Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ODÓJ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wyniki leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej grupy standardowego ryzyka (ALL-SRG) u dzieci z zastosowaniem wysokich dawek metotreksatu (MTX).
Tytuł angielski: Outcomes of treatment of acute lymphoblastic leukemia-standard risk (ALL-SR) in children with high dose methotrexate (HDMTX) application.
Autorzy: Derwich Katarzyna, Kaczmarek-Kanold Małgorzata, Kołecki Paweł, Balwierz Walentyna, Depowska Teresa, Chybicka Alicja, Kowalczyk Jerzy, Odój Teresa, Sońta-Jakimczyk Danuta, Olejnik Igor, Matysiak Michał, Wójtowicz Anna, Rokicka-Milewska Roma, Jackowska Teresa, Wysocki Michał, Styczyński Jan, Balcerska Anna, Płoszyńska Anna
Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.15-17, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
Sygnatura GBL: 306,430

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • onkologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W okresie od 01.07.1993 do 31.05.2001 rozpoznano ALL-SRG u 549 dzieci, które leczono wg zmodyfikowanego schematu ALL-BMF 90 z zastosowaniem HDMTX w dawce 3,0 (grupa A) i 5,0 g/mý (grupa B). Prawdopodobieństwo 7,5-letniego przeżycia wolnego od zdarzeń (pEFS) i nawrotów (pRFS) wyniosło dla wszystkich dzieci odpowiednio 0,84 ń 0,02 i 0,87 ń 0,02. Prawdopodobieństwo EFS dla grupy A wyniosło 0,78 ń 0,02 i grupy B 0,94 ń 0,02, a pRFS dla grupy A i B odpowiednio 0,81 ń 0,02 i 0,96 ń 0,02 (różnice znamienne statystycznie). Wyniki te potwierdzają skuteczność HDMTX w leczeniu ALL, szczególnie w odniesieniu do dawki 5,0 g/mý.

  Streszczenie angielskie: Since 01.07.1993 to 31.05.2001 549 children with ALL-SR were treated according to the modified ALL-BFM 90 protocol. MTX was used in dose of 3,0 or 5,0 g/mý. Probability of 7,5-year event free survival (EFS) and relapses (RFS) for the whole group were 0,84 ń 0,02 and 0,87 ń 0,02. Probability EFS for the group A was o,78 ń 0,02 and the group B 0,94 ń 0,02, and pRFS respectively for the group A 0,81 ń 0,02 and B 0,96 ń 0,02. The difference was statistically significant. HDMTX used in dose 5,0 g/mý is effective in treatment of ALL in children.


  2/2

  Tytuł oryginału: Stan sanitarny wód studziennych w rejonie Puław.
  Tytuł angielski: The sanitary state of well water in the Puławy region.
  Autorzy: Tymczyna Leszek, Odój Justyna, Gołuszka Janina
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (2) s.177-185, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badania właściwości fizyko-chemicznych i bakteryjnych wody ze studni przydomowych położonych w okolicach Zakładów Azotowych "Puławy" i Uzdrowiska Nałęczów w latach 1996-2000. Studnie w okolicach ZA "Puławy" wykazały znacznie wyższy poziom azotanów, bakterii typu kałowego oraz ogólnej ich liczby.

  Streszczenie angielskie: The objective of the examinations was sanitary hygienic assessment of well water within the Nitrogen Plant "Puławy" area compared to the wells located some distance off the plant and within the Nałęczów resort. The samples were collected for five years (1996-2000) and examined for the following physiocochemical determinations: colour, turbidity, flavour, pH, total hardness, basicity, chlorides, iron, manganese, nitrites, nitrates, ammonia, oxidizability and bacteriological determinations: bacterium coli and coli faeces as well as total count of microorganisms. The examinations showed considerable bacteriological contamination and that with nitrate nitrogen, iron, manganese and high turbidity of the well water examined. The wells in the N. P. "Puławy" demonstrated a substantially higher level of nitrates, faecal bacteria and their total count. Well water is polluted due to uncontrolled activity of the N. P. "Puławy", domestic sewage and industrial wastes, improper location of wells and in some cases, their wrong protection.

  stosując format: