Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OBARSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Pulsoksymetria jako metoda badań przesiewowych zaburzeń oddychania podczas snu.
Tytuł angielski: Pulsoxymetry as a scrining method of sleep respiratory disorder diagnosing.
Autorzy: Kukwa Andrzej, Obarska Agnieszka, Dudziec Katarzyna, Hatliński Grzegorz J.
Źródło: Sen 2002: 2 (2) s.73-77, il., bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,662

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • pulmonologia

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Według autorów zaburzenia oddychania podczas snu (ZOPS) są zjawiskiem dosyć powszechnym i obejmują około 5 proc. ogólnej populacji. Badania wykonane za pomocą "małej" i "dużej" polisomnografii są drogie oraz wymagają obecności wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego. Ponadto aparatura jest bardzo droga i niewiele instytucji medycznych stać na zakup więcej niż jednego urządzenia. Kilkuletnie badania kliniczne pozowliły na wprowadzenie modyfikacji do pulsoksymetrii, przede wszystkim poprzez wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych i metod analizy danych pulsoksymetrycznych. Obecnie pulsoksymetria jako badanie przesiewowe wystarcza do stwierdzenia, czy występują ZOPS, a także pozawala na przybliżoną ocenę głębokości tych zaburzeń. Na jej podstawie można również orientacyjnie ocenić, czy zaburzenia oddychania mają podłoże na przykład pulmonologiczne. Wdrożenie pulsoksymetrii jako badania przesiewowego pozwoliło na znaczne obniżenie kosztów oraz zwiększenie liczby badań diagnostycznych wykrywających ZOPS.

    Streszczenie angielskie: According to our investigations, sleep respiratory disorder is a quite common problem and it concerns about 5 p.c. of all population. The cost of the small and the large polysomnography is high and it requires highly qualified medical personnel. In addition, the equipment is very expensive and none of any instyitutions can afford to purchase more than one apparatus. Years of our clinical trials on that subject allowed us tio introduce some new modifications to pulsometric examination such as a new technological system and a new method of pulsoxymetric information analysis. At present moment pulsoxymetry is consider to be sufficient to diagnose sleep respiratory disorders, their approximate grade and to suspect pulmonological cause of sleep isorder in some cases. Introducing the pulsoxymetry as a screening test let us decrease the cost and increase the amount of examinations patients with sleep respiratory disorders.

    stosując format: