Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NOWAKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 45Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/45

Tytuł oryginału: Genetyczne aspekty głuchoty wrodzonej izolowanej
Autorzy: Nowakowska-Szyrwińska Ewa
Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.30-32 - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
Sygnatura GBL: 740,321

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/45

  Tytuł oryginału: Wykrywanie DNA HCMV w płynie owodniowym.
  Tytuł angielski: Detection of DNA HCMV in amniotic fluid.
  Autorzy: Paradowska Edyta, Przepiórkiewicz Marzena, Smołuch Magdalena, Nowakowska Dorota, Wilczyński Jan, Studzińska Mirosława, Leśnikowski Zbigniew J.
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 supl. 1 s.51-55, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Ogólnopolskie Mikrosympozjum pt. Technologie hybrydyzacji DNA w diagnostyce zakażeń wirusem cytomegalii (HCMV) i innymi herpeswirusami Łódź 25.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Early detection of human cytomegalovirus (HCMV) infection would enable the timely establishment of anyiviral therapy, early screening and treatment of neurodevelopmental sequelae that may be identified in the infected child. The reliability of nested PCR (nPCR) for diagnosis of HCMV infection was determined by testing 23 amniotic fluid samples. Out of 11 women with suspected infection, none of them had cytomegalovirus-positive amniotic fluid samples by nPCR. However, amniotic fluid infected with HCMV strain AD169 in vitro were positive by nPCR and shell vial assay.


  3/45

  Tytuł oryginału: Zakażenie komórek łożyska ludzkiego wirusem cytomegalii.
  Tytuł angielski: Infection of placental cells with human cytomegalovirus.
  Autorzy: Paradowska Edyta, Studzińska Mirosława, Przepiórkiewicz Marzena, Nowakowska Dorota, Wilczyński Jan, Leśnikowski Zbigniew J.
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 supl. 1 s.57-60, bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Ogólnopolskie Mikrosympozjum pt. Technologie hvbrydyzacji DNA w diagnostyce zakażeń wirusem cytomegalii (HCMV) i innymi herpeswirusami Łódź 25.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Maternofetal transmission of human cytomegalovirus (HCMV) is the most common cause of congenital viral infection. DNA HCMV, as well as early and late viral proteins were found in trophoblasts and macrophages isolated from 5 placentas infected in utero. Our observation demonstrate that these cells are permissive and can be productively infected with HCMV. However, infection of trophoblasts and Hofbauer cells proceeds slowly, to low level of DNA copies. HCMV gene expression in pure culture of trophoblast cells is restricted to early genes.


  4/45

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z walnego zwyczajnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego delegatów Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego dnia 30 listopada 2001 roku w Warszawie.
  Autorzy: Kochańska Barbara, Wnukiewicz Jan, Jassak-Gagaczowska Joanna, Nowakowska Danuta
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.229-235
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne


  5/45

  Tytuł oryginału: Accuracy of linear endoscopic ultrasonography in the evaluation of patients with suspected common bile duct stones.
  Autorzy: Kohut M., Nowakowska-Duława E., Marek T., Kaczor R., Nowak A.
  Źródło: Endoscopy 2002: 34 (4) s.299-303, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 305,439

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background and study aims: Endoscopic ultrasonography (EUS) with radial scanning is an efficient diagnostic tool where there is suspicion of common bile duct (CBD) stones. Little is known about the use of linear EUS in this condition. The aim of this study was to evaluate the diagnostic efficiency of linear EUS in a large group of patients suspected to have bile duct stones, using endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) with endoscopic sphincterotomy and exploration of the CBD using a Dormia basket, or surgical choledochotomy with choledochoscopy, as diagnostic "gold standards". Patients and methods: 134 patients with clinical suspecion of CBD stones were included in the study and prospectively evaluated, using EUS, and ERCP with endoscopic sphincteroctomy (127 patients), or choledochotomy with choledochoscopy where ERCP was unsuccessful (seven patients). EUS was done before ERCP using an echo endoscope (Pentax FG 32 UA; 5 - 7.5 MHz) and Hitachi EUB 405 ultrasound machine. ERCP was done using the TFJ 100 or TJ 20 Olympus duodenoscope. ERCP was carried out within a mean of 2 days after EUS. The longest time between EUS and ERCP was 3 days. The examiners were binded to the results of the other method used. Results: CBD stones were found in 91 (68 p.c.) patients at ERCP with ES or at surgery. The correct diagnosis was established by EUS in 85 patients. The remaining 43 patients without CBD stones were correctly diagnosed in 41 cases by means of EUS, giving an accuracy of 94 p.c., specificity of 93 p.c., a positive predictive value of 98 p.c., a negative predictive value of 87 p.c., and a Youden's index of 98 p.c....


  6/45

  Tytuł oryginału: Rys historyczny Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w latach 1950-2000.
  Tytuł angielski: The history of the Lower Silesian Branch of the Polish Dental Association in the years 1950-2000.
  Autorzy: Sobolewska Anna, Nowakowska Danuta
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.66-70, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

  Streszczenie polskie: Z okazji jubileuszu 50-lecia stomatologii akademickiej we Wrocławiu, na podstawie istniejącego piśmiennictwa i wspomnień członków Oddziału, autorki przedstawiły rys historyczny Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w latach 1950-2000.

  Streszczenie angielskie: On the occasion of the 50th anniversary of Academic Dentistry in Wrocław, the authors have presented an outline of the history of the Lower Silesian Branch of the Polish Dental Association in the years 1950-2000, on the basis of the existing literature and the memories of the members of the Branch.


  7/45

  Tytuł oryginału: Ciąża, mikrochimeryzm i choroby autoimmunologiczne.
  Tytuł angielski: Pregnancy, microchimerism, and autoimmune disease.
  Autorzy: Nowakowska Beata
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (2) s.127-137, bibliogr. [71] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Microchimerism is defined by the presence within an individual of low level of cells derived from a different individual. The main, natural source of microchimerism is pregnancy. The migration of fetal cells into maternal blood pregnancy has become an accepted fact. The maternal cells can also be found in the fetal circulation. Recent studies indicate that cells can persist in the maternal circulation for years after pregnancy. Maternal cells can also persist in her progeny. The autoimmune diseases are a diverse group of diseorders. Many of them are of unknown etiology. Women are disproportionately affected by autoimmune disease and the incidence of some autoimmune disease in women peak following childbearing years. The integration of observation from differing fields of medicine has led to the consideration that microchimerism may be involved in the pathogenesis of some autoimmune diseases. Early results offer support for a potential role of microchimerism in SSc. The aim of this paper is to present current knowledge about this problem.


  8/45

  Tytuł oryginału: Wpływ steroidoterapii prenatalnej na stan układu nerwowego noworodka.
  Tytuł angielski: Influence of antenatal steroid therapy on a newborn's nervous system.
  Autorzy: Kęsiak Marcin, Gulczyńska Ewa, Nowakowska Dorota, Wilczyński Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.709-718, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonali przeglądu najnowszego piśmiennictwa dot. wpływu steroidoterapii prenatalnej, zastosowanej celem przyspieszenia dojrzewania płuc płodu, na stan noworodka. Analizowano wpływ glikokortykoidoterapii prenatalnej na stan układu nerwowego noworodka. Omówiono wpływ terapii na wzrost i rozwój mózgu oraz na częstość występowania najczęstszych uszkodzeń układu nerwowego powstających w okresie okołoporodowym: krwawień dokomorowych (IVH) oraz leukomalacji okołokomorowej. W podsumowaniu podkreślono, że zastosowanie steroidoterapii prenatalnej jest nadal podstawowym czynnikiem zmniejszającym śmiertelność noworodków. Biorąc pod uwagę aktualne doniesienia o prawdopodobnym niekorzystnym wpływie deksametazonu na rozwój neurol. noworodków należy rozważyć zastąpienie tego preparatu betametazonem w terapii zagarażającego porodu przedwczesnego.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Analysis of the impact of prenatal glucocortricoids on the neurological outcome of a newborn. Design. The authors reviewed the most current reports concerning the influence of antenatal steroid therapy (used to accelerate of fetal lung maturation) on neonates. In the study we discussed the influence of steroid therapy on growth and development of the brain, as well as the occurence rate of the most common neurological abnormalities, such as: intraverticular haemorrhage and periventricular leukomalacia. Materials and methods: Recent literature review. Results: We believe that use of antenatal corticosteroids remains a major factor in reducing neonatal mortality. Treatment with one course of bethametasone, as we know at the present time, is completely safe for a newborn's nervous system. Many courses of antenatal steroids may decrease fetal brain growth. Antenatal steroid therapy reduced the incidence of intraventricular haemorrhage in preterm infants. Use of betametasone, but probably not dexamethasone, in antenatal therapy reduced the incidence of periventricular lekomalacia in extremly low weight infants. Conclusions: According to recent studies regarding probable unavourable role of dexamethasone in neonatal neurological development we are of opinion taht dexamethasone should be replaceled by bethamethasone in therapy of imminent proterm labour.


  9/45

  Tytuł oryginału: Zastosowanie czynnika martwicy nowotworu (TNF-alfa) w leczeniu choroby nowotworowej - nadzieje i fakty.
  Tytuł angielski: TNF-alpha in cancer diseases - clinical application.
  Autorzy: Nowakowska-Zajdel Ewa, Kokot Teresa, Sosada Krystyn, Wierzgoń Janusz, Klakla Katarzyna, Cichocka Mirosława, Zubelewicz Barbara, Muc-Wierzgoń Małgorzata
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.801-808, tab., bibliogr. 52 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/45

  Tytuł oryginału: Związek między aktywnością hydrolaz grzybów wyizolowanych z pochwy kobiet ciężarnych i wybranymi objawami klinicznymi.
  Tytuł angielski: Relationship between activity of hydrolases in fungi isolated from vagina of pregnant women and selected symptoms.
  Autorzy: Nowakowska Dorota, Kurnatowska Alicja, Wilczyński Jan
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.263-269, il., tab., bibliogr. [17] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Preganancy is considered a factor of vulvovaginal mycosis. Secretion of hydrolases is an important determinantof Candida virulence. Thus, the aim of the study was to found the relationship between activity of 19 hydrolases in fungi isolated from vagina of pregnant women and symptoms of mycosis. 251 pregnant women were examined. Samples were collected from vagina and cultured on Sabouraud media. Activity of hydrolytic enzymes was evaluated using API ZYM (bioMerieux) test. Fungi were found in 20.1 p.c. of vaginal smples. Symptoms were detected in 45.8 p.c. of women. Only 32.1 p.c. of women with discharge and 26.4 p.c. with pruiritus had mycosis. Out of the 19 examined hydorlazes, 13 active enzymes were detected in fungal strains. We found for the first time the relationship betweeen acitivity of gunal esterase lipase and and the presenceof vaginal discharge in pregnant women.


  11/45

  Tytuł oryginału: Wykrywanie DNA Toxoplasma gondii w łożysku ludzkim metodą polimerazowej reakcji łańcuchowej a ocena histpatologiczna łożyska w procesie rozpoznawania toksoplazmozy wrodzonej.
  Tytuł angielski: Detection of Toxoplasma gondii in human placenta by PCR and placental histologic findings.
  Autorzy: Nowakowska Dorota, Gołąb Elżbieta, Czichos Ewa, Krekora Michał, Wilczyński Jan
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.301-309, tab., bibliogr. [14] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Since isolation of Toxoplasma gondii from human placenta strongly correlates with fetal infection, the aim s of the study were: to detect fragments of T. gondii B1 gene in human placentae by PCR and to evaluate their pathology. 36 placentae included in three groups were obtained: group I (n = 7) from pregnancies with prenatal diagnosis of fetal toxoplasmosis; II (n = 17) from women with serologic featuresof primary infection during pregnancy; III (n = 13) from pregnancies with fetal T. gondii infection based on clinical signs. T. gondii DNA was found in 2/4 samples from the I group and in 1/14 from the II group. Villitis was identified in 3/15 other placentae from the II group. In the III group we did not recognize neither T. gondii DNA nor villitis. We consider PCR and pathologic evaluations of placentae as the two complementary methods. PCR can be especially helpful in pregnancies not screned against T. gondii as positive result in placenta can confirm mother's primary infection.


  12/45

  Tytuł oryginału: Rozpoznawanie toksoplazmozy wrodzonej in utero za pomocą badania płynu owodniowego metodą reakcji łańcuchowej polimerazy.
  Tytuł angielski: Detection of congenital toxoplasmosis in utero with a polymerase chain reaction on amniotic fluid.
  Autorzy: Gołąb Elżbieta, Nowakowska Dorota, Waloch Maria, Dzbeński Tadeusz H., Szaflik Krzysztof, Wilczyński Jan
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.311-315, tab., bibliogr. [11] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: To establish a prenatal diagnosis of congenital toxoplasmosis the PCR test was doneon amniotic fluids from 47 women suspeccted of primary Toxoplasma infection during pregnancy. Fragments of Toxoplasma B1 gene were found in 5 examined samples. Positive tests were confirmed by mouse inoculation or by serologic testing of newborns. It was concluded that the PCR performed on amniotic fluid should be recommended for the prenatal diagnosis of congenital toxoplasmosis, however, negative results of the test can not rule out congenital infection.


  13/45

  Tytuł oryginału: Oś podwzgórze-przysadka-tarczyca w depresji.
  Tytuł angielski: Hypothalamic-pituitary-thyroid axis in depression.
  Autorzy: Foltyn Wanda, Nowakowska-Zajdel Ewa, Danikiewicz Aleksander, Brodziak Andrzej
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.281-292, il., bibliogr. 43 poz., sum., rez., Zsfg, rŠs.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono rolę układu podwzgórzowo-tarczycowego w patogenenzie depresji oraz znaczenie hormonów tarczycy w leczeniu depresji.

  Streszczenie angielskie: Depressed patients, although viewed as chemically euthyroid, have alterations in the function of hypothalamic-pituitary-thyroid axis including slight elevation of the serum thyroxine (T4), loss of the nocturnal TSH rise, blunted thyrotropin (TSH) response to thyrotropin-releasing hormone (TRH) stimulation and predisposition to autoimmune thyroiditis. Both hypothyroid and depressed patients ahare a number of clinical features in common. This is the reason that some research workers use the "brain hypothyroidism" hypothesis to explain the pathogenesis of depression. They suggest that depression is a state of local hypothyroidism in brain with normal peripheral thyroid hormone concentrations as a result of brain type II deiodinase inhibition and impaired transport T4 across the blood brain barrier. This theory seems to be compatible with the serotonin deficieny hypothesis of depression. Some studies confirm the existence of classical feedback between serotoninergic and hypothalamus-pituitary-thyroid systems. TRH remains under a constant inhibition by serotonin and reduced intracerebral serotonin seen in depression will lead to increased TRH concentration in brain tissue. This mechanism is probably responsible for blunted TSH response to TRH stimulation. Triiodothyronine stimulates the serotoninergic system to serotonin secretion in the central nervous system, so local brain hypothyreosis decrease the serotonin level and enhances depression. There is little known about the association between thyroid hormones ...


  14/45

  Tytuł oryginału: Przydatność preparatu Uro-Vaxom w kompleksowym leczeniu nawracających zakażeń układu moczowego u dziewcząt.
  Tytuł angielski: Usefulness of Uro-Vaxom in complex treatment of recurrent urinary tract infections in girls.
  Autorzy: Gołąbek Bożena, Nowakowska Krystyna, Słowik Małgorzata, Paruszkiewicz Grzegorz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.269-272, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Preparat Uro-Vaxom zastosowano w leczeniu nawrotowych zakażeń układu moczowego u 35 dziewczynek. Większość 34/35 tolerowała lek dobrze, nie obserwowano u nich objawów niepożądanych. U jednej przerwano stosowanie Uro-Vaxomu w pierwszym miesiącu leczenia w związku z wystąpieniem wymiotów, dlatego też skuteczność Uro-Vaxomu oceniono u 34 dziewczynek. Stwierdzono, że preparat ten jest cennym lekiem wspomagającym antybiotykoterapię nawrotowych zakażeń układu moczowego (ZUM) wywołanych przez E. coli.

  Streszczenie angielskie: Uro-Vaxom was used in the treatment of recurrent urinary tract infections in 35 girls. Most of them (34/35) tolerated the drug very well, no side effect were observed. We stoped administration of the Uro-Vaxom one girl, during the first months of treatment because of vomiting. This way efficiency of Uro-Vaxom was evaluted in the treatment of recurrent urinary tract infections in 34 girls. Uro-Vaxom was found to be a valuable drug, supporting antibiotic therapy in recurrent urinary tract infections caused by E. coli.


  15/45

  Tytuł oryginału: 3 Europejskie Sympozjum Stomatologii Adhezyjnej - Berlin, 7-9 września 2001 r.
  Tytuł angielski: Report on 3rd European Sympozjum on Adhesive Dentistry - Berlin, September 7th-9th, 2001.
  Autorzy: Nowakowska Danuta, Czernik Krystyna
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.114-115 - 3 Europejskie Sympozjum Stomatologii Adhezyjnej Berlin 07-09.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  16/45

  Tytuł oryginału: Ocena kliniczna dzieci z mukowiscydozą rozpoznaną w wyniku badania przesiewowego noworodków w latach 1999 i 2000.
  Tytuł angielski: Clinical characteristics of cystic fibrosis patients diagnosed through neonatal screening.
  Autorzy: Milanowski Andrzej, Sands Dorota, Nowakowska Anna, Piotrowski Robert, Zybert Katarzyna, Ołtarzewski Mariusz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.459-468, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki badania przesiewowego noworodków w kierunku mukowiscydozy prowadzonego w latach 1999 i 2000 na obszarze 4 województw, obejmującym 1/4 populacji Polski. W różnych okresach stosowano metodę dwustopniowego oznaczania IRT lub IRT/mutacja deltaF508. Badaniami objęto 184 971 noworodków, wśród których wykryto 35 chorych na mukowiscydozę. U 97 proc. stwierdzono mutację deltaF508 przynajmniej w jednym allelu. Przed uzyskaniem wyniku badania przesiewowego u żadnego dziecka nie rozpoznano CF, mimo że 63 proc. z nich hospitalizowano z powodu zapalenia płuc lub oskrzeli, niedokrwistości i niedożywienia. U 77 proc. dzieci stwierdzono objawy niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki. Wczesne rozpoznanie CF i wdrożenie właściwego leczenia spowodowało poprawę przyrostów masy ciała i wzrostu, umożliwiło też kontrolę zakażeń układu oddechowego przez S. aureus i P. aeruginosa. Korzystny wpływ wczesnego rozpoznania CF drogą przesiewu noworodkowego jest w znacznym stopniu uzależniony od kompetentnego i kompleksowego leczenia w ośrodku specjalistycznym.

  Streszczenie angielskie: CF neonatal screening in the period of 1999-2000 was performed in four Polish districts, which represents 25 p.c. of the population. The IRT/IRT or IRT/deltaF508 test were performed in 184 971 neonates; 35 were diagnosed as having CF. In 95 p.c. of the diagnosed neonates at least one deltaF508 mutation was found. None of the 35 infants were diagnosed prior to the screening test, although 65 p.c. were hosptalised with pneumonia, bronchitis, anaemia or malnutrition. 77 p.c. of the CF infants were pancreatic insufficient. Early diagnosis and treatment improved weight gain, growth and S. aureus and P. aeruginosa control. Better prognosis for children diagnosed through neonatal screening depends on follow-up in a specialistic CF-centre.


  17/45

  Tytuł oryginału: Wyniki kompleksowego leczenia dzieci z mukowiscydozą z użyciem rekombinowanej rhDNazy.
  Tytuł angielski: Complex treatment of children with cystic fibrosis using rhDNase.
  Autorzy: Sands Dorota, Nowakowska Anna, Podgurniak Małgorzata, Milanowski Andrzej
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.469-474, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wysoka zawartość DNA w wydzielinie oskrzelowej w CF jest jednym z czynników powodujących zwiększoną jej lepkość. Celem pracy jest analiza skuteczności i bezpieczeństwa rhDNazy stosowanej jako element kompleksowego leczenia w rutynowej praktyce klinicznej. Obserwacja dotyczy 51 dzieci chorych na mukowiscydozę. Wyniki leczenia oparto na ocenie spirometrycznej, radiologicznej płuc, klinicznej, częstości występowania zaostrzeń oskrzelowo-płucnych. Stwierdzono istotną korelację pomiędzy poprawą funkcji płuc po 3 miesiącach leczenia a jej późniejszymi zmianami (FEV1). Stwierdzono, że rhDNazy zastosowana w kompleksowym leczeniu chorych z CF wpływa na poprawę funkcji płuc, zmniejszenie częstości zaostrzeń oskrzelowo-płucnych i stabilizację stanu ogólnego, co poprawia jakość życia chorych.

  Streszczenie angielskie: A high content of DNA is one of the factors increasing viscoelasticity in CF sputum, so the application of rhDNase to break down this DNA may have a beneficial effect. The aim of this study was to analyse the longterm efficiency and safety of rhDNase applied in complex CF therapy. 51 CF children were observed. Results of lung function tests, radiological scoring, clinical scoring and frequency of pulmonary exacerbations were analysed. A sttistically significant correlation was found between FEV1 after 3 months of rhDNase treatment and its later values in the course of the treatment. RhDNase in addition to the standard CF therapy improved lung function values, diminished the frequency of pulmonary exacerbations and stabilised the general condition of the patient, which improved the quality of life.


  18/45

  Tytuł oryginału: Wcześniak
  Autorzy: Helwich Ewa, Kmita Grażyna, Kornacka Maria Katarzyna, Kułakowska Zofia, Nowakowska-Szyrwińska Ewa, Piotrowska-Wichłacz Aldona, Prost Marek E., Rudzińska-Chazan Maria, Rutkowska Magdalena, Szymczyk Eliza, Woynarowska Martyna, Zacharska-Kokot Ewa, Zawitkowski Paweł
  Opracowanie edytorskie: Helwich Ewa (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 210, [1] s., [2] k. tabl. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,315

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  19/45

  Tytuł oryginału: Prospektywna ocena oczyszczenia jelita grubego preparatami X-Prep i Fortrans - badanie randomizowane.
  Tytuł angielski: Prospective evaluation of X-Prep and Fortrans for bowel cleansing - a randomized study.
  Autorzy: Rupiński Maciej, Reguła Jarosław, Pachlewski Jacek, Przytulski Krzysztof, Bołdys Hubert, Romańczyk Tomasz, Rymarczyk Grzegorz, Nowakowska-Duława Ewa, Bartnik Witold, Nowak Andrzej, Butruk Eugeniusz
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.31-38, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Dobre oczyszczenie jelita grubego jest warunkiem wartościowego badania endoskopowego i celem porównawczych prac nad skutecznym, tanim i akceptowanym przez pacajentów przygotowaniem jelita. Cel pracy: Randomizowane i kontrolowane porównanie skuteczności i bezpieczeństwa X-Prepu, wyciągu Senna acutifolia (preparat A) oraz Fortransu, roztworu glikolu polietylenowego z elektrolitami (praparat B) w oczyszczeniu jelita grubego przed kolonoskopią. Materiał i metody: Do każdej z grup włączono po 50 pacjentów , przygotowywanych preparatami A lub B. Grupy nie różniły się znamiennie między sobą. Bezpieczeństwo i skuteczność obu preparatów oceniano na podstawie: a) subiektywnej skali wrażeń pacjentów, b) częstości i nasilenia objawów niepożądanych, c) stopnia oczyszczenia jelita podczas badania endoskopowego, d) badań biochemicznych krwi przed i po zastosowaniu każdego z preparatów. Wyniki: Przygotowanie do kolonoskopii przerwano u jednej osoby z grupy A i trzech z grupy B. W grupie A znamiennie częściej występował ból brzucha (61 vs. 32 proc.), bóle (33vs. 9 proc.) i zawroty głowy (31 vs. 6 proc.) oraz zaburzenia snu (39 vs. 15 proc.), co znalazło odbicie w subiektywnej ocenie pacjentów. Pacjenci ocenili smak preparatu B jako gorszy. Czas wypijania preparatu B był znamiennie krótszy (15,4 vs. 424,5 min), natomiast średnie objętości spożytych płynów nie różniły się znamiennie. Oczyszczenie całego jelita grubego i jego poszczególnych odcinków było lepsze w grupie pacjentów ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Good colonic cleansing is a condition of valuable colonoscopy and the purpose of studies on efficient, cheap and acceptable method. Purpose: Randomised, controlled comparison of efficacy and safety fo X-Prep, extract of Senna acutifolia (preparation A) and Fortrans - PEG and electrolyte solution (preparation B) for colonic cleansing before colonoscopy, a single blind study. Material and methods: 50 patients were included into both groups, prepared with preparations A or B, with no significant (NS) difference between groups. Efficacy and safety were assessed on the basis of: a) subjective patients scale, b) incidence of side effects, c) level of colonic cleansing, d) blood biochemistry before and after preparation. Results: Preparation was withdrawn in one person from group A and three persons from group B. Abdominal pain, headache, dizziness and sleep problems occurred more often in group A (61 vs. 32 p.c., 33 vs. 9 p.c., 31 vs. 6 p.c. and 39 vs. 15 p.c., respectively), what was also subjectively assessed by patients. They assessed the taste of B preparation as bad. Consumption time of preparation B was shorter than A (150.4 vs. 424.5 min), with similar mean volumes of both preparations. Cleansing of the whole colon and its parts was better in patients taking Fortrans, allowing complete examination in all of them. In 5 patients from the group taking X-Prep colon cleansing was assessed as unsatisfactory. Mean endoscopic assessment of colonic cleansing ...


  20/45

  Tytuł oryginału: Przypadek zespołu Kartagenera.
  Tytuł angielski: A case of Kartagener's syndrome.
  Autorzy: Nowakowska-Trzcińska Jolanta, Janicki Kazimierz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.741-744, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek żołnierza z zespołem Kartagenera i obustronnym ropnym zapaleniem zatok szczękowych, polipami nosa i zapaleniem płuc. Zespół Kartagenera został po raz pierwszy opisany na początku XX wieku jako triada objawów - odwróćenie trzewi, rozstrzenia oskrzeli i zapalenie zatok przynosowych. Zespół Kartagenera jest przykładem genetycznie uwarunkowanego zespołu nieruchomych rzęsek. Pierwsze objawy choroby występują już w dzieciństwie w postaci nawracających zapaleń płuc, przewlekłego nieżytu nosa, przewlekłego zapalenia zatok przynosowych i polipów nosa. Warunkiem poprawy kondycji ogólnej pacjentów oraz lepszego rokowania jest profilaktyka zakażeń, wczesne kompleksowe leczenie oraz rehabilitacja.


  21/45

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze u ciężarnych - ocena czynników ryzyka, zapobieganie i leczenie.
  Tytuł angielski: Hypertension in pregnancy - risk factors, prevention and treatment.
  Autorzy: Nowicki Michał, Czupryniak Aneta, Nowakowska Dorota, Wilczyński Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.783-795, tab., bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Nadciśnienie tętnicze w czasie ciąży, porodu i połogu może wystąpić zarówno u kobiet, które już wcześniej chorowały na nadciśnienie (zarówno pierwotne jak i wtórne - jest to tzw. przewlekłe nadciśnienie tętnicze, lub być tylko ograniczone do okresu ciąży - jest to tzw. nadciśnienie wywołane ciążą. Każda postać nadciśnienia może mieć charakter izolowany bąśdź stanowić element obrazu chorobowego stanu rzedrzucawkowego lub rzucawki. W artykule zostały omówione zasady kreślania czynników ryzyka nadciśnienia występującego u ciężarnych, sposoby zapobiegania jego wystąpieniu oraz zasady leczenia. Przedstawione zostaną też problemy wynikające z małej liczby badań mad ciśnieniem tętniczym w ciąży przeprowadzonych zgodnie z regułami "medycyny opartej na dowodach" a także ograniczone możliwości leczenia tego powikłania okresu ciąży wynikające z niewielkiego wyboru leków hipotensyjnych.

  Streszczenie angielskie: The term hypertension in pregnancy stands either for a high blood pressure, which has already developed before pregnancy (i.e., chronic hypertension in pregnancy), or for a pregnancy-associated disease (i.e., pregnancy-induced hypertension). Each form of hypertension may be an isolated phenomenon or constitute a part of the syndrome of preeclampsia or eclampsia. This review focuses mainly on the risk factor assessment, prevention and treatment or hypertension developing during pregnancy. Despite a frequent occurrence of this diseae its prevention and treatment is still a subject of debates, and only a limited number of studies, which fulfill the criteria of "evidence-based medicine" have so far been performed in this field. although the impressive advances in treatment of hypertension in the general population have been done, the choice of drugs and control of hypertension developing during pregnancy is still far from being satisfactory.


  22/45

  Tytuł oryginału: Farmakologiczne uzasadnienie skuteczności stosowania nowych leków przeciwdepresyjnych.
  Tytuł angielski: Pharmacological justification for the use of new antidepressant drugs.
  Autorzy: Nowakowska Elżbieta, Kus Krzysztof, Bobkiewicz-Kozłowska Teresa
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.250-252, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niniejsze review porównuje nową generację leków przeciwdepresyjnych z tradycyjnymi trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (TLPD). Uważa się, że "idealny" lek przeciwdepresyjny powinien cechować się wysoką skutecznością terapeutyczną, dobrą tolerancją, bezpieczeństwem stosowania wynikającym ze słabo zaznaczonych objawów ubocznych, małą tendencją do wchodzenia w interakcje z innymi lekami i niskim kosztem. Nowe leki takie jak mirtazapina, nefazodon, wenlafaksyna, często dorównują skutecznością terapeutyczną TLPD, poza tym są bezpieczniejsze ze względu na brak (lub mały) wpływ na receptory i podwójny mechanizm działania.


  23/45

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu stężenia glukozy we krwi na częstość występowania zarażeń grzybami pochwy, jamy ustnej i odbytu u kobiet ciężarnych z cukrzycą.
  Tytuł angielski: Evaluation of the influence of blood glucose level on the frequency of fungal invasions in vagina, oral cavity and rectum in pregnant diabetic women.
  Autorzy: Nowakowska Dorota, Wilczyński Jan, Kurnatowska Alicja
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.175-180, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Ciąża i cukrzyca stanowią czynniki podwyższonego ryzyka zagrożenia grzybami. Celem pracy była ocena wpływu wyrównania metabolicznego cukrzycy, określanego za pomocą dziennego profilu glikemii w dniu pobrania materiału do badań mikologicznych oraz stężenia hemoglobiny glikolowanej, na występowanie zarażeń grzybami pochwy, jamy ustnej i odbytu u ciężarnych. Grupę badaną stanowiło 101 ciężarnych z cukrzycą, dla których uzyskano pełne dane dotyczące kontroli glikemii (cukrzyca istniejąca przed ciąża (PGDM) n = 41 i cukrzyca ciążowa (GDM) n = 60). Nie wykazano wpływu stężenia glukozy we krwi na czczo analizowanej w przedziałach 90 mg/dl, 90 - 110 mg.dl i 110 mg/dl, a także po obiedzie i po kolacji ( 100 mg/dl, 100 - 120 mg/dl i 120 mg/dl), na występowanie grzybów w pochwie, jamie ustnej i odbycie u kobiet ciężarnych z cukrzycą. Stwierdzono jednak, że poziom glikemii mierzony 1,5 h po śniadaniu wiązał się z częstością wykrywania grzybów, a odsetek izolacji szczepów z pochwy (p = -0,04) i z jamy ustnej (p = 0,03) istotnie wzrastał wraz z wartościami glikemii 1,5 h po śniadaniu. Wyrównanie gospodarki węglowodanowej oceniane przy pomocy stężenia hemoglobiny glokowanej we krwi nie miało istotnego wpływu na częstość izolacji grzybów. Zauważono jednak tendencję do wzrostu częstości zarażeń grzybami pochwy wraz z pogarszaniem sie kontroli metabolicznej cukrzycy.


  24/45

  Tytuł oryginału: Dwojenie jako wskazanie do operacji zeza przy uszkodzeniach plamki - prezentacja chorych.
  Tytuł angielski: Diplopia as a reason to operative strabismus surgery on patients with macula damages - case report.
  Autorzy: Nowakowska Olimpia, Broniarczyk-Loba Anna
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.412-414, il., bibliiogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Purpose: This report presesns who clinical interested cases. The aim indication to intervene was diplopia, despite of macula damages and amblyopia. Material and methods: We describe two clinical interested cases of divergent squint caused by sensory deprivation in course of permanent macula damage. Every patient was observed at least 5 years. We estimated decrease of diplopia and final eye alignment. Results: Both patients did not complain of diplopia, we confirmed very good cosmetic effect and fixed angle of squint. Conclusions: Doplopia can exist even in cases with squint and macula damages. In spite of this, we can obtain postoperative improvement.


  25/45

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomika jako metoda postępowania w realizacji zadań ochrony zdrowia : praca doktorska
  Autorzy: Richter Przemysław Szymon, Nowakowska Elżbieta (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Zakład Farmakologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, [6], 107 k. : il., tab., bibliogr. 101 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19819

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  26/45

  Tytuł oryginału: Ocena dzieci operowanych z powodu wad dysraficznych układu nerwowego : praca doktorska
  Autorzy: Nowakowska Katarzyna, Huber Zdzisław (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 86 k. : il., tab., bibliogr. 90 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20166

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  27/45

  Tytuł oryginału: The quality of life in patients suffer from resistant ascites treated with intraperitoneal infusion of hr TNF ŕ.
  Autorzy: Nowakowska-Zajdel Ewa, Muc-Wierzgoń Małgorzata, Zubelewicz-Szkodzińska Barbara, Wierzgoń Janusz, Klakla Katarzyna, Kokot Teresa, Kozowicz Andrzej, Cichocka Mirosława
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 50/51 s.73-79, tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  28/45

  Tytuł oryginału: Nadnamiotowe torbiele pajęczynówki u dzieci - przegląd metod leczenia.
  Tytuł angielski: Supratentorial arachnoidal cysts in children - review of surgery.
  Autorzy: Strzyżewski Krzysztof, Jarmusz Krzysztof, Nowakowska Katarzyna, Huber Zdzisław
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.36-42, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1982-2001 leczono układami zastawkowymi, usunięciem ściany torbieli i fenestracją torbieli drogą kraniotomii i neuroendoskopową fenestracją torbieli dwadzieścia dwoje dzieci z torbielami nadnamiotowymi pajęczynówki, pochodzenia wrodzoengo i pourazowego. W okresie 6 miesięcy do 20 lat od zabiegu każdą z metod poddano ocenie skuteczności biorąc pod uwagę zmianę wielkości torbieli, zachowanie się objawów neurologicznych, rozwój dzieci, liczbę i rodzaj powikłań.


  29/45

  Tytuł oryginału: Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracującymi : procedury przeprowadzania badań profilaktycznych osób narażonych na wybrane czynniki chemiczne nieuwzględnione we "Wskazówkach metodycznych w sprawie badań profilaktycznych pracowników"
  Autorzy: Wągrowska-Koski Ewa, Nowakowska Bożena, Soćko Renata, Czerczak Sławomir
  Źródło: - Łodź, Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2002, 94, [2] s. : tab., bibliogr. 60 poz., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,958

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  30/45

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy. Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cichy Wojciech, Jarosz Jadwiga, Książyk Janusz, Łukasik Maria, Mazurczak Tadeusz, Milanowski Andrzej, Nowakowska Anna, Orlik Teresa, Pawlik Jacek, Piotrowski Robert, Pogorzelski Andrzej, Prusak Jarosław, Sands Dorota, Skorupa Wojciech, Stolarczyk Anna, Teysseire Mikołaj, Walkowiak Jarosław, Wierzbicka Martyna, Witt Michał, Żebrak Jerzy
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (1) s.29-36, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mukowiscydoza (ang. cystic fibrosis) jest najczęstszą, uwarunkowaną genetycznie chorobą monogenową, dziedziczącą się autosomalnie recesywnie.


  31/45

  Tytuł oryginału: Flora bakteryjna i grzybicza w wybranych materiałach klinicznych u dzieci z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Bacterial and fungal flora in some clinical materials in children with diabetes type 1.
  Autorzy: Nowakowska Maria, Jarosz-Chobot Przemysława
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (2) s.83-88, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Dzieci, u których nie uzyskuje się dobrej kontroli metabolicznej cukrzycy, są narażone na częste występowanie zakażeń wywołanych własną florą (zakażenia endogenne). Cel pracy: Określenie częśtości występowania bakterii chorobotwórczych i oportunistycznych oraz grzybów z rodzaju candida. Materiał i metody: Badano mocz, wymazy z jamy ustnej i gardła oraz wymazy z dróg moczowo-płciowych u 130 dzieci z cukrzycą (62 chłopców i 68 dziewcząt) hospitalizowanych z powodu świeżego ujawnienia (53 dzieci) lub niewyrównania (77 chorych) cukrzycy. Kostanowiło 29 dzieci z zaburzeniami wzrostu, u których badano jedynie mocz i wymazy z jamy ustnej i gardła, izolację i identyfikację drobnoustrojów przeprowadzonyco metodami stosowanymi w diagnostyce mikrobiologicznej. Wyniki: Staphylococcus aureus wykazano u 43 (33 proc.) dzieci z cukrzycą. Bakterie te izolowano z różnych materiałów, przy czym nie stwierdzono, aby były obecne w gardle częściej u dzieci z cukrzycą, niż u dzieci zdrowych. Streptococcus z grupy B izolowano u 29 dzieci (22,3 proc.), w tym u 10 w gardle. Bakterii tych nie stwierdzono u dzieci zdrowych. Bakteriurię bezobjawową stwierdzono u 15 (11,5 proc.) dzieci z cukrzycą oraz u 2 (6,9 proc ) dzieci zdrowych. Grzyby wykazano u 58 (44,6 proc.) dzieci z cukrzycą. Najczęściej izolowano gatunek Candida albicans (u 49 dzieci), rzadziej inne gatunki. Candida spp. izolowano z różnych materiałów, również w ilościach nieznamiennych z moczu, u 9 dzieci. Wnioski: ...

  Streszczenie angielskie: Background: Children with poorly controlled diabetes are exposed to infections often caused by endogenous flora. Aim: To estimate incidence of pathogenic and opportunistic bacteria and fungi of Candida species. Material and methods: The urine, smears from the oral cavity and the pharynx as well as from the urogenital tract were examined in 130 children (62 boys and 68 girls) hospitalised because of newly diagnosed (53 children) or poorly controlled diabetes (77 patients). 29 children with short stature were the control groupo, in these children only the urine and smears from the oral cavity and the pharynx were only examined. Culture and identification of microorganisms were performed according to the methods used in microbiological diagnosis. Antifungal susceptibility testing was estimated with FUNGITEST Sanofi Pasteur and ATB Fungus bioMerieux. results: Staphylococcus aureus in 43 diabetic children (33 p.c.) was observed. Staphylococcus aureus from fifferent clinical materials was isolated; there was no difference in the frequency of occurence of S. aureus in flora of the oral cavity and the pharynx in diabetic children in comparison with healthy children. Streptococcus group B in 29 (22,3 p.c.) was isolated, among them in 10 children from the pharynx. In healthy children Streptococcus group B was not observed. A significant bacteriuria was observed in 15 diabetic children (11,5 p.c.) and in 2 healthy children (6,9 p.c.). Fungi in 58 diabetic children (44,6 p.c.) ...


  32/45

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cichy Wojciech, Jarosz Jadwiga, Książyk Janusz, Łukasik Maria, Mazurczak Tadeusz, Milanowski Andrzej, Nowakowska Anna, Orlik Teresa, Pawlik Jacek, Piotrowski Robert, Pogorzelski Andrzej, Prusak Jarosław, Sands Dorota, Skorupa Wojciech, Stolarczyk Anna, Teisseyre Mikołaj, Walkowiak Jarosław, Wierzbicka Martyna, Witt Michał, Żebrak Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.138, 140-146, tab.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono diagnostykę mukowiscydozy, zasady leczenia farmakologicznego i dietetycznego. Podkreślono rolę suplementacji enzymami trzustkowymi oraz kompleksowego leczenia zapaleń oskrzelowo-płucnych.


  33/45

  Tytuł oryginału: Polimorfizm genów HLA klasy II w populacji południowo-zachodniej Polski.
  Tytuł angielski: HLA class II polymorphism in south-west Polish population.
  Autorzy: Nowakowska Beata
  Źródło: Dział. Nauk. PAN 2002 (14) s.129-130, bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 801,551

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Śląsk


  34/45

  Tytuł oryginału: Współczesne postępowanie diagnostyczne i lecznicze w dysraficznych wadach rdzeniowych.
  Tytuł angielski: Contemporary diagnosis and treatment in spinal dysraphic malformations.
  Autorzy: Nowakowska Katarzyna
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.49-53, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego zwane dysrafiami to jedne z najczęstrzych i najcięższych anomali rozwojowych. W Polsce liczba dzieci urodzonych z wadami cewy nerwowej jest wysoka, stąd zainteresowanie lekarzy wielu specjalności jak najszybszym rozpoznawaniem i jak najskuteczniejszym leczeniem. Celem pracy jest opisanie algorytmu postępowania z płodem i noworodkiem z dysraficzną wadą rdzeniową oraz zaproponowanie leczenia i metod walidacyjnych pacjentów na podstawie analizy klinicznej i specjalistycznych badań dodatkowych. Badaniami katamnestycznymi objęto 84 spośród 241 dzieci z dysraficznymi wadami rdzeniowymi leczonych w Klinice Chirurgii Dziecięcej w latach 1983-1999. Wykonano szczegółową ocenę stanu klinicznego, pogłębioną o wywiady rodzinne i okołoporodowe, oraz badania neuroradiologiczne, neuroelektrofizjologiczne, urodynamiczne i ocenę rozwoju psychoruchowego. Do opracowania statystycznego wykorzystano pakiet statystyczny Statistica v. 5.5 oraz Stat Xact-3. Wyniki badań dowodzą, iż wypracowany wspólnie przez perynatologa, neonatologa, neurochirurga dziecięcego i anestezjologa algorytm postepowania z płodem i noworodkiem pozwala na uzyskanie korzystniejszych wyników leczenia operacyjnego wady dysraficznej, a także towarzyszącej patologii innych układów.


  35/45

  Tytuł oryginału: Ostra niewydolność nerek jako powikłanie choroby nowotworowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Acute renal failure as a complication of neoplastic disease in children.
  Autorzy: Zimoń Tomasz, Jarmoliński Tomasz, Peregud-Pogorzelski Jarosław, Nowakowska Jadwiga
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.497-499, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono trzy przypadki chorych, u których ostra niewydolność nerek (ONN) wymagająca leczenia nerkozastępczego stanowiła powikłanie choroby nowotworowej. U 7,5-letniej dziewczynki niewydolność zanerkowa ujawniła się w trakcie paliatywnej radioterapii i była spowodowana zmianami w przestrzeni zaotrzewnowej wywołanymi przez przerzuty nowotworowe. Poprawę uzyskano po przezskórnym założeniu cewników nefrostomijnych. 16-letni chłopiec z ostrą białaczką szpikową był skutecznie leczony hemodializami z powodu odwracalnej ONN o etiologii przednerkowej i nerkowej. W powstaniu niewydolności miały u niego udział czynniki naczynioruchowe, infekcyjne i toksyczne. U 11-letniego chłopca nagłe upośledzenie czynności nerek z bezmoczem było pierwszym objawem nieziarniczego chłoniaka złośliwego. Poprawę czynności nerek uzyskano po wdrożeniu chemioterapii. W podsumowaniu zwrócono uwagę na złożoną etiologię ONN u tych chorych, jak również na konieczność szybkiego podjęcia leczenia nerkozastępczego oraz przeprowadzenia wnikliwej diagnostyki i odpowiedniego leczenia przyczyn upośledzenia czynności nerek.

  Streszczenie angielskie: Three cases of acute renal failure (ARF) requiring renal replacement therapy (RRT) in the course of neoplastic disease were presented 7,5-yr-old girl admitted with posternal failure during palliative radiotherapy had metastases in retroperitoneal space. Improvement followed percutaneous placement of nephtostomy catheters. 16-yr-old boy with acute myeloid leukemia was effectively treated with hemodialysis for prerenal and renal ARF mediated by vasomotor, infectious and toxic factors. In 11-yr-old boy ARF was the first clinical presentation of non-Hodgkin's lymphoma. Chemotherapy brought restoration of renal function. As a conclusion we emphasize complex etiology of ARF in such patients as well as the necessity of early introduction of RRT and through diagnosisi and proper management of the causes of impaired renal function.


  36/45

  Tytuł oryginału: Zespoły bólowe kręgosłupa u kierowców pojazdów silnikowych : przyczyny : profilaktyka
  Autorzy: Wągrowska-Koski Ewa, Nowakowska Bożena, Wilanowski Robert, Malicki Cezary
  Źródło: - Łódź, Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2002, 29 s. : il., bibliogr. 25 poz., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 660,833

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  37/45

  Tytuł oryginału: Położnictwo : podręcznik dla położnych i pielęgniarek
  Autorzy: Bręborowicz Grzegorz H., Brzezińska Emilia, Chełkowska Elżbieta, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Gadzinowski Janusz, Kempiak Joanna, Kornacki Jakub, Markwitz Wiesław, Nowakowska Dorota, Opala Tomasz, Pięt Małgorzata, Ronin-Walknowska Elżbieta, Ropacka Mariola, Seremak-Mrozikiewicz Agnieszka, Skręt Andrzej, Skrzypczak Jana, Słomko Zbigniew, Słomko Iwona, Sobczak Małgorzata, Spaczyński Marek, Szymankiewicz Marta, Wilczyński Jan
  Opracowanie edytorskie: Bręborowicz Grzegorz H. (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 476 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,256

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • standard


  38/45

  Tytuł oryginału: Role of neuropeptides in antidepressant and memory improving effects of venlafaxine.
  Autorzy: Nowakowska Elżbieta, Kus Krzysztof, Bobkiewicz-Kozłowska Teresa, Hertmanowska Hanka
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.605-613, il., tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study has been to investigate the effects of vasopressin and oxytocin on antidepressive and memory improving effects of venlafaxine. Male Wistar rats weighting 180-2000 g were used in the study. Venlafaxine (20 mg/kg) was administered po 30 min before the test once, and for 7 and 14 days in the chronic experiments. Oxytocin (1 ćg/kg) ip and vasopressin (1 ćg/kg) sc were administered only once on the test day, 60 min before the tests. The animals were subjected to Porsolt's test for testing antidepressant activity, and their memory functions (working and spatial memory) were evaluated in the maze test and Morris Water Maze test. Antidepressant effects of venlafaxine could be observed already after single drug administration and the effect was maintained during 7 days of drug administration. Oxytocin also exhibited antidepressant activity, and concurent administration of venlafaxine and oxytocin helped to maintain antidepressant activity of venlafaxine. Vasopressin was devoid of antidepressant action, yet concurrent administration of vasopressin and venlafaxine did not suppress antidepressant activity of the latter. In the chronic experiment, there was no shortening of passive swimming time. Venlafaxine improved memory in the labyrinth test and in the spatial memory test, whereas oxytocin did not affect memory of the tested animals. Joint administration of venlafaxine and oxytocin did not produce memory improving effect observed after administration of venlafaxine only. Vasopressin improved memory and joint administration of venlafaxine and vasopressin...


  39/45

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
  Tytuł angielski: Diagnosis and treatment of cystic fibrosis.
  Opracowanie edytorskie: Milanowski Andrzej (Oprac.), Pogorzelski Andrzej (oprac.), Orlik Teresa (oprac.), Piotrowski Robert (oprac.), Walkowiak Jarosław (oprac.), Skorupa Wojciech (oprac.), Witt Michał (oprac.), Latoś Tadeusz (oprac.), Żebrak Jerzy (oprac.), Nowakowska Anna (oprac.), Sands Dorota (oprac.), Mazurczak Tadeusz (oprac.), Majka Lucyna (oprac.), Minarowska Alina (oprac.), Socha Jerzy (oprac.).
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.600, 602, 604-612, tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono współczesną klasyfikację mukowiscydozy, zasady diagnostyki i kompleksowego leczenia chorych. Podano zasady opieki ambulatoryjnej i szpitalnej w ośrodkach specjalistycznych i referencyjnych.


  40/45

  Tytuł oryginału: Leczenie kompleksowe pacjentów z zaburzoną wysokością zwarcia.
  Tytuł angielski: Complex treatment of patients with disturbances in vertical dimension.
  Autorzy: Grocholewicz Katarzyna, Król Katarzyna, Nowakowska-Socha Jolanta
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (11) s.56-60, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pacjenci z zaburzoną wysokością zwarcia wymagają leczenia kompleksowego i złożonego. Istotną rolę odgrywają czynniki psychologiczne, jak również indywidualne zaplanowane leczenia. Przykładem postępowania w złożonych warunkach, jakie napotano u pacjentów, jest opis 5 przypadków. U wszystkich chorych osiągnięto satysfakcjonujący efekt estetyczny i zadowolenie z leczenia.

  Streszczenie angielskie: Patients with disturbances in vertical dimension require complex treatment. Psychological factors play a significant role. Examples of treatment protocol under the complicated conditions found in patients are illustrated with vive cases. In all of the patients a satisfactory result was obtained both from aesthetics and from patient satisfaction.


  41/45

  Tytuł oryginału: Gene p53 mutations, protein p53, and anti-p53 antibodies as biomarkers of cancer process.
  Autorzy: Lutz Waldemar, Nowakowska-Świrta Ewa
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (3) s.209-218, il., tab., bibliogr. 51 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • genetyka
 • immunologia
 • onkologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The finding that gene mutations and changes in their expression form the basis of cancer processes, has prompted molecular epidemiologists to use biomarkers for detecting damaged genes or proteins synthesized under their control in easily available cellular material or systemic liquids. Mutations in the suppressor gen p53 are thought to be essential for cancer development. This gen is one of the most important regulators of transcription, cellular cycle. DNA repair and apoptosis detected till now. Inactivation of gene p53 leads to uncontrolled cell divisions, and further to transformation of normal cells into the carcinous ones. Observations that mutations in gene p53 appear under conditions of occupational and environmental exposures to chemical and physical carcinogens, such as vinyl chloride, radon, or aflatoxin B1, have proved to be of enormous importance for the occupational and environmental health. Changes in expression of gene p53, and also its mutations, cause variations of cellular protein p53 concentration. Higher cellular protein p53 levels are associated with increased protein transfer to the extracellular liquid and to blood. It has been observed that increased blood serum protein p53 concentrations may have a prognostic value in early diagnosis of lung cancer. The results of a number of studies confirm that accumulation of a mutated form of protein p53, and presumably also large quantities of wild forms of that protein in the cells, may be a factor that triggers the production of anti-p53 antibodies...


  42/45

  Tytuł oryginału: Ditlenek azotu (IV), ditlenek siarki (IV), pył zawieszony, benzo(a)piren i substancje smołowe w powietrzu atmosferycznym w Gdańsku.
  Tytuł angielski: Nitrogen dioxide, sulphur dioxide, suspended particalate matter, benzo(a)pyrene and tar substances in ambient air in Gdańsk. P. 1.
  Autorzy: Halkiewicz Jan, Nowakowska Joanna, Jamrógiewicz Zygmunt, Furman Barbara, Strzęp Elżbieta, Krupieńczyk Janina, Piszczek Michał, Strzemieczny Ryszard, Łukasiak Jerzy
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.265-280, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  43/45

  Tytuł oryginału: Wpływ pH na parametry widma absorpcyjnego porfiryn.
  Tytuł angielski: The influence of pH on the absorption spectra of porphyrins.
  Autorzy: Nowakowska Joanna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.281-292, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  44/45

  Tytuł oryginału: Zastosowanie techniki ekstrakcji na fazie stałej (SPE) do zagęszczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z płynów stosowanych w infuzji przy oznaczaniu tych związków techniką HPLC z detektorem fluorescencyjnym i diodowym.
  Tytuł angielski: Application of solid phase extraction technique (SPE) for direct concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons from parenteral infusion solutions before assay HPLC with fluorescence and UV diode array detection.
  Autorzy: Halkiewicz Jan, Kamiński Marian, Nowakowska Joanna, Łukasiak Jerzy
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.309-320, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  45/45

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PTS we Wrocławiu w 2001 r.
  Tytuł angielski: Report from Board activity of the Lower Silesian Branch of the Polish Stomatological Association in Wroclaw in the years 2001.
  Autorzy: Nowakowska Danuta, Sobolewska Anna
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.339-343
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

  stosując format: