Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OLĘDZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Chemiczne metody identyfikacji środków leczniczych
Autorzy: Kraczkowska Anna, Olędzka Ilona, Rajzer Danuta, Sell Eugenia
Źródło: - Gdańsk, AM 2002, 167 s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,357

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  2/12

  Tytuł oryginału: Wiązanie kofeiny z białkami mleka w obecności azotanów (III) i (V).
  Tytuł angielski: Binding of caffeine with milk proteins in the presence of nitrates and nitrites.
  Autorzy: Pokorska-Lis Grażyna, Woźniak Jan, Olędzka Regina, Kaczkowska Kamila, Szczepanik Ewa
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (3) s.223-230, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Na prostych układach in vitro zbadano wpływ azotanów(III) i (V) lub ich mieszaniny na stopień wiązania kofeiny z białkami.


  3/12

  Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na rolę żywieniową luteiny i likopenu.
  Tytuł angielski: The current state of knowledge of the nutrition role of lutein and lycopene.
  Autorzy: Bobrowska Barbara, Olędzka Regina
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (3) s.289-296, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/12

  Tytuł oryginału: Ocena jakościowa sposobu żywienia studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 1999/2000.
  Tytuł angielski: Qualitative assessment of food intake of Warsaw University of Technology Faculty of Chemistry students in 1999/2000.
  Autorzy: Olędzka Regina, Moczydłowska Izabela, Rogalska-Niedźwiedź Małgorzata, Stawarska Agnieszka
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.309-314, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano oceny jakościowej sposobu odżywiania studentów (60 kobiet i 40 mężczyzn) Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 1999/2000. Zastosowano metodę wywiadu o spożyciu z ostatnich 24 godz. poprzedzających badanie. Uzyskane wyniki pokazały, iż żywienie studentów odbiegało od zasad racjonalnego żywienia. Wykazano różnice w sposobie żywienia kobiet i mężczyzn.

  Streszczenie angielskie: The dietary assessment of Warsaw University of Technology Faculty of Chemistry students has been based on 24-hour recall method. The interviewed group comprised 100 students (60 women and 40 men). Data were collected from each students once from December 1999 to March 2000. The results show that the student dietary intakes differ from the recommmended optimum diet. The qualitative estimation showed differences in dietary intakes between the male and female students.


  5/12

  Tytuł oryginału: Ocena ilościowa sposobu żywienia studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 1999/2000.
  Tytuł angielski: Assessment of food intake of Warsaw University of Technology Faculty of Chemistry students in 1999/2000.
  Autorzy: Olędzka Regina, Moczydłowska Izabela, Rogalska-Niedźwiedź Małgorzata, Bobrowska Barbara
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.315-322, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny ilościowej sposobu żywienia studentów (60 kobiet i 40 mężczyzn) Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 1999/2000. Zastosowano metodę wywiadu o spożyciu z ostatnich 24 godz. poprzedzajacych badanie. Uzyskane wyniki pokazały, że żywienie studentów nie było zgodne z zaleceniami racjonalnego zywienia. Wykazano różnice w sposobie żywienia kobiet i mężczyzn.

  Streszczenie angielskie: Dietary habits of 100 students (60 women and 40 men, aged 19-26) of the Warsaw University of Technology, Faculty of Chemistry were analysed. The study was based on the 24-h food intake recall. The results show that the dietary habits of the students were not consistent with the recommended optimum. The average daily dietary rations of the female students didnt't provide sufficient energy and were characterised by the deficit of such nutritional components as: fibre, cholesterol, iron, calcium and B-group vitamins. The diet of the male students was deficient in calcium and vitamin B2.


  6/12

  Tytuł oryginału: Diagnostyka różnicowa powiększonych węzłów chłonnych.
  Autorzy: Życińska Katarzyna, Wardyn Andrzej, Olędzka-Oręziak Małgorzata
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (5) s.329-334, tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Powiększenie węzłów chłonnych jest jednym z ważniejszych objawów chorób hematologicznych, chorób zakaźnych i chorób układu odpornościowego. Umiejętność ustalenia przyczyn prowadzących do ich powiększenia niejednokrotnie decyduje o rozpoznaniu choroby. Podstawowym zadaniem jest odróżnienie schorzeń łagodnych od chorób nowotworowych i zmian występujących w przebiegu wielu chorób zakaźnych, wymagających specjalistycznego leczenia.


  7/12

  Tytuł oryginału: Zastosowanie elektroforezy kapilarnej w analizie wybranych leków stosowanych w weterynarii : praca doktorska
  Autorzy: Olędzka Ilona, Lamparczyk Henryk (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej w Gdańsku
  Źródło: 2002, 162 k. : il., tab., bibliogr. 166 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • weterynaria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  8/12

  Tytuł oryginału: Ostre zespoły wieńcowe u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek - trudne decyzje terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Acute coronary syndromes in chronic renal failure - difficult therapeutic decisions.
  Autorzy: Oręziak Artur, Olędzka Małgorzata, Wardyn Andrzej K., Opolski Grzegorz
  Źródło: Terapia 2002: 10 (9 z. 2) s.16-18, 20-22, tab., bibligor. 21 poz. + 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Patients with chronic renal failure have a high prevalence of coronary artery disease and cardiovascular death. Cardiovascular diseases are the leading causes of death in end-stage renal disease populations. Death rates from acute coronary syndromes and other cardiac causes irrespective of age exceed those for non-renal patients. The increased cardiovascular morbidity and mortality seen in renal failure are the result of complex interactions among demographic disease-related and treatment-related factors. While cardiovascular diseases mortality has been decreasing in the general population due to a new therapeutic approach, no such reduction in mortality has been noted in renal patients. Current clinical practice regarding management of acute coronary syndromes in these patients is not in agreement with evidence-based medicine due to the lack of prospective studies. It has to rely on retrospective analyses, extrapolations from studies in non-renal patients, and on clinical judgement. With the increasing use of renal replacement therapy (hemodialysis, peritoneal dialysis and renal transplantation) efforts made to improve longterm survival are crucial - this is a challenge for modern cardiology.


  9/12

  Tytuł oryginału: Aktualne poglądy na profilaktykę i leczenie przewlekłej niewydolności nerek - rola lekarza pierwszego kontaktu.
  Autorzy: Wardyn Kazimierz A., Życińska Katarzyna, Olędzka-Oręziak Małgorzata
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (9/10) s.904-908, bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/12

  Tytuł oryginału: Zakażenia układu moczowego - diagnostyka i leczenie.
  Autorzy: Olędzka-Oręziak Małgorzata, Życińska Katarzyna, Wardyn Kazimierz
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (9/10) s.909-917, tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/12

  Tytuł oryginału: Efekty operacyjnego leczenia chorych z umiarkowaną postacią zespołu snu z bezdechami.
  Tytuł angielski: The effects of operative treatment of patients with moderate form of OSAS.
  Autorzy: Kukwa Andrzej, Dudziec Katarzyna, Olędzka Iwona, Więcławska Małgorzata, Tulibacki Marek, Sarzyńska Maria
  Źródło: Sen 2002: 2 (3) s.91-93, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Leczenie chirurgiczne obwodowej postaci zespołu snu z bezdechami nadal budzi wiele emocji i kontrowersji. Materiał i metody. Autorzy przedstawiają efekty leczenia chirurgicznego 17 chorych z umiarkowaną postacią zespołu, leczonych w Klinice Otolaryngologicznej Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie w latach 2001-2002. U leczonych pacjentów wskaźnik AHI wynosił 25-50/h, a spadki saturacji dochodziły do 80 proc. U wszystkich chorych przeprowadzono dwuetapowe leczenie operacyjne. Pierwszy etap miał na celu poszerzenie drogi oddechowej na poziomie nosa i nosogardła, zaś w drugim poszerzono drogę oddechową na poziomie gardła środkowego. Po każdym etapie wykonywano badania kontrolne, których wyniki przedstawiono w pracy. Wnioski. Przy indywidualnie dobranym sposobie postępowania chirurgicznego możliwe jest uzyskanie poprawy poziomu saturacji oraz zdecydowane obniżenie, a nawet normalizacja wskaźnika AHI, bez konieczności stosowania suplementacji oddychania przez używanie aparatu CPAP.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Surgical treatment of obstructive sleep apnea syndrom (OSAS) is still very controversial. Material and methods. The authors present the effects of surgical treatment in patients with moderate form of OSAS, who were treated at ENT Clinic of Czerniakowski Hospital in Warsaw in years 2001-2002. The value of AHI rate in those patients was 25-50/h and saturation drops were reaching 80 p.c. Two stages of operative treatment were performed in all patients. The first aimed at widening the upper airway at the level of nose and post nasal space. The second stage aimed at widening the upper airway at the level of oropharynx. The follow up examination were performed after every stage of treatment. Conclusion. The usage of individual methods of surgical procedure, causes saturation improvement and visible AHI rate debasement (even its normalization). These results are reached without application of breathing supplement through CPAP.


  12/12

  Tytuł oryginału: Antybiotykoterapia w praktyce lekarza rodzinnego
  Autorzy: Choroszy-Król Irena, Kurpas Donata, M‚szaros Jadwiga, Nitsch-Osuch Aneta, Olędzka-Oręziak Małgorzata, Radzikowski Andrzej, Steciwko Andrzej, Szenborn Leszek, Wardyn Andrzej K., Życińska Katarzyna
  Źródło: - Wrocław, Górnicki Wydaw. Medyczne 2002, IX, [1], 274 s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 737,123

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  stosując format: