Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OLSZAŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Przerzuty raka piersi do ślinianki przyusznej.
Tytuł angielski: Parotid metastases from breast cancer.
Autorzy: Szymański Marcin, Siwiec Henryk, Olszański Witold, Gołąbek Wiesław
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.494-497, il., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przerzuty do ślinianki przyusznej występują rzadko i pochodzą najczęściej z nowotworów zośliwych regiony głowy i szyi. Guzy przerzutowe mają tu najczęściej utkanie raka płaskonabłonkowego lub czerniaka złośliwego. bardzo rzadkie są odlegle przerzuty do ślinianki przyusznej spoza regionu głowy i szyi. Przedstawiono dwie chore z rakiem sutka i przerzutami do ślinianki przyusznej. U jednej przerzut do ślinianki wystąpił po 15 latach od rozpoznania i leczenia raka piersi, przy braku miejscowej wznowy. U drugiej guz ślinianki przyusznej był pierwszym objawem choroby. U żadnej z tych pacjentek nie wykryto innych przerzutów odleglych i funkcja nerwu twarzowego była prawidłowa. Obie chore poddane były operacji i uzupełniającej chemioterapii. Zmarły 6 miesięcy po rozpoznaniu przerzutu w śliniance przyusznej. Wystąpienie przerzutu raka sutka w śliniance przyusznej oznacza złe rokowanie.

  Streszczenie angielskie: Metastatic tumours in parotid gland are very uncommon, and they usually reflect the lymphatic drainage from the head and neck region. The most frequent types of the metastatic tumours are squamous cell carcinoma and malignant melanoma. Metastases to parotid gland from subclavicular area are extremely. Two patients with breast cancer and metastases to parotid region are presented. One patient developed metastases in parotid gland 15 years after surgery and radiotherapy of breast cancer. In the latter patient parotid tumour was the first manifestation of the disease. Both patients underwent parotid surgery. None of the patients survived more than 6 months. Metastases in partoid region carry bad prognosis for the patients.


  2/3

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia operacyjnego nowotworów ślinianki przyusznej : praca doktorska
  Autorzy: Olszański Witold, Gołąbek Wiesław (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Otolaryngologii w Lublinie
  Źródło: 2002, [4], 93 k. : il., tab., bibliogr. 120 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/3

  Tytuł oryginału: Wolny płat skóry przedramienia z mikrozespoleniem naczyń do rekonstrukcji jamy ustnej i gardła
  Autorzy: Kłos Adam, Gołąbek Wiesław, Olszański Witold, Siwiec Henryk
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.365-369, il., bibliogr. 13 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  stosując format: