Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NOWAK-SADZIKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Long-term results of postoperative radiotherapy in adult patients with incompletely excised infratentorial low grade astrocytoma.
Tytuł polski: Odległe wyniki pooperacyjnej terapii chorych dorosłych na podnamiotowe gwiaździaki mózgu o niskiej złośliwości histologicznej.
Autorzy: Pluta Elżbieta, Gliński Bogdan, Szpytma Teresa, Nowak-Sadzikowska Jadwiga
Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.37-40, il., tab., bibliogr. 9 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Podnamiotowe gwiaździaki o niskiej złośliwości histologicznej (PGNZH) stanowią około 3 proc. wszystkich guzów śródczaszkowych u dorosłych. Podstawową metodą leczenia tych nowotworów jest neurochirurgia, która w przypadku radykalnego usunięcia guza pozwala na uzyskanie wysokiego odsetka kontroli miejscowej. Rola uzupełniającego napromieniowania po zabiegach niedoszczętnych nie jest określona w sposób jednoznaczny. Cel pracy. Ocena wartości pooperacyjnej radioterapii chorych dorosłych na PGNZH po nieradykalnych zabiegach chirurgicznych. Materiał i metody. W latach 1975-1995 napromieniano pooperacyjnie 31 chorych dorosłych na PGNHZ po nieradykalnych zabiegach chirurgicznych drogą kraniotomii. Radioterapię prowadzono w warunkach telegammaterapii 60Co. Dawka całkowita wynosiła od 50 do 60 Gy (średnia 54 Gy), frakcjonowana po 1,8 - 2 Gy dziennie. Teren napromieniany obejmował pozostałość guza z marginesem 1-2 cm. Wyniki. Dobrą tolerancję leczenia wykazało 30 chorych, tj. 97 proc. materiału. W całej omawianej grupie prognozowane całkowite przeżycie 15 letnie wyniosło 62 proc. Dla chorych młodych w wieku do 20 lat wyniosło ono 85 proc., w porównaniu do 46 proc. w grupie chorych starszych. Róznica w przeżyciach była statystycznie istotna (p = 0,0205). Wnioski. Klasycznie frakcjonowana radioterapia pooperacyjna w dawce 50-60 Gy może poprawić przeżycie odległe chorych na PGNZH po nieradykalnych zabiegach chirurgicznych. Wiek chorych w istotny sposób determinuje ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Infratentorial low grade astrocytoma (ILGA) occurs rarely in adult patients and accounts for about 3 p.c. of all intracranial tumors. The basic method of treatment for ILGA is surgery. Complete resection results in high local control rate and the role of postoperative irradiation in management of partially resected tumors is not cleary determined. The aim of this study was to evaluate the efficacy of postoperative irradiation in adult patients with incompletely excised ILGA. Material and methods. Between 1975 and 1995, thirty one adult patients with incompletely excised ILGA received postoperative irradiation with curative intent. All patients were treated with megavoltage gamma rays (60Co). The total dose ranged from 50 to 60 Gy (mean; 54 Gy) and was delivered with daily fraction of 1.8 - 2 Gy. The treatment volume covered the tumor being area with a margin of 1-2 cm. Results. Tolerance to treatment has been found to be good in 30 patients (97 p.c.). The overall 15-year actuarial survival rate was 62 p.c. in the entire group. Young patients, up to twenty years of age achieved a 15-year overall actuarial survival rate of 85 p.c., older patients - 46 p.c. This difference was statistically significant (p = 0.0205). Conclusion. Conventionally fractionated postoperative radiotherapy with doses of 50 to 60 Gy may improve long term results of adult patients with ILGA after uncomplete resection. Age is a significant prognostic factor - young patients, up to ...


  2/2

  Tytuł oryginału: The value of postoperative radiotherapy of primary spinal cord glioma.
  Autorzy: Nowak-Sadzikowska Jadwiga, Gliński Bogdan
  Źródło: Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2002: 7 (4) s.139-147, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Forty patients with spinal cord gliomas, irradiated postoperatively between 1976 and 1994 at the Department of Radiation Oncology of Maria Skłodowska-Curie Memorial Centre in Kraków, were retrospectively reviewed. Twenty seven (67 p.c.) patients were classified as those with ependymomas, and 13 (33 p.c.) with astrocytomas. Thirty six patients were irradiated because of non radical excision, in 4 cases indication for radiotherapy was high grade histology. The overall actuarial survival rates at 5 and 10-years were 74 p.c. and 71 p.c., respectively. The 10-year relapse free survival was 69 p.c. Multivariate analysis showed that only age, histology and neurological function were correlated with survival time. Patients under 30 years of age, with ependymoma, and with very good, good or moderate neurological function carried the best prognosis.

  stosując format: