Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OLCZAK-KOWALCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Leczenie protetyczne dzieci w wieku 3-7 lat jako profilaktyka zaburzeń rozwojowych narządu żucia.
Tytuł angielski: Prosthetic treatment for children age 3-7 as prophylaxis of growing changes in the masticatory system.
Autorzy: Olczak-Kowalczyk Dorota
Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.47-53, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,334

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • stomatologia
  • pediatria

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • dzieci 2-5 r.ż.
  • dzieci 6-12 r.ż.

    Streszczenie polskie: Autorka przedstawia korzystny wpływ profilaktycznego leczenia protetycznego kilkuletnich dzieci na rozwój narządu żucia. Na podstawie własnych doświadczeń omawia możliwości wykorzystania różnych typów protez: protezy bezklamrowe, protezy częściowe z klamrami, protezy natychmiastowe.

    Streszczenie angielskie: The author showed positive results of prophylaxis treatment few years children for growth of masticatory system. On the base of their own study they discussed possibility chance used different kind of prosthetic restorations: spoon denture, removable partial with clasp and immediate denture.


    2/4

    Tytuł oryginału: Braki ilościowe uzębienia mlecznego u dzieci w wieku 3-7 lat zamieszkałych w Warszawie.
    Tytuł angielski: Loss of primary teeth in children aged 3-7 living in Warsaw.
    Autorzy: Olczak-Kowalczyk Dorota
    Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.8-13, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 313,407

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • stomatologia
  • pediatria

    Typ dokumentu:
  • praca epidemiologiczna

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • dzieci 2-5 r.ż.
  • dzieci 6-12 r.ż.
  • płeć męska
  • płeć żeńska

    Streszczenie angielskie: The autor present the results of the epidemiological studies of loss of primary teeth frequency in children aged 3-7 living in Warsaw. The studies involved 513 children. The analysis was on the basis of age and sex. Prosthetic and orthodontic-prostetic treatment neds were assessed. The results showed a high frequency of loss of primary teeth and a prophylactic prosthetic treatment needs.


    3/4

    Tytuł oryginału: Zastosowanie lakieru Seal and Protect w profilaktyce próchnicy popromiennej u dzieci po przebytej terapii przeciwnowotworowej. Doniesienie wstępne.
    Tytuł angielski: Seal and Protect sealant for radiation caries in children after radiotherapy. Initial findings.
    Autorzy: Olczak-Kowalczyk Dorota, Dobies Krystyna, Daszkiewicz Marta
    Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (11) s.10-13, il., tab., sum.
    Sygnatura GBL: 312,932

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • stomatologia
  • pediatria
  • toksykologia
  • onkologia
  • radiologia

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • dzieci 2-5 r.ż.
  • dzieci 6-12 r.ż.
  • płeć męska
  • płeć żeńska

    Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena użyteczności preparatu Seal and Protect w profilaktyce próchnicy popromiennej rozwijającej się na gładkich powierzchniach zębów u dzieci po przebytej radioterapii w okolicy głowy. Badaniami objęto 12 pacjentów w wieku 3-17 lat. Czworo z badanych dzieci skarżyło się na dolegliwości bólowe występujące pod wpływem bodźców termicznych i mechanicznych. Preparatem Seal and Protect zabezpieczono łącznie 108 ubytków szkliwa odsłaniających zębinę, niepowikłanych próchnicą. W badaniach kontrolnych przeprowadzonych po 3 i 6 miesiącach oceniano brak lub obecność dolegliwości bólowych oraz stopień natężenia bólu, a także obecność próchnicy w obrębie zabezpieczonych ubytków. Uzyskane wyniki zachęcają do stosowania badanego preparatu zarówno w profilaktyce próchnicy popromiennej, jak i znoszeniu nadwrażliwości zębiny.

    Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the usefulness of the preparation Seal and Protect in the treatment of radiation caries of smooth surfaces in children after radiotherapy in the region of the head. The study involved 12 patients between the ages of 3-17 years. Four of the children complained of pain from thermal and mechanical stimuli. Seal and Protect was applied to 108 cavities where non carious dentine was exposed. Control examinations were carried out after 3 and 6 months. Evaluation was made by establishing the absence or presence of and level of augmentation of pain, and also the presence of caries in the region of the sealed lesions. The obtained results encourage the use of the preparation both in the treatment of radiation caries as in the amelioration of dental hypersensitivity.


    4/4

    Tytuł oryginału: Współczesne metody profilaktyki próchnicy w grupie wysokiego ryzyka jej występowania.
    Autorzy: Olczak-Kowalczyk Dorota, Daszkiewicz Marta
    Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (6) s.402, 404-411, il., tab., bibliogr. 35 poz.
    Sygnatura GBL: 313,619

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • stomatologia
  • pediatria

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • dzieci 2-5 r.ż.
  • dzieci 6-12 r.ż.
  • dzieci 13-18 r.ż.
  • płeć męska
  • płeć żeńska

    Streszczenie polskie: W badaniach klinicznych przeprowadzonych w grupie 15 dzieci po przebytej chemio- i radioterapii w wieku od 3 do 19 lat oceniono stan higieny i uzębienia (obecność ognisk próchnicowych oraz ubytków pochodzenia niepróchnicowego), potrzeby profilaktyczno-lecznicze oraz określono czynniki sprzyjające rozwojowi próchnicy popromiennej. Ze względu na stwierdzoną dużą frekwencję i intensywność próchnicy u dzieci po radioterapii (PUW = 10,0, PUW = 10,3) oraz znaczną częstość występowania uszkodzeń pochodzenia niepróchnicowego (86,6 proc. wszystkich badanych) opracowano program profilaktyczny.

    stosując format: