Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NOWACKI
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Terapia adiuwantowa raka jelita grubego].
Autorzy: Nowacki Marek, Jaskóła Katarzyna
Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (3) s.165-168 - Tł. artyk. z czas. Hospital Practice 2000; 35(5)
Sygnatura GBL: 312,978

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/14

  Tytuł oryginału: The effect of thymus ubiquitin complex on neuropathological changes within the brain of pregnant rabbits with experimental model of antiphospholipid syndrome.
  Autorzy: Nowacki Przemysław, Ossowicka-Stępińska Jadwiga, Ronin-Walknowska Elżbieta
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.7-11, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The present study was designed to assess the impact of thymus ubiquitin complex (TUC) on morphological changes within the central nervous system (CNS) in pregnant rabbits with experimental antiphospholipid syndrome (APS). We also compared the intensity of neuropathological appearance and serological markers of the APS treated with the TUC. Post-mortem neuropathological investigations were done in 47 female New Zealand rabbits. The material was divided into 4 groups: Group I - 23 pregnant animals with APS; Group II - 7 pregnant rabbits with APS, treated with TUC; Group III - 7 pregnant rabbits without APS, treated with TUC; Group IV (the control one) - 10 pregnant animals without APS, intreated with TUC. The APS was induced by subcutaneous injections of cardiolipin. There were two main abnormalities within the CNS of pregnant rabbits, which could be a result of the APS: the thrombo-necrotic foci of nervous tissue, and perivascular or meningeal inflammatory infiltrates. It turned out that TUC application reduced the morphological abnormalities, but it did not eliminate them entirely. The number of cases with thrombo-necrotic changes was reduced by approximately 18 p.c., while perivascular infiltrates by 36 p.c. respectively. The TUC application did not influence the meningeal infiltration. The platelet count significantly increase (p 0.001), the activated partial thromboplastin time shortened (p 0.001), and the number of immunised animals, demonstrating positive immunofluorescence test, significantly decreased after the TUC administration...


  3/14

  Tytuł oryginału: Podwyższony poziom antygenu CA 125 w chorobach nienowotworowych miednicy mniejszej u kobiet w wieku rozrodczym.
  Tytuł angielski: Elevated level of CA 125 antigen in women in reproductive age without neoplastic diseases in pelvis minor.
  Autorzy: Bulsa Marek, Nowacki Maciej, Perzanowski Paweł
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.517-522, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono zachowanie się markera CA 125 w chorobach nienowotworowych miednicy mniejszej u kobiet w wieku rozrodczym. Badany materiał podzielono na cztery grupy: 29 kobiet z endometriozą, 16 kobiet ze stanami zapalnymi w obrębie miednicy mniejszej, 7 z marskością wątroby, wadami wrodzonymi narządu rodnego i ciążą, 8 z endometriozą w średnim wieku ginekologicznym 6,75. Stwierdzono, że stany zapalne przydatków macicy, wyrostka robaczkowego oraz marskość wątroby i wrodzone wady narządu rodnego mogą przebiegać z podwyższonym poziomem antygenu CA 125. Wykazano również, że endometrioza w obrębie miednicy mniejszej może także manifestować się podwyższonym poziomem CA 125.

  Streszczenie angielskie: Behaviour of CA 125 antigen in women in reproductive age without neoplastic diseases in pelvis minor was presented. The study material was divided into 4 groups: 29 women with endometriosis, 16 women with inflammation of pelvis minor, 7 women with cirrhosis, developmental malformations of reproductive organs and pregnancy, 8 women of middle gynaecological age 6.75 had endometriosis. It has been revealed that the inflammatory state of the uterine adnexa and the appendix as well as cirrhosis, developmental malformation of reproductive organs may evolve with elevated level of CA 125 marker. It has also been shown that endometriosis in pelvis minor may be expressed by a raised level of CA 125 marker.


  4/14

  Tytuł oryginału: Badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego.
  Tytuł angielski: Colorectal cancer screening.
  Autorzy: Reguła Jarosław, Nowacki Marek, Butruk Eugeniusz
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (2) s.52-56, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rak jelita grubego należy do najczęstszych nowotworów złośliwych. Wyniki jego leczenia w Polsce mierzone odsetkim 5-letnich przeżyć należą do najgorszych w Europie. W ponad połowie przypadków rozpoznawany jest zbyt późno. Powszechnie prowadzone badania przesiewowe są jedyną szansą na wczesne wykrycie tego nowotworu u osób, które nie mają jeszcze dolegliwości. Optymalnym sposobem prowadzenia badań przesiewowych jest wykonanie pełnej kolonoskopii raz na 10 lat. Główne argumenty na rzecz wykonywania kolonoskopii zamiast badań na krew utajoną w stolcu są następujące: a) badanie kału na krew utajoną trzeba powtarzać co roku, a kolonoskopię wykonuje się co 10 lat., b) badanie testem na krew utajoną wykryje tylko 16 proc. raków, a kolonoskopia aż 75 proc., c) kolonoskopia pozwala od razu usuwać stany przedrakowe (polipy-gruczolaki), spotykane u co 4 badane osoby. W Polsce jesienią 2000 roku uruchomiono Program Badań Przesiewowych w kierunku raka jelita grubego za pomocą jednorazowej kolonoskopii. W sumie wykonano, jak dotąd 12.590 kolonoskopii przesiewowych, wykrywając raka jelita grubego w co 200 kolonoskopii i polipy jelita grubego w co czwartej kolonoskopii. U większości wykryto raki w najwcześniejszych stopniach zaawansowania (A lub B wg Dukesa), a polipy były oczywiście usuwane, co stanowi dodatkowo prewencję pierwotną raka jelita grubego.

  Streszczenie angielskie: Colon cancer belongs to the most frequent malignant tumours. The resutls of its treatment measured by the 5 years survival time, in Poland there are the worst in Europe. In above half of cases it is recognized too late. Common screening tests are the only chance to detect this cancer soon in people who don't have any symptoms. The optimal way of screening is to perform colonoscopy every 10 years. The main arguments of the colonoscopy instead of occult blood test in stool are: a) occult blood tests in a stool should be performed once a year, while colonoscopy every 10 years, b) occult blood tests can detect only 16 p.c. of cancers, while colonoscopy up to 75 p.c., c) colonoscopy allows to remove immediately premalignant conditions (polypus-adenomas) which appear in every fourth tested person. On Autum 2000 in Poland the Colorectal Screening Program was started using as a tool colonoscopy. So far, 12.590 colonoscopies were performed, detecting colon cancer in every fourth colonoscopy. In most people the detected cancers were in the earliest advanced stages (A or B by Dukes) and polypus were onviously removed which is another case for additional and usefull tool in primary prophylaxis of colorectal cancer.


  5/14

  Tytuł oryginału: Wczesne powikłania pooperacyjne u chorych na raka odbytnicy poddanych napromieniowaniu przedoperacyjnemu.
  Tytuł angielski: Early postoperative complications in rectal cancer patients subject to preoperative radiotherapy.
  Autorzy: Nowacki Marek P., Rutkowski Andrzej, Bujko Krzysztof, Olędzki Janusz, Sopyło Rafał
  Opracowanie edytorskie: Kopacz Andrzej (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1123-1137, tab., bibliogr. 34 poz. + bibliogr. 14 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Pierwszoplanowym celem pracy była ocena ryzyka wczesnych powikłań pooperacyjnych u chorych napromieniowanych przedoperacyjnie z powodu miejscowo zaawansowanego raka odbytnicy. Celem drugoplanowym była próba odpowiedzi na pytanie czy sposób napromieniania przedoperacyjnego wpływa na odsetek powikłań pooperacyjnych? Materiał i metodyka. Retrospektywnej analizie poddano 224 chorych leczonych od marca 1996 do grudnia 2000 r., u których zastosowano radioterapię przedoperacyjną, a następnie w trybie planowym wykonano resekcje odbytnicy z dostępu przez laparotomie. Stosowano 2 sposoby napromieniania przedoperacyjnego: napromienianie krótkotrwałe, 5-dniowe (K-RTH), stosowano u chorych z rakiem resekcyjny; długotrwałe, 5-tyg. (D-RTH), stosowano u chorych z guzem pierwotnie nieresekcyjnym. Wyniki. Odsetek poszczególnych typów operacji wykonanych u chorych po radioterapii krótkiej i długiej przedstawiał się podobnie. Śmiertelność pooperacyjna wyniosła 0,04 proc. Nie stwierdzono istotnych różnic w odsetku powikłań pooperacyjnych w obu grupach (K-RTH 35,1 proc. vs D-RTH - 35,5 proc; p = 0,9580). W grupie D-RTH stwierdzono większy odsetek nieszczelności zespolenia (25,6 vs 13,5 proc.; p = 0,15). Dotyczyło to szczególnie niskich zespoleń w odległości do 6 cm od odbyty (D-RTH 34,5 proc vs K-RTH 15,1 proc.; p = 0,07), co wiązało się z większym odsetkiem reoperacji (D-RTH 41,4 proc. vs K-RTH 13,7 proc.; p = 0,018). Wnioski. U chorych po napromienianiu przedoperacyjnym i niskiej resekcji przedniej obserwowano ...


  6/14

  Tytuł oryginału: Epidemiologiczno-kliniczna ocena występowania parazytoz w regionie suwalskim w latach 1990-1999 : praca doktorska
  Autorzy: Nowacki Krzysztof, Prokopowicz Danuta (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Obserwacyjno-Zakaźna w Białymstoku
  Źródło: 2002, [5], 42 k., [17] k. tabl. : tab., bibliogr. 90 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19868

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/14

  Tytuł oryginału: Anastomosis site - a risk factor for anastomotic leakage after elective anterior resection of rectal cancer.
  Tytuł polski: Wysokość zespolenia jako czynnik ryzyka nieszczelności u chorych po elektywnej resekcji przedniej z powodu raka odbytnicy.
  Autorzy: Rutkowski Andrzej, Nowacki Marek P., Olędzki Janusz, Bujko Krzysztof
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.295-299, tab., bibliogr. 24 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie zależności pomiędzy wysokością zespolenia okrężniczo-odbytniczego, a ryzykiem nieszczelności i reoperacji. Badano również zależność pomiędzy odległością guza od brzegu odbytu, a szansą na wykonanie operacji oszczędzającej zwieracze. Metoda. Oceniono retrospektywnie 301 chorych, u których wykonano elektywną resekcję przednią z powodu raka odbytnicy. Z badania wyłączono pacjentów, u których występowały naglące wskazania do operacji oraz będących w złym stanie ogólnym, z niedokrwistością lub cukrzycą insulinozależną, o ponad 10-letnim przebiegu. Oceniono ryzyko występowania objawowej nieszczelności. Nieszczelność zespolenia podejrzewano w przypadku objawów rozlanego zapalenia otrzewnej, ropnia w miednicy, obecności gazu lub ropy w drenie. Podejrzenie to weryfikowano badaniem per rectum, ednoskopowo, badaniami obrazowymi oraz oceniano śródoperacyjnie, jeżeli stan chorego wymagał reoperacji. Analizy statystycznej dokonano przy pomocy testu chi-kwadrat przy założonym progu znamienności p 0,05. Wyniki. Wczesne powikłania pooperacyjne (do 30 dni od zabiegu) wystąpiły u 94 chorych (31,2 proc.). Zmarło 2 pacjentów (0,7 proc.). Odsetek nieszczelności zespoleń wyniósł 13,6 proc. Największe ryzyko nieszczelności stwierdzono wówczas gdy dolna granica guza znajdowała się w odległości od 5 cm (26,5 proc.). Przy takim umiejscowieni, odsetek operacji oszczędzających zwieracze był mały (33,1 proc.). Gdy dolna granica guza znajdowałą się w środkowej części odbytnicy, ale poniżej załąmka otrzewnej (powyżej 5 cm do 7-8 cm od brzegu odbytu), ryzyko nieszczelności zespolenia wynosiło 17,3 proc...


  8/14

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Radioterapia w leczeniu raka odbytnicy - metaanaliza].
  Autorzy: Bujko Krzysztof, Nowacki Marek P.
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (7/8) s.167-168, bibliogr. 6 poz. - Oprac. na podst. artyk. z czas. The Lancet 2001; 358 : 1291-1304
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/14

  Tytuł oryginału: Onkologia polska - osiągnięcia, aktualne problemy i propozycje rozwiązań systemowych
  Autorzy: Nowacki Marek P.
  Źródło: W: Kardiologia i onkologia w Polsce na początku XXI wieku : stan, wyzwania i perspektywy. T. 9 - Warszawa, 2002 s.41-56 - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - konferencja naukowa Warszawa 9.10. 2002
  Sygnatura GBL: 735,736

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/14

  Tytuł oryginału: Kardiologia i onkologia w Polsce na początku XXI wieku : stan, wyzwania i perspektywy. T. 9
  Opracowanie edytorskie: Nowacki Marek (red.), Religa Zbigniew (red.), Zatoński Witold (red.).
  Rządowa Rada Ludnościowa Rządowe Centrum Studiów Strategicznych
  Źródło: - Warszawa, RRL 2002, 125, [1] s. : il., tab., 24 cm. - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - konferencja naukowa Warszawa 09.10. 2002
  Sygnatura GBL: 735,736

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie


  11/14

  Tytuł oryginału: Opracowanie metody hodowli chondrocytów z użyciem surowicy autologicznej do celów transplantacyjnych (model zwierzęcy)
  Autorzy: Biliński Piotr J[acek]., Drewa Łukasz, Nowacki Wiesław, Czaplewski Artur, Drewa Tomasz
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.364 - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  12/14

  Tytuł oryginału: Wspomnienie [o prof. Tadeuszu Koszarowskim 1915-2002].
  Autorzy: Nowacki Marek P.
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.548-549, il.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Koszarowski
 • Tadeusz 1915-2002


  13/14

  Tytuł oryginału: Czynności językowe i aktywność chorego w kontaktach z otoczeniem w poudarowym uszkodzeniu struktur podkorowych : praca doktorska
  Autorzy: Duranowska-Serocka Aleksandra, Nowacki Przemysław (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Klinika Neurologii w Szczecinie
  Źródło: 2002, [3], 108 k. : il., tab., bibliogr. 104 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/14

  Tytuł oryginału: Chirurgia raka jelita grubego.
  Autorzy: Nowacki Marek P., Olędzki Janusz, Chwaliński Maciej
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.113-116, bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: