Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OŁTARZEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Postrzeganie ryzyka wystąpienia choroby i korzyści z prewencji. Badania wśród polskich lekarzy rodzinnych.
Tytuł angielski: Polish GPs' perception of disease risk and benefit of prevention.
Autorzy: Ołtarzewska Alicja Małgorzata, Nexoe Jorgen, Sawicka-Powierza Jolanta, Kragstrup Jakob
Źródło: Probl. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.12-17, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,528

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • farmacja

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy było zbadanie jak lekarze rodzinni postrzegają ryzyko wystąpienie choroby oraz jaki wpływ na podejmowanie decyzji klinicznych ma sposób informowania o efektach leczenia (używając pojęć względnych i bezwzględnych). Metoda. Badania przeprowadzono przy użyciu ankiety korespondencyjnej, którą otrzymało 2534 polskich lekarzy rodzinnych. Respondentów podzielono losowo na 4 grupy. Wszyscy otrzymali ten sam scenariusz kliniczny i informację o możliwości redukcji ryzyka przedwczesnej śmierci poprzez stosowanie hipotetycznego leku. Informacja na temat redukcji ryzyka pierwszej grupie podana została jako NNT, drugiej jako względna redukcja ryzyka - RRR, trzeciej jako absolutna redukcja ryzyka - ARR. Czwartej grupie podane zostały wszystkie informacje (tzn. ARR, RRR, NNT). Lekarzy zapytano, czy zarekomendowaliby leczenie jako prewencję pierwotną na podstawie podanego scenariusza i spodziewanej redukcji ryzyka. Rezultaty. Nastawienie lekarzy do przepisania leku zależało od sposobu podania informacji o redukcji ryzyka. Jeśli efekt leczenia był podany jako względna redukcja ryzyka (RRR), to 98 proc. lekarzy zdecydowanie lub prawdopodobnie przepisałoby lek. W przypadku podania informacji jako NNT - 91 proc., natomiast jako ARR - 87 proc. lekarzy podjęłoby taką decyzję. Jeśli lekarze otrzymali wszystkie informacje (o RRR, ARR oraz NNT), to 93 proc. respondentów zdecydowanie lub prawdopodobnie zastosowałoby lek. Dyskusja. Wyniki ankiety stwierdzające, że lekarze są bardziej skłonni do zarekomendowania terapii, jeśli poinformuje się ich tylko o RRR, jest zbieżna z wynikami innych autorów...

    stosując format: