Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NOSZCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Zakrzepy i zatory
Autorzy: Biederman Andrzej, Filipecki Stanisław, Grenda Ryszard, Hajduk Bogdan, Kielar Maciej, Kopeć Maria, Krzemińska-Pakuła Maria, Kwieciński Hubert, Litwin Mieczysław, Łopaciuk Stanisław, Mackiewicz Zygmunt, Małek Grzegorz, Małkowski Piotr, Michałowicz Bogdan, Musiał Jacek, Myśliwiec Michał, Noszczyk Wojciech, Pasierski Tomasz, Pruszczyk Piotr, Przyłuski Jakub, Rużyłło Witold, Szczepański Maciej, Tomkowski Witold Zbyszek, Torbicki Adam, Wojtukiewicz Marek, Zawilska Krystyna
Opracowanie edytorskie: Łopaciuk Stanisław (red.).
Wydanie: - Wyd. 2 zm. i unowocześ
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 572, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 734,717

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/12

  Tytuł oryginału: O Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich.
  Tytuł angielski: History of the Section for Thoracic, Cardiac and Vascular Surgery of the Association of Polish Surgery.
  Autorzy: Noszczyk Wojciech
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.454-463, il., bibliogr. 51 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich


  3/12

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki endoskopowego podpowięziowego przecinania niewydolnych żył przeszywających goleni.
  Tytuł angielski: Subfascial endoscopic perforator surgery - long term results.
  Autorzy: Ciostek Piotr, Myrcha Piotr, Noszczyk Wojciech
  Opracowanie edytorskie: Mackiewicz Zygmunt (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.580-587, tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie wyników odległych stosowania metody endoskopowego podpowięziowego przecinania żył przeszywających (EPPŻP). Materiał i metodyka. W latach 1989 - 1999 wykonano u 224 chorych 254 operacje EPPŻP. Wśród operowanych było 92 mężczyzn i 132 kobiety. Wiek chorych wahał się od 26 do 79 lat. Zaawansowanie kliniczne przewlekłej niewydolności żylnej u operowanych było następujące: klasa 3 - 2,7 proc., klasa 4 - 37,1 proc.; klasa 5 - 26,3 proc.; klasa 6 - 33,9 proc. Zespół pozakrzepowy rozpoznano u 146 chorych (65,2 proc.). Wyniki EPPŻP oceniano przeprowadzając badania co 6 miesięcy. W 2000 r. wezwano listownie wszystkich chorych operowanych tą metodą. Analizą objęto 130 osób (58 proc. operowanych), które zgłosiły się na końcowe badanie kontrolne. Okres obserwacji wahał się od roku do 10 lat, średnio 4 lata 8 miesięcy. Wyniki. Subiektywnie 83 (63,8 proc.) chorych deklarowało pooperacyjną poprawę, 28 (21,5 proc.) uważało, że operacja nie zmieniła stanu ich kończyn, natomiast 19 (14,6 proc.) stwierdziło, że nastąpiło pogorszenie. W finalnie ocenianej grupie chorych 31 (86,1 proc.) z 36 owrzodzeń goleni stwierdzanych przed operacją zagoiło się w ciągu pierwszych 6 miesięcy po operacji. W dalszym okresie obserwacji owrzodzenia pojawiały się lub nawracały, tak że w badaniu końcowym stwierdzono je u 11 chorych. Ostatecznie zagojeniu uległo 69,4 proc. owrzodzeń. Stwierdzono ponadto następujące powikłania odległe: niedoczulicę i parestezje w okolicy kostki ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present long-term results of subfascial endoscopic perforating veins surgery (SEPS). Material and methods. During the period 1989 - 1999 254 SEPS were performed in 224 patients (92 men and 132 women, aged between 26 and 79 years). The chronic vous insufficiency clinical condition of patients, prior to surgery, was as follows: class 3 - 2.7 p.c.; class 4 - 37.1 p.c.; class 5 - 26.3 p.c.; class 6 - 33.9 p.c. Postthrombotic syndrome was diagnosed in 146 patients (65.2 p.c.). SEPS results were evaluated during follow-up examination. Analysis comprised 130 patients (58 p.c. following surgery), who presented for final follow-up examinations. The observation period ranged between 12 months and 10 years (mean - 4.8 years). Results. 83 patients (63.8 p.c.) declared postoperative improvement, 8 (21.5 p.c.) noticed no difference and 19 (14.6 p.c.) noted deterioration. 31 out of 36 patient skin ulcerations observed prior to surgery, healed during the first six months following surgery. Definite healing was observed in 69.4 p.c. of all ulcerations. During the final clinical examination paresthesia and hypesthesia of the medial ankle and plantar part of the foot (6 patients - 4.6 p.c.) as well as recurrent varices (27 patients - 17 p.c.). In comparison to preoperative PPG results, VTR elongation by at least 5 s was present in 32.9 p.c., below 5 s in 29.5 p.c., stabilization in 26.1 p.c. and shortening in 11.4 p.c. of patients. Improvement based on the ...


  4/12

  Tytuł oryginału: Ekspresja integryny ŕ6á4 i białka delta Np63 w gojącym się naskórku.
  Tytuł angielski: The ŕ6á4 integrin and delta Np63 protein expression in the healing epidermis.
  Autorzy: Noszczyk Bartłomiej H., Jethon Józef, Majewski Sławomir
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.908-917, il., bibliogr. 25 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było badanie charakteru ekspresji integryny ŕ6á4 i porównanie go ze zmianami ekspresji białka delta Np63 podczas gojenia ran w ludzkiej skórze. Materiał i metodyka. Badano biopsje ran skóry pobieranych od ochotników w różnych okresach gojenia. Badanie przeprowadzono metodami immunohistochemicznymi z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych przeciw łańcuchowi ŕ6 integryny oraz białku delta Np63. Wyniki. Obserwowano zwiększenie ekspresji integryny w okolicach pierwotnego brzegu rany w wale naskórka otaczającym skrzep oraz w wiodących komórkach naskórka migrującego, gdzie dochodziło do przesunięcia ekspresji z warst podstawnych komórek na ich warstwy boczne i szczytowe. Zwiększona była również ekspresja białka delta Np63 w okrężnym wale naskórka otaczającym skrzep. W naskórku migrującym po powierzchni rany ekspresja białka była jednak silnie zmniejszona. Wnioski. Wydaje się, że zwiększona ekspresja ŕ6á4 w komórkach warstwy podstawnej i ponadpodstawnej gojącego się naskórka może odgrywać rolę w podtrzymywaniu potencjału proliferacyjnego keratocytów. Opisany charakter ekspresji ŕ6á4 wydaje się być zbliżony do ekspresji białka delta Np63 o podobnej zdolności do podtrzymywania potencjału proliferacyjnego komórek. Przesunięcie ekspresji integryny na ściany boczne kreatocytów migrujących, przy jednoczesnym obniżaniu w ekspresji białka delta Np63, może mieć znaczenie dla umożliwienia różnicowania keratocytów migryjących i jednoczesnego podtrzymywania ich przeżycia.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to compare the expression of the ŕ6á4 integrin with the expression of protein delta Np63 during healing in humans. Material and methods. We collected wound biopsies from volunteers during different stages of healing by means of immunohistochemistry, using monoclonal antibodies against ŕ6 integrin chain and protein delta Np63. Results. We observed increased integrin expression on the border of the wound, in the epidermal cast surrounding the thrombus, as well as leading migrating keratinocytes. Expression moved from basal layers to their lateral nd apical layers. Delta Np63 protein expression was increased in the epidermal cast, surrounding the thrombus. Protein expression was decreased in the area of the migrating epidermis. Conclusions. Increased ŕ6á4 expression in basal and supra-basal cells of the healing epidermis can play a role in maintaining the proliferative potential of keratinocytes. ŕ6á4 expression seems similar to protein delta Np63 expression, with a likely ability to maintain the proliferative potential of keratinocytes. Presence of integrin expression in the lateral wall of migrating keratinocytes with concomitant decreased delta Np63 protein expression may influence migrating keratinocyte differentiation, maintaining their survival.


  5/12

  Tytuł oryginału: Reliability of endosonography in evaluation of anal fistulae and abscesses.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska I[wona], Gęśla J., Jakubowski W[iesław], Noszczyk W[ojciech], Szczepkowski M., Sarti D.
  Źródło: Acta Radiol. 2002: 43 (6) s.599-602, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 301,623

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: To assess the reliability of anal endosonography (AES) in the diagnosis of anal fistulae and abscesses. Material and Methods: 86 patients with different types of anal fistulae and abscesses were prospectively examined with a 7.0 MHz transducer. Type of anal fistulae, differentiation between simple and complex tracts, and location of their internal openings were defined. In 66 cases with permeable external opening hydrogen peroxide solution was introduced into the fistula tract. Reliability of AES was defined after surgical treatment of all cases. Results: 74 anal fistulae, including 43 transsphincteric, 11 intersphincteric, 6 suprasphincteric, 3 superficial, and 11 ano-vaginal were found on AES. 27 fistulae were complex, and 47 simple fistulae. In 10 patients a coexisting abscess was found; the remaining 12 abscesses were without any fistula. Surgery confirmed the type of anal fistula in patients (86.5 p.c.), and location of internal openings in 60 cases (81.1 p.c.). All abscesses were confirmed. Conclusion: AES showed high accuracy in diagnosing anal fistulae and abscesses.


  6/12

  Tytuł oryginału: Uwagi o komórkach macierzystych.
  Autorzy: Noszczyk Bartłomiej H.
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1121-1122, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/12

  Tytuł oryginału: Występowanie przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych w wybranej losowo populacji miejskiej.
  Tytuł angielski: Chronic venous insufficiency of the lower limb in selected urban population.
  Autorzy: Kielar Maciej, Porzycki Piotr, Myrcha Piotr, Szopiński Piotr, Sobański Paweł, Noszczyk Wojciech
  Opracowanie edytorskie: Mackiewicz Zygmunt (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1229-1242, tab., bibliogr. 33 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości występowania przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych. Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono w okresie od 1.03.1998 do 30.12.2000 r. Do badań zaproszono 500 osób wybranych losowo z list mieszkańców jednej z dzielnic Warszawy. Badanie składało sie z wywiadu, badania przedmiotowego i szczegółowego badania układu żylnego, uzupełnione badaniami obrazowymi. Wyniki. Do badania zgłosiło się 3656 (73,1 proc.) osób w wieku od 35 do 75 lat. Przewlekłą niewydolność żylną (PNŻ) stwierdzono u 36 proc. badanych. Najczęściej stwierdzanym objawem PNŻ były żylaki kończyn dolnych, które stwierdzono u 13.7 proc. ogółu badanych. Żylaki występowały dwukrotnie częściej u kobiet, 62 proc. chorych podawało pozytywny wywiad rodzinny. Wśród osób z potwierdzoną PNŻ leczenie podjęło tylko 58.4 proc. chorych. Najpopularniejszym sposobem postępowania było leczenie zachowawcze. Leczeniu chirurgicznemu poddało się tylko 10 proc. chorych. Wyniki leczenia były dobrze oceniane przez chorych. Wnioski. 1. Przewlekła niewydolność żylna jest jedną z najczęściej występujących chorób w populacji miejskiej w Polsce. 2. Występuje znamiennie częściej u kobiet niż u mężczyzn. 3. Odsetek chorych leczonych jest niski, szczególnie wśród mężczyzn. 4. Zarówno wyniki leczenia zachowawczego, jak i chirurgicznego są dobrze oceniane przez chorych. 5. Wysoki odsetek nieleczonych chorych, a szczególnie niski odsetek operacji, świadczy o niedostatecznym rozpowszechnieniu wiedzy o konieczności i wynikach leczenia przewlekłej niewydolności żylnej.


  8/12

  Tytuł oryginału: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1-2
  Opracowanie edytorskie: Andziak Piotr (red.), Noszczyk Wojciech (red.), Kwaśniewski Aleksander (przedm.), Buzek Jerzy (przedm.), Płażyński Maciej (przedm.), Grześkowiak Alicja (przedm.), Glemp Józef Kardynał (przedm.), Opala Grzegorz (przedm.), Wiszniewski Andrzej (przedm.), Piskorski Paweł (przedm.), Pietkiewicz Antoni (przedm.), Woy-Wojciechowski Jerzy (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny 2002, 2 t.: ([2], 388 s. : il., tab., bibliogr. [przy ref.] ; 509 s. : il.), 24 cm. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001 - Tyt. również w jęz. ang
  Seria: Biblioteka Przeglądu Chirurgicznego
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich


  9/12

  Tytuł oryginału: Przemówienie inauguracyjne
  Autorzy: Noszczyk Wojciech
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.30-33 - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  10/12

  Tytuł oryginału: Analiza ilościowa i jakościowa wczesnych powikłań po operacjach tętniaków aorty brzusznej
  Autorzy: Woźniak Witold, Kostewicz Waldemar, Myrcha Piotr, Pasek Konrad, Noszczyk Wojciech
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.291-298, tab., bibliogr. 21 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  11/12

  Tytuł oryginału: Chirurgia bliskiej przyszłości.
  Autorzy: Noszczyk Bartłomiej H.
  Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.415-421, bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 727,545;737,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/12

  Tytuł oryginału: Badania in vitro w Centrum Badawczym Dr Irena Eris. Jedyna polska firma kosmetyczna posiadająca własny ośrodek badań na hodowlach komórkowych.
  Autorzy: Noszczyk Maria
  Źródło: Dermatologica 2002 (3) s.66-68, il.
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  stosując format: