Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NOWOTNY-CZUPRYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Kształcenie umiejętności ruchowych : podstawy teoretyczne oraz aspekty praktyczne : podręcznik dla studentów fizjoterapii
Autorzy: Nowotny Janusz, Nowotny-Czupryna Olga, Czupryna Krzysztof, Plinta Ryszard
Opracowanie edytorskie: Nowotwny Janusz (red.).; Śląska Akademai Medyczna w Katowicach
Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 206 s. : il., tab., bibliogr. 52 poz., 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,912

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa


  2/3

  Tytuł oryginału: Wiedza rodziców na temat wad postawy ciała dzieci uczęszczających na ćwiczenia korekcyjne.
  Tytuł angielski: The knowledge of parents about postural defects of the children attending corrective exercises courses.
  Autorzy: Nowotny-Czupryna Olga, Brzęk Anna, Nowotny Janusz
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (3/4) s.43-50, bibliogr. 6 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wady postawy dzieci i młodzieży stanowią poważny problem - zarówno medyczny, jak i społeczny. Wykrywanie i zapobieganie rozwojowi tych wad oraz ich negatywnym skutkom odległym wymaga specyficznych oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych. Konieczne jest przy tym odpowiednie zaangażowanie rodziców tych dzieci, ale wymaga pewnego ich rozeznania w problematyce wad postawy. Autorzy postanowili więc sprawdzić co na temat wad postawy wiedzą rodzice dzieci uczęszczających już na ćwiczenia korekcyjne. Okazało się, że poziom wiedzy rodziców na ten temat jest bardzo niski i właściwie wyklucza odpowiednie ich współdziałanie z instytucjami zajmującymi się profilaktyką, wykrywaniem i terapią wad postawy u dzieci.

  Streszczenie angielskie: Wholesome consequences and frequent occurrence of postural defects in children and adolescents are a serious problem, both medical and social. Detection and prevention of those defects development and their negative consequences require special prophylactic and therapic methods. It is necessary to involve the parents, yet in order to do so, they need to have certain knowledge of the problem. The authors decided to check what the parents of children already attending corrective exercise courses knew about the defects. In appeared that their knowledge was very poor and basically excluded any proper co-operation with institutions dealing with prophylaxis, detection and therapy of postural defects.


  3/3

  Tytuł oryginału: Ogólne zasady fizjoterapii a usprawnianie osób z osteoporozą.
  Tytuł angielski: General principles of physiotherapy and increasing of efficiency of people with osteoporosis.
  Autorzy: Nowotny-Czupryna Olga, Rudzińska Aleksandra
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (3/4) s.83-89, tab., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono zasady fizjoterapii w odniesieniu do zakładanych celów usprawniania i konkretnych środków terapetycznych w poszczególnych okresach osteoporozy. Są to: zasada indywidualizacji, nieszkodzenia, wczesności, systematyczności, świadomości i aktywności, właściwego stosowania środków, stopniowania trudności, poglądowości, kolektywności ćwiczeń. Ich przestrzeganie może mieć istotny wpływ na wyniki usprawniania osób z osteoporozą.

  Streszczenie angielskie: This paper describes principles of physiotherapy in accordance to the assumed goals of efficiency increasing and particular therapic methods related to stages of osteoporosis. They are the rules of: individualisation, harmlessness, earliess, systematicity, awarness and activity, proper methods application, gradation of difficulty, view taking and collectivity of exercises. The obedience of these rules may have an important influence on the resutls of rehabilitation of people with osteoporosis.

  stosując format: