Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OBRĘBOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XXV Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Logopedów i Foniatrów (IALP) w Montrealu.
Autorzy: Obrębowski Andrzej, Pruszewicz Antoni, Wiskirska-Woźnica Bożena
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.127-128 - 25 Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Logopedów i Foniatrów (IALP) Montreal 05-09.08. 2001
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  2/6

  Tytuł oryginału: Możliwości zapobiegania i leczenia odbiorczych uszkodzeń słuchu po aminoglikozydach.
  Tytuł angielski: Possibilities in prevention and treatment of perceptive hearing loss following aminoglycoside therapy.
  Autorzy: Obrębowski Andrzej
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 1 s.45-47, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Since aminoglycosides and gentamycin in particular belong to the most effective antibiotics of a wide spectrum and an accessible price, the principles of prevention and treatment potential of perceptive hearing loss which develops following administration of these drugs are discussed. The importance of high-frequency audiometry and electrophysiological techniques is stressed in audiological monitoring of the ototoxic effect. The potential of pharmacological prevention of aminoglycoside-induced hearing loss is prsented, involving amplification of the antioxidative protection, application of iron chelators, blocking of NMDA receptos and of NO synthesis. Readers' attention is drawn to preventive importance of neurotrophins, lectins and gene therapy.


  3/6

  Tytuł oryginału: Uwagi do mechanizmu percepcji węchowej.
  Tytuł angielski: Remarks on the olfactory perception mechanism.
  Autorzy: Obrębowski Andrzej
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.141-145, bibliogr. 31 poz., sum. - 6 Sympozjum Rynologiczne Szczawno Zdrój 15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Po przedstawuieniu morfologii nabłonka węchowego omówiono mechanizm pobudzania bodźcami zapachowymi receptora węchowego. Podkreślono zanczenie sprzężenia receptora z białkiem G. Przedstawiono poglądy na temat możliwosci identyikacji zapachów w obwodowej cześci układu węchowego.

  Streszczenie angielskie: After presenting the morphology of the olfactory epithelium, the author describe the small stimulation mechanism of the olfactory receptor. The importance of the connection between the receptor and protein G is emphasised. The author also presents the theories on the possibility of smell identification in the peripheral olfactory system.


  4/6

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji "A Sound fundation through early amplification", Chicago 6-10.XI.2001.
  Autorzy: Obrębowski Andrzej
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.275-276 - 2 Międzynarodowa Konferencja pt. Wczesna amplifikacja dżwięku Chicago 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/6

  Tytuł oryginału: Struktura fałdu głosowego.
  Tytuł angielski: Structure of vocal fold.
  Autorzy: Obrębowski Andrzej, Wojnowski Waldemar
  Źródło: Post. Chir. Głowy Szyi 2002: 1 (2) s.27-36, il., bibliogr. 48 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,656

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają dokładną budowę fałdu głosowego, opierając się na najnowszych badaniach ultrastrukturalnych zgodnych z warstwową koncepcją Hirano (cover body complex). Podkreślono rolę glikoproteidów wchodzących w skład blaszki właściwej błony śluzowej fałdu głosowego. Omówiono anatomię głośni, zwracając szczególną uwagę na znaczenie spoidła przedniego oraz unerwienia i unaczynienia fałdu głosowego.

  Streszczenie angielskie: The authors present a detailed structure of the vocal fold, basing upon the latest ultrastructural research consistent with Hirano's layer theory (cover body complex). They also emphasize the importance of glicoproteids, which enter the composition of lamina propria of the vocal fold. Moreover, anatomy of the glottis are presented with particular emphasis on the importance of the anterior commissure as well as the innervation and vascularization of the vocal fold.


  6/6

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja foniatryczna głosu - ogólne zasady.
  Autorzy: Obrębowski Andrzej, Pruszewicz Antoni, Wojnarowski Waldemar
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (9) s.105-107, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: