Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NURZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Inhibitory produktów onkogenów w leczeniu nowotworów.
Tytuł angielski: Oncogene products inhibitors in the treatment of cancer.
Autorzy: Jędrzejczak Wiesław Wiktor, Nurzyńska Daria
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (5) : Materiały VIII Konferencji Hematologicznej s.461-467, il., bibliogr. 21 poz. - 8 Konferencja Hematologiczna Towarzystwa Internistów Polskich pt. Zaburzenia odporności w chorobach krwi i układu chłonnego Wrocław 05. 2002
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta


  2/3

  Tytuł oryginału: Rola białek z rodziny Rel/NFkappaB/LkappaB w patogenezie nowotworów.
  Tytuł angielski: The role of ReL/NFkappaB/IkappaB proteins in the pathogenesis of cancer.
  Autorzy: Deptała Andrzej, Nurzyńska Daria, Darżynkiewicz Zbigniew, Jędrzejczak Wiesław Wiktor
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (3) s.487-502, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Streszczenie polskie: Rodzina białek transkrypcyjnych Rel/NFkappaB/IkappaB pełni ważną rolę w regulacji szeregu procesów związanych z odpowiedzią immunologiczną i zapalną oraz w kontroli wzrostu komórek prawidłowych i nowotworowych. W prezentowanej pracy poglądowej przedstawiono budowę białek Rel/NFkappaB/IkappaB, mechanizmy ich działania, znaczenie fizjologiczne oraz omówiono ich rolę w patogenezie nowotworów indukowanych retrowirusami i w rozwoju innych ludzkich nowotworów głównie białaczek i chłoniaków. Przedstawiono też metody przeciwdziałania zaburzeniom aktywności białek tej rodziny prowadzacych do nowotworzenia.

  Streszczenie angielskie: The family of treanscription factors Rel/NFkappaB/IkappaB plays a pivotal role in the regulation of a wide spectrum of immune and inflammatory responses as well as normal and malignant cellular growth control. In this review, we present current knowledge of the structure, mechanisms of action, biological function and the role of Rel/NFkappaB/IkappaB proteins in the pathogenesis of retroviral-induced cancers and other human cancers, mainly leukemias and lymphomas. Subsequently, different methods of counteracting the disturbances in their function associated with malignant transformation are discussed.


  3/3

  Tytuł oryginału: Występowanie nowotworów złośliwych wśród dzieci i młodzieży w regionie lubelskim w latach 1988-2000 : praca doktorska
  Autorzy: Nurzyńska-Flak Joanna, Kowalczyk Jerzy R. (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Lublinie
  Źródło: 2002, 153 k. : il., tab., bibliogr. 151 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20254

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: