Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OLESIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Labiryntektomia z zachowaniem przewodu ślimaka i rekonstrukcją bocznej ściany przedsionka - zastosowanie kliniczne.
Tytuł angielski: Labyrinthectomy with preservation of the cochlear duct and a reconstruction of the lateral wall of the vestibule.
Autorzy: Niemczyk Kazimierz, Bruzgielewicz Antoni, Krzeska-Malinowska Irena, Olesiński Tomasz, Janczewski Grzegorz
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.173-179, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono technikę i wyniki zastosowania zmodyfikowanej labiryntektomii u 9 pacjentów. Labirynektomię wykonywano podczas operacji nerwiaków drogą przezbłędnikową, w zaawansowanej jednostronnej chorobie Meniere'a, przy rozległej przetoce perilimfatycznej, oraz w przypadku labiryntitis latens. W trzech przypadkach operacji usuwania nerwiaków zachowano resztki słuchowe. W pozostałych przypadkach operowanych techniką labirynektomii słuch zachowano częściowo u 3 chorych. Przedstawiona technika zabiegów na strukturach błędnika tylnego stwarza szansę na zachowanie słuchu. Należy jednak sądzić, że jej udoskonalenie pozwoli zminimalizować ryzyko uszkodzenia ślimaka.

  Streszczenie angielskie: The authors described a technique and presented the results of the modified labyrintectomy in 9 cases. A labirintectomy was performed during the removal of neuromas by translabirynthine approach, in advanced unilateral Meniere disease, in a huge perylimphatic fistula and in a case of labyrintitis latens. In 3 cases of the neuromas removal the residual hearing was presented. In remained cases of labyrinthectomy hearing was preserved partially.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena możliwości wykonania częściowej labiryntektomii z zachowaniem słuchu u zwierząt doświadczalnych : praca doktorska
  Autorzy: Olesiński Tomasz, Niemczyk Kazimierz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Otolaryngologii w Warszawie
  Źródło: 2002, 176 k. : il., tab., bibliogr. 154 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnki morskie

  stosując format: