Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NITSCH-OSUCH
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Linkozamidy i tetracykliny - zasady stosowania w praktyce ambulatoryjnej.
Autorzy: Nitsch-Osuch Aneta, Wardyn Andrzej
Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (1) s.12, 14-17, tab., bibliogr. 12 poz.
Sygnatura GBL: 313,625

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Linkozamidy i tetracykliny są antybiotykami stosowanymi od lat w lecznictwie ambulatoryjnym, choć nie tak często jak najpopularniejsze betalaktamy (penicyliny i cefalosporyny) oraz makrolidy. W artykule, będącym kontynuacją rozpoczętego przez nas cyklu dotyczącego racjonalnej antybiotykoterapii w praktyce lekarza rodzinnego, przedsatwiono podstawowe wiadomości dotyczące mechanzimu działania, podziału, spektruum przeciwbakteryjnego, wskazań i przeciwwskazań działań niepożądanych linkozamidów i tetracyklin.


  2/6

  Tytuł oryginału: Cefalosporyny - zasady racjonalnego stosowania w praktyce ambulatoryjnej.
  Autorzy: Nitsch-Osuch Aneta, Wardyn Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (9) s.462-468, tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cefalosporyny są liczną grupą antybiotyków wprowadzoną do leczenia w latach 60. XX wieku. Mnogość preparatów zapewnia z jednej strony szeroki wybór, z drugiej zaś strony wybór ten może być utrudniony, jeśli nie jest znane dokładnie spektrum przeciwbakteryjne, cechy farmakokinetyczne, wskazania do stosowania poszczególnych leków. Celem opracowania jest przypomnienie podstawowych wiadomości dotyczących cefalosporyn, przydatnych w codziennej praktyce, ponieważ właśnie ich znajomość umożliwia dokonywanie merytorycznie prawidłowego wyboru leków.


  3/6

  Tytuł oryginału: Miejscowe leczenie infekcji dróg oddechowych.
  Autorzy: Nitsch-Osuch Aneta, Wardyn Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (6) s.396-398, bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono możliwości leczenia wybranych zakażeń dróg oddechowych z użyciem antybiotyku stosowanego miejscowo jakim jest fuzafungina. Omówiono właściwości farmakokinetyczne i spektrum działania leku oraz wskazania do jego stosowania, obejmujące leczenie (np. zapalenia błony śluzowej nosa, gardła, migdałków, krtani, tchawicy, oskrzeli, zatok obocznych nosa) jak i profilaktykę zakażeń. Podkreślono bezpieczeństwo i dobrą tolerancję terapii, wspominając jednocześnie o możliwych działaniach niepożądanych. Zwrócono ponadto uwagę na działanie przeciwzapalne antybiotyku, dzięki któremu łagodzone są objawy uciążliwe dla pacjenta (ból, kaszel, katar). Przedstawiono kilka przypadków właściwego i niewłaściwego stosowania fuzafunginy w praktyce klinicznej.


  4/6

  Tytuł oryginału: Penicyliny - zasady stosowania w praktyce lekarza rodzinnego.
  Autorzy: Nitsch-Osuch Aneta, Wardyn Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (2) s.93-101, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • otorynolaryngologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jak często bywa w dyscyplinach pionierskich, do epokowego odkrycia, które zrewolucjonizowało leczenie zakażeń, przyczynił się przypadek. W 1928 roku szkocki lekarz Aleksander Fleming zauważył, że wzrost kolonii gronkowca złocistego znajdującego się obok pleśni został zahamowany. Szukając wyjaśnienia przyczyn tego zjawiska, badacz stwierdził, że właściwości bakteriobójcze ma substancja wydzielana przez grzyb mależący do rodzaju Penicyllinum znajdujący się w pleśni. Substancję tę nazwał penicyliną. Badanai nad penicyliną prowadzone były systematycznie, ale dopiero w czasie II wojny światowej nadano im szeroki zasięg (potrzebowano bowiem skutecznego leku do zwalczania zakażeń u żołnierzy). W 1940 roku trzech naukowców: Aleksander Fleming, Howard Florey i Ernest Chaim otrzymali benzylopenicylinę w postaci oczyszczonej oraz ustalili miarę, wedle której określano wartość leczniczą, nadając jej nazwę "jednostki oksfordzkiej". Za pracę nad lekiem trzej badacze uhonorowani zostali Nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny w 1945 roku.


  5/6

  Tytuł oryginału: Związki fluoru w profilaktyce próchnicy zębów - mity i rzeczywistość.
  Autorzy: Nitsch-Osuch Aneta
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (11) s.22, 24-26, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/6

  Tytuł oryginału: Antybiotykoterapia w praktyce lekarza rodzinnego
  Autorzy: Choroszy-Król Irena, Kurpas Donata, M‚szaros Jadwiga, Nitsch-Osuch Aneta, Olędzka-Oręziak Małgorzata, Radzikowski Andrzej, Steciwko Andrzej, Szenborn Leszek, Wardyn Andrzej K., Życińska Katarzyna
  Źródło: - Wrocław, Górnicki Wydaw. Medyczne 2002, IX, [1], 274 s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 737,123

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  stosując format: