Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OCHĘDALSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Modulacja osi podwzgórze-przysadka podczas stresu związanego z porodem w ciąży donoszonej.
Tytuł angielski: Modulation of hypothalamo-pituitary axis by the stress in labour.
Autorzy: Ochędalski Tomasz, Żylińska Krystyna, Lachowicz Agnieszka, Laudański Tadeusz
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1199-1204, il., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W celu oceny regulacji funkcjonowania osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA) u kobiet ciężarnych i rodzących, zbadano łącznie grupę 34 kobiet rodzących drogami i siłami natury oraz drogą cięcia cesarskiego elektywnego. U wszystkich badanych oznaczano w surowicy krwi stężenia hormonu uwalniającego kortykotropinę (CRH), kortykotropinę (ACTH) i dehydroepiadrosteronu (DHEA), 2 doby przed porodem, na przełomie 2 i 3 okresu porodu i 2 doby po porodzie oraz w surowicy krwi z tętnicy i żyły pępowinowej. Nie stwierdzono istotnych statystycznie korelacji pomiędzy stanem urodzeniowym noworodków a wynikami badań hormonalnych. Stwierdzono natomiast różnicę między tętniczym a żylnym stężeniem CRH, sugerującą łożyskowe pochodzenie peptydu. Stężenie CRH w grupie rodzących samoistnie było znamiennie wyższe w porównaniu z rodzącymi drogą cięcia cesarskeigo. W surowicy krwi matki stężenie CRH nie korelowało ze stężeniem ACTH i DHEA. U płodu wysokie przedporodowe stężenia CRH towarzyszyły wysokim poziomom a CTH. Stężenie DHEA nie zmieniało się w zależności od sposobu rozwiązania ani czasu pobrania krwi. Uzyskane wyniki sugerują, że łożyskowy CRH może modulować czynność przysadki płodu, ale nie matki. Wysokie stężenie tego peptydu odpowiada prawdopodobnie głównie za przygotowanie macicy i płodu do porodu.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The present study is aimed to investigate the function of hypothalamo-pituitary-adrenal axis of women during late pregnancy and term labor. Design: Levels of hormones were measured in blood of 34 women undergoing spontaneous labor and elective cesarean section, 2 days before and after delivery, and during labour. Additionally, blood from the umbilical vein and artery was also collected. Materials and Methods: We have evaluated changes in corticotropin releasing hormone (CRH), adrenocorticotropin (ACTH) and dehydroepiandrosterone (DHEA) in vein blood of 34 subjects. The concentrations of hormones were measured by dint of RIA method. Results: No significant correlation was found between hormone measurements and fetal outcome. CRH level in the umbilical vein was higher than in th e umbilical artery, suggesting the placental origin of hormone. Prepartum CRH concentration was significantly higher in the group of spontaneously delivered patients. There were no coorelations between CRH levels and ACTH and DHEA concentartion in mother's blood plasma. In fetuses, higher prepartum CRH concentrations resulted in elevated levels of ACTH. No changes were found in DHEA concentration, in both mother and fetus. Conclusions: These results suggest that placental CRH may modulate a fetus's pituitary but not mother's. The observed high levels of this hormone play an important role mainly in preparation of mother and fetus for delivery.

  stosując format: