Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NOWICKI
Liczba odnalezionych rekordów: 49Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/49

Tytuł oryginału: Prenatalna diagnostyka zespołu Edwardsa z uwzględnieniem amniopunkcji i kordocentezy genetycznej.
Tytuł angielski: Prenatal diagnosis of Edwards syndrome considering amniocentesis and cordocentesis.
Autorzy: Nowicki Grzegorz A., Ałaszewski Wojciech, Borowski Dariusz, Chilarska Tatiana, Piotrowicz Małgorzata, Kozłowska Magdalena
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.337-342, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/49

  Tytuł oryginału: Rozpoznanie prenatalne podwójnej aneuploidii 48,XXY,+18 - analiza przypadku.
  Tytuł angielski: Prenatal diagnosis of double aneuploidy, 48,XXY,+18 - case report.
  Autorzy: Nowicki Grzegorz A., Piotrowicz Małgorzata, Ałaszewski Wojciech, Hawuła Wanda, Fiks Tomasz, Kozarzewski Marek
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.343-346, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/49

  Tytuł oryginału: Mechanizmy radzenia sobie ze stresem w schizofrenii : praca doktorska
  Autorzy: Tartas Małgorzata, Nowicki Zbigniew (promot.).; Akademia Medyczna w Gdańsku
  Źródło: [2002?], 148 k. : il., tab., bibliogr. 126 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20114

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/49

  Tytuł oryginału: Wybór metody operacyjnej w nieresekcyjnych guzach głowy trzustki.
  Tytuł angielski: Type of surgical procedure in case of uresectable pancreatic head cancer.
  Autorzy: Strzelczyk Janusz, Szymański Dariusz, Nowicki Michał, Wasiak Janusz
  Opracowanie edytorskie: Puchalski Zbigniew (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.15-22, il., tab., bibliogr. 24 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają chirurgiczne zabiegi paliatywne stosowne w leczeniu chorych z niresekcyjnym guzem trzustki, ze szczególnym uwzględnieniem operacji typu triple by-pass. Celem pracy jest ustalenie czy u chorego z nieresekcyjnym guzem, głowy trzustki wykonanie operacji odbarczającej zarówno drogi żółciowe, jak i żołądek - w porównaniu z operacją odbarczajacą tylko drogi żółciowe - wiąże się ze zwię szeniem ryzyka powikłań okołooperacyjnych. Materiał i metodyka. Poddano analizie 92 chorych operowanych z powodu guza głowy trzustki, u których wykonano zespolenia omijające. Zabiegi wykonano w naszej klinice od stycznia 1995 do marca 2001 r. U 69 chorych w czasie operacji stwierdzono nieresekcyjność zmiany bez naciekania dwunastnicy. Chorych podzielono na dwie grupy - u 46 wykonano zespolenie odbarczające drogi żółciowe, u 23 wykonano dodatkowo zabieg drenujący żołądek. Porównano częstość występowania powikłań chirurgicznych i śmiertelność w obu grupach chorych. Wyniki. Chorzy po operacji omijającej połączonej z profilaktycznym zespoleniem żołądkowo-jelitowym przebywali w szpitalu średnioo 20 ń 8,9 dnia, po operacji zespolenia żółciowego 19,2 ń 8,8 dnia. Nie było między tymi grupami różnic istotnych statystycznie. Również częstość powikłań pooperacyjnych i śmiertelność w obu grupach były zbliżone. Wniosek. Zabieg omijający drogi żółciowe i dwunastnicę u chorego z nieresekcyjnym guzem głowy trzustki jest obarczony takim samym ryzykiem operacyjnym jak zbieg omijający tylko drogi żółciowe.

  Streszczenie angielskie: The authors discuss surgical palliative procedures in unrescetable tumours of pancreatic head, with special attention for triple by-pass procedures. Aim of the study is to establish whether the risk of postoperative complications of palliative biliary and gastric by-pass procedures in unresectable pancreatic head tumour is higher than biliary by-pass only. Material and methods. The analysis of 92 cases of palliative by-pass procedures for pancreatic head tumors performed in Departament of General and Transplant Surgeery of the Medical University in Łódź from January 1995 to March 2001 was conducted. In 69 of the aforementioned cases unresectable tumors without duodenal involvement were found. The patients were divided into two groups - in 46 cases only biliaryy by-pass procedure has been performed, in remaining 23 - on the top of above procedure gastroenterostomy was done. We compared the frequency of postoperative complications and mortality rate in both groups. Results. Patients after combined biliary and gastric by-pass remained in hospital for 2 ń 8.9 days, after biliary by-pass 19.2 ń 8.8 days. There were no statistically significant difference between the two groups. Likewise the frequency of postoperative complications and mortality rate were similar. Conclusion. The surgical risk of combined biliary and gastric by-pass in case of unresectable pancreatic head tumor is similar to biliary by-pass only.


  5/49

  Tytuł oryginału: Influence of the alpha-1-adrenergic receptor blocker doxazosin on exercise-induced hyperkalemia in hemodialysis patients.
  Autorzy: Nowicki Michał, Waluś Tomasz, Kokot Franciszek
  Źródło: Kidney Blood Press. Res. 2002: 25 (1) s.55-60, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,314

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background/Aim: Hyperkalemic responses to both physical exercise and ŕ-adreenergic stimulation are enhanced in patients with terminal renal failure. ŕ-Adrenergic blockade was found to protect against hyperkalemia during vigorous exercise in healthy men. The aim of the study was to examine the effects of the ŕ-adrenergic blocker doxazosin on exercise-induced hyperkalemia in hemodialysis patients. Methods: In a randomized, placebo-controlled, crossover design study, 15 anuric, chronic hemodialysis patietns were included. Doxazosin or placebo was given in a random order for 4 days before exercise. At the end of each phase of the study, a 30-min treadmill exercise test with a constant workload of 2 metabolic equivalents was performed followed by a 30-min recovery period. Results: The patients achieved 64 ń 3 and 62 ń 3 p.c. of maximal heart rate during the exercise test on doxazosin and placebo, respectively. The baseline plasma concentration of potassium was similar both on active treatment and on placebo (5.1 ń 0.2 mmol/l on doxazosin and 4.9 ń 0.1 mmol/l on placebo). The serum potassium concentration increased significantly and to a similar extent during the tests. The mean rates of potassium increment during exercise were 8.4 ń 1.5 ćmol/l/min on doxazosin and 6.9 ń 1.3 ćmol/l/min on placebo. During the recovery period, the serum potassium concentration significantly decreased in both arms of the study. There were no significant changes in plasma sodium, calcium, and phosphate levels during the tests. Hydrogen ion concentration in blood, serum insulin and glucose, and plasma aldosterone and renin activity were similar before the exercise tests...


  6/49

  Tytuł oryginału: Carvedilol does not modulate moderate exercise-induced hyperkalemia in hemodialysis patients.
  Autorzy: Nowicki M., Szewczyk-Seifert G., Klimek D., Kokot F[ranciszek]
  Źródło: Clin. Nephrol. 2002: 57 (5) s.352-358, il., tab., bibliogr. s. 357-358
  Sygnatura GBL: 312,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background and aim: Non-selective á-adrenergic blockers may cause yperkalemia in patients with end-stage renal failure. In contrast, ŕ-adrenergic blockade has been found to decrease the hyperkalemic effect of physical exercise in healthy subjects, although we were unable to confirm this effect in hemodialysis patients. In a crossover design, we studied the effect of carvedilol, a non-selective á-adrenergic blocker with an additional ŕ1-blocking activity, on exercise-induced hyperkalemia in 17 anuric hemodialysis patients. Methods: All subjects were hiven either carvedilol (25 mg/day) or placebo for 2 weeks in a random order with a 2-week wash-out period. At the end of each treatment period they underwent a 30-minute exercise test on a bicycle ergometer with a fixed load of 20 W. Results: The treatment with carvedilol caused a significant decrease in blood pressure. Serum potassium before exercise tests was similar (5.37 ń 0.2 and 5.24 ń 0.2 mmol/l on carvedilol and placebo, respectively; mean ń SE). During the exercise, serum postassium oncreased significantly (p 0.001 in both tests) and subsequently decreased during 30 minutes of recovery (p 0.05). The mean rate of potassium increment during the exercise was similar (23.3 ń 3.3 ćmol/min on carvedilol and 20.0 ń 3.6 ćmol/l/min on placebo). during recovery, the mean rate of potassium decrement was 5.0 ń 3.0 ćmol/l/min and 6.7 ń 2.7 ćmol/l/min, respectively. Serum sodium, ionized calcium, insulin and plasma renin activity were similar before the exercise tests and did not change during the exercise. Conclusion: Carvedilol does not enhance the hyperkalemic effect of moderate physical exercise in anuric hemodialysis patients.


  7/49

  Tytuł oryginału: Dieta ubogobiałkowa a postęp niewydolności nerek: korzyści i ryzyko.
  Tytuł angielski: Low-protein diet and the progression of renal disease: benefits and risks.
  Autorzy: Nowicki Michał, Czupryniak Aneta
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (4) s.361-367, tab., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/49

  Tytuł oryginału: Influence of 4-day long treatment with vasoactive intestinal peptide on ultrastructure and function of the rat pinealocytes in organ culture.
  Autorzy: Nowicki Marcin, Lewczuk Bogdan, Przybylska-Gornowicz Barbara
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (1) s.9-16, il., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Vasoactive intestinal peptide (VIP) is one neuropeptides involved in the regulation of the pineal gland function. The acute treatment of rat pinealocytes with VIP caused in their biochemical parameters. The present study concerns the effects of the chronic treatment with VIP on ultrastructure and function of the rat pinealocytes in organ culture. The pineals of adult male rats were assigned to one of three groups and placed in organ culture for four consecutive days. The pineals of the first group were incubated in the control medium, the pineals of the second group - 12 hrs in control medium and 12 hrs in medium with 1 ćM VIP (between 20.00 and 8.00) during each day, the pineals of the third group - 24 hrs per day in medium with 1 ćM VIP. The melatonin concentration was measured using RIA and activity of enzymes using radiochemical methods. Point count method was used in quantitative ultrastructural analysis. Both modes of chronic treatment with VIP increased significantly the level of melatonin secretion during four days of the culture and the content of this hormone in the pineal explants at the end of the experiment. Treatment with the neuropeptide for 12 hrs and 24 hrs per day elevated also the activity of arylalkylamine N-acetyltransferase and hydroxyindole=O-methyltransferase. On the other hand. VIP had no effect on the activity of arylamine-N-acetyltransferase. VIP increased the relative volume of rough endoplasmic reticulum. Golgi apparatus and mitochondria and did not influence the relative volume of lysosomes and lipid droplets as well as the numerical...


  9/49

  Tytuł oryginału: Konsensus dotyczący leczenia powierzchownych zakażeń grzybiczych.
  Tytuł angielski: Consensus of care for superficial mycotic infections.
  Autorzy: Gliński Wiesław, Baran Eugeniusz, Nowicki Roman, Maleszka Romuald, Adamski Zygmunt, Kaszuba Andrzej
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (2) s.85-92, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/49

  Tytuł oryginału: Analiza farmakoekonomiczna doustnego leczenia grzybicy paznokci stóp w Polsce.
  Tytuł angielski: Pharmacoeconomic analysis of oral treatment of toenail onychomycosis in Poland.
  Autorzy: Nowicki Roman, Jakubczyk Michał
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (2) s.95-104, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nowe leki przeciwgrzybicze są postrzegane przez pacjentów, a także przez niektórych lekarzy jako bardzo drogie. Ponieważ cena leku decyduje niekiedy o wyborze rodzaju terapii, przeprowadzono analizę farmakoekonomiczną doustnego leczenia grzybicy paznokci. Celem pracy było porównanie kosztów i efektów stosowania doustnych leków przeciwgrzybiczych podawanych w trakcie leczenia grzybicy paznokci: gryzeofulwiny, terbinafiny i intrakonazolu. W analizie uwzględniono jedynie bezpośrednie koszty medyczne, na które składają się koszty leków oraz koszty postępowania medycznego w każdym cyklu leczenia przeciwgrzybiczego. Z przeprowadzonych badań wynika, iż najbardziej opłacalnym sposobem leczenia grzybicy paznokci stóp w Polsce jest terapia pulsowa intrakonazolem. Metoda ta charakteryzuje się również skutecznością i wygodnym sposobem dawkowania leku.

  Streszczenie angielskie: For patients and some physicians new antifungal agents appearr to be very expensive. Because the price of the drug decides often about the therapy, a pharmacoeconomic evaluation of the oral treatment of toneail onychomycosis was conducted. The purpose of this study was to compare the costs and effectiveness of 3 oral antifungal drugs in patients with toenail onychomycosis: griseofulvin, terbinafine and itraconazole. In the evaluation only direct health care cost such as drug costs and utilization of health services were considered. In conclusion, according to this analysis, intraconazole puls therapy is the most cost-effective treatament for toenails onychomycosis in Poland. This method is also associated with a high cure rate and a beneficial dosage regimen.


  11/49

  Tytuł oryginału: Przydatność badania echokardiograficznego płodu w diagnostyce Zespołu Downa na podstawie danych z Zakładu Diagnostyki Wad Wrodzonych Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi w latach 1994-1999.
  Tytuł angielski: Usefulness of fetal echocardiography in the prenatal diagnosis of Down Syndrome based on material from Department for Diagnosis of Congenital Malforamaton's of the Instytute "Polish Mother's Memorial Hospital" in Lodz between 1994-1999. P. 1.
  Autorzy: Krasoń Aneta, Kaczmarek Piotr, Janiak Katarzyna, Piotrowicz Małgorzata, Nowicki Grzegorz, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.177-182, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W okresie od 1994-1999 w ZDWW i "CZMP" przeprowadzono badania USG+ECHO u 40 płodów z Zespołem Downa (T21). W naszej serii przypadków większość noworodków z T21 pochodziła z ciąż niskiego ryzyka. Anomalie kardiologiczne stanowiły 75 proc. patologii stwierdzanej u płodów z T21. Najczęściej diagnozowaną prenatalnie wadą strukturalną mogącą sugerować T21 była wada serca (72 proc.) pod postacią wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego (w 13 na 18 przypadków). Badanie echokardiograficzne płodu wydaje się być przydatne do wyłonienia z grupy ciężarnych niskiego ryzyka potencjalnych kandydatek do badań cytogenetycznych w kierunku T21.

  Streszczenie angielskie: Between 1994-1999 at the Department for Diagnosis of Congenital Malformations at the PPMH Institute there were ultrasound and echocardiography examinations performed in 40 fetuses with Down Syndrome. In our study most of the case come from low risk groups of pregnant women. Congenital heart defects (AV-canal in 13/18 cases) were the most common anomalies diagnosed prenatally in fetuses with Down Syndrome. In fetuses with DS, funcional cardiac anomalies with normal heart anatomy were recorded: disproportion and hypertrophy in 4/12 cases, tricuspid valve regurgitation, bright spot and pericardial effusion in 3/12 cases. The aim of our study was a retrospective analysis of fetuses with DS, which were diagnosed at the Department for Diagnosis of Congenital at the Institute of "PMMH" in 1994-1999 years.


  12/49

  Tytuł oryginału: Przydatność badania sonograficznego płodu w diagnostyce Zespołu Downa na podstawie danych z Zakładu Diagnostyki Wad Wrodzonych Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi w latach 1994-1999.
  Tytuł angielski: Usefulness of fetal sonography in the prenatal diagnosis of Down Syndrome based on material from Department for Diagnosis of Congenital Malforamaton's of the Instytute "Polish Mother's Memorial Hospital" in Lodz between 1994-1999. P. 2.
  Autorzy: Krasoń Aneta, Kaczmarek Piotr, Janiak Katarzyna, Piotrowicz Małgorzta, Nowicki Grzegorz, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.183-187, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W okresie od 1994-1999 w ZDWW i "CZMP" przeprowadzono badania USG+ECHO u 40 płodów z Zespołem Downa (T21). W naszej serii przypadków większość noworodków z T21 pochodziła z ciąż niskiego ryzyka. Anomalie pozasercowe stanowiły 25 proc. patologii stwierdzanej u płodów z T21. Najczęściej diagnozowaną prenatalnie wadą strukturalną pozasercową u płodów z T21 była wada przewodu pokarmowego pod postacią niedrożności dwunastnicy w 13/40 = 32,5 proc. przypadków.

  Streszczenie angielskie: In the years 1994-1999 at the Department for Diagnosis of Congenital Malformations at the PPMH Institute, there were ultrasound and echocardiography examinations pewrformed in 40 fetuses with Down Syndrome. In our study most of the cases from low risk groups of pregnant women. Extracardiac malformations were diagnosed prenatally in 25 p.c. fetuses with Down Syndrome. The most common anomaly from extracardiac malformations was duodenal atresia (13/40 cases - 32,5 p.c.).


  13/49

  Tytuł oryginału: The influence of luteinizing hormone-releasing hormone analog on serum leptin and body composition in women with solitary uterine myoma.
  Autorzy: Nowicki Michał, Adamkiewicz Grażyna, Bryc Władysław, Kokot Franciszek
  Źródło: Am. J. Obstet. Gynecol. 2002: 186 (3) s.340-344, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 300,265

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: The purpose of this study was to examine the influence of luteinizing hormone-releasing hormone analog goserelin on serum leptin and body composition in women with solitary uterine myoma. Study design: Fifteen women who were regularly menstruating and not obese were included. In all subjects, serum concentrations of leptin, insulin, testosterone, progesterone, and estradiol and body mass index and waist-to-hip ratio were measured before and after 4, 8, and 12 weeks of treatment with goserelin (3.6 mg every 4 weeks). Fat mass and lean body mass were measured by dual energy radiographic densitometry at baseline and after 12 weeks of therapy. Data were analyzed by multiple way analysis of variance and both simple and multiple regression. Results: The treatment caused a significant regression of myoma. Body weight, fat, ane lean mass were unchanged. No changes in plasma leptin (even after correction for fat mass) were noted during the treatment. Plasma estradiol decreased below castrate levels. Plasma progesterone decreased significantly, and testosterone tended to decline during the study. At baseline a highly significant positive correlation was found between serum leptin and fat mass. In a multiple regression analysis, neither the change in fat mass nor any of the hormonal parameters explained the significant portion of variance of plasma leptin during the treatment. Conclusion: Pharmacologic gonadectomy does not influence plasma leptin concentrations in women if body fat mass is unchanged.


  14/49

  Tytuł oryginału: Zależność pomiędzy stężeniem leptyny w surowicy krwi a masą tkanki tłuszczowej u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł angielski: The relation between plasma leptin concentration and body fat mass in patients with rheumatoid arthritis.
  Autorzy: Tokarczyk-Knapik Anita, Nowicki Michał, Wyroślak Janusz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.761-767, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Niedobór masy ciała i anoreksja występują powszechnie u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (r.z.s.). Zarówno w badaniach doświadczalnych, jak i klinicznych wykazano, że mediatory procesu zapalengo wpływają istotnie na wytwarzanie leptyny - hormonu hamującego łaknienie. Celem pracy była ocena zależności pomiędzy stężeniem leptyny w surowicy krwi a masą tkanki tłuszczowej u chorych na r.z.s. Grupa badana obejmowała 52 chorych (w tym 38 kobiet i 14 mężczyzn), u których nie stwierdzono cukrzycy ani otyłości. Średnia wieku wynosiła 56 ń 11 lat, średni wskaźnik masy ciała (BMI) 24,6 ń 4,1 kg/mý, stopień aktywności choroby (DAS) wynosił 3,9 ń 1,4 (zakres 1,4 - 7,4) a czas trwania choroby 8,1 ń 6,7 lat. Stężenie leptyny w surowicy krwi określono metodą immunoenzymat., a zawartość tkanki tłuszczowej - densytometryczna. Średnie stężenie leptyny wynosiło 2,8 ń 1,4 ng/ml i było istotnie niższe niż u osób zdrowych (4,2 ń 2,0). U chorych na r.z.s. nie wykazano istotnych statystycznie korelacji pomiędzy stężeniem leptyny w surowicy krwi a BMI (R Spearmana + 0,01), stężeniem białka ostrej fazy (CRP) (R = 0,08), całkowitą zawartością tkanki tłuszczowej w organizmie (R = 0,08) i masą tkanki tłuszczowej tułowia (R = 0,05), masa tkanki tłuszczowej kończyn (R = 0,09 ani DAS (R = -0,17). Także płeć oraz rodzaj stosowanego leczenia nie wpływały na zależność pomiędzy stężeniem leptyny a masą ciała. W analizie metodą regresji wielokrotnej żadna ze zmiennych niezależnych nie wpływała istotnie na zmienność stężeń leptyny w surowicy ....

  Streszczenie angielskie: The prospective, cross-sectional study was undertaken to evaluate the relation between the fat mass and serum leptin level in patients with rheumatoid artritis (RA). Low body mass and anorexia are commonly found in patients with RA. Inflammatory cytokines may significantly influence the secretion of anorectic hormone - leptin - that was confirmed in both experimental an dclinical studies. Fifty-two non-diabetic and non-obese patients (38 females, 14 males) were studied. Mean age was 56 ń 11 years and mean body mass index (BMI) 24.6 ń 4.1 kg/mý. The disease activity score (DAS) was 3.9 ń 1.4; range 1.4-7.4, and disease duration 8.1 ń 6.7 years. Serum leptin was measured by ELISA and body composition by double X-ray densitometry. Mean serum leptin concentration was 2.8 ń 1.4 ng/ml in patients with RA was lowe than in the control group (4.2 ń 2.0). In a simplke regression analysis leptin did not correlate with BMI (R Spearman + 0.01), C-reactive protein (R = 0.08), total fat mass (R = 0.08), trunk fat (R + 0.09) and DAS (R = -0.17). This relationwas also not influenced by gender or type of immunosuppressive therapy. In a multiple regression model none of the independent variables explained the significant portion of variance of serum leptin It is concluded that the physiologic relation of serum leptin to body fat stores is not present in patients with RA.


  15/49

  Tytuł oryginału: Powikłania dializy otrzewnowej u chorych na ostrą i przewlekłą niewydolność nerek.
  Tytuł angielski: Dialysis-related complications in peritoneal dialysis patients.
  Autorzy: Kałużyńska Anna, Czupryniak Aneta, Jander Anna, Nowicki Michał
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.288-290, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Retrospektywnej analizie poddano dokumentację lekarską 56 chorych (25 M, 31 K) leczonych dializą otrzewnową z powodu ostrej i schyłkowej niewydolności nerek w ICZMP w latach 1991 - 2000. Średni czas leczenia dializacyjnego wynosił 13 ń 15 dni w przypadku ostrej i 32 ń 23 miesięcy w przypadku schyłkowej niewydolności nerek. Dokonano oceny częstości występowania powikłań infekcyjnych (zapalenie ujścia zewnętrznego cewnika Tenckhoffa, dializacyjne zapalenie otrzewnej) i nieinfekcyjnych. Stwierdzono statystycznie znamienne różnice w częstości występowania zapalenia ujścia zewnętrznego w grupie chorych poniżej i powyżej 5. roku życia (odpowiednio 1/9,6 i 1/26,5 pacjentomiesięcy, p 0,001). W przypadku zapalenia otrzewnej nie stwierdzono istotnej zależności (p 0,05). Zaobserwowano natomiast zmniejszanie się częstości występowania dializacyjnego zapalenia otrzewnej w kolejnych latach stosowania metody w ICZMP. Fakt ten można wiązać ze zwiększaniem się liczby chorych leczonych w kolejnych latach, wprowadzeniem automatycznej dializy otrzewnowej oraz nabywaniem doświadczenia przez personel medyczny i samych chorych.

  Streszczenie angielskie: The hospital records of 56 patients (25 M, 31 F) with acute or chronic renal failure treated by peritoneal dialysis were retrospectively reviewed. Mean dialysis time was 13 ń 15 days in acute renal failure and 32 ń 23 months in chronic renal failure. The incidence of infectious (exit site infections and peritonitis) and non-infectious dialysis-related complication was assessed. Exit site infections were significantly more frequent in children aged 5 or less than in older patients (1.9.6 patient-month and 1/26.5 patient-month, respectively, p 0.001). Such relationship was not found with regard to the incidence of peritonitis. There was a tendency of peritonitis rate to decrease in consecutive years was noted. This can be probably related to an increase in the number of patients, introduction of automated peritoneal dialysis, increasing experience of medical staff and patients themselves.


  16/49

  Tytuł oryginału: Zapalenie otrzewnej i odma otrzewnowa u chorej leczonej ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową.
  Tytuł angielski: Pneumoperitoneum and peritonitis in a child treated by continuous ambulatory peritoneal dialysis.
  Autorzy: Czupryniak Aneta, Kałużyńska Anna, Jander Anna, Nowicki Michał
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.304-305, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Odma otrzewnowa jest rzadkim powikłaniem dializy otrzewnowej. Występuje najczęściej bezpośrednio po chirurgicznym wszczpieniu cewnika otrzewnowego i ustępuje wkrótce po rozpoczęciu leczenia dializacyjnego. Poważnym problemem terapeutycznym jest odma otrzewnowa powstała w wyniku perforacji przerwodu pokarmowego. Przyjmuje się, że niezbędne jest wtedy leczenie chirurgiczne. Przedstawiamy przypadek 10-letniej dziewczynki, u której wystąpiła odma otrzewnowa skojarzona z zapaleniem otrzewnej. Ponieważ stan dziecka i wyniki badań dodatkowych wskazywały na możliwość perforacji przewodu pokarmowego, planowano laparotomię, jednak ze względu na brak zgody rodziców na zabieg chirurgiczny dziewczynkę leczono zachowawczo. Kontynuowano leczenie dializacyjne, dootrzewnowo podając leki przeciwbakteryjne o szerokim spektrum działania. W przebiegu klinicznym zwraca uwagę ciężki stan ogólny dziewczynki przy przyjęciu do szpitala oraz pomyślny wynik leczenia zachowawczego z możliwością kontynuacji dializy otrzewnowej.

  Streszczenie angielskie: Pneumoperitoneum is a rare complication of peritoneal dialysis, which in most cases occurs soon after the implantation of the peritoneal catheter and does not need any specific treatment. In contrast, pneumoperitoneum due to visceral perforation represents a serious clinical problem and usually needs an urgent srugical intervention. We present a case of a 10-year old girl treated by peritoneal dialysis for 7 months who was admitted to hospital with symptoms of peritonitis and pneumoperitoneum. On admission her condition was severe and visceral perforation was strongly suspected. As her parents did not give consent to surgical treatment, only conservative management was introduced. Peritoneal dialysis was continued and the girl responded well to antibacterial therapy. The final outcome was favourable.


  17/49

  Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne zaawansowanych skolioz wrodzonych metodą C-D.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of advanced congenital scoliosis with CD instrumentation.
  Autorzy: Pucher Andrzej, Nowicki Jan, Ruszkowski Krzysztof, Strzyżewski Wojciech, Kaczmarek Wiesław
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.255-263, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki leczenia operacyjnego u 15 chorych ze skoliozą wrodzoną wykonując spondylodezę z zastosowaniem instrumentarium C-D. Najczęstszą przyczyną pojawienia się i progresji skoliozy wrodzonej były postacie mieszane wad wrodzonych kręgosłupa (podział wg McMastera). Wskazaniem do leczenia operacyjnego była progresja skrzywienia i narastające deformacje tułowia i klatki piersiowej, szczególnie widoczne w okresie przyspieszenia wzrostu w wieku dojrzewania. Wiek chorych w czasie operacji wahał się od 10,3 do 16 lat (średnia 13,8 lat). Okres obserwacji po operacji wynosił od 2 do 8 lat (średnia 4 lata). Uzyskana śródoperacyjnie korekcja skrzywienia wahała się od 0 do 60 proc. (średnia 32 proc.). W okresie obserwacji po operacji utrata korekcji wynosiła od 0 do maksymalnie 3 proc. Na poprawę sylwetki, którą uzyskaliśmy u wszystkich chorych, składała się korekcja skrzywienia, korekcja hyperkifozy piersiowej i zmniejszenie dekompensacji tułowia. Jedynymi powikłaniami po operacji były przejściowe objawy neurologiczne kończyn dolnych u 2 chorych. Przedoperacyjne badanie MR kręgosłupa umożliwia wykrycie wad wrodzonych w kanale kręgowym, które są przeciwwskazaniem do korekcji skoliozy wrodzone z użyciem implantów kręgosłupa.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the results of surgical treatment of 15 cases of congenital scoliosis with CD instrumentation. Progression of the deformity was most often seen in cases with combined deformities (accoridng to the McMaster classification). Indications for surgical treatment were progression of the curvature and trunk and thorax deformity progression, particularly during the growth spurt. The age at the time of surgery ranged from 10.3 to 16 years (average: 13.8 years). Follow-up period ranged from 2 to 8 years (average: 4 years). Intraoperative deformity correction ranged from 0 to 60 p.c. (average 32 p.c.). Loss of correction during follow up ranged from 0 to 3 p.c. The overall silhouette improvement was a result of correction of the spine curvature, correction of thoracic hyperkiphosis and a decrease of trunk decompensation. The only complications noted were 3 cases of transient neurological symptoms from the lower extremities. Preoperative MRI allows detection of congenital deformities of the spinal canal, a contraindication for surgical correction of the deformity with spinal implants.


  18/49

  Tytuł oryginału: Współczesne możliwości leczenia dyslipidemii towarzyszących chorobom nerek.
  Tytuł angielski: Current treatment of dyslipidemia associated with renal diseases.
  Autorzy: Nowicki Michał
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (2) s.95-101, bibliogr. 44 poz., sum. - 7 Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej Spała 13-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia lipidowe towarzyszą wielu chorobom nerek, za najbardziej stały uważa się związek pomiędzy dyslipidemią a zespołem nerczycowym i przewlekłą mocznicą. Współczesne leczenie zaburzeń lipidowych towarzyszących tym chorobom ma na celu nie tylko zmniejszenie stężeń triglicerydów i cholesterolu, ale także redukcję śmiertelności sercowo-naczyniowej i zapobieganie lub hamowanie postępu niewydolności nerek.

  Streszczenie angielskie: Various renal diseases are accompanied by the alterations in the lipid metabolism. The most typical is the association of dyslipidemia with nephrotic syndrome and chronic uremia. Current treatment of hyperlipidemia in these diseases is not only aimed at lowering of serum cholesterol and triglycerides but also at reduction of cardiovascular events and progression of renal failure.


  19/49

  Tytuł oryginału: Przydatność badania echokardiograficznego i poszerzonej sonografii w diagnostyce prenatalnej zespołu Edwardsa w materiale Zakładu Diagnostyki Wad Wrodzonych ICZMP (analiza 30 przypadków).
  Tytuł angielski: The role of fetal echocardiography and detailed sonography in the prenatal diagnosis of the Edward's syndrome - analysis of the thirty cases diagnosed at the Department of the Diagnosis for Fetal Malformations at the Institute "Polish Mother's Memorial Hospital".
  Autorzy: Kaczmarek Piotr, Krasoń Aneta, Janiak Katarzyna, Nowicki Grzegorz, Czichos Ewa, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.600-605, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Trisomia 18 (zespół Edwardsa - T18) jest obok trisomii 21 i 13 najczęściej aberracją chromosomową spotykaną u płodów/noworodków. W latach 1994-2000 w Instytucie CZMP u 30 płodów zdiagnozowano T18. Wszystkie płody/noworodki z T18 prezentowały anomalie budowy. Najczęstszymi były: zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego (96 proc.) i wady serca (92 proc.). Analiza danych podkreśla duże znaczenie "genetycznego sonogramu" i echokardiografii płodowej w diagnostyce T18.

  Streszczenie angielskie: Objective: Trisomy 18 (Edward's syndrome) is one the most common chromosomal aberration in fetuse/neonates. The aim of our was to assess the usefulness of the fetal echocardiography and genetic sonography in prenatal diagnosis trisomy 18 (retrospective analysis). Material and method: Between 1994-2000 at the Institute "Polish Mother's Memorial Hospital" 30 cases of trisomy diagnosed. Result: Every fetus/neonate with congenital anomalies. The most common were: intrauterine growth retardation (96 p.c.) and congenital heart defects (92 p.c.). Conclusions: Retrospective analysis indicates the great role of "genetic sonography" and fetal echocardiopgraphy in prenatal diagnosis of trisomy 18.


  20/49

  Tytuł oryginału: Przydatność badania echokardiograficznego płodu w diagnostyce zespołu Patau (analiza 11 przypadków).
  Tytuł angielski: The role of fetal echocardiography in the diagnosis of aneuploidy based upon prenatally diagnosed Patau Syndrome fetuses (case analysis).
  Autorzy: Janiak Katarzyna, Kaczmarek Piotr, Krasoń Aneta, Nowicki Grzegorz, Piotrowicz Małgorzata, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.606-612, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Od 1944 roku do końca 1999 w Zakładzie Diagnostyki Wad Wrodzonych Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" zarejestrowano 11 przypadków płodów z potwierdzoną badaniami cytologicznymi trisomią 13 pary (zespół Patau). Celem pracy było wykazanie przydatności diagnostyki sonograficznej i echokardiograficznej w II trymestrze ciąży w oparciu o analizę retrospektywną przypadków z zespołem Patau. W większości pochodziły one z ciąż ryzyka. Zespół Patau w badanej serii manifestował się wadami w zakresie różnych układów i narządów, w tym najczęściej wadami serca (7/11), ośrodkowego układu nerwowego (6/11) i układu moczowego (6/11). Stosunkowo często w przebiegu trisomii 13 występowało wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrostu (4/11).

  Streszczenie angielskie: Objective: Assessment of usefulness of the fetal echocardiography and genetic sonography in prenatal diagnosis trisomy 13 (retrospective analysis). Material and method: Between 1991-1999 at the Department for Diagnosis of Congenital Malformation at the Institute of PPMH in 11 fetuses with Patau Syndrome ultrasound and echocardiography examination were performed. In our study the most of cases come from low risk of pregnant women. Results: Fetal heart defect was the most common anomaly diagnosed prenatally in fetuses with Patau Syndrome (7/11), the second one were central nervous system anomalies (6/11) and genitoyrinary system anomalies (6/11).


  21/49

  Tytuł oryginału: Skórne infekcje bakteryjne u dzieci. Ropne choroby o etiologii gronkowcowej.
  Autorzy: Nowicki Roman, Barańska-Rybak Wioletta, Samet Alfred, Arłukowicz Elżbieta
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (4) s.57-60, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/49

  Tytuł oryginału: Skórne infekcje bakteryjne u dzieci. Ropne choroby o etiologii paciorkowcowej i mieszanej.
  Autorzy: Nowicki Roman, Barańska-Rybak Wioletta, Samet Alfred, Arłukowicz Elżbieta
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (4) s.61-62, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  23/49

  Tytuł oryginału: Skórne infekcje bakteryjne u dzieci. Liszajec zakaźny.
  Autorzy: Nowicki Roman, Barańska-Rybak Wioletta
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (4) s.64, 66-67, tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  24/49

  Tytuł oryginału: Comparison of the cell immunophenotype of metastatic and primary foci in stage IV-S neuroblastoma.
  Autorzy: Nowicki Michał, Miśkowiak Bogdan
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (3) s.297-303, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Neuroblastoma represents one of the most frequently developing malignant solid tumours in children. At the time of diagnosis, in more than half of the bone marrow. The present study was aimed at immnocytochemical analysis of selected neuropeptide manifestation in metastatic cells of neuroblastoma in bone marrow and at comparing the obtained results with the immunophenotype of parental neuroblastoma cells. The studies were performed on bone marrow material obtained from children treated at the Department of Paediatric Haematology and Oncology, University of Medical Sciences, Poznań, Poland, in 1998-2000. Immunocytochemical analysis of nervous tissue markers (employing the immunomax technique) involved 36 bone marrow preparations obtained from 27 children. The analysis included espression of neuron-specific enolase (NSE), PGP 9.5 protein, substance P (SP), chromogranin A (ChA), bombesin (B), galanin (G), neuropeptide Y (NPY) and vasoactive intestinal peptide (VIP). Close to 90 p.c. metastatic cells in bone marrow were found to exhibit NSE+SP+B+ phenotype and over a half of the cells manifested additionally expression of PGP 9.5+ChA+NPY+. Comparison of the obtained results with the immunophenotype of neuroblastoma cells obtained directly from the primary tumour demonstrated high correlationof NSE, SP and PGP 9.5 expression. Due to the relative ease of obtaining the bone marrow material and absence of neuromarkers in boen marrow metastatic cells in solid tumors other than neuroblastoma, determination of immunophenotype of the cells may represent a valuable supplementation in preliminary diagnosis of this tumour in children.


  25/49

  Tytuł oryginału: Infekcje grzybicze skóry i błon śluzowych u dzieci w rejonie Gdańska w latach 1999-2001.
  Tytuł angielski: Mycotic infections of skin and mucous membranes in children in the district of Gdańsk between 1999-2001.
  Autorzy: Lange Magdalena, Nowicki Roman, Bykowska Barbara, Barańska Wioleta
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (2) s.75-81, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Grzybice skóry i błon śluzowych u dzieci stanowią istotny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Ze względu na znaczną liczbę zakażeń, zmienność flory grzybiczej oraz niewielką ilość doniesień dotyczących grzybicy u dzieci w Klinice Dermatologicznej AMG podjęto badania epodemiologiczne i kliniczne nad grzybicami skóry wieku rozwojowego. Cel pracy: Analiza: 1) czynników patogennych u dzieci, 2) częstości występowania różnych postaci klinicznych grzybic u dzieci, 3) sezonowości występowania infekcji grzybiczych wywołanych przez dermatofity. Materiał i metody: W latach 1999-2001 badaniami objęto 557 dzieci w wieku 0-18 lat z podejrzeniem grzybicy skóry. Na podstawie obrazu klinicznego i bezpośredniego badania mikologicznego grzybice rozpoznano w 155 (27,8 proc.) przypadkach; dodatnie hodowle uzyskano w 146 (94,2 proc.) przypadkach. Wyniki: Najczęstrzym czynnikiem etiologicznym był Microsporum (M.) canis - 58 (39,7 proc.) przypadków zakażeń, który dominował w grupie wiekowej 4-7 lat (63,4 proc. zakażeń w tej grupie). Drugie miejsce pod względem częstości występowania zajmowały grzyby drożdżopodobne - 51 (33 proc.) przypadków zakażeń. Dominowały one u dzieci w wieku 0-3 lat (58,3 proc. zakażeń w tej grupie). Trichophyton (T.) rubrum izolowano w 16 (11 proc.) przypadkach, głównie u dzieci pomiędzy 12-15 r.ż. (ok. 25 proc. zakażeń w tej grupie). Infekcje grzybicze dotyczyły najczęściej skóry gładkiej - 44 (30 proc.) przypadki, oraz owłosionej skóry głowy - 31 (21 ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Dermatomycosis in children are essential diagnostic and therapeutic problem. Epidemiological and clinical research on dermatomycosis in children were undertaken in Department in dermatology of Gdańsk Medical University, because of a significant number of infections and quite few publications concerning the problem. Aim: The analysis of: 1) pathogenes in fungi diseases in children in the district of Gdańsk in last 3 years, 2) frequency of various forms of fungi diseases in children, 3) distribution of cases of dermatophytosis during the course of the year. Material and methods: Between 1999 - 2001 557 children aged 0-18 years suspected dermatomycosis were examined. In 155 cases the mycosis was diagnosed on the basic of typical clinical picture and direcet tests. The mycosis was confirmed with positive culture results in 146 (94.2 p.c.) cases. Results: The most common isolated dermatophyte was Microsporum (M.) canis 58 (39.7 p.c.) cases, which dominated in children aged 4-7 years (63.4 p.c. cases in this group). The second place as far as frequency of appearance was concerned has taken Yeast-like fungi 51 (33 p.c.) cases - they predominanted in children aged 0-3 years (58.3 p.c. infections in this group. Trichophyton (T.) rubrum was isolated in 16 (11 p.c.) cases, especially in children aged 12-15 years (about 25 p.c. of infections in this group). The lesions were the most often situated on the hairless skin in 44 (30 p.c.) cases and scalp 31 (21 p.c.) ...


  26/49

  Tytuł oryginału: Zastosowanie olejku drzewa herbacianego i jego preparatów w skojarzonym leczeniu grzybic powierzchownych.
  Tytuł angielski: Application of tea tree oil and its preparations in combined treatment of dermatomycoses.
  Autorzy: Klimmek Jan-Kristian W., Nowicki Roman, Szendzielorz Kornelia, Kunicka Mariola, Rosentrit Remigius, Honisz Grzegorz, Król Wojciech
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (2) s.93-96, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Leczenie skojarzone jest dobrze znanym sposobem pokonywania wad środków leczniczych z toksycznością włącznie, ponieważ połączenie z innym lekiem może umożliwić zmniejszenie dawki leczniczej i zwiększyć efekt terapeutyczny. Cel pracy: Celem podjętych badań była ocena skuteczności leczenia grzybic za pomocą olejku drzewa harbacianego i jego preparatow w skojarzeniu z obecnie stosowanymi lekami przeciwgrzybiczymi. Materiał i metody: Badaniami objęto 67 chorych z grzybicą powierzchowną. W diagnostyce wykorzystano stałe podłoża Sabourauda (Sabouraud Gentamician Chloramphenicol agar Sabouraud Chloramphenicol Actidione agar) Mycoline firmy bioM‚rieux (Marcy-I'Etoile, Francja). W leczeniu zastosowano dwie grupy środków: leki przeciwgrzybicze - Lamisil (Terbinafine) lub flukonazol oraz olejek drzewa herabcianego i jego preparaty firmy MELALEUCA Poland sp. z o.o., Gliwice Polska. Wśród badanych osób wyodrębniono dwie grupy: w grupie I byli chorzy otrzymujący doustnie 1 tabletkę na dzień leku przeciwgrzybiczego (24 chorych - flukonazol, 10 chorych - Lamisil), zaś w grupie II chorzy otrzymujący doustnie 1 tabletkę leku przeciwgrzybiczego (23 chorych - flukonazol, 10 chorych - Lamisil) i olejek drzewa herbacianego z jego preparatami. Preparaty te stosowano dwa razy dziennie - rano spray i zasypkę, wieczorem 100 proc. olejek i krem antyseptyczny. Wyniki i wnioski: Skuteczność leczenia skojarzonego zwiększyła się z 56 do 88 proc. Przeprowadzone badania wykazały, iż olejek drzewa herbacianego i jego preparaty istotnie zwiększają skuteczność leczenia grzybic powierzchniowych. Mogą stanowić one wartościowe uzupełnienie terapii ogólnej grzybic.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Combined therapy is known method used to overcome the shortcoming of chemotherapeutics including toxicity, because joint administration with another drug can make it possible to reduce the dose and increase the therapeutic effect. The aim of study: The aim of the study was to asses the effectiveness of treatment of mycoses using Tea Tree Oil and its preparations in combination with routinely used antimycotic drugs. Materials and methods: The studied group consisted of 67 patients with dermatomycoses. Diagnostics was out using solid Sabouraud medium (Sabouraud Gentamicin Chloramphenicol agar and Sabouraud Chloramphenicol Actidione agar). Two groups of preparations were used in the treatment: antifunal drugs - Lamisil (Terbinafine) or Fluconazole, and Tea Tree Oil and its preparations. The patients were divided into two groups treated according to the following schedules: Group I - 1 tablet of the antifungal drug daily (24 patients - fluconazole, 10 patiemts - Lamisil); Group II - 1 tablet of the antifungal drug daily (23 patients - fluconazole, 10 patients - Lamisil) plus Tea Tree Oil and its preparations. The preparations were used twice daily: spray and powder in the morning and 100 p.c. oil and antiseptic cream in the evening. Result and conclusions: The effectiveness of treatment was increased by adopting the combination therapy schedule from 56 to 88 p.c. Tea Tree Oil and its preparations markedly support the oral treatment of dermatomycoses.


  27/49

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze u ciężarnych - ocena czynników ryzyka, zapobieganie i leczenie.
  Tytuł angielski: Hypertension in pregnancy - risk factors, prevention and treatment.
  Autorzy: Nowicki Michał, Czupryniak Aneta, Nowakowska Dorota, Wilczyński Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.783-795, tab., bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Nadciśnienie tętnicze w czasie ciąży, porodu i połogu może wystąpić zarówno u kobiet, które już wcześniej chorowały na nadciśnienie (zarówno pierwotne jak i wtórne - jest to tzw. przewlekłe nadciśnienie tętnicze, lub być tylko ograniczone do okresu ciąży - jest to tzw. nadciśnienie wywołane ciążą. Każda postać nadciśnienia może mieć charakter izolowany bąśdź stanowić element obrazu chorobowego stanu rzedrzucawkowego lub rzucawki. W artykule zostały omówione zasady kreślania czynników ryzyka nadciśnienia występującego u ciężarnych, sposoby zapobiegania jego wystąpieniu oraz zasady leczenia. Przedstawione zostaną też problemy wynikające z małej liczby badań mad ciśnieniem tętniczym w ciąży przeprowadzonych zgodnie z regułami "medycyny opartej na dowodach" a także ograniczone możliwości leczenia tego powikłania okresu ciąży wynikające z niewielkiego wyboru leków hipotensyjnych.

  Streszczenie angielskie: The term hypertension in pregnancy stands either for a high blood pressure, which has already developed before pregnancy (i.e., chronic hypertension in pregnancy), or for a pregnancy-associated disease (i.e., pregnancy-induced hypertension). Each form of hypertension may be an isolated phenomenon or constitute a part of the syndrome of preeclampsia or eclampsia. This review focuses mainly on the risk factor assessment, prevention and treatment or hypertension developing during pregnancy. Despite a frequent occurrence of this diseae its prevention and treatment is still a subject of debates, and only a limited number of studies, which fulfill the criteria of "evidence-based medicine" have so far been performed in this field. although the impressive advances in treatment of hypertension in the general population have been done, the choice of drugs and control of hypertension developing during pregnancy is still far from being satisfactory.


  28/49

  Tytuł oryginału: The influence of controlled hypotension on splanchnic mucosal perfusion using gastric tonometry in patients undergoing resection of meningioma.
  Autorzy: Pakulski Cezary, Nowicki Rafał, Kowalczyk Piotr, Bąk Piotr, Mikulski Krzysztof, Badowicz Beata
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.CR28-CR30, tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • chirurgia
 • farmacja
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of our research was to evaluate the influence of general anesthesia with controlled nitroglycerin-induced hypotension on splanchnic mucosal perfusion using gastric tonometry. Material/Methods: In six patients (1 female, 5 males, median age 46 years, range 32 - 62) undergoing elective resection of meningiomas, measurements of gastric mucosal perfusion were taken by nasogastric tonometry. Controlled hypotension was initiated after craniotomy and terminated prior to hemostasis procedures. The mean arterial blood pressure (MAP) was maintained 25 - 30 p.c. below initial parameters during controlled hypotension. The adequacy of perfusion was defined by the intramucosal pH (pHi) and the difference between arterial and intramucosal pH (pHGAP). All parameters were analyzed before the induction of controlled hypotension, after the 1st, 2nd, and 3rd hour, and 1 hour after the termination of controlled hypotension. Results: The MAP decreased during controlled hypotension by ca. 26.5 p.c. (min. 21.1 p.c.; max 31.6 p.c.). The lower MAP was accompanied by a statistically significant increase in heart rate. A significant increase from baseline in regional prCO2 was seen after teh 1st, 2nd, and 3rd hour of controlled hypotension. Intramucosal pH values decreased significantly during the same period, from 7.428 ń 0.032 to 7.372 ń 0.015. Despite these statistically significant differences during controlled hypotension, the pH, values were always greater than 7.35, and the pHGAP values were lower than 0.05, which were recognized as being within the normal range. Conclusions: Controlled hypotension allows accurate evaluation of the blood flow quality at the level of microcirculation. Mild controlled hypotension slightly alters splanchnic mucosal perfusion.


  29/49

  Tytuł oryginału: Grzybica paznokci - jak usprawnić leczenie. Porady praktyczne nie tylko dla dermatologów.
  Autorzy: Nowicki Roman
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (6) s.52-58, il., tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  30/49

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie sieci www w praktyce dermatologicznej.
  Autorzy: Nowicki Roman
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (6) s.100-102, il.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Streszczenie polskie: Środowisko medyczne jest szczególnym adresatem usług internetowych, z których korzysta każdego dnia ok. 100 mln osób na całym świecie. Szybki przepływ informacji i dostęp do internetowych zasobów medycznych w formie tekstowej, graficznej, dźwiękowej i filmowej jest dla wspólczesnego lekarza niezbędny. Internet umożliwia łatwy dostęp do najnowszej literatury specjalistycznej, szybkie dotarcie do poszukiwanej informacji i możliwość samokształcenia, bez konieczności przesiadywania w bibliotekach, w których często brakuje poszukiwanych tytułów.


  31/49

  Tytuł oryginału: Współczesne metody leczenia ropnych chorób skóry.
  Autorzy: Nowicki Roman, Barańska-Rybak Wioletta, Samet Alfred, Arłukowicz Elżbieta
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (6) s.10, 12, 14, 16, tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  32/49

  Tytuł oryginału: Miejscowe i ogólne leczenie trądziku pospolitego. Jak wybrać najlepszy model terapii dla każdego pacjenta?
  Autorzy: Nowicki Roman, Barańska-Rybak Wioletta
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (6) s.24, 26, 28, 30, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wystepują trzy zasadnicze odmiany kliniczne trądziku: trądzik zaskórnikowy (acne comedonica) - z licznymi zaskórnikami otwartymi i zamkniętymi, trądzik grudkowo-krostkowy (acne papulopustulosa) - w którym obok zaskórników występują również grudki i krosty, trądzik ropowiczy (acne phlegmonosa) - z licznymi głębokimi zapalnymi guzami i guzkami wypełnionymi treścią ropną z różną tendencją do bliznowacenia. Każda z tych postaci charakteryzuje się różnym stopniem nasilenia zmian, od łagodnego poprzez umiarkowany do ciężkiego, i wymaga innego postępowania terapeutycznego. Celem leczenia jest zapobieganie nadmiernemu rogowaceniu, zahamowanie rozwoju Propionibacterium acnes oraz zmniejszenie łojotoku. W artykule przedstawiono zasady doboru optymalnej terapii poszczególnych postaci trądziku.


  33/49

  Tytuł oryginału: Farmakoterapia grzybic powierzchownych.
  Autorzy: Nowicki Roman
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (7) s.14, 16, 18-20, 22-24, il., tab., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stosowane są trzy metody leczenia grzybic powierzchownych: miejscowe, ogólne oraz skojarzone (miejscowe i ogólne). W większości przypadków grzybic powierzchniowych (stóp, pachwin, skóry gładkiej, twarzy, rąk) zalecana jest jedynie terapia miejscowa. Współcześnie stosowane leki przeciwgrzybicze należą do pięciu grup farmakologicznych: polienów, azoli, alliloamin, morfolin oraz hydroksypirydynonu. W artykule przedstawiono podstawowe zasady terapii przeciwgrzybiczej przy zastosowaniu leków z wyżej wymienionych grup farmakologicznych.


  34/49

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu usunięcia mufki zewnętrznej cewnika dootrzewnowego na czas jego funckjonowania po zabiegu.
  Tytuł angielski: The effect of external cuff removal on the peritoenal catheter survival.
  Autorzy: Jander Anna, Kałużyńska Anna, Czupryniak Aneta, Samolewicz Emeryk, Nowicki Michał
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.237-239, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zapalenie ujścia zewnętrznego cewnika otrzewnowego jest jednym z najczęstszych powikłań dializy otrzewnowej. Często prowadzi ono do zapalenia otrzewnej z koniecznością usunięcia cewnika. Celem pracy była ocena wyników usuwania ("zgolenia") mufki zewnętrznej u chorych z przewlekłym zpaleniem ujścia zewnętrznego cewnika, niepoddającego się standardowej antybiotykoterapii. W latach 1991-2002 wykonano 10 zabiegów zgolenia mufki zewnętrznej u 9 chorych z objawami przewlekłego zapalenia ujścia zewnętrznego nie poddającego się leczeniu miejscowemu i antybiotykoterapii. Zabieg polegał na wytworzeniu częściowo nowego tunelu cewnika oraz nowego ujścia zewnętrznego. Poprawę uzyskano u 5 chorych, a czas utrzymywania cewnika po zabiegu wynosił średnio 20 miesięcy (4-33). W 3 przypadkach wystąpiły objawy zapalenia otrzewnej w czasie od 4 do 6 tygodni po zabiegu, co stało się przyczyną planowej wymiany cwnika. W jednym przypadku obserwowano wyciek płynu otrzewnowego spowodowany najprawdopodobniej uszkodzeniem cewnika. Jeden chory jest obecnie pod obserwacją (1 miesiąc po usunięciu mufki cewnika). Na podstawie naszego doświadczeia uważamy, że usunięcie mufki zewnętrznej może być skuteczną metoda leczenia przewlekłego zapalenia ujścia zewnętrzengo. Pozwala to wydłużyć czas używania cewnika otrzewnowego i może być zastosowane zwłaszcza u chorych, u których wcześniej wielokrotnie dokonywano jego wymiany.

  Streszczenie angielskie: Peritoneal catheter exit-site infection (ESI) is one of the most frequent complications of PD, frequently resulting in peritonitis and subsequent catheter removal. The aim of the study was to present the outcome of the cuff-shaving procedure as a rescue treatment in patietns with exit-site infection unresponsive to standard antibiotic and local therapy. In the years 1991-2002 ten cuff-shaving procedures were performed in 9 patietns. Each time cuff removal was associated with formation of apartially new catheter tunnel. In five cases the procedure was successful. In three cases peritonitis developed within four to six weeks after cuff-shaving procedure. In one case the leak of a dialysis fluid was noted, probably caused by catheter damage. Remaining one case is still under observation (one month after cuff shaving). Mean survival time of a catheter after the cuff removal was 20 months. Our experience, although limited, proves that the cuff-shaving procedure should be considrered in every case of persistent ESI, as a rescue therapy. This effect is of particular relevance in aptients who underwent multiple implantations of peritoneal catheters.


  35/49

  Tytuł oryginału: One-day surgery.
  Tytuł polski: Chirurgia jednego dnia.
  Autorzy: Nowicki Andrzej
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (4) s.394-403, bibliogr. 25 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stosunkowo nowym podejściem w sprawowaniu opieki medycznej jest wykonywanie zabiegów w oddziałach dziennych. Z jednej strony chęć ograniczenia rosnących kosztów leczenia, z drugiej brak akceptacji hospitalizacji ze strony pacjenta wpływają na dynamiczny rozwój tego sposobu postępowania. W pracy przedstawiono korzyści społeczne oraz dotyczące samego pacjenta wynikające z wprowadzania chirurgii jednego dnia. Wskazano również na zagrożenia związane z wieloma czynnikami, takimi jak: ograniczenie kontroli lekarskiej po zabiegu w domu chorego, anestezja czy sedacja. Wykazano, że leczenie chirurgiczne w oddziałach dziennych różni się od dotychczasowego, ma swoje uzasadnienie praktyczne i naukowe. W skrócie przedstawiono zdefiniowane sposoby organizacji pracy i praktyki klinicznej oraz zwrócono uwagę na potrzebę dalszego opracowywania standardów, wytycznych, prowadzenia fachowej kontroli i doświadczeń w systemie leczenia jednodniowego dla zwiększenia bezpieczeństwa chorego i rozwoju chirurgii.


  36/49

  Tytuł oryginału: Wrodzony zespół nerczycowy.
  Tytuł angielski: Congenital nephrotic syndrome.
  Autorzy: Bilińska Wiesława, Rogowska-Kalisz Anna, Puczko-Nogal Barbara, Nowicki Michał
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (2) s.89-98, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Określenie wrodzonego zespołu nerczycowego (WZN) dotyczy tych przypadków, w których objawy nerczycowe (masywny białkomocz, hipoalbuminemia i obrzęki) stwierdza się już przy urodzeniu. W szerszym znaczeniu pojęcie to obejmuje również dzieci, u których zespół nerczycowy stwierdzono przed 3. miesiącem życia, zakładając, że białkomocz występował wcześniej niż pierwsze uchwytne kliniczne objawy choroby. Najczęstszą, a zarazem najcięższą postacią wrodzonego zespołu nerczycowego jest wrodzony zespół nerczycowy typu fińskiego (FZN), który uznany jest za prototyp WZN. Z tego powodu, na jego przykładzie omówiono przebieg kliniczny, diagnostykę i zasady wielokierunkowego leczenia. Zwrócono też uwagę na diagnostykę różnicową tego zespołu z innymi postaciami wrodzonych zespołów nerczycowych. Przedstawiono również opis dobrze udokumentowanego przypadku zespołu Denysa-Drasha - rzadkiej postaci wrodzonego zespołu nerczycowego.


  37/49

  Tytuł oryginału: Zaburzenia snu i objawy depresyjne u chorych hospitalizowanych z powodu cukrzycy.
  Tytuł angielski: Sleep disorders and depression in inpatients with diabetes mellitus.
  Autorzy: Jakitowicz Janusz, Nitka Anna, Orłowska-Kunikowska Elżbieta, Nowicki Zbigniew, Semetkowska-Jurkiewicz Ewa
  Źródło: Sen 2002: 2 (4) s.121-126, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Współwystępowanie chorób jest zjawiskiem o istotnym znaczeniu klinicznym i dotyczy także zaburzeń snu, towarzyszących zaburzeniom psychicznym i somatycznym. Celem obecnej pracy jest analiza częstości zaburzeń snu, objawów depresyjnych i cukrzycy typu 2. Materiał. Przebadano 67 chorych w wieku 47 ń 88 lat (średnia wieku: 67,36 ń 11,14 roku) hospitalizowanych na oddziale chorób wewnętrznych z powodu cukrzycy typu 2. Liczba kobiet wynosiła 31 (średnia wieku: 66,58 ń 11,85 roku), mężczyzn było 36 (średnia wieku: 68,03 ń 10,62 roku). Metoda. U wszystkich chorych przeprowadzono jednorazowe kliniczne badanie psychiatryczne oraz ocenę na podstawie następujących skal: 1. Hospital Anxiety and Depression Scale Zigmonda i Snaitha w modyfikacji Majkowicza (HADS-M); 2. Wielowymiarowego Systemu Oceny Zaburzeń Snu (WSOZS), opracowanego w klinice autorów. Wyniki. W całej badanej grupie chorych na cukrzycę aż u 51 na 67 chorych (76,12 proc.) stwierdzono różnego rodzaju zaburzenia snu. Najczęściej stwierdzono uczucie niepokoju w nogach (restless legs syndrome) w czasie snu (aż 40,30 proc.), wielu z nich wstawało w nocy, by coś zjeść (34,30 proc.), dość częste było wzmożone pocenie się w nocy (28,40 proc.). Rzadziej występowały bóle przeszkadzające we śnie - 19,40 proc. badanych, koszmary senne (nightmares) występowały u 17,90 proc. pacjentów, tyle samo osób zgłaszało budzenie się w nocy z krzykiem i lękiem (night terror). Zmęczenie w ciągu dnia odczuwało 31 z 67 chorych na cukrzycę, co stanowi 46,3 proc. Na podstawie badania psychiatrycznego oraz badania skalą HADS-M stwierdzono...


  38/49

  Tytuł oryginału: Skuteczność citalopramu w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.
  Tytuł angielski: Clinical efficacy of citalopram in obsessive-compulsive disorder treatment.
  Autorzy: Jakitowicz Janusz, Nowicki Zbigniew, Wiśniewski Grzegorz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.297-301, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: 16 patients (9 female, 7 male; mean 32,69 ń 10,30) with coexisting obsesive-compulsive disorder (OCD) and depression were treated for 6 weeks with citalopram (10-60 mg; mean dosage after 6 weeks - 25,71 ń 12,83 mg). Their mental state was evaluated in the 7th, 14th, 28th and 42th of treatment by the use of psychiatric examination and self-assessment clinical scales. After 6 weeks of treatment 5 patients were in full remission, 7 in patial remission (totally 75 p.c. of patients were responders) and 4 still suffered from OCD or depressive symptoms. In the 1st week of treatment 5 patients complained on temporary aggravation of symptoms but it turned out have no prognostic value. It is recomended to find early signs of clinical response.


  39/49

  Tytuł oryginału: Shunt nephritis.
  Tytuł angielski: Shunt nephritis.
  Autorzy: Bilińska Wiesława, Rogowska-Kalisz Anna, Finke Daria, Nowicki Michał
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.500-502, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Terminem "shunt nephritis" określa się kłębuszkowe zapalenie nerek związane z odkładaniem kompleksów immunologicznych, będące powikłaniem przewlekłego zakażenia zastawki komorowo-przedsionkowej i rzadziej komorowo-otrzewnowej założonej w celu leczenia wodogłowia. Rokowanie w tej postaci choroby nerek jest dobre, jeżeli zakażenie zostanie szybko rozpoznane i leczone. Z uwagi na mnogość objawów klinicznych i podstępny przebieg zakażeń zastawki rozpoznanie jest jednak często stawiane zbyt poźno. W pracy przedstawiono przypadek 13-letniej dziewczynki z kłębuszkowym zapaleniem nerek o ciężkim przebiegu, u której właściwe rozpoznanie było opóźnione. Niewłaściwa interpretacja wyników badań i objawów choroby stała się powodem rozpoznania tocznia trzewnego i z tego powodu chora otrzymywała leczenie immunosupresyjne.

  Streszczenie angielskie: The term "shunt nephritis" stands for an immune-complex- mediated glomerulonephritis which develops as a complication of chronically infected ventriculoatrial or rarely ventriculoperitoneal ahunt inserted for the treatment of hydrocephalus. The renal outcome of shunt nephritis is good if early diagnosis and treatment is provided. Due to a wide clinical spectrum of this disorder, as well as indolent courses of shunt infections, the diagnosis is often delayed. We present the case of 13-year-old girl with a severe course of shunt nephritis in whom the diagnosis was both overlooked and delayed. Misinterpretationof her symptoms led to erroneous diagnosis of lupus nephritis and introduction of immunosupressive therapy.


  40/49

  Tytuł oryginału: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego.
  Opracowanie edytorskie: Nowicki Zbigniew (Red.), Jakitowicz Janusz (red.).
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.1-396, il. tab., bibliogr. [przy ref.], sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  41/49

  Tytuł oryginału: Analiza czynności bioelektrycznej mózgu u pacjentów leczonych moklobemidem.
  Tytuł angielski: Prognostic value of pharmaco-EEG in depression treated with moclobemide.
  Autorzy: Wiśniewski Grzegorz, Jakitowicz Janusz, Nowicki Zbigniew, Pankiewicz Piotr
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.93-98, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Ten women (age 41,90 ń 5,67) with depressive episode (moderate, mild; ICD-10) were treated with moclobemide (450 mg). After 4 weeks two groups (each consists of 5 patients) with different response to the drug emerged (responders: improvement in Beck Inventary of Depression 13,6 ń 2,9 and nonresponders: 2,0 ń 2,4). FFT analysis of their of EEG (taken before and after 4 weeks of treatment) showed some relative power differences in most bands of frequencies between groups, mostly marked for … (7-14 Hz), smaller for „ and ƒ, but no diferences for Š were found. Alfa activity was relatively low after treatment in nonresponders and slightly higher in responders. However any of these results had statistical value.


  42/49

  Tytuł oryginału: Analiza czynności bioelektrycznej mózgu u pacjentów leczonych fluwoksaminą.
  Tytuł angielski: Prognostic value of pharmaco-EEG in depression treated with fluvoxamine.
  Autorzy: Wiśniewski Grzegorz, Jakitowicz Janusz, Nowicki Zbigniew
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.109-114, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: 14 patients (age 42,1 ń 15,5; 12 women, 2 men) with a depressive episode (moderate, mild; ICD-10) were treated with fluvoksamine (150 mg). After 4 weeks two groups with different responses to the drug emerged (10 responders: improvement in Beck Inventary of Depression 13,6 ń 2,9 and 4 nonresponders: 2,0 ń 2,4). FFT analysis of their EEG (taken before and after the treatment) showed some relative power differences in most bands of frequencies between groups, mostly marked for … (7-14 Hz) and smaller for the others. Alfa activity was relatively low after treatment in nonresponders and slightly higher in responders. However, none of these results had statistical value.


  43/49

  Tytuł oryginału: Oświetlenie pola operacyjnego.
  Autorzy: Nowicki Marian
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (1) s.63-66, il.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  44/49

  Tytuł oryginału: Współczesne leczenie wybranych chorób skóry
  Autorzy: Janicki Stanisław, Langner Andrzej, Nowicki Roman, Prystupa-Chalkidis Katarzyna, Stąpór Wadim, Sznitowska Małgorzata, Wolska Hanna, Ambroziak Marcin
  Opracowanie edytorskie: Langner Andrzej (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 uzup
  Źródło: - Warszawa, Ośrodek Informacji Naukowej "Polfa" Sp. z o.o. 2002, 152 s. : il., tab., bibliogr. 32 poz., 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka
  Sygnatura GBL: 736,584

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  45/49

  Tytuł oryginału: Badania laboratoryjne i kliniczne własności kontrastujacych Levovistu.
  Tytuł angielski: Physical and clinical properties of Levovist.
  Autorzy: Jakubowski Wiesław, Beranek Robert, Mazurczak Agnieszka, Nowicki Andrzej, Łypacewicz Grażyna
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.22-30, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN przeprowadzono badania oceniajace właściwości fizyczne pęcherzyków powietrza wytwarzanych przez rozpuszczony Levovist. W obecności zewnętrznego oscylującego pola ściśliwe pęcherzyki gazu odpowiadają oscylacyjną zmianą objętości. Dzięki temu zwiększają swoje włąściwości rozpraszania energii ultradźwiękowej. W zależności od wielkości pola akustycznego oscylacje pęcherzyków gazu mają charakter: liniowy w funkcji ciśnienia i nie-liniowy w funkcji ciśnienia. W ultrasonografii zawsze mamy do czynienia z powstawaniem składowych harmonicznych. Celem klinicznej części pracy jest ocena przydatności Levovistu w diagnstyce różnicowej guzów wątroby i sutka. W trakcie badania oceniano unaczynienie zmian ogniskowych przy wykorzystaniu badań dopplerowskich kodowanych kolorem i power Doppler zarówno przed jak i po podaniu środka kontrastującego. W przypadku guzów wątroby określono stopień unaczynienia zmiany w skali czterostopniowej (0-3) oraz typ wzorca unaczynienia. Badaniem objęto grupę 32 pacjentów. W badaniu guzów sutka wykonanym u 50 kobiet analizowano ilość oraz przebieg naczyń krwionośnych we wnętrzu zmiany. Po podaniu Levovistu określano stopień wzmocnienia sygnału dopplerowskiego w skali czterostopniowej (wątroba) i w skali pięciostopniowej (sutek) oraz czas trwania wzmocnienia. Zastosowanie Levovistu umożliwia uwidocznienie dodatkowych naczyń i pozwala na dokładniejszą ocenę unaczynienia guzów. Na podstawie wyników ...

  Streszczenie angielskie: Scientist from the Intsitute of Basic Problems of Polish Academy of Science have carried out trials concerning physical properties of air microbubbles created in the process dissolving Levovist. In the presence of external oscillating field air bubbles change their volume in the oscillating way. Thereby they improve their ability to disperse the energy of utlrasounds. Depending on the magnitude of acoustic field the air bubble oscillations are: linear and non-linear. The aim of the clinical part of the research was to assess the usefulness of Levovist in differentiation of liver and breast tumors. During the examination estimation of vascularity of focal lesions was performed using Doppler techniques (color and power Doppler) both before and after administration of the contrast agent. In 32 liver lesions vascularity grade using a 4 degree range (0-3 points) and type of vascularity were assessed. In 50 breast lesions the number and course of the vessels were analysed. After Levovist administration the enhancement of Doppler signal (4 degree range in liver and 5 degree range in breast) and its duration assessed. Applicaiton of Levovist enables visualization of additional vessels and allows more exact estimation of tumor vascularity. On the basis of results of examinations performed a large variety of types of vascularity was seen in individual types of hepatic lesions. In hepatic lesions: metastases, primary liver cancer and FNH enhancement and its duration are not ...


  46/49

  Tytuł oryginału: Środki kontrastujące w echokardiografii.
  Tytuł angielski: Contrast agents in echocardiography.
  Autorzy: Nowicki Andrzej, Olszewski Robert, Adamus Jerzy
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.55-59, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Echokardiografia z zastosowaniem środków kontrastujących jest dziedziną wchodzącą do praktyki klinicznej. Zjawiska fizyczne odpowiadające za zmianę fali ultradźwiękowej są niezwykle złożone i związane z poszczególnymi właściwościami fizycznymi mikropęcherzykowych środków kontrastujących i ich zmianami energetycznymi pod wpływem fali ultradźwiękowej. Wykorzystanie tej wiedzy, a także znajomość najnowszych technik obrazowania echograficznego "przerywanego" i rozproszenia harmonicznego pozwala na dokładniejsze badanie ultrasonograficzne, jak również na badanie przepływów w mikrokrążeniu. W drugiej części pracy autorzy przedstawili zastosowania środków kontrastujących w kardiologii. Począwszy od zakontrastowania jam serca do perfuzji mięśnia sercowego. Zostały przedstawione postępy w echokardiograficznej diagnostyce ubytków wewnątrzsercowych, wad serca i wzmocnienia endokardium szczególnie ważne przy ocenie kurczliwośc lewej komory.

  Streszczenie angielskie: Contrast echocardiography is new imaging modality i dynamically entering to clinical practice. The efficient application of the contrast agents needs some knowledge of microbubbles physics. In this paper the basic principles of echo-contrast effects are presented and ultrsound microbubble fluid dynamics in the ultrasonic pressure field is addressed briefly. The recent developments in harmonic imaging end the transient and non-linear acoustic phenomena allow ultrsound to detect of blood flow in the microcirculation. In the second part of the paper it was demonstrated a potential for myocardial opacification by contrast echocardiography and the more recent application such as myocardial perfusion. The authors also reported intracardiac shunts imaging, enhancing endocardial border definition and bringing out of weak Doppler signals.


  47/49

  Tytuł oryginału: Polietiologiczne uwarunkowanie zaburzeń snu na podstawie analizy przyjęć pacjentów w poradni zaburzeń snu.
  Tytuł angielski: Multietiological conditioning of sleep disorders in patients admitted in sleep disorder centre.
  Autorzy: Jakitowicz Janusz, Wiśniewski Grzegorz, Nowicki Zbigniew, Badzio-Jagiełło Hanna
  Źródło: Sen 2002: 2 (2) s.53-59, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Na podstawie analizy pacjentów przyjmowanych po raz pierwszy do poradni zaburzeń snu podjęto próbę oceny częstości współwystępowania różnych czynników etiologicznych u chorych z bezsennością, opierając się na przyczynowym podziale zaburzeń snu. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 183 chorych - 123 kobiety i 60 mężczyzn (średnia wieku: 55,25 ń 15,04 roku) - u których przeprowadzono dokładny wywiad lekarski oraz kliniczne badanie psychiatryczne, z uwzględnieniem wyników badań dodatkowych i konsultacji innych specjalistów. Dokonano podstawowej opisowej analizy statystycznej. Wyniki. U wszystkich chorych stwierdzono zaburzenia snu, które pogrupowano w zależności od przyczyny na następujące kategorie: bezsenność pierwotna - u 16,39 proc. chorych, bezsenność psychogenna - u 61,75 proc., bezsenność uwarunkowana chorobami somatycznymi - u 13,66 proc. i bezsenność z innych przyczyn - u 8,20 proc. osób.

  Streszczenie angielskie: Introduction. In this paper we have tried to evaluate whether coexistence of different etiological factors considerably influence sleep disorders met in patients admitted in Sleep Disorder Centre. Material and methods. 183 patients (mean age: 55.25 ń 15.04; 123 female and 60 male) admitted in Sleep Disporder centre for the first time were investigated by psychiatrists (psychiatric and general investigation); in some cases other findings (laboratory tests, EEG, CT) and opinions of other specialist were taken into account. Results. Sleep disorders found in all patients were divicded into thee followinig groups: primary insomnia (16.39 p.c. of patients) and secondary insomnia: due to psychiatric disorders (61.75 p.c.) due, to somatic disorders (13.66 p.c.) and sleeplessness caused by other factors (8.20 proc.). Nearly 26 p.c. of all patients suffered from a few coexisting disorders which influenced the clinical form of insomnia. Conclusions. Etiological classification of sleep disorders which divides them into primary and secondary is usefull in many clinical situations. Sleep disorders in 25 p.c. of patients are multietiologically conditioned.


  48/49

  Tytuł oryginału: Zakażenia drożdżakowe sromu i pochwy - leczenie.
  Autorzy: Nowicki Roman
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (8) s.93-97, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  49/49

  Tytuł oryginału: Trądzik pospolity - współczesne leczenie.
  Autorzy: Nowicki Roman, Barańska-Rybak Wioletta, Samet Alfred, Arłukowicz Elżbieta
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (11/12) s.117-118, 120-121, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: