addition of this test to CA-125 could improve value of the diagnostic process.


  18/26

  Tytuł oryginału: Stanowisko Rady Naukowej Polskiej Fundacji Osteoporozy wobec diagnostyki i leczenia osteoporozy - czerwiec 2002.
  Tytuł angielski: Statement of the Scientific Board of the Polish Osteoporosis Foundation in diagnostics and treatment of osteoporosis - June 2002.
  Autorzy: Badurski Janusz E., Czerwiński Edward, Gmiński Jan, Horst-Sikorska Wanda, Marcinowska-Suchowierska Ewa, Milewicz Andrzej, Opala Tomasz, Tłustochowicz Witold
  Źródło: Post. Osteoartrol. 2002: 13 (1/2) s.9-10
  Sygnatura GBL: 800,005

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/26

  Tytuł oryginału: Położnictwo i ginekologia : podręcznik dla studentów
  Autorzy: Banaszewski Szymon, Biczysko Romuald, Brązert Jacek, Bręborowicz Grzegorz H., Chmielnicka-Kopaczyk Maria, Cyganek Anna, Cymerys Zbigniew, Czerniak Tomasz, Derwich Krzysztof, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Ejmocka-Ambroziak Anna, Galicki Tomasz, Głyda Andrzej, Jasiński Piotr, Jędrzejczak Piotr, Kądziołka Przemysław, Kempiak Joanna, Kędzia Helena, Kołodziejczyk Beata, Kopaczyk Andrzej, Kordel Krzysztof, Kruszyński Zdzisław, Kubiaczyk-Paluch Beata, Kurpisz Maciej, Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Marianowski Longin, Markwitz Wiesław, Mróz Małgorzata, Obara Marian, Opala Tomasz, Pawelczyk Leszek, Pisarska-Krawczyk Magdalena, Pisarski Tadeusz, Przybylski Zygmunt, Sajdak Stefan, Skrzypczak Jana, Spaczyński Marek, Szczapa Jerzy, Szczepańska Małgorzata, Szpakowska-Rzymska Iwona, Szymanowski Krzysztof, Urbaniak Tomasz, Wielgoś Mirosław, Wilczak Maciej
  Opracowanie edytorskie: Pisarski Tadeusz (red.).
  Wydanie: - Wyd. 4 unowocz
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, XI, [1], 884, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  20/26

  Tytuł oryginału: Między życiem a śmiercią : uzależnienia : eutanazja : sytuacje graniczne
  Opracowanie edytorskie: Opala Grzegorz (przedm.), Bołoz Wojciech (red.), Ryś Maria (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2002, 288 s. : il., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 737,125

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia


  21/26

  Tytuł oryginału: Historia i nowe kierunki rozwoju neurologii internetowej.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (7) s.101-102, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia


  22/26

  Tytuł oryginału: Nowe możliwości zastosowania Internetu w walce z grypą.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (9) s.37-38, il., tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Grypa pojawia się sezonowo jako epidemie (niewielka zmienność antygenowa) oraz jako wielkie pandemie, dzięki znacznym zmianom genetycznym. Ten efekt jest niezależny od pory roku. W 1918 r. pandemia zabiła ponad 20 mln ludzi, a w latach 1957 i 1968 ponad 1,5 mln. Dziś Swiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) monitoruje zmiany w genomie, rozprzestrzenianie się i potencjalne pandemie poprzez system nadzoru. Jest on zbudowany z sieci 110 narodowych centrów grypy w 83 krajach. Do usprawnienia tego systemu wdrożono narzędzia informatyczne i połączono jednostki w sieć (FluNet).


  23/26

  Tytuł oryginału: Przegląd zastosowań Internetu w laryngologii.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (10) s.75-77, tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  24/26

  Tytuł oryginału: Muzyka w medycynie a muzykoterapia.
  Autorzy: Szulc Wita, Woźniak Jakub, Opala Tomasz, Rzymski Paweł
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (8) s.99-103, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495


  25/26

  Tytuł oryginału: Antykoncepcja w Internecie - przykłady użycia i nadużycia.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (11/12) s.122-124, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Typ dokumentu:
 • informator


  26/26

  Tytuł oryginału: System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000 w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Poznaniu.
  Autorzy: Opala Tomasz, Adamska Liliana
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (2) s.31-34, il. - Konferencja pt. Bezpieczny szpital Poznań 21-22.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  stosując format: