Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OBER
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Monitoring pilot's eye movements during the combat flight - the white box.
Autorzy: Ober Jan Krzysztof, Ober Jan Jakub, Malawski Marek, Skibniewski Wojciech, Przedpelska-Ober Elżbieta, Hryniewiecki Jerzy
Źródło: Biocybern. Biomed. Eng. 2002: 22 (2/3) s.241-264, il., bibliogr. 16 poz.
Sygnatura GBL: 306,224

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Modern fighter pilots are often exposed to excessive accelerations. The resulting brain hipoxia can lead to G-LOC (G-induced loss of consciousness). Authors discuses the effects of microcirculatory adaptation released by the push-pull condition (rapid change from minus to plus Gz). The memory effect of vaso-constriction due to - Gz can be responsible for intermittent blocking of the compensatory vasodilatation and diminishing the +Gz tolerance of pilots tested on the centrifuge. Authors consider the push-pull condition to be analogous to the rapid blocking of the brain perfusion caused by the high plus Gz onset rates (1,G/s). Using the visual symptoms (narrowing of the visual field) is not longer adequate for monitoring the centrifuge push-pull training. Authors discuses the possibility of suing the saccadic eye movements as being the most adequate physiological signal to monitor the pilot's consciousness. Measuring pilots eye movements requires to develop a miniatrue complex motion transducer which can be used during centrifuge training as well as during the flight (the White Box). Problems encounterd during the system development are discussed.


  2/3

  Tytuł oryginału: Ocena reakcji okołoruchowych w trakcie realizacji zadań lotniczych.
  Tytuł angielski: An evaluation of ocular motility during a realization of aviation tasks.
  Autorzy: Malawski Marek, Ober Jan, Maciejczyk Janina, Gąsik Marek
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (4) s.405-413, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rosnące wymagania psychofizyczne, stawiane pilotom nowoczesnych samolotów bojowych NATO, stworzyły konieczność poszukiwań nowych oraz doskonalenie już stosowanych metod i narzędzi kwalifikacyjnych kandydatów i pilotów. Uwzględniając dodatkowe elementy charakterystyczne dla nowego typu samolotów wysokomanewrowych, autorzy przedstawiają zastosowanie pomiaru parametrów okoruchowych w analizie czynności zawodowych pilota, związanych z odbiorem informacji w układzie człowiek-maszyna, w warunkach zbliżonych do naturalnego środowiska jego pracy.

  Streszczenie angielskie: Increasing psychological demands from pilots of the modern NATO air forces led to seek new and improvement of the current methods and tools to qualify candidates and pilots to the service. Taking into consideration the additional elements characteristic for a new type of highly maneuvering planes, the authors assess the use of ocular motility measurements in the analysis of pilots' performance related to a receipt of information in the man-plane system under conditions simulating his natural occupational environment.


  3/3

  Tytuł oryginału: Ekspresja kliniczna triploidii chromosomowej.
  Tytuł angielski: Clinical expression of triploidy.
  Autorzy: Obersztyn Ewa, Kutkowska-Kaźmierczak Anna, Jakubów-Durska Krystyna
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (4) s.329-336, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Triploidia, czyli obecność w komórce dodatkowego, haploidalnego zestawu chromosomów, stanowi około 20 proc. chromosomowych przyczyn poronień samoistnych, przedwczesnych porodów oraz zgonów w okresie okołoporodowym. Wśród cech fenotypowych triploidii wymienia się znacznego stopnia hipotrofię wewnątrzmaciczną płodu, makrocefalię, całkowitą syndaktylię 3 i 4 palca oraz współistnienie wad wrodzonych OUN, serca i nerek. Zaśniad groniasty jako jedną z charakterystycznych cech triplidii stwierdza się w około 90 proc. przypadków. Expresja kliniczna mozaikowatość/diploidia skutkuje dłuższym, niż w pełnej triploidii okresem przeżycia płodów (noworodków) dotkniętych tą aberracją chromosomową. Przedstawiono szczegółową charakterystykę kliniczną dwóch przypadków triploidii rozpoznanej w okresie noworodkowym. W jednym z nich wykazano mozaikowatość (limfocyty/fibroblasty), w drugim triploidię zidentyfikowano w limfocytach krwi obwodowej. Omówiono charakterystykę cech klinicznych przedstawionych przypadków i porównano je z danymi z piśmiennictwa.

  Streszczenie angielskie: Triploidy, the presence of an additional haploid set of chromosomes, is the cause of 20 p.c. of spontaneous abortions, premature births and perinatal deaths. The most common clinical signs of triploidy are: severe intrauterine growth retardation, macrocephaly, total syndactyly of third and fourth fingers and CNS, heart and renal defects. Hydatidiform mole, one of the characteristic features of pure triploidy, is found in more than 90 p.c. of cases. The survival of individuals with diploid/triploid moxoploidy is usually longer than of those with pure triploidy. The detailed clinical characteristics of two of our patients with triploidy diagnosed shortly after birth are presented. In one of them mixoploidy (lymphocytes/fibroblasts) was confirmed. In the second pure triploidy was identified in cultured lymphocytes. We discuss the clinical features in our patients and compare them with data from medical literature.

  stosując format: