Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OBTUŁOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Malformacja naczyniowa oczodołu - opis przypadku.
Tytuł angielski: Orbital venous anomaly - case report.
Autorzy: Składzień Jacek, Urbanik Andrzej, Obtułowicz Magdalena
Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.32-34, il., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,465

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Orbital venous anomalies are very rare congenital changes. In presented case 36 old woman the main symptoms of illness were the feeling of falling out of a bulbus oculi and tratient amblyopia. The additional diagnostic tools confirmed the orbital congenital varix. After the operation a regression of all symptoms disappeared.


  2/11

  Tytuł oryginału: Oral cavity as a potential source of gastric reinfection by Helicobacter pylori.
  Autorzy: Karczewska Elżbieta, Konturek Joanna E., Konturek Peter C., Cześnikiewicz Marta, Sito Edward, Bielański Władysław, Kwiecień Nina, Obtułowicz Wojciech, Ziemniak Witold, Majka Jolanta, Hahn Eckhart G., Konturek Stanisław J.
  Źródło: Dig. Dis. Sci. 2002: 47 (5) s.978-986, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 310,037

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori (Hp) is a common pathogen colonizing the a gastric mucosa, but some reports indicated that it may also be found in the oral cavity, which could serve as a reservoir of the bacteria and a source of gastric reinfection. Accordingly, we aimed to study whether the oral cavity, particularly gingival pockets, are colonized by Hp and whether it could be the source of gastric reinfection. We studied 329 patients with dyspeptic symptoms (257 with chronic gastritis, 15 with gastric ulcer. and 57 with duodenal ulcer). The [**13C]urea breath test (UBT), gastroscopy, and Hp culture from gastric biopsies were carried out, and material was collected from the oral cavity (gingival pocket) for bacteriological culture and genomic DNA studies. The serum was obtained for anti-Hp IgG and anti-CagA assays and saliva for anti-Hp IgA determination using the ELISA technique. bacteria in material from gingival pockets and biopsies from the corpus and antrum of stomach of 30 DU patients before and after Hp eradication were also examined by PCR technique, using primers specific for 16S rNA. All Hp-positive patients (276) were subjected to one week of triple therapy (omeprazole 2 x 20 mg twice a day, clarithromycin 2 = 500 mg twice a day, and metronidazole 2 x 500 mg twice a day). The measurements descrived above were then repeated at four weeks and six months. Bacterkilogical culture showed the prsence of Hp in the material from oral cavity in about 50 p.c. of patients, whereas UBT, used as a gold standard, revealed gastric Hp infection in about 84 p.c. of these patients...


  3/11

  Tytuł oryginału: Obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka.
  Tytuł angielski: Angioedema and urticaria.
  Autorzy: Obtułowicz Krystyna, Obtułowicz Aleksander
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.101-107, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka występują u 15-20 proc. osób w populacji, a u 5 proc. mają charakter schorzeń przewlekłych. U 50 proc. chorych osób występują objawy obrzęku i pokrzywek, u 40 proc. pojawiają się jedynie zmiany pokrzywkowe bez obrzęków a u 10 proc. choroba manifestuje się jedynie obrzękiem w większości przypadków są to schorzenia nabyte, prowokowane alergenami, czynnikami fizycznymi lub pojawiają się w przebiegu innych chorób, jak autoimmunizacji lub infekcji. Patogeneza, jak i przyczyny tych chorób są różne. Objawy pojawiają się zwykle w następstwie alergii, pseudoalergii lub idiosynkrazji. Leczenie obrzęku i pokrzywki polega na unikaniu czynników przyczynowych i zaostrzających objawy choroby, na stosowaniu leków przeciwhistaminowych dla H1 receptorów, czasami także dla H2 oraz doxepiny. Specjalistyczne leczenie obejmuje stosowanie systemowe glikokortykosterydów, cyklosporyny A, immunoglobuliny, plazmaferazy, leków beta-adrenergicznych, antagonistów kanałów wapniowych, leków anabolicznych. Oddzielny problem dot. wrodzonych postaci tych schorzeń, wśród których najbardziej poznany jest wrodzony obrzęk naczynioruchowy w następstwie niedoboru inhibitora C1 esterazy. W 80 proc. przypadków występuje jako tzw. typ I (niskie stężenie C4, C1 inhibitora oraz niska aktywność inhibitora C1). W 20 proc. przypadków objawia się jako typ II z niskim stężeniem C4 i niską aktywnością C1 inhibitora. Leczenie obejmuje leki antyfibrynolityczne, anaboliczne sterydy i leczenie substytucyjne.

  Streszczenie angielskie: Angiodema and urticaria affect approximately 15-20 p.c. of population with over 5 p.c. of the population experiencing chronic symptoms. Patients experience both conditions in approximately 50 p.c. of cases, urticaria alone in 40 p.c. and angiodema alone in 10 p.c. of patients. In the majority they are acquired diseases, provoked by allergens, physical agents or appear in the course of the autoimmunity disorders or infections. The patogenesis and the causes of acute as well as chronic angiodema and urticaria are various. The symptoms of the illness may appears in consequence of allergy, pseudoallergy or idiosyncrasy. Treatment of angiodema an durticaria relies on the avoidance of precipitating and exacerbating factors, on the therapy with H1 antihistamines sometimes with H2 blockers or doxepin. Specialist treatment includes the use of systemic steroids, cyclosporin A, immunoglobulins, plasmapheresis, beta adrenergics, calcium channel antagonists, anabolic drugs. The separate problem concerns the hereditary forms of these disorders among which the best known is hereditary angiodema (HAE) in consequence of C1 inhibitor deficiency. In 80 p.c. of cases it appears as type I (low C4, C1 inhibitor and low activity of C1 inhibitor). In 20 p.c. of cases this type of angiodema manifests as type II HAE with low serum level of C4 and low activity of C1 inhibitor. Treatment institutes antifibrinolitic drugs, anabolic steroids or replacement therapy.


  4/11

  Tytuł oryginału: Czy immunoterapia swoista może prowadzić do rozwoju nowych uczuleń?
  Tytuł angielski: Can specific immunotherapy induce the allergy to new allergens?
  Autorzy: Obtułowicz Krystyna
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 1: Immunoterapia swoista chorób alergicznych: materiały naukowe IV Ogólnopolskiego Sympozjum "Immunoterapia swoista" s.31-35, il., bibliogr. 23 poz., sum. - 4 Ogólnopolskie Sympozjum pt. Immunoterapia swoista chorób alergicznych Ustroń 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Swoista immunoterapia (SIT) jest skuteczną metodą leczenia alergii IgE zależnej. Stosowana jest najczęściej w alergicznym nieżycie nosa, alergicznej astmie oskrzelowej i alergii na jad owadów. We wczesnej fazie SIT dochodzi do anergii limfocytów Th. Z czasem jej trwania do immunokorekty objawiającej się reaktywacją limfocytów T, powrotem do równowagi Th1-Th2 spadkiem IgE: IgG4 i supresją komórek efektorowych. SIT jako aktywna forma immunokorekty, wymaga monitorowania zw względu na indukcję zmian odporności humoralnej i komórkowej. Skluteczność SIT ocenia się na ok. 60-70 proc. leczonych. Niektórzy autorzy dowodzą, że podczas SIT zwłaszcza wśród chorych leczonych nieskutecznie dochodzi do rozwoju alergii na nowe alergeny lub zmiany klinicznego profilu alergii. Możliwe mechanizmy tego zjawiska, jak i sposoby prewencji są dyskutowane.

  Streszczenie angielskie: Specific immunotherapy (SIT) is an effective treatment of IgE related allergy. The most frequently it is applied, in patients suffering from allergic rhinitis, allergic asthma and venom allergy. In the early stage of it an anergy of Th cells is induced. Long term SIT Leads to reactivation of Th cells, modulation of Th1/Th2 balance, decrease of IgE/Ig4 ratio and superssion of effector cells. SIT as an active from of immunocorrection should be monitored because individual changes in humoral and cellular immunity are observed. The efficacy of it is evaluated for 60-70 p.c. of treated persons. Some authors suggest that the patient treated with SIT insufficiently can develop allergy to new allergens or switch clinical profile of allergy. The mechanisms of this phenomenon and proposed prophylaxis are discussed.


  5/11

  Tytuł oryginału: Występowanie chorób alergicznych u dzieci w szkołach podstawowych Krakowa i okolic - próba określenia głównych czynników ryzyka.
  Tytuł angielski: Prevalence of allergic diseases in primary school children in Cracow and surroundings - an attempt define main risk factors.
  Autorzy: Czarnobilska Ewa, Klimaszewska-Rembiasz Maria, Gaweł Barbara, Obtułowicz Aleksander
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.422-426, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Częstość występowania chorób alergicznych wyraźnie wzrasta w ostatnich dziesięcioleciach szczególnie w krajach rozwiniętych. Celem badania była ocena częstości występowania astmy oskrzelowej i alergicznego nieżytu nosa wśród krakowskich dzieci w wieku szkolnym w zależności od warunków środowiska domowego i szkolnego. Przeprowadzono je w 2 etapach: ankieta zawierająca zestaw pytań wzorowanych na kwestionariuszu ISAAC i testy skórne u dzieci z objawami wskazującymi na chorobę alergiczną. Badaniem objęto 532 dzieci z 4 szkół podstawowych (2 położone na peryferiach, 2 w centrum miasta). Występowanie objawów mogących sugerować chorobę alergiczną zgłosiło 304 dzieci (57,1 proc.), w tym astmę 145 (27,2 proc.), alergiczny nieżyt nosa (ANN) 288 (54,1 proc.). Rozpoznanie astmy oskrzelowej i ANN potwierdziło odpowiednio 19 (4 proc.) i 138 (26 proc.) dzieci. W młodszych grupach wiekowych więcej dzieci zgłaszało objawy sugerujące astmę. Uczniowie szkół z centrum Krakowa narażeni na wysokie natężenie ruchu samochodowego znamiennie częściej zgłaszali objawy sugerujące astmę i rozpoznany ANN. Stwierdzono wzrost występowania objawów ANN u dzieci narażonych na bierne palenie papierosów. Zaledwie 29,7 proc. dzieci zakwalifikowanych do testów skórnych miało dodatnie punktowe testy skórne. Wydaje się, że u uczniów z objawami ANN przy słabo dodatnich testach skórnych z alergenami wziewnymi dla ujawnienia objawów chorobowych istotne może być oddziaływanie czynników środowiskowych.

  Streszczenie angielskie: Prevalence of allergic diseases has been increasing over recent decades, especially in developed countries. The aim of this study was to assess prevalence of bronchial asthma and allergic rhibitis in children of Kraków at school age, depending on home and school environment conditions. The study was carried out in two stages: questionnaire based on ISAAC questionnaire and skin prick tests in children with symptoms suggesting allergic disease were performed. Altogether 532 children from 4 primary schools (2 in central and 2 in peripheral parts of the city) were included. Symptoms suggestive of allergic disease were reported by 304 children (57.1 p.c.), including asthma in 145 (27.2 p.c.) and allergic rhinitis in 288 children (54.1 p.c.). Asthma and allergic rhinitis was previously diagnosed in 19 (4 p.c.) and 138 (26 p.c.) children respectively. In younger age groups more children reported symptoms suggestive of asthma. Pupils from schools in the center of Kraków exposed to high level of traffic significantly more frequently reported asthma and had diagnosed allergic rhinitis. Increased prevalence of allergic rhinitis symptoms was observed in children exposed to passive smoking. Skin prick tests were positive only in 29.7 p.c. of children qualified for them. The results of the study suggest that in pupils with allergic rhinitis in whom skin prick tests are weakly positive for inhaled allergens, environmental factors may play an important role in the development of clinical symptoms.


  6/11

  Tytuł oryginału: Immunoglobulina E i układ dopełniacza w wyprysku atopowym i kontaktowym u chorych z nadwrażliwością na nikiel.
  Tytuł angielski: Immunoglobulin E and complement in patients with contact allergy to nickiel suffering from atopic and contact eczema.
  Autorzy: Obtułowicz Krystyna, Kapusta Maria, Antoszczyk Grażyna, Obtułowicz Aleksander
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.427-429, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania było określenie udziału IgE, krążących kompleksów immunologicznych i aktywności układu dopełniacza w alergicznym wyprysku kontaktowym i atopowym u chorych ze skórną nadwrażliwością na nikiel. Badania wykonano u 30 chorych w wieku 18-53 lat cierpiących z powodu wyprysku kontaktowego (15 chorych) i atopowego (15 chorych) z dodatnim testem skórnym na nikiel. U badanych oznaczano stężenie całkowite IgE i swoistych IgE dla roztoczy, tymotki, brzozy, bylicy, stężenie krążących kompleksów immunologicznych oraz aktywność C1inh i aktywność układu dopełniacza w teście CH50. Wykazano wzrost stężenia krążących kompleksów u 80 p.c. chorych obu grup, wzrost całkowitego stężenia IgE u 50 p.c. chorych z wypryskiem atopowym i 25 p.c. z wypryskiem kontaktowym. Nie wykazano zmian w aktywności C1nh i wartości CH50 w obu grupach chorych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was estimation of the IgE value, circulating immunocomplexes and the activity of complement system in allergic contact as well as atopic dermatitis in patients with skin nickel hypertensitivity. The study was done in 30 patients in the age range of 18-53 yrs suffering from allergic contact dermatitis (15 patients) and atopic dermatitis (15 patients) with positive skin patch test to nickel. The concentration of total IgE as well as specific IgE to mites, Phleum, Betula, Artemisia and the concentration of circulating complexes in the serum of patients were estimated. The activity of C1inh and CH50 was estimated in plasma of the patients. The results of the study indicated an increase of concentration of circulating immuno-complexes in 80 p.c. of the patients of both groups, an increase of total IgE in 50 p.c. of patients with atopic dermatitis and in 25 p.c. of the patients with contact dermatitis. There were no changes in the activity of C1inh and the value of CH50 in both groups of patients.


  7/11

  Tytuł oryginału: Układ dopełniacza u chorych z astmą oskrzelową IgE-zależną i IgE-niezależną.
  Tytuł angielski: Complement system in patients with IgE related and non IgE related bronchial asthma.
  Autorzy: Obtułowicz Krystyna, Kapusta Maria, Antoszczyk Grażyna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.430-432, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W grupie 32 chorych z astmą oskrzelową IgE zależną i IgE niezależną wykonano w okresie objawów choroby badania hemolitycznej aktywności układu dopełniacza w teście 50 proc. hemolizy oraz badania aktywności inhibitora C1 esterazy (C1INH). U 60 proc. chorych z astmą atopową i 45 proc. chorych z astmą nie atopową stwierdzono obniżenie aktywności hemolitycznej dopełniacza. Aktywność inhibitora C1 esterazy była także obniżona u 80 proc. chorych z astmą atopową i u 40 proc. chorych z astmą nie atopową. Zmiany w aktywności układu dopełniacza nie były zależne od IgE zależności astmy ani od tolerancji aspiryny przez badanych chorych. Badania kontrolne wykonane w remisji choroby u 11 chorych z obniżonymi w okresie zaostrzenia objawów wartościami aktywności hemolitycznej dopełniacza i aktywności C1 INH wykazały wzrost tych parametrów jednak bez cech normalizacji.

  Streszczenie angielskie: The studies were performed in 32 patients in the age range of 17-58 years suffering from bronchial asthma in the exacerbation period of their illness. 16 patients suffered from IgE related/atopic and 16 from IgE non IgE realted/nonatopic bronchial asthma. The complement haemolytic activity (CH50) and the activity of C1 inhibitor (C1 INH) were measured in the plasma. In 60 p.c. of patients with IgE related asthma and in 45 p.c. of patients with non IgE realted asthma we stated decrease of CH50. The activity of C1INH also was decreased in 80 p.c. of patients with atopic asthma and in 40 p.c. of patients with nonatopic asthma. The observed changes were not realted to aspirine tolerance as well as to IgE mediation of their illness. Control examinations of theses parameters repeated during remission of asthma symptoms in 11 patients with low values during the exacerbation of the illnes (in 5 patients with atopic and in 6 with non-atopic asthma) revealed an increase of their values; however without features of normalisation.


  8/11

  Tytuł oryginału: Niedobór inhibitora esterazy. Postać wrodzona i nabyta. Objawy, problemy diagnostyczne i lecznicze.
  Tytuł angielski: C1 inhibitor deficiency. Hereditary and acquired forms. Symptoms, diagnostic i therapeutic problems.
  Autorzy: Obtułowicz Krystyna, Kapusta Maria, Obtułowicz Aleksander, Mazurkiewicz Antonina
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.438-441, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedobór inhibitora C1 esterazy może być wrodzony (typ I i II) lub nabyty (typ I i II). Objawia się napadami obrzęków tkanki podskórnej lub błon śluzowych dróg oddechowych. Postać nabyta niedoboru C1 inhibitora pojawia się jako typ i u chorych z chorobami limfoproliferacyjnymi i chorobami tkanki łącznej lub jako typ II w chorobach z autoimmunizacji. Objawy kliniczne obrzęków są podobne we wszystkich postaciach niedoboru C1 inhibitora i łączą się z niskim poziomem C4 w surowicy oraz obniżoną aktywnością C1 inhibitora. W nabytym niedoborze inhibitora C1 dodatkowo obniżone jest stężenie C1, C1q, a typie II także obniżenie C3 w surowicy. Lekami z wyboru są anaboliki (danazol, stanazolol). Stosuje się także leki antyfibrynolityczne, preferowane zwłaszcza w nabytym niedoborze C1 inhibitora. W stanach zagrożenia życia stosowany jest wlew koncentratu C1 inhibitora.

  Streszczenie angielskie: C1 inhibitor deficiency can be hereditary (Type I and II) or acquired (Type I and II). Clinically it is manifestated by recurrent attacks of angioedema which may involve skin, airways and digestive tract. The acquired form of C1 inhibitor deficiency is associated with lymphoproliferative or connective tissue disorders as well as with autoimmunisation. Clinical symptoms are similar in all forms of C1 inhibitor deficiencies and they are connected with low serum level of C4 as well as with decreased activity of C1 inhibitor. In acquired angioedema additionally they are also decreased C1 and C1q and in type II C3 serum concentration is diminished. The drugs of choice are anabolics (danazol, stanazolol). Antifibrinolitic drugs are also used especialy in acquired forms of C1 inhibitor deficiency. The infusion of C1 inhibitor concentrate is used in acuts emergency treatment.


  9/11

  Tytuł oryginału: Astma i anafilaksja indukowana wysiłkiem.
  Tytuł angielski: Exercise-induced asthma and anaphylaxis.
  Autorzy: Porębski Grzegorz, Obtułowicz Krystyna, Obtułowicz Piotr
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.442-445, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówione epidemiologię i najważniejsze koncepcje tłumaczące patomechanizm powysiłkowego skurczu oskrzeli. Przedstawione zalecenia dotyczące aktywności fizycznej, zasady profilaktyki i leczenia farmakologicznego w astmie wysiłkowej. Opisano założenia i zasady wykonania diagnostycznej próby wysiłkowego. Szczególną uwagę zwrócono na astmę wysiłkową związaną z uprawianiem sportu. Przedstawiono przyczyny i objawy powysiłkowej anafilaksji.

  Streszczenie angielskie: The main discussed issues in the study are: epidemiology and the most important conceptions explaining pathomechanism of exercise-induced bronchospasm. Presented recommendations concern physical activities prophylactic and pharmacological treatment in exercise-induced asthma. The study contains description of diagnostic exercise challenge tests principles and performance procedures. Problem of exercise-induced bronchial asthma related to practice sports is underlined. Reasons and symptoms of exercise-induced anaphylaxis are presented.


  10/11

  Tytuł oryginału: Wziewne testy prowokacyjne (WTP) w diagnostyce zawodowej astmy oskrzelowej.
  Tytuł angielski: Inhalation challanges with agents in diagnosis of occupational asthma.
  Autorzy: Porębski Grzegorz, Obtułowicz Krystyna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.446-449, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wziewne testy prowokacyjne z czynnikami powodującymi astmę zawodową. Omówiona została ich rola w kontekście pozostałych metod diagnostycznych, zasady kwalifikacji i warunki bezpieczeństwa wykonania testów. Opisano najczęstsze procedury ekspozycji na inhalacyjne czynniki zawodowe oraz zasady oceny odpowiedzi oskrzelowej i interpretacji wyników testów prowokacyjnych.

  Streszczenie angielskie: Inhalation challenges with agents causing occupational asthma are presented. We discuss their meaning among other diagnostic method safety requirements, indications and contraindications. The study contains the description of most frequent delivery procedures as well as rules of assessment of bronchial respones and result interpretation.


  11/11

  Tytuł oryginału: Nikiel jako alergen w schorzeniach skóry : praca doktorska
  Autorzy: Antoszczyk Grażyna, Obtułowicz Krystyna (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Medycyny Pracy i Chorób Środowiskowych, Zakład Alergologii Przemysłowej w Krakowie
  Źródło: 2002, [3], 92 k. : il., tab., bibliogr. 164 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20129

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: