Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NOWAK
Liczba odnalezionych rekordów: 229Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/229

Tytuł oryginału: Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych : rewizja dziesiąta : ICD-10 : kategorie 3-znakowe
Opracowanie edytorskie: Pająk Andrzej (red.), Brykczyńska Celina (tł.), Galicka-Latała Danuta (tł.), Kautsch Marcin (tł.), Kobayashi Maria (tł.), Kozierkiewicz Adam (tł.), Kunz Jerzy (tł.), Kwaśny-Krochin Beata (tł.), Namysłowska Irena (tł.), Nowak-Węgrzyn Anna (tł.), Olszanecki Piotr (tł.), Parnowski Tadeusz (tł.), Pawlęga Janusz (tł.), Pietruszewski Kazimierz (tł.), Piotrowski Andrzej (tł.), Pużyński Stanisław (tł.), Szelenberger Waldemar (tł.), Topór-Mądry Roman (tł.), Wciórka Jacek (tł.), Zaczek Anna (tł.).
Źródło: - Krakow, Fundacja Zdrowia Publicznego ; Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne "Vesalius" 2002, 78 s. : il., 24 cm. - tyt. oryg. Classification of Diseases and Health Related Problems : tenth revision
Sygnatura GBL: 740,380

Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/229

  Tytuł oryginału: Genetyczne aspekty głuchoty wrodzonej izolowanej
  Autorzy: Nowakowska-Szyrwińska Ewa
  Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.30-32 - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
  Sygnatura GBL: 740,321

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/229

  Tytuł oryginału: Wykrywanie DNA HCMV w płynie owodniowym.
  Tytuł angielski: Detection of DNA HCMV in amniotic fluid.
  Autorzy: Paradowska Edyta, Przepiórkiewicz Marzena, Smołuch Magdalena, Nowakowska Dorota, Wilczyński Jan, Studzińska Mirosława, Leśnikowski Zbigniew J.
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 supl. 1 s.51-55, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Ogólnopolskie Mikrosympozjum pt. Technologie hybrydyzacji DNA w diagnostyce zakażeń wirusem cytomegalii (HCMV) i innymi herpeswirusami Łódź 25.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Early detection of human cytomegalovirus (HCMV) infection would enable the timely establishment of anyiviral therapy, early screening and treatment of neurodevelopmental sequelae that may be identified in the infected child. The reliability of nested PCR (nPCR) for diagnosis of HCMV infection was determined by testing 23 amniotic fluid samples. Out of 11 women with suspected infection, none of them had cytomegalovirus-positive amniotic fluid samples by nPCR. However, amniotic fluid infected with HCMV strain AD169 in vitro were positive by nPCR and shell vial assay.


  4/229

  Tytuł oryginału: Zakażenie komórek łożyska ludzkiego wirusem cytomegalii.
  Tytuł angielski: Infection of placental cells with human cytomegalovirus.
  Autorzy: Paradowska Edyta, Studzińska Mirosława, Przepiórkiewicz Marzena, Nowakowska Dorota, Wilczyński Jan, Leśnikowski Zbigniew J.
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 supl. 1 s.57-60, bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Ogólnopolskie Mikrosympozjum pt. Technologie hvbrydyzacji DNA w diagnostyce zakażeń wirusem cytomegalii (HCMV) i innymi herpeswirusami Łódź 25.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Maternofetal transmission of human cytomegalovirus (HCMV) is the most common cause of congenital viral infection. DNA HCMV, as well as early and late viral proteins were found in trophoblasts and macrophages isolated from 5 placentas infected in utero. Our observation demonstrate that these cells are permissive and can be productively infected with HCMV. However, infection of trophoblasts and Hofbauer cells proceeds slowly, to low level of DNA copies. HCMV gene expression in pure culture of trophoblast cells is restricted to early genes.


  5/229

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z walnego zwyczajnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego delegatów Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego dnia 30 listopada 2001 roku w Warszawie.
  Autorzy: Kochańska Barbara, Wnukiewicz Jan, Jassak-Gagaczowska Joanna, Nowakowska Danuta
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.229-235
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne


  6/229

  Tytuł oryginału: Samoocena stanu zdrowia wśród ludzi w starszym wieku.
  Tytuł angielski: The self-assessment of health condition among elderly people.
  Autorzy: Franek Grażyna, Cabaj Marianna, Nowak Zofia
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.668-672, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Samoocena stanu zdrowia u ludzi w starszym wieku może być prognostykiem ich faktycznej kondycji zdrowotnej. Zdaniem wielu gerontologów, samoocena zdecydowanie negatywna może być zapowiedzią rychłej śmierci. Badaniami kwestionariuszowymi objęto 515 osób w wieku 65 lat i starszych, zamieszkałych w dwóch dzielnicach Katowic - Śródmieściu i Bogucicach. Wyniki badań pozwoliły na charakterystykę osób, które oceniły swój stan bardzo dobrze i dobrze. Są to: 1) osoby zamieszkałe najczęściej w dzielnicy Bogucice, 2) osoby u których nie stwierdza się żadnych chorób, 3) częściej mężczyźni niż kobiety, 4) osoby z wykształceniem wyższym niż zawodowe.

  Streszczenie angielskie: mhe self-assessment of health condition among elderly people can be a prognosis of their real health condition. According to many gerontologists the definitely negative self-assessment of the health condition can even be a portent of early death. The poll was conducted among 515 people who were 65 years old (and older) and were living in two quarters of Katowice - Śródmieście (Centre) and Bogucice. The results of the research allowed us to describe the profile of people who assessed their health condition as good or very good. They were mainly people living in Bogucice, people with no diseases stated, rather men than women and rather people with a university degree than people with a basic level of education.


  7/229

  Tytuł oryginału: Koszty leczenia chorych chirurgicznych.
  Tytuł angielski: The cost of the treatment of surgical patients.
  Autorzy: Hartwich Artur, Nowak Marcin
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.703-707, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę kosztów Oddziału Chirurgii Ogólnej (OChO) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie w latach 1997 - 2001. Autorzy oparli się na danych Działu Planowania i Analiz Szpitala oraz na danych własnych oddziału. Analizowano średni koszt osobodnia, całkowity średni koszt hospitalizacji oraz strukturę tych kosztów (koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, koszty zarządu i koszty procedur medycznych). W wyniku dokonanych analiz stwierdzono, że średni koszt osobodnia nie uległ znaczącym zmianom w analizowanym okresie (329 zł w 1997 r.; 348 zł w 2001), natomiast całkowity koszt hospitalizacji uległ znaczącej redukcji z 4548 zł w roku 1997 do 3354 zł w roku 2001.

  Streszczenie angielskie: The paper presents cost-benefit analysis of the treatment at the Department of General Surgery of the L. Rydygier's Regional Specialized Hospital in the period from 1997 to 2001. The analysis is based on the data from the Department of Planning and Analyses of the hospital and on the data preserved at the ward. Average person-per-day cost, total cost of hospitalization and cost structure (direct, indirect, managerial costs and costs of medical procedures) were investigated. The analyses showed that the person-per-day cost did not change significantly during the study period (329 PLN vs. 348 PLN), but total cost of hospitalization was sifnificantly reduced from 4548 PLN in 1997 to 3354 PLN in 2001.


  8/229

  Tytuł oryginału: Chirurgia : podręcznik dla studentów
  Autorzy: Burchardt Wojciech, Drews Michał, Dyszkiewicz Wojciech, Fibak Jan, Jacyna-Onyszkiewicz Adam, Jankowski Andrzej, Karoń Jacek, Kolasiński Jerzy, Król Jerzy, Kwias Zbigniew, Murawa Paweł, Nowak Stanisław, Pyda Przemysław, Sikorski Jerzy, Skowrońska-Piekarska Urszula, Słowiński Krzysztof, Stajgis Paweł, Tukałło Konstanty, Wierusz-Wysocka Bogna, Zapalski Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Fibak Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 772, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 737,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia


  9/229

  Tytuł oryginału: Przydatność dojścia podpotylicznego - zazatokowego w leczeniu operacyjnym dużych guzów kąta mostowo-móżdżkowego : [praca doktorska]
  Autorzy: Blok Tomasz, Nowak Stanisław (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Klinika Neurochirurgii w Poznaniu
  Źródło: [2002?], 100 k. : il., tab,. bibliogr. 160 poz., streszcz,. maszyn. - Karty luzem w teczce
  Sygnatura GBL: 45/20527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/229

  Tytuł oryginału: Nierównowaga prooksydacyjno-antyoksydacyjna we krwi ciężarnych z nadciśnieiem indukowanym ciążą.
  Tytuł angielski: The prooxidant-antioxidant imbalance in the blood of pregnant women with pregnancy-induced hypertension.
  Autorzy: Pyska Wojciech, Klejewski Andrzej, Karolkiewicz Joanna, Szczęśniak Łucja, Szczęśniak-Chmielecka Aleksandra, Nowak Alicja
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.14-18, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cel: Celem podjętych badań było określenie równowagi prooksydacyjno-antyoksyadacyjnej u ciężarnych ze świeżo zdiagnozowanym nadciśnieniem indukowanym ciążą i w ciąży prawidłowej. Materiał i Metody: Badania przeprowadzono u 20 ciężarnych z ciążą powikłaną nadciśnieniem (PIH) i u 17 ciężarnych z ciążą prawidłową w trzecim trymestrze ciąży. Dla scharakteryzowania badanych odnotowano: wiek, BPs, BPd, uogólnione obrzęki i obecność białka w moczu. W hemolizacie krwinek czerwonych oznaczano stężenie zredukowanego glutationu i aktywność peroksydazy glutationowej. W osoczu krwi oznaczano stężenie produktów reagujących z kwasem tiobarbiturowym, jako wskaźnik peroksydacji lipidów i nadtlenek wodoru. Wyniki: Wiek badanych był zbliżony i wynosił w grupie ciężarnych z PIH 25,7 ń 3,96 lat a w grupie z ciążą prawidłową 25,7 ń 4,54 lat. Białko w moczu stwierdzono u pięciu ciężarnych z PIH i jednej ciężarnej z ciążą prawidłową a obrzęki odnotowano u ośmiu pacjentek z PIH i trzech z ciążą prawidłową. W grupie z ciążą powikłaną nadciśnieniem BPs wynosiło 147,7 ń 6,78 mmHg a BPd 94,2 ń 4,94 mm Hg. Stwierdzono w grupie z PIH istotnie niższe stężenie zredukowanego glutationu i istotnie wyższe stężenie produktów reagujących z kwasem tiobarbiturowym w porównaniu z wynikami odnotowanymi u ciężarnych z ciążą prawidłową. Nie odnotowano pomiędzy grupami istotnych różnic w aktywności peroksydazy glutationowej i w stężeniu nadtlenku wodoru. Konkluzja: Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że ...

  Streszczenie angielskie: Design: The purpose of our study was to determine a prooxidant-antioxidant balance in pregnant women with the newly diagnosed pregnancy-induced hypertension and in normal pregnancies. Materials and methods: The research was performed on 20 pregnancies complicated with hypertension (PIH) and 17 normal pregnancies in the third trimester of gestation. The age, BPs, BPd, edema and proteinuria were noted to characterize the patietns. The reduced glutathione concentration and the glutathione peroxidase activity were measured in red blood cell hemolysates. In plasma, the concentrations of the thiobarbituric acid reactive substances such as lipid peroxidation products and the hydrogen peroxide were determined. Results: There were patietns of similar age: pregnancies with PIH and uncomplicated pregnanices were 25,7 ń 3,96 years old and 25,7 ń 4,54 years old, respectively. Proteinuria was found in five pregnancies with PIH and in one normal pregnant woman. Edema was noted in eight pregnancies with PIH and in three normal pregnancies. In the group of pregnancies complicated with hypertension, BPs and BPd were 147,7 ń 6,78 mmHg and 94,2 ń 4,94 mmHg, respectively. In the group of patients with PIH, reduced glutathione concnetration significantly decreased and the TBARS levels increased as compared with results noted in normal pregnancies. No differences in the glutathione peroxidase activity and the hydrogen peroxide concentration were noted between groups of patients. ...


  11/229

  Tytuł oryginału: Accuracy of linear endoscopic ultrasonography in the evaluation of patients with suspected common bile duct stones.
  Autorzy: Kohut M., Nowakowska-Duława E., Marek T., Kaczor R., Nowak A.
  Źródło: Endoscopy 2002: 34 (4) s.299-303, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 305,439

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background and study aims: Endoscopic ultrasonography (EUS) with radial scanning is an efficient diagnostic tool where there is suspicion of common bile duct (CBD) stones. Little is known about the use of linear EUS in this condition. The aim of this study was to evaluate the diagnostic efficiency of linear EUS in a large group of patients suspected to have bile duct stones, using endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) with endoscopic sphincterotomy and exploration of the CBD using a Dormia basket, or surgical choledochotomy with choledochoscopy, as diagnostic "gold standards". Patients and methods: 134 patients with clinical suspecion of CBD stones were included in the study and prospectively evaluated, using EUS, and ERCP with endoscopic sphincteroctomy (127 patients), or choledochotomy with choledochoscopy where ERCP was unsuccessful (seven patients). EUS was done before ERCP using an echo endoscope (Pentax FG 32 UA; 5 - 7.5 MHz) and Hitachi EUB 405 ultrasound machine. ERCP was done using the TFJ 100 or TJ 20 Olympus duodenoscope. ERCP was carried out within a mean of 2 days after EUS. The longest time between EUS and ERCP was 3 days. The examiners were binded to the results of the other method used. Results: CBD stones were found in 91 (68 p.c.) patients at ERCP with ES or at surgery. The correct diagnosis was established by EUS in 85 patients. The remaining 43 patients without CBD stones were correctly diagnosed in 41 cases by means of EUS, giving an accuracy of 94 p.c., specificity of 93 p.c., a positive predictive value of 98 p.c., a negative predictive value of 87 p.c., and a Youden's index of 98 p.c....


  12/229

  Tytuł oryginału: Mnogie pierwotne nowotwory w obrębie twarzy.
  Tytuł angielski: Multiple primary neoplasms on the face.
  Autorzy: Nowak Katarzyna, Szmeja Zygmunt, Kaczmarek Janusz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.89-93, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Omówiono przypadek 74-letniej chorej, u której wystąpiło 6 odrębnych pierwotnych złośliwych ognisk nowotworowych w ciągu 4 lat, w tym 3 jednocześnie w obrębie twarzy: na czole, policzku oraz w lewej śliniance przyusznej. Wszystkie guzy usunięto radykalnie na drodze operacyjnej, okolice po operowanej śliniance dodatkowo napromieniowano. Podkreślono niezwykłą rzadkość występowania mnogich pierwotnych nowotworów złośliwych oraz ich nie do końca poznaną etiologię, biologię i patogenezę.

  Streszczenie angielskie: A case of 74-year old woman with six separate cancers is presented. Four of them were nonmelanoma skin cancers (2 basal-cell carcinomas and 2 squamous-cell carcinomas), the remaining two were noncuteaneous malignancies (invasive lobular carcinoma of the breast and squamous cell carcinoma of the parotid gland). Three lesions were present simultaneously on the head and neck region; basal-cell carcinoma on the cheek, squamous-cell carcinomas on the forehead, and in the parotid gland. All neoplasms were surgically removed, the region of affected parotid gland was additionally radioated. Extreme rarity of the multifocal primary malignancies is emphasized and the non-completely clear etiology, biology and pathology of these tumors is discussed.


  13/229

  Tytuł oryginału: Postęp w wykrywaniu przedklinicznych zmian nowotworowych piersi - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Detectability of pre-clinical breast pathologies in own experience.
  Autorzy: Popiela Tadeusz J., Tabor Jacek, Nowak Wojciech, Podsiadło-Kleinrok Beata, Owsiański Gerard, Młynarczyk Szymon
  Opracowanie edytorskie: Kułakowski Andrzej (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.36-44, il., tab., bibliogr. 8 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak piersi jest w Polsce najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet i rozpoznawany jest zwykle w zaawansowanych stadiach choroby. Wprowadzenie przesiewowych badań obrazowych zwiększyło liczbę wykrywanych podejrzanych zmian subklinicznych, wymagających precyzyjnej diagnostyki patomorfologicznej. Celem pracy była ocena użyteczności biopsjii mammotomicznej (BM) zarówno pod kontrolą mammografii, jak i usg w wykrywaniu przedklinicznego raka piersi. Materiał i metodyka. Biopsję mammotomicznąą i ultrasonograficzną wykonano odpowiednio u 99 (grupa I) i 23 pacjentek (grupa II). Wyniki. W obu grupach wykryto zarówno przedinwazyjne, jak i inwazyjne niepalpacyjne raki piersi w grupie I - 12 proc., w grupie II - 13 proc.; hiperplazję atypową odpowiednio 17 proc. i 4,3 proc. W pozostałych przypadkach stwierdzono zmiany łagodne. Wnioski. BM jest metodą alternatywną do biopsji chirurgicznej, zwłaszcza dla zmian niepalpacyjnych, jest minimalnie inwazyjna, z niewielkim ryzykiem powikłań. Jest metodą ambulatoryjną zapewniającą dobry efekt kosmetyczny.

  Streszczenie angielskie: Breast cancer is the most frequently occurring malignancy among women in Poland usually detected at the advantages stage. The introduction of screening projects with the aim to detect this disease increased detectability of the pre-clinical lesions reqiuiring precise pathomorphological verifiication. Aim of the study was to evaluate the usefulness of mammotome biopsy (BM) guided by mammography and USG in the detection of the dectection of pre-clinical breast cancer. Material and methods. BM giuded by mammography and ultrasonography was performedd in 99 (group I) and 23 (group II) patients, respectively. Results. Pre-invasive and invasive non-palpable breast cancer was detected in 12 p.c. of group I patients, and in 13 p.c. of group II, atypical ductal hyperplasia in 17 p.c. and respectively and benign lesions in the remaining cases. Conclusions. BM is an alternative to open surgical biopsy, in detection of non-palpable lesions. It is minimally invasive method associated with low risk of complications. It can be performed on ambulatory basis, and ensures good cosmetics effects.


  14/229

  Tytuł oryginału: Characterization of histamine H2-like receptors in duck cerebral cortical membranes by [3H]tiotidine binding.
  Autorzy: Zawilska Jolanta, Zalewska-Kaszubska Jadwiga, Przybysz Marzena, Nowak Jerzy Z.
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 319 (3) s.149-152, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • ptaki
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: A selective (according to mammalian criteria) histamine (HA) H2-receptor radioligand ([3H]TIOT) was used to characterize HA receptors in duck cerebral cortex by an in vitro binding technique. The specific binding of [3H]TIOT to duck cerebral cortical membranes was found to be rapid, stable, saturable, reversible, and of high affinity. Saturation analysis resulted in a linear Scatchard plot suggesting binding to a single class of receptor binding sites with high affinity (Kd = 19.5 nM) and high capacity (Bmax - 356 fmol/mg protein). Competition studies showed the following relative rank order of potency of various HA receptor ligands to inhibit the [3H]TIOT binding: antagonists, tiotidine rantidine izolantidine ň cimetidine mepyramine thioperamide; agonists, HA ň 4-methylHA 2-methylHA dimaprit Rŕ-methylIHA. The biphasic nature of the displacement curve for HA and the effect of 5'-guanylimidodiphosphate indicate with [3H]TIOT represent either avian-specific H2-like HA receptors or a novel subtype of HA receptors, coupled to a signalling athway other than the adenylyl cyclase/cyclic adenosine monophosphate one.


  15/229

  Tytuł oryginału: Występowanie paciorkowców próchnicotwórczych z grupy mutans wśród polskich 12-latków.
  Tytuł angielski: Prevalence of mutans streptococci in 12 year old Polish schoolchildren.
  Autorzy: Strużycka Izabela, Szczypa Katarzyna, Rucińska Katarzyna, Wierzbicka Maria, Nowak Katarzyna
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (1) s.33-36, il., tab., bibliogr. s. 36, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena rozpowszechnienia paciorkowców grupy mutans wśród polskich 12-latków. Badanie bakteriologiczne śliny przeprowadzono u 495 dzieci w wieku 12 lat wykorzystując do hodowli podłoże Dentocult SM Strip mutans. Identyfikację bakterii grupy mutans do gatunku przeprowadzono za pomocą metody PCR. Stwierdzono występowanie bakterii grupy mutans u 89,6 proc. badanych. U 76 proc. dzieci stwierdzono wysoki poziom tych bakterii. S. mutans zidentyfikowano w 89,5 proc. przypadków, S. sobrimus wykryto u 27,2 proc. dzieci.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the level of mutans streptococci in representative saliva samples of 495 12 year old schoolchildren in Poland. The prevalence of the two species: S. mutans and S. sobrinus was also investigated. The Dentocult SM Strip mutans test was used to enhance the level of mutans streptococci. PCR reactions were run to confirm the presence of S. mutans and S. sobrinus. Mutans streptococci were present in 89.6 p.c. of samples. High levels of mutans streptococci were found in 76 p.c. of children in Poland. S. mutans was identified in 89,5 p.c. of saliva samples, S. sobrinus was found in 27,2 p.c. cases.


  16/229

  Tytuł oryginału: Rys historyczny Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w latach 1950-2000.
  Tytuł angielski: The history of the Lower Silesian Branch of the Polish Dental Association in the years 1950-2000.
  Autorzy: Sobolewska Anna, Nowakowska Danuta
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.66-70, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

  Streszczenie polskie: Z okazji jubileuszu 50-lecia stomatologii akademickiej we Wrocławiu, na podstawie istniejącego piśmiennictwa i wspomnień członków Oddziału, autorki przedstawiły rys historyczny Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w latach 1950-2000.

  Streszczenie angielskie: On the occasion of the 50th anniversary of Academic Dentistry in Wrocław, the authors have presented an outline of the history of the Lower Silesian Branch of the Polish Dental Association in the years 1950-2000, on the basis of the existing literature and the memories of the members of the Branch.


  17/229

  Tytuł oryginału: A multicentre randomized/controlled trial of a conventional versus modestly accelerated radiotherapy in the laryngeal cancer: influence of a 1 week shortening overall time.
  Autorzy: Hliniak A., Gwiazdowska B., Szutkowski Z., Kraszewska E., Kukolowicz P., Jarząbski A., Sochacka B., Mazurkiewicz M., Paprota K., Oliskiewicz W., Zadrożna O., Milecki P., Kubiak M., Czopkiewicz L., Jagas M., Góźdź S., Wieczorek A., Woytowicz A., Cisowska B., Magdziarz H., Nowakowski S., Kośniewski W., Laskosz I., Serafin A., Gradoń E.
  Źródło: Radiother. Oncol. 2002: 62 (1) s.1-10, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 312,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background and purpose: To compare in a phase III study the loco-regional control, disease-free survival and overall survival induced by an accelerated regimen (AF) as compared with conventional regimen (CF) and to analyze the early and late post-radiation morbidity in both arms. Materials and methods: Patietns with ó 75, WHO 0-1, suitable for a radical course of radiotherapy T1-T3, NO, MO, stage of glottic and supraglottic laryngeal cancer were randomized to either CF: 66Gy given in 33 fractions over 45 days or AF: 66Gy given in 33 fractions over 38 days (2 fractions every Thrusday). A total of 395 patients were included from 05.1995 to 12.1998. Results. Early toxicity: At the end of radiotherapy patietns treated with AF complained for more severe reactions than patients treated with CF. In 8 weeks after treatment completion patients treated with AF complained only for more severe pain on swallowing (P = 0.027). In 4 months after treatment completion all types of toxicity except for skin teleangiectasia (P = 0.001) were similar in the two groups. Locoregional control: comparison between CF and AF showed no difference in terms of loco-regional control (P = 0.37). Conclusions: The improvement in AF in terms of loco-regional control is estimated to be 3-5 p.c. in comparison with conventional regimen and is not significant. The intensity of reactions after 4 months was similar in both arms, what suggests the possibility of further shortening of the overall time by few days or enhancing the total dose within the limits of acceptable morbidity.


  18/229

  Tytuł oryginału: Arnika nizinna - uprawy w rejonie gostyńsko-leszczyńskim.
  Autorzy: Nowak Tadeusz
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (1) s.18-19
  Sygnatura GBL: 311,671

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/229

  Tytuł oryginału: Nowy model doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki u szczurów wywołany doprzewodowym podaniem nadkwasu octowego.
  Tytuł angielski: New model of experimental acute pancreatitis induced by peracetate.
  Autorzy: Jankowski Kamil, Śledziński Zbigniew, Ławiński Michał, Woźniak Michał
  Opracowanie edytorskie: Nowak Wojciech (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.254-260, tab., bibliogr. 15 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem pracy było stwierdzenie czy jeden z metabolitów etanolu - nadkwas octowy - podany wstecznie do przewodu wątrobowo-trzustkowego szczura wywołała ostre zapalenie trzustki. Materiał i metodyka. 48 szczurów rasy Wistar podzielono na 6 grup, po 8 osobników każda. W grupach 1 i 4 do przewodu wątrobowo-trzustkowego podawano 1 mM roztwór nadoctanu. Szczury z grup 2 i 5 otrzymywały 40 mM roztwór nadoctanu w 0,9 proc. NaCl, w grupach 3 i 6 roztwór soli fizjologicznej. Grupy 1 - 3 były obserwowane przez 3 h, zaś grupy 4 - 6 przez 6 h. Po okresie obserwacji pobierano krew celem oznaczenia poziomu amylazy a fragmenty trzustek poddawano badaniu w mikroskopie świetlnym i elektronowym. Wyniki. Stwierdzono, że podany wstecznie do przewodu wątrobowo-trzustkowego nadoctan wywołuje w trzustce zmiany makroskopowe (obrzęk i ogniska martwicy krwotocznej narządu), jak i widoczne w mikroskopie świetlnym (martwica, wylewy krwawe, nacieki leukocytarne) oraz elektronowym (obrzęk mitochondriów, obecność erytrocytów w przestrzeniach międzykomórkowych). Obserwowano również podwyższony poziom amylazy w osoczu szczurów, którym podawano nadoctan. Nasilenie zmian morfologicznych i biochemicznych było wprost proporcjonalne do stężenia badanego związku i czasu obserwacji. W trzustkach szczurów z grup kontrolnych (3 i 6) nie obserwowano zmian patologicznych. Wniosek. Wykazano, że nadkwas octowy podany do przewodu wątrobowo-trzustkowego szczura powoduje martwiczo-krwotoczne ostre zapalenie trzustki.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to verify if peracetate - and oxidative ethanol derivative could induce acute pancreatitis in rats. Material and methods. 48 animals were randomly divided into 6 groups, 8 animals each. In groups 1 and 4 a 0.9 p.c. NaC l solution was infused into bile-pancreatic ducts, animals from groups 2 and 5 received a 1 mM solution of peracetate in physiological saline, while in groups 3 and 6 a peracetate concentration of 40 mM. Groups 1 - 3 were under observation for 3 h, while groups 4 - 6 for 6 h. Following this period, serum amylase samples were collected and animals sacrificed. Samples of the pancreas were collected for light and electron microscopic examinations. Results. In rats treated with peracetate we noted an elevated serum amylase activity. During light microscopy we could see focal necrosis of pancreatic tissue and haemorrhages. During electron microscopy we observed endoplasmatic reticulum dilatation, disrupted mitochondria and arythrocytes in in tracellular space. Changes were greater in goups which obtained 40 mM of peracetate solution. Conclusion. We concluded that peracetate, even in very low concentrations (12 mM) could induce severe acute pancreatitis, with the presence of haemorrhage and pancreatic necrosis.


  20/229

  Tytuł oryginału: Szumy uszne w chorobach ogólnoustrojowych.
  Tytuł angielski: Tinnitus in systemic diseases.
  Autorzy: Nowak Katarzyna, Banaszewski Jacek, Dąbrowski Piotr, Szymiec Eugeniusz, Szyfter Witold
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.213-216, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Trwałe lub przejściowe zmiany degenaeracyjne w uchu wewnętrznym, wywołujące szumy uszne ze szczególnym nasileniem powstawać mogą u pacjentów obciążonych chorobami ogólnymi (miażdżyca, nadciśnienie, cukrzyca, choroby reumatyczne, choroby nerek i tarczycy). Omówiono patomechanizmy uszkodzeń słuchu oraz ryzyko wystąpienia szumów usznych i ich charakter w poszczególnych jednostkach chorobowych. Badaniem objęto 1200 chorych leczonych w Ośrodku Rehabilitacji Laryngologicznej w Poznaniu od 1.1.1998 do 04..2001 z powodu szumów usznych. Analiza obejmowała ocenę stanu ogólnego, ogólne badanie laryngologiczne, badania audiologiczne oraz badania dodatkowe. W obrębie badanej grupy 34 proc. pacjentów obciążonych było chorobami ogólnoustrojowymi. Pośród nich stwierdzono najwyższy odsetek (47 proc.) nadciśnienia tętniczego, 41 proc. miażdżycy, 22 proc. chorób reumatycznych oraz 16 proc. cukrzycy. 96 proc. omawianych chorych podawało wieloletni wywiad chorobowy. Ototoksyczność stosowanych w terapii leków może być u wielu chorych dodatkowym czynnikiem uszkadzającym ucho wewnętrzne.

  Streszczenie angielskie: Permanent or temporary degenerative changes in the internal ear causing tinnitus may occur with particular intensity in patients suffering from systemic disease (diabetes, hypertension, rheumatic diseases, kidney and thyroid gland diseases). Pathomechanisms of hearing impairment and the risk of tinnitus and its charakter in particular cases are discussed in the paper. The research was carried out on 1200 patients treated in the Laryngological Rehabilitation Centre in Poznań between 1.1.1998 and 04.2001 due to tinnitus. The analysis included the diagnosis of general health condition, general laryngological examination as well as additional tests. In the examined group 34 p.c. suffered from systemic diseases. Amopng then the highest percentage (47 p.c.) suffered from hypertension, 41 p.c. from hypercholesterolemia, 22 p.c. from rheumatic diseases and 16 p.c. from diabetes. 96 p.c. of the patients had a long family history of diseases. The additional factor causing damage of the internal ear may be ototoxic drug used in the treatment of many systemic diseases.


  21/229

  Tytuł oryginału: Receptory sTNF-RI i sTNF-RII w zaawansowanej przewlekłej niewydolności serca. Donisienie wstępne.
  Tytuł angielski: Tumor necrosis factor receptors sTNF-RI and sTNF-RII in advanced chronic heart failure.
  Autorzy: Nowak Jolanta, Rozentryt Piotr, Szewczyk Marta, Gierlotka Marek, Duszańska Agata, Szyguła Bożena, Wojnicz Romuald, Hawranek Michał, Poloński Lech, Zembala Marian
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.223-229, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Proces zapalny w przebiegu przewlekłej niewydolnośći serca (CHF) jest wynikiem zachwiania równowagi pomiędzy czynnikami prozapalnymi i ich naturalnymi inhibitorami. Jednym z czynników prozapalnych, którego stężenie w CHF jest podwyższone jest czynnik martwicy nowotworów (TNF-ŕ). Jego naturalnymi inhibitorami są rozpuszczalne fragmenty receptorów dla TNF-ŕ: sTNF-RI i sTNF-RII. Celem naszej pracy było zbadanie stężenia sTNF-RI i sTNF-RII osoczu u chorych z zawansowaną niewydolnością serca i określenie związku między ich stężeniem a klinicznymi i laboratoryjnymi parametrami zaawansowania niewydolności serca. Badaniami objęto 41 chorych z CHF - 5 kobiet i 36 mężczyzn (średni wiek 46 lat) z zaawansowaną niewydolnością serca (28 chorych w klasie NYHA III i 13 w klasie NYHA IV). Grupę kontrolną stanowiło 18 zdrowych ochotników (3 kobiety i 15 mężczyzn) w średnim wieku 42 lat. Stężenie sTNF-RI i sTNF-RII oznaczono metodą immunoenzymatyczną (ELISA) z użyciem odczynników firmy R & D (Research and Diagnostics System). Wyniki: W badanej grupie chorych z CHF stężenie badanych receptorów było znamiennie wyższe niż w grupie kontrolnej (p 0,001). Nie wykazano różnicy w stężeniu receptorów między chorymi w klasie czynnościowej NYHA III i NYHA IV. Stężenie sTNF-RI i sTNF-RII ujemnie korelowało ze stężeniem sodu (p 0,001), a stężenie sTNF-RI dodatnio korelowało ze stężeniem kwasu moczowego (p 0,05). Nie wykazano innych korelacji między stężeniem badanych receptorów a wiekiem i płcią, etiologią CHF, masą ciała (BMI) oraz pozostałymi parametrami laboratoryjnymi, echokardiograficznymi, holterowskimii hemodynamicznymi. Wnioski: Stwierdzono, że stężenie receptorów sTNF-RI i sTNF-RII są podwyższone u chorych z zaawansowana niewydolnością serca.

  Streszczenie angielskie: The inflammatory process in chronic heart failure (CHF) is the result of disbalance between the function of inflammatory and natural antyinflammatory mediators. Tumor necrosis factor alpha (TNF-ŕ) is increased in patients with severe CHF. Two soluble proteins, the extracellular domains of the TNF receptors (sTNF-RI and sTNF-RII) inhibit the TNF-ŕ biological effect. The aim of the study was to examine the plasma levels of sTNF-RI and sTNF-RII in patients with CHF and its relation to clinical, biochemical parameters of CHF severity. 41 patietns with CHF (NYHA III and NYHA IV)and 18 control subjects were enrolled in this study. Plasma levels of sTNF-RI and sTNF-RII were analyzed by immunosorbent assay (ELISA) kits R & D (Research and Diagnostics Systems) (pg/ml). Results: CHF patients had significangly increased receptor plasma levels compared to controls (p 0,001). Soluble sTNF-RI and sTNF-RII receptors levels were similar in class NYHA III and NYHA IV. Receptor sTNF-RII correlated negatively with sodium plasma levels (p 0,001), and sTNF-RI positively correlated with urice acid plasma level (p 0,05). No statistically significant correlations were found between those receptors and age and gender etiology and severity of CHF, body weight (BMI) or other examined parameters (clinical, hemodynamic echocardiografic, holter). Conclusions: Plasma level of sTNF-RI and sTNF-RII are increased in patietns with CHF.


  22/229

  Tytuł oryginału: Chinolony - przeciwbakteryjne chemioterapeutyki.
  Tytuł angielski: Quinolones - antibacterial chemiotherapeutics.
  Autorzy: Nowak Krystyna, Suryło Piotr, Kowalski Piotr
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (7) s.336-342, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Structures and properties of quinolones and fluoroquinolones as antibacterial agents has been examined. Their actions compared with actions of another drugs from the same therapeutically groups. The drugs contain quinolones and fluoroquinolones and presented in Polish market has been described also.


  23/229

  Tytuł oryginału: Przypadki leiomyosarcoma - diagnostyka, leczenie i rokowanie w rzadkim złośliwym nowotworze żołądka.
  Tytuł angielski: Cases of leiomyosarcoma - diagnostics, treatment and prognosis in the rare stomach tumour.
  Autorzy: Murawa Dawid jr, Reperowicz Krzysztof, Nowakowski Wojciech, Murawa Paweł
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.63-65, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1996 - 2000 w Wielkopolskim Centrum Onkologii zoperowano 350 chorych z powodu nowotworu żołądka. W tej grupie znalazły się cztery przypadki leiomyosarcoma. Nowotwór ten charakteryzuje rozrost w formie masy guzowatej poza światło żołądka, z czym wiążą się dwa istotne elementy: guz już we wczesnej fazie może być wyczuwalny w badaniu palpacyjnym brzucha; trudność w uzyskaniu materiału do badania histopatologicznego w badaniu endoskopowym. Leczenie polegało na wykonaniu dwóch częściowych resekcji żołądka metodą Billroth II i jednej resekcji całkowitej (Roux - Y). W czwartym przypadku wykonano operację paliatywną plegającą na resekcji subtotalnej żołądka metodą Billroth II z usunięciem węzłów chłonnych pnia trzewnego, poza tym zresekowano prawą połowę okrężnicy jelita grubego, oraz guz z lewego płata wątroby. Wszyscy operowani zostali wypisani ze szpitala w stanie ogólnym dobrym.

  Streszczenie angielskie: Between the years 1996 to 2000 350 patients were operated due to cancer of the stomach in the Wielkopolska Cancer Center. There were 4 cases of leiomyosarcoma in this group. This tumour is characterized by hyperplasia in the form of a nodula mass beyond the stomach lumen, which is concerned with two crucial facts: the tumour already is palpable in early phase; it is difficult to obtain histopathological material for endoscopic examination. The treatment consisted of performing two partial resections of the stomach (Billroth II method) and one total resection (Rouh - Y method). In the fourth case palliative resection was performed: with partial resection of the stomach (Billroth II method) with the resection of nodules of the celiac stump, right part large intestine and one tumour in the left hepar lobe. All the patients who were operated on were discharged from hospital in good condition.


  24/229

  Tytuł oryginału: Laparoskopia u kobiet ciężarnych.
  Tytuł angielski: Laparoscopy in pregnant women.
  Autorzy: Malinowski Andrzej, Szpakowski Marian, Kolasa Dorota, Wieczorek Artur, Nowak Marek, Wilczyński Jacek R., Szyłło Krzysztof
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.247-254, bibliogr. 34 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono aktualne poglądy na temat możliwości przeprowadzania laparoskopii u kobiet ciężarnych z powodu niektórych ostrych chorób jamy brzusznej i patologii w obrębie przydatków. Na podstawie piśmiennictwa przedstawono analizę dotychczas wykonanych operacji laparoskopowych pod względem powikłań śród- i pooperacyjnych. Opisano zagrożenia i zalety związane z przeprowadzaniem laparoskopii podczas ciąży.

  Streszczenie angielskie: In the study current opinions of performing laparoscopy in pregnant women suffering from some either acute abdominal diseases or adnexal pathology have been presented. Based on the latest literature, intra- and postoperative complications of laparoscopy have been analyzed by the authors. Both advantages of laparoscopy in pregnancy have been estimated.


  25/229

  Tytuł oryginału: Guzy jajników u kobiet w okresie rozrodczym.
  Tytuł angielski: Ovarian tumors in the reproductive age group.
  Autorzy: Nowak Marek, Szpakowski Marian, Malinowski Andrzej, Romanowicz Hanna, Wieczorek Artur, Szpakowski Artur, Wilczyński Jacek Radosław, Maciołek-Blewniewska Grażyna, Kolasa Dorota
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.354-358, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza rodzaju i lokalizacji guzów jajnika u kobiet w wieku rozrodczym. Analizą objęto pacjentki operowane z powodu guzów jajnika w Klinice Chirurgii Ginekologicznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w latach 1996 - 1999. Za wiek rozrodczy przyjęto przedział 18 - 39 rok życia, kiedy to odbywa się większość porodów. Stwierdzono, że guzy jajników u kobiet w wieku rozrodczym w większości przypadków mają postać łagodnej torbieli jednostronnej. Częstość występowania nowotworów złośliwych w wieku rozrodczym nie przekracza kilku procent wszystkich guzów jajnika i są to głównie nowotwory nabłonkowe lub germinalne w niskich stadiach zaawansowania klinicznego.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Analysis of the type and localization of the ovarian tumors in the reproductive age group of women. Material and methods: The study group consisted of all women operated on Gynecologic Surgery Department of Polish Mother's Memorial Hospital - Research Institute due to ovarian tumors in 1996 - 99. As the reproductive age we defined 18 - 39 year, when the majority of deliveries occurs. Results: We analyzed 326 patients operated on the ovarian tumors. In 60 cases (18.4 p.c.) we noticed ovarian malignant tumors, in 7 (2.1 p.c.) borderline tumors and in 259 (79.5 p.c.) benign cysts. In the reproductive age (130 women) the incidence of ovarian malignancies was significantly lower (4.6 p.c.), higher for benign tumors (93.1 p.c.) and constant for borderline malignancy (2.3 p.c.), p 0.005. The most common malignancy among all patients was epithelial cancer - 83.4 p.c. (germ cell and metastatic - 8.3 p.c., both), but in the reproductive age group (6 cases) germ cell tumors wre the majority - 66.8 p.c. (epithelial and metastatic - 16.6 p.c., both), p 0.005. In women aged 18 - 39 yr. with ovarian malignancies 4 of them had I stage of the disease and 2 were in the stage III. 121 women in the reproductive age were operated on the benign ovarian tumors; 107 (88.4 p.c.) had unilateral cysts and 14 (11.6 p.c.) had tumors in both ovaries. On histology we revealed 31.1 p.c. of endometrioid cysts, 28.9 p.c. - teratomas, 19.3 p.c. - serous, 3.7 p.c. - mucinous and others (hemorrhagic, functional, sex cord, inflammatory) in the remaining 17 p.c. Conclusion: In the reproductive age ovarian tumors are mainly unilateral benign cysts. Only a few of ovarian tumors were malignant but the majority of them were in the early stage of the disease.


  26/229

  Tytuł oryginału: Liczba i rodzaj guzów jajnika operowanych w czasie cięcia cesarskiego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w latach 1990 - 2000.
  Tytuł angielski: The number and histopathological type of ovarian tumors operated during the caesarean sections in Polish Mother's Health Research Institute between 1990 - 2000.
  Autorzy: Szpakowski Marian, Wilczyński Jacek R., Wieczorek Artur, Raczkowska Zofia, Malinowski Andrzej, Nowak Marek, Kamiński Tomasz, Szpakowski Artur, Władziński Jacek, Jaczewski Bogumił, Sobantka Stanisław, Podciechowski Lech, Krawczyk Tomasz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.379-385, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę liczby i rodzaju guzów jajnika operowanych w czasie cięcia cesarskiego w materiale 41 661 porodów, które odbyły się w Instytucie CZMP w latach 1990 - 2000.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The differences exist in concerning the estimation of number and histopathological type of ovarian tumors in pregnancy. Material and methods: From all 41 661 labours which took place in our Institute between 1990 - 2000 retrospective analysis of medical documentation of 11 050 caesarean sections (CS) as well as histopathological protocols were performed. Results: The prevalence of ovarian tumors removed during CS performed between 28 - 41 weeks of gestation was 0.19 p.c. The prevalence of malignancy was low (0.005 p.c. of all labours). Unilateral cystectomy was found to be the most frequent kind of surgery and adult teratoma, serous cyst and paraovarian cyst as most common histopathological tumor types. Conclusion: We conclude that ovarian tumors, especially of malignant type are rarely the complication of pregnancy. The most are benign, small, unilocular and smooth-wall cystic tumors.


  27/229

  Tytuł oryginału: Ciężki, powikłany infekcją gronkowcową, przebieg pooperacyjny u starszej kobiety leczonej pomostowaniem aortalno-wieńcowym z powodu niestabilnej choroby wieńcowej.
  Tytuł angielski: Wound infection with Staphylococcus aureus complicating rehabilitation after surgical coronary revascularisation in the elderly - a case report.
  Autorzy: Nowak Małgorzata, Ludwik Bartosz, Piszko Piotr, Domańska Ewa, Lenartowska Lucyna, Kratochwil Dorota, Superlak-Kowalska Magdalena, Parczewska Tamara, Wrabec Krzysztof
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.431-433, bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 70-letniej kobiety z ciężkim, powikłanym infekcją gronkowcową, przebiegiem pooperacyjnym po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego. Infekcja gronkowcowa rany mostka była leczona miejscowo drenażem, podawaniem Ryfampicyny (zgodnie z antybiotygramem) oraz autoszczepionką przeciwgronkowcową, co doprowadziło ostatecznie do pełnego wyleczenia. Niestety obserwowano nawrót dławicy, przemawiający za niedrożnością wszczepionych pomostów. Chorą ustabilizowano intensyfikując terapię przeciwdławicową.

  Streszczenie angielskie: We present a case of a 70-year-old woman with staphylococcal infection of the sternum and skin following CABG surgery which was successfully treated with local irrigating drenaige and administration of rifampicine as well as antistaphylococcal autogenous vaccine. The post-operative course was futher complicated by recurrent angina requiring intensification of medical therapy.


  28/229

  Tytuł oryginału: Ultrasound and biochemical evaluation of liver regeneration process after resections for primary and metastatic tumors.
  Autorzy: Kulig Jan, Nowak Wojciech, Popiela Tadeusz, Sobocki Jacek, Zarębski Bartosz
  Źródło: Hepatogastroenterology 2002: 49 (44) s.349-353, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 304,355

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: background/Aims: The liver regeneration process after resective procedures is an important clinical problem especially in view of the growing population of patients requiring liver transplantations or undergoing resective procedures as well as those with toxic or viral liver injures. The aim of the study was to analyze liver regeneration potential using ultrasound examination, and liver function biochemical tests in the patients after liver resections. Methodology: Twenty-one patients with primary or metastatic liver cancer were included in the study (17 males, 4 females, mean age: 59.8, SD 10:3). The patients were undergoing gastrointestinal tract primary tumor resections with extended lymphandenectomy and liver metastatic tumor excisions. Liver volume was measured postoperatively in the follow-up ultrasound examinations and biochemical tests were performed before and after the procedure. Liver function and activity of p-450 cytochrome was tested with IRIS 13C stable isotope breath analyzer. Results: The mean time of follow-up was 12.6 months (SD 7.8) during which volume of liver increased on average in the first five months to 105.7, 112.1, 125.7, 131.2, and 138.4 p.c. of the immediate postoperative value. Biochemical parameters returned to normal after 2-3 weeks. Four patients in whom liver failed to regenerate died due to cancer spread in the mean time of 6.5 months. Conclusions: Liver has tremendous regeneration potential. In spite of this fact, extended hepatectomies affect largely the functionaln status of residual parenchyma which may lead to a fatal outcome.


  29/229

  Tytuł oryginału: Clinical, electrophysiological and immunological remissions after thymectomy in myasthenia gravis.
  Autorzy: Kostera-Pruszczyk A[nna], Emeryk-Szajewska B., Świtalska J., Strugalska-Cynowska H., Rowińska-Marcińska K[atarzyna], Nowak-Michalska T., Szyluk B.
  Źródło: Clin. Neurophysiol. 2002: 113 (4) s.615-619, il., tab., bibliogr. s. 618-619
  Sygnatura GBL: 311,330

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objectives: Approximately 50 p.c. of patients treated with thymectomy have a chance for symptom-free life. However, immunological and neurophysiological abnormalities may be detected in patients with clinical remission. Although improvement usually parallels decrease in acetylcholine receptor antibody (AChRAb) levels and jitter values, there is a question what factors influence immunological and electrophysiological remission in a population of myasthenia gravis (MG) patients. Methods: We analyzed retrospectively clinical data of 32 MG patients operated for generalized MG, followed-up at our department for 17.2 (4-31) years. They were in clinical remission for 12.8 (2-25) years. All of them had single fiber electromyography (SFEMG) of extensor digitorum communis muscle (EDC) muscle and estimation of AChRAb level at the end of follow-up. Their age at onset of MG was 17 years (6-48) and at thymectomy 19 (6.4-58) years. Tensilon test was positive in 30, repetitive nerve stimulation in 29 cases. Results: Clinical remission was reached on average 4.2 years after thymectomy. SFEMG jitter value normalized in 60 p.c. of cases, AChRAb were negative only in 34 p.c. of patients. Jitter values correlated with AChRAb levels (P = 0.006,, r = 0.5) but were not related to clinical factors. Only time to thymectomy correlated with time from thymectomy to clinical remission (P = 0.001, r = 0.5). Conclusions: Clinical remission is not always accompanied by normalization of SFEMG and AChRAb. Although normalization of neuromuscular transmission in patients with remission of MG is individual, short duration of MG before thymectomy increases the chance of early remission.


  30/229

  Tytuł oryginału: Potrzeby i preferencje pacjentów dotyczące usług stomatologicznych a wiedza lekarzy stomatologów.
  Autorzy: Nowak Ewa
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.56-60, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było poznanie potrzeb i preferencji pacjentów w zakresie usług stomatologicznych i porównanie ich z wiedzą lekarzy stomatoogów. Przedmiotem badań były informacje uzyskane na podstawie wypełnionych ankiet. Odpowiedzi lekarzy i pacjentów na większość pytań były bardzo podobne.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to get to know the needs and preferences of patients regarding dental services and comparing these to what dentists think. The study was based on information obtained from qustionnaires. The answers of dentists and patients were very similar for most of the questions.


  31/229

  Tytuł oryginału: Występowanie wirusa TT u chorych z zapaleniem wątroby typu B, C i o nieustalonej etiologii.
  Tytuł angielski: Prevalence of TT virus in patients with hepatitis B, C and hepatitis of unkown etiology.
  Autorzy: Liwień Izabela, Januszkiewicz-Lewandowska Danuta, Rembowska Jolanta, Pernak Monika, Nowicka-Kujawska Karina, Nowak Jerzy
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (2) s.151-155, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę częstości występowania wirusa TT w surowicy krwi chorych z przewlekłym zapaleniem typu B, C i o nieustalonej etiologii, a także w kontrolnej grupie krwiodawców. Dodatkowo zbadano częstość infekcji TTV u chorych szczególnie narażonych na zakażenia wirusami przenoszonymi drogą parenteralną. Dokonano także, w wybranych przypadkach, analizy sekwencji nukleotydów w genomie wirusa TT.

  Streszczenie angielskie: Discovery of TT virus in 1997 gave raise to intensive subsequent studies to learn about its structure, features and, what is the most important, about its role in pathogenesis of liver disease. The aim of the work was to analyze prevalence of TTV DNA in patients with diagnosed hepatitis B, C that of unknown etiology and in healthy blood donors as well. Additionally the divergence of TTV sequence was estimated in selected cases. TTV DNA was detected by PCR technique using specific oligonucleotide primers for coding regions. TT virus has been detected in 25.6 p.c. (32/125) HBsAg positive patients and in 23.9 p.c. (51/213) HCV infected patients. In healthy blood donors the frequency of TTV was 24.3 p.c. (34/140) similarly to that found in HCV and HBV infected patients. The frequency of TTV DNA among patients with hepatitis of unknown etiology was 9.1 p.c. This result was statistically significant lower than in the other groups. When detected sequences have been compared to these from NCBI base the homology result was 71 p.c. to 95 p.c. and among different patients and groups of patients identify was 46 p.c. to 73 p.c. On the basis of the obtained results it can be concluded that it is very unlikely that TTV coinfection plays any significant role in HCV or HBV infection. The hypothetical role of TTV infection in the etiopathogenesis of cryptogenic chronic hepatitis has been confirmed. The results obtained in the small group of patients with hepatitis of unknown etiology are not conclusive and should be taken with some precaution....


  32/229

  Tytuł oryginału: Synthesis and tumoricidal activity evaluation of new morin and quercetin sulfonic derivatives.
  Autorzy: Król Wojciech, Dworniczak Szymon, Pietsz Grażyna, Czuba Zenon P., Kunicka Mariola, Kopacz Maria, Nowak Dorota
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.77-79, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Flavonoids are a group of naturally occuring compounds with interesting medical properties, such as antiinflammatory, antiallergic, antibacterial and antitumor activities. In our experiments we were trying to examine the tumoricidal activity of newely synthesized derivatives of two flavonoids: 3,5,7,2',4' - pentahydroxyflavone (morin) and 3,5,7,3',4' - pentahydroxyflavone (quercetin). The derivatives were: natrium salt of morin-5'-sulfonic acid (NaMSA), natrium salt of quercetin-5'-sulfonic acid (NaQSA), complex of Mg2+ with quercetin-5'-sulfonic acid (QSA), complex of iron (II) with QSA. The antitumor activity of these agents was tested in vitro on two cell lines: L1210 - murine lymphocytic leukaemia and P-815 - murine mastocytoma. Our experiments showed that sulfonic derivatives of these two flavonoids were less potent than the original agents in their cytostatic and cytotoxic activities. However, their solubility in water was grweater than that of the original agents and higher cilture medium concentration of these derivatives was obtained. The results indicate that the ability of flavonoids to act tumoricidally is reciprocally correlated with their lipophilicity.


  33/229

  Tytuł oryginału: Stężenie selenu w surowicy u dzieci z celiakią na różnych etapach diagnostyki tego schorzenia.
  Tytuł angielski: Selenium plasma concentration in children with celiac disease in different stages of diagnosis.
  Autorzy: Kalita Barbara, Nowak Przemysław, Ślimok Marta, Sikora Alicja, Szkilnik Ryszard, Obuchowicz Anna, Sulej Jadwiga, Sabat Daniel
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.43-44, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Selen jest pierwiastiem śladowym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Badania eksperymentalne oraz dane epidemiologiczne wskazują na związek między niedoborem tego pierwiastka a zwiększoną zachorowalnością na nowtowory. Jedną z przewlekłych chorób przewodu pokarmowego związaną z ryzykiem wystąpienia nowotworu jest celiakia (choroba trzewna). Celem niniejszej pracy było zbadanie stężenia selenu w surowicy dzieci chorych na celiakię na różnych etapach diagnostyki tego schorzenia. Stężenie selenu oznaczano metodą elektrotermicznej absorpcji atomowej. Celiakię diagnozowano zgodnie z kryteriami ESPGHAN. Wykazano, że stężenie tego pierwiastka jest szczególnie małe u dzieci ze świeżo rozpoznaną celiakią oraz u dzieci, które nie przestrzegają diety bezglutenowej. Zdaniem autorów, dzieci chore na celiakię wymagają dodatkowej podaży selenu.

  Streszczenie angielskie: Selenium is an important nutritional factor of human diet. Epidemiological and experimental data indicate that low selenium level can be associated with increased risk of cancer. On the other hand there are some evidence that patients with celiac disease can present selenium deficiency and increased risk of certain malignances. Therefore the aim of study was to evaluate plasma selenium levels in children with celiac disease. The level of selenium was estimated by flame atomic absorptiometry method according to Whiteside. Celiac disease was diagnosed according to ESPGHAN criteria. Obtained results indicate that in celiac disease low plasma selenium levels are especially marked at preliminary stage of diagnosis and following low compliance to the gluten free diet. Children with this sickness may need supplementation of their diet with selenium.


  34/229

  Tytuł oryginału: Drogi, rozdroża i drogowskazy w kierunku prawidłowej postawy ciała.
  Tytuł angielski: Roads, crossroads and signposts drenching to the correct body posture.
  Autorzy: Zeyland-Malawka Ewa, Nowakowski Mirosław
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.91-96, bibliogr. 42 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca jest retrospektywnym spojrzeniem na idee, poglądy, dokonania i zaniedbania w opiece nad zdrowiem i sprawnością fizyczną człowieka, wyrażonej troską o prawidłową postawę jego ciała oraz autorskim ustosunkowaniem się do poruszanych zagadnień. Na wstępie uwypuklono znaczenie postawy w aspektach biologicznym, psychologicznym i socjologicznym. Ponadto definicje postawy ciała i stanowisk wobec określenia jej jajko prawidowej i nieprawidłowej. Dokonano krótkiego przeglądu wyników badań dzieci i młodzieży obrazujących częstość występowania objawów niepożądanych, a także wspomniano o sposobach ich korygownia oraz przytoczono wybrane opinie i zalecenia lekarzy. Wskazano organizacyjne osiągnięcia, lecz również niekorzystne następstwa zarządzeń obowiązujących w służbie zdrowia i szkolnictwie w zakresie wykrywania i korygowania wad postawy. Na koniec przestawiono aktualne możliwości korygowania postawy ciała dzieci i młodzieży w szkołach województwa pomorskiego.

  Streszczenie angielskie: This paper presents a retrospective view of ideas, opinions, achievements and instances of negligence in the care of man's health and physical fitness. It has been written out of concern for the proper human body posture and expresses the authors' views on the problems discussed. At the beginning, the significance of biolocal, psychological and sociological aspects of posture are highlighted. Next, the work presents a selection of definitions of posture and standpoints according to which posture is defined as correct or incorrect. It briefly reviews the examination results of children and youngsters which illustrate ow frequently unwelcome symptoms occur. The work also discusses applied methods of correcting such symptoms in chiding selected opinions and from doctors. It points out organizational achievements as well as detrimental consequences of present neatly and education regulations in the field of detection and correction of posture defects. Finally, the paper presents a current overview of possible approaches to posture correction of children and youngsters in the schools of the Pomeranian district.


  35/229

  Tytuł oryginału: Adsorption characteristics of human plasma fibronectin in relationship to cell adhesion.
  Autorzy: Kowalczyńska Hanna M., Nowak-Wyrzykowska Małgorzata, Dobkowski Jacek, Kołos Robert, Kamiński Jarosław, Makowska-Cynka Alicja, Marciniak Ewa
  Źródło: J. Biomed. Mater. Res. 2002: 61 (2) s.260-269, il., tab., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 305,818

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Adsorption of human plasma fibronectin (FN) on nonsulfonated and sulfonated polymer surfaces was studied, by using a polyclonal antiserum to FN and the ELISA method. ELISA signal was recorded as a function of FN concentration in solutions. The concentration dependence of FN binding shows the saturation effect in the range 5-10 ćg/mL. ELISA data are discussed in the terms of a self-assembled monolayer and different conformations of the FN molecule. The early adhesion of L1210 cells to polymer surfaces after prior adsorption of FN on these surfaces was studied under static conditions. In the case of FN adsorbed on sulfonated surfaces, the relative number of adhering cells increased with the increase of the interfacial surface tension (i.e., the cell adhesion depends on the surface density of sulfonic groups). However, in the case of FN adsorbed on nonsulfonated surfaces, the relative number of adhering cells was low and independent on the interfacial surface tension. The ŕ5á1-integrin blocking by a monoclonal antibody resulted on sulfonated polymer surfaces. This indicates that cell adhesion to FN adsorbed on these surfaces is mostly mediated by the ŕ5á1-integrin. In contrast, in the case of FN adsorbed on nonsulfonated surfaces the cell adhesion was not inhibited by the ŕ5á1-integrin blocking.


  36/229

  Tytuł oryginału: Leczenie chirurgiczne torbieli zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of extrahepatic choledochal cysts.
  Autorzy: Pawlak Jacek, Dudek Krzysztof, Krawczyk Marek
  Opracowanie edytorskie: Nowak Wojciech (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (4) s.314-323, il., tab., bibliogr. 16 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równoległy w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Autorzy na podstawie własnego materiału klinicznego przedstawiają aktualne poglądy dotyczące diagnostyki i leczenia chorych z torbielami zewnątrzwątrobowymi dróg żółciowych. Materiał i metodyka. Analizowana grupa obejmuje 12 chorych leczonych w klinice w ostatnich 10 latach. W przedstawionej grupie chorych rozpoznania dokonano na podstawie wyników badań usg, KT, NMR i wsteczną cholangiopankreatografię. Wszyscy chorzy zostali zakwalifikowani do leczenia operacyjnego. U 10 chorych wykonano resekcję dróg zewnątrzwątrobowych i zespolenie przewodowo-jelitowe na pętli Rouxa-Y. W jednym przypadku konieczne było poszerzenie resekcji o lewostronną hemihepatektomię, a w drugim o pankreatoduodenektomię. Wyniki. Leczenie chirurgiczne pozwoliło na ustąpienie nawracających wstępujących zapaleń dróg żółciowych. W żadnym przypadku nie stwierdzono przemiany nowotworowej w ścianie resekowanych torbieli. Wniosek. Jednoznaczne rozpoznanie torbieli zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych z towarzyszącymi objawami klinicznymi powinno być wskazaniem do resekcji zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych. Zespolenie torbieli z pętlą jelitową nie zabezpiecza przed nawracającymi zapaleniami dróg żółciowych i przebudową nowotworową.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was presentation of current views concerning diagnostics and treatment of patients with extrahepatic choledochal cysts on the basis of authors own clinical material. Material and methods. The study group comparised 12 patients treated at the center during the past ten years. Diagnoses were based on USG, CT, NMR and retrograde cholongiopancreatography. All patients were qualified towards surgical treatment. Ten underwent resection of extrahepatic bile ducts and Roux anastomosis. In one case it was necessary to extend the resection by left-sided hemihepatectomy and in one by pancreatoduodenectomy. Results. Surgical treatment enabled to eliminate recurrent ascending cholangitis. We detected no cases of malignant transformation in the walls of removed cysts. Conclusion. Unequivocal diagnosis of extrahepatic choledochal cysts with associated clinical symptoms should be an indication for extrahepatic bile duct resection. Anastomosis of the cyst with the intestinal loop does not ensure protection from recurrent cholangitis and malignant transformation.


  37/229

  Tytuł oryginału: Journal of Pharmacy and Pharmacology
  Tytuł polski: Pharmacological properties and SAR of new 1,4-disubstituted piperazine derivatives with hypnotic-sedative activity.
  Autorzy: Chilmonczyk Zdzisław, Mazgajska Maria, Iskra-Jopa Joanna, Chojnacka-Wójcik Ewa, Tatarczyńska Ewa, Kłodzińska Aleksandra, Nowak Jerzy Z.
  Źródło: J. Pharm. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.689-698, il., tab., bibliogr. s. 696-698
  Sygnatura GBL: 300,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Preparation, pharmacological properties and structure-activity relationships of new pyrimidylpiperazine derivatives, exhibiting sedative and hypnotic activity in mice, are reported. The hypnotic activity of the compounds was comparable with that of zopiclone (the known hypnotic-sedative agent), their interaction with ethanol, however, being much lower. The obtained results suggested that zopiclone and pyrimidylpiperazines 2, 4 and 5 exerted their pharmacological activity through a different mechanism - zopiclone through the interaction with benzodiazepine receptors and compounds 2, 4 and 5 through an unidentified molecular target. The pharmacological properties of compound 3 could be the result of a mixed mechanism of action, combining the properties of zopiclone and those of compounds 2, 4 and 5. A common feature of zopiclone and compounds 2 and 3 was that, after their systemic administration, independently of mechanism of action, together with the hypnotic effect a reduction of the 5-HT turnover in the mouse brain was observed. Minimum structural requirements for the hypnotic activity were formulated. Structural considerations have shown that removing the ŕ-carbonyl group did not influence the drug's ability to inhibit the locomotor activity. However, it did influence its ability to disturb motor coordination or abolish the righting reflex within non-lethal doses.


  38/229

  Tytuł oryginału: Stimulatory effects of pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide on inositol phosphates accumulation in avian cerebral cortex and hypothalamus.
  Autorzy: Nowak Jerzy Z., Pigulowska Aleksandra, Kuba Katarzyna, Zawilska Jolanta B.
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 323 (3) s.179-182, il., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • ptaki

  Streszczenie angielskie: This study has demonstrated that the short and long form of the pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP), i.e. PACAP27 and PACAP38, moderately but significantly, and in a concenration (0.5-5 ćM)-dependent manner, stimulated inositol phosphates (IPs) accumulation in myo-[3H]inositol-prelabeled cerebral cortical and hypothalamal slices of chick and duck, and in slices of rat cerebral cortex; both peptides had no effect on IPs formation in rat hypothalamus. Vasoactive intestinal peptide (VIP; 0.5-5 ćM) weakly enhanced IPs accumulation in chick hypothalamus, had no significant action in chick cerebral cortex (in fact there was a tendency to attenuate the IPs response in this tissue), and slighty, but significantly, inhibite the IPs accumulation in rat cerebral cortex. VIP showed no activity in rat hypothalamus. It is cincluded that tha stimulatory action of PACAP on phosphoinositide metabolism in avian cerebral cortex, similar to rat cerebral cortex, is mediated via phospholipase C-linked PAC1 type receptors. In chick hypothalamus, however, there may be a component of VPAC type receptors stimulating IPs formation.


  39/229

  Tytuł oryginału: Long-term results of postoperative radiotherapy in adult patients with incompletely excised infratentorial low grade astrocytoma.
  Tytuł polski: Odległe wyniki pooperacyjnej terapii chorych dorosłych na podnamiotowe gwiaździaki mózgu o niskiej złośliwości histologicznej.
  Autorzy: Pluta Elżbieta, Gliński Bogdan, Szpytma Teresa, Nowak-Sadzikowska Jadwiga
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.37-40, il., tab., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Podnamiotowe gwiaździaki o niskiej złośliwości histologicznej (PGNZH) stanowią około 3 proc. wszystkich guzów śródczaszkowych u dorosłych. Podstawową metodą leczenia tych nowotworów jest neurochirurgia, która w przypadku radykalnego usunięcia guza pozwala na uzyskanie wysokiego odsetka kontroli miejscowej. Rola uzupełniającego napromieniowania po zabiegach niedoszczętnych nie jest określona w sposób jednoznaczny. Cel pracy. Ocena wartości pooperacyjnej radioterapii chorych dorosłych na PGNZH po nieradykalnych zabiegach chirurgicznych. Materiał i metody. W latach 1975-1995 napromieniano pooperacyjnie 31 chorych dorosłych na PGNHZ po nieradykalnych zabiegach chirurgicznych drogą kraniotomii. Radioterapię prowadzono w warunkach telegammaterapii 60Co. Dawka całkowita wynosiła od 50 do 60 Gy (średnia 54 Gy), frakcjonowana po 1,8 - 2 Gy dziennie. Teren napromieniany obejmował pozostałość guza z marginesem 1-2 cm. Wyniki. Dobrą tolerancję leczenia wykazało 30 chorych, tj. 97 proc. materiału. W całej omawianej grupie prognozowane całkowite przeżycie 15 letnie wyniosło 62 proc. Dla chorych młodych w wieku do 20 lat wyniosło ono 85 proc., w porównaniu do 46 proc. w grupie chorych starszych. Róznica w przeżyciach była statystycznie istotna (p = 0,0205). Wnioski. Klasycznie frakcjonowana radioterapia pooperacyjna w dawce 50-60 Gy może poprawić przeżycie odległe chorych na PGNZH po nieradykalnych zabiegach chirurgicznych. Wiek chorych w istotny sposób determinuje ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Infratentorial low grade astrocytoma (ILGA) occurs rarely in adult patients and accounts for about 3 p.c. of all intracranial tumors. The basic method of treatment for ILGA is surgery. Complete resection results in high local control rate and the role of postoperative irradiation in management of partially resected tumors is not cleary determined. The aim of this study was to evaluate the efficacy of postoperative irradiation in adult patients with incompletely excised ILGA. Material and methods. Between 1975 and 1995, thirty one adult patients with incompletely excised ILGA received postoperative irradiation with curative intent. All patients were treated with megavoltage gamma rays (60Co). The total dose ranged from 50 to 60 Gy (mean; 54 Gy) and was delivered with daily fraction of 1.8 - 2 Gy. The treatment volume covered the tumor being area with a margin of 1-2 cm. Results. Tolerance to treatment has been found to be good in 30 patients (97 p.c.). The overall 15-year actuarial survival rate was 62 p.c. in the entire group. Young patients, up to twenty years of age achieved a 15-year overall actuarial survival rate of 85 p.c., older patients - 46 p.c. This difference was statistically significant (p = 0.0205). Conclusion. Conventionally fractionated postoperative radiotherapy with doses of 50 to 60 Gy may improve long term results of adult patients with ILGA after uncomplete resection. Age is a significant prognostic factor - young patients, up to ...


  40/229

  Tytuł oryginału: Pięćdziesiąty trzeci raz w Europie, po raz pierwszy w Polsce czyli o bursztynowej konferencji European General Practice Research Workshop w Gdyni.
  Autorzy: Nowak Paweł
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (1) s.15-17, il. - Konferencja naukowa Europejskiego Warsztatu Naukowego w Medycynie Rodzinnej Gdynia 18-21.10. 2001
  Sygnatura GBL: 313,362

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  41/229

  Tytuł oryginału: Ciąża, mikrochimeryzm i choroby autoimmunologiczne.
  Tytuł angielski: Pregnancy, microchimerism, and autoimmune disease.
  Autorzy: Nowakowska Beata
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (2) s.127-137, bibliogr. [71] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Microchimerism is defined by the presence within an individual of low level of cells derived from a different individual. The main, natural source of microchimerism is pregnancy. The migration of fetal cells into maternal blood pregnancy has become an accepted fact. The maternal cells can also be found in the fetal circulation. Recent studies indicate that cells can persist in the maternal circulation for years after pregnancy. Maternal cells can also persist in her progeny. The autoimmune diseases are a diverse group of diseorders. Many of them are of unknown etiology. Women are disproportionately affected by autoimmune disease and the incidence of some autoimmune disease in women peak following childbearing years. The integration of observation from differing fields of medicine has led to the consideration that microchimerism may be involved in the pathogenesis of some autoimmune diseases. Early results offer support for a potential role of microchimerism in SSc. The aim of this paper is to present current knowledge about this problem.


  42/229

  Tytuł oryginału: Z praktyki lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: From family doctor practice.
  Autorzy: Nowakowski Andrzej
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (1) s.15-16
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The case of a man, diagnosed with type II diabetes, who was referred to the medical ward by a general practitioner concerned about the metabolic decompensation caused by diabetes and about sideropenic anaemia.


  43/229

  Tytuł oryginału: Ekspresja mRNA receptorów histaminowych typu 1 i 2 w limfocytach krwi obwodowej osób zdrowych i chorych z alergią atopową.
  Tytuł angielski: Expression of histamine H1 and H2 receptor mRNA in peripheral blood lymphocytes of atopic and healthy subjects.
  Autorzy: Żak-Nejmark Teresa, Kraus-Filarska Maria, Małolepszy Józef, Nowak Iwona A., Dobosz Tadeusz, Jonkisz Anna, Nadobna Grażyna
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.106-109, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przesłanki: W odpowiedzi alergicznej natychmiastowej najważniejszymi komórkami efektorowymi są komórki tuczne, z których podczas degranulacji uwalniana jest histamina, a także inne substancje aktywne, w tym znamienne dla atopii cytokiny typu Th2. Histamina moduluje odpowiedź immunologiczną w zależności od typu receptora, na który oddziaływuje. Poprzez stymulację H2R na limfocytach histamina wywiera wpływ supresyjny na wiele elementów odpowiedzi immunologicznej, między innymi na produkcję cytokin. Cel: Celem pracy było porównanie ekspresji mRNA H1R i H2R na limfocytach osób zdrowych i chorych na pyłkowicę i astmę atopową. Metody: Badania przeprowadzono u 14 osób zdrowych i 15 osób chorych. RNA izolowano z limfocytów krwi obwodowej. Reakcję RT-PCR przeprowadzono przy użyciu zestawu Titan One Tube RT-PCR System. Wyniki: Stwierdziliśmy, że u osób zdrowych ekspresja mRNA H2R była wyższa niż H1R (Stosunek H2R/H1R wynosił 1,27) podczas, gdy w grupie osób chorych ekspresja mRNA H2R była niższa niż H1R (stosunek H2R/H1R wynosił 0,86). Różnice w ekspresji mRNA H1R w obu grupach nie różniły się znamiennie w przeciwieństwie do ekspresji mRNA H2R, która to była istotnie niższa w grupie chorych p 0,02. Wnioski: Istnotnie niższa ekspresja mRNA H2R w grupie chorych z alergią atopową może leżeć u podłoża braku supresji odpowiedzi immunologicznej u tych chorych.

  Streszczenie angielskie: Background: Mastocytes are the most important cells in an immediate allergic reaction. Following degranulation, beside the main mediator - histmaine, they release several other active substances including cytokines of Th2 type. Histamine may modulate an immune response depending on the type of receptor on which it acts. Stimulating H2R on lymphocytes, histamine exerts suppressive influence on many elements of an immune response including the production of cytokines. Aims: The aim of the study was to compare the expression of H1R and H2R mRNAs in lyphocytes of healthy subjects and pollinotic and asthmatic patients. Methods: The study was performed on lymphocytes of 14 healthy subjects and 15 patietns. RNA was isolated from peripheral blood lymphocytes. The RT - PCR reaction was performed using TItanTM One Tube RT-PCR System. Results: The primers for histamine receptors and determined in parallel á-actin mRNA, were labelled with fluorescent dyes, were from Bionovo Equipment and Biochemicals. Quantitative determination of the reaction products was performed by means of a capillary gel electrophoresis. The expression of H2R mRNA was higher than those for H1R in healthy subjects (the ratio H2R/H1R 1.27) whereas in patietns, the expression of H2R mRNA was lower than H1R (the ratio H2R/H1R 0.86). Conclusions: The expression of H1R mRNA did not differ significantly in both groups in contrast to the expression of H2R mRNA, which was significantly lower in atopics (p 0.02).


  44/229

  Tytuł oryginału: Wpływ steroidoterapii prenatalnej na stan układu nerwowego noworodka.
  Tytuł angielski: Influence of antenatal steroid therapy on a newborn's nervous system.
  Autorzy: Kęsiak Marcin, Gulczyńska Ewa, Nowakowska Dorota, Wilczyński Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.709-718, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonali przeglądu najnowszego piśmiennictwa dot. wpływu steroidoterapii prenatalnej, zastosowanej celem przyspieszenia dojrzewania płuc płodu, na stan noworodka. Analizowano wpływ glikokortykoidoterapii prenatalnej na stan układu nerwowego noworodka. Omówiono wpływ terapii na wzrost i rozwój mózgu oraz na częstość występowania najczęstszych uszkodzeń układu nerwowego powstających w okresie okołoporodowym: krwawień dokomorowych (IVH) oraz leukomalacji okołokomorowej. W podsumowaniu podkreślono, że zastosowanie steroidoterapii prenatalnej jest nadal podstawowym czynnikiem zmniejszającym śmiertelność noworodków. Biorąc pod uwagę aktualne doniesienia o prawdopodobnym niekorzystnym wpływie deksametazonu na rozwój neurol. noworodków należy rozważyć zastąpienie tego preparatu betametazonem w terapii zagarażającego porodu przedwczesnego.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Analysis of the impact of prenatal glucocortricoids on the neurological outcome of a newborn. Design. The authors reviewed the most current reports concerning the influence of antenatal steroid therapy (used to accelerate of fetal lung maturation) on neonates. In the study we discussed the influence of steroid therapy on growth and development of the brain, as well as the occurence rate of the most common neurological abnormalities, such as: intraverticular haemorrhage and periventricular leukomalacia. Materials and methods: Recent literature review. Results: We believe that use of antenatal corticosteroids remains a major factor in reducing neonatal mortality. Treatment with one course of bethametasone, as we know at the present time, is completely safe for a newborn's nervous system. Many courses of antenatal steroids may decrease fetal brain growth. Antenatal steroid therapy reduced the incidence of intraventricular haemorrhage in preterm infants. Use of betametasone, but probably not dexamethasone, in antenatal therapy reduced the incidence of periventricular lekomalacia in extremly low weight infants. Conclusions: According to recent studies regarding probable unavourable role of dexamethasone in neonatal neurological development we are of opinion taht dexamethasone should be replaceled by bethamethasone in therapy of imminent proterm labour.


  45/229

  Tytuł oryginału: Zastosowanie czynnika martwicy nowotworu (TNF-alfa) w leczeniu choroby nowotworowej - nadzieje i fakty.
  Tytuł angielski: TNF-alpha in cancer diseases - clinical application.
  Autorzy: Nowakowska-Zajdel Ewa, Kokot Teresa, Sosada Krystyn, Wierzgoń Janusz, Klakla Katarzyna, Cichocka Mirosława, Zubelewicz Barbara, Muc-Wierzgoń Małgorzata
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.801-808, tab., bibliogr. 52 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  46/229

  Tytuł oryginału: Związek między aktywnością hydrolaz grzybów wyizolowanych z pochwy kobiet ciężarnych i wybranymi objawami klinicznymi.
  Tytuł angielski: Relationship between activity of hydrolases in fungi isolated from vagina of pregnant women and selected symptoms.
  Autorzy: Nowakowska Dorota, Kurnatowska Alicja, Wilczyński Jan
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.263-269, il., tab., bibliogr. [17] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Preganancy is considered a factor of vulvovaginal mycosis. Secretion of hydrolases is an important determinantof Candida virulence. Thus, the aim of the study was to found the relationship between activity of 19 hydrolases in fungi isolated from vagina of pregnant women and symptoms of mycosis. 251 pregnant women were examined. Samples were collected from vagina and cultured on Sabouraud media. Activity of hydrolytic enzymes was evaluated using API ZYM (bioMerieux) test. Fungi were found in 20.1 p.c. of vaginal smples. Symptoms were detected in 45.8 p.c. of women. Only 32.1 p.c. of women with discharge and 26.4 p.c. with pruiritus had mycosis. Out of the 19 examined hydorlazes, 13 active enzymes were detected in fungal strains. We found for the first time the relationship betweeen acitivity of gunal esterase lipase and and the presenceof vaginal discharge in pregnant women.


  47/229

  Tytuł oryginału: Wykrywanie DNA Toxoplasma gondii w łożysku ludzkim metodą polimerazowej reakcji łańcuchowej a ocena histpatologiczna łożyska w procesie rozpoznawania toksoplazmozy wrodzonej.
  Tytuł angielski: Detection of Toxoplasma gondii in human placenta by PCR and placental histologic findings.
  Autorzy: Nowakowska Dorota, Gołąb Elżbieta, Czichos Ewa, Krekora Michał, Wilczyński Jan
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.301-309, tab., bibliogr. [14] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Since isolation of Toxoplasma gondii from human placenta strongly correlates with fetal infection, the aim s of the study were: to detect fragments of T. gondii B1 gene in human placentae by PCR and to evaluate their pathology. 36 placentae included in three groups were obtained: group I (n = 7) from pregnancies with prenatal diagnosis of fetal toxoplasmosis; II (n = 17) from women with serologic featuresof primary infection during pregnancy; III (n = 13) from pregnancies with fetal T. gondii infection based on clinical signs. T. gondii DNA was found in 2/4 samples from the I group and in 1/14 from the II group. Villitis was identified in 3/15 other placentae from the II group. In the III group we did not recognize neither T. gondii DNA nor villitis. We consider PCR and pathologic evaluations of placentae as the two complementary methods. PCR can be especially helpful in pregnancies not screned against T. gondii as positive result in placenta can confirm mother's primary infection.


  48/229

  Tytuł oryginału: Rozpoznawanie toksoplazmozy wrodzonej in utero za pomocą badania płynu owodniowego metodą reakcji łańcuchowej polimerazy.
  Tytuł angielski: Detection of congenital toxoplasmosis in utero with a polymerase chain reaction on amniotic fluid.
  Autorzy: Gołąb Elżbieta, Nowakowska Dorota, Waloch Maria, Dzbeński Tadeusz H., Szaflik Krzysztof, Wilczyński Jan
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.311-315, tab., bibliogr. [11] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: To establish a prenatal diagnosis of congenital toxoplasmosis the PCR test was doneon amniotic fluids from 47 women suspeccted of primary Toxoplasma infection during pregnancy. Fragments of Toxoplasma B1 gene were found in 5 examined samples. Positive tests were confirmed by mouse inoculation or by serologic testing of newborns. It was concluded that the PCR performed on amniotic fluid should be recommended for the prenatal diagnosis of congenital toxoplasmosis, however, negative results of the test can not rule out congenital infection.


  49/229

  Tytuł oryginału: Stan uodpornienia dzieci w wieku 6-8 lat przeciw krztuścowi, tężcowi i błonicy.
  Tytuł angielski: Immunity of children aged 6-8 against pertussis, tetanus and diphteria.
  Autorzy: Ślusarczyk Janusz, Dulny Grażyna, Nowak Krystyna, Kryszna Jolanta, Wysokińska Teresa, Fordymacka Anna, Gzyl Anna, Janaszek Wiesława, Gniadek Grzegorz
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.39-48, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Szczepienia przeciw krztuścowi są prowadzone w Polsce od roku 1960. Przez cały czas stosowana jest pełnokomórkowa szczepionka produkcji Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED S.A. w Krakowie . Po wprowadzeniu szczepień sytuacja epidemiol. krztuśca w Polsce ulegała ciągłej poprawie, lecz w latach dziewięćdziesiątych nastąpiło jej pogorszenie. Przedstawiana praca ma na celu określenie stanu uodpornienia przeciw krztuścowi dzieci po upływie kilku lat od otrzymania ostatniej dawki szczepionki przeciw krztuścowi. Dla porównania określono również stan uodpornienia przeciw tężcowi i błonicy.

  Streszczenie angielskie: Vaccination against pertussis has been performed since 1960. Whole cell pertussis vaccine produced by Plant of Sera and Vaccines Biomed S.A. in Kraków, has been used. After vaccination has been introduced, epidemiological situation of pertussis in Poland improved, but in 90's the decrease of immunity was observed. The aim of this work was to determine pertussis immunity of children after several years from the last dose of pertussis vaccine. For comparison purposes immunity against tetanus and diphteria was tested. Protective antibody levels were detected in 70 p.c., 58 p.c., and 45 p.c. children aged 6,7, and 8, respectively. It shows that decrease of immunity may cause increasing number of pertussis in children above 5. Taking into consideration our results, it seems necessary to introduce additional dose of pertussis vaccine among children aged 5 years. The level of tetanus and diphteria antibodies was high in all tested groups.


  50/229

  Tytuł oryginału: Właściwości, występowanie i drogi przenoszenia wirusa TT.
  Tytuł angielski: TT - virus characteristics, incidence and routes of infection transmission.
  Autorzy: Liweń Izabela, Januszkiewicz-Lewandowska Danuta, Nowak Jerzy
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.91-99, bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Streszczenie polskie: Od momentu odkrycia wirusa TT próbowano odpowiedzieć na pytanie, jaka jest jego budowa, właściwości i jakimi drogami może przenosić się zakażenie. Ustalono, że TTV jest zbudowany z kolistej, pojedynczej nici DNA, spolaryzowanej ujemnie. Replikacja wirusa ma miejsce w komórkach szpiku kostnego i wątroby poprzez dwuniciową formę pośrednią. Szerzenie się infekcji jest możliwe drogą parenteralną, pokarmową, kropelkową i kontaktów seksualnych. Obecność wirusa stwierdzono również w organizmach zwierzęcych.

  Streszczenie angielskie: Recent discovery of a novel DNA virus from the serum of a Japanese patient (T.T.) has prompted further studies directed on possible role of TT virus in the development of cryptogenic hepatitis. The TT is an unenveloped and circular DNA virus. TTV possesses single stranded DNA genome and comprises 3537 to 3853 nucleotides. TTV is similar to the Circoviridae and possesses three open reading frames. Phylogenetic analysis revealed up to 30 p.c. nucleotide sequence divergence in the 16 virus genotypes. TTV infection can be detected by polymerase chain reactions, in situ hybridization and by specific antibodies to TTV. TTV DNA has been identified in the serum of patients with cryptogenic hepatitis B and C, hepatocell ular carcinoma as well as in healthy individuals. TTV has been found also in the peripheral blood leukocytes, bone marrow cells, liver biopses as well as in feces and breast milk. Some animals including cattle, sheep, pigs and chicken appeared to have TTV viremia. Recent detection of TTV in nonblood products, such as saliva and feces suggest in addition to parenteral also nonparenteral routes of TTV transmissions including sexual and fecal-oral.


  51/229

  Tytuł oryginału: Rola wirusa TT w patogenezie chorób wątroby - analiza występowania TTV u osób chorych i zdrowych.
  Tytuł angielski: Role of TT virus in pathogenesis of liver diseases - the incidence of TTV in patients and healthy individuals.
  Autorzy: Liweń Izabela, Januszkiewicz-Lewandowska Danuta, Nowak Jerzy
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.101-113, bibliogr. 54 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Odkrycie wirusa TT zapoczątkowało szereg badań mających na celu poznanie jego roli w patogenezie chorób wątroby. Obecność TTV DNA wykazano u osób z chorobami wątroby, takimi jak ostre i przewlekłe zpalenie czy też rak tego narządu. Rola TTV w ich patogenezie pozostaje niepotwierdzona. Być może jednak wirus TT staje się chorobotwórczy w obecności zakażenia innymi wirusami czy bakteriami lub też w określonych stanach organizmu, np. immunosupresji.

  Streszczenie angielskie: Primarily TTV has been thought as an etiologic agent of post transfusion non-A to -G hepatitis. TTV can replicate in liver and bone marrow cells. The presence of TTV has been found in the serum of patients with acute as well as chronic hepatitis of known etiology. Patients with acute hepatitis A, B, C and hepatitis caused by EBV or CMV all have TTV viremia in a frequency up to 60 p.c. In chronic viral hepatitis TTV was present in a wide range of 7-94,4 p.c. Treatment of viral hepatitis patients with interferon alfa and rybawiryn leads to eradication of TTV viremia in 50 p.c. cases. TTV infection in hepatocellular carcinoma ranged from 8,1 p.c. up to 100 p.c. patients. In hepatitis of unknown etiology TTV infection was observed in 26 p.c. to 71 p.c. cases. In liver cirrhosis TTV infection has been evidenced in 10 p.c. to 66 p.c. patients. Some authors postulated that the frequency of TTV increased with the number of blood or blood products transfusions. Coinfection of TTV has been found in 34,9 p.c. - 76 p.c. of HIV positive persons. The study of medical staff revealed no difference in TTV viremia with healthy individual control. TTV is widespread in healthy general population. Therefore based on so far published results the association between TTV infection and hepatitis is questionable.


  52/229

  Tytuł oryginału: Czy można poprawić wyniki leczenia raka jelita grubego?
  Autorzy: Kohut Maciej, Nowak Andrzej
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.58-63, tab.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  53/229

  Tytuł oryginału: Cynk w fizjologii oraz patofizjologii i terapii depresji - wprowadzenie.
  Tytuł angielski: Zinc in physiology, patophysiology and therapy of depression - introduction.
  Autorzy: Nowak Gabriel
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (10) s.451 - Sympozjum pt. Cynk w fizjologii oraz w patofizjologii i terapii depresji Kraków 06.12. 2000
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  54/229

  Tytuł oryginału: Rola cynku w mechanizmie działania leków antydepresyjnych.
  Tytuł angielski: The role of zinc in the mechanism of action of antidepressive drugs.
  Autorzy: Nowak Gabriel, Szewczyk Bernadeta
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (10) s.481-486, il., bibliogr. 22 poz., sum. - Sympozjum pt. Cynk w fizjologii oraz w patofizjologii i terapii depresji Kraków 06.12. 2000
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Zinc is a trace element, which is an important modulator of mammalian central nervous system. Its deficiency is related with human depresion. Our recent data indicate involvement of zinc in the mechanism of antidepressant treatment. Moreover, zinc exhibits antidepressant-like effects in animal models of depression in rodents. Since zinc enhances antidepressant effect in laboratory animals its potential therapeutic value in human depression is under evaluation. This paper reviews the alterations in brain zinc homeostasis in relation to pathophysiology and treatment of depression.


  55/229

  Tytuł oryginału: [Mgr Elżbieta Palka 1921-2001].
  Autorzy: Nowak B.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (10) s.495, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • płeć żeńska

  Temat osobowy:
 • Palka
 • Elżbieta 1921-2001


  56/229

  Tytuł oryginału: Etapowość leczenia operacyjnego szczątkowej pochwy i pochwy z przegrodą poprzeczną.
  Tytuł angielski: Stagaed surgery for treatment of rudimentary or bipartite vagina.
  Autorzy: Menkiszak J., Nowak A., Błogowska A., Rzepka-Górska Izabella
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.37-39, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano 6 przypadków wad rozwojowych pochwy u dziewcząt. Przedstawiono rodzaj wady klasyfikując je wg Buttram. Scharakteryzowano objawy podmiotowe i przedmiotowe. Omówiono sposoby terapii.

  Streszczenie angielskie: 6 cases of developmental abnormalities of vagina in adolescens have been described. The type of defect has been classfied according to Buttram. Typical feayures of history and physical symptoms have been described. Methods of treatament have been discussed.


  57/229

  Tytuł oryginału: Oś podwzgórze-przysadka-tarczyca w depresji.
  Tytuł angielski: Hypothalamic-pituitary-thyroid axis in depression.
  Autorzy: Foltyn Wanda, Nowakowska-Zajdel Ewa, Danikiewicz Aleksander, Brodziak Andrzej
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.281-292, il., bibliogr. 43 poz., sum., rez., Zsfg, rŠs.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono rolę układu podwzgórzowo-tarczycowego w patogenenzie depresji oraz znaczenie hormonów tarczycy w leczeniu depresji.

  Streszczenie angielskie: Depressed patients, although viewed as chemically euthyroid, have alterations in the function of hypothalamic-pituitary-thyroid axis including slight elevation of the serum thyroxine (T4), loss of the nocturnal TSH rise, blunted thyrotropin (TSH) response to thyrotropin-releasing hormone (TRH) stimulation and predisposition to autoimmune thyroiditis. Both hypothyroid and depressed patients ahare a number of clinical features in common. This is the reason that some research workers use the "brain hypothyroidism" hypothesis to explain the pathogenesis of depression. They suggest that depression is a state of local hypothyroidism in brain with normal peripheral thyroid hormone concentrations as a result of brain type II deiodinase inhibition and impaired transport T4 across the blood brain barrier. This theory seems to be compatible with the serotonin deficieny hypothesis of depression. Some studies confirm the existence of classical feedback between serotoninergic and hypothalamus-pituitary-thyroid systems. TRH remains under a constant inhibition by serotonin and reduced intracerebral serotonin seen in depression will lead to increased TRH concentration in brain tissue. This mechanism is probably responsible for blunted TSH response to TRH stimulation. Triiodothyronine stimulates the serotoninergic system to serotonin secretion in the central nervous system, so local brain hypothyreosis decrease the serotonin level and enhances depression. There is little known about the association between thyroid hormones ...


  58/229

  Tytuł oryginału: Wysoka aktywność i ekspresja telomerazy jako marker nowotworowy w ostrych białaczkach u dzieci.
  Tytuł angielski: High telomerase activity and expression as a neoplastic marker in acute leukemias in children.
  Autorzy: Nowak Jerzy, Januszkiewicz-Lewandowska Danuta, Pernak Monika, Nowicka-Kujawska Karina, Lewandowski Krzysztof, Nowak Tomasz, Cichy Wojciech
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.33-36, il., bibliogr. 19 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Telomeraza odgrywa istotną rolę w procesie nowotworzenia. Celem podjętych badań była analiza aktywności i ekspresji telomerazy w komórkach ostrych białaczek u dzieci. Ekspresja 3 składowych telomerazy (hTR, hTERT, TP1) była badana techniką RT-PCR. Dla oceny aktywności telomerazy posłużono się testami telomerase repeat amplification protocol-TRAP and PCR-ELISA. Komórki białaczkowe wykazywały ekspresję wszystkich 3 składowych telomerazy. W prawidłowych limfocytach krwi obwodowej sygnały amplifikacji hTR, hTERT, TP1 w reakcji RT-PCR były słabe lub nie występowały wcale. Wyniki ilościowej oceny aktywności telomerazy w teście PCR-ELISA, jak również doświadczenia z rozcieńczaniem zawiesiny komórek wykazały co najmniej 100-krotnie wyższą aktywność telomerazy w komórkach białaczkowych w porównaniu z prawidłowymi limfocytami. Analogiczne testy dla oceny ekspresji telomerazy potwierdziły znacznie wyższą ekspresje składowych telomerazy w komórkach białaczkowych. Z uwagi na znacząco wyższą ekspresje i aktywność telomerazy w komórkach białaczkowych w porównaniu z prawidłowymi limfocytami, telomerazę uznać za marker nowotworowy pod warunkiem wykonania oceny ilościowej.

  Streszczenie angielskie: Telomerase is thought to play an important role in immortalization and carcinogenesis. The aim of the study was to investigate the activity and expression of telomerase in acute leukemic cells. Telomerase expression was analyzed for its three components (hTR, hTERT, TP1) by RT-PCR technique. Telomerase repeat amplification protocol-TRAP and PCR-ELISA was used for analysis telomerase activity. All three telomerase components were consistently expressed in leukemic cells. In peripheral blood lymphocytes served as control the amplification signals for three components of telomerase were week or absent. The results of quantitative PCR-ELISA test and the limiting dilution experiments indicated that all leukemic cell have at least 100-fold higher telomerase activity in comparison to normal lymphocytes. The limiting dilution experiments applied for telomerase expression proved that the expression of telomerase components is much higher in leukemic cells in comparison to normal lymphocytes. It can be concluded that the leukemic cells tested have higher telomerase expressiom and activity, as compared to normal cells. Therefore telomerase can be a good cancer marker provided quantitative analysis is carried out.


  59/229

  Tytuł oryginału: Transmisja wirusa C zapalenia wątroby w oddziałach onkohematologii dziecięcej: molekularne potwierdzenie dróg szerzenia się zakażeń HCV.
  Tytuł angielski: Hepatitis C virus transmission in pediatric oncology wards: molecular evidence of HCV cross-infection.
  Autorzy: Januszkiewicz-Lewandowska Danuta, Wysocki Jacek, Rembowska Jolanta, Pernak Monika, Lewandowski Krzysztof, Nowicka-Kujawska Karina, Nowak Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.73-76, bibliogr. 22 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • choroby zakaźne
 • hematologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Infekcja wirusem HCV jest główną przyczyną zapaleń wątroby na świecie i stanowi poważny problem u długohospitalizowanych pacjentów. Chorzy onkohematologiczni w przebiegu chemioterapii są zwykle w głębokiej immunosupresji, dlatego też pomimo obecności HCV-RNA w surowicy krwi nie produkują swoistych przeciwciał anty-HCV. Celem pracy było wykazanie możliwych źródeł i dróg szerzenia się infekcji HCV u pacjentów onkohematologicznych. Badaniami objęto 129 dzieci z chorobami limfoproliferacyjnymi i 36 chorych z guzami litymi (u żadnego z pacjentów w momencie rozpoznania choroby podstawowej nie stwierdzono HCV-RNA i anty-HCV) oraz 61 osób personelu medycznego oddziałów onkohematologicznych. Podczas 2,5 letnich badań follow-up HCV-RNA wykazano u 87 z 165 pacjentów. W większości do zakażeń dochodziło genotypem 1a (82/87), 2-1b, 1-1a+1b oraz 1-1a+3a. Możliwość horyzontalnej transmisji HCV potwierdziła obecność genotypu 1a HCV w ślinie i moczu zakażonych dzieci. Celem ustalenia dalszych źródeł infekcji HCV przeanalizowano genotyp CV u zakażonych tym wirusem członków personelu medycznego. Wśród badanych stwierdzono infekcję jedynie genotypem 1a HCV. Biorąc pod uwagę fakt, iż wśród polskich krwiodawców dominuje genotyp 1b, wydaje się, że do zakażeń HCV w oddziałach onkohematologicznych dochodzi na drodze horyzontalnej. W podsumowaniu należy stwierdzić, że wobec niemożności produkowania swoistych przeciwciał przez pacjentów onkohematologicznych, jedynie wczesne wykrywanie HCV-RNA ...

  Streszczenie angielskie: Infection with hepatitis C virus (HCV) is a major cause of hepatitis world-wide and is becoming a substantial problem in long-term hospitalized patients. Oncohematological patients undergoing chemotherapy are usually deeply immunosuppressed and therefore antibodies to HCV are not produced despite the presence of HCV-RNA in peripheral blood. The aim of the study was to see how often long-term hospitalized patients acquired HCV infection and what were the possible sources and routes of virus transmission. The study involved 129 children with lymphoproliferative diseases, 36 patients with solid tumors (all patients were HCV-RNA an danti-HCV negative at the time of first hospitalization) and 61 medical staff from two oncohematol wards. During 2,5-year-follow-up study among 165 oncohematological patients HCV-RNA appeared in 87 in subsequent hospitalizations. Majority of infections (82/87) were 1a genotype, 2 were 1b, 1 - 1a+1b and 1 - 1a+3a. Horizontal transmission of HCV is implied by the presence of 1a genotype of HCV in saliva and urine of selected oncohematol. patients. In an attempt to estabilish the origin of HCV infection also medical staff were screened for HCV genotyping. All HCV-infected medical staff working on that wards had the same genotype (1a) as the patients and none of the medical staff was infected with 1b genotype. Since the most prevalent genotype in polish blood donors is 1b, HCV infection in oncohematol. patients is more likely due to horizontal ...


  60/229

  Tytuł oryginału: Multiple MPEP administrations evoke anxiolytic- and antidepressant-like effects in rats.
  Autorzy: Pilc A., Kłodzińska A., Brański P., Nowak G., Pałucha A., Szewczyk B., Tatarczyńska E., Chojnacka-Wójcik E., Wierońska J. M.
  Źródło: Neuropharmacology 2002: 43 (2) s.181-187, il., tab., bibliogr. s. 186-187
  Sygnatura GBL: 305,141

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Several lines of evidence suggest a crucial involvement of glutamate in the mechanism of action of anxiolytic and antidepressant drugs. The involvement of group I mGLu receptors in anxiety and depression has also been proposed. In view of the recent discovery of anxiolytic- or antidepressant-like effects of acute injections of 2-methyl-6-(phenylethyl)-pyridine (MPEP), a selective and brain penetrable mGlu5 receptor antagonist, we designed the present study to examine anxiolytic- and/or antidepressant-like effects of multiple administration of this drug. The anxiolytic-like effects of MPEP were evaluated in rats using the conflict drinking test. The antidepressant-like effect was estimated using the rat olfactory bulbectomy model of depression. Seven subsequent injections of MPEP (1 mg/kg) significantly (by 320 p.c.) increased the number of shock accepted during the experimental session in the Vogel test. MPEP given once daily at a dose of 10 mg/kg, restored the learning deficit of bulbectomized rats after 14 days of treatment, remaining without any effect in the sham-operated animals. N-methyl-D-aspartic acid (NMDA)-induced convulsions in mice were not affected by a single injection of MPEP (30 mg/kg) indicating that at this dose MPEP did not block NMDA receptors. The results indicate that the prolonged blockade of mGlu5 receptors exert anxiolytic- and antidepressant-like effects in rats. No tolerance to anxiolytic-like action occurs. The previously mentioned results further indicate that antagonists of group I mGlu receptors may play a role in the therapy of both anxiety and depression.


  61/229

  Tytuł oryginału: Utrudnione wyrzynanie się trzecich zębów trzonowych w żuchwie. Obserwacje własne.
  Tytuł angielski: Difficult eruption of mandibular third molars. On the basis of the author's own observations.
  Autorzy: Nowak Ewa, Wójcik Sylwia, Morawiec Tadeusz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.62-64, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie zasad postępowania leczniczego w przypadkach utrudnionego wyrzynania się trzecich zębów trzonowych w żuchwie. Material badań stanowiła dokumentacja 150 wybranych pacjentów z częściowo zatrzymanymi trzecimi zębami trzonowymi w żuchwie, których leczono ambulatoryjnie w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu ŚAM w Katowicach w latach 1999-2001. U wszystkich pacjentów z objawami ostrego stanu zapalnego wdrażano początkowo leczenie zachowawcze. Niepomyślne rokowanie co do możliwości wyrzynania się częściowo zatrzymanych trzecich zębów trzonowych żuchwy ustalano na podstawie obrazu klinicznego i radiologicznego.

  Streszczenie angielskie: The aim oft the study was to determine the principles of clinical procedure in cases of complications in the eruption of mandibular third molars. The material for the study was documentation for 150 patients chosen at random who had partially erupted third mollars in the mandible and who were treated as outpatients at the Institute of Oral Surgery, Bytom beloning to the Silesian Medical School in Katowice during the years 1999-2001. In all of the patients with symptoms of acute inflammation conservative treatment was initiated. Poor prognosis as to possibilities of eruption of partly retained mandibular third molars was determined on the basis of the clinical and radiological picture.


  62/229

  Tytuł oryginału: Diagnozowanie grzybicy jamy ustnej przy pomocy testów Candida ID firmy Bio-Merieux.
  Tytuł angielski: Diagnosis of the oral cavity candidosis with bio-merieux Candida ID test.
  Autorzy: Borys Ewa, Stawicka-Wychowańska Renata, Nowak Maciej
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.93-95, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Candidiosis is an inflammation caused by various fungal species of Candida genus. Candida albicans is the most frequent speciment causing oral cavity Candidosis. The aim of this article was to estimate in what percentage of cases the diagnosis based on detailed interviews and intraoral examinations metches the results of mycological tests conducted at Department of Periodontology and the results of laboratory tests. Special attension was paid to the possibility of diagnosing the patients at the dental chair. Ten patients aged between 40 and 90 were examinated. The patients presented subjective symptoms of oral cavity dryness and burning. Dental history and intraoral examination was verified by mycological tests (bio-Merieux Candida ID tests). The results showed limited value of dental history and intraoral examination in Candidosis diagnosing and indicated the necessity of mycological test verification.


  63/229

  Tytuł oryginału: Wpływ indometacyny na hemodynamikę przepływu mózgowego przedwcześnie urodzonych noworodków leczonych z powodu przetrwałego przewodu tętniczego.
  Tytuł angielski: The effect of indomethacin on cerebral haemodynamics in preterm infants treated for patent ductus arteriosus.
  Autorzy: Strzałko-Głoskowska Barbara, Maroszyńska Iwona, Chudzik Anita, Stefańska Małgorzata, Wilczyńska Małgorzata, Sysa Andrzej, Nowak Stanisław, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.57-60, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy przedyskutowano problemy patofizjologiczne i farmakologiczne związane z oddziaływaniem indometacyny na krążenie mózgowe wcześniaka oraz przeprowadzono pomiary prędkości przepływu mózgowego u 30 przedwcześnie urodzonych noworodków leczonych indometacyną z powodu przetrwałego przewodu tętniczego Botalla.

  Streszczenie angielskie: Cerebral blood flow velocity was assessed during infusion of indomethacin over 30 minutes in 30 preterm infants with symptomatic patent ductus aterious. Indomethacin infusion was associated with a significant reduction at the middle cerebral artery flow velocity. There was no correlaction of reduction in cerebral blood flow with the development of intraventricular haemorrhage. We speculate that, the 30 p.c. reduction in cerebral blod flow velocity could have a beneficial effects that contributies to the protection against intraventricular haemorrhage.


  64/229

  Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne zespołu rowka nerwu łokciowego.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of cubital tunnel syndrome.
  Autorzy: Nawrot Przemysław, Cabaj Maciej, Nowakowski Andrzej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.211-215, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca poglądowa. Autorzy przedstawiają 5 technik operacyjnych stosowanych do odbarczenia nerwu łokciowego na wysokości łokcia. Praca omawia aspekty biomechaniczne, występujące w trakcie leczenia operacyjnego. Na podstawie piśmiennictwa z ostatnich lat dokonano próby usystematyzowania poglądów dotyczących obecnie stosowanych technik operacyjnych w leczeniu zespołu rowka nerwu łokciowego.

  Streszczenie angielskie: Review article the authors presents five surgical procedures to decompress the ulnar nerve at te elbow. The paper reviews biomechanical problems related to the surgical procedures. The literature was reviewed in order to systemic opinons concerning the operativ procedures currently employed for surgery.


  65/229

  Tytuł oryginału: Choroba Wartenberga - neuropatia uciskowa gałęzi powierzchownej nerwu promieniowego - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Wartenberg's disease - superficial radial neuropathy. Raport of case.
  Autorzy: Nowakowski Andrzej, Nawrot Przemysław, Cabaj Maciej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.217-219, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca opisuje przypadek leczenia operacyjnego 55-letniej chorej z neuropatią uciskową gałęzi powierzchownej nerwu promieniowego.

  Streszczenie angielskie: This paper describes a case of surgical treatment in 55 years old patient with superficial radial neuropathy.


  66/229

  Tytuł oryginału: Znaczenie telomerazy w patogenezie, diagnostyce i terapii nowotworów.
  Tytuł angielski: The role of telomerase in pathogenesis, diagnosis and treatment of cancer.
  Autorzy: Nowak Jerzy, Lewandowski Krzysztof, Januszkiewicz Danuta
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.133-138, bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Telomeraza stanowi kompleks rybonukleoproteinowy złożony z odwrotnej transkryptazy, białka i RNA stanowiącego matrycę do syntezy telomerowego DNA. Aktywność telomerazy stwierdzono w większości nowotworów, wobec jej braku w komórkach prawidłowych. Przyjmuje się, że reaktywacja telomerazy odgrywa istotną rolę w procesie immortalizacji komórki. Jednakże znaczenie telomerazy w rozwoju procesu nowotworowego nie zostało jednoznacznie udowodnione i wymaga jeszcze dalszych badań. Wyniki wielu badań wskazują, że aktywność telomerazy pozwala na odróżnienie komórek nowotworowych od prawidłowych w prostacie, gruczole piersiowym, tarczowym i w wątrobie. Krytyczny przegląd aktualnych prac wskazuje, że badanie ekspresji telomerazy stanowi bardziej precyzyjny marker rozróżniający zmiany łągodne od nowotworowych. Wstępne badania własne sugerują, że oznaczanie aktywności i ekspresji telomerazy może stanowić pomocny marker diagnostyczny i prognostyczny w rozwoju procesu nowtoworwego. Telomeraza wydaje się być idealnym celem dla skutecznej terapii nowotworów. Isntieją różne sposoby "wyłączenia" telomerazy prowadzące do zahamowania procesu nowotworowego. Pierwszy to immunologiczna eliminacja komórek, w których telomeraza jako "antygen" może indukować swoistą odpowiedź immunologiczną po szczepieniu odwrotną transkryptazą telomerazy. Drugi to hamowanie ekspresji telomerazy przy pomocy technologii antysensów. Możliwe jest też indukowanie mutacji w genie dla telomerazowego RNA prowadząca do ...

  Streszczenie angielskie: Telomerase is a ribonucleoprotien complex; consists of reverse transcriptase, protein componenet and RNA template for the synthesis of telomeric DNA. Telomerase activity has been found in the majority of cacner, but absent n the most normal cells. It is thought that reactivation of telomerase plays an important role in cell immortalization. However, significance of telomerase in carcinogenesis and tumor development is still controversial. Many studies have demostrate that the presence of telomerase activity can be used to distinguish malignant from normal cells in various organs including prostate, breast, thyroid and liver. Critical review of current literature indicates that telomerase expression may be more accurate then telomerase activity in distinguishing benign from malignant tissue. Our own pilot study suggests that determination of telomerase activity and its exression might be a useful diagnostic and as well prognostic marker for cancer development. Telomerase seems to be the ideal target for effective cancer therapy. There are many approaches to "switch off" telomerase leading to the regression of neoplastic process. The first is immunological elimination of neoplastic cells in which telomerase acts as antigen and induce specific immune response after immunization with telomerase reverse transcriptase. Second approach is based on teh suppression of telomerase expression by antisense technology. It is also possible to induce mutation in telomerase RNA gene ...


  67/229

  Tytuł oryginału: Air contaminants in different European farming environments.
  Autorzy: Radon Katja, Danuser Brigitta, Inversen Martin, Monso Eduard, Weber Christoph, Hartung J”rg, Donham Kelley J., Palmgren Urban, Nowak Dennis
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.41-48, il., tab., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • medycyna pracy
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Farmers are known to be at high risk from the development of occupational airway disease. The first stage of the European farmers' study has shown that pig farmers in Denmark and Germany, poultry farmers in Switzerlad and greenhouse workers in Spain were at highest risk for work-related respiratory symptoms. Therefore, the aim of this study was to determine exposure levels at relevant farm workplaces. Dust and endotoxin levels as well as microbiological concentrations were determined in 213 crop and animal farming environments by personal sampling. The highest total dust concentrations were found in poultry houses in Switzerland with median concentrations of 7.01 mg/m**3. The median airborne endotoxin concentrations in total dust ranged between 0.36 ng/m**3 in Spanish greenhouses and 257.58 ng/m**3 in poultry houses in Switzerland. Likewise, the highest median concentrations of total (2.0 x 10**7 cells/m3) and active fungi (4.4 x 10**5 cfu/m**3) have been found in Swiss poultry houses. The predominant fungus taxa discovered in poultry houses were Eurotium spp. and thermophilic fungi. Cladosporium and Botrytis were mainly detecated in greenhouses. The exposure level found in this study might put the farmers at risk from respiratory diseases.


  68/229

  Tytuł oryginału: Przydatność preparatu Uro-Vaxom w kompleksowym leczeniu nawracających zakażeń układu moczowego u dziewcząt.
  Tytuł angielski: Usefulness of Uro-Vaxom in complex treatment of recurrent urinary tract infections in girls.
  Autorzy: Gołąbek Bożena, Nowakowska Krystyna, Słowik Małgorzata, Paruszkiewicz Grzegorz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.269-272, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Preparat Uro-Vaxom zastosowano w leczeniu nawrotowych zakażeń układu moczowego u 35 dziewczynek. Większość 34/35 tolerowała lek dobrze, nie obserwowano u nich objawów niepożądanych. U jednej przerwano stosowanie Uro-Vaxomu w pierwszym miesiącu leczenia w związku z wystąpieniem wymiotów, dlatego też skuteczność Uro-Vaxomu oceniono u 34 dziewczynek. Stwierdzono, że preparat ten jest cennym lekiem wspomagającym antybiotykoterapię nawrotowych zakażeń układu moczowego (ZUM) wywołanych przez E. coli.

  Streszczenie angielskie: Uro-Vaxom was used in the treatment of recurrent urinary tract infections in 35 girls. Most of them (34/35) tolerated the drug very well, no side effect were observed. We stoped administration of the Uro-Vaxom one girl, during the first months of treatment because of vomiting. This way efficiency of Uro-Vaxom was evaluted in the treatment of recurrent urinary tract infections in 34 girls. Uro-Vaxom was found to be a valuable drug, supporting antibiotic therapy in recurrent urinary tract infections caused by E. coli.


  69/229

  Tytuł oryginału: Uwagi na temat diagnostyki i leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego.
  Tytuł angielski: Remarks on diagnosis and treatment of cubital tunnel syndrome.
  Autorzy: Romanowski Leszek, Nawrot Przemysław, Nowakowski Andrzej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.287-290, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia podstawy diagnostyki i leczenia w zespole rowka nerwu łokciowego (zrnł). W pracy przedstawione są też wskazania do leczenia operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: This review article presents the principles of diagnostics and treatment of cubital tunnel syndrome. Indications for treatment of this neuropathy are also presented.


  70/229

  Tytuł oryginału: Zespół rowka nerwu łokciowego - ocena podskórnej przedniej transpozycji nerwu łokciowego.
  Tytuł angielski: Cubital tunnel syndrome: results of anterior subcutaneous transposition.
  Autorzy: Nawrot Przemysław, Romanowski Leszek, Nowakowski Andrzej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.291-294, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia materiał złożony z 57 chorych leczonych przednią podskórną transpozycją nerwu łokciowego w zespole rowka nerwu łokciowego. Oceniano sprawność nerwu łokciowego po leczeniu operacyjnym, badając jego funkcję czuciową i ruchową. Stwierdzono, że przednia podskórna transpozycja nerwu łokciowego jest skuteczną techniką operacyjną.

  Streszczenie angielskie: 57 cases of cubital tunnel syndrome were treated by anterior subcutaneous transposition of the ulnar nerve. Physical examination showed that ulnar nerve function - motor and sensory improved after surgery treatment. Subcutaneous transposition is a reliable and effective surgical option.


  71/229

  Tytuł oryginału: Invasive treatment of acute myocardial infarction using the cardiac emergency care system. Preliminary report.
  Tytuł polski: System ratownictwa kardiologiczengo. Inwazyjne leczenie chorych z ostrym zawałem serca w województwie podlaskim. Doniesienie wstępne.
  Autorzy: Kochman Wacław, Dobrzycki Sławomir, Kralisz Paweł, Nowak Konrad, Prokopczuk Przemysław, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Musiał Włodzimierz J., Korecki Janusz, Gugała Kamil, Siwołowski Paweł
  Opracowanie edytorskie: Poloński Lech (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.517-525, il., tab., bibliogr. 28 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background. Primary coronary angioplasty is a well-established method of treatment of acute myocardial infarction (AMI) which results in low early mortality and a decreased rate of recurrent ischaemia. Aim. To determine early outcomes of patients with AMI treated with primary angioplasty who wre transferred to our centre from regional hospitals with the use of a specially designed Cardiac Emergency Care System (CECS). Methods. 127 consecutive patients (93 males, mean age 56.9 years; range 31 - 79 years) with AMI admitted to general hospitals between January 1999 and September 2000 were transferred to our centre for primary angioplasty. Patient transfere and therapy were based on the CECS. Results. The overall immediate success (TIMI grade 3 flow, 50 p.c. residual stenosis) of primary angioplasty was 96.8 p.c. The ocalisation of AMI according to the ECG criteria was anterior in 69 (54.3 p.c.) patients, and other sites - in 58 (45.7 p.c.) patients. The overall 30-day mortality was 3.94 p.c. (5 patients), and decreased to 1.67 p.c. when the patients with cardiogenic shock were excluded from the analysis. The mortality in patients with cardiogenic shock was 42.9 p.c. (3 patients). Stents were implanted in 51.9 p.c. of percutaneous inteventions and platelet IIb/IIIa blockers were used in 29 (22.8 p.c.) patients. Coronary angiography was repeated in 7 (5.5 p.c.) patients due to re-infarction in 5 (3.93 p.c.) and recurrent ischaemia in another 2 (1.57 p.c.) subjects. None of the patients required urgent CABG. Eighty two (64.6 p.cc.) patients were transferred from hospitals located...


  72/229

  Tytuł oryginału: 3 Europejskie Sympozjum Stomatologii Adhezyjnej - Berlin, 7-9 września 2001 r.
  Tytuł angielski: Report on 3rd European Sympozjum on Adhesive Dentistry - Berlin, September 7th-9th, 2001.
  Autorzy: Nowakowska Danuta, Czernik Krystyna
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.114-115 - 3 Europejskie Sympozjum Stomatologii Adhezyjnej Berlin 07-09.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  73/229

  Tytuł oryginału: Doświadczenie choroby w samoocenie mężczyzn i kobiet chorych na depresję endogenną.
  Tytuł angielski: The subjective experience of illness in male and female patients with endogenous depression.
  Autorzy: Nowak Katarzyna
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (1) s.45-53, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Doświadczenie choroby psychicznej powoduje istotne następstwa w wielu sferach życia każdego człowieka. Depresja zaburza funkcjonowanie osoby zarówno w wymiarze poznawczym, emocjonalnym, behavioralnym i społecznym. Badania w grupie pacjentów depresyjnych wykazują, że obraz kliniczny depresji nie jest jednolity i ważnym czynnikiem różnicującym jest płeć. Postanowiono zbadać, czy w subiektywnej ocenie doświadczalnych objawów chorobowych mężczyźni i kobiety różnią się między sobą. Badaniami objęto 68 pacjentów, w tym 36 kobiet i 32 mężczyzn, hospitalizowanych z powodu depresji endogennej. Zastosowano następujące metody: "Test przymiotnikowy" (ACL) H. G. Gougha i A. B. Helibruna do oceny obrazu siebie samego retrospektywnego i aktualnego, celem stwierdzenia, w jakich obszarach funkcjonowania osobowego wystąpiły zmiany specyficzne dla kobiet i mężczyzn, odzwierciedlające zakres i stopień subiektywnego doświadczania choroby oraz przeprowadzono wywiad kliniczny "Moje doświadczenie choroby" (MDCh) [12], zawierający pytania dotyczące subiektywnego doświadczania i samooceny depresji. Uzyskane wyniki wskazują, że pomiędzy badanymi grupami mężczyzn i kobiet chorych na depresję endogenną występują istotne różnice w subiektywntym doświadczeniu i samoocenie choroby, które wpływają na funkcjonowanie w sferach: poznawczej, emocjonalnej, behawioralnej i społecznej. Uwzględnienie powyższych różnic wykazujących związek z płcią może mieć istotne znaczenie dla oddziaływań terapeutycznych.

  Streszczenie angielskie: The experience of mental illness has many important consequences in various spheres of human life. Depression disturbs the patient's functioning in various dimensions - cognitive, affective, behavioural and social. Research conducted in depressive patients indicates that the clinical patters of depression is not homogeneous and that gender is an important differentiating factor in this respect. In the study an attempt was made top check whether male and female patients differ in their self-rating of subjectively experienced symptoms. Participations in the study were 68 patients (32 males and 36 females) hospitalised for endogenous depression. The Adjective Checklist (ACL) by H. G. Gough and A. B. Heilburn was used to assess the patients' past and present self-image, in order to find out in which areas of personal functioning there were genderrelated changes reflecting the extent and degree of the subjective experience of illness. Moreover, a structured clinical interview "My Experience of Illness" (MEI) [12] with items concerning the subjective experience and self-rating of depression was carried out. Obtained results suggest that in the group of patients with endogenous depression males significantly differed from females in their subjective experience and self-rating of depression. The differences affect the patients' cognitive, emotional, behavioural and social functioning. Theses genderrelated differences should be taken into account in therapeutic interventions.


  74/229

  Tytuł oryginału: Effect of imipramine on brain D-1 and 5-HT-2A receptors in a chronic unpredictable stress model in rats.
  Autorzy: Ossowska Grażyna, Nowak Gabriel, Klenk-Majewska Bożena, Danilczuk Zofia, Żebrowska-Łupina Iwona
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.89-93, tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Chronic unpredictable stress (CUS) model of depression is one od the well validated animal models of depression. In this paper, we report the results of investigations into dopaminergic D-1 and serotonergic 5-HT-2A receptors in the brain of rats subjected to CUS procedure and treated chronically with imipramine. We have examined the dopaminergic D-1 ([3H-SCH 23390) in the limbic area and serotonergic 5-HT-2A ([3H-ketanserin) receptors in the cerebral cortex by a saturation radioligand binding method in rats subjected to CUS paradigm, imipramine, both CUS and imipramine and control animals. CUS procedure resulted in a significant 36 p.c. increase in the D-1 receptor density in the limbic system, which was attenuated by chronic imipramine treatment. Also a 21 p.c. increase in the density of 5-HT-2A receptors in the cerebral cortex induced by CUS was reduced by chronic imipramine treatment. The present data indicate that the increases in the density of brain D-1 and 5-HT-2A receptors of rats subjected to CUS, which are "normalized" by imipramine, might be involved in the pathophysiology of :animal depression" (and, thus, in pathophysiology of human depression) and in the mechanism of antidepressant tharapy.


  75/229

  Tytuł oryginału: Dynamic gracilloplasty in Poland.
  Tytuł polski: Gracilloplastyka dynamiczna w Polsce.
  Autorzy: Herman R. M., Wałęga P., Nowakowski M., Gryglewski A., Richter P., Popiela T.
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (3) s.266-273, tab., bibliogr. 12 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Gracilloplastyka dynamiczna (DGP) jest uznana za skuteczną metodę leczenia schyłkowej fazy nietrzymania stolca (FI), z odsetkiem korzystnych wyników wynoszącym 53-80 proc. W pracy tej opisano nasze wstępne doświadczenia z DGP. Zabieg wykonano u 13 pacjentów z ciężkim nietrzymaniem stolca spowodowanym urazem zwieracza (6), wrodzonym brakiem zwieracza (6) i po resekcji brzuszno-kroczowej (1). DGP przeprowadzono jako zabieg jedno- albo dwuetapowy, zgodnie z klasyczną techniką Baetena. Do stymulacji mięśnia smukłego (m. gracillis) i do konwersji skurczu z szybkiego na tężcowy zastosowano specjalnie przystosowany mikroczipowy generator pulsu IPG 3023 (Medtronic) (MPG). Ocenę przed- i pooperacyjną dokonano w oparciu o skalę Incontinence Scoring System i skalę Holschneidera oraz badania motoryki anorektalnej, ultrasonografię endoanalną i proktografię ewakuacyjna. Jeden pacjent zmarł po pełnej rekonstrukcji anorektalnej z powodu powikłań septycznych wywołanych pooperacyjnym uszkodzeniem odbytu. Nie zaobserwowano żadnych innych poważnych powikłań. Uzyskano zadowalający wzrost spoczynkowego ciśnienia w odbycie i podatności odbytu a także znaczną poprawę w zakresie trzymania stolca. Mimo niewielkiego doświadczenia naszego zespołu, chorobowość i śmiertelność związane z tą metodą leczenia były niewielkie, natomiast wyniki czynnościowe i kliniczne - bardzo dobre. Wstępne doświadczenia ze stosowaniem naszego urządzenia MPG poddawane są obecnie analizie klinicznej. Uzyskano znaczną poprawę jakości życia pacjentów: wszyscy oni w pełni zaakceptowali zastosowane leczenie i wrócili do normalnego życia.

  Streszczenie angielskie: Dynamic gracilloplastry (DGP) has between accepted as an effective treatment for end stage fecal incontinenece (FI), with success rates from 53 to 80 p.c. This paper described our initial experience with DGP. Thirteen patients with severe fecal incontinence due to sphincter injuries (6), congenital absence (6) and one after an abdomino-perineal resection underwent DGP. DHPs were performed as a one- or two stage procedure, acc, to classic Baeten technique. Medtronic IPG 3023 or specially designed microchip pulse generator (MPG) was applied for gracillis stimulation and fast to slow muscle conversion. Pre- and post-operative evaluation was based on Incontinence Scoring System and Holschneider scale as well as anorectal motility studies, endoanal ultrasonography and evaluation proctography. One patient died after total anorectal reconstruction due to septic complications related to postoperative rectal injury. No other serious complications were observed. satisfactory increase of resting anal pressure and rectal compliance as well as marked improvement in anal continenece has been noted. Despite our limited experience morbidity was low while clinical and functional results were very good. Initial experience with MPG are currently under the clinical evaluation. The patients' quality of life significantly improved; all of them fully acepted the applied treatment and returned to normal life.


  76/229

  Tytuł oryginału: Ocena kliniczna dzieci z mukowiscydozą rozpoznaną w wyniku badania przesiewowego noworodków w latach 1999 i 2000.
  Tytuł angielski: Clinical characteristics of cystic fibrosis patients diagnosed through neonatal screening.
  Autorzy: Milanowski Andrzej, Sands Dorota, Nowakowska Anna, Piotrowski Robert, Zybert Katarzyna, Ołtarzewski Mariusz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.459-468, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki badania przesiewowego noworodków w kierunku mukowiscydozy prowadzonego w latach 1999 i 2000 na obszarze 4 województw, obejmującym 1/4 populacji Polski. W różnych okresach stosowano metodę dwustopniowego oznaczania IRT lub IRT/mutacja deltaF508. Badaniami objęto 184 971 noworodków, wśród których wykryto 35 chorych na mukowiscydozę. U 97 proc. stwierdzono mutację deltaF508 przynajmniej w jednym allelu. Przed uzyskaniem wyniku badania przesiewowego u żadnego dziecka nie rozpoznano CF, mimo że 63 proc. z nich hospitalizowano z powodu zapalenia płuc lub oskrzeli, niedokrwistości i niedożywienia. U 77 proc. dzieci stwierdzono objawy niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki. Wczesne rozpoznanie CF i wdrożenie właściwego leczenia spowodowało poprawę przyrostów masy ciała i wzrostu, umożliwiło też kontrolę zakażeń układu oddechowego przez S. aureus i P. aeruginosa. Korzystny wpływ wczesnego rozpoznania CF drogą przesiewu noworodkowego jest w znacznym stopniu uzależniony od kompetentnego i kompleksowego leczenia w ośrodku specjalistycznym.

  Streszczenie angielskie: CF neonatal screening in the period of 1999-2000 was performed in four Polish districts, which represents 25 p.c. of the population. The IRT/IRT or IRT/deltaF508 test were performed in 184 971 neonates; 35 were diagnosed as having CF. In 95 p.c. of the diagnosed neonates at least one deltaF508 mutation was found. None of the 35 infants were diagnosed prior to the screening test, although 65 p.c. were hosptalised with pneumonia, bronchitis, anaemia or malnutrition. 77 p.c. of the CF infants were pancreatic insufficient. Early diagnosis and treatment improved weight gain, growth and S. aureus and P. aeruginosa control. Better prognosis for children diagnosed through neonatal screening depends on follow-up in a specialistic CF-centre.


  77/229

  Tytuł oryginału: Wyniki kompleksowego leczenia dzieci z mukowiscydozą z użyciem rekombinowanej rhDNazy.
  Tytuł angielski: Complex treatment of children with cystic fibrosis using rhDNase.
  Autorzy: Sands Dorota, Nowakowska Anna, Podgurniak Małgorzata, Milanowski Andrzej
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.469-474, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wysoka zawartość DNA w wydzielinie oskrzelowej w CF jest jednym z czynników powodujących zwiększoną jej lepkość. Celem pracy jest analiza skuteczności i bezpieczeństwa rhDNazy stosowanej jako element kompleksowego leczenia w rutynowej praktyce klinicznej. Obserwacja dotyczy 51 dzieci chorych na mukowiscydozę. Wyniki leczenia oparto na ocenie spirometrycznej, radiologicznej płuc, klinicznej, częstości występowania zaostrzeń oskrzelowo-płucnych. Stwierdzono istotną korelację pomiędzy poprawą funkcji płuc po 3 miesiącach leczenia a jej późniejszymi zmianami (FEV1). Stwierdzono, że rhDNazy zastosowana w kompleksowym leczeniu chorych z CF wpływa na poprawę funkcji płuc, zmniejszenie częstości zaostrzeń oskrzelowo-płucnych i stabilizację stanu ogólnego, co poprawia jakość życia chorych.

  Streszczenie angielskie: A high content of DNA is one of the factors increasing viscoelasticity in CF sputum, so the application of rhDNase to break down this DNA may have a beneficial effect. The aim of this study was to analyse the longterm efficiency and safety of rhDNase applied in complex CF therapy. 51 CF children were observed. Results of lung function tests, radiological scoring, clinical scoring and frequency of pulmonary exacerbations were analysed. A sttistically significant correlation was found between FEV1 after 3 months of rhDNase treatment and its later values in the course of the treatment. RhDNase in addition to the standard CF therapy improved lung function values, diminished the frequency of pulmonary exacerbations and stabilised the general condition of the patient, which improved the quality of life.


  78/229

  Tytuł oryginału: Ocena operacji zespolenia workowo-nosowego zewnętrznego z czasową intubacją kanalików łzowych w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Estimation dacryocystorhinostomy with temporary intubation of lacrimal canaliculi in the authors patients.
  Autorzy: Korporowicz Danuta, Nowak Antonina
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.112-114, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to present the results of treatment of lacrimal ducts obstruction. The authors describe the advantages of temporary intubation of lacrimal canaliculi with simultaneous dacryocystorhinostomy. The findings have been based on 38 operations within a sixteen-year period. Obstruction of the lacrimal drainage pathway was due to: trauma, postinflammatory stenosis of the nasolacrimal duct, tumors and jatrogenic injuries of the naso-lacrimal drainage system often following operations of the maxillary sinus. Treatment was based on clinical examination by: slit lamp exam, probing and irrigation of the lacrimal system, X-ray picture of the maxillary sinus, laryngology examinationand bacteriological culture from conjunctival sac. Conclusion: anatomical and functional results indicate the necessity of this surgery method in selected cases.


  79/229

  Tytuł oryginału: Orzecznictwo wojskowo-psychiatryczne żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w latach 1995 - 2000.
  Tytuł angielski: The military - psychiatrical adjudicate the soldiers of 25 Air Cavalry Brigade during period 1995 - 2000.
  Autorzy: Nowakowski Tomasz, Gruszczyński Wojciech
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.12-16, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki analizy 223 orzeczeń psychiatrycznych Rejonowych Wojskowych Komisji Lekarskich /RWKL/ żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej /25 BKPow./ wydanych w latach 1995-2000. Na podstawie orzeczeń RWKL stwierdzono, że co piąty żołnierz był zwolniony ze służby ze względów psychiatrycznych, najczęściej z powodu zaburzeń adaptacyjnych lub występujących pod postacią somatyczną.

  Streszczenie angielskie: The authors present the results of 223 psychiatrical diagnosis of the District Recruitment Commitee concern the soldiers of the 25 Air Cavalry Brigade, which were made in period 1995-2000. based on District Recruitment Committee diagnosis stated, that ebvery five soldier was dissmised because of somatoform disorders and adaptation disorders.


  80/229

  Tytuł oryginału: Wcześniak
  Autorzy: Helwich Ewa, Kmita Grażyna, Kornacka Maria Katarzyna, Kułakowska Zofia, Nowakowska-Szyrwińska Ewa, Piotrowska-Wichłacz Aldona, Prost Marek E., Rudzińska-Chazan Maria, Rutkowska Magdalena, Szymczyk Eliza, Woynarowska Martyna, Zacharska-Kokot Ewa, Zawitkowski Paweł
  Opracowanie edytorskie: Helwich Ewa (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 210, [1] s., [2] k. tabl. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,315

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  81/229

  Tytuł oryginału: Stabilizacja nerwu w podskórnej transpozycji przedniej nerwu łokciowego.
  Tytuł angielski: Ulnar nerve stabilisation after anterior transposition.
  Autorzy: Nowakowski Andrzej, Nawrot Przemysław, Kubaszewski Łukasz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.417-419, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podskórna transpozycja nerwu łokciowego jest często stosowaną metodą operacyjnego leczenia zespołu nerwu łokciowego. Zdaniem autorów najbardziej godnym polecenia sposobem stabilizacji nerwu łokciowego po jego podskórnej transpozycji jest metoda Eatona. Polega ona na wytworzeniu płata z powięzi nad kompleksem zginacza łokciowego nadgarstka i mięśnia nawrotowego obłego przedramienia oraz połączenia tego płata z tkanką podskórną.

  Streszczenie angielskie: The paper presents certain aspects of surgical procedures in the treatment of ulnat nerve entrapment syndrome. Eaton's technique is presented, with the use of non-compressing fasciodermal sling for anterior transposition of the ulnar nerve.


  82/229

  Tytuł oryginału: Specyfika funkcjonowania intelektualnego dziewcząt z zespołem Turnera.
  Tytuł angielski: A specificity of intellectual functioning in girls with Turner syndrome.
  Autorzy: Gawlik Aneta, Nowak Aleksandra, Koehler Brygida, Nowak Łukasz
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (1) s.9-16, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Poza klasycznym fenotypem pacjentki z zespołem Turnera (ZT) cechuje specyficzny profil intelektualny. Celem pracy była ocena funkcjonowania intelektualnego pacjentek z ZT oraz badanie wpływu wieku, deficytu wzrostu i rodzaju kariotypu na profil intelektualny w tej grupie chorych. Obserwacją obięliśmy 29 dziewcząt z ZT, u których przeprowadziliśmy badanie inteligencji testem Wechslera. Nasze pacjentki uzyskały gorsze wyniki w podtestach skali bezsłownej, przy prawidłowym I.I. i I.I. sł. Stwierdziliśmy również obecność zaburzeń organizacji wzrokowo-przestrzennej, które w przypadku naszego badania były bardziej nasilone w podgrupie pacjentek starszych. Nie zaobserwowaliśmy korelacji pomiędzy stopniem deficytu wzrostu oraz rodzajem kariotypu a wynikami testu. Podstawowe wyniki naszego badania pokrywają się z wcześniejszymi doniesieniami. W przeciwieństwie jednak do nich nie stwierdziliśmy gorszego funkcjonowania intelektualnego u pacjentek z monosomią, a młodsze pacjentki z ZT wykazywały lepszą organizację wzrokowo-przestrzenną.

  Streszczenie angielskie: Apart from classic phenotype there is a specific intellectual profile in patients with Turner syndrome (TS). The aim of the study was the assessment of intelectual functioning in patients with TS and the evaluation of the age, growth deficit and karyotype influence on the intellectual profile in this group. 29 girls with TS were followed up and had the IQ measured by Wechsler test. There were lower results in subtests of non-verbal score but normal in full scale IQ and verbal IQ. We also affirmed the presence of disturbances in visual-spatial area, which were more intensive in older patients. We have observed no correlation between the degree of the growth deficit or the kind of karyotype and IQ test results. The basic outcomes of our study are agreed with previous report. In contrast to them we have not observed worse intellectual functioning in patients have had better visual-spatial organisation.


  83/229

  Tytuł oryginału: Prospektywna ocena oczyszczenia jelita grubego preparatami X-Prep i Fortrans - badanie randomizowane.
  Tytuł angielski: Prospective evaluation of X-Prep and Fortrans for bowel cleansing - a randomized study.
  Autorzy: Rupiński Maciej, Reguła Jarosław, Pachlewski Jacek, Przytulski Krzysztof, Bołdys Hubert, Romańczyk Tomasz, Rymarczyk Grzegorz, Nowakowska-Duława Ewa, Bartnik Witold, Nowak Andrzej, Butruk Eugeniusz
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.31-38, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Dobre oczyszczenie jelita grubego jest warunkiem wartościowego badania endoskopowego i celem porównawczych prac nad skutecznym, tanim i akceptowanym przez pacajentów przygotowaniem jelita. Cel pracy: Randomizowane i kontrolowane porównanie skuteczności i bezpieczeństwa X-Prepu, wyciągu Senna acutifolia (preparat A) oraz Fortransu, roztworu glikolu polietylenowego z elektrolitami (praparat B) w oczyszczeniu jelita grubego przed kolonoskopią. Materiał i metody: Do każdej z grup włączono po 50 pacjentów , przygotowywanych preparatami A lub B. Grupy nie różniły się znamiennie między sobą. Bezpieczeństwo i skuteczność obu preparatów oceniano na podstawie: a) subiektywnej skali wrażeń pacjentów, b) częstości i nasilenia objawów niepożądanych, c) stopnia oczyszczenia jelita podczas badania endoskopowego, d) badań biochemicznych krwi przed i po zastosowaniu każdego z preparatów. Wyniki: Przygotowanie do kolonoskopii przerwano u jednej osoby z grupy A i trzech z grupy B. W grupie A znamiennie częściej występował ból brzucha (61 vs. 32 proc.), bóle (33vs. 9 proc.) i zawroty głowy (31 vs. 6 proc.) oraz zaburzenia snu (39 vs. 15 proc.), co znalazło odbicie w subiektywnej ocenie pacjentów. Pacjenci ocenili smak preparatu B jako gorszy. Czas wypijania preparatu B był znamiennie krótszy (15,4 vs. 424,5 min), natomiast średnie objętości spożytych płynów nie różniły się znamiennie. Oczyszczenie całego jelita grubego i jego poszczególnych odcinków było lepsze w grupie pacjentów ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Good colonic cleansing is a condition of valuable colonoscopy and the purpose of studies on efficient, cheap and acceptable method. Purpose: Randomised, controlled comparison of efficacy and safety fo X-Prep, extract of Senna acutifolia (preparation A) and Fortrans - PEG and electrolyte solution (preparation B) for colonic cleansing before colonoscopy, a single blind study. Material and methods: 50 patients were included into both groups, prepared with preparations A or B, with no significant (NS) difference between groups. Efficacy and safety were assessed on the basis of: a) subjective patients scale, b) incidence of side effects, c) level of colonic cleansing, d) blood biochemistry before and after preparation. Results: Preparation was withdrawn in one person from group A and three persons from group B. Abdominal pain, headache, dizziness and sleep problems occurred more often in group A (61 vs. 32 p.c., 33 vs. 9 p.c., 31 vs. 6 p.c. and 39 vs. 15 p.c., respectively), what was also subjectively assessed by patients. They assessed the taste of B preparation as bad. Consumption time of preparation B was shorter than A (150.4 vs. 424.5 min), with similar mean volumes of both preparations. Cleansing of the whole colon and its parts was better in patients taking Fortrans, allowing complete examination in all of them. In 5 patients from the group taking X-Prep colon cleansing was assessed as unsatisfactory. Mean endoscopic assessment of colonic cleansing ...


  84/229

  Tytuł oryginału: Jednoczesne przedziurawienie odbytnicy i jelita cienkiego jako powikłanie kolonoskopii.
  Tytuł angielski: Simultaneous injury of the rectum and small intestine as the result of colonoscopy.
  Autorzy: Nowak Małgorzata, Głuszek Stanisław
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.75-77, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają opis uszkodzenia jelit podczas kolonoskopii ze względu na wybitną rzadkość takiego uszkodzenia - jednoczesnego przedziurawienia jelita grubego i cienkiego u chorej z bardzo licznymi zrostami otrzewnowymi po wcześniej przebytych operacjach brzusznych.

  Streszczenie angielskie: The authors present the description of the intestine injury during colonscopy with regard to extremely rare occurrence of that kind of simulaneous injury of the large and small intestine in case of a patient with numerous peritoneum adhesions as the result of previous surgery.


  85/229

  Tytuł oryginału: Występowanie międzykomórkowej cząstki adhezyjnej-1 (ICAM-1) na powierzchni limfocytów krwi obwodowej ciężarnych z nadciśnieniem indukowanym ciążą.
  Tytuł angielski: Expression of intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) on the surface of peripheral blood lymphocytes of pregnant women with pregnancy-induced hypertension.
  Autorzy: Wilczyński Jacek Radosław, Banasik Małgorzata, Głowacka Ewa, Tchórzewski Henryk, Malinowski Andrzej, Szpakowski Marian, Wieczorek Artur, Nowak Marek, Szpakowski Artur, Zeman Krzysztof, Wilczyński Jan, Biesiada Lidia, Jaczewski Bogumił
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.495-500, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują zmiany ekspresji cząstki adhezyjnej ICAM-1 na powierzchni limfocytów krwi obwodowej w wwarunkach "in vitro" oraz prawdopodobne znaczenie tych zmian dla patogenezy nadciśnienia indukowanego ciążą.

  Streszczenie angielskie: Objectives: intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1, CD54) is involved in process of leukocytes adhesion to endothelium as well as in their migration to surrounding tissues. There is much evidence that pregnancy-induced hypertension (PIH) presents a state of endothelial destruction mediated partially by increased ICAM-1 expression on endothelial cells and neutrofils. Design: the aim of this study was to evaluate the expression of ICAM-1 (CD54) molecule on the peripheral blood lymphocytes of pregnant women with PIH studied "in vitro". Materials and methods: preeclampsia (PE) and transient hypertension (TH) were defined according to USA National Health Institute criteria. The study group consisted of 16 woment with preeclampsia (PE), 12 women with transient hypertension (TH) and 9 women with physiological pregnancy. The group of 8 nonpregnant women served as controls. Exclusion criteria were: uterine contractions, infection and steroid therapy before blood sampling. Peripheral blood was obtained by venipuncture. Lymphocytes were isolated and cultured by using standard procedures. Mitogenic doses of phytohaemaglutynin (PHA) were added to each culture. Immunofluorescent marking techniques with anty-CD54 one-step monocolnal antibodies were performed. Analysis was made with FACSCalibur flow-cytometer with 488nm argon laser using CellQuest programme. The results were described as the percentage of CD54+ lymphocytes and MFI index corresponding density of CD54 molecules on the lymphocyte surface. Statistical analysis was performed using t-Student and U-Mann-Whitney tests...


  86/229

  Tytuł oryginału: Efekt hipotensyjny nitroksylowego znacznika spinowego w świetle koncepcji o udziale czynników oksydacyjnych w patogenezie nadciśnienia tętniczego.
  Autorzy: Wierzba Tomasz H., Musiał Paweł, Nowak Jerzy
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 supl. 1: 5 Sympozjum Sekcji Kardiologii Doświadczalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Nadciśnienie tętnicze" s.I-12 - I-19, il., bibliogr. 67 poz. - 5 Sympozjum Sekcji Kardiologii Doświadczalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pt. Nadciśnienie tętnicze Konstancin 12. 2000
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  87/229

  Tytuł oryginału: Egg yolk platelet proteins from "Xenopus laevis" are amyloidogenic.
  Autorzy: Zemanek Grzegorz, Konieczny Leszek, Piekarska Barbara, Rybarska Janina, Stopa Barbara, Spólnik Paweł, Urbanowicz Barbara, Nowak Mateusz, Król Marcin, Roterman Irena
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (3) s.311-318, il., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The association of amphibian (Xenopus laevis) egg yolk platelet proteins, represented predominantly by lipovitellin, was studied as a model of the formation of amyloid deposits. Two kinds of molecular organization formed by this protein material - native and heat-denatured - were found to exhibit amyloid properties, although they differ significantly in structural organization. The first consisted in protein molecules arranged in the natural, physiological, net-like platelet organization, with a tendency to orient uni-directionally. The second was obtained by the gradual removal of Congo red from lipovitellin denatured by heating in an excess of dye. This procedure produced twisted fibrillar organization of molecules typical for amyloids, represented predodminantly by end-to-end associated major polypeptide chains of lipovitallin. Both native and denatured structural forms bind Congo red and produce a green birefringence effect, confirming the near-parallel alignment of the complexed Congo red molecules. However, a dye (1,4-bis(1-amino-4-sulfonaphtyl-2-azo)phenylene) closely related to Congo red but with a very weak self-assembling tendency appeared inactive when the spectral shift was studied in a cross-polarization systsem, indicating in this way that dye supramolecularity is an extra factor which may determine binding to amyloid proteins and specific spectral effects.


  88/229

  Tytuł oryginału: Badanie ultrasonograficzne w diagnostyce guzów szyi.
  Tytuł angielski: Ultrasound examination in diagnostics of the neck tumors.
  Autorzy: Nowak Katarzyna, Wierzbicka Małgorzata, Kordylewska Magdalena, Szmeja Zygmunt
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.339-344, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Guzy szyi stanowią jeden z najtrudniejszych problemów diagnostyczno-terapeutycznych współczesnej laryngologii. Sukces terapeutyczny w głównej mierze zależy od odpowiednio wczesnego i trafnie ustalonego rozpoznania. Celem pracy jest określenie przydatności badania USG we wczesnej diagnostyce i wstęnym różnicowaniu guzów szyi. Badaniem objęto 200 chorych leczonych w Klinice Otolaryngologii w Poznaniu z rozpoznaniem guza szyi. U wszystkich chorych wywiad i badanie laryngologiczne uzupełniono badaniem USG. Wszyscy pacjenci poddani byli następnie leczeniu operacyjnemu, a wynik badania histopatologicznego pooperacyjnego konfrontowano z wynikiem wykonanego uprzednio badania USG. Autorzy brali pod uwagę echogenność zmian, echostrukturę wewnętrzną, ich odgraniczenie - grubość torebki oraz zarys. W badanej grupie stwierdzono 159 (78,5 proc.) guzów niezłośliwych oraz 41 (21,5 proc.) guzow złośliwych. Guzy złośliwe posiadały w większości charakter lity lub litorbielowaty, nieostre zarysy, brak wyraźnego odgraniczenia, zatartą torebkę lub jej brak. Guzy niezłośliwe charakteryzowały się najczęściej jednorodnym charakterem czysto torbielowatym, wyraźnym odgraniczeniem, wyraźną torebką. Analizowane cechy obrazów USG omawianych guzów pozwoliły wstępnie ocenić charakter morfologicznych zmian. W przypadku ultrasonograficznego stwierdzenia charakteru torbielowatego zmian, lokalizacja większości z nich była czynnikiem ułatwiającym diagnistyę różnicową.

  Streszczenie angielskie: Tumours of the neck are very important problem of the contemporary otolaryngology. In the study the use of sonography in evaluation of expansions of the neck was studied in 200 patients with histologically proven diagnosis. To carry out a detail evaluation of the individual character of particular types of tumours, all basic features were analysed using the following criteria: echogenicity, echostructure, separation and contour. In this group developed 159 (78,5 p.c.) bening tumours and 41 (21,5 p.c.) malignant tumours. Malignant tumours were mainly: cystic or solid-cystic, with irregular contour, thickened separation and high echogenicity. Bening tumours were regular, smooth, with low echogenicity and clear separation.


  89/229

  Tytuł oryginału: Laryngocoele.
  Autorzy: Nowak Katarzyna, Waśniewska Elżbieta, Szyfter Witold
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.721-725, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedsatwiono 3 chorych z torbielą kieszonki krtaniowej (dwa przypadki laryngopneumocoele, jeden przypadek mucocoele), oepraowanych w Klinice Otolaryngologii AM w Poznaniu na drodze zabiegu zewnętrznego na szyi. Podkreślono znaczenie wykonywania zdjęć warstwowych krtani w diagnostyce tych zmian oraz planowaniu techniki zabiegu operacyjnego. Zdefiniowano oraz omówiono etiologię, podział, rozpoznawanie oraz metody leczenia laryngocoele.


  90/229

  Tytuł oryginału: Przypadek zespołu Kartagenera.
  Tytuł angielski: A case of Kartagener's syndrome.
  Autorzy: Nowakowska-Trzcińska Jolanta, Janicki Kazimierz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.741-744, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek żołnierza z zespołem Kartagenera i obustronnym ropnym zapaleniem zatok szczękowych, polipami nosa i zapaleniem płuc. Zespół Kartagenera został po raz pierwszy opisany na początku XX wieku jako triada objawów - odwróćenie trzewi, rozstrzenia oskrzeli i zapalenie zatok przynosowych. Zespół Kartagenera jest przykładem genetycznie uwarunkowanego zespołu nieruchomych rzęsek. Pierwsze objawy choroby występują już w dzieciństwie w postaci nawracających zapaleń płuc, przewlekłego nieżytu nosa, przewlekłego zapalenia zatok przynosowych i polipów nosa. Warunkiem poprawy kondycji ogólnej pacjentów oraz lepszego rokowania jest profilaktyka zakażeń, wczesne kompleksowe leczenie oraz rehabilitacja.


  91/229

  Tytuł oryginału: Z praktyki lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: From family doctor practice.
  Autorzy: Nowakowski Andrzej
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (2) s.66-67, sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Case report of a patient, who complained of successive recurrences of fever. Physical examination with the support of specialist examinations led to the correct diagnosis of endocarditis.


  92/229

  Tytuł oryginału: Współczesne możliwości w diagnozowaniu aft nawracających (RAS).
  Tytuł angielski: Contemporary possibilities in the diagnostics of recurrent apthous stomatitis (RAS).
  Autorzy: Nowak Maciej, Górska Renata, Dwilewicz-Trojaczek Jadwiga
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.143-145, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors presents a review of the current literature concerning of a new methods used in the detection of the immunological disturbances, that take place in the Recurrent Apthous Stomatitis.


  93/229

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze u ciężarnych - ocena czynników ryzyka, zapobieganie i leczenie.
  Tytuł angielski: Hypertension in pregnancy - risk factors, prevention and treatment.
  Autorzy: Nowicki Michał, Czupryniak Aneta, Nowakowska Dorota, Wilczyński Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.783-795, tab., bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Nadciśnienie tętnicze w czasie ciąży, porodu i połogu może wystąpić zarówno u kobiet, które już wcześniej chorowały na nadciśnienie (zarówno pierwotne jak i wtórne - jest to tzw. przewlekłe nadciśnienie tętnicze, lub być tylko ograniczone do okresu ciąży - jest to tzw. nadciśnienie wywołane ciążą. Każda postać nadciśnienia może mieć charakter izolowany bąśdź stanowić element obrazu chorobowego stanu rzedrzucawkowego lub rzucawki. W artykule zostały omówione zasady kreślania czynników ryzyka nadciśnienia występującego u ciężarnych, sposoby zapobiegania jego wystąpieniu oraz zasady leczenia. Przedstawione zostaną też problemy wynikające z małej liczby badań mad ciśnieniem tętniczym w ciąży przeprowadzonych zgodnie z regułami "medycyny opartej na dowodach" a także ograniczone możliwości leczenia tego powikłania okresu ciąży wynikające z niewielkiego wyboru leków hipotensyjnych.

  Streszczenie angielskie: The term hypertension in pregnancy stands either for a high blood pressure, which has already developed before pregnancy (i.e., chronic hypertension in pregnancy), or for a pregnancy-associated disease (i.e., pregnancy-induced hypertension). Each form of hypertension may be an isolated phenomenon or constitute a part of the syndrome of preeclampsia or eclampsia. This review focuses mainly on the risk factor assessment, prevention and treatment or hypertension developing during pregnancy. Despite a frequent occurrence of this diseae its prevention and treatment is still a subject of debates, and only a limited number of studies, which fulfill the criteria of "evidence-based medicine" have so far been performed in this field. although the impressive advances in treatment of hypertension in the general population have been done, the choice of drugs and control of hypertension developing during pregnancy is still far from being satisfactory.


  94/229

  Tytuł oryginału: Flavonoids from some species of genus Scopolia Jacq.
  Autorzy: Nowak Sławomira, Wolbiś Maria
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (4) s.275-280, tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Kaempferol 3-O-(2-glucosyl)-galactoside-7-O-glucoside was isolated from the leaves of Scopolia carniolica Jacq. and S. sinensis Hemsl. From the latter taxon as well as kaempferol 3-O-galactoside and 3-O-(2-glucosyl)-galactoside, kaempferol and quercetin 3-O-robinobiosides and quercetin 3-O-sophoroside have been obtained. Moreover, from the leaves of S.lurida Dun. kaempferol and quercetin 3-O-glucosides and 3-O-rutinosides were isolated. The structures of compounds have been determined by means of chemical and spectral methods (UV, LSI MS, 1H and 13C NMR, 1H - 1H COSY NMR).


  95/229

  Tytuł oryginału: Quantitative determination of coumarins, flavonoids and chlorogenic acid in the leaves and underground parts of some species of genus Scopolia Jacq.
  Autorzy: Nowak Sławomira, Dzido Tadeusz H., Soczewiński Edward, Wolbiś Maria
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (4) s.259-263, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The quantitative determination of coumarins, flavonoids and chlorogenic acid in the leaves and underground parts of Scopolia carniolica Jacq., S. lurida Dun. and S. sinensis Hemsl. using the RP-HLP method has been described.


  96/229

  Tytuł oryginału: Novel competitive PCR methods for quantitation of T-cell receptor delta (TCRD) gene rearrangements.
  Autorzy: Masternak Michał M., Przybylski Grzegorz K., Smoczkiewicz Paweł, Płotek Włodzimierz, Kowalczyk Dariusz W., Nowak Jerzy S.
  Źródło: J. Appl. Genet. 2002: 43 (2) s.235-244, il., tab., bibliogr. s. 242-244
  Sygnatura GBL: 305,055

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Since the invention of the polymerase chain reaction (PCR) several quantitative PCR-based approaches have been described. Recently, the real-time PCR method became a standard in quantitative PCR, althrough high costs of the necessary equipment and reagents make it unaffordable for many laboratories. In this paper we describe to novel competitive PCR techniques, which were used to determine the frequency of T-cell receptor delta gene (TCRD) rearrangements in peripheral blood leukocytes. In the referrence gene competitive PCR (rgc-PCR) the rearranged TCRD gene competes with the reference gene (RAG1) for common reagents (dNTPs and Taq polymerase). The intensity ratio of amplification products, TCRD/RAG1, corresponds to the portion of cells containing a rerrangement. A series of reactions was performed, in which RAG1 primers were added to the PCR after different numbers of cycles. On the basis of the number of cycles needs to obtain equal band intensity, the frequency of cells containing a rerrangement was calculated. In the common primer competitive PCR (cpc-PCR), two gene rearragements. Vë1-Jë1 and Vë2-Jë1, compete for the common Jë1 primer. The competing genes are amplified from the same genomic DNA template; therefore unlinke in the method using the internal competitor, the results are not affected by the quantity of quality of the analysed sample. We showed that the rgc-PCR and cpc-PCR are reliable ang give reproducible results. The methods do not require any expensive equipment or reagents, and can be used to determine the frequency of gene rearrangement.


  97/229

  Tytuł oryginału: Mikrodializa - nowoczesna technika badawcza w ocenie przenikania leków do tkanek.
  Tytuł angielski: Microdialysis - a modern research technique to evaluate drug penetration into tissues.
  Autorzy: Bielecka-Grzela Stanisława, Klimowicz Adam, Nowak Adam
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (3) s.134-141, il., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mikrodializa jest nowoczesną techniką badawczą, pozwalającą na ocenę stężeń zarówno związków endogennych, jak i egzogennych w płynie śródmiąższowym różnych tkanek. W pracy omówiono metodę mikrodializy z uwzględnieniem możliwości jej zastosowania do pomiarów w skórze.


  98/229

  Tytuł oryginału: "Płaski" tętniak przedniej ściany tętnicy szyjnej wewnętrznej, niezwiązany z odgałęzieniami naczyniowymi. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Blister-like aneurysm of anterior wall of the internal carotid artery, non related to arterial branches. Case report and a review of literature.
  Autorzy: Koszewski Waldemar, Nowak Arkadiusz
  Opracowanie edytorskie: Kojder Ireneusz (koment.).
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (5) s.1007-1019, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują (po raz pierwszy w piśmiennictwie polskim) przypadek 41-letniej kobiety po przebytym wylewie podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka o rzadkiej lokalizacji i charakterze: "płaskiego" tętniaka przedniej ściany tętnicy szyjnej wewnętrznej, niezwiązanego z odgałęzieniami naczyniowymi. Pacjentka była leczona operacyjnie (wyłączenie tętniaka z krążenia poprzez założenie klipsów poniżej podstawy tętniaka w obrębie zdrowej ściany tętnicy) z dobrym wynikiem. Przedstawiono specyficzne trudności diagnostyczne i terapeutyczne występujące w tym przypadku, charakterystyczne dla tego typu tętniaków: 1. trudność wykrycia tętniaka w arteriografii (jego małe rozmiary i płaski kształt); 2. wysokie ryzyko masywnego krwotoku i wysokie ryzyko operacyjne (pęknięcie całej ściany tetnicy); 3. specyficzną taktykę i technikę operacyjną: subpialne preparowanie kopuły tętniaka, konieczność zabezpieczenia klipsem typu clip-graft całego obwodu tętnicy, lub założenie klipsa w obrębie zdrowej ściany tętnicy z jej zwężeniem (gdyż kopuła tego typu tętniaka nie składa się ze ściany tętnicy, a jedynie z jej przydanki). Autorzy omawiają odmienności dotyczące charakteru, lokalizacji oraz prawdopodobnego mechanizmu powstawania tej rzadkiej grupy tętniaków w oparciu o analizę przypadku i przegląd piśmiennictwa.


  99/229

  Tytuł oryginału: Farmakologiczne uzasadnienie skuteczności stosowania nowych leków przeciwdepresyjnych.
  Tytuł angielski: Pharmacological justification for the use of new antidepressant drugs.
  Autorzy: Nowakowska Elżbieta, Kus Krzysztof, Bobkiewicz-Kozłowska Teresa
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.250-252, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niniejsze review porównuje nową generację leków przeciwdepresyjnych z tradycyjnymi trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (TLPD). Uważa się, że "idealny" lek przeciwdepresyjny powinien cechować się wysoką skutecznością terapeutyczną, dobrą tolerancją, bezpieczeństwem stosowania wynikającym ze słabo zaznaczonych objawów ubocznych, małą tendencją do wchodzenia w interakcje z innymi lekami i niskim kosztem. Nowe leki takie jak mirtazapina, nefazodon, wenlafaksyna, często dorównują skutecznością terapeutyczną TLPD, poza tym są bezpieczniejsze ze względu na brak (lub mały) wpływ na receptory i podwójny mechanizm działania.


  100/229

  Tytuł oryginału: Powikłania pooperacyjne trabekulektomii oraz metody ich leczenia.
  Tytuł angielski: Surgery complications of trabeculectomy and methods of their treatment.
  Autorzy: Nowak Mariusz, Kos-Kudła Beata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.253-256, bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor przedstawia przegląd piśmiennictwa poświęconego postępom w leczeniu zachowawczym oraz operacyjnym najczęstszych powikłań pooperacyjnych po operacji trabekulektomii - najpowszechniejszej operacji przeciwjaskrowej.


  101/229

  Tytuł oryginału: Bieganie sposób na zdrowe życie
  Autorzy: Maciantowicz Jerzy, Nowak Paweł
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. AWF 2002, 103, [1] s. : il., tab., bibliogr. s. 102-104, 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,616

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa


  102/229

  Tytuł oryginału: Obiektywne metody badania słuchu w diagnostyce szumów usznych.
  Tytuł angielski: Objective audiometry in diagnosis of tinnitus.
  Autorzy: Dąbrowski Piotr, Banaszewski Jacek, Kaczmarek Jolanta, Nowak Katarzyna, Waśniewska Elżbieta, Szymiec Eugeniusz, Szyfter Witold
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.603-606, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Od stycznia 1998 roku do chwili obecnej pod opieką Ośrodka Rehabilitacji Laryngologicznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu znalazło się ponad 800 osób z szumami usznymi. Chorzy znajdują się na różnym etapie leczenia i diagnosytki. Przyjęty przez autorów sposób postępowania diagnostycznego obejmuje: wywiad leakrski, przedmiotowe badanie laryngologiczne, zestaw badań audiologicznych, konsultację neurologiczną i endokrynologiczną, badanie glikemii, poziomu elektrolitów, hormonów tarczycy i morfologię krwi. Wśród badań audiologicznych wykonuje się audiometrię tonalną, impedancyjną, słowną, próby nadprogowe, badanie BERA oraz w ostatnim czasie badanie otoemisji akustycznych. Ze względu na subiektywny charakter większości szumów usznych oraz brak możliwości zarejestrowania dźwięku szumu usznego diagnostyka chorych stanowi bardzo trudny problem otologiczny. Obiektywne metody badania słuchu stosowane w Ośrodku Rehabilitacji Laryngologicznej w Poznaniu, takie jak audiometria impedancyjna, BERA i otoemisja, pozwalają na ocenę stanu narządu słuchu i drogę przewodzenia impulsu dźwiękowego na drodze przewodnictwa nerwowego. Przedstawiono wyniki i analizę danych uzyskanych po przeprowadzeniu badań audiometrii impedancyjnej i BERA u chorych z szumami usznymi. Wszyscy chorzy zgłaszający się do Ośrodka Rehabilitacji Laryngologicznej w Poznaniu mieli wykonaną audiometrię impedancyjną. Wyniki tego badania pozwoliły w sposób zobiektywizowany ocenić stan ucha środkowego - w przypadku stwierdzenia patologii chorzy kierowani byli do Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Poznaniu na leczenie operacyjne...


  103/229

  Tytuł oryginału: Odwracalna kardiomiopatia w przebiegu tyreotoksykozy - opis trzech przypadków.
  Tytuł angielski: Reversible thyreotoxic cardiomyopathy - report of three cases.
  Autorzy: Nowak Maria, Mądrzak Dorota, Kuźniar Jerzy, Grzywa Marek
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.979-982, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono troje chorych z tyreotoksykozą, nadkomorową tachyarytmią i niewydolnością krążenia, u których, pomimo uzyskania stanu eutyreozy utrzymywało się migotanie lub trzepotanie przedsionków i zaburzenia czynności skurczowej lewej komory. Po kardiowersji do rytmu zatokowego uzyskano istotną poprawę stanu klinicznego, któremu towarzyszyło zmniejszenie wymiarów jam serca oraz wzrost wskaźnika skracania lewej komory. Uzyskanie stanu eutyreozy nie wystarcza do poprawy zaburzonej funkcji skurczowej lewej komory u chorych z tyreotoksykozą. Poprawa po leczeniu towarzyszących zaburzeń rytmu serca sugeruje, iż to one mają istotny udział w rozwoju kardiomiopatii tyreotoksycznej.


  104/229

  Tytuł oryginału: Metoda mikrodializy w ocenie przezskórnego podawania leków jako próba racjonalizacji leczenia w dermatologii.
  Tytuł angielski: Microdialysis in evaluation of percutaneous drug application as a tool of improving of the dermatological treatment.
  Autorzy: Bielecka-Grzela Stanisława, Klimowicz Adam, Nowak Adam, Maleszka Romuald
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (5) s.353-360, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uzyskanie korzystnego działania terapeutycznego leku stosowanego w dermatologii wymaga osiągnięcia odpowiedniego stężenia w skórze. W celu określenia stężenia leku i jego metabolitów w skórze korzysta się z szeregu modeli doświadczalnych, obejmujących między innymi biopsję skóry, stripping, pęcherz skórny. Nowoczesną metodą stosowaną od niedawna w badaniach dermatologicznych jest technika mikrodializy skórnej. Zastosowano ją do pomiarów stężenia mediatorów stanu zapalnego w skórze zdrowej i chorobowo zmienionej. Metoda ta okazała się również przydatna do pomiaru stężeń leków i ich metabolitów w skórze, zarówno po podaniu ogólnym, jak i zewnętrznym. Zasada metody polega na naśladowaniu funkcji małych naczyń krwionośnych, bowiem pozwala ona na bierną dyfuzję małych cząsteczek, w tym wody, przez błonę półprzepuszczalną, zgodnie z gradientem stężeń. W pracy przedstawiono, w oparciu o dane z piśmiennictwa i doświadczenia własne, zastosowanie metody mikrodializy w badaniach uwalniania mediatorów stanu zapalnego, jak również nieliczne jak do tej pory próby zastosowania tej techniki do oceny przenikania do skóry leku podanego zewnętrznie. Ponadto omówiono wybrane czynniki wpływające na proces przenikania leku.


  105/229

  Tytuł oryginału: Przydatność badań neurofizjologicznych w diagnostyce kręczu karku i ocenie leczenia toksyną botulinową typu A : praca doktorska
  Autorzy: Stachowska-Tomczak Bogumiła, Nowak Stanisław (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Klinika Neurochirurgii w Poznaniu
  Źródło: 2002, 85 k. : il., tab., bibliogr. 120 poz., streszcz., maszyn. - Karty luzem w teczce
  Sygnatura GBL: 45/19810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  106/229

  Tytuł oryginału: Ilościowa analiza przegrupowań genu TCRD w populacjach leukocytów krwi obwodowej : praca doktorska
  Autorzy: Masternak Michał, Nowak Jerzy (promot.).; Polska Akademia Nauk Zakład Genetyki Człowieka w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 72 k. : il., tab., bibliogr. 57 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska


  107/229

  Tytuł oryginału: Radioimmunodetekcja w chirurgii raka jelita grubego.
  Tytuł angielski: Radioimmunoguided surgery in colorectal cancer.
  Autorzy: Murawa Dawid, Hoffmann Jędrzej, Nowakowski Wojciech, Murawa Paweł
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.341-344, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Radioimmunodetekcja chirurgiczna (radioimmunoguied surgery - RIGS) jest techniką, która umożliwia określenie wielkości zarówno guza pierwotnego, jak i wtórnego oraz zasięgu jego rozprzestrzenienia miejscowego i odległego. W okresie przed operacją pacjent otrzymuje przeciwciała monoklonalne znakowane izotopem, które wykazują powinowactwo z antygenami powierzchniowymi nowotworu. W trakcie zabiegu, za pomocą ręcznej sondy scyntylacyjnej określa sie miejsce emisji promieniowania, które odpowiadają umiejscowieniu skupisk komórek nowotworowych. Miejscowa ocena guza, okolicznych węzłów chłonnych oraz innych narządów (zwłaszcza wątroby) może pozwolić na dokładniejsze usunięcie ognisk nowotworowych. Artykuł przedstawia koncepcję techniki RIGIS (zastosowanie przeciwciał monoklonalnych, izotopów i sondy scyntylacyjnej) oraz wyniki badań klinicznych prowadzonych na świecie w ciągu ostatnich lat.


  108/229

  Tytuł oryginału: Ekonomika medycyny : kompedium dla lekarzy i studentów medycyny
  Autorzy: Bała Małgorzata, Banaszewska Aleksandra, Bedlicki Michał, Bratek Szczepan, Fedorowski Jarosław J., Freyer Joanna, Kissimowa-Skarbek Katarzyna, Majewska Wanda, Niżankowski Rafał, Nowak Dariusz, Robak Andrzej, Ślęczka Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Fedorowski Jarosław J. (red.), Niżankowski Rafał (red.), Rudnicki Marek (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 201, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,699

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika


  109/229

  Tytuł oryginału: Wpływ wysiłku fizycznego na poziom biomarkerów środowiskowego narażenia na kadm ludzi i zwierząt : praca doktorska
  Autorzy: Nowak Przemysław, Milnerowicz Halina (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Toksykologii, Pracownia Badań nad Metalotioneiną we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [1], 129 k. : il., tab., bibliogr. 97 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20269

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta


  110/229

  Tytuł oryginału: Historia psychoprofilaktyki i promocji zdrowia psychicznego w wojsku.
  Tytuł angielski: History of psychoprophylaxis and health promotion in the army.
  Autorzy: Nowakowski Tomasz, Gruszczyński Wojciech
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.314-321, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują przeglądu kształtowania się zasad psychoprofilaktyki i promocji zdrowia w wojsku na podstawie ważniejszych konfliktów zbrojnych w XX w.


  111/229

  Tytuł oryginału: Aktualne problemy psychoprofilaktyki i promocji zdrowia psychicznego w jednostkach aeromobilnych w Polsce i innych państwach.
  Tytuł angielski: Current problems of psychoprophylaxis and mental health promotion in airmobile units in Poland and other countries.
  Autorzy: Nowakowski Tomasz, Gruszczyński Wojciech
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.322-333, bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują przeglądu systemu selekcji i doboru kandydatów do wojsk aeromobilnych w Polsce i na świecie oraz wynikających stąd konsekwencji dla zdrowia psychicznego.


  112/229

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu stężenia glukozy we krwi na częstość występowania zarażeń grzybami pochwy, jamy ustnej i odbytu u kobiet ciężarnych z cukrzycą.
  Tytuł angielski: Evaluation of the influence of blood glucose level on the frequency of fungal invasions in vagina, oral cavity and rectum in pregnant diabetic women.
  Autorzy: Nowakowska Dorota, Wilczyński Jan, Kurnatowska Alicja
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.175-180, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Ciąża i cukrzyca stanowią czynniki podwyższonego ryzyka zagrożenia grzybami. Celem pracy była ocena wpływu wyrównania metabolicznego cukrzycy, określanego za pomocą dziennego profilu glikemii w dniu pobrania materiału do badań mikologicznych oraz stężenia hemoglobiny glikolowanej, na występowanie zarażeń grzybami pochwy, jamy ustnej i odbytu u ciężarnych. Grupę badaną stanowiło 101 ciężarnych z cukrzycą, dla których uzyskano pełne dane dotyczące kontroli glikemii (cukrzyca istniejąca przed ciąża (PGDM) n = 41 i cukrzyca ciążowa (GDM) n = 60). Nie wykazano wpływu stężenia glukozy we krwi na czczo analizowanej w przedziałach 90 mg/dl, 90 - 110 mg.dl i 110 mg/dl, a także po obiedzie i po kolacji ( 100 mg/dl, 100 - 120 mg/dl i 120 mg/dl), na występowanie grzybów w pochwie, jamie ustnej i odbycie u kobiet ciężarnych z cukrzycą. Stwierdzono jednak, że poziom glikemii mierzony 1,5 h po śniadaniu wiązał się z częstością wykrywania grzybów, a odsetek izolacji szczepów z pochwy (p = -0,04) i z jamy ustnej (p = 0,03) istotnie wzrastał wraz z wartościami glikemii 1,5 h po śniadaniu. Wyrównanie gospodarki węglowodanowej oceniane przy pomocy stężenia hemoglobiny glokowanej we krwi nie miało istotnego wpływu na częstość izolacji grzybów. Zauważono jednak tendencję do wzrostu częstości zarażeń grzybami pochwy wraz z pogarszaniem sie kontroli metabolicznej cukrzycy.


  113/229

  Tytuł oryginału: Zakład pracy chronionej - możliwością rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
  Tytuł angielski: Institutions of prevention job - the possibility of social rehabilitation for disabled people.
  Autorzy: Nowak Zofia, Szewieczek Jan
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.157-164, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  114/229

  Tytuł oryginału: Obrazowanie cyfrowe w diagnostyce mammograficznej.
  Tytuł angielski: Digital imaging in mammographic diagnostics.
  Autorzy: Chrzan Robert, Popiela jr Tadeusz, Podsiadło-Kleinrok Beata, Tabor Jacek, Nowak Wojciech, Urbanik Andrzej
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.42-48, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of the study is to present the technique of digital imaging in mammographic diagnostics. Material/Methods: Methods of obtaining a mammographic image in digital form were presented. Approachable technologies of digital mammography were characterized. Most important parameters of digital imaging were discussed. Potential advantages and existing limitations of using digital mammography were qualified. Experimental technolgies using digital mammography were also presented. Results: Digital mammography is currently not a very widespread, but quickly expanding technique, characterized by possibilities, inaccessible in conventional mammography. Digital imaging, compared to conventional one, has better contrast resolution and contrast dynamics, possibilities of digital image postprocessing, reduction of radiation dose, lack of traditional X-ray films developments system, possibility of electronic archiving and using techniques of teleradiology and computer aided diagnosis. However currently digital mammography has worse spatial resolution and is much more expensive then conventional one. Conclusions: In spite of not a wide spread of digital mammography systems, knowledge of technical principles, possibilities and limitations of this method is necessary, because in future it will progressively replace currently used systems of conventional mammography.


  115/229

  Tytuł oryginału: Mammografia cyfrowa w ocenie skupisk mikrozwapnień gruczołu piersiowego bez towarzyszących zmian guzkowych.
  Tytuł angielski: Digital mammography in the evaluation of clusters of breast microcalcifications without accompanying masses.
  Autorzy: Chrzan Robert, Popiela jr Tadeusz, Podsiadło-Kleinrok Beata, Tabor Jacek, Nowak Wojciech, Urbanik Andrzej
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.49-58, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of the study is to determine the usefulness of evaluation of breast microcalcifications clusters without accompanying masses in digital mammography, compared to conventional mammography. Material/Methods: Both conventional mammography with magnified views and digital mammography were performed in 109 women with 122 clusters of brease microcalcifications without accompanying masses. Number of microcalcifications in a cluster, their morphology accordig to Le Gal adn BI-RADS category ratings were determined independently on the basis of conventional and digital images. 10 clusters assessed as certainly benign (BI-RADS 2) both in conventional and digital imaging were only controlled in conventional mammography. 112 clusters of remaining categories (BI-RADS 3-5) were verified pathologically, with material obtained in most cases by stereotactic mammotome biopsy under the quidance of digital mammography. Results: In the group of all clusters an average number of microcalifications in a cluster, assessed in digital mammography, was greater then in conventional mammography. Only in a group of clusters with morphology of type 3 according to Le Gal fewer micorcalcifications were found in digital mammography ten in conventional mammography. BI-RADS classification on the basis of digital mammography better forecased the character of lesions. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values in detection of malignant lesions on the basis of evaluation of microcalcifications clusters in digital mammography were higher then corresponding values in conventional mammography. Conclusions: In the evaluation of breast microcalcifications clusers...


  116/229

  Tytuł oryginału: Weryfikacja skupisk mikrozwapnień gruczołu piersiowego w stereotaktycznej biopsji mammotomicznej pod kontrolą mammografiii cyfrowej.
  Tytuł angielski: Verification of breast microcalcifications clusters in stereotactic mammotome biopsy under the guidance of digital mammography.
  Autorzy: Chrzan Robert, Popiela jr Tadeusz, Podsiadło-Kleinrok Beata, Rudnicka Lucyna, Tabor Jacek, Nowak Wojciech, Urbanik Andrzej
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.59-65, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of study is to determine the usefulness of stereotactic mammotome biopsy (SMB) under the guidance of digital mammography in the verification of clusters of breast microcalcifications BI-RADS 3-5 categories without accompanying masses. Material/Methods: Material included 97 patients with 108 clustsers of microcalcifications BI-RADS 3/5 categories without accompanying masses. In all cases verification in SMB was ordered. Procedure was performed in 98 clustsers. In 10 clustsers using of SMB was not possible and then surgical biopsy was performed. Results: In 98 from among clustsers with SMB performed, pathological examiantion proved presence of only benign lesions in 86 cases, an atypical lesion in 2 cases, malignant lesions in 10 cases (including 8 preinvasive lesions). Most (97.2 p.c.) clussters of microcalcifications, classified as BI-RADS 3 corresonded to benign lesions. In BI-RADS 4 group lesions were benign in 72.7 p.c., atypical in 4.5 p.c., malginant in 22.7 p.c. In BI-RADS 5 group most (80 p.c.) lesions were malignant. Conclusions: It was found, that SM can be used as a safe and reliable method of verification of the nature of clusters of breast microcalcifiactions witout accompanying masses in all casess of BI-RADS 4 adn 5 categories and in selected cases of BI-RADS 3 category. SMB enables avoiding surgery in a considerable number of patients with microcalcifications of BI-RADS 4 category.


  117/229

  Tytuł oryginału: Dwojenie jako wskazanie do operacji zeza przy uszkodzeniach plamki - prezentacja chorych.
  Tytuł angielski: Diplopia as a reason to operative strabismus surgery on patients with macula damages - case report.
  Autorzy: Nowakowska Olimpia, Broniarczyk-Loba Anna
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.412-414, il., bibliiogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Purpose: This report presesns who clinical interested cases. The aim indication to intervene was diplopia, despite of macula damages and amblyopia. Material and methods: We describe two clinical interested cases of divergent squint caused by sensory deprivation in course of permanent macula damage. Every patient was observed at least 5 years. We estimated decrease of diplopia and final eye alignment. Results: Both patients did not complain of diplopia, we confirmed very good cosmetic effect and fixed angle of squint. Conclusions: Doplopia can exist even in cases with squint and macula damages. In spite of this, we can obtain postoperative improvement.


  118/229

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomika jako metoda postępowania w realizacji zadań ochrony zdrowia : praca doktorska
  Autorzy: Richter Przemysław Szymon, Nowakowska Elżbieta (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Zakład Farmakologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, [6], 107 k. : il., tab., bibliogr. 101 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19819

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  119/229

  Tytuł oryginału: Indocyanine green as a prospective sensitizer for photodynamic therapy of melanomas.
  Autorzy: Urbańska Krystyna, Romanowska-Dixon Bożena, Matuszak Zenon, Oszajca Janusz, Nowak-Śliwińska Patrycja, Stochel Grażyna
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.387-391, il., bibliogr. [9] poz. - 5 Sympozjum nt. wolnych rodników w biologii i medycynie Łódź 07-10.06. 2000
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Spectroscopic, photochemical and biological properties of indocyanine green (ICG) are presented. Light over 800 nm is effectively absorbed by ICG. This property as well as photochemical behaviour of ICG make it a very suitable dye for photodynamic treatment of melanoma cells. Cytotoxicity of ICG itself and the effect of photodynamic therapy (PDT) were evaluated by following the growth of human (SKMEL 188) and mouse (S91) melanoma cells. The surviving fraction of the cells irradiated (lambda ex = 830nm) vs non-irradiated, treated with the same dose of ICG, is significantly decreased (5- to 10-fold). These results show that ICG is a very promising dye for photodynamic therapy of melanomas.


  120/229

  Tytuł oryginału: Nastrój i stres chorobowy u chorych dializowanych.
  Tytuł angielski: Mood and illness - related stress in dialysed patients.
  Autorzy: Laudański Krzysztof, Nowak Zbigniew, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.376-379, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest porównanie nastroju i oceny stresu związanego z chorobą u chorych hemodializowanych (HD) i leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową (CADO). Osoby badane proszono o wypełnienie Kwestionariusza oceny sytuacji (wersja A i B), Kwestionariusza aprobaty społecznej i Kwestionariusza samopoczucia. Ogółem zbadano 26 chorych hemodializowanych (9 kobiet, 17 mężczyzn) i 28 leczonych CADO (11 kobiet, 17 mężczyzn). Grupa kontrolna składała się z 48 zdrowych (22 kobiet, 26 mężczyzn), dobranych pod względem płci, wieku i wykształcenia do grupy chorych. Osoby z tej grupy proszono o ustosunkowanie się do sytuacji ostrej choroby infekcyjnej. Nie stwierdzono różnic w predyspozycji do oceny sytuacji stresowej jako zagrożenie, strata, wyzwanie między trzema badanymi grupami. Chorzy dializowani oceniają swoją chorobę głównie jako zagrożenie w porównaniu ze zdrowymi (p 0,01). Dodatkowo chorzy hemodializowani postrzegają swoją chorobę i stres z nią związany jako stratę w porównaniu z grupą CADO i kontrolną (p 0,05). U chorych HD i CADFO stwierdzono wyższe natężenie emocji zmieszanie/zakłopotanie w porównaniu z grupą kontrolną (p 0,01). Chorzy HD mieli również wyższe natężenie emocji znużenia/inercji w porównaniu z grupą CADO i kontrolną (p 0,01). Dodatkowo u chorych HD wartości znużenia i inercji korelowały wysoko z postrzeganiem swojej choroby jako zagrożenia i straty (r = 0.89; p , 0,01). Wyniki badań wskazują, że z psychologicznego punktu widzenia CADO jest korzystniejszą metodą leczenia, ponieważ u choruych leczonych tą metodą stwierdza się korzystniejszy nastrój i lepszą ocenę stresu związanego z chorobą.


  121/229

  Tytuł oryginału: Jakość życia chorych dializowanych i metody jej badania.
  Tytuł angielski: Quality of life in dialysed - methodological issues.
  Autorzy: Laudański Krzysztof, Nowak Zbigniew
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.421-423, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie problemów związanych z badaniem jakości życia w grupie chorych z nieodwracalną niewydolnością nerek. Główny nacisk został położony na psychologiczne metody pomiaru jakości życia, wśrod których można wyróżnić: wywiad, wywiad ustrukturyzowany, kwestionariusze oraz testy psychologiczne. Przeprowadzono również metodologiczną analizę badania NECOSAD (Natherland Cooperative Study on Adequacy of Dialysis) mającą na celu pokazanie aktualnych kierunków badań nad jakością życia.


  122/229

  Tytuł oryginału: Kalcymimetyki jako nowa szansa na skuteczne leczenie zaburzeń gospodarki wapniowej.
  Tytuł angielski: Calcimimetics as a new chance for effective treatment of calcium metabolism disturbances.
  Autorzy: Nowak Zbigniew, Laudański Krzysztof
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.424-427, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono podstawy fizjologicznego działania receptora wapniowego oraz grupy leków działających na te receptory określanych mianem kalcymimetyków. Środki te zwiększając czułość receptora wapniowego na wapń zjonizowany obniżają stężenie parathormonu i Ca2+. Wskazaniem do zastosowania kalcymimetyków wydaje się być hiperkalcemia w przebiegu pierwotnej i wtórnej nadczynności przytarczyc bądź raka przytarczyc.


  123/229

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Endoskopia przewodu pokarmowego - przygotowanie, premedykacja i monitorowanie].
  Autorzy: Nowak Andrzej
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (7/8) s.164-165 - Tł. artyk. z czas. Endoscopy 2001; 33 : 103-108
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  124/229

  Tytuł oryginału: Częstość występowania celiakii u pacjentów z aftami nawracającymi w jamie ustnej - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: The frequency of coeliac disease occurrence in patients with recurrent aphthous stomatitits (ras) - preliminary report.
  Autorzy: Nowak Maciej, Dziechciarz Piotr, Dwilewicz-Trojczek Jadwiga
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.542-546, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena częstości występowania nierozpoznanej celiakii u osó z aftami nawracającymi, zgłaszających się do Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie, w latach 1999-2000. Badaniem objęto grupę 20 osób (10 kobiet i 10 mężczyzn) w średnim wieku 40 lat. Tylko u jednej pacjentki wykryto przeciwciała antyendomezjalne, będące markerem celiakii.


  125/229

  Tytuł oryginału: Ocena kliniczna wypełnień z materiału ormocerowego Admira po upływie roku.
  Tytuł angielski: Clinical evaluation of restorations with Admira ormocer after one year.
  Autorzy: Grzesiak Iwona, Nowak-Malinowska Hanna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (9) s.90-91, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena kliniczna wg kryteriów Snydera i Ryge'a wypełnień wykonanych z ormoceru Admira. Ocenie poddano 75 wypełnień należących do różnych klas ubytków. Wypełnienia oceniano po upływie miesiąca od założenia (badanie I), a następnie po 6 i 12 miesiącach (badanie 2 i 3). Po upływie 12 miesięcy 96 proc. wypełnień było akceptowanych klinicznie przy 100 proc. retencji.


  126/229

  Tytuł oryginału: Ocena dzieci operowanych z powodu wad dysraficznych układu nerwowego : praca doktorska
  Autorzy: Nowakowska Katarzyna, Huber Zdzisław (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 86 k. : il., tab., bibliogr. 90 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20166

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  127/229

  Tytuł oryginału: Localisation of focal liver lesions to specific hepatic segments - comparison of multiphase spiral CT and MR imaging.
  Autorzy: Bobek-Billewicz Barbara, Szurowska Edyta, Zapaśnik Adam, Iżycka-Świeszewska Ewa, Gorycki Tomasz, Nowakowski Marek
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.291-297, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was an evaluation of the ability of the multiphase spiral CT and MR imaging to localise focal liver lesions in 26 patients who had undergone spiral CT and MRI before surgery. Multiphase spiral CT included noncontrast scans, hepatic arterial-dominant phase, protal venous - dominant phase and equilibrium phase. MRI was performed in all cases. The following sequences were performed: SE and SE T1 - and T2-weighted images, STIR and dynamic T1-weighted FFE study after i.v. administration of gadolinium (Gd-DTPA). The CT and MR scans were prospectively and independently reviewed by three radiologists for visualisation of hepatic and portal veins and segmental localisation of hepatic lesions. The authors used the right and left main portal veins along with transverse fissura, hepatic veins and galbladder fossa as landmarks for the tumour localisation to specific hepatic segments. The primary segmental localtions of the lesions were corectly determined with CT in 22 of 26 focal liver lesions (85 p.c.) and with MR imaging in 25 of 26 lesions (92 p.c.). The full extent of lesions was correctly described with sCT in 19 of 26 focal lesions and with MR in 21 of 26 tumours. MRI and CT were helpful preoperative tools for determining the segmental location of focal liver lesions and for planning the surgical approach.


  128/229

  Tytuł oryginału: The quality of life in patients suffer from resistant ascites treated with intraperitoneal infusion of hr TNF ŕ.
  Autorzy: Nowakowska-Zajdel Ewa, Muc-Wierzgoń Małgorzata, Zubelewicz-Szkodzińska Barbara, Wierzgoń Janusz, Klakla Katarzyna, Kokot Teresa, Kozowicz Andrzej, Cichocka Mirosława
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 50/51 s.73-79, tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  129/229

  Tytuł oryginału: Wczesne wyniki leczenia operacyjnego spondylolistezy.
  Tytuł angielski: Early results of surgical treatment of spondylolisthesis.
  Autorzy: Tobjasz Franciszek, Nowakowski Andrzej, Cabaj Maciej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.639-643, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wczesne wyniki leczenia operacyjnego spondylolistezy na podstawie grupy 49 chorych (26 kobiet i 23 mężczyzn). Wiek chorych wahał się między 13. a 63. rokiem życia (średnia 42,7 lat). W omawianym materiale 45 chorych miało powyżej 20 lat, a 4 poniżej 20 lat. Wszyscy chorzy operowani byli na Oddziale Chirurgii Kręgosłupa Szpitala Klinicznego AM im. W. Degi w Poznaniu w okresie między 1999 a 2002 r. Przedstawiono kryteria kwalifikacji do leczenia operacyjnego oraz technikę operacyjną. Zdaniem autorów fiksacja przeznasadowa z użyciem klatek międzytrzonowych jest metodą z wyboru w przypadkach nie reagujących na leczenie nieoperacyjne.

  Streszczenie angielskie: Basing on a series of 49 patients (26 women and 23 men), the authors present the early results of surgical treatment of spondylolisthesis. The age of the patients ranged from 13 to 63 years (average age: 42.7 years). In the analyzed series 49 patients were over 20 years of age. Only 4 patients were less than 20 years of age. Surgery was performed in all cases at the Spine Surgery Unit of the W. Dega University Hospital in Poznań, Poland between 1999 and 2002. The authors also present the qualification criteria for surgery, as well as the surgical technique employed. Transpedicular fixation is the method of choice in cases non-responsive to conservative treatment.


  130/229

  Tytuł oryginału: Zastosowanie endoprotezoplastyki połowiczej stawu ramiennego w leczeniu złamania wielofragmentowego końca bliższego kości ramiennej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Shoulder hemiarthroplasty of the shoulder in commuted fractures of the proximal humerus - a case report.
  Autorzy: Nawrot Przemysław, Nowakowski Andrzej, Kubaszewski Łukasz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.645-649, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy autorzy przedstawiają leczenie 74-letniej chorej, u której z powodu wielofragmentowego złamania bliższego końca kości ramiennej wykonano połowiczą alloplastykę stawu ramiennego. Uzyskano dobry wynik kliniczny i radiologiczny.

  Streszczenie angielskie: In this case report the authors present the 74 year old female patient with multifragmental fracture of the proximal humerus, treated with the hemiarthroplasty of the humeral joint. The clinical and radiological outcome was satisfactory.


  131/229

  Tytuł oryginału: Zespół suchego oka - objawy, diagnostyka, farmakoterapia.
  Autorzy: Nowak Elżbieta, Sokoła-Chojna Aleksandra, Dorecka Monika, Nowak Przemysław
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (3) s.27-29, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  132/229

  Tytuł oryginału: Skuteczność stereotaktycznej biopsji mammotomicznej (SBM) pod kontrolą mammografii cyfrowej we wczesnym wykrywaniu zmian przedklinicznych gruczołu piersiowego : praca doktorska
  Autorzy: Popiela Tadeusz J., Nowak Wojciech (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej w Krakowie
  Źródło: 2002, 125 k., [18] k. tabl. : il., bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20126

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  133/229

  Tytuł oryginału: The value of postoperative radiotherapy of primary spinal cord glioma.
  Autorzy: Nowak-Sadzikowska Jadwiga, Gliński Bogdan
  Źródło: Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2002: 7 (4) s.139-147, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Forty patients with spinal cord gliomas, irradiated postoperatively between 1976 and 1994 at the Department of Radiation Oncology of Maria Skłodowska-Curie Memorial Centre in Kraków, were retrospectively reviewed. Twenty seven (67 p.c.) patients were classified as those with ependymomas, and 13 (33 p.c.) with astrocytomas. Thirty six patients were irradiated because of non radical excision, in 4 cases indication for radiotherapy was high grade histology. The overall actuarial survival rates at 5 and 10-years were 74 p.c. and 71 p.c., respectively. The 10-year relapse free survival was 69 p.c. Multivariate analysis showed that only age, histology and neurological function were correlated with survival time. Patients under 30 years of age, with ependymoma, and with very good, good or moderate neurological function carried the best prognosis.


  134/229

  Tytuł oryginału: System mammograficznej stereotaktycznej biopsji mammotomicznej (MSBM) w diagnostyce przedklinicznych zmian gruczołu piersiowego
  Autorzy: Tabor Jacek, Popiela Tadeusz J., Nowak Wojciech
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.55-58, tab., bibliogr. 4 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  135/229

  Tytuł oryginału: Skuteczność leczenia torbieli wątroby przy pomocy metod małoinwazyjnej chirurgii : fenestracja laparoskopowa i drenaż przezskórny pod kontrolą USG
  Autorzy: Popiela Tadeusz, Kulig Jan, Nowak Wojciech, Kołodziejczyk Piotr, Sierżęga Marek, Deja Rafał
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.106-109, bibliogr. 7 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  136/229

  Tytuł oryginału: Kostno-mięśniowe uszypułowane przeszczepy w leczeniu powikłanych złamań kości goleni i szyjki kości udowej
  Autorzy: Kalewski Andrzej, Marczyński Wojciech, Nowak Grzegorz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.369-380, il., bibliogr. 38 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.


  137/229

  Tytuł oryginału: Nadnamiotowe torbiele pajęczynówki u dzieci - przegląd metod leczenia.
  Tytuł angielski: Supratentorial arachnoidal cysts in children - review of surgery.
  Autorzy: Strzyżewski Krzysztof, Jarmusz Krzysztof, Nowakowska Katarzyna, Huber Zdzisław
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.36-42, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1982-2001 leczono układami zastawkowymi, usunięciem ściany torbieli i fenestracją torbieli drogą kraniotomii i neuroendoskopową fenestracją torbieli dwadzieścia dwoje dzieci z torbielami nadnamiotowymi pajęczynówki, pochodzenia wrodzoengo i pourazowego. W okresie 6 miesięcy do 20 lat od zabiegu każdą z metod poddano ocenie skuteczności biorąc pod uwagę zmianę wielkości torbieli, zachowanie się objawów neurologicznych, rozwój dzieci, liczbę i rodzaj powikłań.


  138/229

  Tytuł oryginału: Zarys historii chirurgii podstawy czaszki.
  Tytuł angielski: A brief history of cranial base surgery.
  Autorzy: Wieloch Michał, Żukiel Ryszard, Nowak Stanisław, Jankowski Roman
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.51-57, il., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Rozwój nowych koncepcji naukowych oraz technik chirurgicznych następuje stopniowo i ma charakter ewolucyjny. Autorzy przedstawiają krótką historię chirurgii podstawy czaszki, pionierów tej nowej specjalności i ich osiągnięcia.


  139/229

  Tytuł oryginału: Rzadkie guzy okolicy kąta mostowo-móżdżkowego.
  Tytuł angielski: Rare cerebellopontine angle tumors.
  Autorzy: Blok Tomasz, Nowak Stanisław
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.58-60, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1992-2002 w Klinice Neurochirurgii w Poznaniu leczono 100 chorych z guzami zlokalizwanymi w okolicy kąta mostowo-móżdżkowego. Autorzy przedstwiają doświadczenia własne w leczeniu operacyjnym rzadkich histopatologicznie guzów umiejscowionych w tej okolicy. Przedstawiono 26 przypadków chorych, omawiając objawy klniczne i wyniki leczenia oraz dokonano analizy piśmiennictwa dotyczącego omawianej problematyki.


  140/229

  Tytuł oryginału: Białka apoptotyczne w guzach mózgu.
  Tytuł angielski: Apoptotic proteins in brain tumors.
  Autorzy: Dorszewska Jolanta, Adamczewska-Goncerzewicz Zofia, Żukiel Ryszard, Nowak Stanisław
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.67-72, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W procesie kancerogenezy wzrasta poziom wolnych rodników tlenowych. Reaktywne formy tlenu uszkadzają DNA. Odpowiedzią organizmu na uszkodzenia DNA jest aktywacja polimerazy poli-ADP-rybozy (PARP) oraz białka p53. Białko p53 wpływa na poziom białek Bax i Bcl-2. Badaniu poddano poziom 4 białek apoptotycznych: białka p53, Bax, Bcl-2, PARP oraz podjednostki 85 kDa (produktu rozpadu białka PARP pod wpływem kaspazy-3) u 16 pacjentów (13 kobiet i 3 mężczyzn) w wieku 27 do 71 lat metodą Western Blot.xNa podstawie badania histopatologicznego pacjentów podzielono na 4 grupy: I obejmowała 2 przypadki guzów przerzutowych do mózgu, II - 4 chorych z oponiakami, III - 9 przypadków glejaków złośliwych mózgu, IV - 1 obrzeże guza astrocytoma. Wykazano zróżnicowane poziomy białek apoptotycznych w poszczególnych guzach mózgu. Połowa badanych nowotworów nie posiadała białka p53. Natomiast ponad połowa guzów złośliwych wykazywała podwyższony poziom białka Bcl-2 w stosunku do białka Bax. Całkowity rozpad białka PARP występował w guzach o różnym stopniu złośliwości biologicznej. Z dokonanych badań wynika, że guzy przerzutowe, łagodne i złośliwe w różnym stopniu zmieniają ekspresję badanych białek apoptotycznych.


  141/229

  Tytuł oryginału: Epigenetyczna modyfikacja DNA.
  Tytuł angielski: Epigenetic modyfication of DNA.
  Autorzy: Żukiel Ryszard, Nowak Stanisław, Barciszewska Mirosława Z., Gawrońska Iwona, Barciszewski Jan
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.73-78, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obecnie wiemy, że dotychczas stwierdzane zaburzenia genetyczne w komórkach nowotworowych nie są jedynymi zmianami w ich genomie. Współistnieją z nimi różwnież inne mechanizmy biorące udział w nowotworzeniu, do których należą zmiany epigenetyczne, takie jak metylacja DNA i mutacje w zakresie histonów. Modyfikacje epigenetyczne zachowują stałą sekwencję kodu DNA, mają charakter dziedziczny i wpływają na zakres transkrypcji genu. Do modyfikacji epigenetycznych należy metylacja DNA polegająca na przyłączeniu grupy metylowej do węgla 5' cytozyny. Ten wysoce aktywny i ściśle regulowany proces jest wiernie przenoszony na następne komórki podczas ich podziału. Jednak nadal nie są znane mechanizmy regulacyjne pozwalające na demetylację podczas wczesnych stadiów rozwoju embrionalnego aby następnie odtworzyć właściwy kształt metylacji. W komórkach eukariotycznych, tak DNA jak i histony przybierają postać nukleosomów będących wyższego rzędu strukturą chromatyny. Celem posttranslacyjnej modyfikacji, obejmującej acetylację i metylację, są zakończenia aminowe histonów co prowadzi w efekcie do wzmocnienia czynników regulacyjnych, oddziaływuje na struktrę chromatyny i determinuje transkrypcję.


  142/229

  Tytuł oryginału: Postępowanie neurochirurgiczne w nowotworach kręgosłupa.
  Tytuł angielski: Neurosurgical procedures in vertebral column neoplasms.
  Autorzy: Jankowski Roman, Nowak Stanisław, Żukiel Ryszard, Drews Michał, Pyda Przemysław
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.79-90, il., bibliogr. 62 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zagadnienia kliniczne związane z nowotworami pierwotnymi przerzutowymi w różnych odcinkach kręgosłupa. Omówiono postępowanie diagnostyczne, wskazania i przeciwwskazania do leczenia operacyjnego oraz technikę leczenia operacyjnego.


  143/229

  Tytuł oryginału: Sylwetka i działalność naukowa Profesora Feliksa Tokarza. Badania nad czynnością odruchową rdzenia kręgowego. Rozwój i wdrożenie metod leczenia chorób naczyniowych mózgu.
  Tytuł angielski: Biography and scientific activity of Professor Feliks Tokarz. Examinations of the reflexive function of the spinal cord. Development and practice of a treatment techniques of the cerebral vascular diseases.
  Autorzy: Żukiel Ryszard, Nowak Stanisław
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.105-109, il., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Tokarz
 • Feliks 1926-1991

  Streszczenie polskie: Prof. Tokarz urodził się w 1926 r. w Mierzeniu, niedaleko Krakowa. Sudia medyczne ukończył na Uniwersytecie i Politechnice Wrocławskiej. W 1948 r. rozpoczął pracę w Klinice Neurochirurgii we Wrocławiu, a po trzech latach przeniósł się do Kliniki Neurochirurgii Akademii Medycznej w Poznaniu. Tutaj uzyskał stopień profesora a od 1972 r. kierował Kliniką prowadząc aktywną działalność aż do śmierci, w 1991 r. Prof. Tokarz był utalentowanym neurochirurgiem. Szczególnie interesował się urazami czaszkowomózgowymi spastycznością rdzeniową, a najwięcej czasu poświęcił chirurgii naczyniowej mózgu. Autorzy przedstawiają curriculum vitae i najważniejsze osiągnięcia naukowe prof. Tokarza.


  144/229

  Tytuł oryginału: Prevalence and risk factors for airway diseases in farmers - summary of results of the European Farmers' Project.
  Autorzy: Radon Katja, Monso Eduard, Weber Christoph, Danuser Brigitta, Iversen Martin, Opravil Ulrike, Donham Kelley, Hartung J”rg, Pedersen Soeren, Garz Susanne, Blainey David, Rabe Uta, Nowak Dennis
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (2) s.207-213, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of the European Farmers' Project was to determine prevalence and risk factors of respiratory diseases in farmers across Europe. A cross-sectional study in 7 centres was carried out. In the first stage of the study, nearly 8000 farmers in Denmark, Germany, Switzerland, the UK, and Spain answered a standardised questionnaire on farming characteristics and respiratory symptoms. The second stage of the study included exposure assessment and lung function measurements in 4 of the centres. Within the group of farmers, pig farmers were at high risk of asthma-like syndrome as compared to farmers keeping other kinds of animals. Among plant farmers, greenhouse workers were at higher risk for symptoms of asthma. The prevalence of symptoms of allergies were significantly lower among animal farmers as compared to the population of the European Community Respiratory Health Survey. In contrast, animal farmers had a signifcantly higher prevalence of symptoms of chronic bronchitis. The major risk factor for respiratory symptoms was shown to be ventilation of the animal houses and greenhouses. Intervention studies are now warranted to test the effectiveness of improved ventilation on respiratory health. The reasons for the low prevalence of allergic diseases among farmers are currently under study.


  145/229

  Tytuł oryginału: Zatrucie benzodiazepinami a czynność ośrodkowego układu nerwowego.
  Autorzy: Nowak Stanisław, Sobieszek Grzegorz, Błaszczyk Barbara, Stelmasiak Zbigniew, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.714-717, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Benzodiazepines (BZD) are effective GAVA enhancers and consequently may interact with other centrally depressant drugs and alcohol. BZD overdose combined with the above agents may be even fatal. Recently, experiemntal data clearly indicate that peripherally administered BZD produce massive apoptosis in brains of infant rodents. Intensive investigations should follow to find out whether this effect can be also extended to clinical conditions.


  146/229

  Tytuł oryginału: Neuroprotekcja w neurologii.
  Autorzy: Stelmasiak Zbigniew, Krzyżanowski Maciej, Nowak Stanisław, Błaszczyk Barbara, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.734-737, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Glutamate and oxidative stress are main factors responsible for neurodegeneration. Experimental data indicate that some antiepileptic drugs, especially tiagabine and topiramate, exert neuroprotective effects. In experimental models of Alzhemer's and Parkinson's diseases, potent neuroprotection was provided by memantine (in both models), inhibitors of acetylcholinesterase, antioxidants (Alzheimer's disease) and especially dopaminergic agonists or A2A adenosine receptor antagonists (Parkinson's disease). Clinical data accentuate the importance of memantine, dopaminergic agonists and riluzole in chronic neurodegeneartive diseases.


  147/229

  Tytuł oryginału: Eksperymentalne i kliniczne przesłanki racjonalnej antybiotykoterapii bakteryjnych zakażeń przedniego odcinka gałki ocznej oraz aparatu ochronnego oka.
  Tytuł angielski: Experimental and clinical aspects according rational use of antybiotics for external bacterial ocular infections treatment.
  Autorzy: Nowak Przemysław, Chojna-Sokoła Aleksandra, Nowak Elżbieta
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.61-65, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This paper focus on widely used in ophthalmology antibacterial groups of agents: aminoglycosides and fluoroquinolones. There agents were described in a light of usability criteria for external ocular infections treatment, including mechanisms of action, antibacterial spectrum, clinical effectiveness, side effects and other.


  148/229

  Tytuł oryginału: Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracującymi : procedury przeprowadzania badań profilaktycznych osób narażonych na wybrane czynniki chemiczne nieuwzględnione we "Wskazówkach metodycznych w sprawie badań profilaktycznych pracowników"
  Autorzy: Wągrowska-Koski Ewa, Nowakowska Bożena, Soćko Renata, Czerczak Sławomir
  Źródło: - Łodź, Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2002, 94, [2] s. : tab., bibliogr. 60 poz., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,958

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  149/229

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy. Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cichy Wojciech, Jarosz Jadwiga, Książyk Janusz, Łukasik Maria, Mazurczak Tadeusz, Milanowski Andrzej, Nowakowska Anna, Orlik Teresa, Pawlik Jacek, Piotrowski Robert, Pogorzelski Andrzej, Prusak Jarosław, Sands Dorota, Skorupa Wojciech, Stolarczyk Anna, Teysseire Mikołaj, Walkowiak Jarosław, Wierzbicka Martyna, Witt Michał, Żebrak Jerzy
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (1) s.29-36, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mukowiscydoza (ang. cystic fibrosis) jest najczęstszą, uwarunkowaną genetycznie chorobą monogenową, dziedziczącą się autosomalnie recesywnie.


  150/229

  Tytuł oryginału: Flora bakteryjna i grzybicza w wybranych materiałach klinicznych u dzieci z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Bacterial and fungal flora in some clinical materials in children with diabetes type 1.
  Autorzy: Nowakowska Maria, Jarosz-Chobot Przemysława
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (2) s.83-88, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Dzieci, u których nie uzyskuje się dobrej kontroli metabolicznej cukrzycy, są narażone na częste występowanie zakażeń wywołanych własną florą (zakażenia endogenne). Cel pracy: Określenie częśtości występowania bakterii chorobotwórczych i oportunistycznych oraz grzybów z rodzaju candida. Materiał i metody: Badano mocz, wymazy z jamy ustnej i gardła oraz wymazy z dróg moczowo-płciowych u 130 dzieci z cukrzycą (62 chłopców i 68 dziewcząt) hospitalizowanych z powodu świeżego ujawnienia (53 dzieci) lub niewyrównania (77 chorych) cukrzycy. Kostanowiło 29 dzieci z zaburzeniami wzrostu, u których badano jedynie mocz i wymazy z jamy ustnej i gardła, izolację i identyfikację drobnoustrojów przeprowadzonyco metodami stosowanymi w diagnostyce mikrobiologicznej. Wyniki: Staphylococcus aureus wykazano u 43 (33 proc.) dzieci z cukrzycą. Bakterie te izolowano z różnych materiałów, przy czym nie stwierdzono, aby były obecne w gardle częściej u dzieci z cukrzycą, niż u dzieci zdrowych. Streptococcus z grupy B izolowano u 29 dzieci (22,3 proc.), w tym u 10 w gardle. Bakterii tych nie stwierdzono u dzieci zdrowych. Bakteriurię bezobjawową stwierdzono u 15 (11,5 proc.) dzieci z cukrzycą oraz u 2 (6,9 proc ) dzieci zdrowych. Grzyby wykazano u 58 (44,6 proc.) dzieci z cukrzycą. Najczęściej izolowano gatunek Candida albicans (u 49 dzieci), rzadziej inne gatunki. Candida spp. izolowano z różnych materiałów, również w ilościach nieznamiennych z moczu, u 9 dzieci. Wnioski: ...

  Streszczenie angielskie: Background: Children with poorly controlled diabetes are exposed to infections often caused by endogenous flora. Aim: To estimate incidence of pathogenic and opportunistic bacteria and fungi of Candida species. Material and methods: The urine, smears from the oral cavity and the pharynx as well as from the urogenital tract were examined in 130 children (62 boys and 68 girls) hospitalised because of newly diagnosed (53 children) or poorly controlled diabetes (77 patients). 29 children with short stature were the control groupo, in these children only the urine and smears from the oral cavity and the pharynx were only examined. Culture and identification of microorganisms were performed according to the methods used in microbiological diagnosis. Antifungal susceptibility testing was estimated with FUNGITEST Sanofi Pasteur and ATB Fungus bioMerieux. results: Staphylococcus aureus in 43 diabetic children (33 p.c.) was observed. Staphylococcus aureus from fifferent clinical materials was isolated; there was no difference in the frequency of occurence of S. aureus in flora of the oral cavity and the pharynx in diabetic children in comparison with healthy children. Streptococcus group B in 29 (22,3 p.c.) was isolated, among them in 10 children from the pharynx. In healthy children Streptococcus group B was not observed. A significant bacteriuria was observed in 15 diabetic children (11,5 p.c.) and in 2 healthy children (6,9 p.c.). Fungi in 58 diabetic children (44,6 p.c.) ...


  151/229

  Tytuł oryginału: Wpływ diety niskokalorycznej oraz systematycznego wysiłku fizycznego na metabolizm kostny u otyłych dziewcząt i chłopców.
  Tytuł angielski: Influence of low-calorie-diet and systematic physical effort on bone metabolism in obese girls and boys.
  Autorzy: Nowak Alicja, Szczęśniak Łucja, Kasprzak Zbigniew, Rychlewski Tadeusz, Stemplewski Rafał
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.44-48, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Uznanym sposobem redukcji otyłości jest dieta niskoenergetyczna oraz zwiększona aktywność fizyczna. Cel. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu terapii redukującej masę ciała na biochem. wskaźniki metabolizmu kostnego w surowicy krwi 15-letnich otyłych dziewcząt i chłopców. Metody. Badań przez okres 28 dni wykonywali codziennie 30-min. Wysiłek na ergometrze rowerowym o intensywności 70 proc. maksymalnego pochłaniania tlenu (V02max.). Jednocześnie stosowano dietę niskokaloryczną na poziomie średnio 1300 kcal. Przed przystąpieniem do terapii i po jej ukończeniu w surowicy krwi żylnej oznaczano stężenie osteokalcyny, aktywność fosfatazy alkalicznej (bALP), stężenie C-końcowego telopeptydu kolagenu typu I (ICTP), stężenie glukozy, insuliny, hormonu wzrostu, kortyzolu testosteronu, a we krwi kapilarnej wskaźniki równowagi kwasowo-zasadowej i poziom mleczanu. Wyniki. Po 4 tyg. terapii, u dziewcząt stwierdzono istotny przyrost stężenia osteokalcyny (średnio o 19,3 proc.; p 0,01) i u chłopców wzrost aktywności bALP (średnio o 7,5 proc.; p 0,05). Stężenie osteokalcyny u chłopców i aktywność bALP u dziewcząt nie uległy zmianie. Stężenie ICTP uległo wzrostowi w obu grupach, kolejno średnio o 11,9 proc. (p 0,05) i 18,6 proc. (p 0,01). Wnioski. Zastosowana terapia u chłopców przyczyniła się do nasilenia resorpcji kostnej w stosunku do kościotworzenia, natomiast u dziewcząt doprowadziła do nasilenia syntezy tkanki kostnej w stosunku do tej degradacji.


  152/229

  Tytuł oryginału: Radiometryczna analiza zniekształcenia klatki piersiowej i kręgosłupa po leczeniu operacyjnym skoliozy idiopatycznej metodą C-D.
  Tytuł angielski: The radiometric analysis of the chest and spine deformity following surgical treatment of idiopathic scoliosis by the C-D method.
  Autorzy: Nowak R., Mrozek S., Miecznikowski W.
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.559-566, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Materiał i metody. W grupie 61 chorych z idiopatycznym bocznym skrzywieniem kręgosłupa zastosowano leczenie operacyjne metodą C-D. W oparciu o wybrane wskaźniki radiologiczne mierzone na radiogramach a-p i bocznych kręgsłupa oraz przekrojach tomokomputerowych na szczycie wygięcia dokonano oceny pooperacyjnych zmian kształtu kręgosłupa i klatki piersiowej oraz oceniono statystycznie wzajemny wpływ korekcji poszczególnych składowych deformacji kręgosłupa i klatki piersiowej. Wyniki i dyskusja. Po operacji C-D stwierdzono statystycznie znamienne zmniejszenie kąta Cobba (60 proc.) rotacji osiowej (RAsag-9 proc, RAml-18 proc.) oraz zniekształcenia klatki piersiowej (RHi-24 proc.) Zmiany kształtu kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej nie były statystycznie znamienne. W przypadku niektórych chorych zaobserwowano pooperacyjne zwiększenie kąta rotacji osiowej podobnie jak wskaźnika garbu (RHi). Korekcja deformacji klatki piersiowej okazała się być związana z przemieszczeniem szczytu wygięcia w kierunku linii środkowej ciała, lecz w płaszczyźnie horyzontalnej współczynnik korelacji miał wartość ujemną prawdopodobnie ze względu na utrwalone zmiany strukturalne. Zmniejszenie rozmiarów garbu żebrowego było związane ze zmianami rotacji osiowej na szczycie skrzywienia.


  153/229

  Tytuł oryginału: Actin in human colon adenocarcinoma cells with different metastatic potential.
  Autorzy: Nowak Dorota, Krawczenko Agnieszka, Duś Danuta, Malicka-Błaszkiewicz Maria
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (4) s.823-828, il., bibliogr. s. 827-828 - 38 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Wrocław 09. 2002
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Four human colon adenocarcinoma cell line variants with different metastatic potential were used to examine whether a correlation exists between actin level, state of actin polymerization and invasiveness of tumour cells. Monomeric (G), toatal (T) and filamentous (F) actin were determined in the cytosolic fraction of these cells. A statistically significant decrease in G actin level and increase in the state of actin polymerization (measued by F : G actin ratio) were found in the cytosol of three cell variants with higher metastatic potential and invasiveness (EB3, 3LNLN 5W) compared with the parental cell line (LS180). Our experimental data lead to the conclusion that there is a correlation between the metastatic capacity of human colon adenocarcinoma cells and the state of actin polymerization.


  154/229

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cichy Wojciech, Jarosz Jadwiga, Książyk Janusz, Łukasik Maria, Mazurczak Tadeusz, Milanowski Andrzej, Nowakowska Anna, Orlik Teresa, Pawlik Jacek, Piotrowski Robert, Pogorzelski Andrzej, Prusak Jarosław, Sands Dorota, Skorupa Wojciech, Stolarczyk Anna, Teisseyre Mikołaj, Walkowiak Jarosław, Wierzbicka Martyna, Witt Michał, Żebrak Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.138, 140-146, tab.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono diagnostykę mukowiscydozy, zasady leczenia farmakologicznego i dietetycznego. Podkreślono rolę suplementacji enzymami trzustkowymi oraz kompleksowego leczenia zapaleń oskrzelowo-płucnych.


  155/229

  Tytuł oryginału: Phenolic acids from Cydonia japonica Pers.
  Tytuł polski: Kwasy fenolowe w Cydonia japonica Pers.
  Autorzy: Sokołowska-Woźniak A[nna], Szewczyk K, Nowak R[enata]
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.214-218, tab., bibliogr. 11 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Metodą dwukierunkowej chromatografii cienkowarstwowej (2D-TLC) oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) analizowano zespółfenolokwasów z owocni, nasion i liści C. japonica. Zidentyfikowano czternaście fenolokwasów. Dominującymi kwasami w badanych surowcach były: kawowy, protokatechowy, galusowy, p-hydroksybenzoesowy, p-kumarowy, syryngowy i wanilinowy. Zawartość poszczególnych kwasów w badanych frakcjach była zróżnicowana. W liściach kwasy występowały w największej ilości, zwłaszcza kwas kawowy - 266,25 ćg/g, i kwas protokatechowy - 123,80 ćg/g.

  Streszczenie angielskie: Phenolic acids from pericarps, seeds and leaves in the C. japonica were analysed by means of two dimensional thin layer chromatography and RP-HPLC methods. The fourteen acids were identified. The following phenolic acids predominated in all the examined material: caffeic, protocatechnic, gallic, p-hydroxybenzoic, p-coumaric, ferulic, syringic, vanilic. The content of nine major phenolic acids was described. In leaves acids occurred in the greatest content, especially caffeic (266.25 ćg/g) and the protocatechuic acid (123.80 ćg/g).


  156/229

  Tytuł oryginału: Optimization of a measurement of flavonol aglycones in some medicinal plants by SPE-RP-HPLC method. P. 1: Analysis of standard aglycones mixture stability in different hydrolysis conditions.
  Tytuł polski: Optymalizacja oznaczania aglikonów flawonolowych metodą SPE-RP-HPLC w niektórych ekstraktach roślinnych.
  Autorzy: Nowak R[enata]
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.225-232, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Celem pracy była optymalizacja metody oznaczania flawonoli w ekstraktach roślinnych. W pierwszym etapie badano wpływ stosowanych warunków warunków hydrolizy na stabilność i detekcję aglikonów flawonowych. Wykazano, między innymi, dużą trwałość większości wzorcowych aglikonów flawonolowych podczas ogrzewania w środowisku kwasowym oraz znaczący wpływ środowiska reakcji (rodzaju i stężenia kwasu) na wysokość i pole powirzchni analizowanych związków. Wskazano na potrzebę stosowania w analizie ilościowej roztworów substancji wzorcowych o pH zbliżonym do pH analizowanych hydrolizatów oraz na możliwość otrzymania zafałszowanych wyników podczas zastosowania kwasu siarkowego do hydrolizy badanego ekstraktu.

  Streszczenie angielskie: The aim of this examination was optimization of flavonols' detection method in plant's extracts. In the first stage of the research the analysis of standard aglycones mixture stability in different hydrolysis conditions was performed. It was shown, among others, that most of the flavonols aglycones presented high durability during heating with acid. Moreover, the significant impact of acidity of environment of the reaction (acid's kind and concentration) on the height and surface area of analyzed compounds was observed. These facts indicate the necessity of using in quantitative analysis solutions of standards of pH similar to pH of analyzed hydrolyzates. Also the possibility of obtaining incorrect results while using sulfuric acids as hydrolytic medium of the examined extracts was shown.


  157/229

  Tytuł oryginału: Polimorfizm genów HLA klasy II w populacji południowo-zachodniej Polski.
  Tytuł angielski: HLA class II polymorphism in south-west Polish population.
  Autorzy: Nowakowska Beata
  Źródło: Dział. Nauk. PAN 2002 (14) s.129-130, bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 801,551

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Śląsk


  158/229

  Tytuł oryginału: Some remarks on coral reefs, mathematical modelling and organic architecture of the future
  Autorzy: Nowak Jakub, Foryś Urszula, Mokwa-Borkowska Anna
  Źródło: W: Proceedings of the Eight National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine - Warszawa, 2002 s.43-48, il., bibliogr. 8 poz. - 8 Krajowa Konferencja pt. Zastosowanie matematyki w biologii i medycynie Łajs 25-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 735,628

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny


  159/229

  Tytuł oryginału: Czy studenci medycyny piją alkohol i dlaczego?
  Tytuł angielski: Do medical students drink alcohol and why?
  Autorzy: Nowak Anna, Chiżyński Krzysztof
  Źródło: Probl. Med. Rodz. 2002: 4 (2) s.12-17, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,528

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena rozpowszechniennia spożywania alkoholu i palenia papierosów u studentów medycyny oraz wyjaśnienie problemu, czy zdobywana w czasie studiów wiedza o szkodliwym wpływie alkoholu i palenia tytoniu na organizm człowieka, powoduje u studentów zmianę "postawy i podejścia" do problemu spożycia alkoholu i palenia tytoniu. Materiał i metodyka. Badaniami objęto 172 studentów Akademii Medycznej oraz 179 studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Badania przeprowadzono przy użyciu ankiety, która zawierała pytania na temat palenia tytoniu, konsumpcji alkoholu, stresu, występowania objawów wegetatywnych, trudności w zasypianiu, łatwego denerwowwania się zadowolenia z wybranego kierunku studiów i z organizacji zajęć na uczelni. Wyniki badań. Odsetek ankietowanych spożywających alkohol nadmiernie był istotnie większy wśród studentów medycyny niż wśród studentów uniwersytetu (45,9 proc. vs 31,2 proc.; p 0,05). Wśród kobiet studentek medycyny odsetek pijących był istotnie większy niż wśród studentek uniwersytetu (47,1 proc. vs 26,2 proc.; p 0,05). Wśród mężczyzn różnica była na granicy istotności statystycznej 62,3 proc. vs 40,3 proc.; p = 0,053). Na obydwu uczelniach największe spożycie alkoholu występuje u studentów końcowych lat studiów. Najmniej alkoholu pili studenci I roku uniwersytetu oraz II i III medycyny. Palaczami tytoniu było 24,4 proc. studentów medycyny i 19,6 proc. studentów uniwersytetu (ns). Wśród studentów medycyny paliło tytoń 21 proc. kobiet i 32,1 proc. mężczyzn (ns). Wśród studentów uniwersytetu paliło tytoń 20,5 proc. kobiet i 18,1 proc. mężczyzn (ns.) ...


  160/229

  Tytuł oryginału: Uraz okołoporodowy a używanie alkoholu i środków uzależniających przez żołnierzy jednostki aeromobilnej (szybkiego reagowania).
  Tytuł angielski: Perinatal disorder and alcohol or other psychoactive substance use in soldiers of airmobile unit.
  Autorzy: Nowakowski Tomasz, Gruszczyński Wojciech, Zboralski Krzysztof
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (3) s.293-303, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Głównym celem podjętych badań było poznanie, analiza i porównawcza ocena występujących nieprawidłowości porodu i ich wpływ na stosunek do środków uzależniających w populacji poborowych wcielanych do pełnienia zasadniczej służby wojskowej w pododdziałach 25 BKPow. (25 Brygada Kawalerii Powietrznej) w 2001 roku. W 2001 roku poddano badaniom psychiatrycznym i psychologicznym 266 poborowych wcielonych do 1 dywizjonu 25 BKPow. Badanie psychiatryczne prowadzono w oparciu o specjalnie skonstruowaną "Kartę badania w okresie wcielenia", która składała się z 17 zagadnień dotyczącyh wywiadu, oceny stanu somatycznego i psychicznego, stosunek do uzależnień. Badanie psychologiczne przeprowadzono z pomocą testów: MOOSA i ACL. Autorzy przedstawili analizę wyników badań nad problemem używania środków uzależniających, przeprowadzonych w populacji żołnierzy z obciążającym wywiadem okołoporodowym w porównaniu z populacją o negatywnym wywiadzie. W badanej populacji żołnierzy u blisko 17 proc. stwierdzono przebycie urazu okołoporodowego. Populacja ta, istotnie częściej, już od wieku szkolnego używała lub nadużywała środków uzależniających i alkoholu. Znacznie częściej w tej grupie występowały zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu. Żołnierze z przebytym urazem okołoporodowym częściej stosują nieracjonalne strategie zaradcze w rozwiązywaniu sytuacji trudnych.

  Streszczenie angielskie: The main aim of the research was analysis and comparative evaluation of perinatal disorders and their influence on addictions in the population of recruits of basic military service of submits of 25 Air Cavalary Brigade. In 2001 year 266 recruits who entered 1 squadron of 25 Air Cavalry Brigade had psychiatric and psychological examination was carried out on the basis of specially constructed "Examination cheart of the recruit" which consist of seventen questions relating to history, physical examination, psychiatric examination, and attitude to addictions. The psychological examinations was carried out using MOOS's and ACL's tests. The authors showed the results of the research on the addictives in the population of soliders with positive perinatal history compare to those with negative one. In the examined population of soliders about 17 p.c. had positive perinatal disorders history. This population more often was an addictives or ever overdosed addictives and alcohol since school years. Psychiatric disorders resulting from alcohol overdose were more frequent in the population. The soldiers with history of perinatal disorders more often use irrational remedial measures while solving problems.


  161/229

  Tytuł oryginału: Współczesne postępowanie diagnostyczne i lecznicze w dysraficznych wadach rdzeniowych.
  Tytuł angielski: Contemporary diagnosis and treatment in spinal dysraphic malformations.
  Autorzy: Nowakowska Katarzyna
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.49-53, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego zwane dysrafiami to jedne z najczęstrzych i najcięższych anomali rozwojowych. W Polsce liczba dzieci urodzonych z wadami cewy nerwowej jest wysoka, stąd zainteresowanie lekarzy wielu specjalności jak najszybszym rozpoznawaniem i jak najskuteczniejszym leczeniem. Celem pracy jest opisanie algorytmu postępowania z płodem i noworodkiem z dysraficzną wadą rdzeniową oraz zaproponowanie leczenia i metod walidacyjnych pacjentów na podstawie analizy klinicznej i specjalistycznych badań dodatkowych. Badaniami katamnestycznymi objęto 84 spośród 241 dzieci z dysraficznymi wadami rdzeniowymi leczonych w Klinice Chirurgii Dziecięcej w latach 1983-1999. Wykonano szczegółową ocenę stanu klinicznego, pogłębioną o wywiady rodzinne i okołoporodowe, oraz badania neuroradiologiczne, neuroelektrofizjologiczne, urodynamiczne i ocenę rozwoju psychoruchowego. Do opracowania statystycznego wykorzystano pakiet statystyczny Statistica v. 5.5 oraz Stat Xact-3. Wyniki badań dowodzą, iż wypracowany wspólnie przez perynatologa, neonatologa, neurochirurga dziecięcego i anestezjologa algorytm postepowania z płodem i noworodkiem pozwala na uzyskanie korzystniejszych wyników leczenia operacyjnego wady dysraficznej, a także towarzyszącej patologii innych układów.


  162/229

  Tytuł oryginału: Współczesna diagnostyka zatorowości płucnej.
  Tytuł angielski: Current diagnostics of pulmonary embolism.
  Autorzy: Nowak Stanisław, Maśluch Ewa
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.719-730, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono współczesne metody z zakresu diagnostyki obrazowej, które mogą być przydatne w rozpoznawaniu zatorowości płucnej. Poruszono także problem dotyczący kontrowersji optymalnego algorytmu diagnostycznego tej choroby.

  Streszczenie angielskie: In this article the current imaging techniques that may be helpful in diagnosing pulmonary embolism are reviewed. The controversy concerning the optimal diagnostic algorithm of the disease is also covered.


  163/229

  Tytuł oryginału: Czynnościowe wyniki leczenia operacyjnego ostrego podskórnego i zastarzałego uszkodzenia ścięgna piętowego metodą rekonstrukcji otwartej.
  Tytuł angielski: Functional results of surgical treatment of acute subcutaneous and inveterate calcaneal tendon lesion with open reconstruction.
  Autorzy: Golec Edward, Widawski Antoni, Chrzanowski Robert, Nowak Sebastian
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (2) s.108-113, tab., bibliogr. 19 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują oceny odległych wyników czynnościowych ostrego podskórnego i zastarzałego uszkodzenia ścięgna piętowego metodą rekonstrukcji otwartej. Materiał kliniczny stanowi 44 chorych, w tym 34 mężczyzn (77,3 proc.) i 10 kobiet (22,7 proc.) w wieku 25-59 lat. U mężczyzn rozpoznano 26 ostrych, podskórnych uszkodzeń ścięgna Achillesa, co stanowi 59,1 proc. oraz 8 uszkodzeń zastarzałych (34,1 proc.). U kobiet natomiast rozpoznano 6 uszkodzeń ostrych (13,6 proc.) i 4 zastarzałe. Badanie kontrolne wykonano u 31 chorych, co stanowi 75 proc. leczonych z powodu uszkodzeń ścięgna piętowego, w tym u 26 mężczyzn (59,1 proc.) i 5 kobiet (11,4 proc.). U kontrolowanych mężczyzn uszkodzeń ostrych było 22, co stanowi 50 proc. oraz 4 uszkodzenia zastarzałe. Natomiast u kontrolowanych kobiet uszkodzeń ostrych ścięgna Achillesa było 4 (9,1 proc.) i jedno zastarzałe. Średni czas obserwacji wynosił 3 lata.


  164/229

  Tytuł oryginału: Rytmika okołodobowa i zegar biologiczny.
  Tytuł angielski: Circadian rhythmicity and biological clock.
  Autorzy: Zawilska Jolanta B., Nowak Jerzy Z.
  Źródło: Sen 2002: 2 (4) s.127-136, il., bibliogr. 78 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wiele procesów życiowych w organizmach prokariotycznych i eukariotycznych przebiega w sposób rytmiczny. Spośród różnych rytmów biologicznych najlepiej opisane i poznane są rytmy okołodobowe, wytwarzane przez endogenne zegary biologiczne. U podłoża pracy zegara biologicznego leży ściśle zaprogramowana, cykliczna ekspresja tak zwanych genów zegarowych i wzajemne, zsynchronizowane w czasie współdziałanie (negatywne lub pozytywne) białek - produktów tych genów. Zaburzenia w działaniu kompleksu zegara biologicznego obserwuje się w różnych stanach patologicznych, między innymi w chronobiologicznych zaburzeniach snu, chorobach neurodegeneracyjnych, chorobach afektywnych oraz w przebiegu pracy zmianowej. W artykule przedstawiono podstawową charakterystykę rytmów okołodobowych, współczesną koncepcję budowy i funkcjonowania kompleksu zegara biologicznego oraz rolę światła i melatoniny, hormonu szyszynkowego, w regulacji pracy zegara biologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału terapeutycznego tych dwóch czynników.


  165/229

  Tytuł oryginału: Prostaglandyna E1 w leczeniu chorób zapalnych naczyń obwodowych a zmiany w mikrokrążeniu.
  Tytuł angielski: Prostaglandin E1 in the treatment of inflammatory peripheral vessel diseases - microcirculation assessment.
  Autorzy: Nowakowski Przemysław, Ziaja Krzysztof, Zejc Dariusz, Urbanek Tomasz, Kucharzewski Marcin, Ziaja Damian
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (3) s.133-138, il., tab., bibliogr. 11 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Sprawnie działające mikrokążenie zapewnia prawidłowe funkcjonowanie kończyny. Uszkodzenie mikrokrążenia związane z zapalnymi chorobami naczyń włosowatych stanowi istotny problem dla chirurga naczyniowego. Próby leczenia chirurgicznego za pomocą sympatektomii lędźwiowej lub piersiowej są mało efektywne. Nadzieję na zmniejszenie częstości i rozległości amputacji w przypadku chorób zapalnych naczyń włosowatych stworzył preprat prostaglandyny E1 (alprostadil), którego działanie obejmuje istotne elementy ułatwiające przepływ przez mikrokrążenie. Materiał i metody: W latach 1995-2002 leczeniem objęto 122 pacjentów w przedziale wiekowym 20-55 lat. U chorych wykorzystano uprzednio inne możliwości leczenia chirurgicznego i farmakologicznego z miernym, najczęściej krótkotrwałym efektem. Pacjentów kwalifikowano na podstawie badania klinicznego, wykluczającego istnienie niedrożności naczyń tętniczych na poziomie udowym lub biodrowym oraz wykonując badanie kapilaroskopowe i laserową przepływometrię doplerowską (Laser Doppler Flowmetry). Wyniki: Poprawę stanu miejscowego uzyskano u 60,2 proc. leczonych, pogorszenia w okresie obserwacji nie stwierdzono u żadnego chorego. U 3 pacjentów przerwano kurację ze względu na objawy uczulenia lub złą tolerancję leku. U 46 chorych (37,5 proc.) nie zaobserwowano poprawy. Wnioski: 1. Prostaglandyna E1 (alprostadil) jest skutecznym preparatem w leczeniu zapalnych chorób naczyń i powinna być lekiem z wyboru w przypadku nieskuteczności ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The condition of the microcirculation is one of the decisive factors regulating proper tissue blood supply. Due to the very difficult treatment of the disease concerning this level of the vascular bed, the damage of microvessels occurring in patietns with inflammatory arterial diseases still remains an unsuccessfully resolved problem for the vascular surgeon. The treatment of the disease using lumbar or thoracic sympathectomy is very of ten insufficient. In looking for a new promising pharmacological therpay improving microcirculation flow, the use of prostanoids was proposed (e.g. Prostaglandin E1 - alprostadil). Material and methods: A group of 122 patients (aged 20-55 years) treated with prostanoids at the Department of General and Vascular Surgery of the Silesian Medical Academy was investigated. All the patients underwent previous surgical (sympathectomy, distal amputations) or pharmacological treatemnt (heparin, pentoxyfilin, dextran), usually with moderate and short clinical condition improvement. The patients were qualified according to clinical eamination (excluding the existence of femoral and iliac artery occlusions) and the results of capillaroscopy and laser Doppler Flowmetry of the affected limb. Results: Clinically documented signigicant improvement was obtained in 60.2 p.c. of patients. There were no cases of local conditions worsening the present condition. In 3 cases the treatment was stopped due to allergic reaction or bad tolerance ...


  166/229

  Tytuł oryginału: Operacyjne leczenie wrodzonych zniekształceń klatki piersiowej
  Autorzy: Serafin Jan, Świątkowski Jan, Majkusiak Rafał, Nowakowski Piotr
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.385-391, il., tab., bibliogr. 43 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  167/229

  Tytuł oryginału: The effect of amphetamine sensitization on mouse immunoreactivity.
  Autorzy: Kubera M., Filip M., Basta-Kaim A., Nowak E., Budziszewska B., Tetich M., Holan V., Korzeniak B., Przegaliński E.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (2) s.233-242, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Recent studies indicate a role of the immune system in the behavioral effects of amphetamine in rodents. In the present study we attempted to find a connection between the behavioral changes induced by repeated, intermittent administration of amphetamine and some immunological consequences of sensitization to amphetamine in mice. Male Albino Swiss mice were treated repeatedly (for 5 days) with amphetamine (1 mg/kg, i.p.). On day 9, they received a challenge dose of amphetamine (1 mg/kg). Acute administration of amphetamine increased their locomotor activity by ca. 40 p.c. In animals treated repeatedly with amphetamine, the challenge dose of the psychostimulant induced behavioral sensitization, i.e. the higher locomotor activation as compared with that after its first administration to mice. Immune functions were evaluated by the ability of splenocytes to proliferate and to produce cytokines such as interferon ç(IFN-ç), interleukin (IL)-4 and IL-10. Acute amphetamine administration significantly decreased, by ca. 30 p.c. and 25 p.c., the proliferation of splenocytes in response to an optimal and a suboptimal dose of concanavalin A (Con A), respectively, and increased their ability to produce IL-4. Chronic intermitent treatment with amphetamine significantly decreased, by ca. 65 p.c. and 50 p.c., the proliferative response of T cells to an optimal and a suboptimal dose of Con A, respectively, and diminished by 20 p.c. the metabolic activity of splenocytes. The above data showed that both acute and chronic amphetamine ...


  168/229

  Tytuł oryginału: 7- nitroindazole enhances amphetamine-evoked dopamine release in rat striatum. An in vivo microdialysis and voltammetric study.
  Autorzy: Nowak P., Brus R[yszard], Oświęcimska J., Sokoła A., Kostrzewa R. M.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (2) s.251-263, il., bibliogr. 55 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The intracellular second messenger nitric oxide (NO) is implicated in a variety of physiological functions, including release and uptake of dopamine (DA). In the described study, in vivo microdialysis and differential pulse voltammetric techniques were used to determine the involvement of NO in release of DA and its metabolites (dihydroxyphenylalanine, DOPAC; homovanillic acid, HVA) in neostriatum of freely moving rats. While the NO donor molsidomine (30.0 mg/kg; MOLS) and neuronal NO synthase-(nNOS-) inhibitor 7-nitroindazole (10.0 mg/kg; 7-NI) had no effect on the basal in vivo microdialysate level of DA, 7-NI specifically enhanced D,L-amphetamine- (1.0 mg/kg i.p.; AMPH) evoked release of DA. Basal or AMPH effects on DOPAC and HVA levels were not influenced by MOLS or 7-NI. Findings indicate that nitrergic systems have an important role in mediating effects of AMPH on dopaminergic systems.


  169/229

  Tytuł oryginału: Metoda fotodynamiczna w diagnostyce zmian nowotworowych na szyjce macicy i sromie.
  Autorzy: Nowakowski Zbigniew
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (6) s.256
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  170/229

  Tytuł oryginału: Ocena działania preparatu Solcoseryl u chorych po rekonstrukcji naczyń z powodu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: Efficacy of Solcoseryl in patients with pre-gangrene of lower limbs treated by vascular reconstructive surgery.
  Autorzy: Markiel Zbigniew, Ziaja Krzysztof, Zejc Dariusz, Samorodny Jacek, Simka Marian, Nowakowski Przemysław, Szaniewski Krzysztof, Kuczmik Wacław
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (4) s.167-173, il., tab., bibliogr. 6 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp: Celem pracy była ocena skuteczności leczenia stosowanym dożylnie preparatem Solcoseryl u chorych po rekonstrukcjach naczyń z powodu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych i wyczerpaniu wszystkich możliwości dalszego leczenia chirurgicznego. Założono, że podawanie preparatu Solcoseryl chorym po udanej rekonstrukcji naczyniowej powoduje szybkie ustąpienie bólu i obrzęku, przyspieszenie gojenia się owrzodzeń i demarkacje martwicy. Materiał i metody: Do badanej grupy zakwalifikowano 60 chorych leczonych operacyjnie z powodu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych. Średnia wieku wynosiła odpowiednio dla dwóch grup 59.2 i 57.8 roku. Badanie przeprowadzono metodą podwójnie ślepej próby. Chorym podawano 20 ml Solcoserylu na dobę przez 15 dni. Wszystkich chorych poza tym, leczono w sposób typowy, jaki stosuje się po operacjach naczyń. Wyniki: Po przeprowadzeniu próby stwierdzono istotne różnice w wartościach współczynnika dopplerowskiego, szybkości przewodnictwa, oksymetrii oraz wielkości owrzodzenia na korzyść grupy przyjmującej bezbiałkowy dializat pełnej krwi cielęcej (HD, hemodialysate solcoseryl). Nie wykazano istotnych statystycznie różnic między wartościami współczynnika kostka-ramię (API, annkle-brachial index) dla grup HD i placebo. Na podstawie oceny wyników odległych wśród 18 chorych z grupy HD dobry wynik stwierdzono u 10 chorych, a zły - u 8. Wśród 22 chorych z grupy placebo dobry wynik uzyskano u 5 chorych, zły - u 17. Wnioski: Dożylne podawanie ...

  Streszczenie angielskie: Beckground: The aim of this double-blind study was to evaluate the efficacy of intravenous injection of Solcoseryl (HD) in patients who underwent vascular reconstruction due to pre-gangrene of the lower extremities. Other surgical approaches were infective in these patients. In this study, the authors can establish that Solcoseryl would alleviate pain and oedema, and stimulate demarcation of necrotic tissues and healthy of ulcers. Material and methods: The study was performed in 60 patients with pre-gangrene of the lower extremities treated by reconstructive vascular surgery. Solcoseryl (20 ml/day) was administered intravenously for 15 days, in addition to routine treatment. Results: HD-treated patients showed a significant improvement in the Doppler index, nerve conduction, oxymetry and ulcer size. There were no significant differences in the API index between HD-treated and placebo-treated patients. After 2-year follow-up in 18 HD-treated patients, 10 responded to therapy (no claudication), whereas 8 did not (persistent pain or amputation). Of 22 placebo-treated patients, 5 patients responded to therapy and 17 did not. Conclusions: Intravenous injection of Solcoseryl in patients with pre-gangrene treated by vascular reconstruction accelerates the healing of peripheral necrotic lesions. Intravenous injection of Solcoseryl in patients with pre-gangrene of lower limbs treated by vascular reconstruction increases tissue oxygenation and alleviates the effects of ...


  171/229

  Tytuł oryginału: Wczesne wyniki endowaskularnego leczenia krytycznego zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej.
  Tytuł angielski: The early results of the endovascular treatment of internal carotid artery stenosis.
  Autorzy: Kuczmik Wacław, Ziaja Damian, Kostyra Jacek, Urbanek Tomasz, Kowalewska-Twardela Teresa, Szaniewski Krzysztof, Nowakowski Przemysław, Zjaja Krzysztof
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (4) s.175-181, il., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: W pracy przedstawiono wczesne wyniki endowaskularnego leczenia krytycznych zwężeń tętnicy szyjnej wewnętrznej. Materiał i metody: Do zabiegu zakwalifikowano 29 chorych z krytycznym ( 70 proc.) i objawowym zwężeniem tętnicy szyjnej, chorzy pochodzili z grupy wysokiego ryzyka chirurgicznego, byli znacznie obciążeni kardiologicznie. W leczonej grupie było 20 mężczyzn i 9 kobiet, średni wiek chorych wynosił 68 lat (50-78 lat). Część zabiegów wykonano z wykorzystaniem filtra do neuroprotekcji. Chorych w okresie pooperacyjnym poddano wnikliwej ocenie. Wyniki: Podczas jednego zabiegu doszło do dużego niedokrwiennego udaru mózgu, u dwóch dalszych chorych obserwowano w czasie zabiegu przemijające napady niedokrwienne (TIA). Bezpośrednio po implantacji stentu u 4 chorych ciśnienie tętnicze obniżyło się. Wszystkie zabiegi wykonano w znieczuleniu miejscowym. Wnioski: Wczesne wyniki endowaskularnego leczenia zwężeń tętnicy szyjnej w wybranej grupie chorych są dobre, konieczna jest jednak dalsza obserwacja chorych i ocena wyników odległych.

  Streszczenie angielskie: In the paper, early results of endovascular treatment of critical stenosis of the internal carotid artery (ICA) are presented. Twenty-nine patients from the group with elevated risk of surgery with concomitant cardiac disease suffering from critical ( 70 p.c.) and symptomatic ICA stenosis were qualified to the procedure. There were 9 women and 20 men in the group, the mean age of the patients 68 years (50-78). All the procedures were performed under local anaesthesia and in some procedures the neuroprotective filtr was used. The patients' cases were studied carefully during the perioperative period. One patient revealed the symptoms of massive ischaemic stroke, in two patients symptoms of TIA occurred, and in a further four hypotonia was observed directly after stent implantation. The early results of endovascular treatment of critical stenosis of the internal carotid artery in this group of patients are good, althrough further follow-up and late results' evaluation are necessary.


  172/229

  Tytuł oryginału: Znajomość czynników ryzyka choroby wieńcowej wśród studentów wyższych uczelni warszawaskich.
  Tytuł angielski: Knowledge of coronary heart disease risk factors among students of Warsaw universities.
  Autorzy: Olszewski Robert, Nowak Agnieszka, Adamus Jerzy
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.487-489, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pierwotna profilaktyka choroby niedokrwiennej serca (ChNS) jest najskuteczniejszą formą walki z epidemią tej choroby w naszym kraju. Czynniki ryzyka ChNS dzielą się na podlegające i niepodlegające modyfikacji. Ich znajomość wśród młodej populacji jest pierwszym i najważniejszym punktem w działaniach profilaktycznych. Celem naszej pracy było określenie znajomości czynników ryzyka choroby wieńcowej wśród studentów wyższych uczelni. Badanie przeprowadzono wśród studentów 3 wyższych uczelni w Warszawie w formie anonimowej ankiety. Grupa badana składała się z 544 osób (264 kobiet i 280 mężczyzn), średnia wieku 22 ń 0,79. Wśród 22 odpowiedzi umieszczone były uznane czynniki ryzyka ChNS (tj. otyłość - 0, zwiększone stężenie cholesterolu - Ch, palenie tytoniu - PT, nadciśnienie tętnicze - NT, nieodpowiednia dieta - ND, wywiad rodzinny - WR, styl życia - SŻ, wiek - W, cukrzyca - C, płeć męska - PM, miażdżyca kończyn dolnych - MKD, zawał w rodzinie 55. roku życia - ZR) oraz odpowiedzi dodatkowe (tj alergia, płeć żeńska, tel. komórkowy...). Dane poddano analizie. Na prawidłowe czynniki ryzyka ChNS wskazała następująca liczba studentów: O - 92,0 proc.; Ch - 89 proc.; PT - 85,0 proc.; NT - 75,8 proc.; WR - 65,2 proc; C - 50,4 proc.; PM - 49,3 proc.; MKD - 36,9 proc.; ZR - 36,9 proc. Znajomość wśród studentów czynników ryzyka ChNS podlegających modyfikacji jest duża. Mniejsza wiedza dotyczy pozostałych czynników ryzyka ChNS. Pozwala to mieć nadzieję, że studenci prawidłowo wykorzystają swoją wiedzę do zmniejszania ryzyka choroby wieńcowej u siebie i w swoich rodzinach.

  Streszczenie angielskie: Prevention of coronary heart disease (CHD) is the most effective way in fighting with epidemic of this illness in our country. Risk factors of CHD are divided into modifying and non-modifying. General knowledge of cardiac risk factors in young population is the most important point in prophylactic. Our aim was to elucidate knowledge of cardiovascular disease risk factors in students. We distributed a questionnaire to 544 students (264 women and 280 men) of 3 Universities in Warsaw in the middle age 22 ń 0.79. The survey contained 22 answers: general risk factors (obesity - O, high cholesterol level - Ch, smoking - S, hypertension - HA, wrong diet - D, family history - F, life style - S, age - A, diabetes - DM, male - M, down limbs arteriosclerosis - DLA, myocardial infarction in family under 55 years old - MI) and wrong answers (allergic, female, mobile phone.). Data were taken under analyze. Right risk factors were mentioned by the following number of students: O - 92 proc., Ch - 89 p.c., S - 85 p.c., HA - 75,8 p.c., D - 71 p.c., F - 65,2 p.c., DM - 50,4 p.c., M - 49,3 p.c., DLA - 36,9 p.c., MI - 36,0 p.c. General knowledge of modifying cardiac risk factors, not including diabetes, is high among Polish students. However, the knowledge is poor about non-modifying factors, like gender, age, early MI in family The results of our study let us hope that the students will correctly use their knowledge to reduce risk of CHD in their families.


  173/229

  Tytuł oryginału: Ostra niewydolność nerek jako powikłanie choroby nowotworowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Acute renal failure as a complication of neoplastic disease in children.
  Autorzy: Zimoń Tomasz, Jarmoliński Tomasz, Peregud-Pogorzelski Jarosław, Nowakowska Jadwiga
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.497-499, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono trzy przypadki chorych, u których ostra niewydolność nerek (ONN) wymagająca leczenia nerkozastępczego stanowiła powikłanie choroby nowotworowej. U 7,5-letniej dziewczynki niewydolność zanerkowa ujawniła się w trakcie paliatywnej radioterapii i była spowodowana zmianami w przestrzeni zaotrzewnowej wywołanymi przez przerzuty nowotworowe. Poprawę uzyskano po przezskórnym założeniu cewników nefrostomijnych. 16-letni chłopiec z ostrą białaczką szpikową był skutecznie leczony hemodializami z powodu odwracalnej ONN o etiologii przednerkowej i nerkowej. W powstaniu niewydolności miały u niego udział czynniki naczynioruchowe, infekcyjne i toksyczne. U 11-letniego chłopca nagłe upośledzenie czynności nerek z bezmoczem było pierwszym objawem nieziarniczego chłoniaka złośliwego. Poprawę czynności nerek uzyskano po wdrożeniu chemioterapii. W podsumowaniu zwrócono uwagę na złożoną etiologię ONN u tych chorych, jak również na konieczność szybkiego podjęcia leczenia nerkozastępczego oraz przeprowadzenia wnikliwej diagnostyki i odpowiedniego leczenia przyczyn upośledzenia czynności nerek.

  Streszczenie angielskie: Three cases of acute renal failure (ARF) requiring renal replacement therapy (RRT) in the course of neoplastic disease were presented 7,5-yr-old girl admitted with posternal failure during palliative radiotherapy had metastases in retroperitoneal space. Improvement followed percutaneous placement of nephtostomy catheters. 16-yr-old boy with acute myeloid leukemia was effectively treated with hemodialysis for prerenal and renal ARF mediated by vasomotor, infectious and toxic factors. In 11-yr-old boy ARF was the first clinical presentation of non-Hodgkin's lymphoma. Chemotherapy brought restoration of renal function. As a conclusion we emphasize complex etiology of ARF in such patients as well as the necessity of early introduction of RRT and through diagnosisi and proper management of the causes of impaired renal function.


  174/229

  Tytuł oryginału: Zespoły bólowe kręgosłupa u kierowców pojazdów silnikowych : przyczyny : profilaktyka
  Autorzy: Wągrowska-Koski Ewa, Nowakowska Bożena, Wilanowski Robert, Malicki Cezary
  Źródło: - Łódź, Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2002, 29 s. : il., bibliogr. 25 poz., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 660,833

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  175/229

  Tytuł oryginału: Opracowanie i wstępna ocena programistycznego narzędzia badania wieloczynnikowych uwarunkowań prostego i złożonego czasu reakcji w oparciu o model psychofizjologiczny : praca doktorska
  Autorzy: Zajdel Radosław, Nowak Dariusz (promot.).; Uniwersytet Medyczny Centrum Doskonalenia Medycznego, Ośrodek Wspomagania Edukacji Przeddyplomowej, Pracownia Informatyki Medycznej w Łodzi
  Źródło: 2002, 99 k. : il., tab., bibliogr. 97 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  176/229

  Tytuł oryginału: Analysis of HLA frequencies in donor population of Unrelated Bone Marrow Donor and Cord Blood Registry of Institute of Haematology and Blood Transfusion.
  Autorzy: Nowak Jacek, Gronkowska Anna, Brojer Ewa
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (3) s.97-115, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • genetyka
 • hematologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The HLA alleles and haplotypes frequencies of Polish population are helpful in the routine work of HLA laboratory and in searching of underlated bone marrow donors for Polish patients. HLA I class typing was performed by standard serological method in 2580 potential donors from Poland, and HLA DRB1 DNA typing by PCR-SSP or PCR-SSOP at low resolution level in 386 donors chosen by chance from the said population. Allelic and haplotypic (2 or 3 loci haplotype) gene frequencies were estimated by iterative maximum likelihood gene counting method suplemented by expectation maximization and Hardy-Weinberg equilibrium algorithm using ML-EM-HW v. 5.2 software elaborated in our Institute. The resolution of used methods was: 24 specifies of HLA-A, 46 HLA-B, 11 HLA-Cw, and 17 HLA*DRBI. There was a different portion of HLA "blank" in each locus. Allele gene frequencies were comparable with other Central Europe population frequencies. Estimated and observed antigen phenotypic frequencies were very similar. Fit to Hardy-Weinberg equilibrium was tested by Xý test foreach locus separately and was good (p=1.0000). The highest positive linkage was found in following two-locus haplotypes: A*01-B*08 (GF 0.0739, delta 0.0613, p 0.0001), A*03-B*07 (GF 0.0504, delta 0.0333, p 0.0001) and A*25-B*18 (GF 0.0334, delta 0.0288, p 0.0001). Very high, but negative linkage was found for A*02-B*08 (GF 0,0075, delta-0.0215, p 0.0001) and A*01-B*18 (GF 0.0010, delta-0.0095, p 0.0001) two locus halotypes. Sixteen HLA-A-B-DRBI there-locus haplotypes showed gene frequency...


  177/229

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki czynnościowe leczenia operacyjnego przedniego nawykowego zwichnięcia stawu ramienno-łopatkowego sposobem Oudarda-Grucy.
  Tytuł angielski: Follow-up functional results of scapulohumeral joint anterior habitual luxation surgical management with Oudard-Gruca method.
  Autorzy: Golec Edward, Widawski Antoni, Chrzanowski Robert, Piątkowski Maciej, Nowak Sebastian
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.163-167, tab., bibliogr. 17 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują oceny odległych wyników czynnościowych leczenia operacyjnego przedniego, nawykowego zwichnięcia stawu ramienno-łopatkowego sposobem Oudarda-Grucy. Dokonują tego w oparciu o czynnościowe kryteria Constanta oraz własne kryteria oceny subiektywnej. Materiał kliniczny stanowi 24 chorych, w tym 21 mężczyzn i 3 kobiety w wieku 27-44 lata. Badanie kontrolne wykonano u 14 mężczyzn. Średni czas obserwacji wynosił 7 lat. W oparciu o kryteria Constanta stwierdzono średnie ubytki punktowe w zakresie dolegliwości bólowych 12 punktów, aktywności fizycznej 16, w zakresie ruchomości operowanego stawu 28 i siły mięśniowej 16. Natomiast poważne ograniczenia sprawności odnotowano u jednego kontrolowanego z przec iętną aktywnością fizyczną. W oparciu o własne kryteria oceny subiektywnej uzyskano 5 wyników bardzo dobrych, 6 dostatecznych i 3 umiarkowane.

  Streszczenie angielskie: The authors evaluate follow-up functional results of scapulouhumeral joint anterior habitual luxation surgical management with Oudard-Gruca m,ethod, basing on Constant's functional criteria as well as own criteria of subjective evaluation. Clinical material comprised 24 patients (21 men, 3 women), aged 27-44 years. Follow-up examination was performed in 14 men. Mean observation time was 7 years. Basing on Constant's and own criteria there was found mean point loss in the range of algetic complaints 12 points, physical activity 16, in the range of the operated on joint mobility 28 and muscle strength 16. Whereas, serious fitness limitation was observed in one subject with average physical activity. Basing on own criteria of subjective evaluation 5 very good, 6 satisfactory and 3 moderate results were obtained.


  178/229

  Tytuł oryginału: Szew odroczony w uszkodzeniach ścięgna Achillesa. Wyniki leczenia w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Delayed suture in Achilles tendon lesions. Treatment results in own material.
  Autorzy: Walkiewicz Andrzej, Nowak Grzegorz, Dąbrowski Mariusz
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (4) s.267-270, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki leczenia 81 chorych z uszkodzeniem ścięgna Achillesa. Zabieg operacyjny był wykonany co najmniej 10 - 14 dni po przebytym urazie.

  Streszczenie angielskie: The authros present the results of treating 81 patients with Achilles tendon lesion. The surgery was performed at least 10 to 14 days after the injury.


  179/229

  Tytuł oryginału: Położnictwo : podręcznik dla położnych i pielęgniarek
  Autorzy: Bręborowicz Grzegorz H., Brzezińska Emilia, Chełkowska Elżbieta, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Gadzinowski Janusz, Kempiak Joanna, Kornacki Jakub, Markwitz Wiesław, Nowakowska Dorota, Opala Tomasz, Pięt Małgorzata, Ronin-Walknowska Elżbieta, Ropacka Mariola, Seremak-Mrozikiewicz Agnieszka, Skręt Andrzej, Skrzypczak Jana, Słomko Zbigniew, Słomko Iwona, Sobczak Małgorzata, Spaczyński Marek, Szymankiewicz Marta, Wilczyński Jan
  Opracowanie edytorskie: Bręborowicz Grzegorz H. (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 476 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,256

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • standard


  180/229

  Tytuł oryginału: Europejska strategia kształcenia pielęgniarek i położnych - wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia.
  Autorzy: Nowak-Starz Grażyna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (2) s.33-48, tab., bibliogr. [7] poz. - Konferencja pt. Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie Warszawa 07.12. 2001
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard


  181/229

  Tytuł oryginału: Jan Glatzel - pierwszy polski chirurg, który usunął wyspiaka produkującego insulinę
  Autorzy: Nowak Wojciech, Kędra Bogusław, Legutko Janusz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.13-16, il., bibliogr. 10 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat osobowy:
 • Glatzel
 • Jan 1888-1954


  182/229

  Tytuł oryginału: Wielogodzinne monitorowanie czynności bioelektrycznej mózgu w diagnostyce padaczki.
  Tytuł angielski: Long-term monitoring of cerebral bioelectric activity in the diagnostics of epilepsy.
  Autorzy: Nowak Rafał, Galas-Zgorzalewicz Bożena
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (4) s.185-192, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badania bioelektryczne mózgu odgrywają decydującą rolę w poznaniu patomechanizmu napadu padaczkowego i klasyfikacji klinicznej, przyczyniając się do postępu terapeutycznego. Celem pracy było omówienie przydatności: 24-godzinnej rejestracji czynności bioelektrycznej mózgu u dzieci i młodzieży z padaczką oraz analizy tychże zapisów z użyciem technik komputerowych.

  Streszczenie angielskie: The introduction of methods using computer for electrophysiological examinations allowed for a different than conventional acquisition of EEG and improved the possibilities of its analysis with the use of quantitative analysis. The purpose of this paper was to define the usability of 24-hour cerebral, bioelectric activity recording in children and adolescents with epilepsy and to analyse these recordings with the use of computer techniques.


  183/229

  Tytuł oryginału: Pourazowa niezborność stawu biodrowego po złamaniach szyjkowo-krętarzowych kości udowej - analiza przyczyn
  Autorzy: Dudko Sławomir, Dusz Damian, Bienek Tomasz, Nowak Mariusz
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.40-42, tab., bibliogr. 10 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  184/229

  Tytuł oryginału: Antybiotyki, chemioterapeutyki i probiotyki w leczeniu zakażeń przewodu pokarmowego u dzieci.
  Autorzy: Nowak Przemysław, Oświęcimska Joanna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (11) s.34-35, 37-41, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zakażenia przewodu pokarmowego u dzieci mogą mieć etiologię wirusową, bakteryjną' pierwotniakową lub grzybiczą. Artykuł omawia antybiotyki i chemioterapeutyki stosowane w etiotropowym ich leczeniu z uwzględnieniem spektrum działania przeciwbakteryjnego, elementów farmakokinetyki, działań ubocznych i zastosowania. Dodatkowo omówiono znaczenie probiotyków w schorzeniach przewodu pokarmowego.


  185/229

  Tytuł oryginału: Ocena wydolności metody fotodynamicznej - PDD w rozpoznawaniu zmian na tarczy części pochwowej szyjki macicy - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Evaluation of photodynamic diagnosis (PDD) in examination of the cervical lesions.
  Autorzy: Nowakowski Zbigniew, Kietlińska Zofia, Stelmachów Jerzy
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.930-933, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Dokonano porównania wydolności metody PDD i kolposkopii w uściślaniu rozpoznania cytologicznego gr. II wg Papanicolaou. Obok uznanych metod rozpoznawania zmian na szyjce macicy metoda PDD wydaje się być obiecująca jako uzupełnienie dotychczas stosowanych procedur diagnostycznych.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of this study was to evaluate Photodynamic Diagnosis (PDD) effectiveness among patietns with cervical lesions and comparison to effectiveness of colposcopy. Material and methods: 68 patients with cervical lesions underwent cytologic examination, colposcopy and PDD which were followed by histologic examination. Results: In 41 patietns with Pap smear gr. II or IV the result of Pap smear, colposcopy, PDD and histologic result were correlated. Among 27 patietns with Pap smear gr. III the confirmity of the final pathologic result with colposcopic examination was 55,6 p.c. and positive fluorescent effect during PDD was 63 p.c. in patietns with Pap smear gr. III. Conclusion: The efficacy, specifity and sensivity of PDD are similar to those of colposcopy in diagnosis of Pap smear gr. III patients.


  186/229

  Tytuł oryginału: Depresja poporodowa.
  Tytuł angielski: Postpartum depression.
  Autorzy: Dudek Dominika, Siwek Marcin, Zięba Andrzej, Nowak Gabriel
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.919-923, bibliogr. 45 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Poniższa praca zawiera przegląd aktualnej wiedzy dotyczącej depresji poporodowej. Przedstawia ona przebieg i obraz tego zaburzenia z uwzględnieniem możliwych powikłań. Szczególny nacisk położony został na wczesne i skuteczne wykrywanie oraz diagnostykę różnicową. Opisano także ogólne zasady profilaktyki i leczenia. Autorzy przedstawili również współczesne hipotezy dotyczące biologicznych podstaw depresji poporodowej. Artykuł adresowany jest nie tylko do lekarzy psychiatrów, ale także do lekarzy innych specjalności, ze szczególnym uwzględnieniem położników, pediatrów oraz lekarzy rodzinnych.

  Streszczenie angielskie: This paper is a literature review of current knowledge about postpartum depression. It presents the course and clinical picture of this disorder with regrad of possible complications. The stress was laid on early and efficient diagnosis and differentation. The general rules of profilaxis and treatment were also described. The authors also presented new hipothesis concerning biological basis of postpartum depression. The article should be useful not only for psychiatrists, but also for physicians of other specializations with special regard of obstetricians, paediatrists and general practitioners.


  187/229

  Tytuł oryginału: Neuroprotective effects of an antiepileptic drugs.
  Autorzy: Trojnar Michał K., Małek Robert, Chrościńska Magdalena, Nowak Stanisław, Błaszczyk Barbara, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.557-566, tab., bibliogr. 70 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • króliki
 • myszy
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Experimental and clinical data indicate that epilepsy and seizures lead to neuronal cell loss and irreversible brain damage. This neurodegeneration results not only in the central nervous system dysfunction but may also be responsible for the decreased efficacy of some antiepileptic drugs (AEDs). The aim of this review was to assemble current literature dat on neuroprotective properties of AEDs. The list of hypothetical neuroprotectants is long and consists of substances which act via different mechanisms. We focus on AEDs since this heterogenous group of pharmaceuticals, as far as mechanisms of their action and mechanisms of neuronal death are concerned should provide protection in addition to antiseizure effect itself. Most studies on neuroprotection are based on animal experimental models of neuronal degeneration. Electrically and pharmacologically evoked seizures as well as different models of ischemia are frequently used. Algtough our knowledge about properties of AEDs is still not complete and discrepancies ocassionally occur, the group seems to be promising in terms of neuroprotection. Some of the drugs, though, turn out to be neutral or even have adverse effects on the central nervous system, especially on immature brain tissue (barbiturates and benzodiazepines). Unfortunatelly, we cannot fully extrapolate animal data to humans, therefore further well designed clinical trials are necessary to determine neuroprotective properties of AEDs in humans. However, there is a hope that AEDs will have potential to severe as neuroprotectants not only in seizures, but...


  188/229

  Tytuł oryginału: Mechanisms contributing to antidepressant zinc actions.
  Autorzy: Nowak Gabriel, Szewczyk Bernadeta
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.587-592, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Zinc is a trace element, which is an important modulator of mammalian nervous and immune systems. Its deficiency is related to human depression. Our recent data indicate involvement of zinc in the mechanism of antidepressant treatment. Moreover, zinc exhibits antidepressant-like effects in animal models of depression in rodents. Since zinc also enhances antidepressant effect in laboratory animals, its potential therapeutic value in human depression is under evaluation. This article reviews the alterations in central and peripheral zinc homeostasis in relation to pathophysiology and treatment of depression.


  189/229

  Tytuł oryginału: Role of neuropeptides in antidepressant and memory improving effects of venlafaxine.
  Autorzy: Nowakowska Elżbieta, Kus Krzysztof, Bobkiewicz-Kozłowska Teresa, Hertmanowska Hanka
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.605-613, il., tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study has been to investigate the effects of vasopressin and oxytocin on antidepressive and memory improving effects of venlafaxine. Male Wistar rats weighting 180-2000 g were used in the study. Venlafaxine (20 mg/kg) was administered po 30 min before the test once, and for 7 and 14 days in the chronic experiments. Oxytocin (1 ćg/kg) ip and vasopressin (1 ćg/kg) sc were administered only once on the test day, 60 min before the tests. The animals were subjected to Porsolt's test for testing antidepressant activity, and their memory functions (working and spatial memory) were evaluated in the maze test and Morris Water Maze test. Antidepressant effects of venlafaxine could be observed already after single drug administration and the effect was maintained during 7 days of drug administration. Oxytocin also exhibited antidepressant activity, and concurent administration of venlafaxine and oxytocin helped to maintain antidepressant activity of venlafaxine. Vasopressin was devoid of antidepressant action, yet concurrent administration of vasopressin and venlafaxine did not suppress antidepressant activity of the latter. In the chronic experiment, there was no shortening of passive swimming time. Venlafaxine improved memory in the labyrinth test and in the spatial memory test, whereas oxytocin did not affect memory of the tested animals. Joint administration of venlafaxine and oxytocin did not produce memory improving effect observed after administration of venlafaxine only. Vasopressin improved memory and joint administration of venlafaxine and vasopressin...


  190/229

  Tytuł oryginału: Heart ischaemia not leading to necrosis.
  Autorzy: Nowak D[ariusz], Jeka Sl., Bożiłow Wl[Władimir]
  Źródło: Acta Med. Bulg. 2002: 29 s.14-24, bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 305,801

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Recognition of two phenomena of transient contractility disorders is of great importance in everyday medical practice. It associated with appreciation of the thrombolysis phenomenon as one of the possible or even necessary way in treatment of acute ischaemia of myocardium. It is also important to notice that the effects of this treatment can be visible later, even after several weeks. It seems that the most important thing is to realise that we do not have to deal with two two extermities, necrosis of myocardium and fully functional myocardium. It has to be remmbered that there exist some intermediate states with periodic, transient contractility disorders associated with very complicated changes in muscle cells. It is also important because we are more and more effective in their preventing and treatment.


  191/229

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
  Tytuł angielski: Diagnosis and treatment of cystic fibrosis.
  Opracowanie edytorskie: Milanowski Andrzej (Oprac.), Pogorzelski Andrzej (oprac.), Orlik Teresa (oprac.), Piotrowski Robert (oprac.), Walkowiak Jarosław (oprac.), Skorupa Wojciech (oprac.), Witt Michał (oprac.), Latoś Tadeusz (oprac.), Żebrak Jerzy (oprac.), Nowakowska Anna (oprac.), Sands Dorota (oprac.), Mazurczak Tadeusz (oprac.), Majka Lucyna (oprac.), Minarowska Alina (oprac.), Socha Jerzy (oprac.).
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.600, 602, 604-612, tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono współczesną klasyfikację mukowiscydozy, zasady diagnostyki i kompleksowego leczenia chorych. Podano zasady opieki ambulatoryjnej i szpitalnej w ośrodkach specjalistycznych i referencyjnych.


  192/229

  Tytuł oryginału: Leczenie kompleksowe pacjentów z zaburzoną wysokością zwarcia.
  Tytuł angielski: Complex treatment of patients with disturbances in vertical dimension.
  Autorzy: Grocholewicz Katarzyna, Król Katarzyna, Nowakowska-Socha Jolanta
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (11) s.56-60, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pacjenci z zaburzoną wysokością zwarcia wymagają leczenia kompleksowego i złożonego. Istotną rolę odgrywają czynniki psychologiczne, jak również indywidualne zaplanowane leczenia. Przykładem postępowania w złożonych warunkach, jakie napotano u pacjentów, jest opis 5 przypadków. U wszystkich chorych osiągnięto satysfakcjonujący efekt estetyczny i zadowolenie z leczenia.

  Streszczenie angielskie: Patients with disturbances in vertical dimension require complex treatment. Psychological factors play a significant role. Examples of treatment protocol under the complicated conditions found in patients are illustrated with vive cases. In all of the patients a satisfactory result was obtained both from aesthetics and from patient satisfaction.


  193/229

  Tytuł oryginału: Kliniczne znaczenie pełnego i częściowego agonizmu długodziałających á2-mimetyków.
  Autorzy: Bortel-Badura Maria, Lisikiewicz Bolesław, Nowak Rafał
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.77-80, il., bibliogr. 21 poz. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  194/229

  Tytuł oryginału: Możliwe mechanizmy zaburzeń kardiologicznych po długodziałających lekach á2-mimetycznych.
  Autorzy: Bortel-Badura Maria, Lisikiewicz Bolesław, Nowak Rafał
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.81-83, tab., bibliogr. 10 poz. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  195/229

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Endoskopia przewodu pokarmowego - przygotowanie, premedykacja i monitorowanie].
  Autorzy: Nowak Andrzej
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (3) s.77-78 - Tł. artyk. z czas. Endoscopy 2001; 33 : 103-108
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  196/229

  Tytuł oryginału: Gene p53 mutations, protein p53, and anti-p53 antibodies as biomarkers of cancer process.
  Autorzy: Lutz Waldemar, Nowakowska-Świrta Ewa
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (3) s.209-218, il., tab., bibliogr. 51 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • genetyka
 • immunologia
 • onkologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The finding that gene mutations and changes in their expression form the basis of cancer processes, has prompted molecular epidemiologists to use biomarkers for detecting damaged genes or proteins synthesized under their control in easily available cellular material or systemic liquids. Mutations in the suppressor gen p53 are thought to be essential for cancer development. This gen is one of the most important regulators of transcription, cellular cycle. DNA repair and apoptosis detected till now. Inactivation of gene p53 leads to uncontrolled cell divisions, and further to transformation of normal cells into the carcinous ones. Observations that mutations in gene p53 appear under conditions of occupational and environmental exposures to chemical and physical carcinogens, such as vinyl chloride, radon, or aflatoxin B1, have proved to be of enormous importance for the occupational and environmental health. Changes in expression of gene p53, and also its mutations, cause variations of cellular protein p53 concentration. Higher cellular protein p53 levels are associated with increased protein transfer to the extracellular liquid and to blood. It has been observed that increased blood serum protein p53 concentrations may have a prognostic value in early diagnosis of lung cancer. The results of a number of studies confirm that accumulation of a mutated form of protein p53, and presumably also large quantities of wild forms of that protein in the cells, may be a factor that triggers the production of anti-p53 antibodies...


  197/229

  Tytuł oryginału: Prospektywna analiza czynników ryzyka powikłań po endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej i sfinkterotomii endoskopowej : praca doktorska
  Autorzy: Budzyńska Agnieszka, Nowak Andrzej (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Gastroenterologii w Katowicach
  Źródło: 2002, 132 k. : il., tab., bibliogr. 196 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20791

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  198/229

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu infekcji Helicobacter pylori na czynność motoryczną żołądka metodą scyntygrafii o szybkiej dynamice : praca doktorska
  Autorzy: Nalewajka-Kołodziejczak Joanna, Nowak Stanisław (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Diagnostyki Izotopowej w Katowicach
  Źródło: 2002, [1], 102 k. : il., tab., bibliogr. 144 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20517

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  199/229

  Tytuł oryginału: Interaction of zinc with antidepressants in the forced swimming test in mice.
  Autorzy: Szewczyk Bernadeta, Brański Piotr, Wierońska Joanna M., Pałucha Agnieszka, Pilc Andrzej, Nowak Gabriel
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.681-685, tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Recent preclinical data have suggested that glutamate NMDA receptor may be involved in the mechanism of action of antidepressant treatments. Functional antagonists of the NMDA receptor complex exhibit an antidepressan-like effect in animal tests that predict antidepressant activity and in animal models of depression. Zinc, a very potent inhibitor of the NMDA receptor, is active in the forced swimming test in rats and mice. The present study investigated the interaction of zinc with antidepressants in the forced swimming test in mice. Mice were injected with imipramine or citalopram alone and in combination with zinc. Low, ineffective per se doses of imipramine and citalopram administered together with low, ineffective doses of zinc were active in this test. The present data support the notion that inhibition of the NMDA receptor participates in an antidepressant action, and further demostrate particular role of zinc in this activity.


  200/229

  Tytuł oryginału: Rapid desensitization of receptors for pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) in chick cerebral cortex.
  Autorzy: Niewiadomski Paweł, Nowak Jerzy Z., Sędkowska Paulina, Zawilska Jolanta B.
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.717-721, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • ptaki

  Streszczenie angielskie: Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP38) potently stimulates cyclic AMP formation in slices of chick cerebral cortex. One- to fifteen-minute pretreatment of slices with 30 nM PACAP38 led to a time-dependent attenuation (when compared with values observed in the control tissue) of the cyclic AMP response produced by subsequent re-stimulation with 1 ćM PACAP38. Concentration-response curve for restimulation with PACAP38 applied at 0.01 - 1 ćM to tissue slices preincubated for 15 min with 30 nM PACAP38 revealed dose-dependent decreases in subsequent cyclic AMP responses by 16-37 p.c. It is concluded that in chick cerebral cortex, the receptors mediating PACAP-driven cyclic AMP responses (PACAP1 receptors) undergo rapid homologous desensitization.


  201/229

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia ostrego zawału serca u pacjentów transportowanych ze szpitali rejonowych na zabieg pierwotnej angioplastyki wieńcowej.
  Tytuł angielski: Results of acute myocardial infarction treatment in patients transferred from community hospitals for primary coronary angioplasty.
  Autorzy: Kochman Wacław, Prokopczuk Przemysław, Dobrzycki Sławomir, Kralisz Paweł, Nowak Konrad, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Poniatowski Bogusław, Niewada Maciej, Kamiński Bogumił, Korecki Janusz, Musiał Włodzimierz J., Gugała Kamil, Siwołowski Paweł
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (5) s.435-441, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Pierwotna angioplastyka wieńcowa (PTCA) jest uznaną metodą leczenia ostrego zawału serca (AMI). Natomiast jest niewiele danych dotyczących wyników leczenia zawału serca u pacjentów transportowych ze szpitali rejonowych na zabieg pierwotnej PTCA. Celem pracy było porównanie wyników leczenia za pomocą pierwotnej PTCA pacjentów z AMI, transportowanych ze szpitali rejonowych, z wynikami leczenia chorych kierowanych bezpośrednio do ośrodka autorów w celu wykonania zabiegu pierwotnej PTCA. Materiał i metody: Analizą objęto 201 kolejnych pacjentów (152 mężczyzn, 49 kobiet) w wieku 26-78 lat (średnio 56 lat) z AMI, do 12 h od początku wystąpienia bólu zawałowego leczonych za pomocą pierwotnej PTCA. Grupę badaną stanowiło 77 pacjentów transportowanych ze szpitali rejonowych, grupę kontrolną - 124 chorych kierowanych bezpośrednio do ośrodka kardiologii inwazyjnej. Oceniano przepływ w tętnicy dozawałowej przed zabiegiem, skuteczność zabiegu, śmiertelność oraz częstość epizodów sercowo-naczyniowych w obu grupach w czasie obserwacji szpitalnej. Wyniki: Skuteczność zabiegu pierwotnej PTCA była podobna w obu badanych grupach (96,1 proc. vs. 97,6 proc.). Śmiertelność szpitalna w grupie badanej wyniosła 2,6 proc., w grupie kontrolnej - 5,6 proc. (różnica nieznamienna). Nie było istotnych różnic w częstości ponownych zawałów serca (1,3 proc vs. 1,6 proc.) i ponownych zabiegów PTCA (2,6 proc. vs. 3,2 proc.). Rozkład ocen przepływu (wg skali TIMI) w tętnicy odpowiedzialnej za ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Primary percutaneous transluminal coronary angioplasty PTCA) is one of reperfusion startegies in acute myocardial infarction (AMI). There is not much data about the results of patients from community hospitals, transferred to refferal centre. The aim of the study to compare the results of primary PTCA in patients with AMI transferred from community hospitals, for PTCA and patients refered directly to the cath-lab. Material and methods: 201 consecutive patients (152 men and 49 women), at eman age: 56 years (26-78 years) with AMI, within 12 hours from the onset of symptoms, were analyzed. A study group consisted of 77 patients transferred fromcommunity hospitals, a control group comprised 124 patients treated directly at the referal centre. We evaluated the initial flow in infarct-related aretry, success rate of PTCA mortality and appearace of major adaverse cardiovasucular events in both groups in the in-hospital follow-up. Results: Success rate of primary PTCA was similar in both groups (96.1 p.c. vs. 97.6 p.c.) In-hospital mortality was 2.6 p.c., in the study group and 5,6 in the control group (not significant difference). Rates of reinfarction (1.6 p.c. vs. 1.3 p.c.) and repeated PTCA (3.2 p.c. vs 2.6 p.c. were similar in both groups. In the study group initial flow in infarct-related artery was significantly better (p 0.001). The average time of transportation, in the study group was significantly longer (62 min vs. 17 min, p 0.001). Conclusion: ...


  202/229

  Tytuł oryginału: Ostry zawał serca u pacjentów powyżej 70 lat leczonych za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej.
  Tytuł angielski: Acute myocardial infarction in the elderly treated with primary coronary angioplasty.
  Autorzy: Kochman Wacław, Prokopczuk Przemysław, Dobrzycki Sławomir, Kralisz Paweł, Nowak Konrad, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Poniatowski Bogusław, Niewada Maciej, Kamiński Bogumił, Korecki Janusz, Musiał Włodzimierz J., Gugała Kamil, Siwołowski Paweł
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (5) s.443-450, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Pierwotna angioplastyka wieńcowa (PTCA) jest jedną z metod leczenia reperfuzyjnego w ostrym zawale serca (AMI). Celem badania jest analiza porównawcza wyników leczenia AMI za pomocą pierwotnej PTCA u pacjentów w wieku 70 rż. Materiał i metody: Analizą objęto 552 pacjentów (413 mężczyzn, 139 kobiet) w wieku 26-78 lat (średnio 56 lat) z AMI, do 12 h od początku wystąpienia bólu wieńcowego, leczonych za pomocą pierwotnej PTCA. Grupę badaną stanowiło 108 pacjentów w wieku ponad 70 lat, zaś grupę kontrolną - 444 chorych w wieku poniżej 70 lat. W obu grupach oceniano przepływ w tętnicy dozawałowej przed zabiegiem, skuteczność zabiegu oraz częstość epizodów sercowo-naczyniowych w czasie obserwacji szpitalnej. Wyniki: Skuteczność zabiegu była porównywalna w obu badanych grupach (91,6 proc. vs. 96,1 proc.; p = 0,052), natomiast śmiertelność szpitalna była isotnie wyższa w grupie badanej (11 proc. vs. 3,1 proc.; p 0,001). W grupie badanej istotnie częściej występowały zawały ściany przedniej (54,5 proc. vs. 39,4 proc.; p = 0,001), co wiązało się ze znamiennie częstszym stwierdzeniem, że tętnicą odpowiedzialną za zawał jest gałąź międzykomorowa przednia lewej tętnicy wieńcowej (50,9 proc. vs. 38,7 proc.; p = 0,021). W grupie badanej istotnie częściej występowała trójnaczyniowa choroba wieńcowa (26,8 proc. vs. 16,6 proc.). Pacjenci z grupy badanej charakteryzowali się znamiennie gorszą wyjściową frakcją wyrzutową lewej komory (47,4 proc. vs. 42,5 proc.; p = 0,001). ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Primary percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) is one of reperfusiom strategies in acute myocardial infarction (AMI). The aim of this study was to evaluate the results of treatment with primary PTCA in elderly (above 70 years of age) patients with AMI by means of comparative analysis. Material and methods: 552 consecutive patients (413 men, 139 women) at age 26-78 years (mean age 56 years) with AMI lasting up to 12 hours from the onset of symptoms were included in the study. The study group consisted of 108 patients aged above 70 years of age, the control group comprised 444 patients aaged below 70. We compared the initial flow in infarct related artery before the procedure, succedd rate of PTCA and frequency of major adverse cardiovascular events inboth groups in teh in-hospital follow-up. Results: There was no significant difference in procedural success rate between the study group and the control group (91.6 p.c. vs. 96.1 1 p.c.; p = 0.052). In-hospital mortality was higher in the study group (11 p.c. vs. 3.1 p.c.; p 0.001). In the study group the anterior localization of AMI was significantly more frequent (54.5 p.c. vs. 39,4 p.c.; p = 0.001) and left anterior descedence coronary aretry was found more frequently to be the infarct related artery (50.9 p.c. vs. 38.7 p.c.; p = 0.021). Three vessel disease was found significantly more frequent in the study group (26.8 p.c. vs. 16.7 p.c.). Older patients had significantly lower initial ...


  203/229

  Tytuł oryginału: Wzmocnij odporność organizmu.
  Autorzy: Nowak Zbigniew T.
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (11) s.7
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  204/229

  Tytuł oryginału: Zawrotna kariera rokitnika.
  Autorzy: Nowak Zbigniew T.
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (11) s.8
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  205/229

  Tytuł oryginału: Chirurgia endokrynologiczna.
  Autorzy: Nowak Wojciech, Szczepanik Antoni M.
  Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.88-93, bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 727,545;737,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  206/229

  Tytuł oryginału: Dobór dla chorych i rekrutacja niespokrewnionych dawców szpiku w Polsce.
  Tytuł angielski: Matching and recruitment of unrelated bone marrow donors in Poland.
  Autorzy: Nowak Jacek
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (4) s.417-430, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • hematologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono sposób działania i wyniki realizacji programów doboru i rekrutacji niespokrewnionych dawców szpiku (NDSz) w Polsce w oparciu o obserwacje Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (IHiT), biorącego udział w programach ogólnopolskich jako jeden z ośrodków w latach 2001-2002. Rekrutacja 1099 NDSz i dobór niespokrewnionego dawcy dla 64 chorych w ramach programów centralnych w 2001 r. były nie wystarczające z punktu widzenia krajowych potrzeb. Wskazano braki obecnego systemu rekrutacji i doboru NDSz w Polsce. W dyskusji zaproponowano rozwiązanie obecnego niezadawalającego stanu poprzez stworzenie systemu rekrutacji i doboru NDSz z uwzględnieniem potencjału wszystkich ośrodków krajowych.

  Streszczenie angielskie: We present the results of unrelated bone marrow donor (UBMD) recruitment and matching programs in 2001-2002 in Poland performed by the Unrelated Bone Marrow Donor Registry of Institute of Haematology and Blood Transfusion and other centres. Recruitment of 1099 UBMD and finding a matching unrelated donor for 64 Polish patients, conducted in central Polish programs in 2001 proved insufficient for Polish patients. Weaknesses of the recruitment and matching were highlighted and solutions were proposed. The new system should involve the potential of all Polish centres currently active in the field of UBMD.


  207/229

  Tytuł oryginału: Nadtlenek wodoru (H2O2) w kondensacie powietrza wydechowego a stopień ciężkości astmy oskrzelowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Hydrogen peroxide (H2O2) in exhaled breath condensate and asthma severity in children.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Nowak Dariusz, Tomalak Waldemar, Gaweł Józef, Pisiewicz Krzysztof, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (4) s.21-25, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Nadtlenek wodoru (H2O2) proponowany jest jako czuły wskaźnik zapalenia w drogach oddechowych, a jego stężenie wzrasta w kondensacie powietrza wydechowego w astmie i mukowiscydozie. Celem pracy była ocena zależności pomiędzy stężeniem H2O2 a stopniem ciężkości astmy oskrzelowej u dzieci. Badaniem objęto 87 dzieci z astmą w wieku 7-17 lat oraz 15 dzieci zdrowych w tym samym wieku. Kondensat powietrza wydechowego uzyskiwano za pomocą aparatu ECoScreen (Jaeger, Niemcy) w czasie swobodnego oddychania z objętością oddechową. Po zebraniu kondensatu u wszystkich dzieci wykonywano badanie spirometryczne. Stężenie H2O2 oznaczano spektrofluorymetrycznie, metodą z kwasem homowanilinowym. Stężenie H2O2 w grupie dzieci zdrowych (mediana i odchylenia ćwiartkowe) wynosiło 0,07 (0,01 - 0,28) ćM w astmie sporadycznej i przewlekłej lekkiej 0,28 (0,12 - 0,32) ćM a przewlekłej umiarkowanej i ciężkiej 0,47 (0,25 - 0,74) ćM, różnice między grupami były istotne statystycznie. Czynność układu oddechowego była istotnie zróżnicowana pomiędzy badanymi grupami. Wykazano ujemną korelację pomiędzy stężeniem H2O2 a FEV1, FEV1 proc. FVC i MEF50. Wartości stężenia nadtlenku wodoru u dzieci chorych na astmę wykazują zróżnicowanie zależne od przebiegu klinicznego choroby. Nieinwazyjne badanie tego wskaźnika może być przydatne w ocenie stopnia ciężkości astmy oskrzelowej u dzieci.

  Streszczenie angielskie: Hydrogen peroxide (H2O2) is proposed as a sensitive marker of inflammation in respiratory diseases. The aim of our study was to check, whether severity of asthma influences H2O2 concentration in asthmatic children. 87 children with clinically stabla asthma, aged 7 - 17 years and 15 healthy, age matched children were included in the study. Exhaled BC was obtained from spontaneously, tidally breathing children with EcoScreen (Jaeger, Germany). All subjects underwent flow-volume measurements immediately after collection of the condensate. The content of H2O2 in the BC was measured spectrovluorometrically (homovanillic acid method). Lung function in asthmatic and healthy children differed between groups. In the healthy group H2O2 concentration in the expired condensate (median and range) was 0,07 (0,01-0,28) ćM, in episodic and mild asthma 0,28 (0,12-0,32) ćM and in moderate and severe 0,47 (0,25-0,74) ćM, respectively. All differences were statistically significant. There was negative correlation between the concentration of exhaled H2O2 and FEV1, FEV1 p.c. FVC and MEF50. We conclude that hydrogen peroxide in exhaled breath condensate of children with stable asthma differs significantly with the severity of disease. Non-invasive evaluation of this marker may be helpful in assessment of clinical severity of asthma in children.


  208/229

  Tytuł oryginału: Pierwotna angioplastyka wieńcowa w leczeniu ostrego zawału ściany przedniej serca. Analiza porównawcza wyników szpitalnych.
  Tytuł angielski: Primary coronary angioplasty in patients with anterior acute myocardial infarction. Analysis of in-hosptial outcomes.
  Autorzy: Kochman Wacław, Prokopczuk Przemysław, Kralisz Paweł, Nowak Konrad, Dobrzycki Sławomir, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Gugała Kamil, Siwołowski Paweł, Mężyński Grzegorz, Poniatowski Bogdan, Niewada Maciej, Kamiński Bogumił, Korecki Janusz, Musiał Włodzimierz J.
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.505-511, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Pierwotna angioplastyka wieńcowa (PTCA) jest jedną z metod leczenia reperfuzyjnego ostrego zawału serca (AMI). Celem obecnego badania jest analiza wyników leczenia chorych z AMI ściany przedniej za pomocą pierwotnej PTCA. Materiał i metody: Analizą objęto 552 kolejnych pacjentów (w wieku 26-78 lat) z AMI, przyjętych do 12 h od początku bólu zawałowego, których leczono za pomocą pierwotnej PTCA. Grupę badaną stanowiło 236 osób z AMI ściany przedniej, grupę kontrolną - 316 chorych z AMI o innej lokalizacji. W obu grupach oceniano przepłwy w tętnicy dozawałowej przed zabiegiem, skuteczność zabiegu oraz częstość epizodów sercowo-naczyniowych w czasie obserwacji szptialnej. Wyniki: Śmiertelność szpitalna w grpie badanej wyniosła 8,5 proc. i była istotnie wyższa od śmiertelności 1,9 proc. w grupie kontrolnej (p 0,001). Po wyłączeniu chorych przyjętych we wstrząsie kardiogennym śmiertelność wyniosła 3,2 proc. w grupie badanej i 1,0 proc. w grupie kontrolnej (p = 0,06). Chorzy w grupie badanej przy przyjęciu byli w istotnie gorszym stanie klinicznym, ocenianym według klasyfikacji KKillipa-Kimballa, niż pacjenci w grupie kontrolnej (p 0,001). Nie zaobserwowano istotnych róznic między grupami w częstości badanych czynników ryzyka choroby wieńcowej i skuteczności zabiegu. Rozkład ocen przepływu (wg skali TIMI) w tętnicy odpowiedzialnej za zawał również nie różnił się istotnie między grupami. Wnioski: Śmiertelność szpitalne w badanej grupie chorych z AMI ściany ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Primary percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) is one of reperfusion strategies in acute myocardial infartion (AMI). The aim of this study was to analyse the resutls of treatment with primary coronary angioplasty in patients with anterior AMI. Material and methods: 552 consecutive patients (age range 26-78) with AMI (within 12 hours from the onset of symptoms) were included in to the study. Study group consisted of 236 patients with anterior AMI, control group were 316 patients with another localizaiton of AMI. We compared the initial flow in infarct-related artery, success rate of PTCA and appearance of major adverse cardiovascular events in both groups in the in-hosptial follow-up. Resutls: In-hospital mortality in the study group was 8.5 p.c. and was significantly higher than in the control grop - 1.9 p.c. (p 0.001). After the exclusion from the analysis the patients in cardiogenic shock at admission, in-hospital mortality was 3.2 p.c. in the study group and 1.0 p.c. in the control group (p = 0.06). Clinical status of paitents in the study group at admission was significantly worse than in the control group (p 0.001). We haven't observed significant differences among the groups in appearance of risk factors of ischemic heart disease and procedure success rate. Distribution of preprocedural flow TIMI score in the infarct-related artery was comparable in both groups. Conclusions:In-hospital mortlaity in studied cohort of patients ...


  209/229

  Tytuł oryginału: Ostry zawał serca u kobiet leczony za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej. Analiza porównawcza wyników szpitalnych.
  Tytuł angielski: Acute myocardial infarction in women treated with primary coronary angioplasty. Analysis of in-hospital results.
  Autorzy: Kochman Wacław, Prokopczuk Przemysław, Nowak Konrad, Kralisz Paweł, Dobrzycki Sławomir, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Gugała Kamil, Siwołowski Paweł, Mężyński Grzegorz, Poniatowski Bogdan, Niewada Maciej, Kamiński Bogumił, Korecki Janusz, Musiał Włodzimierz J.
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.513-520, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Pierwotna angioplastyka wieńcowa (PTCA) jest jedną z metod leczenia reperfuzyjnego ostrego zawału serca (AMI). Zagadnienie potencjalnego wpływu płci na wyniki pierwotnej PTCA nie zostało dotychczas jednoznacznie wyjaśnione. Celem niniejszego badania jest analiza porównawcza wyników leczenia kobiet z AMI za pomocą pierwotnej PTCA. Materiał i metody: Analizą objęto 552 pacjentów (w wieku 26-78 lat) z AMI do 12 h od początku bólu, leczonych za pomocą pierwotnej PTCA. Grupę badaną stanowiły 143 kobiety, grupę kontrolny - 409 mężczyzn. W obu grupach oceniano przepływ w tętnicy dozawałowej przed zabiegiem, skuteczność zabiegu oraz częstość epizodów sercowo-naczyniowych w czasie obserwacji szpitalnej. Wyniki: Śmiertelność szpitalna nie różniła się istotnie między grupami. Wyniosła ona 4,9 proc. w grupie badanej i 4,6 proc. w grupie kontrolnej. Po wyłączeniu z analizy chorych we wstrząsie kardiogennym śmiertelność szpitalna wyniosła 1,5 proc. w grupie badanej i 2,0 proc. w grupie kontrolnej (różnica nieistotna). Kobiety leczone za pomocą pierwotnej PTCA były w starszym wieku (62,6 vs. 57,3 lat; p 0,001), istotnie częściej występowała u nich cukrzyca typu 2 (23 proc. vs. 13 proc.; p = 0,004) i nadciśnienie tętnicze (54,5 proc. vs. 37,9 proc.; p 0,001), natomiast istotnie rzadziej paliły one tytoń (32,8 proc. vs. 58,6 proc.; p 0,001). Nie zaobserwowano istotnych różnic między grupami w lokalizacji AMI według oceny EKG, rodzaju tętnicy odpowiedzialnej za zawał, ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Primary percutaneous transluminar coronary angioplasty (PTCA) is one of reperfusion strategies in acute myocardial infarction (AMI). Problem of potential influence of gender on results of primary PTCA hasn't been clarified so far. The aim of this study is analysis of the results of primary PTCA in women with AMI. Material nad methods: 552 consecutive patients (age range 26-78, mean age: 56 years) with AMI (within 12 hours from the onset of symptoms) were included to the study. Study group consisted of 143 women, control group were 409 men. We compared the initial flow in infarct-related artery, success rate of PTCA and appearance of major adverse cardiovascular events in both groups in the in-hospital follow-up. Resutls: In-hosptial mortality wasn't significantly different between the groups. It was 4.9 p.c. in the study group and 4.6 p.c. in the control group. When patients in cardiogenic shock at admission were excluded from the analysis, in-hospital mortality was 1.5 p.c. in study group and 2.0 p.c. in control group (not significant difference). Women with AMI treated with primary PTCA were significantly older (62,6 vs. 57,3 years; p 0,001), more frequently suffered from diabetes mellitus (23 p.c. vs. 13 p.c.; p = 0.004) and arterial hypertension (54.5 p.c. vs. 37.9 p.c.; p 0.001) and less frequently smoked (32.8 p.c. vs. 58.6 p.c.; p 0.001). There haven't been observed any significant differences in localization of AMI in ECG, infarct-related ...


  210/229

  Tytuł oryginału: Antybiotyki aminoglikozydowe vs. fluorochinolony w leczeniu bakteryjnych zakażeń przedniego odcinka gałki ocznej.
  Autorzy: Nowak Przemysław, Nowak Elżbieta, Chojna-Sokoła Aleksandra
  Źródło: Lekarz 2002 (6) s.40, 42, 44-45, tab.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  211/229

  Tytuł oryginału: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 7 Systemy komputerowe i teleinformatyczne w służbie zdrowia
  Opracowanie edytorskie: Wiszniewski Andrzej (przedm.), NałęczKącki Maciej Edward (przedm.) (red.), Kulikowski Juliusz Lech (red.), Nowakowski Antoni (red.), Waniewski Edward (red.).
  Źródło: - Warszawa, Akademicka Oficyna Wydaw. Exit 2002, [24], 543 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,581

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia


  212/229

  Tytuł oryginału: Ergonomia w kształtowaniu środowiska pracy i życia osób niepełnosprawnych
  Autorzy: Nowak Ewa
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.233-240, il., bibliogr. 14 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  213/229

  Tytuł oryginału: Zakład pracy chronionej formą rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
  Autorzy: Nowak Zofia, Szewieczek Jan, Franek Grażyna
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.257-267, il., tab., bibliogr. 7 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  214/229

  Tytuł oryginału: Dozymetria alaninowa EPR in vivo - podstawy metodyczne.
  Tytuł angielski: In vivo alanine/EPR dosimetry - basic methodology.
  Autorzy: Ciesielski Bartłomiej, Schultka Katarzyna, Stuglik Zofia, Kobierska Anna, Nowak Renata
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.243-252, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  215/229

  Tytuł oryginału: Ditlenek azotu (IV), ditlenek siarki (IV), pył zawieszony, benzo(a)piren i substancje smołowe w powietrzu atmosferycznym w Gdańsku.
  Tytuł angielski: Nitrogen dioxide, sulphur dioxide, suspended particalate matter, benzo(a)pyrene and tar substances in ambient air in Gdańsk. P. 1.
  Autorzy: Halkiewicz Jan, Nowakowska Joanna, Jamrógiewicz Zygmunt, Furman Barbara, Strzęp Elżbieta, Krupieńczyk Janina, Piszczek Michał, Strzemieczny Ryszard, Łukasiak Jerzy
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.265-280, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  216/229

  Tytuł oryginału: Wpływ pH na parametry widma absorpcyjnego porfiryn.
  Tytuł angielski: The influence of pH on the absorption spectra of porphyrins.
  Autorzy: Nowakowska Joanna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.281-292, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  217/229

  Tytuł oryginału: Zastosowanie techniki ekstrakcji na fazie stałej (SPE) do zagęszczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z płynów stosowanych w infuzji przy oznaczaniu tych związków techniką HPLC z detektorem fluorescencyjnym i diodowym.
  Tytuł angielski: Application of solid phase extraction technique (SPE) for direct concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons from parenteral infusion solutions before assay HPLC with fluorescence and UV diode array detection.
  Autorzy: Halkiewicz Jan, Kamiński Marian, Nowakowska Joanna, Łukasiak Jerzy
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.309-320, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  218/229

  Tytuł oryginału: Poszukiwanie rodzinnego dawcy szpiku dla chorych nie posiadających zgodnego w HLA rodzeństwa.
  Tytuł angielski: Strategy of marrow donor search among family members for the patients who do not have a matched sibling.
  Autorzy: Nowak Jacek, Gronkowska Anna, Brojer Ewa
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.309-316, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • transplantologia
 • genetyka
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono możliwości doboru i zasady wykonywania badań HLA w przypadkach rodzinnych dawców szpiku, innych niż rodzeństwo (rodzice i członkowie rozszerzonej rodziny). Dla ilustracji przytoczono obserwacje własne dotyczące specyfiki doboru rodziców, a także analizę rodzin, w których zaobserwowano zjawisko crossing over zasadniczo zmieniające sposób interpretacji rodzinnych danych HLA.

  Streszczenie angielskie: HLA typing and match strategy of potential non-sibling family donors for patients who do not have matched sibling is discussed. We also present our experience in parental matching, the analysis of families with crossover recombination within the HLA region and the way of its interpretation.


  219/229

  Tytuł oryginału: Endoskopia przewodu pokarmowego.
  Autorzy: Nowak Andrzej, Romańczyk Tomasz
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.21-25, bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  220/229

  Tytuł oryginału: Koloproktologia.
  Autorzy: Herman Roman M., Nowakowski Michał, Frey Janusz
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.121-129, bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  221/229

  Tytuł oryginału: Rare case of early diagnosed intramural pregnancy.
  Autorzy: Olejek Anita, Mańka Grzegorz, Drębkowski Aleksander, Zamłyński Jacek, Nowak Leszek
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.66-67, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: We present a case of 42 years old patient with intramural pregnancy. The first diagnosis was establish according to ultrasound examination bud the ultrasound picture did not allow to differentiate in a straightforward way whether the pregnancy is located in the intramural part of the right hand side oviduct, or more typically in the ampullar part. We decided to perform the laparoscopy, and after the confirmation of diagnosis, we performed the classical supra-cervical uterus amputation. In conclusion, it seems that ultrasound examination followed possibly by laparoscopy is a sufficient method of diagnosis of intramural pregnancy.


  222/229

  Tytuł oryginału: Comparative evaluation of the effects of continuous and multiple infusions of indomethacin therapy for patent ductus arteriosus closure in preterm infants.
  Autorzy: Strzałko-Głoskowska Barbara, Maroszyńska Iwona, Wilczyńska Małgorzata, Makowiecka Elżbieta, Sysa Andrzej, Nowak Stanisław, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (2) s.31-33, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Cerebral blood flow (CBF) velocity wa assessed during 30 minutes multiple and continuous (36 hours) infusion of indomethacin in 39 premature neonates. The rapid infusion was associated with a significant reduction in blood flow velocity in the right middle cerebral artery (MCA). These changes were not observed in the group treated with continuous infusion, but the method reduced significant efficacy of closing the PDA. Indomethacin remains a useful and effective treatment for PDA in preterm infants, but should continue to be used with caution as we found that administration by 30 minutes infusion does produce haemodynamic alterations to the cerebral circulation.


  223/229

  Tytuł oryginału: Pregnancies after chemotherapy of gestational trophoblastic disease.
  Autorzy: Nowak-Markwitz Ewa, Magnowski Piotr, Spaczyński Marek
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (2) s.40-42, tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The reproductive performance of 48 women successfully with chemotherapy in Gynecologic Oncology Department between 1980-2000 because of gestational trophoblastic disease was analyzed. Among 19 nulliparous were conceiving 18 (95 p.c.), among 29 multiparous conceived 12 (41 p.c.), 11 (38 p.c.) women applying contraceptives and the sterility was recognized in 6 (21 p.c.). We compared also the fertility depending on cytostatic drug combination received during treatment. Results show, that neither type of chomptherapy (single agent or multi agent) nor the duration of treatment not have any importance in further pregnancies and child condition. We have not observed any malformations in children. Also the abortion ratio in our patients was low. Our 30 women have had 48 pregnancies with 41 (86 p.c.) live full term delivery, 4 (8 p.c.) spontaneous abortion, 2 (4 p.c.) repeated hydatidiform moles and 1 (2 p.c.) stillbirth.


  224/229

  Tytuł oryginału: Premature labour risk in pregnant women with bacterial vaginosis infection.
  Autorzy: Kozak-Darmas Iwona, Bodzek Piotr, Grettka Krzysztof, Olejek Anita, Nowak Leszek
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.31-32, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The most often diagnosed vaginal infection is bacterial vaginosis (BV). The objective of the research was to analyse risk and occurrences of premature labour in the case of pregnant women with the BV infection. BV is an important factor of the risk of premature labour occurrence. BV treatment during pregnancy might contribute to preventing and decreasing of the percentage of premature labours and to lowering the cost of hospitalisation.


  225/229

  Tytuł oryginału: Maternal serum pro-inflammatory cytokines in pregnancy, labor and chorioamnionitis.
  Autorzy: Nowak Marek, Oszukowski Przemysław, Jaczewski Bogumił, Wierzbicka Elżbieta, Wilczyński Jacek R., Szpakowski Artur, Czichos Ewa, Małafiej Eugeniusz, Szpakowski Marian
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.28-30, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of our study was to compare maternal serum levels of interleukin-6, interleukin-8, and tumor necrosis factor-alpha in gravidities, during spontaneous term and preterm labor and their relation to histologic chorioamnionitis. We investigated 106 women: 33 in preterm labor, 53 in term labor and 20 healthy pregnant non laboring controls. Venous bloods for cytokines determinations were obtained during the first stage of labor and during routine screening tests. Titers of cytokines were measured by means of ELISA technique. All afterbirths after preterm deliveries were examined to establish histologic chorioamnionitis. Serum levels of IL-6, IL-8 and THF-alpha were significantly elevated both in term and preterm labor when compared to non laboring gravidities. IL-6, IL-8 and TNF-alpha titers were statistically similar in term and proterm labors and in patients with and without histologic chorioamnionitis. Serum levels of investigated inflammatory cytokines in cases of term and preterm labor are elevated in comparison to non laboring gravidities. The elevated levels of these cytokines are not connected with coexisting chorioamnionitis.


  226/229

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PTS we Wrocławiu w 2001 r.
  Tytuł angielski: Report from Board activity of the Lower Silesian Branch of the Polish Stomatological Association in Wroclaw in the years 2001.
  Autorzy: Nowakowska Danuta, Sobolewska Anna
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.339-343
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne


  227/229

  Tytuł oryginału: Poziom rozwoju wybranych cech somatycznych dzieci w wieku 6 lat z regionu Świętokrzyskiego w zależności od ich stanu biologicznego w okresie noworodkowym.
  Tytuł angielski: Level of development of selected somatic features of children at the age of 6 from the Świętokrzyskie region depending on their biological state in their infancy period.
  Autorzy: Nowak-Starz Grażyna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.364-369, tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Materiał prezentuje wyniki badań długofalowych 384 dzieci urodzonych w 1982 r. Celem badań było określenie zmiany wysokości i masy ciała w zależności od wpływu niektórych cyznników paragenetycznych. Zbadano te same dzieci w różnych okresach ich rozwoju, to znaczy w wieku 0, 6, 10, 14, 18 lat. Praca prezentuje wyniki badań dotyczące dzieci w wieku 6 lat. Uzyskane wyniki potwierdzają zwłaszcza wpływ wieku matki i kolejności ciąży na rozwój fizyczny dzieci w wieku 6 lat. Związek ten jest większy u chłopców niż u dziewcząt.

  Streszczenie angielskie: This material presents the results of a long-term results on 384 children born in 1982. The aim of this research was to state the changes in hight and body mass - depending on the influence of some of the paragenetic factors. The same children were examined in different periods of their development, this means at the age of 0, 6, 10, 14 and 18 years. The article presents the results of research concerning children at the age of 6. The obtained results confirm the influence of especially the age of mother and the sequence of pregnancies on the phisical development of children at the age of 6. This coherence is greater concerning boys rather than girls.


  228/229

  Tytuł oryginału: Przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych i przerost migdałka gardłowego.
  Autorzy: Waśniewska Elżbieta, Nowak Katarzyna
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (10) s.124-129, il., tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  229/229

  Tytuł oryginału: Epidemiologia cukrzycy.
  Tytuł angielski: Epidemiology of diabetes.
  Autorzy: Nowakowski Andrzej
  Źródło: Diabetol. Prakt. 2002: 3 (4) s.181-185, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,630

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: