Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OLEJNIK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wyniki leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej grupy standardowego ryzyka (ALL-SRG) u dzieci z zastosowaniem wysokich dawek metotreksatu (MTX).
Tytuł angielski: Outcomes of treatment of acute lymphoblastic leukemia-standard risk (ALL-SR) in children with high dose methotrexate (HDMTX) application.
Autorzy: Derwich Katarzyna, Kaczmarek-Kanold Małgorzata, Kołecki Paweł, Balwierz Walentyna, Depowska Teresa, Chybicka Alicja, Kowalczyk Jerzy, Odój Teresa, Sońta-Jakimczyk Danuta, Olejnik Igor, Matysiak Michał, Wójtowicz Anna, Rokicka-Milewska Roma, Jackowska Teresa, Wysocki Michał, Styczyński Jan, Balcerska Anna, Płoszyńska Anna
Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.15-17, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
Sygnatura GBL: 306,430

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • onkologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W okresie od 01.07.1993 do 31.05.2001 rozpoznano ALL-SRG u 549 dzieci, które leczono wg zmodyfikowanego schematu ALL-BMF 90 z zastosowaniem HDMTX w dawce 3,0 (grupa A) i 5,0 g/mý (grupa B). Prawdopodobieństwo 7,5-letniego przeżycia wolnego od zdarzeń (pEFS) i nawrotów (pRFS) wyniosło dla wszystkich dzieci odpowiednio 0,84 ń 0,02 i 0,87 ń 0,02. Prawdopodobieństwo EFS dla grupy A wyniosło 0,78 ń 0,02 i grupy B 0,94 ń 0,02, a pRFS dla grupy A i B odpowiednio 0,81 ń 0,02 i 0,96 ń 0,02 (różnice znamienne statystycznie). Wyniki te potwierdzają skuteczność HDMTX w leczeniu ALL, szczególnie w odniesieniu do dawki 5,0 g/mý.

  Streszczenie angielskie: Since 01.07.1993 to 31.05.2001 549 children with ALL-SR were treated according to the modified ALL-BFM 90 protocol. MTX was used in dose of 3,0 or 5,0 g/mý. Probability of 7,5-year event free survival (EFS) and relapses (RFS) for the whole group were 0,84 ń 0,02 and 0,87 ń 0,02. Probability EFS for the group A was o,78 ń 0,02 and the group B 0,94 ń 0,02, and pRFS respectively for the group A 0,81 ń 0,02 and B 0,96 ń 0,02. The difference was statistically significant. HDMTX used in dose 5,0 g/mý is effective in treatment of ALL in children.


  2/3

  Tytuł oryginału: Expression of nm23H1, proliferative activity and the presence of papillomavirus in squamous epithelial carcinoma of uterine cervix.
  Autorzy: Kędzia W[itold], Schmidt M., Olejnik A., Goździcka-Józefiak A., Spaczyński M.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (4) s.205-211, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: the purpose of the paper was to analyse nm23H1 protein expression in squamous epithelial carcinoma of uterine cervix in relation to the stage and grade of carcinomas, clinical progression, proliferative activity and presence of HPV 16 and 18 viruses. Patients and methods: the expression of nm23H1 was analysed in 38 cases of squamous epithelial carcinma by means of the immunohistochemical method. For virological studies DNA was isolated from carcinomatous tissue and the presence of HPV 16 and 18 viruses determined by the PCR method. Results: no correlation was found between the accumulation of nm23H1 protein and the degree of clinical progression, histological maturity and presence of HPV 16 and 18 viruses. However, a statistically significant correlation was found between the group of not differentiated and well differentated carcinomas (p 0.0213). It was noted that all carcinomas characterised by overexpression of nm23H1 protein were HPV 16, 18 positive. Conclusions: overexpression of nm23H1 protein presence of HPV 16, 18 might indicate clinically more malignant form of squamous epithelial carcinoma of uterine cervix.


  3/3

  Tytuł oryginału: Cytokiny modulują biologię mastocytów tkankowych.
  Tytuł angielski: Cytokines modulate the biology of tissue mast cells.
  Autorzy: Brzezińska-Błaszczyk Ewa, Olejnik Alicja K.
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (6) s.803-819, bibliogr. s. 814-819, sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: It is well documented that most if not all aspects of mast cell development, including growth, proliferation, and the differentiation/maturation are regulated by cytokines. Nowadays there is growing evidence that cytokines also influence the biology and function of mature tissue mast cells. Some cytokines activate mast cells directly to mediator release or modulate their reactivity to other stimulating agents. Various cytokines affect mast cells migration and expression of cell receptors, at the same time regulating the survival of tissue mast cells. Taking into account that mast cells themselves are the source of many cytokines (both preformed and newly generated) it can be assumed that thees cytokines regulate the function of mast cells in tissues in autocrine manner.

  stosując format: