Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NOWOWIEJSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Efekt leczenia doustnym kromoglikanem dwusodowym alergii pokarmowej u dzieci.
Tytuł angielski: The effectiveness of oral sodium cromoglycate in the treatment of food allergy in children.
Autorzy: Żur Elżbieta, Kaczmarski Maciej, Nowowiejska Bożena
Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.300, 302-307, \\\\, bibliogr. 37 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,393

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dieta eliminacyjna jest leczeniem z wyboru alergii pokarmowej. Terapia ta nie zawsze jest wystarczająca i często konieczne jest zastosowanie leczenia farmakologicznego. Stosowane są leki przeciwhistaminowe i przeciwalergiczne. Celem pracy była ocena efektu i bezpieczeństwa leczenia doustną postacią kromoglikanu dwusodowego alergii pokarmowej u dzieci. Badaniami objęto 150 dzieci w wieku od 0,5 - 15 lat, z różną manifestacją kliniczną nadwrażliwości pokarmowej. Pacjentów podzielono na 3 grupy w zależności od sposobu przeprowadzenia badania. Ocenę efektu terapeutycznego kromoglikanu przeprowadzono w oparciu o: ocenę rodziców (w prowadzonych dzienniczkach obserwacji), badanie lekarskie, porównywanie wartości Score (wg skali punktowej służącej do oceny objawów alergii) przed i po badaniu. Statystycznie znamienną redukcją wartości Score po leczeniu uzyskano w grupie II i III. Najlepszy efekt terapeutyczny osiągnięto u pacjentów z objawami z przewodu pokarmowego i wielonarządową manifestacją alergii pokarmowej. Łagodne działania niepożądane podczas kuracji stwierdzono u 10,2 proc. badanych.


  2/2

  Tytuł oryginału: Projekt standardów postępowania diagnostycznego i leczenia dietetycznego w celiakii.
  Autorzy: Karczewska Krystyna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Rujner Jolanta, Nowowiejska Bożena
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.55-56, 58-62, il., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: