Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OLESZCZUK
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Tytuł oryginału: Kliniczne aspekty otyłości w ciąży.
Tytuł angielski: Clinical aspects of obesity in pregnancy.
Autorzy: Kanadys Wiesław Maciej, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Mierzyński Radzisław, Oleszczuk Jan
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.148-151, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/17

  Tytuł oryginału: Intrapartum cardiotocography and fetal pulse oximetry in assessing fetal hypoxia.
  Autorzy: Leszczyńska-Gorzelak B., Poniedziałek-Czajkowska E., Oleszczuk J.
  Źródło: Int. J. Gynecol. Obstet. 2002: 76 (1) s.9-14, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 312,925

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Objectives: A retrospective analysis of short-term variability (STV), a cardiotocography (CTG) parameter, in relation to fetal blood saturation values (FSpO2) obtained by fetal pulse oximetry. Methods: The study included 26 healthy pregnant women monitored continuously during delivery with both cardiotocography and fetal pulse oximetry. Results: Lower FSpO2 values were observed in the group showing STV levels ó 6.0 ms in the 1st stage of labor (44.7 ń 3.46 p.c. vs. 49.2 ń 1.8 p.c.), but this result was not statistically significant. In the 2nd stage of labor, FSpO2 values in the group with STV levels ó 6.0 ms were significantly lower than those with STV levels 6.0 ms (34.4 ń 2.9 p.c. vs. 43 ń 7.2 p.c.; P 0.001). A positive correlation was found between STV levels ó 6.0 ms and mean FSpO2 values in the 2nd stage of labor. Conclusions: 1. A significant relationship was observed between short-term variability in the cardiotocographic records and fetal blood saturation levels in the 2nd stage of labor. 2. Fetal pulse oximetry can be valuable in assessing fetal wellbeing, especially when CTG records are abnormal.


  3/17

  Tytuł oryginału: Deklaracja porodu XXI wieku.
  Autorzy: Klimek R[udolf], Basta A., Bręborowicz G[rzegorz]. H., Chazan B., Czajkowski K., Dębski R., Dubcak J., Fedor-Freybergh P., Hajek Z., Kamiński K., Klimek M., Krzysiek J., Lauterbach R., Lukacin S., Malarewicz A., Maly Z., Marianowski L[ongin], Oleszczuk J., Pisarski T., Reroń A., Roztocil A., Sajdak S., Skręt A., Śtencl J., Szymański W., Wilczyński J., Unzeitig V., Zdebski Z.
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.3-13, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża


  4/17

  Tytuł oryginału: Ocena terapii przeciwpadaczkowej w okresie ciąży.
  Tytuł angielski: Evaluation of the antiepileptic therapy during pregnancy.
  Autorzy: Laskowska Marzena, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Oleszczuk Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.35-42, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • ginekologia i położnictwo
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Ciąża u kobiety chorej na padaczkę jest ciążą wysokiego ryzyka ze względu na możliwość powikłań. Wzrasta ryzyko występowania wad wrodzonych u potomstwa matek chorych na padaczkę. Celem pracy była ocena wpływu rodzaju terapii przeciwdrgawkowej w okresie ciąży w aspekcie wyników matczynych i płodowych. W grupie pacjentek z padaczką zaobserwowano częstsze występowanie powikłań w okresie ciąży oraz porodu cięciem cesarskim. Odnotowano mniejszą masę urodzeniową oraz wymiary dzieci urodzonych przez kobiety chore na padaczkę oraz niższą w sposób statystycznie istotny ocenę stanu noworodka po urodzeniu według skali Apgar. Częstsze występowanie nieprawidłowości zaobserwowano w grupie kobiet stosujących w okresie ciąży kilka leków przeciwpadaczkowych. Pacjentki z padaczką powinny unikać terapii wielolekowej i kwasu walproinowego w okresie koncepcji i ciąży.

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of the study was to analyse the course of pregnancy and labour in women with epilepsy. Material and methods: The study was carried out on 53 pregnant women with epilepsy who delivered in the Department of Obstetrics and Perinatology of the University School of Medicine in Lublin (group E). Results: In the group of women with epilepsy there were observed more pregnancy complications. The mean birth weight of infants and the condition of the infant after birth evaluated were lower in the study group E according to Apgar score. The increased risk of congenital malformations and intrauterine foetal growth retardation were observed in children exposed to valproate or carbamazepine in monotherapy or combination of phenobarbital and phenytoin and the combination of phenobarbital, phenytoin and primidone in polytherapy. Conclusion: Women withe epilepsy require appropriate pregnancy planning and appropriate neurologic and obstetric care precoceptionally and during pregnancy.


  5/17

  Tytuł oryginału: Ewakuacja torbieli jajników drogą punkcji igłowej przezbrzusznej oraz drogą laparotomii u kobiet ciężarnych.
  Tytuł angielski: Evacuation of ovarian cysts by means of transabdominal fine needle aspiration or laparotomy in pregnant women.
  Autorzy: Oleszczuk Jan, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Kamiński Krzysztof, Baranowski Włodzimierz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.367-370, tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 7 przypadków kobiet w ciąży z łagodnymi torbielami jajników, spośród których 4 pacjentki poddano laparotomii z następowym wyłuszczeniem guzów jajników, a 3 pacjentki punkcji igłowej przezbrzusznej. U pacjentki z hyperstymulowanymi gonadotropowymi jajnikami, u której wyłuszczono torbiele drogą lapartomii, stwierdzono torbiele luteinowe. U pacjentek z samoistnymi torbielami jajników, a w 2 przypadkach cystadenoma i 1 przypadku cystis endometrialis. Wydaje się, iż w przypadku torbieli tekaluteinowych, powstałych w trakcie technik wspomaganego rozrodu, bezpieczną procedurą zarówno dla pacjentki jak i losów ciąży jest punkcja igłowa przezbrzuszna, pod kontrolą ultrasonograficzną, wykonywana w pierwszym trymestsrze ciąży. W przypadku torbieli samoistnych procedurą z wyboru, na podstawie analizy literatury przedmiotu, jest wyłuszczenie torbieli w II trymestrze ciąży, po zakończeniu funkcji hormonalnej ciałka żółtego. Optymalny czas wykonania operacji szacowany jest na 16 - 22 tydzień ciąży. Niesie to z sobą najmniejsze ryzyko wystąpienia powikłań, tj. skręcenia torbieli lub przedwczesnej czynności skurczowej macicy.

  Streszczenie angielskie: In a number of pregnant women benign ovarian cysts are found incidentally during routine ultrasound examination or after episode of pelvic pain in early pregnancy. In this paper we present perinatal outcome in pregnancies with ovarian cysts after fine needle aspiration or excision during laparotomy. These cases suggests the transabdominal needle aspiration is procedure of choice in ovarian hyperstimulation syndrome and excision during laparotomy is recommended in the case of spontaneous hyperreactio luteinalis or cystadenomas.


  6/17

  Tytuł oryginału: Laparoskopowe wyłuszczenie torbieli jajnika u ciężarnej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Laparoscopic cystectomy during pregnancy - case report.
  Autorzy: Szyłło Krzysztof, Krekora Michał, Lewy Jarosław, Oleszczuk Jarosław J., Wilczyński Jan, Malinowski Andrzej
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.386-389, il., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek wykonania zabiegu wyłuszczenia torbieli jajnika u ciężarnej w 11 tygodniu ciąży. Opisano postępowanie diagostyczne, leczenie zachowawcze zabieg operacyjny oraz przebieg ciąży, porodu i połogu.

  Streszczenie angielskie: We present a case report of a pregnant patient in whom a laparoscopic cystectomy was performed at 11 weeks' gestation. Included in the report is the diagnostic work-up, pharmacotherapy, review of laparoscopic technique employed as well as the course of pregnacy, labor and delivery and postpartum.


  7/17

  Tytuł oryginału: The immunophenotype of patients with recurrent pregnancy loss.
  Autorzy: Darmochwał-Kolarz Dorota, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Roliński Jacek, Oleszczuk Jan
  Źródło: Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2002: 103 (1) s.53-57, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 305,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of the study was to estimate the alterations in the phenotype of lymphocytes of women with unexplained pregnancy failures in comparison with healthy women. Materials and methods: Fourten women with unexplained habitual miscarriages and 18 healthy, fertile women with the history of successful pregnancies were included in the study. The lymphocytes were isolated from peripheral blood and stained with monoclonal antibodies. The expression of selected surface molecules was estimated using the flow cytometric method. Results: We found that the percentage of T CD4+ lymphocytes, CD3-16/56+ cells, and T CD8+11b- cells was significantly higher in patients with recurrent pregnancy loss in comparison with healthy women. The peercentage of B-1 CD19+5+ lymphocytes was also significantly higher in women with unexplained habitual miscarriages in comparison with healthy women. Furthermore, we found higher expression of CD25 molecule on T CD3+ and T CD4+ lymphocytes in the study group, when compared to controls. Moreover, the percentages of B CD19+ and T suppressor CD8+11b+ lymphocytes were lower in women with pregnancy failures in comparison with the control group. The percentage of T CD3+ lymphocytes and T CD8+ cells did not differ in both studied groups. Similarly, the expression of CD25 antigen and HLA-DR molecule on T CD8+ did not differ in the study group, when compared to controls. Concvlusion: Our results can suggest that immunological alterations may be involved in the etiopathogenesis of unexplained recurrent pregnancy loss.


  8/17

  Tytuł oryginału: Częstość występowania zakażeń HPV u kobiet ciężarnych.
  Tytuł angielski: Evaluation of frequency of human papillomavirus infections during pregnancy.
  Autorzy: Szepietowska Magdalena, Słodziński Hubert, Polz-Dacewicz Małgorzata, Oleszczuk Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.662-665, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Oceniono częstość występowania infekcji ludzkim wirusem brodawczaka (HPV) u pacjentek ciężarnych hospitalizowanych w 2000 r. w Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatol. AM w Lublinie. Do wykrycia infekcji zastosowano metodę Digene Hybrid Capture. Przebdano 50 kobiet będących w różnych tygodniach ciąży. Obecność infekcji HPV stwierdzono u 4 pacjentek (8 proc.). W jednym przypadku wykryto HPV DNA zaróno typów wysokiego jak i niskiego ryzyka onkogennego, w pozostałych trzech - HPV DNA typów wysokiego ryzyka onkogennego.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The frequency of human papillomavirus (HPV) infection was estimated among pregnant women. Materials and Methods: Cervical smears were obtained from 50 patients treated in the Chair and Department of Obstetrics and Perinatology, University Medical School of Lublin. They were investigated for the presence of HPV DNA. For the above purpose Digene Hybrid Capture method was used. Results: HPV DNA was detected in the 4 (8 p.c.) of 50 patients. One of them had mixed infection low and high risk types of HPV, the other - high risk types of HPV infections. Conclusions: 1. HPV DNA was detected in 8 p.c. of the patients, in all cases high risk types of HPV was found. 2. The diabetic patients seem to be more vulnerable to HPV infevction during pregnancy.


  9/17

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie nitrogliceryny jako dawcy tlenku azotu w leczeniu zagrażającego porodu przedwczesnego.
  Tytuł angielski: The use of nitroglycerin as nitric oxide donor for treatment of preterm labour.
  Autorzy: Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Laskowska Marzena, Marciniak Beata, Oleszczuk Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.666-671, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena skuteczności nitrogliceryny jako dawcy tlenku azotu, podawanej w postaci przezskórnego sytstemu terapeutycznego Nitroderm TTS 5 w leczeniu zagrażającego porodu przedwczesnego. Badaniami objęto 50 kobiet ciężarnych z objawami zagrażającego porodu przedwczesnego między 28 a 34 tyg. ciąży hospitalizowanych w Klinice Położnictwa i Perinatol. AM w Lublinie. Uzyskano zmniejszenie aktywności skurczowej mięśnia macicy. Nie odnotowano zmian w częstości tętna płodu oraz w zapisie kardiotokograficznym w czasie terapii oraz po jej zakończeniu.

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of this study was the analysis of the effectiveness and safety of glyceryl trinitrate as a nitric oxide donor for treatment of preterm labour. Patients and methods: The study was carried out on 50 patients in preterm labour between 28 and 34 weeks of gestation receiving transdermal glyceryl trynitrate (GTN) patches (drug Nitroderm TTS 5 produced by Novartis Pharma AG, Bazylea). Results: GTN patches appear to be a non-invasive method of suppressing uterine contractions in preterm labour. MAAP and systolic blood pressure decreased significantly during the use of nitroglycerin. Diastolic blood pressure and maternal heart rate did not change during teh treatment. Neither were significant changes in fetal heart rate or in fetal cardiotocographic recordings detected during or after the treatment. Conclusion: Transdermal glyceryl trinitrate (5 mg/day) may be promising as a safe and effective drug for treatment of preterm labour, especially in patients with higher blood pressure.


  10/17

  Tytuł oryginału: Wpływ nitrogliceryny podawanej przezskórnie na krążenie płodowe w ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym.
  Tytuł angielski: The influence of transdermal nitroglycerin patches on fetal blood flow parameters in threatened preterm labor.
  Autorzy: Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Marciniak Beata, Laskowska Marzena, Sławatyński Andrzej, Oleszczuk Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.756-762, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena parametrów przepływu w krążeniu płodowym (tętnica pępowinowa i środkowa mózgu płodu) pod wpływem tlenku azotu podawanego w postaci przezskornego systemu terapeutycznego Nitroderm TTS 5 u pacjentek z zagrażającym porodem przedwczesnym. Nie zaobserwowano istotnych różnic w parametrach przepływu ani w tętnicy środkowej mózgu płodu ani w tętnicy pępowinowej, co może wskazywać, że nitrogliceryna stanowi bezpieczny środek terapeutyczny w leczeniu przedwczesnych skurczów mięśnia macicy.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of our study was the assessment of fetal arterial Doppler parameters (umbilical artery and middle cerebral artery) in threatened preterm labor in the course of transdermal nitroglycerin therapy. Materials and methods: 16 pregnant women in between 27th and 34th week of gestation with symptoms of threatening preterm labor were brought into our study. Patients were treated with transdermal nitroglycerin (5 mg) patches. Maternal blood preasure, Manning's test score and fetal arterial Doopler blood flow were measured. Results: Whereas maternal systolic blood pressure does not vary in the course of therapy, significant decrease in diastolic blood pressure was noted. There was no change in the mean umbilical and middle cerebral artery blood flow in the course of treatment. Conclusions: nitroglycerin in the form of transdermal therapeutic system releasing nitric oxide doesn't offect fetal artery Doopler parameters. Nitroglycerin may be used as a safe therapeutic agent in treatment of preterm labor.


  11/17

  Tytuł oryginału: Wpływ samokontroli ciężarnych chorych na cukrzycę na wybrane parametry matczyne.
  Tytuł angielski: Influence of self-monitoring of metabolic control performed by pregnant diabetic patients on selected maternal parameters.
  Autorzy: Marciniak Beata, Szylar-Braun Małgorzata, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Rabaniuk Dominik, Grzechnik Marek, Oleszczuk Jan
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.170-174, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Nowoczesny model opieki diabetologiczno-położniczej wprowadził zasady opieki interdyscyplinarnej, gdzie bardzo ważną rolę spełnia "model terapii własnej" oparty na udziale dobrze wyedukowanego pacjenta. Samokontrola ma szczególnie duże znaczenie w kontroli stanu metabolicznego u kobiet chorych na cukrzycę w okresie ciąży. Prawidłowe postępowanie pozwala maksymalnie zwiększyć szansę urodzenia zdrowego dziecka. Badaniami objęto 83 pacjentki kwalifikując je do poszczególnych grup na podstawie klasyfikacji ciężarnych z cukrzycą wg White. Stworzono skalę samokontroli, w skład której wchodzą: hemoglobina glikowana (HbA1c), średnia dobowa glikemia (MBG), wskaźnik masy ciała (BMI), prowadzenie dzienniczka kontroli cukrzycy oraz nałogi. Oceniano poziom samokontroli w poszczególnych klasach cukrzycy oraz zależność pomiędzy poziomem samokontroli a wykształceniem, wiekiem, miejscem zamieszkania, BMI, HbA1c oraz MBG w III trymestrze ciąży. Stwierdzono, że prawie 40 proc. badanych osiagnęła maksymalną wartość pkt. w skali samokontroli; pacjentki z klasą D uzyskały najwyższą średnią (6 pkt.). Nie zaobserwowano wpływu wykształcenia ani wieku pacjentki na poziom samokontroli. Wykazano, że pacjentki ze średnim wykształceniem mieszkające na wsi cechuje wyższy poziom samokontroli w porownaniu z grupą kobiet zamieszkałych w mieście. Silnie ujemne korelacje stwierdzono pomiędzy HbA1c oraz MBG a poziomem samokontroli ciężarnych.


  12/17

  Tytuł oryginału: Wpływ samokontroli ciężarnych chorych na cukrzycę na stan urodzeniowy noworodka oraz powikłania okresu adaptacyjnego.
  Tytuł angielski: Influence of self-monitoring of metabolic control performed by pregnant diabetic patients on well-being of newborn and adaptive process disturbances.
  Autorzy: Marciniak Beata, Szylar-Braun Małgorzata, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Kamiński Krzysztof, Oleszczuk Jan
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.217-222, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ciąża u kobiet chorujących na cukrzycę stanowi poważny problem we współczesnym położnictwie. Celem interdyscyplinarnej opieki (diabetolog, położnik, dietetyk, położna) jest bezpieczne przeprowadzenie kobiety przez okres ciąży i porodu oraz urodzenia zdrowego dziecka. Interesującym wydało się zbadanie czy samokontrola ciężarnych wywiera wpływ na stan urodzeniowy noworodka i powikłania okresu adaptacyjnego. Przeanalizowano przebieg ciąży i porodu u 83 ciężarnych z cukrzycą leczonych w Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii AM w Lublinie. Stan urodzonych przez nie dzieci oceniono retrospektywnie analizując: punktację w skali Apgar w 3 min. oraz występowanie hipoglikemii, hiperbilirubinemii i zespołu zaburzeń oddechowych. Wykazano, że im wyższy poziom samokontroli prezentowały ciężarne, tym stan urodzeniowy dziecka oceniany w skali Apgar był wyższy (odpowiednio 3,5 pkt. w skali samokontroli - punktacja w skali Apgar (8 pkt; 5,66 pkt. - stan noworodka w skali Apgar (8 pkt.). O ile nie zaobserwowano wpływu samokontroli ciężarnych na występowanie hiperbilirubinemii u urodzonych przez nie dzieci, zauważono, że hipoglikemia u noworodków występuje częściej, gdy matki uzyskały niską punktację w skali samokontroli. Zespół zaburzeń oddychania zaobserwowano u 17 noworodków; jego występowanie było skorelowane z niskim poziomem samokontroli ich matek (4 pkt.). Dane z piśmiennictwa potwierdzają, że stan urodzeniowy noworodka (punktacja wg skali Apgar) wynika z wyrównania metabolicznego cukrzycy na co istotny wpływ ma poziom samokontroli matki...


  13/17

  Tytuł oryginału: The expressions of intracellular cytokines in the lymphocytes of preeclamptic patients.
  Autorzy: Darmochwał-Kolarz Dorota, Roliński Jacek, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Oleszczuk Jan
  Źródło: Am. J. Reprod. Immunol. 2002: 48 (6) s.381-386, il., tab., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 313,270

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Purpose: The objective of the study was to investigate the intracellular expressions of T helper 1 (Th1) and Th2 cytokines in peripheral blood T lymphocytes and natural killer (NK) cells of patients with preeclampsia and women with uncomplicated pregnancy. Method of study: Blood samples were taken from 20 patients with preeclampsia and 16 healthy pregnant women. Mononuclear cells were isolated from peripheral blood and stimulated for 5 hr at 37řC and 5 p.c. CO2. Next, the cells were stained with antibodies against surface markers of T-cell subsets and NK cells. After fixation and permeabilization processes, the cells were stained with antibodies against intracellular cytokines - interleukin-2 (Il-2) and interferon-ç (IFN-ç) as well as Il-10 and Il-4. The intracellular expressions of Th1 and Th2 cytokines were determined using the flow cytometric method. Statistical analysis was performed using Mann-Whitney U-test. Results: We found that in patients with preeclampsia the expressions of Il-2 were significantly higher when compared with women with uncomplicated pregnancy. Furthermore, in the group of patients with preeclampsia the expressions of Il-2 were higher in T CD 8+ lymphocytes than in T CD4+ cells. The expressions of IFN-ç did not differ in CD4+ cells and CD8+ cells in both studied groups but they were higher in NK cells in the study group. The expressions of Il-10 were lower in lymphocytes of preeclamptic patients when compared with controls. The expressions of Il-4 did not differ in both studied groups. Conclusions: These results suggest that in patients with preeclampsia there in Th1/Th2 imbalance, with predominant Th1 immunity.


  14/17

  Tytuł oryginału: The estimation of selected auto-immune parameters in patients with pre-eclampsia.
  Autorzy: Darmochwal-Kolarz Dorota, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Roliński Jacek, Oleszczuk Jan
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (3) s.80-83, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of the study was to investigate the population of B CD 19+ cells and autoreactive B-1 CD19+5+ lymphocytes in peripheral blood and these presence of anti-cardiolipin antibodies in the serum of patients with pre-eclampsia and healthly pregnant women. Materials and methods: 40 patients with pre-eclampsia and 40 healthly pregnant women were included in the study. The expresion of surface molecules were estimated using the two-color flow cytometric method. The total concentrations of class IgG, IgM and IgA anati-cardiolipin antibodies were measured with the use of the semi-quantitaive ELISA immunenzymatic method. Resuklts: The percentage of B CD 19+ cells in the group of patients with pre-eclampsia did not differ in comparison with healthly, pregnant women. The percentage of B-1 CD19+5+ lymphocytes, which are responsible for the production of autoantobodies, did not exceed 1.5 p.c. in both studied groups. The negative value of anti-cardiolipin antibodies was present in 70.0 p.c. of patients with pre-clampsia and in 75.0 p.c. of healthly women 17.5 p.c. of patients from the study group and 15.0 p.c. of healthly pregnant women had the borderline value of ACA. The positive value of ACA was presented in 12.5 p.c. of patients with pre-eclampsia and 10.0 p.c. from the control group. Conclusions: The results obtained suggested that anti-cardiolipin antibodies are not the leading cause of pre-eclampsia.


  15/17

  Tytuł oryginału: Zespół aspiracji smółki o ciężkim przebiegu nie jest spowodowany aspiracją smółki (Med. Prakt. Ginekol. Położ., 2/2002, s. 41-50).
  Opracowanie edytorskie: Oleszczuk Jan (Koment.).
  Źródło: Med. Prakt. Ginekol. Położ. 2002 (3) s.100-102
  Sygnatura GBL: 313,517

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  16/17

  Tytuł oryginału: Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii
  Autorzy: Bartkowiak Robert, Burakowska Barbara, Burakowski Janusz, Chazan Bogdan, Chazan Bernard, Chruściel Adam, Czajka Ryszard, Czajkowski Krzysztof, Dębski Romuald, Ejmocka-Ambroziak Anna, Gralińska Krystyna, Janeczko Jarosław, Jędrzejczak Joanna, Jóźwik Michał, Kawka Jarosław, Kiljańczyk Marek, Klimek Marek, Kucharski Krzysztof, Leibschang Jerzy, Małkowski Piotr, Marianowski Longin, Mora Olimpia, Niemiec Krzysztof Tomasz, Oleszczuk Jan, Otto Włodzimierz, Paluszkiewicz Rafał, Peterek Jan, Rogowiecka Ewa, Rondio Zdzisław, Sikorski Marek, Sikorski Radzisław, Skręt Andrzej, Śledziewski Adam, Teliga-Czajkowska Justyna, Torbicki Adam, Warenik-Szymankiewicz Alina, Wojciechowski Dariusz, Woźniewska Iwona, Zwoliński Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Chazan Bogdan (red.), Leibschang Jerzy (red.), Troszyński Michał (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 449, [1] s. : il., tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  17/17

  Tytuł oryginału: Rekomendacje postępowania w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu
  Autorzy: Oleszczuk Jan, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Poniedziałek-Czajkowska Elżbieta
  Opracowanie edytorskie: Szymula Dariusz (oprac.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. BiFolium 2002, 186 s. : il., tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,869

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  stosując format: