Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ODROWĄŻ-SYPNIEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Roczny profil gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych hemodializowanych z wtórną nadczynnością przytarczyc.
Tytuł angielski: Seasonal profile of calcium-phosphate metabolism in hemodialysis patients with secondary hyperparathyroidism.
Autorzy: Stróżecki Paweł, Doroszewski Witold, Kretowicz Marek, Odrowąż-Sypniewska Grażyna, Manitius Jacek
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.867-871, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Promieniowanie UV odgrywa ważną rolę w syntezie aktywnej witaminy D3. Zmiany nasłonecznienia związane z porami roku wywierają wpływ na metabolizm wapniowo-fosforanowy (Ca - P) poprzez zmiany stężenia metabolitów witaminy D3. Nie ustalono jak dotąd, czy zmiany te oddziałują na przebieg wtórnej nadczynności przytarczyc (WNP) u chorych hemodializowanych (HD). Celem pracy była ocena zależności między porami roku a wybranymi parametrami gospodarki Ca - P u chorych HD z WNP. Badaniem objęto 30 chorych (K = 17, M = 13) w wieku 20 - 72 lata (średnia 49 ń 13), hemodializowanych od 3 - 132 miesięcy (średnia 54,4 ń 43,7), leczonych alfakalcidolem (lŕPHD3) z powodu WNP. Analizie poddano oznaczone w styczniu (I), kwietniu (IV), lipcu (VII) i październiku (X) stężenie: PTH, Ca, P oraz dawki CaCO3 i 1ŕOHD3. Czas trwania dnia w miesiącu poprzedzającym pobranie krwi do badań wynosił odpowiednio: 7 godzin i 51 minut (I), 12,53 (IV), 16,37 (VII) oraz 11,39 (X). Stężenie PTH było znamiennie wyższe w I w porównaniu z IV (882 ń 588 vs 691 ń 511 pg/ml, p 0,05) oraz wyższe w X w porównaniu z VII (831 ń 600 vs 701 ń 525 pg/ml, p 0,05), podczas gdy dawki stosowanych leków nie różniły się znamiennie. Stężenia wapnia było niższe w I w porównaniu z IV i X, a fosforanu niższe w I w porównaniu z IV, VII i X. Obserwowane zmiany sugerują występowanie rocznego rytmu stężenia PTH u chorych HD z WNP. W ocenie skuteczności leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc należy uwzględnić porę roku, w której PTH oznaczono.


  2/6

  Tytuł oryginału: Antibodies to Chlamydia pneumoniae and haemostatic factors in acute coronary syndrome without ST segment elevation.
  Tytuł polski: Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST. Przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae a czynniki hemostatyczne.
  Autorzy: Grąbczewska Zofia, Nartowicz Edmund, Szymaniak Ludmiła, Wiśniewska Ewa, Wodyńska Teresa, Przybył Romuald, Dymek Grażyna, Giedrys-Kalemba Stefania, Kotschy Maria, Odrowąż-Sypniewska Grażyna
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.297-305, tab., bibliogr. 30 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Various chronic infections, including Chlamydia pneumoniae (C. pneumoniae), are regarded as one of the possible factors which initiates, progresses and exacerbates atherosclerosis process. The relationship between C. pneumoniae infection and haemostatic factors which also may promote atherosclerosis, has not yet been established. Aim. To assess the relationship between C. pneumoniae - specific IgA and IgG serum antibodies and haemostatic factors in patients with acute coronary syndrome (ACS). Methods. The study group consisted of 31 patients (17 males, mean age 62 years, and 14 females, mean age 60.6 years) with ACS and without ST segment elevation in whom antobodies to C. pneumoniae and such haemostatic factors as von Willebrand factors (vWF), thrombomodulin (TM), tissue plasmin activator (tPA), tPA inhibitor (PAI-1) and fibrinogen were measured. Results. The proportion of patients with C. pneumoniae seropositivity was 35.4 p.c in our study which is lower than that reported in literature. No significant relationship between vWF, TM, tPA and PAI-1 levels, and C. pneumoniae infection was found whereas a significant (p=0.05) relationship between C. pneumoniae - specific IgG antibodies and fibrinogen level was detected. Conclusion. Exclaudind fibrinogen, the presence of antobodies to C/. Pneumoniae is not associated with increased levels of haemostatic factors in patients with ACS without ST segment elevation.


  3/6

  Tytuł oryginału: Wartość przeciwciał skierowanych przeciwko transglutaminazie tkankowej (IgAtTG) w rozpoznawaniu choroby trzewnej u dzieci.
  Tytuł angielski: Anti tissue transglutaminase antibodies (IgAtTG) for diagnosing of coeliac disease in children.
  Autorzy: Szaflarska-Szczepanik Anna, Romańczuk Wrzesław, Odrowąż-Sypniewska Grażyna, Dymek Grażyna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.339-342, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Transglutaminaza tkankowa została zidentyfikowana w 1997 roku jako główny autoantygen reagujący z przeciwciałami antyendomyzjalnymi obecnymi w surowicy pacjentów z nie leczoną chorobą trzewną. Cel pracy: Celem pracy była ocena wartości badania przeciwciał skierowanych przeciwko transglutaminazie tkankowej (IgAtTG) w diagnozowaniu choroby trzewnej u dzieci. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 21 dzieci w wieku od 10 miesięcy do 18 lat (średnia wieku 8 lat), w tym 14 dziewczynek i 7 chłopców z chorobą trzewną rozpoznaną zgodnie z obecnie obowiązującymi kryteriami ESPGHAN. W surowicy krwi wszystkich pacjentów oznaczano poziom całkowitej IgA, miano przeciwciał antyendomyzjalnych w klasie IgA, a w przypadku obniżonego poziomu całkowitej IgA również w klasie IgG oraz poziom przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgA przy użyciu testu Eu-TG IgA (Eurospital) lub testu immunoenzymatycznego (Pharmacia-Upjohn). Wyniki: PRzeciwciała antyendomyzjalne w klasie IgA obecne były w surowicy 17 pacjentów (81 proc.), w tym u 16 dzieci z prawidłowym i jednego chłopca obniżonym poziomem całkowitej IgA. Przeciwciała IgAEmA były nieobecne w surowicy pozostałych 4 pacjentów (19 proc.), u których poziom IgA był obniżony. Wynik oznaczenia przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej był dodatni u wszystkich pacjentów z obecnymi surowiczymi IgAEmA (81 proc.). U pozostałych czterech pacjentów z nieobecnymi surowiczymi IgAEmA oraz obniżonym poziomem całkowitej IgA (19 proc.) wynik badania IgAtTG był negatywny. U grupie pacjentów ze świeżo rozpoznaną celiakią wykazano pełną korelację wyników obu testów serologicznych...


  4/6

  Tytuł oryginału: Endothelial dysfunction in acute coronary syndrome without ST segment elevation in the presence of Helicobacter pylori infection.
  Tytuł polski: Parametry dysfunkcji śródbłonka naczyniowego w ostrym zespole wieńcowym bez przetrwałego uniesienia odcinka ST i z zakażeniem Helicobacter pylori.
  Autorzy: Grąbczewska Zofia, Nartowicz Edmund, Szymaniak Ludmiła, Wiśniewska Ewa, Przybył Romuald, Polak Gwidon, Kubica Jacek, Dymek Grażyna, Giedrys-Kalemba Stefania, Kotschy Maria, Odrowąż-Sypniewska Grażyna
  Opracowanie edytorskie: Wysocki Henryk (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.533-541, il., tab., bibliogr. 26 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Helicobacter pylori (H. pylori) infection is one of the most common chronic infections in humans. While a causative relationship between H. pylori infection and several gastrointestinal disorders has been well established, the association between this condition and the development of atherosclerosis and coronary artery diseases (CAD) is less clear. Aim. To examine the relationship between H. pylori infection and endothelial function in patients with acute coronary syndrome (ACS) without ST segment elevation. Methods. The study group consisted of 31 patients (17 males aged 38 - 78 years and 14 females aged 45 - 80 years) with ACS and without ST segment elevation in whom we measured antibodies to H. pylori and haemostatic factors indicating endothelial function, such as von Willebrand factor (vWF), thrombomodulin (TM), tissue plasmin activator (tPA:Ag), Tpa inhibitor (PAI-1: Ag) and fibrinogen. Results. The proportion of patients with H. pylori seropositivity was 93.5 p.c. No significant relationship between parameters of endothelial funcion and IgG antibodies to H. pylori were found. There was a significant association between antibodies to p54 protein and vWF (p = 0.027) and between antibodies to p33 protein and PAI:Ag concentration (p = 0.019). Conclusions. These results suggest that the type of H. pylori antigens and antibodies to these antigens rather than the presence of KgG antibodies to H. pylori may play a role in the development of CAD.


  5/6

  Tytuł oryginału: Cytokiny i markery obrotu kostnego - badania własne.
  Tytuł angielski: Cytokines and bone turnover markers.
  Autorzy: Odrowąż-Sypniewska Grażyna, Lis Kinga, Biliński Piotr J.
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 4: IV Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "10 Biomedica Poland Sp. z o.o." s.39-45, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum. - 4 Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe pt. 10. Biomedica Poland Sp. z o.o. Dębe 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badano stężenie biochemicznych wskaźników obrotu kostnego (osteokalcyny, frakcji kostnej fosfatazy alkalicznej, á-crosslaps-CTX) oraz cytokin (IL-1ŕ, IL-8, IL-10) w płynie stawowym pobranym od pacjentów z obluzowaną protezą stawu biodrowego przed powtórną operacją oraz oceniono zależności pomiędzy tytmi parametrami. W celu porównania płyn stawowy pobrano również od chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów i z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową stawów, zakwalifikowanych do pierwotnego wszczepienia endoprotezy. Metody: Markery obrotu kostnego oznaczano metodami: ELISA, elektrochemiluminescyjną i kolorymetryczną, natomiast interleukiny metodą ELISA w płynie stawowym pobranym podczas zabiegu endoprotezoplastyki. Wyniki: Pacjenci z obluzowaniem cechowali się niższym stężeniem wskaźnika resorpcji niż pozostali chorzy (7771 ń 3322 względem 25986 ń 16059, p 0,001), 23047 ń 32556 pmol/L, p 0,003) oraz ponad dziesięciokrotnie mniejszym stężeniem osteokalcyny, wskaźnika tworzenia kości (p 0,04 i p 0,01). Stężenie IL-8 było podwyższone i podobne u pacjentów z obluzowaniem i z reumatoidalnym zapaleniem stawów natomiast dwukrotnie niższe u pacjentów z oseartrozą. Stężenie przeciwzapalnej IL-10 było znacznie podwyższone jedynie u pacjentów z obluzowaną protezą, ponadto stwierdzono w tej grupie ujemną korelację między stężeniem CTX a IL-10 i dodatnią między IL-10 a okresem czasu, który upłynął od pierwotnej do powtórnej operacji. Wnioski. Wyniki badań wskazują na udział, w procesie aseptycznego obluzowania protezy, nasilonej lokalnej syntezy prozapalnych cytokin, prowadzącej do zaburzenia stanu równowagi w przebudowie kości.

  Streszczenie angielskie: Objective; Bone turnover markers (osteocalcin, bone-ALP, á-crosslaps-CTX) ad cytokines (IL-1ŕ, IL-8 and IL-10) in hip joint fluid were analyzed in patients with aseptic loosening of prosthesis before revision surgery, in patients with rheumoidal arthritis and with idiopathic coxarthrosis for comparison. Methods: Bone turnover markers were determined by electrochemiluminescence, colorimetric or ELISA method and cytokines by ELISA in joint fluid collected at the beginning of the surgery. Results; Patients with loose implants had lower concentration of the resorption marker than cases with rheumatoid arthritis and coxarthrosis (7771 ń 3322 vs 25986 ń 16059 p 0,01 and 23047 ń 32556 pmol/L, p 0,003) and over tenfold lower concentration of osteocalcin, the bone formation marker (p 0,04 i p 0,01). Concentration of IL-8 was elevated and similar in patients with loosening and rheumatoid arthritis while in cases with osteoarthrosis the mean value was twice lower. The anti-inflammatory IL-10 was highly elevated only in cases with prosthesis loosening. Additionally, a negative correlation was observed between CTX and IL-10 was and positive between IL-10 and time to revision surgery. Conclusions: We conclude that increased local production of inflammotory cytokines leading to uncoupling of bone turnover is a part of the loosening process.


  6/6

  Tytuł oryginału: Biochemiczne wskaźniki obrotu kostnego w ocenie efektów profilaktyki i leczenia osteoporozy pomenopauzalnej.
  Tytuł angielski: Bone turnover markers in evaluation of the effects of prevention and treatment of postmenopausal osteoporosis.
  Autorzy: Odrowąż-Sypniewska Grażyna
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (3) s.307-317, bibliogr. 55 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił niezwykły postęp w dziedzinie biologii tkanki kostnej, który zaowocował szerszym poznaniem patogenezy chorób kości i wprowadzeniem nowych metod leczenia. Przyszłość w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej to leki o podwójnym działaniu antyresorpcyjnym i anabolicznym. Przypuszcza się, iż niektóre leki, wśród nich raloksyfen - syntetyczny analog estrogenu, mogą mieć podwójne działanie na tkankę kostną. Powoduje on nie tylko wzrost gęstości mineralnej kości (BMD) i obniżenie obrotu kostnego, ale także zmniejszenie ryzyka złamań. Sugeruje się, że zmniejszenie ryzyka złamań zależy nie od zwiększenia BMD lecz od wpływu leku na obrót kostny. Ocenę obrotu kostnego przeprowadza sie w oparciu o oznaczanie biochemicznych wskaźników resorpcji i tworzenia kości, mając na względzie wpływ zmienności biologicznej na te parametry. Wciąż niedoceniana jest wartość diagnostyczna markerów w monitorowaniu leczenia czy przewidywaniu ryzyka złamań, gdy tymczasem zmiany wskaźników obrotu kostnego po leczeniu raloksyfenem mogą być lepszym czynnikiem predykcyjnym obniżenia ryzyka złamań niż zwiększenie masy kostnej. Dane te przemawiają za przydatnością oznaczania, na szerszą skalę, markerów obrotu kostnego w celu oceny skuteczności profilaktyki i leczenia osteoporozy pomenopauzalnej.

  Streszczenie angielskie: The past decade has witnessed remarkable progress in bone biology, which had an impact on the understanding of the pathogenesis of bone diseases and treatment methods. In the future there will be an increasing emphasis on the development of drugs having not only antiresorptive but also a stimulatory effect on bone formation. SERMs, the selective estrogen receptor modulators, are used to prevent and treat postmenopausal osteoporosis. It is likely that raloxifene, an estrogen-related compound, may exert dual effect on bone: antiresorptive and anabolic. This drug increases bone mineral density (BMD), decreases bone turnover and the risk of fractures. It is suggested that reduction in the risk of fractures depends in the minor extent on increase of BMD but mostly on the effect of drug on bone turnover. The latter can be evaluated by measuring biochemical markers of bone turnover. The acceptance of biochemical markers for assessment of bone turnover in the individual patients requires taking into account the impact of biological variability and standardization of the assays. Clinical utility of these markers in monitoring the response and efficacy of therapy is still discussed. However, changes in biochemical indices of bone turnover after raloxifene treatment were shown to be better predictors for the risk of fractures than increase in bone density. These data confirm the usefulness of bone turnover markers in evaluation of the effectiveness of prevention and treatment of postmenopausal osteoporosis.

  stosując format: