Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OBUCH-WOSZCZATYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Szczepy Clostridium difficile nie wytwarzające toksyny A, wytwarzające toksynę B [tox A (-) tox B (+)] - czynnik etiologiczny biegunki poantybiotykowej (AAD) w Polsce.
Tytuł angielski: Toxin A-negative/toxin B-positive Clostridium difficile strains-etiologic agent of antibiotic associated diarrhoea (AAD) in Poland.
Autorzy: Pituch Hanna, Obuch-Woszczatyński Piotr, Meisel-Mikołajczyk Felicja, Łuczak Mirosław
Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.45-53, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,458

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Do niedawna szczepy Clostridium difficile nie wytwarzające toksyny A, a wytwarzające tylko toksynę B [tox A (-) tox B (+)] uznawano za szczepy niepatogenne, które nie wywołują biegunki u ludzi. W ostatnich latach wykazano, że szczepy wytwarzające tylko toksynę B mogą być etiologicznym czynnikiem biegunki poantybiotykowej (AAD-antibiotic associated diarrhoea). W przedstawionej pracy udowodniono udział szczepów Clostridium difficile nie wytwarzających toksyny A a wytwarzających tylko toksynę B w etiologii biegunki poantybiotykowej w Polsce. Zastosowanie reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) z użyciem starterów NK9/NKV011 swoistych dla sekwencji powtarzających się genu A (repeating sequences) udowodniło obecność delecji w genie kodującym toksynę A dziewięciu szczepów Clostridium difficile izolowanych od chorych z ADD.

  Streszczenie angielskie: Previously, toxin A-negative/toxin B-positive Clostridium difficile strains were not thought to be associated with clinically significant disease. In our study among 159 tested C. difficile strains isolated from feacal samples from 413 patients with antibiotic associated diarrhoea (AAD) 17 strains (11 p.c.) were negative in the "Culturette Brand Toxin" CD (Becton-Dickinson) for detection toxin A and positive in the TOX A/B test, designed for detection of both toxins. The conserved regions of both toxin genes were detectable in all of isolates studied by the PCR. Nine of these C. difficile strains had a deletion in the A gene and remaining 8 strains, revealed an amplicon with the expected size of approximately 2500 bp. In this paper we described the first time the toxin A -negative/toxin B-positive C. difficile strains with deletion in toxin A gene isolated from the faecal samples of patient with AAD in Poland.


  2/4

  Tytuł oryginału: Wrażliwość na leki enterotoksynotwórczych szczepów Bacteroides fragilis izolowanych w różnych krajach.
  Tytuł angielski: Enterotoxin-producing Bacteroides fragilis strains isolated in different countries - susceptibility to antimicrobial agents.
  Autorzy: Obuch-Woszczatyński Piotr, Rokosz Alicja, Sawicka-Grzelak Anna, Pituch Hanna, Meisel-Mikołajczyk Felicja, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.253-258, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W 22 szczepach Bacteroides fragilis wyizolowanych w Anglii, Francji, Holandii, Polsce i USA z różnych materiałów klinicznych stwierdzono obecność fragmentu genu enterotoksyny (fragilizyny) w reakcji PCR. Wrażliwość tych szczepów na penicylinę G, ceftriakson, amoksycylinę/kwas klawulanowy, imipenem, klindamycynę i metronidazol oznaczono metodą Etest.


  3/4

  Tytuł oryginału: Występowanie enterotoksynotwórczych szczepów Bacteroides fragilis (ETBF) w przewodzie pokarmowym dzieci z klinicznym rozpoznaniem biegunki poantybiotykowej (AAD).
  Tytuł angielski: Prevalence of enterotoxigenic bacteroides fragilis starins (ETBF) in the gut of children with clinical diagnosis of antibiotic associated diarrhoes (AAD).
  Autorzy: Pituch Hanna, Obuch-Woszczatyński Piotr, Meisel-Mikołajczyk Felicja, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (4) s.357-363, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badano próbki kału pobrane od sześćdziesięciorga dzieci z klinicznym rozpoznaniem biegunki poantybiotykowej. Toksynotwórcze szczepy C. difficile wyhodowano z trzydziestu próbek kału (50 proc.), natomiast enterotoksynotwórcze szczepy B. fragilis wyhodowano z czterech próbek kału (6,7 proc.). W trzech przypadkach zaobserwowano występowanie w tej samej próbce zarówno toksynotwórczego szczepu C. difficile jak i entrotoksynotwórczego szczepu B. fragilis. Wykazano występowanie enterotoksynotwórczych szczepów B. fragilis w przewodzie pokarmowym dzieci z biegunką poantybiotykową oraz możliwość współwystępowania toksynotwórczych szczepów C. difficile i enterotoksynotwórczych szczepów B. fargilis (ETBF).


  4/4

  Tytuł oryginału: Characterization of Clostridium perfringens strains isolated from Polish patients with suspected antibiotic-associated diarrhea.
  Autorzy: Pituch Hanna, Braak Nicole van den, Belkum Alex van, Leeuwen Willem van, Obuch-Woszczatyński Piotr, Łuczak Mirosław, Verbrugh Henri, Meisel-Mikołajczyk Felicja, Martirosian Gayane
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.BR85-BR88, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of our research was to investigate the role of enterotoxin- producing anaerobic bacteria other than Clostridium difficile in the etiology of antibiotic-associated diarrhea. THis article presents data related to C. perfringens. Material/Methods: Stool samples taken from 158 patients with suspected antibiotic-associated diarrhea were specifically cultured for Clostridium difficile, Bacteroides fragilis and Clostridium perfringens. In order to associate the presence of virulence factors in the bacterial isolated thus collected with disease features, all strains were genetically and phenotypically analyzed for toxin production. All isolated C. perfringens strains were cultured in Ellner sporulation-promoting medium. Results: In 21 of the 158 patients (13 p.c.) C. perfringens could be cultivated from the fecal specimen. None of the strains produced eneterotoxin, and consequently the cpe gene was not detected by PCR in any of these strains. C. perfringens and C. difficile were cultivated from the same stool samples in 4 cases. Interestingly, in one case toxin A-negative/toxin B positive C. difficile and nonenterotoxigenic C. perfringens were co-cultured. After application of a heat shock (100řC at 30 min.) only two C. perfringens strains producing thermoresistant spores were detected. Pulsed field gel electrophoresis (PFGE) demonstrated genetic heterogenicity among the C. perfringens strains, suggesting that these bacteria were already presented upon hospital admission. Conclusion: It seems unlikely that nosocomial transfer has taken place. The relatively low incidence suggests that C. perfringens is not a major primary cause of antibiotic-associated diarrhea.

  stosując format: