Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OLEWNICZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Angiogeneza a niektóre parametry kliniczno-morfologiczne i prawdopodobieństwo przeżycia w rakach przewodowych i zrazikowaych sutka u kobiet : praca doktorska
Autorzy: Olewniczak Sławomir, Chosia Maria (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra Patologii, Zakład Patomorfologii w Szczecinie
Źródło: 2002, [1], 129 k. : il., tab., bibliogr. 208 poz., streszcz., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/20145

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  2/2

  Tytuł oryginału: Angiogenesis and some prognostic parameters of invasive ductal breast carcinoma in women.
  Autorzy: Olewniczak Sławomir, Chosia Maria, Kwas Artur, Kram Andrzej, Domagała Wenancjusz
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (4) s.183-188, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to correlate angiogenesis parameters (micorvessel count, area and perimeter) with some clinical and morphological factors in 251 invasive ductal breast carcinomas in women. Endothelium was stained with antiCD31 antibody, and measurements were made using a computerised image analysis in the whole study population and separately for two subgroups with and without metastases to acillary lymph nodes. High angiognesis parameters in primary tumours were associated with older age, large tumour diameter, high grade and the associations were statistically significant. Furthermore the microvessel density was signifcantly higher in tumours metastasing to lymph nodes as compared with tumours without metastases. Mcirovessel perimeter was found to be the most useful of vessel parameters analysed. The corrlation between angigonesis and some clinical and morphological parameters, especially lymph node status may indicate the prognostic value of angiognesis in invasive ductal breast carciomas.

  stosując format: