Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OŁTARZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ferrytyna jako wskaźnik ustrojowych zasobów żelaza.
Tytuł angielski: Serum ferritin as an index of iron stores.
Autorzy: Karney Alicja, Kowalewska-Kantecka Barbara, Ołtarzewski Mariusz
Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.39-41, bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,617

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Noworodki, zwłaszcza z ekstremalnie małą masą ciała, wykazują duże niedobory żelaza ustrojowego spowodowane głównie zmniejszonymi zasobami wewnątrzmacicznymi. Niedobory płodowe uwarunkowane są skróconym czasem trwania ciąży i szybkim wzrostem płodu. Stężenie ferrytyny w osoczu krwi jest odzwierciedleniem ustrojowych zasobów żelaza. Niskie stężenie ferrytyny wskazują na niskie zasoby żelaza. Ferrytyna jest wysokobiałkową molekułą o ciężarze 400000. Żelazo stanowi około 20 proc. składu ferrytyny. Badania prowadzone w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie dotyczą prospektywnych oznaczeń ferrytyny w krwi pępowinowej i nie były dotąd prowadzone w Polsce. Stężenia ferrytyny mierzone są metodami radioimmunologicznymi - IRA. Stężenie hemoglobiny i poziom hematokrytu oceniane są standardowymi metodami laboratoryjnymi.

  Streszczenie angielskie: Infants, particularly premature, are at risk of iron deficiency due to low iron storage depending on abridged time of pregnancy and high demands for iron due to rapid growth. The concentration of serum ferritin has been shown to reflect the iron stores of the body. Low ferritin levels indicate depleted iron stores. The ferritin is a high molecular weight substance consisisting of a protein shell with a molecular weight of 400000. Iron may content over 20 p.c. of the molecule. In the Institute of Mother and Child we started longitudinal, prospective study of ferritin level in cord blood. The clinical material consists of 200 newborns - term and preterm. The concentraion of ferritin is measured by radioimmunoassay - IRA (Immunotech -France). Iron and haemoglobin level are determinated by standard laboratory methods. WE plan a clinical control of infants with low level of ferritin in their cord serum. Ferritin concentrations in cord blood weren't studied in Poland up today.


  2/3

  Tytuł oryginału: Ocena kliniczna dzieci z mukowiscydozą rozpoznaną w wyniku badania przesiewowego noworodków w latach 1999 i 2000.
  Tytuł angielski: Clinical characteristics of cystic fibrosis patients diagnosed through neonatal screening.
  Autorzy: Milanowski Andrzej, Sands Dorota, Nowakowska Anna, Piotrowski Robert, Zybert Katarzyna, Ołtarzewski Mariusz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.459-468, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki badania przesiewowego noworodków w kierunku mukowiscydozy prowadzonego w latach 1999 i 2000 na obszarze 4 województw, obejmującym 1/4 populacji Polski. W różnych okresach stosowano metodę dwustopniowego oznaczania IRT lub IRT/mutacja deltaF508. Badaniami objęto 184 971 noworodków, wśród których wykryto 35 chorych na mukowiscydozę. U 97 proc. stwierdzono mutację deltaF508 przynajmniej w jednym allelu. Przed uzyskaniem wyniku badania przesiewowego u żadnego dziecka nie rozpoznano CF, mimo że 63 proc. z nich hospitalizowano z powodu zapalenia płuc lub oskrzeli, niedokrwistości i niedożywienia. U 77 proc. dzieci stwierdzono objawy niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki. Wczesne rozpoznanie CF i wdrożenie właściwego leczenia spowodowało poprawę przyrostów masy ciała i wzrostu, umożliwiło też kontrolę zakażeń układu oddechowego przez S. aureus i P. aeruginosa. Korzystny wpływ wczesnego rozpoznania CF drogą przesiewu noworodkowego jest w znacznym stopniu uzależniony od kompetentnego i kompleksowego leczenia w ośrodku specjalistycznym.

  Streszczenie angielskie: CF neonatal screening in the period of 1999-2000 was performed in four Polish districts, which represents 25 p.c. of the population. The IRT/IRT or IRT/deltaF508 test were performed in 184 971 neonates; 35 were diagnosed as having CF. In 95 p.c. of the diagnosed neonates at least one deltaF508 mutation was found. None of the 35 infants were diagnosed prior to the screening test, although 65 p.c. were hosptalised with pneumonia, bronchitis, anaemia or malnutrition. 77 p.c. of the CF infants were pancreatic insufficient. Early diagnosis and treatment improved weight gain, growth and S. aureus and P. aeruginosa control. Better prognosis for children diagnosed through neonatal screening depends on follow-up in a specialistic CF-centre.


  3/3

  Tytuł oryginału: Wybrane choroby metaboliczne u dzieci
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Hozyasz Kamil K., Nowacka Maria, Ołtarzewski Mariusz, Radomyska Barbara, Sendecka Elżbieta, Zorska Krystyna, Żekanowski Cezay, Żółkowska Joanna
  Opracowanie edytorskie: Cabalska Barbara (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 331, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: