Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NOWAK-STARZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Europejska strategia kształcenia pielęgniarek i położnych - wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia.
Autorzy: Nowak-Starz Grażyna
Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (2) s.33-48, tab., bibliogr. [7] poz. - Konferencja pt. Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie Warszawa 07.12. 2001
Sygnatura GBL: 702,574

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard


  2/2

  Tytuł oryginału: Poziom rozwoju wybranych cech somatycznych dzieci w wieku 6 lat z regionu Świętokrzyskiego w zależności od ich stanu biologicznego w okresie noworodkowym.
  Tytuł angielski: Level of development of selected somatic features of children at the age of 6 from the Świętokrzyskie region depending on their biological state in their infancy period.
  Autorzy: Nowak-Starz Grażyna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.364-369, tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Materiał prezentuje wyniki badań długofalowych 384 dzieci urodzonych w 1982 r. Celem badań było określenie zmiany wysokości i masy ciała w zależności od wpływu niektórych cyznników paragenetycznych. Zbadano te same dzieci w różnych okresach ich rozwoju, to znaczy w wieku 0, 6, 10, 14, 18 lat. Praca prezentuje wyniki badań dotyczące dzieci w wieku 6 lat. Uzyskane wyniki potwierdzają zwłaszcza wpływ wieku matki i kolejności ciąży na rozwój fizyczny dzieci w wieku 6 lat. Związek ten jest większy u chłopców niż u dziewcząt.

  Streszczenie angielskie: This material presents the results of a long-term results on 384 children born in 1982. The aim of this research was to state the changes in hight and body mass - depending on the influence of some of the paragenetic factors. The same children were examined in different periods of their development, this means at the age of 0, 6, 10, 14 and 18 years. The article presents the results of research concerning children at the age of 6. The obtained results confirm the influence of especially the age of mother and the sequence of pregnancies on the phisical development of children at the age of 6. This coherence is greater concerning boys rather than girls.

  stosując format: