Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OLEJNICZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Chipy DNA i ich zastosowania.
Tytuł angielski: DNA chips and theirs applications.
Autorzy: Leśnikowski Zbigniew J., Paradowska Edyta, Przepiórkiewicz Marzena, Studzińska Mirosława, Olejniczak Agnieszka
Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 supl. 1 s.13-18, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum. - 2 Ogólnopolskie Mikrosympozjum pt. Technologie hybrydyzacji DNA w diagnostyce zakażeń wirusem cytomegalii (HCMV) i innymi herpeswirusami Łódź 25.09. 2002
Sygnatura GBL: 304,786

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie angielskie: DNA chip technology is rapidly advancing and applications to diagnostics (mutation detection), gene discovery, gene expression and mapping have been convincingly demonstrated. Arraybased assays allow a range of characteristics, such as drug resistance, to be rapidly and simultaneously determined. Near instantaneous detection of pathogens from clinical material, combined with simultaneous prediction of their antimicrobial resistance profiles, would revolutionize the impact of microbiology on the management of infections.


  2/7

  Tytuł oryginału: Implikacje kliniczne nieprawidłowej ilości płynu owodniowego.
  Autorzy: Grądzki Przemysław, Głyda Ewa, Opala Tomasz, Olejniczak Tomasz, Rabiega Dorota
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.113-116, tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/7

  Tytuł oryginału: Ocena zmian stężeń markerów przebudowy kości w okresie ciąży.
  Autorzy: Olejniczak Tomasz, Opala Tomasz, Sajdak Stefan, Rabiega Dorota, Głyda Ewa, Mróz Małgorzata, Woźniak Jakub, Czerniak Tomasz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.347-349, tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/7

  Tytuł oryginału: Przebieg ciąży i porodu u kobiet powyżej 45. roku życia.
  Autorzy: Rabiega Dorota, Opala Tomasz, Olejniczak Tomasz, Głyda Ewa, Mróz Małgorzata, Czerniak Tomasz, Woźniak Jakub, Myćka Izabela
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.373-374, tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  5/7

  Tytuł oryginału: Leki przeciwko ludzkiemu wirusowi cytomegalii.
  Tytuł angielski: Drugs against human cytomegalovirus.
  Autorzy: Leśnikowski Zbigniew J., Paradowska Edyta, Przepiórkiewicz Marzena, Olejniczak Agnieszka, Emery Vincent C.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.242-249, il., bibliogr. 68 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Częstość występowania przeciwciał przeciwko ludzkiemu wirusowi cytomegalii (HCMV), czyli przeciw HCMV w populacji ludzkiej wynosi od 60 proc. w krajach rozwiniętych do 90 proc. w krajach rozwijających się. Infekcje pierwotne i reaktywacje zakażeń latentnych przebiegają zazwyczaj bezobjawowo u osób immunokompetentnych. U osób z zaburzoną funkcją układu odpornościowego mogą rozwijać się zakażenia pełnoobjawowe. HCMV jest także jedną z najczęstszych przyczyn zakażeń wrodzonych i stanowi 0,4 - 2,3 proc. zakażeń u wszystkich żywo urodzonych noworodków. U płodów i noworodków zakażonych podczas ciąży mogą wystąpić ostre objawy zakażenia wynikające z niedojrzałości ich systemu immunologicznego, mimo łagodnego lub bezobjawowego przebiegu zakażeń u matek. Tylko 10 proc. noworodków zakażonych podczas ciąży wykazuje po urodzeniu kliniczne objawy chorobowe, ale aż 20 - 30 proc. spośród nich umiera. Co więcej, wśród noworodków HCMV-pozytywnych, nie wykazujących objawów klinicznych zakażenia po urodzeniu, u 5 - 15 proc. mogą pojawiać się wady, wrodzone w późniejszym okresie życia. W prezentowanym omówieniu przedstawiono leki stosowane obecnie w praktyce klinicznej oraz podano przykłady preparatów będących w fazie badań klinicznych i laboratoryjnych. Wywód ten poprzedzony jest podstawowymi informacjami o mechanizmach działania leków przeciw HCMV.


  6/7

  Tytuł oryginału: Modyfikowane borem kwasy nukleinowe dla diagnostyki medycznej i terapii.
  Tytuł angielski: Sulfur metabolism in higher plants.
  Autorzy: Olejniczak Agnieszka, Stradomska Karina, Przepiórkiewicz Marzena, Leśnikowski Zbigniew J.
  Źródło: Dział. Nauk. PAN 2002 (13) s.39-42, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 801,551

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  7/7

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych wykładników miejscowej i ogólnej reakcji zapalnej w obturacyjnych zapaleniach oskrzeli u niemowląt i małych dzieci : praca doktorska
  Autorzy: Olejniczak Katarzyna, Bręborowicz Anna (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Instytut Pediatrii, Klinika Pneumologii i Alergologii Dziecięcej w Poznaniu
  Źródło: 2002, [5], 106 k. : il., tab., bibliogr. 163 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19825

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  stosując format: