Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NITTNER-MARSZALSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Historia naturalna alergii na jad owadów błonkoskrzydłych. Nowe warianty metod diagnostycznych.
Tytuł angielski: Natural history and diagnosis of Hymenoptera venom allergy.
Autorzy: Nittner-Marszalska Marita
Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.19-22, bibliogr. 34 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
Sygnatura GBL: 313,342

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/5

  Tytuł oryginału: Endtelina, czynnik von Willebranda i komórki śródbłonka we krwi obwodowej u chorych na astmę.
  Tytuł angielski: Endothelin, endothelial cells and von Willebrand factor in peripheral blood of asthmatic patients.
  Autorzy: Krasnowska Maryla, Nittner-Marszalska Marita, Kransnowski Ryszard, Kopeć Wacław
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.445-448, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania ostatniej dekady wykazały, że komórki śródbłonka oraz wytwarzana m.in. przez nie endotelina biorą udział nie tylko w utrzymaniu homeostazy w układzie krążenia, ale również uczestniczą w odpowiedzi immunologicznej i rocesach rozrostowych. Dotyczy to zwłaszczaa endoteliny, która jest silnym spazmogenem oraz komitogenem przede wszystkim dla mięśni głądkich oskrzeli. W nowotworzeniu naczyń płucnych, które obserwuje się w astmie oskrzelowej, istotną rolę odgrywają komórki śródbłonka. Markerem stanu śródbłonka jest czynnik von Willebranda (vWF). Celem pracy było zbadanie tych trzech elementów we krwi obwodowej u chorych na astmę. Zbadano 27 chorych na astmę umiarkowaną i ciężką, grupą kontrolną było 15 zdrowych. Komórki śródbłonka oznaczano metodą immunologiczną z użyciem swoistego przeciwciała, a endotelinę i vWF metodą immunoenzymatyczną. We krwi chorych stwierdzono większe stężenie endoteliny niż w grupie odniesienia; różnica nie osiągnęła statystycznej znamienności. Liczba krążących komórek śródbłonka była wysoce istotnie większa niż u zdrowych, a stężenie vWF było jednakowe w obu grupach. Wykazano również dodatnią korelację między endoteliną a komórkami śródbłonka, endoteliną a vWF oraz komórkami śródbłonka a vWF. Wyniki te sugerują udział śródbłonka w procesie remodelingu w astmie, a oznaczanie wymienionych czynników, zwłaszcza łącznie z endoteliną, może służyć jako narzędzie w prognozowaniu przebudowy płuc.

  Streszczenie angielskie: As recent studies prove, endothelial cells and particularly one of their products, endothelin, are not only active agents taking part in sustaining homeostasis in the peripheral blood system, but are also involved in immunological responses and angiogenesis. This is especially true about endothelin, which is a powerful spasmogen and comitogen, i particular for the smooth muscles of the bronchi. Endothelial cells play an important role in angiogenesis of the lungs, observed in asthmatic patients. The marker of the condition of endothelium is von Willebrand factor (vWF). The aim of this research was to study the three elements (endothelial cells, endothelin, vWF) in peripheral blood of asthmatic patients. The study group consisted of 27 asthmatic patients (moderate and severe asthma) and 15 healthy individuals. Immunological method employing specific monoclonal antibodies was used to assess endothelial cells; immunoenzymatic method was used to assess endothelin and vWF. The concentration of endothelin in the blood of asthamatic patients was much higher than in the control group (1.02 ń 2.13 vs 0.45 ń 0.14), but the difference was not statistically significant. The numbers of circulating endothelial cells were significant higher in asthmatics than in healthy individuals (1.3 ń 0.7 vs 0.48 ń 0.3) and the concentrations of vWF were the same in both groups (105.3 ń 18.7 vs 102.8 ń 32.2). Additionally, positive correlation was found between endothelin and endothelial cells, endothelin and vWF, as well as endothelial cells and vWF. The results suggest that endothelium and endothelin play an active part in the process of remodeling in asthma and may serve as a tool in the prognosis of remodeling.


  3/5

  Tytuł oryginału: Ilustrowany podręcznik chorób alergicznych
  Autorzy: Grevers Gerhard, R”cken Martin, Behr Jrgen, Bischoff Stephan C., Krause Eike, Riedl-Seifert Roland, Ritter Christoph von, Sturm Cordula, Thomas Peter, Thurau Stephan, Zippel Stefan
  Opracowanie edytorskie: Panaszek Bernard (red. i tł.), Nittner-Marszalska Marita (tł.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban and Partner 2002, IX, [1], 243 s. : il., tab., 21 cm. - Tyt. oryg. Taschenatlas der Allergologie
  Sygnatura GBL: 736,218

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/5

  Tytuł oryginału: Immunoterapia w wieku XXI. Zapobieganie astmie poprzez immunoterapię.
  Autorzy: Jacobsen Lars, Nittner-Marszalska Marita
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.34-36, il. - 2 Pomorskie Warsztaty Alergologiczne Gniew 2001
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/5

  Tytuł oryginału: Immunoterapia szczepionkami alergenowymi.
  Autorzy: Siergiejko Zenon, Nittner-Marszalska Marita, Jacobsen Lars
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.51-53, bibliogr. 15 poz. - 2 Pomorskie Warsztaty Alergologiczne Gniew 2001
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: