Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NOWAKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/28

Tytuł oryginału: A multicentre randomized/controlled trial of a conventional versus modestly accelerated radiotherapy in the laryngeal cancer: influence of a 1 week shortening overall time.
Autorzy: Hliniak A., Gwiazdowska B., Szutkowski Z., Kraszewska E., Kukolowicz P., Jarząbski A., Sochacka B., Mazurkiewicz M., Paprota K., Oliskiewicz W., Zadrożna O., Milecki P., Kubiak M., Czopkiewicz L., Jagas M., Góźdź S., Wieczorek A., Woytowicz A., Cisowska B., Magdziarz H., Nowakowski S., Kośniewski W., Laskosz I., Serafin A., Gradoń E.
Źródło: Radiother. Oncol. 2002: 62 (1) s.1-10, il., tab., bibliogr. 13 poz.
Sygnatura GBL: 312,846

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background and purpose: To compare in a phase III study the loco-regional control, disease-free survival and overall survival induced by an accelerated regimen (AF) as compared with conventional regimen (CF) and to analyze the early and late post-radiation morbidity in both arms. Materials and methods: Patietns with ó 75, WHO 0-1, suitable for a radical course of radiotherapy T1-T3, NO, MO, stage of glottic and supraglottic laryngeal cancer were randomized to either CF: 66Gy given in 33 fractions over 45 days or AF: 66Gy given in 33 fractions over 38 days (2 fractions every Thrusday). A total of 395 patients were included from 05.1995 to 12.1998. Results. Early toxicity: At the end of radiotherapy patietns treated with AF complained for more severe reactions than patients treated with CF. In 8 weeks after treatment completion patients treated with AF complained only for more severe pain on swallowing (P = 0.027). In 4 months after treatment completion all types of toxicity except for skin teleangiectasia (P = 0.001) were similar in the two groups. Locoregional control: comparison between CF and AF showed no difference in terms of loco-regional control (P = 0.37). Conclusions: The improvement in AF in terms of loco-regional control is estimated to be 3-5 p.c. in comparison with conventional regimen and is not significant. The intensity of reactions after 4 months was similar in both arms, what suggests the possibility of further shortening of the overall time by few days or enhancing the total dose within the limits of acceptable morbidity.


  2/28

  Tytuł oryginału: Przypadki leiomyosarcoma - diagnostyka, leczenie i rokowanie w rzadkim złośliwym nowotworze żołądka.
  Tytuł angielski: Cases of leiomyosarcoma - diagnostics, treatment and prognosis in the rare stomach tumour.
  Autorzy: Murawa Dawid jr, Reperowicz Krzysztof, Nowakowski Wojciech, Murawa Paweł
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.63-65, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1996 - 2000 w Wielkopolskim Centrum Onkologii zoperowano 350 chorych z powodu nowotworu żołądka. W tej grupie znalazły się cztery przypadki leiomyosarcoma. Nowotwór ten charakteryzuje rozrost w formie masy guzowatej poza światło żołądka, z czym wiążą się dwa istotne elementy: guz już we wczesnej fazie może być wyczuwalny w badaniu palpacyjnym brzucha; trudność w uzyskaniu materiału do badania histopatologicznego w badaniu endoskopowym. Leczenie polegało na wykonaniu dwóch częściowych resekcji żołądka metodą Billroth II i jednej resekcji całkowitej (Roux - Y). W czwartym przypadku wykonano operację paliatywną plegającą na resekcji subtotalnej żołądka metodą Billroth II z usunięciem węzłów chłonnych pnia trzewnego, poza tym zresekowano prawą połowę okrężnicy jelita grubego, oraz guz z lewego płata wątroby. Wszyscy operowani zostali wypisani ze szpitala w stanie ogólnym dobrym.

  Streszczenie angielskie: Between the years 1996 to 2000 350 patients were operated due to cancer of the stomach in the Wielkopolska Cancer Center. There were 4 cases of leiomyosarcoma in this group. This tumour is characterized by hyperplasia in the form of a nodula mass beyond the stomach lumen, which is concerned with two crucial facts: the tumour already is palpable in early phase; it is difficult to obtain histopathological material for endoscopic examination. The treatment consisted of performing two partial resections of the stomach (Billroth II method) and one total resection (Rouh - Y method). In the fourth case palliative resection was performed: with partial resection of the stomach (Billroth II method) with the resection of nodules of the celiac stump, right part large intestine and one tumour in the left hepar lobe. All the patients who were operated on were discharged from hospital in good condition.


  3/28

  Tytuł oryginału: Drogi, rozdroża i drogowskazy w kierunku prawidłowej postawy ciała.
  Tytuł angielski: Roads, crossroads and signposts drenching to the correct body posture.
  Autorzy: Zeyland-Malawka Ewa, Nowakowski Mirosław
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.91-96, bibliogr. 42 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca jest retrospektywnym spojrzeniem na idee, poglądy, dokonania i zaniedbania w opiece nad zdrowiem i sprawnością fizyczną człowieka, wyrażonej troską o prawidłową postawę jego ciała oraz autorskim ustosunkowaniem się do poruszanych zagadnień. Na wstępie uwypuklono znaczenie postawy w aspektach biologicznym, psychologicznym i socjologicznym. Ponadto definicje postawy ciała i stanowisk wobec określenia jej jajko prawidowej i nieprawidłowej. Dokonano krótkiego przeglądu wyników badań dzieci i młodzieży obrazujących częstość występowania objawów niepożądanych, a także wspomniano o sposobach ich korygownia oraz przytoczono wybrane opinie i zalecenia lekarzy. Wskazano organizacyjne osiągnięcia, lecz również niekorzystne następstwa zarządzeń obowiązujących w służbie zdrowia i szkolnictwie w zakresie wykrywania i korygowania wad postawy. Na koniec przestawiono aktualne możliwości korygowania postawy ciała dzieci i młodzieży w szkołach województwa pomorskiego.

  Streszczenie angielskie: This paper presents a retrospective view of ideas, opinions, achievements and instances of negligence in the care of man's health and physical fitness. It has been written out of concern for the proper human body posture and expresses the authors' views on the problems discussed. At the beginning, the significance of biolocal, psychological and sociological aspects of posture are highlighted. Next, the work presents a selection of definitions of posture and standpoints according to which posture is defined as correct or incorrect. It briefly reviews the examination results of children and youngsters which illustrate ow frequently unwelcome symptoms occur. The work also discusses applied methods of correcting such symptoms in chiding selected opinions and from doctors. It points out organizational achievements as well as detrimental consequences of present neatly and education regulations in the field of detection and correction of posture defects. Finally, the paper presents a current overview of possible approaches to posture correction of children and youngsters in the schools of the Pomeranian district.


  4/28

  Tytuł oryginału: Z praktyki lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: From family doctor practice.
  Autorzy: Nowakowski Andrzej
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (1) s.15-16
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The case of a man, diagnosed with type II diabetes, who was referred to the medical ward by a general practitioner concerned about the metabolic decompensation caused by diabetes and about sideropenic anaemia.


  5/28

  Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne zespołu rowka nerwu łokciowego.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of cubital tunnel syndrome.
  Autorzy: Nawrot Przemysław, Cabaj Maciej, Nowakowski Andrzej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.211-215, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca poglądowa. Autorzy przedstawiają 5 technik operacyjnych stosowanych do odbarczenia nerwu łokciowego na wysokości łokcia. Praca omawia aspekty biomechaniczne, występujące w trakcie leczenia operacyjnego. Na podstawie piśmiennictwa z ostatnich lat dokonano próby usystematyzowania poglądów dotyczących obecnie stosowanych technik operacyjnych w leczeniu zespołu rowka nerwu łokciowego.

  Streszczenie angielskie: Review article the authors presents five surgical procedures to decompress the ulnar nerve at te elbow. The paper reviews biomechanical problems related to the surgical procedures. The literature was reviewed in order to systemic opinons concerning the operativ procedures currently employed for surgery.


  6/28

  Tytuł oryginału: Choroba Wartenberga - neuropatia uciskowa gałęzi powierzchownej nerwu promieniowego - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Wartenberg's disease - superficial radial neuropathy. Raport of case.
  Autorzy: Nowakowski Andrzej, Nawrot Przemysław, Cabaj Maciej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.217-219, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca opisuje przypadek leczenia operacyjnego 55-letniej chorej z neuropatią uciskową gałęzi powierzchownej nerwu promieniowego.

  Streszczenie angielskie: This paper describes a case of surgical treatment in 55 years old patient with superficial radial neuropathy.


  7/28

  Tytuł oryginału: Uwagi na temat diagnostyki i leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego.
  Tytuł angielski: Remarks on diagnosis and treatment of cubital tunnel syndrome.
  Autorzy: Romanowski Leszek, Nawrot Przemysław, Nowakowski Andrzej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.287-290, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia podstawy diagnostyki i leczenia w zespole rowka nerwu łokciowego (zrnł). W pracy przedstawione są też wskazania do leczenia operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: This review article presents the principles of diagnostics and treatment of cubital tunnel syndrome. Indications for treatment of this neuropathy are also presented.


  8/28

  Tytuł oryginału: Zespół rowka nerwu łokciowego - ocena podskórnej przedniej transpozycji nerwu łokciowego.
  Tytuł angielski: Cubital tunnel syndrome: results of anterior subcutaneous transposition.
  Autorzy: Nawrot Przemysław, Romanowski Leszek, Nowakowski Andrzej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.291-294, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia materiał złożony z 57 chorych leczonych przednią podskórną transpozycją nerwu łokciowego w zespole rowka nerwu łokciowego. Oceniano sprawność nerwu łokciowego po leczeniu operacyjnym, badając jego funkcję czuciową i ruchową. Stwierdzono, że przednia podskórna transpozycja nerwu łokciowego jest skuteczną techniką operacyjną.

  Streszczenie angielskie: 57 cases of cubital tunnel syndrome were treated by anterior subcutaneous transposition of the ulnar nerve. Physical examination showed that ulnar nerve function - motor and sensory improved after surgery treatment. Subcutaneous transposition is a reliable and effective surgical option.


  9/28

  Tytuł oryginału: Dynamic gracilloplasty in Poland.
  Tytuł polski: Gracilloplastyka dynamiczna w Polsce.
  Autorzy: Herman R. M., Wałęga P., Nowakowski M., Gryglewski A., Richter P., Popiela T.
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (3) s.266-273, tab., bibliogr. 12 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Gracilloplastyka dynamiczna (DGP) jest uznana za skuteczną metodę leczenia schyłkowej fazy nietrzymania stolca (FI), z odsetkiem korzystnych wyników wynoszącym 53-80 proc. W pracy tej opisano nasze wstępne doświadczenia z DGP. Zabieg wykonano u 13 pacjentów z ciężkim nietrzymaniem stolca spowodowanym urazem zwieracza (6), wrodzonym brakiem zwieracza (6) i po resekcji brzuszno-kroczowej (1). DGP przeprowadzono jako zabieg jedno- albo dwuetapowy, zgodnie z klasyczną techniką Baetena. Do stymulacji mięśnia smukłego (m. gracillis) i do konwersji skurczu z szybkiego na tężcowy zastosowano specjalnie przystosowany mikroczipowy generator pulsu IPG 3023 (Medtronic) (MPG). Ocenę przed- i pooperacyjną dokonano w oparciu o skalę Incontinence Scoring System i skalę Holschneidera oraz badania motoryki anorektalnej, ultrasonografię endoanalną i proktografię ewakuacyjna. Jeden pacjent zmarł po pełnej rekonstrukcji anorektalnej z powodu powikłań septycznych wywołanych pooperacyjnym uszkodzeniem odbytu. Nie zaobserwowano żadnych innych poważnych powikłań. Uzyskano zadowalający wzrost spoczynkowego ciśnienia w odbycie i podatności odbytu a także znaczną poprawę w zakresie trzymania stolca. Mimo niewielkiego doświadczenia naszego zespołu, chorobowość i śmiertelność związane z tą metodą leczenia były niewielkie, natomiast wyniki czynnościowe i kliniczne - bardzo dobre. Wstępne doświadczenia ze stosowaniem naszego urządzenia MPG poddawane są obecnie analizie klinicznej. Uzyskano znaczną poprawę jakości życia pacjentów: wszyscy oni w pełni zaakceptowali zastosowane leczenie i wrócili do normalnego życia.

  Streszczenie angielskie: Dynamic gracilloplastry (DGP) has between accepted as an effective treatment for end stage fecal incontinenece (FI), with success rates from 53 to 80 p.c. This paper described our initial experience with DGP. Thirteen patients with severe fecal incontinence due to sphincter injuries (6), congenital absence (6) and one after an abdomino-perineal resection underwent DGP. DHPs were performed as a one- or two stage procedure, acc, to classic Baeten technique. Medtronic IPG 3023 or specially designed microchip pulse generator (MPG) was applied for gracillis stimulation and fast to slow muscle conversion. Pre- and post-operative evaluation was based on Incontinence Scoring System and Holschneider scale as well as anorectal motility studies, endoanal ultrasonography and evaluation proctography. One patient died after total anorectal reconstruction due to septic complications related to postoperative rectal injury. No other serious complications were observed. satisfactory increase of resting anal pressure and rectal compliance as well as marked improvement in anal continenece has been noted. Despite our limited experience morbidity was low while clinical and functional results were very good. Initial experience with MPG are currently under the clinical evaluation. The patients' quality of life significantly improved; all of them fully acepted the applied treatment and returned to normal life.


  10/28

  Tytuł oryginału: Orzecznictwo wojskowo-psychiatryczne żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w latach 1995 - 2000.
  Tytuł angielski: The military - psychiatrical adjudicate the soldiers of 25 Air Cavalry Brigade during period 1995 - 2000.
  Autorzy: Nowakowski Tomasz, Gruszczyński Wojciech
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.12-16, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki analizy 223 orzeczeń psychiatrycznych Rejonowych Wojskowych Komisji Lekarskich /RWKL/ żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej /25 BKPow./ wydanych w latach 1995-2000. Na podstawie orzeczeń RWKL stwierdzono, że co piąty żołnierz był zwolniony ze służby ze względów psychiatrycznych, najczęściej z powodu zaburzeń adaptacyjnych lub występujących pod postacią somatyczną.

  Streszczenie angielskie: The authors present the results of 223 psychiatrical diagnosis of the District Recruitment Commitee concern the soldiers of the 25 Air Cavalry Brigade, which were made in period 1995-2000. based on District Recruitment Committee diagnosis stated, that ebvery five soldier was dissmised because of somatoform disorders and adaptation disorders.


  11/28

  Tytuł oryginału: Stabilizacja nerwu w podskórnej transpozycji przedniej nerwu łokciowego.
  Tytuł angielski: Ulnar nerve stabilisation after anterior transposition.
  Autorzy: Nowakowski Andrzej, Nawrot Przemysław, Kubaszewski Łukasz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.417-419, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podskórna transpozycja nerwu łokciowego jest często stosowaną metodą operacyjnego leczenia zespołu nerwu łokciowego. Zdaniem autorów najbardziej godnym polecenia sposobem stabilizacji nerwu łokciowego po jego podskórnej transpozycji jest metoda Eatona. Polega ona na wytworzeniu płata z powięzi nad kompleksem zginacza łokciowego nadgarstka i mięśnia nawrotowego obłego przedramienia oraz połączenia tego płata z tkanką podskórną.

  Streszczenie angielskie: The paper presents certain aspects of surgical procedures in the treatment of ulnat nerve entrapment syndrome. Eaton's technique is presented, with the use of non-compressing fasciodermal sling for anterior transposition of the ulnar nerve.


  12/28

  Tytuł oryginału: Z praktyki lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: From family doctor practice.
  Autorzy: Nowakowski Andrzej
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (2) s.66-67, sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Case report of a patient, who complained of successive recurrences of fever. Physical examination with the support of specialist examinations led to the correct diagnosis of endocarditis.


  13/28

  Tytuł oryginału: Radioimmunodetekcja w chirurgii raka jelita grubego.
  Tytuł angielski: Radioimmunoguided surgery in colorectal cancer.
  Autorzy: Murawa Dawid, Hoffmann Jędrzej, Nowakowski Wojciech, Murawa Paweł
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.341-344, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Radioimmunodetekcja chirurgiczna (radioimmunoguied surgery - RIGS) jest techniką, która umożliwia określenie wielkości zarówno guza pierwotnego, jak i wtórnego oraz zasięgu jego rozprzestrzenienia miejscowego i odległego. W okresie przed operacją pacjent otrzymuje przeciwciała monoklonalne znakowane izotopem, które wykazują powinowactwo z antygenami powierzchniowymi nowotworu. W trakcie zabiegu, za pomocą ręcznej sondy scyntylacyjnej określa sie miejsce emisji promieniowania, które odpowiadają umiejscowieniu skupisk komórek nowotworowych. Miejscowa ocena guza, okolicznych węzłów chłonnych oraz innych narządów (zwłaszcza wątroby) może pozwolić na dokładniejsze usunięcie ognisk nowotworowych. Artykuł przedstawia koncepcję techniki RIGIS (zastosowanie przeciwciał monoklonalnych, izotopów i sondy scyntylacyjnej) oraz wyniki badań klinicznych prowadzonych na świecie w ciągu ostatnich lat.


  14/28

  Tytuł oryginału: Historia psychoprofilaktyki i promocji zdrowia psychicznego w wojsku.
  Tytuł angielski: History of psychoprophylaxis and health promotion in the army.
  Autorzy: Nowakowski Tomasz, Gruszczyński Wojciech
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.314-321, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują przeglądu kształtowania się zasad psychoprofilaktyki i promocji zdrowia w wojsku na podstawie ważniejszych konfliktów zbrojnych w XX w.


  15/28

  Tytuł oryginału: Aktualne problemy psychoprofilaktyki i promocji zdrowia psychicznego w jednostkach aeromobilnych w Polsce i innych państwach.
  Tytuł angielski: Current problems of psychoprophylaxis and mental health promotion in airmobile units in Poland and other countries.
  Autorzy: Nowakowski Tomasz, Gruszczyński Wojciech
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.322-333, bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują przeglądu systemu selekcji i doboru kandydatów do wojsk aeromobilnych w Polsce i na świecie oraz wynikających stąd konsekwencji dla zdrowia psychicznego.


  16/28

  Tytuł oryginału: Localisation of focal liver lesions to specific hepatic segments - comparison of multiphase spiral CT and MR imaging.
  Autorzy: Bobek-Billewicz Barbara, Szurowska Edyta, Zapaśnik Adam, Iżycka-Świeszewska Ewa, Gorycki Tomasz, Nowakowski Marek
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.291-297, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was an evaluation of the ability of the multiphase spiral CT and MR imaging to localise focal liver lesions in 26 patients who had undergone spiral CT and MRI before surgery. Multiphase spiral CT included noncontrast scans, hepatic arterial-dominant phase, protal venous - dominant phase and equilibrium phase. MRI was performed in all cases. The following sequences were performed: SE and SE T1 - and T2-weighted images, STIR and dynamic T1-weighted FFE study after i.v. administration of gadolinium (Gd-DTPA). The CT and MR scans were prospectively and independently reviewed by three radiologists for visualisation of hepatic and portal veins and segmental localisation of hepatic lesions. The authors used the right and left main portal veins along with transverse fissura, hepatic veins and galbladder fossa as landmarks for the tumour localisation to specific hepatic segments. The primary segmental localtions of the lesions were corectly determined with CT in 22 of 26 focal liver lesions (85 p.c.) and with MR imaging in 25 of 26 lesions (92 p.c.). The full extent of lesions was correctly described with sCT in 19 of 26 focal lesions and with MR in 21 of 26 tumours. MRI and CT were helpful preoperative tools for determining the segmental location of focal liver lesions and for planning the surgical approach.


  17/28

  Tytuł oryginału: Wczesne wyniki leczenia operacyjnego spondylolistezy.
  Tytuł angielski: Early results of surgical treatment of spondylolisthesis.
  Autorzy: Tobjasz Franciszek, Nowakowski Andrzej, Cabaj Maciej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.639-643, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wczesne wyniki leczenia operacyjnego spondylolistezy na podstawie grupy 49 chorych (26 kobiet i 23 mężczyzn). Wiek chorych wahał się między 13. a 63. rokiem życia (średnia 42,7 lat). W omawianym materiale 45 chorych miało powyżej 20 lat, a 4 poniżej 20 lat. Wszyscy chorzy operowani byli na Oddziale Chirurgii Kręgosłupa Szpitala Klinicznego AM im. W. Degi w Poznaniu w okresie między 1999 a 2002 r. Przedstawiono kryteria kwalifikacji do leczenia operacyjnego oraz technikę operacyjną. Zdaniem autorów fiksacja przeznasadowa z użyciem klatek międzytrzonowych jest metodą z wyboru w przypadkach nie reagujących na leczenie nieoperacyjne.

  Streszczenie angielskie: Basing on a series of 49 patients (26 women and 23 men), the authors present the early results of surgical treatment of spondylolisthesis. The age of the patients ranged from 13 to 63 years (average age: 42.7 years). In the analyzed series 49 patients were over 20 years of age. Only 4 patients were less than 20 years of age. Surgery was performed in all cases at the Spine Surgery Unit of the W. Dega University Hospital in Poznań, Poland between 1999 and 2002. The authors also present the qualification criteria for surgery, as well as the surgical technique employed. Transpedicular fixation is the method of choice in cases non-responsive to conservative treatment.


  18/28

  Tytuł oryginału: Zastosowanie endoprotezoplastyki połowiczej stawu ramiennego w leczeniu złamania wielofragmentowego końca bliższego kości ramiennej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Shoulder hemiarthroplasty of the shoulder in commuted fractures of the proximal humerus - a case report.
  Autorzy: Nawrot Przemysław, Nowakowski Andrzej, Kubaszewski Łukasz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.645-649, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy autorzy przedstawiają leczenie 74-letniej chorej, u której z powodu wielofragmentowego złamania bliższego końca kości ramiennej wykonano połowiczą alloplastykę stawu ramiennego. Uzyskano dobry wynik kliniczny i radiologiczny.

  Streszczenie angielskie: In this case report the authors present the 74 year old female patient with multifragmental fracture of the proximal humerus, treated with the hemiarthroplasty of the humeral joint. The clinical and radiological outcome was satisfactory.


  19/28

  Tytuł oryginału: Uraz okołoporodowy a używanie alkoholu i środków uzależniających przez żołnierzy jednostki aeromobilnej (szybkiego reagowania).
  Tytuł angielski: Perinatal disorder and alcohol or other psychoactive substance use in soldiers of airmobile unit.
  Autorzy: Nowakowski Tomasz, Gruszczyński Wojciech, Zboralski Krzysztof
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (3) s.293-303, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Głównym celem podjętych badań było poznanie, analiza i porównawcza ocena występujących nieprawidłowości porodu i ich wpływ na stosunek do środków uzależniających w populacji poborowych wcielanych do pełnienia zasadniczej służby wojskowej w pododdziałach 25 BKPow. (25 Brygada Kawalerii Powietrznej) w 2001 roku. W 2001 roku poddano badaniom psychiatrycznym i psychologicznym 266 poborowych wcielonych do 1 dywizjonu 25 BKPow. Badanie psychiatryczne prowadzono w oparciu o specjalnie skonstruowaną "Kartę badania w okresie wcielenia", która składała się z 17 zagadnień dotyczącyh wywiadu, oceny stanu somatycznego i psychicznego, stosunek do uzależnień. Badanie psychologiczne przeprowadzono z pomocą testów: MOOSA i ACL. Autorzy przedstawili analizę wyników badań nad problemem używania środków uzależniających, przeprowadzonych w populacji żołnierzy z obciążającym wywiadem okołoporodowym w porównaniu z populacją o negatywnym wywiadzie. W badanej populacji żołnierzy u blisko 17 proc. stwierdzono przebycie urazu okołoporodowego. Populacja ta, istotnie częściej, już od wieku szkolnego używała lub nadużywała środków uzależniających i alkoholu. Znacznie częściej w tej grupie występowały zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu. Żołnierze z przebytym urazem okołoporodowym częściej stosują nieracjonalne strategie zaradcze w rozwiązywaniu sytuacji trudnych.

  Streszczenie angielskie: The main aim of the research was analysis and comparative evaluation of perinatal disorders and their influence on addictions in the population of recruits of basic military service of submits of 25 Air Cavalary Brigade. In 2001 year 266 recruits who entered 1 squadron of 25 Air Cavalry Brigade had psychiatric and psychological examination was carried out on the basis of specially constructed "Examination cheart of the recruit" which consist of seventen questions relating to history, physical examination, psychiatric examination, and attitude to addictions. The psychological examinations was carried out using MOOS's and ACL's tests. The authors showed the results of the research on the addictives in the population of soliders with positive perinatal history compare to those with negative one. In the examined population of soliders about 17 p.c. had positive perinatal disorders history. This population more often was an addictives or ever overdosed addictives and alcohol since school years. Psychiatric disorders resulting from alcohol overdose were more frequent in the population. The soldiers with history of perinatal disorders more often use irrational remedial measures while solving problems.


  20/28

  Tytuł oryginału: Prostaglandyna E1 w leczeniu chorób zapalnych naczyń obwodowych a zmiany w mikrokrążeniu.
  Tytuł angielski: Prostaglandin E1 in the treatment of inflammatory peripheral vessel diseases - microcirculation assessment.
  Autorzy: Nowakowski Przemysław, Ziaja Krzysztof, Zejc Dariusz, Urbanek Tomasz, Kucharzewski Marcin, Ziaja Damian
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (3) s.133-138, il., tab., bibliogr. 11 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Sprawnie działające mikrokążenie zapewnia prawidłowe funkcjonowanie kończyny. Uszkodzenie mikrokrążenia związane z zapalnymi chorobami naczyń włosowatych stanowi istotny problem dla chirurga naczyniowego. Próby leczenia chirurgicznego za pomocą sympatektomii lędźwiowej lub piersiowej są mało efektywne. Nadzieję na zmniejszenie częstości i rozległości amputacji w przypadku chorób zapalnych naczyń włosowatych stworzył preprat prostaglandyny E1 (alprostadil), którego działanie obejmuje istotne elementy ułatwiające przepływ przez mikrokrążenie. Materiał i metody: W latach 1995-2002 leczeniem objęto 122 pacjentów w przedziale wiekowym 20-55 lat. U chorych wykorzystano uprzednio inne możliwości leczenia chirurgicznego i farmakologicznego z miernym, najczęściej krótkotrwałym efektem. Pacjentów kwalifikowano na podstawie badania klinicznego, wykluczającego istnienie niedrożności naczyń tętniczych na poziomie udowym lub biodrowym oraz wykonując badanie kapilaroskopowe i laserową przepływometrię doplerowską (Laser Doppler Flowmetry). Wyniki: Poprawę stanu miejscowego uzyskano u 60,2 proc. leczonych, pogorszenia w okresie obserwacji nie stwierdzono u żadnego chorego. U 3 pacjentów przerwano kurację ze względu na objawy uczulenia lub złą tolerancję leku. U 46 chorych (37,5 proc.) nie zaobserwowano poprawy. Wnioski: 1. Prostaglandyna E1 (alprostadil) jest skutecznym preparatem w leczeniu zapalnych chorób naczyń i powinna być lekiem z wyboru w przypadku nieskuteczności ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The condition of the microcirculation is one of the decisive factors regulating proper tissue blood supply. Due to the very difficult treatment of the disease concerning this level of the vascular bed, the damage of microvessels occurring in patietns with inflammatory arterial diseases still remains an unsuccessfully resolved problem for the vascular surgeon. The treatment of the disease using lumbar or thoracic sympathectomy is very of ten insufficient. In looking for a new promising pharmacological therpay improving microcirculation flow, the use of prostanoids was proposed (e.g. Prostaglandin E1 - alprostadil). Material and methods: A group of 122 patients (aged 20-55 years) treated with prostanoids at the Department of General and Vascular Surgery of the Silesian Medical Academy was investigated. All the patients underwent previous surgical (sympathectomy, distal amputations) or pharmacological treatemnt (heparin, pentoxyfilin, dextran), usually with moderate and short clinical condition improvement. The patients were qualified according to clinical eamination (excluding the existence of femoral and iliac artery occlusions) and the results of capillaroscopy and laser Doppler Flowmetry of the affected limb. Results: Clinically documented signigicant improvement was obtained in 60.2 p.c. of patients. There were no cases of local conditions worsening the present condition. In 3 cases the treatment was stopped due to allergic reaction or bad tolerance ...


  21/28

  Tytuł oryginału: Operacyjne leczenie wrodzonych zniekształceń klatki piersiowej
  Autorzy: Serafin Jan, Świątkowski Jan, Majkusiak Rafał, Nowakowski Piotr
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.385-391, il., tab., bibliogr. 43 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  22/28

  Tytuł oryginału: Metoda fotodynamiczna w diagnostyce zmian nowotworowych na szyjce macicy i sromie.
  Autorzy: Nowakowski Zbigniew
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (6) s.256
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  23/28

  Tytuł oryginału: Ocena działania preparatu Solcoseryl u chorych po rekonstrukcji naczyń z powodu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: Efficacy of Solcoseryl in patients with pre-gangrene of lower limbs treated by vascular reconstructive surgery.
  Autorzy: Markiel Zbigniew, Ziaja Krzysztof, Zejc Dariusz, Samorodny Jacek, Simka Marian, Nowakowski Przemysław, Szaniewski Krzysztof, Kuczmik Wacław
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (4) s.167-173, il., tab., bibliogr. 6 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp: Celem pracy była ocena skuteczności leczenia stosowanym dożylnie preparatem Solcoseryl u chorych po rekonstrukcjach naczyń z powodu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych i wyczerpaniu wszystkich możliwości dalszego leczenia chirurgicznego. Założono, że podawanie preparatu Solcoseryl chorym po udanej rekonstrukcji naczyniowej powoduje szybkie ustąpienie bólu i obrzęku, przyspieszenie gojenia się owrzodzeń i demarkacje martwicy. Materiał i metody: Do badanej grupy zakwalifikowano 60 chorych leczonych operacyjnie z powodu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych. Średnia wieku wynosiła odpowiednio dla dwóch grup 59.2 i 57.8 roku. Badanie przeprowadzono metodą podwójnie ślepej próby. Chorym podawano 20 ml Solcoserylu na dobę przez 15 dni. Wszystkich chorych poza tym, leczono w sposób typowy, jaki stosuje się po operacjach naczyń. Wyniki: Po przeprowadzeniu próby stwierdzono istotne różnice w wartościach współczynnika dopplerowskiego, szybkości przewodnictwa, oksymetrii oraz wielkości owrzodzenia na korzyść grupy przyjmującej bezbiałkowy dializat pełnej krwi cielęcej (HD, hemodialysate solcoseryl). Nie wykazano istotnych statystycznie różnic między wartościami współczynnika kostka-ramię (API, annkle-brachial index) dla grup HD i placebo. Na podstawie oceny wyników odległych wśród 18 chorych z grupy HD dobry wynik stwierdzono u 10 chorych, a zły - u 8. Wśród 22 chorych z grupy placebo dobry wynik uzyskano u 5 chorych, zły - u 17. Wnioski: Dożylne podawanie ...

  Streszczenie angielskie: Beckground: The aim of this double-blind study was to evaluate the efficacy of intravenous injection of Solcoseryl (HD) in patients who underwent vascular reconstruction due to pre-gangrene of the lower extremities. Other surgical approaches were infective in these patients. In this study, the authors can establish that Solcoseryl would alleviate pain and oedema, and stimulate demarcation of necrotic tissues and healthy of ulcers. Material and methods: The study was performed in 60 patients with pre-gangrene of the lower extremities treated by reconstructive vascular surgery. Solcoseryl (20 ml/day) was administered intravenously for 15 days, in addition to routine treatment. Results: HD-treated patients showed a significant improvement in the Doppler index, nerve conduction, oxymetry and ulcer size. There were no significant differences in the API index between HD-treated and placebo-treated patients. After 2-year follow-up in 18 HD-treated patients, 10 responded to therapy (no claudication), whereas 8 did not (persistent pain or amputation). Of 22 placebo-treated patients, 5 patients responded to therapy and 17 did not. Conclusions: Intravenous injection of Solcoseryl in patients with pre-gangrene treated by vascular reconstruction accelerates the healing of peripheral necrotic lesions. Intravenous injection of Solcoseryl in patients with pre-gangrene of lower limbs treated by vascular reconstruction increases tissue oxygenation and alleviates the effects of ...


  24/28

  Tytuł oryginału: Wczesne wyniki endowaskularnego leczenia krytycznego zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej.
  Tytuł angielski: The early results of the endovascular treatment of internal carotid artery stenosis.
  Autorzy: Kuczmik Wacław, Ziaja Damian, Kostyra Jacek, Urbanek Tomasz, Kowalewska-Twardela Teresa, Szaniewski Krzysztof, Nowakowski Przemysław, Zjaja Krzysztof
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (4) s.175-181, il., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: W pracy przedstawiono wczesne wyniki endowaskularnego leczenia krytycznych zwężeń tętnicy szyjnej wewnętrznej. Materiał i metody: Do zabiegu zakwalifikowano 29 chorych z krytycznym ( 70 proc.) i objawowym zwężeniem tętnicy szyjnej, chorzy pochodzili z grupy wysokiego ryzyka chirurgicznego, byli znacznie obciążeni kardiologicznie. W leczonej grupie było 20 mężczyzn i 9 kobiet, średni wiek chorych wynosił 68 lat (50-78 lat). Część zabiegów wykonano z wykorzystaniem filtra do neuroprotekcji. Chorych w okresie pooperacyjnym poddano wnikliwej ocenie. Wyniki: Podczas jednego zabiegu doszło do dużego niedokrwiennego udaru mózgu, u dwóch dalszych chorych obserwowano w czasie zabiegu przemijające napady niedokrwienne (TIA). Bezpośrednio po implantacji stentu u 4 chorych ciśnienie tętnicze obniżyło się. Wszystkie zabiegi wykonano w znieczuleniu miejscowym. Wnioski: Wczesne wyniki endowaskularnego leczenia zwężeń tętnicy szyjnej w wybranej grupie chorych są dobre, konieczna jest jednak dalsza obserwacja chorych i ocena wyników odległych.

  Streszczenie angielskie: In the paper, early results of endovascular treatment of critical stenosis of the internal carotid artery (ICA) are presented. Twenty-nine patients from the group with elevated risk of surgery with concomitant cardiac disease suffering from critical ( 70 p.c.) and symptomatic ICA stenosis were qualified to the procedure. There were 9 women and 20 men in the group, the mean age of the patients 68 years (50-78). All the procedures were performed under local anaesthesia and in some procedures the neuroprotective filtr was used. The patients' cases were studied carefully during the perioperative period. One patient revealed the symptoms of massive ischaemic stroke, in two patients symptoms of TIA occurred, and in a further four hypotonia was observed directly after stent implantation. The early results of endovascular treatment of critical stenosis of the internal carotid artery in this group of patients are good, althrough further follow-up and late results' evaluation are necessary.


  25/28

  Tytuł oryginału: Ocena wydolności metody fotodynamicznej - PDD w rozpoznawaniu zmian na tarczy części pochwowej szyjki macicy - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Evaluation of photodynamic diagnosis (PDD) in examination of the cervical lesions.
  Autorzy: Nowakowski Zbigniew, Kietlińska Zofia, Stelmachów Jerzy
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.930-933, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Dokonano porównania wydolności metody PDD i kolposkopii w uściślaniu rozpoznania cytologicznego gr. II wg Papanicolaou. Obok uznanych metod rozpoznawania zmian na szyjce macicy metoda PDD wydaje się być obiecująca jako uzupełnienie dotychczas stosowanych procedur diagnostycznych.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of this study was to evaluate Photodynamic Diagnosis (PDD) effectiveness among patietns with cervical lesions and comparison to effectiveness of colposcopy. Material and methods: 68 patients with cervical lesions underwent cytologic examination, colposcopy and PDD which were followed by histologic examination. Results: In 41 patietns with Pap smear gr. II or IV the result of Pap smear, colposcopy, PDD and histologic result were correlated. Among 27 patietns with Pap smear gr. III the confirmity of the final pathologic result with colposcopic examination was 55,6 p.c. and positive fluorescent effect during PDD was 63 p.c. in patietns with Pap smear gr. III. Conclusion: The efficacy, specifity and sensivity of PDD are similar to those of colposcopy in diagnosis of Pap smear gr. III patients.


  26/28

  Tytuł oryginału: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 7 Systemy komputerowe i teleinformatyczne w służbie zdrowia
  Opracowanie edytorskie: Wiszniewski Andrzej (przedm.), NałęczKącki Maciej Edward (przedm.) (red.), Kulikowski Juliusz Lech (red.), Nowakowski Antoni (red.), Waniewski Edward (red.).
  Źródło: - Warszawa, Akademicka Oficyna Wydaw. Exit 2002, [24], 543 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,581

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia


  27/28

  Tytuł oryginału: Koloproktologia.
  Autorzy: Herman Roman M., Nowakowski Michał, Frey Janusz
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.121-129, bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  28/28

  Tytuł oryginału: Epidemiologia cukrzycy.
  Tytuł angielski: Epidemiology of diabetes.
  Autorzy: Nowakowski Andrzej
  Źródło: Diabetol. Prakt. 2002: 3 (4) s.181-185, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,630

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: