Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OLSZANECKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Genetyka chorób układu krążenia
Autorzy: Adamek Łukasz, Bilińska Zofia Teresa, Chojnowska Lidia, Chudek Jerzy, Ciechanowicz Andrzej, Cybulski Cezary, Czekalski Stanisław, Członkowska Anna, Filipiak Krzysztof J., Grace Andrew A., Grodzicki Tomasz, Gruchała Marcin, Grzeszczak Władysław, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kawecka-Jaszcz Kalina, Korniszewski Lech, Krajewska-Walasek Małgorzata, Krzystolik Karol, Leszek Przemysław, Lubiński Jan, Luft Friedrich C., Moczulski Dariusz, Narkiewicz Krzysztof, Naruszewicz Marek, Neumann Hartmut P. H., Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Olszanecka Agnieszka, Opolski Grzegorz, Pasierski Tomasz, Pupek-Musialik Danuta, Romer Tomasz, Rużyłło Witold, Rynkiewicz Andrzej, Sanak Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Staessen Jan A., Szczeklik Andrzej, Szczepańska-Sadowska Ewa, Szczęch Radosław, Szperl Małgorzata, Torbicki Adam, Więcek Andrzej, Włodarska Elżbieta Katarzyna
Opracowanie edytorskie: Ciechanowicz Andrzej (red.), Januszewicz Andrzej (red.), Januszewicz Włodzimierz (red.), Rużyłło Witold (red.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 327 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 820,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/6

  Tytuł oryginału: Ocena zastosowania chitosanu w kompleksowym leczeniu otyłości.
  Tytuł angielski: Effect of chitosan in complex management of obesity.
  Autorzy: Zahorska-Markiewicz Barbara, Krotkiewski Marcin, Olszanecka-Glinianowicz Magdalena, Żurakowski Aleksander
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.129-132, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zastosowania chitosanu jako środka wspomagającego w kompleksowym leczeniu otyłości. Materiał i metody: Badaniami objęto 50 otyłych kobiet w wieku 22-59 lat, BMI 30. Sześciomięsięczny program polegał na 2-godzinnych spotkaniach w grupach ok. 20-osobowych z lekarzem, psychologiem i dietetykiem. Zalecenia obejmowały dietę niskokaloryczną (1000 kcal dziennie), aktywność fizyczną i modyfikacje zachowań. Metodą podwójnie ślepej próby 3 razy dziennie przed głównymi posiłkami podawano po 2 tabletki chitosanu (Chitinin zawierający 750 mg chitosanu w tabletce) lub placebo. Wyniki: Znamiennie większy ubytek masy ciała nastąpił w grupie stosujących chitosan (15,9 kg) w porównaniu z placebo (10,9 kg). Także w tej grupie znamienne było zmniejszenie średniego ciśnienia tętniczego krwi. Zmiany stężenia lipidów we krwi były podobne w obu grupach, Nie obserwowano żadnych istotnych objawów niepożądanych, natomiast większy odsetek osób rezygnował z leczenia w grupie z placebo niż w grupie z chitosanem. Wnioski: Chitosan może być stosowany jako wartościowy i bezpieczny dodatek wspomagający kuracje odchudzające, a zmniejszenie ciśnienia krwi, które jest z tym związane, może stanowić dodatkową zaletę ze względu na zwiększone ryzyko nadciśnienia u osób otyłych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was to verify the effect of chitosan as a possible adjuvant in the complex management of obesity. Method: Fifty obese women (22-59 years, BMI 30) participated in the study. A six months program consisted of 2-hour meetings with a physician, psychologist and dietetician, in a group of about 20 persons, every two weeks. Low calorie diet (1000 kcal/day), physical activity and behaviour modification were recommended. Suplementation with chitosan was evaluated in a randomized, placebo-controlled, double-blind study. In the chitosan group, participants received chitinin (Primex Ingredients ASA, Avaldsnes, norway) i.e. 750 mg pure chitosan per tablet, two tablets three times daily before each main meal. The placebo group received identical placebo tablets. Results: Significantly higher body weight loss was noted in the chitosan-supplemented group (15.9 kg) than in the placebo group (10.9 kg). Also a greater decrease of systolic and diastolic blood pressure was observed in the chitosan group. There was no difference between the groups in the decrease of LDL and total cholesterol. No adverse effects were noted but the number of drop-outs was higher in the placebo group than in the chitosan group. Conclusion: chitosan can be used as a valuable and safe adjuvant in long-term dietary treatment of obesity. Chitosan seems to accenturate the reduction of blood pressure associated with weight reduction.


  3/6

  Tytuł oryginału: Wpływ trzymiesięcznej kompleksowej kuracji odchudzającej na modyfikację zachowań żywieniowych otyłych kobiet.
  Tytuł angielski: The influence of the 3 month weight reducing treatment on eating behaviour in obese women.
  Autorzy: Olszanecka-Glinianowicz Magdalena, Zahorska-Markiewicz Barbara, Skubacz Małgorzata, Żurakowski Aleksander, Ziemlewska Monika, Żak Agnieszka
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.547-553, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Skuteczność kuracji odchudzającej i utrzymanie osiągniętej w jej wyniku masy ciała zależy w dużej mierze od zmiany upodobań żywieniowych pacjentów, którą można uzyskać w wyniku edukacji żywieniowej oraz poprzez zmianę samooceny pacjenta. Celem pracy była ocena zmiany zachowań żywieniowych otyłych kobiet poddanych 3-miesięcznej kompleksowej grupowej kuracji odchudzającej prowadzonej pod kontrolą lekarzy, dietetyka i psychologa. Uzyskano średnio 9,1 proc. redukacji masy ciała. Statystycznie znamiennie obniżył się w diecie badanych odsetek tłuszczów zwierzęcych, a wzrósł odsetek węglowodanów złożonych (owoce, warzywa) oraz niskotłuszczowych produktów białkowych. Zmianie struktury diety towarzyszyło znamienne statystycznie obniżenie preferencji w kierunku węglowodanów prostych i tłuszczów zwierzęcych oraz produktów białkowych. Efektem 3-miesięcznej kompleksowej, grupowej kuracji odchudzającej była nie tylko redukcja masy ciała, ale również modyfikacja zachowań żywieniowych badanych pacjentek. Uzyskanie korzystnej zmiany preferencji żywieniowych i odzwierciedlenie jej w faktycznie spożywanych posiłkach rokuje długotrwały efekt przeprowadzonej kuracji. Optymalizację wyników kuracji odchudzającej można osiągnąć przez terapię grupową z zastosowaniem edukacji żywieniowej i psychoterapii.


  4/6

  Tytuł oryginału: Dilated cardiomyopathy complicating primary carnitine deficiency. A case report.
  Tytuł polski: Kardiomiopatia rozstrzeniowa w przebiegu pierwotnego niedoboru karnityny.
  Autorzy: Kawecka-Jaszcz Kalina, Królikowski Tadeusz, Olszanecka Agnieszka
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.551-559, il., tab., bibliogr. 19 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  5/6

  Tytuł oryginału: Zmienność rytmu serca u młodych dorosłych obciążonych rodzinnie nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł angielski: Heart rate variability in offspring of hypertensives.
  Autorzy: Stolarz Katarzyna, Grodzicki Tomasz, Lubaszewski Wojciech, Adamkiewicz-Piejko Agata, Olszanecka Agnieszka, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.892-894, tab., bibliogr. 23 poz., sum
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena parametrów analizy spektralnej zmienności rytmu serca u młodych dorosłych z obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku nadciśnienia tętniczego. Badania przeprowadzono u 159 osób w drugiej i trzeciej dekadzie życia. Na podstawie wywiadu rodzinnego wyróżniono: grupę A - obciążonych nadciśnieniem ze strony obojga rodziców (n=30, wiek = 24,5 ń 4,0) lat, grupę B - obciążonych nadciśnieniem tętniczym ze strony jednego z rodziców (n = 94, wiek = 24,1 ń 5,1 lat) oraz grupę C - oboje rodziców normotensyjnych (n = 35, wiek = 25,9 ń 7,4 lat). W rejestracji i analizie spektralnej HRV użyto aparatury CardiolPSA System, Medatec, Belgium. U każdego z badanych wykonano 30-min zapis EKG: 15" w pozycji leżącej, 15" w pozycji stojącej. W opracowaniu wykorzystano metodę szybkiej transformaty Fouriera; oceniano całkowitą zmienność, składowe LF (0,04-0,15 Hz) i HF (0,15-0,40 HZ). Wartości zmienności rymu serca w spoczynku były podobne we wszystkich wyróżnionych podgrupach. Osoby obciążone nadciśnieniem tętniczym ze strony obojga rodziców miały jednak tendencje do wyższych wartości składowej LF analizy HRV w pozycji leżącej ciała. W reakcji na pionizację ciała obserwowano we wszystkich grupach zmniejszenie całkowitej zmienności, podwyższenie składowej LF i obniżenie HF. Zmiany te były jednak mniej znaczone w grupie normotoników obciążonych nadciśnieniem tętniczym ze strony obojga rodziców.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the assessment of power spectrum of heart rate variability in young people with family history of hypertension. The study included healthy subjects in their second or third decade of their life. According to the family history of hypertension, the following groups were specified: group A - both parents hypertensive (n = 30, age = 24,5 ń 4,0 years), group B - only one parent hypertensive (n = 94, age = 24,1 ń 5,1 years) and group C - both parents normotensive (n = 35, age 25,9 ń 7,4 years). Methods: HRV analysis was performed using CardioPSA System, Medatec, Belgium. In every person, 30 minute ECG was assessed: 15 min lying, 15 min standing. For data analysis Fast Fourier transform was used, total variability, LF (0,04-0,15 HZ) and HF (0,15 -0,40 Hz) components were calculated. We observed similar values of HRV components in all groups. Subjects with family history of hypertension showed however a tendency towards higher LF values in lying position. Standing caused in all groups decrease of total variability, increase of LF component and decrease of HF component. Changes were less pronounced in subjects with both parents hypertensive. Young adults with both parents hypertensive have shown tendency towards highe values of LF component and less pronounced changes of HRV components after standing up.


  6/6

  Tytuł oryginału: Zmienność rytmu serca u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory mięśnia sercowego.
  Tytuł angielski: Heart rate variability in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy.
  Autorzy: Stolarz Katarzyna, Olszanecka Agnieszka, Rajzer Marek, Lubaszewski Wojciech, Kawecka-Jaszsz Kalina
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.703-705, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zmienności rytmu serca (heart rate variability - HRV) u pacjentó z umiarkowanym pierowtnym nadciśneineim tętniczym, powikłanym przerostem lewej komory mięśnia sercowego (left ventricular hypertrophy - LVH). Badaniem objeto 42 dotychczas nieleczone osoby z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym, grupę kotnrolną stanowiło 45 osób z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczym, grupę kontrolną stanowiło 45 osób z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego krwi (16M, 29K, wiek 49,8 ń 5,6 lat). Wśród chorych z nadciśnieniem tętniczym wyróżniono dwie podgrupy: z przerostem lewej komory mięśnia sercowego (n = 25, 10M, 16K, wiek 50,1 ń 59 lat) oraz bez przerostu (n = 17, 4M, 13K, wiek 52,0 ń 3,4 lat). Zmiennośc rytmu serca rejestrowano i analizowano wykorzystujac CardioPSA System, Medatec. U każdego z badanych wykonano 30-min. zapis EKG: 15 min. w pozycji leżącej, 15 min. w pozycji stojącej pacjenta. Analizy HRV dokonano przy pomocy szybkiej transformaty FOuriera, obliczając zmienność całkowitą, skłądową o niskiej częstotliwości (low frequency - LF, 0,04 - 0,15 Hz) oraz o wysokiej częstotliwości (high frequency - HF, 0,15 - 0,40 Hz). Masę lewej komory (left ventricular mass - LVM) oceniano na podstawie echokardiogramów, wykorzystując formułę Devereux. Przerost mięśnia lewej komory rozpoznawano gdy LVMI 134 g/mý (mężczyźni) oraz 110 g/mý (kobiety). Różnice pomiędzy grupami oceniano przy pomocy testu t, jako istotne statystyczie przyjęto p 0,05. U ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyse the heart rate variability (HRV) in patients with moderate essential hypertension complicated by left ventricular hypertrophy (LVH). Forty-two patients with untreated essential hypertension participated in the study group and 45 normotensives (16M, 29F, age 49.8 ń 5.6 years) served as the controls. THe hypertensives were divided into those iwth LVH (n - 25, 10M, 15F, age 50.1 ń 5.9 years) and those without LVH (n - 17, 4M, 13F, age 52.0 ń 3.4 years). HRV was recorded and analysed using the CardioPSA System, Medatec. In each subject, 30 min. of ECG recording was obtained: 15 min. in the supine, position and 15 min. in the upright position. Fast Fourier transform was used to analyse total power, low frequency (LF, 0.04 - 0.15 Hz) and high frequency components (HF, 0.15 - 0.40 Hz). Left ventricular mass was calculated from echocardiograms using the Deveraux formula. LVH was defined as a left ventricular mass index (LVMI) 134 g/mý for men and 110 g/mý for women. A T-test was used to test for inter-group differences: p 0.05 was considered as significant. In hypertensive patients with left ventricualr hypertrophy, we observed decreased values of HF component, both in supine and upright postiions, as compared to hypertensives without LVH. Components of HRV did not differ between the hypertensives without LVH and the normotensives. In hypertensives with a LVH the high frequency compoennt of HRV was decreased, indicating impaired ...

  stosując format: