Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NURVER
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Hypokalemic quadriparalysis and respiratory arrest due to Sj”gren's syndrome.
Tytuł polski: Hipokaliemiczne porażenie czterokończynowe i zatrzymanie oddechu w następstwie zespołu Sj”grena.
Autorzy: Yesari Karter, Aydin Tunckale, Nurver T. Ertrk, Isil T. Bavunoglu, Asli Curgunlu, Esin ™ztrk
Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (3) s.205-207, il., bibliogr. 10 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,209

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Porażenie hipokaliemiczne jest rzadkim objawem zespołu Sj”grena (ZS). Jest częściej obserwowane u chorych z pierwotnym ZS, może poprzedzać zespół suchości i może służyć za marker kliniczny poważniejszej choroby nerek u chorych z pierwotnym ZS i kwasicą kanalikowo-nerkową (KKN). Opisano przypadek 19-letniej kobiety z Turcji, przyjętej z hipokaliemicznym porażeniem czterokończynowym, zatrzymaniem oddechu i bradykardią zatokową. Oceniając kwasicę metaboliczną u tej chorej, autorzy stwierdzili, że była ona wynikiem KNN typu I (KKN dystalna) w następstwie istnienia ZS.

  Streszczenie angielskie: Hypokalemic paralysis is a rare manifestation of Sj”gren's syndrome (SS). It is seen more often in patients with primary SS, may precede the sicca compelx and may serve as a clinical marker for more severe renal disease in patients who have primary SS and renal tubular acidosis (RTA). We describe the case of a 19-year-old girl from Turkey who presented with hypokalemic quadriparalysis, respiratory arrest and sinus bradycardia. Evaluating the metabolic accidosis in the girl, we found that it was the results of type I RTA (distal RTA) due to the existence of SS.

  stosując format: